Utskrift från www.yimby.se
....

Ett levande Stockholm är det viktigaste riksintresset

 

Stockholm?

Svenska Dagbladet tar idag återigen upp frågan om Stockholms silhuett och riksintresset Stockholm.

Hur vårdar man riksintressen? YIMBY tycker att vi inte bara ska bevara gammalt utan också lära oss producera ny arkitektur i världsklass. Nya hus som följer Stockholms tradition med varierade höjder, former, stiluttryck och färger istället för den rådande normen om fyrkantiga och intetsägande lådor. Vi ska ge bygg- och fastighetsbranschen en dunk i ryggen och säga åt dem att ta i mer, inte mindre. De ska våga ta avstånd från Stockholmsmodernismens monotoni och feghet. Istället ska de skapa arkitektur i världsklass med varierade former, stiluttryck och höjdvariationer. De är så man behandlar Stockholms otroligt vackra gamla innerstad med respekt.

En levande stad är Stockholms viktigaste riksintresse.

Stockholms innerstad är ett riksintresse, ja, men vad är det som gör det till det? Är det de museala värdena som byggnaderna utgör, eller ligger det möjligtvis ett ännu större värde i funktionerna som Stockholms innerstad har? I de allra flesta fall utgör dessa två synsätt inte motsatser. Det finns inte heller något behov av att automatiskt göra dem till motsatser när frågan gäller att bygga nytt. Västra City är en plan som tar vara på riksintressen. Ekonomiska, ekologiska, sociala . Dessutom skapas nya! Både historiska och arkitektoniska sådana, ty när det är byggt är det just historiska byggnader. Tillåts inget nytt fryser vi historien och staden blir en kuliss. En falsk bild.

Västra City med de höghus som där planeras är inte en fara för existerande riksintressen. Stadshuset kommer fortsätta att vara en monumental byggnad som definierar Stockholm. Den hotas inte av Västra City. Hotet mot riksintresset ligger snarare i att fortsätta att bygga platt och intetsägande. Att fortsätta att se hus bara som maskiner att bo och arbeta i. Det är viktigt att arkitekturen i Västra City blir intressant och inspirerar. Där finns en del att justera i det aktuella planförslaget.

I artikeln tas en ny byggnad vid platsen där läkarhuset vid Odenplan idag ligger upp. Blir huset i de planer som finns en byggnad med tydlig identitet, en byggnad med säregen utformning? Ja, och detta är en styrka för projektet. Dagens Läkarhus är troligen ett av de allra minst omtyckta höghusen i Stockholms innerstad på grund av sin utformning. Kommer det nya huset vara älskat av alla? Det är föga sannolikt. Kommer fler att tycka om den nya byggnaden än dagens läkarhus när det är klart? Ja, det är mycket troligt.

Var tar Muséet Stockholm slut? Är det vid kommungränsen? Är allt i kommunen färdigt och ett gigantiskt monument över en gyllene epok i Sveriges historia som nu passerats, eller kan det möjligen vara så att Stockholm är till för oss som bor och verkar här?

Självklart finns det byggnader och vissa områden med höga skyddsvärden (exempelvis Stadshuset och Gamla Stan), men hela Stockholm bör inte ha som primär funktion att vara ett oförenderligt museum.

Stockholm är en levande stad. Levande städer byggs det i. Rivs, renoveras & byggs infrastruktur, parker och byggnader. När detta stannar av är det ett tydligt tecken på att staden förlorat sin livskraft.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel Bergqvist (4 November 2009 22:07):
"Västra City med de höghus som där planeras är inte en fara för existerande riksintressen. Stadshuset kommer fortsätta att vara en monumental byggnad som definierar Stockholm."

Ja, men Yimbys skribenter inser väl att Stadshusets dominans delvis urholkas iom flera intilliggande höghus, vars moderna och intetsägande arkitektur aldrig kommer utstråla samma liv och kvalité? "Inskränkningen" växer exponentiellt med antalet höghus i området. Bygg en riktig skyskrapa som Montparnasse istället för flera mindre totempålar som påverkar skylinen betydligt mer (flera höghus=större yta)

"Var tar Muséet Stockholm slut? Är det vid kommungränsen?"

Ett kluster av höghus/skyskrapor har starkare opinion i utkanten av stenstaden; placeringen av "Tors Torn" är optimal och norröver kan vi bygga Stockholms "la Défence"
 0
Niklas (4 November 2009 22:15):
Daniel B:
Visst ligger Waterfront rätt nära stadshuset, även Klaratorn kommer ligga nära.

Men bygger man vid Kungsgatan och bort mot Barnhusbron tror jag knappast att stadshuset kommer att påverkas. Ett minikluster bakom "Sign" skulle kunna bli riktigt fint.
 0
Anders Gardebring (4 November 2009 22:23):
Daniel:
Det finns skäl att hysa farhågor för arkitekturen. Det är just därför vi också trycker så hårt på det i vårt yttrande om Västra City. Diskussionen bör dock inte handla om huruvida vi ska bygga Västra City eller ej, utan hur vi gestaltar västra city på ett bra sätt. Så länge diskussionen låser sig på en basal ja eller nej-nivå kan vi vara ganska säkra på att det blir just fyrkantiga lådor som byggs.

Diskussionen handlar för övrigt inte heller enbart om höghus. De flesta förändringar som föreslås i Stockholm stöter på ryggmärgsreaktioner vilket förhindrar den diskussion om vad vi ska bygga som vi borde föra istället.
 0
Kalle . (4 November 2009 22:28):
Det måste varit första gången Tour Montparnasse omnämndes som ett positivt stadsbyggnadsexempel..
 0
Daniel Bergqvist (4 November 2009 22:45):
@Anders; saken är den att jag får intrycket att bara för att det finns två etablerade höghusförslag ger man kritikerna extra drivkraft, samtidigt som förespråkarna skriker sig hesa i rädsla att gå miste om de fantastiska möjligheterna. Ibland är det värt att lyssna på de kritiska rösterna.

Utgångspunkten borde istället vara: "Någonstans i city skall vi planera för ETT 100-200 m högt hus. Var tycker ni att det skall ligga?"
Då har man utvecklat ett ramverk som flyttar fokus från "basal ja eller nej-nivå" till något som inspirerar istället för provocerar. Kanske kommer man då något närmare frågan om husets arkitektur...

@Kalle: smaken är som baken, men konstrasten mellan traditionell stenstad och dåtidens drömmar tycker jag är effektfull :)
http:​/​/​farm3.​static.​flickr.​com/​20​60​/​247290​9152_​7ccb67b.​.​
 0
Per Hagwall (4 November 2009 22:57):
Länsstyrelsen har redan på ett mycket burdust sätt överprövat Stockholms demokratiskt fattade beslut om bygglov. I februari beviljade vi i Stadsbyggnadsnämnden 15 planenliga balkonger bygglov på Polhemsgatan (mot gatan). Allt enligt kontorets förslag. Nu har Länstyrelsen rivit upp beslutet och inhiberat byggnationen. Bostadsrättsföreningen hade då redan rivit ner delar av fasaden och flera lägenheter har nu hål i väggen.

Det handlar alltså om ett planenligt bygglov som gavs av en enig nämnd på förslag från Stadsbyggnadskontoret. Detta har nu underkänts av Länsstyrelsen som kom till slutsatsen att det inte skulle ha givits med avseende på någon av de synnerligen subjektiva punkterna lämplighet, varsamhet och påverkan på stadsbild. Detta beslut behövde inte ha kommit i år, det kunde ha kommit år 2012 eller tillochmed 2019. PBL är nämligen så märkligt utformad att ett bygglov egentligen aldrig "vinner laga kraft". Först om en åtgärd är äldre än tio år upphör möjligheten för överklaganden och omprövningar av åtgärderna.

Detta länsstyrelsebeslut ifrågasätter kraftigt nämndens legitimitet och hotar också rättssäkerheten. Att ett bygglov aldrig vinner laga kraft och kan överklagas i 10 år är inte rimligt. Är det meningen att folk ska vänta i 10 år eller chansa och sätta igång? (Uppenbarligen är det inte meningen att de skall vänta eftersom ett bygge måste starta inom två år och vara avslutat inom fem år från att bygglov givits....)

Det är alltså idag i Sverige fullt möjligt att få bygglov för en åtgärd som 9 år och 10 månader senare kan överklagas av en granne och där överprövande instans finner att lovet är felaktigt, varpå det lovgivna tillägget måste tas bort. Detta problem föreslås inte lösas i den nya Plan- och bygglag som eventuellt kan komma att antas nästa vår. Stockholms stad har varit mycket kritisk till lagförslaget. Vi välkomnar sällskap...
 0
Anders Gardebring (4 November 2009 23:28):
Per:
Det du beskriver är ju faktiskt fullständigt sjukt. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. PBL behöver inte en utredning, den behöver en haverikommission. (Och det var inte jag som sa det först, utan Inger Holmqvist i egenskap av plandirektör i Stockholm)

Det riktigt läskiga är att man på riksnivå i stort verkar sakna förståelse för detta. Jag diskuterade frågan med representanter från Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i Almedalen i somras och de verkade mena att PBL fungerade alldeles utmärkt.

Och under tiden växer bostadsbristen...
 0
Gustav Svärd (4 November 2009 23:50):
PBL finns det stora problem med. Inte oöverstigliga (för då skulle det ju inte byggas något), men stora är dom. Situationen som Per beskriver är i sanning Kafka-esk.

Vad det handlar om är politisk vilja. Fanns denna så skulle problemen kunna lösas, men den verkar inte finnas.
 0
Martin Ekdahl (5 November 2009 13:37):
Den politiska viljan är lika stark som ett rö i vinden. Så länge man beslutar att inget avvikande får byggas av rädsla för att sticka ut kommer vi bara att se vita och grå lådor. Och Västra City omvandlas till ytterligare en nyfunkisförort.
 0
Alf . (5 November 2009 16:41):
Angående vinklar och hur Stadshuset ser ut från olika platser i staden.

Kommer man gående på Kungsgatan och svänger av ner mot Terminalslingan ser det ut som att det sitter tre kronor på toppen av Waterfront.
 0
Anders (5 November 2009 16:43):
Snyggt skrivet!
 0
Anders Anttonen (5 November 2009 16:48):
"Vi" har gett miljöfascisterna monopol på att använda epitetet "Riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården" i tid och otid. Kanske vi stadsvänner borde ta tillbaka epitetet och göra det till vårt? Synd att ordet "riksintresse" kan tolkas/användas på så olika sätt. Att Stockholm blir en intressant internationell evenemangsstad tycker jag är av riksintresse. (funkar Nollåtta, så funkar resten av landet, typ)
Stockholm har haft åtminstone två världsutställningar och en olympiad. Stockholm ÄR en vänlig, extrovert och spektakulär stad. Ni skulle ha sett alla impade turister i somras. Stan kan bli ännu häftigare om den tillåts bli miljonstad på riktigt. Såtillvida anser jag att "Stockholm innerstad med Djurgården" är ett riksintresse.
 0
Dr Evil (5 November 2009 23:37):
"Stockholm är en levande stad. Levande städer byggs det i. Rivs, renoveras & byggs infrastruktur, parker och byggnader. När detta stannar av är det ett tydligt tecken på att staden förlorat sin livskraft."

Jag förstår verkligen inte vad ni menar. Är Stockholm dött idag? Rivs det inte? Byggs det inte? Förändras inte staden? Jag tror att den just idag är stadd i större förändring än någonsin tidigare. Jag är ingen expert på Stockholms historia, men utifrån min horisont är det så åtminstone om man ser till den areal som förändras de närmsta åren.
 0
Frendo (6 November 2009 00:21):
Läste nyss utdraget av Stadsmuseet ang höga byggnader i centrum, en beklämmande sorglig läsning....
Överanvänder av "unik", "riksintresse" och "vattenspegel" går verklig mig på nerverna...
Bara tomma argumenter för att försöka påverka de oinsatta att Stockholm är nått sorts av världens nervcentrum och ekosystem vars grässtrån i stan skall inte få krökas endaste tum utan katastrofala följder.

Det roliga är att dom dessa typer utdömer allt som är "spännande" som hiskeliga fula medan hylla helt unisont alla dessa fruktansvärda (för oss dödliga vanliga fotgängare med icke prestigefulla titlar på sina "stamträd") 60-tals byggnader som till exempel åhlens, dom nära till Klara kyrkan osv som kulturhistoriska viktiga osv...

Beror det enbart att dom byggts under deras barndom och innan deras födelse, allt som uppkom under deras levnadstid förkastas som ..... ja ni fattar.

Hur kan såna människor fortsätta med att köra över oss alla vanliga människor som bara vill bo och leva i Stockholm?
Något måste göras, men typiskt den svenska mesigheten, där boven ALLTID är offren.

Dom lever inte i verkligeten, och kommer aldrig att vakna ur deras lilla drömvärld.
Inse faktumet att Stockholm inte är unik, det finns en värld utanför Stockholm, man kan inte stänga en 2miljonersstad och och fortsätta med att påstå att staden skall förbli en småstad!?

Varför i sjutton bor såna människor i en storstad när man inte vill ha grannar och utvecklning?
Vattenspegel...bah!
Det finns kanonmassor av städer med vattenspegel men dom har mage i med att kalla Stockholms för "unik" skrattretande!
Hybris av det vidrigaste sorten!

Chicago, Vancouver, London, San Francisco, Miami, Venedig, Sydney, HongKong, Auckland, Dubai, Melbourne, Köpenhamn, Göteborg, Shanghai, Boston, Rio De Janerio osv....

Alla dom dessa städerna har en vattenspegel! Alla städer som ligger bredvid en sjö, hav, flod eller vad som helst som flyter har en vattenspegel inte bara Stockholm, för att dom kallar ju den för "unik" alltså den enda i deras vridna huvud.
Vatten reflekterar oavsett plats runt om jorden ingen stad kan vara unik, det finns ingen som kan vara helt unik, objektivitet har alltid varit mångas akilleshäl här i Stockholm (till viss del Göteborg även).
Det är höjden av en ofattbar självnarcissism och deras hybris vet ingen gräns och ingenstans är så påträngande som här i Stockhokm (enligt min åsikt)

Ingen av jag känner slår sig på bröstet och hävdar å det bestämdaste med att Stockholm är absolut vackrast i världen... vattnet är oftast deras enda argument, men Stockholms vattenspegel är för det mesta mörkt, grumligt, smutsigt, deprimernade i jämförelse med dom städerna jag varit på.....

Herregud lägg av all dessa löjliga Stockholmshybris och låta oss leva i det stad vi vill att den ska vara inte vad vissa kultursinflytelserika minoritetsgrupperingar vill. Demokrati...? Pyttsan! En majoritetsröstning (säg 70% av hela Stockholm) har ingen chans mot dom dessa ulvarna i dom samfunden även om dom endast är kanske 30-50st totalt kanske.
Hur kan det vara möjligt?

Att rådissa allt som inte är nyfunkis (osvenskt alltså) sen smått fundamentalistiskt puristiskt enbart bygga nyfunkis (svenskt( är höjden av rasism, vi borde anmäla dem till jämställdhetsombudsmannen!
Vita, svarta o gråa nyfunkislådor är som arier, mera gröna, röda, gula, rosa, blåa i all sortens nyanser för att återspegla våran moderna värld full av tolerans oavsett varifrån man kommer ifrån.

Bort med nyfunkisnazisterna in med utländska arkitekter som främjar en vänligare stad (ingen slump att commieblocksförorterna har en hög brottslighet, depression, sysslolöshet osv.... fula boende gör oss deprimernade men det har dom inte insett och kommer alltid förbli, allt som har Stockholm med att göra förblir en museum för deras del)

Röka ut dem ur deras hålor och förvisa dom ur stan som en viss idiot till president en gång skulle uttryckt sig (delvis).
 0
Johannes Lilleberg (6 November 2009 09:37):
Dr Evil: Västra city är ur fotgängarens synpunkt en död plats idag. Där lever bilar, godståg och regionaltåg men inte fotgängare. Det råder just nu en strid om huruvida betongkonstruktionerna för matarvägarna bredvid stadshuset och Klara Sjö ska bevaras eller byggas över.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (6 November 2009 10:20):
Frendo: Bra tips. Stadsmuseet kallar sin debattinlaga "Höga hus i Stockholms innerstad!?" för "ett faktablad". Notera dock att Stadsmuseet inte har något generellt mot höghus och skyskrapor i innerstaden.

Principen verkar, precis som du säger, vara att gamla höghus är bra och att nya är dåliga. Stadsmuseets argumentation till varför Hötorgshusen är bra höghus lyder: "De fem höghusen i Hötorgscity, ”trumpetstötarna”, utgjorde ett nytt samlat och därmed effektfullt utropstecken i stadssiluetten." Effektfullt är tydligen bra när det handlar om sådant som funnits så länge att man inte minns hur det såg ut innan, men dåligt när det gäller nyare bebyggelse.
 0
Johannes Lilleberg (6 November 2009 12:33):
Som Rasmus skriver så har Länsstyrelsen och stadsmuseet inte sagt nej till höga hus över Västra City. Men jag kan tänka mig att båda instanserna vill ha enstaka höga hus över city hellre än många. De vill också att husen ska stå i någon form av estetisk samklang med andra torn och fondbyggnader i närheten. Men det rådet nog oenighet om vad som menas med samklang i dessa sammanhang.

Mig veterligen ligger YIMBYs, Länstyrelsens och Stadsmuseets åsikter om Västra City inte jättelångt ifrån varandra. Däremot vill vissa som är emot exploateringen gärna låta påskina att det finns ett stort motstånd mot exploateringen. De använder därför Stadsmuseet och Länstyrelsen på ett retoriskt skickligt sätt i sina debattinlägg.
 0
Max (6 November 2009 13:00):
Intressant att SVD är så negativa, nästa år flyttar dom själva in i nybyggda kungsbrohuset. Högst i västra city.
 0
Mattias Woldu (6 November 2009 18:24):
@Max: Det är det som är så sjukt med byggdebatten i Stockholm. Människor som bor och jobbar i staden kan uttryckligen vara generellt sätt negativ mot mer stadsbebyggelse istället för att bara i vissa fall vara negativ.
 0
David Westerberg (7 November 2009 21:14):
Vad är det för höghus vid Odenplan som ni skriver om? Hur stor chans är det att det går igenom?
 0
Martin Ekdahl (8 November 2009 13:15):
^^

Arkitekturen tilltalar mig inte jättemycket.
 0
Anders Anttonen (8 November 2009 15:57):
Hoppas att det finns fler förslag på högt hus vid Odenplan, och gärna riktigt höga, i stil med Tors Torn eller så.
 0
Niklas (8 November 2009 21:14):
Vid Läkarhuset tycker jag nog att man borde se till att skapa bättre sammanhang med Observatoriekullen. Till vad ska man annars ha den parken till (som ju är rätt så oanvänd).
 0
David Westerberg (8 November 2009 21:16):
Tackar. Jag gillar erkitekturen riktigt mycket. Den öppnar upp mot biblioteksannexen ochså så att de blir mer synliga.
Kan inte hitta ett enda minus med det här huset. Men tror ni att det blir av?
 0
Dr Evil (10 November 2009 23:30):
"Var tar Muséet Stockholm slut? Är det vid kommungränsen? Är allt i kommunen färdigt och ett gigantiskt monument över en gyllene epok i Sveriges historia som nu passerats, eller kan det möjligen vara så att Stockholm är till för oss som bor och verkar här? "

Jämfört

"Yet Stockholm is one of the fastest growing urban areas in Northern Europe. Its 2 million inhabitants increased by 300,000 over the past decade."

Jag skall inte klanka ner alltför mycket på det skrivna, ni är inte proffsskribenter och bör inte bedömas som det. Det finns ett värde i en uppdaterad hemsida också. Men, när er uppfattning om verkligheten och verkligheten inte hänger ihop så bör ni ta er en funderar på vad det är ni egentligen vill säga. Artikeln ovan är snömos, allmän agitation grundad på personliga känslor om att livet inte är bra nog, utvecklingen inte går fort nog osv.
Utvecklingen går fortare än någonsin idag, har man upplevt mer än ett decennium i vuxen ålder så ser man enorma skillnader. Ironiskt nog dyker det alltid upp någon som hävdar att det har aldrig varit så dåligt som idag och det kan bli bättre, när sanningen istället är:

det har aldrig varit så bra som idag och det blir fortfarande bättre.
 0
Anders Gardebring (10 November 2009 23:54):
Evil:
Jag förstår inte riktigt var du vill komma.
Jag håller helt med dig om att det äntligen har börjat att lossna i byggnadet i Stockholm. Dock ligger fortfarande nyproduktionen inte ens på hälften av vad den skulle behöva vara för att hantera befolkningsutvecklingen. (Resultatet är att vi blir alltmer trångbodda. Fler invånare innebär inte att det automagiskt blir fler lägenheter). Den här artikeln tar ju dock upp ett specifikt ämne, nämligen synen på Stockholms innerstad och då framförallt området vid västra city och det faktum att länsstyrelsen och andra uttalar kritik mot själva idén att utveckla miljön.
 0
Niklas (10 November 2009 23:59):
Evil:
Det är väl två olika saker som är lösryckta ur sitt sammanhang. Frågan är väl om man vill göra Stockholm till en bättre stad som hänger ihop på ett bättre sätt.

I så fall är en stadsdel över spåren bra.

Att Stockholm befolkning ökar snabbt (till stor del genom perifer förortsexpandsion) är en annan fråga som har att göra med högt födelseöverskott och inflyttning från utlandet att göra.

Kanske kan jag dock håll med om att "det har aldrig varit så bra som idag" MEN det blir fortfarande MYCKET bättre. Det finns ingen anledning att nöja sig. Stadsplaneringsmässigt har vi mycket att lära oss, av historien och utlandet.
 0
Dr Evil (12 November 2009 01:02):
"Jag håller helt med dig om att det äntligen har börjat att lossna i byggnadet i Stockholm."
Historien skrivs inte av dig utan snarare av statistiken. Om du menar antalet byggnader så byggdes det ca 20000 bostäder under förra mandatperioden, fler än det byggs nu. Så det där lossnandet har pågått en längre tid än just nu.

Vart jag vill komma är att ni helt enkelt har fel i flera frågor som ni engagerar er. Stockholm är inget museum och har aldrig varit. Det byggs massor och det har alltid byggts massor i Stockholm (utom vid kraftig lågkonjunktur), Nya hus hotar inte befintliga värden hävdar ni, även det är helt fel, det kan man se väldigt lätt när man bygger med klossar tex om man har svårt att visualisera det. Ja, det finns en uppsjö av fel, bland annat i artikeln ovan. När man läser ett kverulerande inlägg som förringar det som många människor känner - en oro över för snabba förändringar i sin närmiljö, då blir man förstås trött.
Sen så har ni ett antal rätt, dem sparar jag till en annan gång.
 0
Anders Gardebring (13 November 2009 00:49):
Evil:
"Sen så har ni ett antal rätt, dem sparar jag till en annan gång."

Som vanligt då? ;)
 0
Anders Anttonen (13 November 2009 09:33):
Jaså, Dr Evil har vaknat till liv....
Kul att du hittat ett tema som intresserar dig, igen, Doktorn...

Sist du var med i YIMBY-debatten handlade det också om City, och om "Norrmalmsregleringen" vill jag minnas.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter