Utskrift från www.yimby.se
....

Betong + Grönska = Sant

 
Ulf Lundell trivs bäst i öppna landskap. Men jag tillhör generationen som trivs bäst där betong möter grönska. I gränsen mellan de händelserika sociala stadskvarteren och den gröna parken är kontrasterna stora, och alldeles underbara. Jag skulle kunna bo i en villaförort. Men då skulle jag känna mig socialt och kulturellt avskuren från omvärlden. Jag skulle kunna bo centralt i Milano. Men då skulle jag inte kunna njuta av grönskans skönhet och lugn. Nej jag trivs bäst där betong möter grönt. Där man kan njuta av de kulturella och ekonomiska utbytena i stadskvarteren samtidigt som man några kvarter bort kan slappna av, kasta frisbee och mingla i parken. Om jag dessutom kan åka kollektivt till oexploaterade skogar och skärgårdar så är allt finemang.


Betong möter grönska i New York. En av världens mest populära platser.

Alexander Ståhle Forskar om grönområden i städer. Han har i avhandlingar som ”Compact Sprawl” kommit fram till att det inte råder någon negativ relation mellan täthet och upplevd närhet till grönska, tvärtom. Boende i Stockholms innerstad upplever sig ha närmare till grönytor än boende runt Järvafältet. Hans analyser av Stockholm visar att kompakta miljöer som är både täta och gröna har högre fastighetsvärden, bättre hälsotal, större blandning av boyta och lokalyta, och ett högre exploateringstryck. Ståhle menar att förorten måste förtätas på ett bra sätt för att öka känslan av närhet till grönska. Det låter nästan för bra för att vara sant. För tät stad gör det möjligt att spara mer skärgård och andra vilda grönområden för djuren utanför våra samhällen.

Det är viktigt att parkerna håller hög klass och är lätttillgängliga för allmänheten. Vid Telefonplan finns det t.ex. mer grönska än hus och asfalt. Ända råder det brist på öppna gräsytor för äldre och lekplatser för de mindre barnen som inte orkar gå långt. Den mesta grönskan är privat mark i villor eller ”Hus-i-park”. Det finns också stora skogsområden som är avskurna av räls, motorvägar och villatomter. De få grönytor som är tillgängliga använder få då de inte sköts om. Men det finns hopp. Nya kvarter ska byggas och nya parker ska anläggas.

Ett mer framgångsrikt exempel är Östermalm som är tät och  planerad för att alla ska ha ett grönområde i slutet av gatan. Parkerna håller hög kvalité. Södra Djurgården är en av de bästa parkerna vi har i landet. Detta klingar bra med YIMBYs värderingar om att alla i en tät levande stad ska få gångavstånd till multifunktionella parker av hög kvalité.

Parkerna är en självklar och livsviktig del av staden. Vi måste således lyckas med konstycket att förtäta med bostäder, infrastruktur och arbetsplatser för 1 000 000 nya invånare under de närmaste decennierna samtidigt som vi ökar känslan av närhet till grönområden


Betong möter grönska i Paris. En av världens mest populära platser.

Statistiska Centralbyrån har gjort en undersökning om grönytor/grönområden i och omkring tätorter som uppmärksammats av SvD. I resultatet står det att "Andelarna av befolkningen som saknar grönområde inom 300 meter från bostaden varierar från 4 procent till 30 procent.". I storstäderna Stockholm och Malmö saknar 18 procent av de boende grönområden i närområdet.  Men undersökningen måste tas med en nypa salt då det inte bara är närhet till grönytor som är av betydelse utan även kvalitén på grönytan.

En del tror att kampen för grönska är detsamma som att protestera mot varje nybygge på grönområde. Men tyvärr är detta också en kamp för att inte låta Stockholm växa och leder till att man måste bygga "någon annanstans". Det leder till utspridning, så kallad urban sprawl vilket totalt sett tar i anspråk mer grönyta och ökar bilberoendet. Om staden ska få växa så måste vi ibland bebygga grön mark. Men ju tätare vi bygger desto mer grönska kan vi spara. Samtidigt måste vi öka känslan av närhet till grönområden. För att uppnå detta måste vi göra en del omfördelningar mellan bebyggelse och grönska och prioritera rätt grönområden. Vi måste utveckla många grönytor samtidigt som vi måste våga bebygga rätt grönytor.

Sist men inte minst måste vi bry oss om våra vänner djuren. Men den diskussionen tar vi en annan gång.


Jag hoppas att vi kan bygga åtminstone så tätt att vi kan behålla vår skärgård för allmänt friluftsliv. Jag ser gärna att man bygger ut kollektivtrafiken till våra yttre grönområden så att vi utan bil kan njuta mer av den.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Lucas Stensö De Marie (29 December 2009 14:33):
Mycket bra skrivet!

Det som är frukstasvärt frustrerande är när Nimbys hävdar att förtätning minskar grönskan och skövlar skog, när det egentligen är det raka motsatta som sker när när man förtätar på rätt sätt.
Keep up the good work! Såg att ni hade en annons i månadens Liberal Debatt vilket är positivt, roligt att få se oss på fler platser än internet.
 0
Anders Gardebring (29 December 2009 15:04):
Lucas:
Liberal debatt ger oss fringis-annonser. Vi har ju som bekant ingen budget att röra oss med. I förra numret av Neo hade vi också en gratisannons :)
 0
Jan Wiklund (29 December 2009 16:09):
Jag vill gärna hänvisa till http:​/​/​e360​.​yale.​edu/​content/​feature.​msp?​id=​220​3
Författaren har tydligen skrivit en bok om det här också, men den har jag inte läst.
 0
Anders Norén (29 December 2009 17:24):
Sakupplysning: SCB:s analys gäller sammanhängande grönytor om minst 1 hektar (100*100 m) belägna minst 50 meter från bebyggelse. Måttet är förvisso kvantitativt och säger ingenting om hur området ser ut eller används men det sorterar effektivt bort det mesta av impedimentmarken och den privata marken.

Det sorterar tyvärr också bort alla stadsparker där mindre än 1 hektar ligger minst 50 m från bebyggelsen. Humlegården klarar sig förmodligen precis, men både Observatorielunden, Vasaparken och Kronobergsparken, och förmodligen också Rålambshovsparken, är för små och bebyggelsenära för att räknas.

SCB:s analys gör alltså skillnad på gräs i gröna stråk mellan vägar, privat mark och allmänna parker, men analysen är ganska trubbig. I gengäld var den praktiskt genomförbar med en rimlig tids- och arbetsinsats.
 0
Johannes Lilleberg (29 December 2009 17:43):
Ja bra upplysning Norén. Jag änkte på definitionen av grönyta men du tänker även på definitionen på Grönområden. Jag ska uppdatera bloggen så att texten blir mer rättvis.

SCBs undersökning är något trubbig. Men den är ändå intressant om man tolkar statistiken rätt. Här är SCBs definition för er som inte har läst om det:

Grönyta: Allt grönt inom tätortsgränsen, såsom allmänna parker och öppna gräsytor samt andra träd- eller gräsbevuxna ytor, vid byggnation överblivna gröna ytor (impediment), villaträdgårdar, gröna ytor mellan flerbostadshus, industribyggnader och även gröna stråk mellan vägar.

Hårdgjord yta: Hit räknas byggnaders tak, parkeringsplatser, gator och vägar, järnvägar, gångvägar, cisterner och dylikt, allt inom tätort som inte betraktas som grönyta är i princip hårdgjord yta.

Grönområde: Grönytor som är obebyggda och ligger utanför andra byggnaders influensområde på 50 meter utgör beståndsdelarna för grönområden. Om området då har en areal om minst 1 hektar klassas det som grönområde. Betesmark kan räknas till grönområden men inte åkermark. Grönområden har beräknats för tätorter inklusive ett omland på tre kilometer.
 0
Jan Wiklund (29 December 2009 21:00):
Lite är det alltså som den gamla historien om alkisen som letade efter nycklarna vid gatlyktan för att det var ljusast där. Personligen sätter jag stort värde på parker som är mindre än ett hektar, typ Centralbadets park. Det handlar om kvalitet, inte om kvantitet. Även om kvantitet är lättare att mäta. För övrigt en kritik som drabbar mycket i vårt samhälle, inte bara den här mätningen utan också värden som t.ex. BNP.
 0
Anders Gardebring (29 December 2009 21:47):
Det är ju intressant att undersökningen inte räknar med min innergård t.ex. Väldigt trubbigt verktyg för att utröna något om hur mycket grönområden folk har egentligen...
 0
Daniel (30 December 2009 08:37):
För övrigt så är det lite roligt med bilden från tornet i Paris.
Ang stockholms skyline... undra hur det hade låtit i stockholm om låt oss säga att Eiffeltornet inte fanns i Paris, och så skulle någon få tanken att uppföra ett Eiffeltorn i stockholm...

Jordens undergång skulle nog vara nära enl. vissa då.
 0
Johannes Lilleberg (30 December 2009 09:48):
Daniel:

Ja Eiffeltornet var avskytt i Paris innan det än byggdes. Men tornet som syns på bilden från Eiffeltornet är å andra sidan inte så vackert. Det tornet blev en av huvudorsakerna till varför man idag inte längre bygger höga hus innanför den äldre innerstaden i Paris. Nu är skyskraporna samlade utanför gamla innerstan i nya centrum som La Defense.
 0
Herbert Tingesten (30 December 2009 12:33):
Det hade varit annat om Tour Montparnasse legat exakt i linje med parken. Man är ju så förtjust i axlar i Paris (t ex de tre triumfbågarna, varav en just i La Defense), men lyckas aldrig få till det riktigt spikrakt.
 0
Johannes Lilleberg (30 December 2009 13:07):
Ja de får bygga ett Tour Montparnasse 2 på andra sidan centralaxeln så att det blir symmetri igen;)
 0
Johannes Lilleberg (30 December 2009 13:12):
 0
Gustav Svärd (30 December 2009 14:43):
Utmärkt skrivet, Johannes! Jag ser rikligt med grönt från mina fönster, men inte en enda park. En av skogarna har elljusspår, men i övrigt fungerar allt det gröna mest som barriärer (att det är motorvägar sedan skog i princip runt hela Kista gör ju inte saken bättre).
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter