Utskrift från www.yimby.se
....

Den ena villan värre än den andra

 
Socialdemokraterna vill subventionera folk som flyttar från allmännyttan till ett småhus, läser vi i tidningen City den 29.10.09. Det är tydligen legenderna från 20-talets egnahem som ska återupplivas.

Fantastiskt! Mer skattesubventionerad utglesning.

Här ska alltså stockholmarna, för skattepengar, förmås flytta ut till nya glesbefolkade villaområden som bara kan nås med bil. Byggda på skövlad naturmark, för var ska dom annars få plats - tio bostäder per hektar istället för hundra eller tvåhundra om man bygger riktig stad.

Lärde man sig inget av 70-talets kaninbursområden?

Det är möjligt att egnahemsrörelsen var rätt för hundra år sen, men det hade nog varit ännu mer rätt om man hade byggt riktig stad med ordentligt vatten och avlopp istället. Varje försök att låtsas som om storstaden är landet resulterar bara i halvmesyrer och varken eller. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, som Gunnar Sträng brukade säga.

Vad vi behöver är mer stad och tätare stad, för att göra oss kvitt beroendet av oljan. Socialdemokraternas nya förslag - som vi verkligen hoppas att de backar från - är som klippt och skuret att göra oss mer oljeberoende än någonsin.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Lilleberg (29 Oktober 2009 11:27):
Personligen vill jag bo i stad. Men jag förstår att andra vill bo i villa. Fördelen tycker jag är att man får en tomt där man kan göra vad man vill utan att någon förening lägger sig i. Villor kan också skräddarsys. I många villaområden är varje hus unikt, anpassat för de som bor där. I staden är alla hus och lägenheter standardiserade.

Men nackdelen med villor är den dåliga miljö som de genererar. Villor exploaterar naturen mer än stad. Villor kräver mycket energi för drift och de genererar ett stort behov av bilen.

För att få villaälskare att påverka miljön mindre så måste vi få dem att vilja bo i stan. Ett sätt att lyckas med det är att bygga radhus på höjden. Dvs man bygger terasshus på varje kvarters tak där varje lägenhet har en stor utegård. Men på gatuplan bildar kvarteret en stadsfront med affärer och annan service. Man bygger alltså radhus fast på höjden istället för på bredden.

Ett annat alternativ kan vara att bygga hus i park på taket av kvarteren. Dvs man bor i punkthus med öppen utsikt. När man åker ned till vånging 2 kommer man till parken på taket. När man åker ned till våning 1 hamnar man mitt i stan med gator och torg.

Detta är inte science fiction utan vanlig arkitektur. Vi har till och med små exempel på detta i Gröndal.
 0
Martin Danell (29 Oktober 2009 12:24):
Jag tycker inte att den haer artikeln aer representativ foer Yimby. Yimby brukar ha nyanserade och konstruktiva aosikter. Man maoste har respekt foer att en del helst vill bo i eget hus med traedgaord och komma med konstruktiva foerslag utifraon det. Individuella hus ger foer oevrigt inte automatiskt laegre taethet aen flerfamiljshus. I exempelvis Bryssel aer privata stadsradhus en mycket vanlig boendeform vilket ger betydligt mer stadsmaessig och taetare boende aen modernistiska foerorter.

Detta sagt tycker jag att detta socialdemokratiska foerslag aer utomordentligt daoligt och boer kritiseras. Varfoer ska man ge subventioner just till dem som raokar bo i allmaennyttan) Varfoer ska man ge subventioner just till dem som vill bo i just villa?

Jag tycker att den haer artikeln borde omarbetas betydligt foer att platsa haer pao Yimby.
 0
Jan Wiklund (29 Oktober 2009 12:35):
Martin: Du får gärna försöka hitta en konstruktivare kritik av förslaget - om du kan.

Jag kan möjligen ha respekt för att folk vill något, men om det går ut över andra tycker jag inte att de ska få göra det. Och ännu mindre, som du säger själv, skattesubventioneras för att de gör det.
 0
Anders Gardebring (29 Oktober 2009 12:58):
Martin:
Socialdemokraterna vill med detta förslag skattesubventionera utglesning. Jag har svårt att se att YIMBY inte skulle kritisera ett sådant förslag. Artikeln kritiserar inte att det finns villor, eller att människor väljer att bosätta sig i villa. Artikeln kritiserar idén om att man med skattepengar ska subventionera stadsutglesning.
 0
Martin Ekdahl (29 Oktober 2009 13:16):
Jag kan bara hålla med. Folk får jättegärna bo i villa. Hey, jag kanske bor i villa en vacker dag. Men det kan inte ligga i linje med det miljötänkande som sossarna gärna prisar sig själva för att använda skattebetalarnas surt förvärvade pengar till att fösa ut folk i det allt mer avlägsna förorterna.
 0
Anders Gardebring (29 Oktober 2009 13:22):
Framförallt är det ju en märklig politik att föra i Stockholm. Vi blir en halv miljon människor fram till 2030. Det behöver politikerna vakna upp och inse. Det problemet löser vi inte med tindrande idéer om förra århundratets folkhemsidé...
 0
Martin Ekdahl (29 Oktober 2009 13:39):
^^

Sossarna drömmer sig tillbaka till en underbar tid då allt var sååå mycket enklare. Per-Albin drack cognac med Wallenberg och gjorde upp planerna för hur folkhemmet skulle ritas, Bofors och SKF levererade vapen och kullager till höger och vänster. Husmödrarna fick standardiserade diskbänkar. Och all opposition mot makthavarnas planer ignorerades konsekvent av press och intellektuella. Mmm.. det var tider.
 0
Martin Danell (29 Oktober 2009 13:44):
Ok, haer kommer lite mer konstruktiv kritik:

"Den ena villan värre än den andra"

Jag tror att det blir svaort foer Yimby att foera en dialog med dem som planerar villaomraoden om man har denna grundinstaellning till villor.

"Fantastiskt! Det är väl vad Stockholm behöver, ungefär lika mycket som jag behöver mjäll."

Det haer tycker jag aer respektloest saett att uttrycka det foer dem som bor i allmaennyttan och droemmer om ett eget hus.

"Här ska alltså stockholmarna, för skattepengar, förmås flytta ut till nya glesbefolkade villaområden som bara kan nås med bil. Byggda på skövlad naturmark, för var ska dom annars få plats - tio bostäder per hektar istället för hundra eller tvåhundra om man bygger riktig stad."

Haer tycker jag att man kunde peka pao att om olyckan skulle vara framme och det haer foerslaget skulle bli verklighet sao borde det aotminstone utformas sao att en stoerre taethet efterterstraevas en vad som aer vanligt i Sverige idag, se Johannes kommentar ovan.

"Lärde man sig inget av 70-talets kaninbursområden?"

Aoter ett respektloest ordval. Ser alltsao Yimby dem som bor i villa som kaniner?

"Det är möjligt att egnahemsrörelsen var rätt för hundra år sen, men det hade nog varit ännu mer rätt om man hade byggt riktig stad med ordentligt vatten och avlopp istället."

Skulle villor inte ha ordentliga VVS-installationer? Sao aer dao inte fallet idag.

"Varje försök att låtsas som om storstaden är landet resulterar bara i halvmesyrer och varken eller. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, som Gunnar Sträng brukade säga."

Det finns maengde med exempel pao stadsdelar med smaostadskaraktaer i olika metropoler. Det aer ofta just de omraodena som aer de bland mest populaera att bo i. T.ex Hampstead eller Chelsea i London. Jag tror inte att maenniskorna som bor daer ser sina omraoden som halvmesyrer.

"Vad vi behöver är mer stad och tätare stad, för att göra oss kvitt beroendet av oljan. Socialdemokraternas nya förslag - som vi verkligen hoppas att de backar från - är som klippt och skuret att göra oss mer oljeberoende än någonsin."

Jag trodde att huvudskaelet till att Yimby vill ha taetare stad aer att vi gillar taet stad. Att det sedan leder till minskat bilberoende aer en trevlig bieffekt.

Foerslaget boer istaellet kritiseras med logisk argumentation, naogot i stil med:

Yimby anser inte att det finns naogon anledning att med skattesubventioner favorisera villaboende. Dagens svenska villaomraoden har foer det mesta en laog taethet vilket skapar bilberoende och laonga avstaond. Det leder aeven till hoegre infrastrukturkostnader. Eftersom dessa oftast finansieras av kommunerna kan man saega att villaboende redan idag aer subventionerat.

Sen aer det ju maerkligt att foerslaget enbart vaender sig till maenniskor som raokar bo i allmaennyttan. Helmysko aer ju det. Varfoer ska just de gynnas pao detta saett?

Slutligen boer det beskrivas hur de villaomraoden som byggs kunde goeras mer stadsmaessiga sao att folks oenskan till en egen traedgaord och boende i markplan tillgodoses samtidigt som man kan ha en tillraecklig taethet foer att ha underlag foer service och kollektivtrafik.
 0
Hans Stålner (29 Oktober 2009 14:29):
Nej, det är ju ingen stor innovationskraft i detta S-förslag. Visst kan man subventionera vissa projekt i samhället, inget fel med det, men absolut inte ytterligare utglesning och bilberoende. Förslaget borde alltså istället vara att (milt)subventionera innerstadsbebyggelse, ordentlig kvartersstad, så att man kan skapa en social blandning även i innerstäderna. Det ska inte vara förbehållet en viss inkomstgrupp att kunna bo i en ordentlig stad. Dessutom är det ju ekologiskt riktigt att bygga stad - att man ska behöva upprepa detta, hela tiden (?)
 0
Johannes Lilleberg (29 Oktober 2009 14:38):
Ytterligare alternativ till villan är att bygga Townhouses. Googla på Townhouses så förstår ni vad jag menar.

Jag tycker att vi i förorter ska bygga townhousområden ganska tätt och låta varje hus vara unik både på insidan och utsidan. Då får vi en variationsrik miljö med olika typer av lägenheter. Alla kommer kunna ha en egen bakgård. Samtidigt blir området tillräckligt tätt för att kunna finansiera stadsparker, affärer och spårvägar. Jag tror också att man kommer kunna ha några gågator i ett så'nt område. Det är ett betydligt miljövänligare alternativ i Villan som jag tror att många villaäslkare kan tänka sig att flytta till.
 0
Alf . (29 Oktober 2009 14:57):
Oacceptabelt.
Subventionera 150kvm lägenheter i två våningar i flerfamiljershus på 6 eller fler våningar med stor innergård och dagis istället.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Oktober 2009 15:33):
Jag skulle vilja sortera in dethär utspelet bland tecknen på att bostadsbubblan så sakteliga närmar sig sprickgränsen. Det här förslaget verkar vara direkt importerat från USAs reformer på 1990-talet, de som lade grunden för dagens finanskris.

Det borde vara olagligt att bara erbjuda subventioneringarna till de som hyr hos allmännyttan. Hårresande diskriminering.
 0
Gustav Svärd (29 Oktober 2009 16:00):
Martin Danell
Yimby anser inte att det finns någon anledning att med skattesubventioner favorisera villaboende. Dagens svenska villaområden har för det mesta en låg täthet vilket skapar bilberoende och låga avstånd. Det leder även till högre infrastrukturkostnader. Eftersom dessa oftast finansieras av kommunerna kan man säga att villaboende redan idag är subventionerat.

Sen är det ju märkligt att förslaget enbart vänder sig till människor som råkar bo i allmännyttan. Helmysko är det ju. Varför ska just de gynnas på detta sätt?

Slutligen bör det beskrivas hur de villaområden som byggs kunde göras mer stadsmässiga så att folks önskan till en egen trädgård och boende i markplan tillgodoses samtidigt som man kan ha en tillräcklig täthet för att ha underlag för service och kollektivtrafik.


Här håller jag med dig, detta skulle stämma mer med i alla fall min inställning till förslaget än Jans bloggartikel.

Hur kan vi då bygga villaområden på ett bättre sätt? Dels något mindre tomter (vilket ändå händer i äldre områden) men mestadels handlar det om gatustrukturen. Färre återvändsgränder, färre väger som är för små för trottoarer, en gatustruktur som har klart fler vägar byggda för busstrafik. Även här bör parkeringsnormen försvinna - marknadstrycket kommer leda till garageplatser utan kommunala krav.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Oktober 2009 16:18):
Lösningen på själva bostadsproblemet är naturligtvis att subventionera allmännyttan till att bygga större hyresbostäder i vettiga lägen. Inte att subventionera bostadskarriärer för ett fåtal. Återigen: varför är det synd om alla som har allmännyttan som värd? Almännyttan är ofta en av de bättre värdarna man kan ha.

Det finns flera alternativ för hur man kan subventionera fram större bostäder för alla: stora lägenheter i vanliga hyreshus, hyresrätt i kedjehus, hyresrätt i radhus, hyresrätt i townhouses...
 0
Jan Wiklund (29 Oktober 2009 17:17):
Jag vill samtidigt påpeka att det redan ligger en jättestor subvention till villaområdena i form av den enorma infrastruktur som krävs för att de ska fungera. Om alla bodde tätt skulle det inte behövas några trafikleder, och kollektivtrafiken skulle förmodligen gå med vinst som den gjorde ända fram till 40-talet.

Så även utan det här s-förslaget är det skattebetalarna som betalar.

Vilket är helt vettlöst. Offentliga subventioners syfte är att gynna sådant som alla har nytta av men ingen klarar att fixa själv. I det här fallet går det till privatpersoner samtidigt som alla andra förlorar på det.

Det är möjligt att det går att bygga enfamiljshus på ett storstadsriktigt sätt, men vi har sett oerhört få exempel på detta i Sverige. Jag har för all del inget emot att någon som kan något om detta skriver ytterligare ett inlägg om det. Så får vi både en piska och en morot att styra med.
 0
Martin Danell (29 Oktober 2009 17:19):
Gustav: Jag tror inte att det aer gatustrukturen som aer problemet. Det finns genomfartsvaegar med bussfoerbindelse inom i stort sett alla villaomraeden i Stockholm. Turtaetheten aer foer laog foer att det ska vara bekvaemt att aoka kollektivt. Faerre aotervaendsgraender skulle ju goera det aennu mer bilvaenligt. Parkeringsnormen aer knappast heller naogot problem naer det gaeller villor. Man foer nog sao graes pao sin garageinfart om man nu skulle vilja det. Det aer nog inte foer att man raokar ha ett garage som man koeper bil.

Jag tror snarare att det aer regler om minsta tomtstorlek och foerbud mot flerfamiljshus i de flesta villaomraoden som goer att dessa inte kan foertaetas aeven om tomtaegaren skulle vilja det.

Mina foerslag:

- I befintliga villaomraoden, laetta upp regler om minsta tomtstorlek och stoersta byggyta sao att viss foertatning kan ske, dock inte foer radikalt. Karaktaeren av traedgaordsstad boer bevaras eftersom den aer uppskattad bland de boende.

- Bygg fler town houses foer att skapa taetare alternativ foer dem som vill ha ett eget hus.

- Variera laegenhetsstorlekarna mer i flerfamiljshus. Idag byggs det saellan stoerre laegenheter aen fyror. Barnfamiljer flyttar nog ofta till villa foer ytornas skull.
 0
Anders Gardebring (29 Oktober 2009 17:36):
Martin D:
Du kritiserade rubriken "Den ena villan värre än den andra".
Jag tolkar rubriken som en ordvits. Alltså att förslaget är en villfarelse.
 0
Mathias Forsberg (29 Oktober 2009 18:00):
Flera av de klassiska trädgårdsstäderna bygges före bilens tid. Egnahemsområdena i Enskede bygges då det förvisso fanns bilar men få, om någon, tillhörde de arbetare som fick möjlighet att bygga egnahem.

Dock är detta en riktigt usel idé.

Inte minst artikelns fråga om det inte bara kommer att leda till spekulation, som då besvaras med klausuler om att ägandet måste kvarstå en viss tid.
 0
Martin Danell (29 Oktober 2009 18:13):
Sao tolkade inte jag rubriken. Rubriknamnet hade i sao fall kunnat vara: "Nytt socialdemokratiskt foerslag en villavillfarelse".
 0
Anders Gardebring (29 Oktober 2009 18:15):
Matthew F:
"Flera av de klassiska trädgårdsstäderna bygges före bilens tid. Egnahemsområdena i Enskede bygges då det förvisso fanns bilar men få, om någon, tillhörde de arbetare som fick möjlighet att bygga egnahem."

Det är förvisso sant. Och det är historiskt relevant men knappast vad som kommer att bli utfallet av det som föreslås här. Det är ju inte heller någon alltför vild gissning att anta att bilinnhavet numera är ganska högt i egnahemsområdena i Enskede.
 0
Martin Danell (29 Oktober 2009 18:44):
Matthew, visst det finns massor av problem med foerslaget:

1. Om man maoste bo kvar en viss tid, vad haender om man maoste flytta? Man kanske t.ex blir av med jobbet, eller jobbet flyttar.

2. Huset faor vara hoegst 80 m2, kan alltsao knappast utnyttjas av sao maonga barnfamiljer.

3. Vaeldigt likt upplaegget foer subprimelaon. Man verkar inte ha studerat hur finanskrisen uppkom.

4. Det gynnar bara en begraensad maolgrupp, som i viss maon redan aer privilegierad.

5. Det foerespraokar endast en viss typ av boende.

6. Man taenker oeverdaecka motorvaegar foer att bygga dessa villor pao. Jag tycker i och foer sig att det aer positivt att oeverdaecka motorvaeg, men om man ska fao ekonomi i ett saont projekt boer man nog bygga naot annat aen subventionerade villor ovanpao.
 0
Alex (29 Oktober 2009 19:00):
Yttliggare en anledning till att inte rösta rött. Sossarna visar gång på gång omodernhet och batåtsträvning! Jag röstar blått till valet definitivt!
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Oktober 2009 20:31):
Ja just det, Socialdemokraterna föreslår en maxgräns på 80 kvadratmeter. 80 kvadrat brukar väl klassificeras som trångbott för en familj med fyra personer? Vilken är målgruppen? Flyttar man till ett eget hus så vill man ha minst 90 kvadratmeter. Annars får man mindre utrymme än man hade i sin lägenhet.

Det är svårt att se det som något annat än ett instrument för att öka chansen för en liten grupp människor att göra bostadskarriär. Vad hände med valparollen "alla ska med"?

Poängen med bostadskarriären är att din bostad ska bli mer värd än andras bostäder, så att du har möjlighet att flytta till en billigare bostad och ta mellanskillnaden som pengar i handen. Det funkar bara för ett fåtal. De flesta måste nöja sig med en helt vanlig bostad, med ett helt vanligt värde, som möjligen kan bli pengar i ett arv till dina efterlevande.
 0
Jan Wiklund (29 Oktober 2009 22:15):
Martin D: Dina kommentarer för över till vårt projekt med kvartersstadsplan för Stockholm, se Övriga arbetsgrupper på Forumet. Som du kanske kan se har vi vissa problem med de villaområden som redan finns i stan; de ligger ofta som barriärer, antingen pga sina slingriga gator eller i alla fall pga att stråken enligt områdenas natur nästan dör ut pga brist på folk och aktiviteter. Har du t.ex. lust att fundera över vad man gör med ett område som Stureby?
 0
Killen Som Gillar Yimby...men Börjar Tröttna (29 Oktober 2009 22:55):
Kom igen nu Yimby, det här är ju ett toppen förslag. Hjälpa barnfamiljerna flytta ut till förorten och låta ungdommar få hyreslägenheterna. Det är ju inget fel med att bo i eget hus, egentligen borde betydligt fler familjer göra det som i andra länder och minska trycket på hyreslägenheterna.

Bil är inte ett måste bara för att man bor i ett eget hus. Det finns bussar, pendeltåg, centrum, handelsplatser och allt möjligt där ute på vischan. Jag gillar att läsa Yimbys artiklar eftersom jag gillar storstadslivet, vill att stockholm ska byggas högre och för att närförorterna ska bli mer stad. Vad som händer i villa förorterna är totalt ointressant. Det är synd att ni har börjat haka upp er så mycket på miljöfrågor och börjat skriva om snabbtåg och grejer. Ni brukade skriva om Skyskrapor och häftiga stadskvarter. Spåra inte ut nu =)
 0
Martin Danell (29 Oktober 2009 23:05):
Jag tycker att Enskedevägen/Grycksbovägen är ett exempel på en gata som borde göras mer stadsmässig Den kunde bebyggas (där det inte redan finns hus) med town houses/stadsradhus, vissa med bokaler i gatuplan. Detta skulle skapa ett promenadvänligt stråk hela vägen från Globenområdet till Bandhagen. Jag tror att det skulle gå att få med många av de boende i villaområdena på idén eftersom det skulle fungera som en bullerbarriär och ge ett bättre serviceutbud.

I korsningen Enskedevägen/Tussmötesvägen kunde ett stadsmässigt torg byggas med uteserveringar och lite högre flerfamiljshus. (alltså typ 6-10 våningar)

Jag vet inte vilka planbestämmelser som gäller i Stureby, men de flesta villorna där är ganska små, så jag misstänker att det idag är begränsade utbyggnadsmöjligheter. Jag tycker att planbestämmelserna borde göras mer generösa, göra det möjligt för ägarna att bygga ut husen och kanske göra om dem till boende för mer än en familj om de så önskar.
 0
Niklas (29 Oktober 2009 23:05):
Symboliskt förslag som varken gör till eller från vad gäller antalet bostäder. 2000 villor för kanske 6000 invånare i Stockholms län. Stockholms län ökar i dagsläget med 6000 invånare på drygt två månader.

Dock ger det konstiga signaler i en tid då man vill minska transportbehoven och där man anser sig sakna medel för storskalig utbyggnad på kollektivtrafiken.

Jag har svårt att se att detta skulle passa ihop med sossarnas ideologi, utan det verkar bara vara ett taffligt populistiskt försök att ge ett svar på de borgerligas utförsäljning av allmännyttan (som det i sig finns starka skäl att kritisera)
 0
Niklas (29 Oktober 2009 23:16):
Jan och Martin:

Det är sant det som Jan skriver. Villaområden är barriärer som man tvingas acceptera i en expanderande innerstad. Men det finns grader i helvetet.

En del äldre villaområden har ju ett rutnät som kan infogas i en större struktur. Detta är något man ämnar att utnyttja enligt förslaget till den nya ÖP:en i Sollentuna.

De stora bovarna är villaområdena från 60-talet fram till idag. Exemplena är många, Viksjö, Viby (sollentuna), nästan all villabebyggelse i Väsby, Kälvesta, Backlura, osv. De består sällan av rutnät, utan är hierarkiskt uppbyggda med en tillfartsled, varifrån man svänger av mot en mindre bilväg, varifrån man svänger av till den slutgiltiga gränden, där man bor. Gränderna är som regel återvändsgränder.

Sådana områden är helt hopplösa att integrera med annan stadsbebyggelse.
 0
Mattias Woldu (30 Oktober 2009 10:47):
Rent av tragiskt, uppenbarligen kommer inte socialdemokraterna i Stockholm ens ge moderaterna en ärlig fight om stadshuset. På riksnivå så kommer dom inte heller vinna för att då måste dom också vinna storstäderna först.

Man får väl hoppas att Alvendals plan om promenadstaden går upp i varv efter valet. Inom politik ska man ju göra dom största förändringarna i början av mandatperioden för att det tar sådan tid för att se någon effekt av förslaget.
 0
Niklas (30 Oktober 2009 12:36):
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​ulvsunda-​slottspark-​bebyggs-​med.​.​

Nu har jag svårt att hitta info på nätet om projektet. Men rent spontant känns det väldigt fel att idag bygga radhus på ett område som kommer vara innerstad om 30-40år. Jag ska det lägga in en reservation: Om det är frågan om townhouses så är det förstås OK.
 0
Anders Gardebring (30 Oktober 2009 14:35):
Niklas:
DN-Artikeln i fråga verkar vara en missuppfattning eller en överdrift:
http:​/​/​www.​hagwall.​nu/​C1446595650​/​E20​0​910​25225738/​inde.​.​
 0
Niklas (30 Oktober 2009 16:00):
Jo visst är artikeln en överdrift. Och det är ju synd, eftersom det finns starka fog att ha synpunkter på projektet.

Då detta blir innerstad är det naturligt att Ulvsundavägen blir ett huvudstråk genom stadsdelen. Det som avses är ju en ganska stor park. Hur ska stora parker inplaneras i en stad? Albert Lindhagen hade koll på detta och förstod att parker ska ligga intill stråk (ex Vasaparken), vilket gör att de blir lätta att hitta till och fler kan använda dem. Ladugårdsgärde är ett exempel där parken/grönområdet är gämt bortom stråk och är därför lågutnyttjat.

Det man gör här är att skapa sämre samband mellan parken och gatan.

Om något ska göras där, är det inte att bygga någonstans i parken, utan istället att inrama parken med stadskvarter.
 0
Martin Danell (30 Oktober 2009 17:22):
Niklas, det går ju inte att se hur husen ska utformas så det är svårt att ha någon bestämd uppfattning om det här Ulvsundaförslaget är positivt eller inte, men:
-Att det finns radhus i innerstadsbebyggelse ser inte jag som något problem. Yimby är väl för blandade boendeformer och blandade hushöjder trodde jag?
-Enligt den här planen ökas ju kvalitén på parkområdet genom att en väg flyttas så att direkt Mälarkontakt skapas. Det är väl ändå positivt?
-Tycker du verkligen att parken skärmas av så väldigt mycket från stråket Ulvsundaleden bara för att man bygger några hus där i hörnet?

Självklart hoppas jag att radhusen utformas som stadsradhus, gärna 1700-talspastisch för att anknyta till slottets arkitektur. De bör bilda ett slutet kvarter ut mot gatan med skyddade gårdar innanför. Fasaderna bör ligga så nära trotoarerna som möjligt för att skapa stadsmässighet.
 0
Dan Edholm (30 Oktober 2009 17:24):
Låt mig först säga att jag tycker det är märkligt att staten ska subventionera någras boende och inte andras. Om kåkarna har ett högre marknadsvärde kommer de naturligtvis spekulationsköpas. Varför alla dessa konstgjorda lösningar? Det enklaste är det mest okonstlade och även billigast för alla, nämligen att låta alla bära sin egen vikt?

Först och främst kanske man kan försöka bygga radhus på höjden, alltså flerfamiljshus med stora lägenheter med en rejäl balkong. Särskilt om det handlar om lägen med bra kollektivtrafik. Om man ändå måste bygga villor, pröva först de väsentligt mer energi- och yteffektiva radhusen. För många är det tillräckligt eget. Givetvis i lägen där kollektivtrafiken inte är perfekt, annars får man nog tänka bostad på höjden. Townhouses och radhus är närmast synonyma begrepp, vilken är skillnaden?

Naturligtvis kan man inte däcka över motorväg och bygga subventionerade villor åt några, medan alla ska vara med och betala. Det är ekonomisk vandrift.
 0
Martin Danell (30 Oktober 2009 17:48):
Min uppfattning av skillnaden mellan town houses och radhus:

Town houses: Ligger i stadsmässiga kvarter, kan ha lokal i bottenvåning, ligger ofta direkt mot gatan med skyddad gård på baksidan. Town houses är ofta individuellt utformade. Olika town houses vid samma gata kan ha olika byggherrar och olika stil. Tomterna kan ha olika storlek. I en stadsmiljö gör detta att man kan variera mellan town houses avsedda för en familj och flerfamiljshus längs samma gata.

Radhus är antingen en rad eller ett större område med identiska hus byggda av samma byggherre. Om de ligger i ett större område är detta ofta bilfritt i mitten och garage/parkering ligger ofta i separata längor i områdets kant.

Visst finns det gränsfall när en rad med radhusmässiga radhus ligger vid en i övrigt stadsmässig gata.
 0
Niklas (30 Oktober 2009 18:52):
Martin:
Nej jag är inte emot det om det råkar vara town houses, tvärtom. Men jag tycker inte man ska nagga parker i kanten så där. Då gör man nämligen gränsen mer diffus. Av samma anledning vill jag inte heller ha några radhus, eller kvarter i Vasaparkens nordöstra hörn (Dalagatan/Odengatan). Däremot skulle jag för Vasaparkens del gärna se att gränsen mellan kvarter och park gjordes mer tydlig mot Sabbatsbergsområdet.

Samma gäller för denna park. Se till att bygga ordentligt norr om Johannesfredsvägen (längs med Ulvsundavägen). Förtäta även längs med sjöområdet NÖ om Margaretelundsvägen (det gråa området enligt eniro).

Att nagga i kanten med icke-kvartersbebyggelse är inte en bra lösning. Titta bara hur det blivit vid Årsta skog.
 0
Dan Edholm (30 Oktober 2009 19:50):
I staden måste det handla om impedimentmark, annars är högre byggformer att föredra. Tror ni London skulle bygga likadant om de byggde staden på nytt? Trafikeländet har orsak i den låga och utsmetade bebyggelsen. Det är kostnaden för kollektivtrafiken som ger problemet. Av samma skäl ska inte Stockholm bygga villor ovanpå motorvägar, platser med god kollektivtrafik genom t-bana. Och definitivt inte subventionera detta.

Det är löjligt röstfiske i de få delar av stan som ännu har S-väljare. Typ, rösta på oss så gör vi inte det bästa för landet, staden, miljön eller folket, utan vi gynnar dig som tack för makten. Det roliga är att de som antagligen skulle vara gynnade av förslaget aldrig skulle rösta på partiet som vill ta ut ännu mer i skatt på det dessa byggt upp. Genomkorkat alltså. Vill S blidka de sina är det ju bara att höja bidragen och öka arbetslösheten genom att återinföra förmögenhetsskatten och höja skatten, samt att sätta fler personer i beroendeställning av det allmänna och skatteintäkterna, genom anställning i kommun, landsting och stat.
 0
Per Hagwall (30 Oktober 2009 22:58):
Angående Ulvsunda Slottspark: Visst kan man tycka att det skall byggas högre i det här relativt centrala läget, men faktum är att det byggts, byggs och planeras väldigt mycket flerfamiljshus i Bromma nu, därför är det välkommet med ett tillskott för de som vill bo i villor eller radhus.

Av säkerhetsskäl (transporter av farligt gods) ligger inte radhusen direkt mot gatan utan där går en låg mur, med garage innanför. Den historiskt viktiga parken närmast slottet bevaras, rustas upp och återfår sin vattenkontakt. (Tyvärr kommer sikten ut mot Ulvsundasjön att skymmas av en spårvägsbro som om SL får bestämma själva nog byggs enligt formulär 1A). Positivt är att många av de äppelträd som ligger i området (en gammal fruktträdgård) som skall bebyggas kommer att bevaras. Det finns också idéer om att plantera den lokala varianten av äppelträd i samtliga nya trädgårdar.

Detta är f ö inte en partiskiljande fråga lokalt, alla partier röstade för bebyggelse i Stadsdelsnämnden. I det stora hela tycker jag det blir bra även om jag hellre sett en mer anpassad utforming av husen, men, det kunde varit värre. Vi antar detaljplanen i Stadsbyggnadsnämnden på torsdag: http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​
 0
Peter Karlsson (30 Oktober 2009 23:23):
Den som är intresserad kring det som nu pågår vid Ulvsunda slott hittar mycket att klicka vidare på här: http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​

Man verkar enligt planbeskrivningen sträva efter en gräns på 25m för stadigvarande vistelse mot en led som denna, så först kommer en mur - delvis glasad - och sedan blir det nog baksidan på garagelängor som hamnar närmast vägen innan längan med atriumhus tar vid. Planbeskrivningen på 30 sidor beskriver såväl atrium- som radhus samt parkvillor tämligen ingående.

(Detta skulle kanske förtjäna en egen tråd under Norrort/Bromma)

---------------------

Såg nu att jag inte uppdaterat sidan innan jag skickade iväg kommentaren, så en del upprepar väl lite vad Per skrev innan :)
 0
Niklas (30 Oktober 2009 23:31):
Per Hagwall:
Tack för kommentaren och för länken.

Att man inte kan bygga intill Ulvsundavägen är ju helt absurt. Redan idag finns det ju hus intill. Borde man inte i så fall, i konsekvensens namn, riva dessa?

Nu vet jag ju att det inte är ni som står för dessa regler, men man blir ju rätt upprörd att man genom regler lägger en död hand över stadens utveckling. Problemet är att man nödvändigtvis måste klassifisera detta som en trafikled. Gör istället som vid Solnavägen, där man ser till att dra om alternativvägar för farligt gods, så att Solnavägen kan omvandlas till en stadsgata.
 0
Martin Danell (31 Oktober 2009 10:56):
Per Hagwall: Jag tackar också för upplysningarna och länken.

Jag håller med Niklas om att det verkar absurt att det är det farliga godset som dikterar villkoren för stadsplaneringen. Staden borde ju istället anpassas till människan.

En fast regel på 25 meter oavsett byggnadernas utformning och materialval verkar också absurt. Säkerhetsmässigt borde det ju bli bättre om man byggde ett slutet kvarter med lite högre hus. Det går säkert att hitta lämpliga brandsäkra material mot gatan etc.

Istället för att bygga det här förslaget tycker jag att man istället ska avvakta till man hittat en annan lösning för farligt gods. För som Niklas säger kommer det här området att behöva integreras med innerstan om en inte alltför avlägsen framtid och då kommer man nog ändå vilja ha bort det farliga godset. Men byggs de här radhusen får vi ju dras med dem.
 0
Alf . (31 Oktober 2009 12:44):
Halva parken försvinner och 70 småhus byggs det tycker jag är alldeles för glest.

I korsningen Ulvsundavägen Lövåsvägen står en rad 3-4våningshus man borde förlänga den raden till Smedjevägen och bakom huset bygga täta rader radhus eller stora flerlägenhetsvillor som passar in i omgivningen.
 0
Niklas (31 Oktober 2009 12:53):
^^
För att förtydliga: Efter att ha tittat på planerna är det nog inte radhusen i sig som jag opponerar mig emot. Se bara till att få de stadsmässiga. Jä,fört med förslaget skulle det kunna få en eller två våningar till.

Det som jag främst opponerar mig emot är slentrianradhusen, där man bygger garagelängor som vänder sin baksida ut mot gatan (det finns ju iof en massa tråkiga exempel på det). Alvendal pratar ju om promenadstad, men hur promenadvänligt är det att från gatan behöva få se garaglängsbaksidan? Vad tillför dessa egentligen till gaturummet?

Om man om 20-40 år kommit så långt att detta är på gång att bli innerstad: Hur gör man med garagelängorna? Ska de exproprieras och ersättas med en sammanhållen bebyggelse ut mot gatan? Det kommer bli en massa NIMBY-protester och fröet till NIMBYismen sår man idag.
 0
Jan Wiklund (31 Oktober 2009 15:33):
Kärnan i båda de saker som diskuteras här - Ulvsunda och det socialdemokratiska förslaget - är om vi vill smeta ut stan eller förtäta den. Sen tillkommer ju i det socialdemokratiska förslaget frågan om subventioner, men det verkar ju alla vara emot.

Poängen med en stad över huvud taget är att man ska ha nära till dem man har att göra med. Vi har i åtti års tid struntat i detta och förlitat oss på den billiga oljan - vilket har skapat en massa problem. Vi kan bortse från peak oil och klimateffekter för ögonblicket och fokusera på dem som Yimby har skapats för att göra något åt: att de långa avstånden skapar praktiska problem för oss som ska leva i staden.

Ju glesare vi bygger, med eller utan subventioner, desto mer energi måste vi använda för att ta oss till varandra. I många fall blir energinivån så hög att det inte blir av att vi möts. Och detta innebär en effektivitetsförlust för staden - ekonomiskt, kulturellt och socialt.

Stadens täthet är främst en funktion av hur väl vi täcker marken, det kan vi lära oss av Jane Jacobs. Det är inte i första hand hur högt vi bygger. Jag vet inte riktigt hur "townhouses" ser ut, men jag kan tänka mig att individuella trevåningshus med mycket liten tomt är väl så bra som vanliga sexvåningshus på en mycket större tomt.

Annars kan man ju göra som i ändan på Krukmakargatan, ha lägenheter med tomt och så bygga andra lägenheter med balkonger ovanpå dem.

Kärnan är att vi inte har hur mycket mark som helst att slösa på. Och om vi gör det ändå går det ut över folk nån annanstans.

Eller kanske snarare oss alla.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter