Utskrift från www.yimby.se
....

Pressmeddelande: YIMBY synar protesterna mot Tors Torn

 


En protestlista har överlämnats till stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal. Syftet är att sätta stopp för de föreslagna höghusen Tors Torn som ska beslutas på Stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 10 december. Uppropet, betitlat "Skyskräpor - nej tack" har startats av en privatperson bosatt i Röda Bergen.

Flera märkligheter föreligger i uppropet. Bland annat har hyresgästföreningen i Vasastan ställt sig bakom uppropet utan att fråga sin medlemmar. Boende i området har varit i kontakt med YIMBY och ställer sig inte bakom hyresgästföreningens ställningstagande. Uppropet innehåller också ett flertal felaktigheter och vilseledande formuleringar i den faktabakgrund som presenteras på dess hemsida. Det är problematiskt då många av de som skrivit under protestlistan kan antas har gjort det på ett felaktigt underlag.

Några av påståendena är som följer:

Ett skrämmande exempel är tillbyggnaden av Röda Bergen med TORS TORN vid Torsgatans mynning och Torsplan.

Röda Bergen ska inte byggas till. Områdets norra gräns går vid Torsplan. Formuleringen kan dock lätt gett läsaren intrycket att husen ska byggas mitt inne i Röda Bergen-området, vilket alltså ej är fallet.

Skyskrapor som kommer att dominera hela Röda Bergen hör inte hemma i ett enligt lag kulturskyddat område!

Än en gång ges läsaren intrycket att husen ska byggas inne i området och inte utanför.

Tors Torn kommer att dölja solen och deras slagskuggor kommer att nå långt in i den världsberömda trädgårdsstaden Röda Bergen. Så våldför sig dagens stadsplanerare på det under 1920-talet stadsplanerade unika värdet i Röda Bergens utemiljö med parker och trädgårdar!"

Lägenheterna är anspråkslösa, de flesta är små och ofta enkelvända. De drabbas också av tornens skugga.

Utemiljön har sedan 1920-talet kompenserat den lilla boytan och att vistas ute är ett omistligt värde. Det är just det värdet som är kulturskyddat enligt lag. Detta vill nu stadens beslutsfattare demolera genom valet av placering av Tors Torn! Varför!?

Hyresgästerna i allmännyttan står tydligen så lågt i rang att de förtjänar att mista solen!

En enkel titt på kartan visar att tornen ligger rakt norr om Röda Bergen och att skuggproblematiken inte är i närheten av så stor som uppropet vill göra gällande. Representanter för YIMBY har varit i kontakt med Hyresgästföreningen, som satte oss i kontakt med Ylva Larsson, uppropets initiativtagare (som dock kallar sig "Ester Sand" på hemsidan och också skrivit under den både med eget namn och under pseudonymen). På hennes direkta uppmaning har en solstudie tagits fram över hur stort skuggtillskottet skulle bli på innergårdarna i Röda Bergen-området. Resultatet blev att femton av sjutton gårdar/småparker inte berörs av några skuggor överhuvudtaget och att de två som gör det bara förlorar 6,4% respektive 4-5% av sina soltimmar. Ylva Larssons påståenden om "lekande barn" och "tuberkulossjuka" som kommer att "drabbas svårt" och "mista solen" saknar således grund. Solstudien finns att studera här.

Trots att Ylva Larsson har fått ta del av solstudien skriver hon i inlägg på hemsidan bland annat att:

Tornen ligger nordväst om stor del av Röda Bergen och skuggar bl a lekplats och park på Hedemoratäppan från kl 17 hela sommaren. Övergrepp!

Hedemoratäppan o kv Myrstacken mfl förlorar solen fr cirka kl 17 maj-augusti.

Hedemoratäppan skuggas, som analysen tydligt visar, inte alls från kl 17. Skuggan når dit ca 18.50 och ger bara skuggtillskott under en timme, fram till 20.00, och bara under juni och juli. Med undantag för Hedemoratäppan och kv Myrstacken (som förlorar ca 1 soltimme av 20) får inte en enda av Röda Bergets innergårdar och småparker något skuggtillskott av tornen. Ändå väljer Ylva Larsson att låta originaltexten stå kvar.

Hon har heller inte lyckats förklara hur de som bor runt de övriga femton innergårdarna, som redan nu har väsentligt färre soltimmar, är i mindre behov av sol och varför hon i så fall inte för deras talan med upprop om att riva de "felpacerade" husen i Röda Bergen som gör att "solen går förlorad för evigt".

Protestlistor är ett vanligt redskap för den som är emot förändringar och speglar inte alltid allmänhetens åsikter. Protestlistan som startades 25 november har cirka 500 underskrifter. Som en indikation på de verkliga förhållandena kan nämnas att Facebook-gruppen "Vi som är FÖR Tors Torn", som startade den 3 december i skrivande stund har drygt 630 medlemmar. Detta trots att gruppen funnits avsevärt kortare tid. Under gårdagen startades också en namninsamling för tors torn som på ett dygn redan nått upp till 70%  av den mängd underskrifter som motsidan samlat ihop under drygt 2 veckors tid.
 
(SvD, SvD)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Herbert Tingesten (10 December 2009 00:08):
Bra! Fast, hrm, jag gick lite otåligt och skickade den oförädlade råversionen till tidningar & TV plus stadsbyggnadsrådets ledamöter för ett par timmar sen, i eget namn... visste inte att den bearbetade versionen faktiskt var på gång. Hoppas uppriktigt de slänger min oläst och tar den här istället (och det är väl större chans att den blir läst om den kommer från Yimby än från en okänd privatperson).

En liten sak jag gillade bättre med min version: Jag tryckte hårdare på Ylva L's något skrupelfria dubbelundetecknande av sin egen lista, och gjorde också klart hur ihålig argumentationen i uppropet var:

Bortsett från ett smakargument (att tornen i den föreslagna utformningen är kopior av ett existerande hus i San Fransisco och därför inte bör byggas) utgör påståendet att TT kommer att "dölja solen" och att Röda Bergen kommer att "drabbas av tornens skugga" hela argumentationen i uppropet.
 0
Herbert Tingesten (10 December 2009 00:15):
En småjustering till: Hyresgästföreningen i Vasastan, inte Röda Bergen.
 0
Dave (10 December 2009 01:16):
Intressant. Vem är det engentligen som sköter den här organisationen? Som jag ser det så har ni missat en ypperlig chans att skjuta ett gäng oorganiserade vildhjärnors konstiga protester i sank genom att skicka samma (mer eller mindre) pressmeddelande två gånger, med olika avsändare? Proffsigt..

Jag vet att det här är ett nätverk av ideellt arbetande människor, men vore det inte en fördel om EN person, förslagsvis Anders Gardebring, utsågs som officiell talesperson/ordförande/whatever och att alla pressmeddelanden och andra medieframträdanden sanktionerades och koordinerades av denne person?

Jag är också medlem av YIMBY. Som det fungerar nu skulle jag i princip kunna skicka ett pressmeddelande med YIMBY som avsändare där jag föreslår uppförandet av en Empire State Building-replika i Gamla Stan. Det skulle göra opinionen för högre byggnader i Stockholm gott.
 0
Herbert Tingesten (10 December 2009 08:18):
Tror inte det är nåt stort problem... min version (i eget namn, inte Yimbys) gick mest till tidningarnas/tv-kanalernas tipsbrevlådor eftersom jag inte hittade några exaktare adresser (undantag: Elisabet Andersson på SvD) och där slängs nog det allra mesta efter att någon praoelev ögnat igenom det. Chansen är som sagt bra mycket större att ett officiellt pressmeddelande från Yimby når fram.

Ursprungsinitiativet, liksom originalutförandet av texten, var mitt. Sedan klickade det lite i kommunikationerna, jag missade att den officiella versionen faktiskt var på gång och ville få iväg texten så snart som möjligt så att tidningarna kunde skriva om det imorgon (alltså idag).

Även om händelsevis båda texterna blir lästa så upplevs nog den här som en förstärkning och förfining av budskapet i den första, med en tung organisation i ryggen för extra cred.
 0
Anders Gardebring (10 December 2009 08:36):
Dave:
Jag och Gustav Svärd är utsedda av styrelsen till YIMBY:s talespersoner. Det är bara vi, eller någon som vi eller styrelsen har utsett, som kan skicka ut pressmeddelanden som nätverket ställer sig bakom. Det som tidigare skickades ut stod inte YIMBY som avsändare för.
 0
Olle Jansson (10 December 2009 10:00):
"...den världsberömda trädgårdsstaden Röda Bergen."

Har aldrig hört talas om denna plats. En variant på världsberömd i hela Norrtälje´eller motsvarande. Vi måste givetvis komma ihåg att allt är unikt och därmed - tämligen implicit - oberörbart. Och sedan får vi inte glömma att tänka på barnen också (vilket dock inte hindrar massbilism vilket tydligen är bra för barnen).
 0
Anders Widegren (10 December 2009 10:38):
Snyggt skrivet, ni är grymma, kämpa på!
 0
Martin Ekdahl (10 December 2009 11:01):
Bra jobbat. Jag håller tummarna idag. Det här blir spännande..
 0
Dr Evil (10 December 2009 12:06):
Vad sade samrådet om de förra uppnervända husen? Har planerna anpassats något efter samrådet?

Sedan så undrar jag varför detta är en så bra plats att bygga de högsta husen i Stockholm på? Om man skall försöka integrera två stadsdelar, Solna och Stockholm så innebär detta "integrera" att man försöker sammansmälta två olika karaktärer. Denna sammansmältning resulterar då alltså i två jättehöga hus precis i kanten av stenstaden som så många i Stockholm, inklusive politiker värnar. Ärligt talat, jag förstår inte logiken. Finns det ens någon?

Vad gäller arkitekturen så drar den åt på stalinistiska jätteprojekt och 30-40-tals amerikansk skyskrape-arkitektur. Jag ser också på bilderna på projektet att man har olika höjder på hörnhusen längs gatorna (faktiskt i stil med yimbys inlämnade samrådsförslag om jag minns rätt) och det för tankarna till New York. Jag tycker det är kitsch.
 0
Dr Evil (10 December 2009 12:07):
"Vad sade samrådet om de förra uppnervända husen? Har planerna anpassats något efter samrådet? "
Jag svarar på mig själv: visst har de anpassats, men kanske inte i den riktning som samrådet pekade på. Jag har dock inte läst det.
 0
Fredrik Wennström (10 December 2009 13:00):
Jag utgår ifrån att YIMBY-sympatisörer i Vasastaden som är med i Hyresgästföreningen lämnar denna omedelbart.
 0
Michael Lindgren (10 December 2009 13:20):
Jag diskuterade (om man kan kalla det diskutera) med några från gruppen "vi som är MOT Tors Torn" och när jag svarade med att Röda Bergen knappt skuggas över huvud taget fick jag till svar "Ni från YIMBY koncenterar er så mycket på skuggorna, det är inte det som är det viktiga." Kul svar!
 0
Herbert Tingesten (10 December 2009 13:23):
^^
Speciellt med tanke på att skuggmantrat blivit någon sorts manifest som även anti-TT-FaceBook-gruppen kopierat rakt av. Och några andra argument har ju inte synts till varken där eller på uppropet, förutom smakargumentet att TT är en kopia och därför inte skulle få byggas (som om stan bara bestod av helt unika byggnader som inte liknar något annat)...


Fredrik W:"Jag utgår ifrån att YIMBY-sympatisörer i Vasastaden som är med i Hyresgästföreningen lämnar denna omedelbart."

Har övervägt det, men jag har potentiella problem med min hyresvärd som jag vill förekomma med ett medlemskap. Nuvarande ordföranden Beatrice Eriksson (inredan@gmail.com) bör dock avgå (och jodå, hon har mycket riktigt skrivit under uppropet själv, som nummer 37).

När jag mejlade till henne och undrade om det inte är en intressekonflikt att vara emot nya bostäder samtidigt som stadgarna säger att föreningen ska "verka för allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad" fick jag ett svar som till 99% bestod av snömos av typen "Staden har också sina goda sidor och dem försvarar vi. Den vackra staden på vattnet, skönheten och miljön." och bara innehöll en rad med substans: "Vi förtroendevalda i HGF Norrmalm är remissinstans, vi svarar på stadsbyggnadsärenden med utgångspunkt från de boendes bästa." Javisst, men det här var ju ett upprop startat av en privatperson och ingen remiss? Sedan bollade hon över mej till Ylva Larsson och har inte hörts av, men jag har cc:at hela konversationen med Ylva till henne, soldiagram och allt, så jag antar att hon har följt utvecklingen av ärendet.
 0
Magnus Orest (10 December 2009 13:36):
Det känns som om historien med kv Plankan på Södermalm upprepar sig. Även där engagerade sig HGF för att stoppa planerna på nya bostäder.

Ligger det i linje med HGFs verksamhet?
 0
Johannes Hulter (10 December 2009 13:56):
Ang. HGF: Här finns ju uppslag för en debattartikel... Förslag på titel: Vill inte Hyresgästföreningen ha nya medlemmar? :)
 0
Magnus Orest (10 December 2009 14:07):
Visst gör det det, Johannes. Jag sitter och filar på en redan nu, med ungefär det som uppslag. Känns nästan som någonting som vi borde försöka få in som insändare eller debattartikel i någon ordinarie papperstidning. Inte för att angripa HGF, utan mer för att göra dem uppmärksamma på följderna av det här agerandet. Som ägare till en BR har man ju ofta intressen som går stick i stäv med den som bor i HR.

Fler bostäder innebär större utbud vilket innebär lägre priser och hyror - dåligt för den som har investerat i en BR, bra för den som löpande betalar hyra för sin HR.

Vems intressen ska HGF prioritera?
 0
Per (10 December 2009 14:50):
Men hur gick det? Blir tornen av?
 0
Per Elfström (10 December 2009 15:04):
Lokala HGFs runt om landet har med olika kontstellationer överklagat detaljplaner( som varit helt reko) för att sedan hårdfört anklaga andra institutioner för att vara lama i frågan om bostadsbristen. Agerandet är synnerligen inkonsekvent och i viss mån förödande, så en artikel som i alla fall belyser problematiken med det agerandet skulle vara välbehövlig.
 0
Jan Jörnmark (10 December 2009 15:35):
Anders, Herbert Tingesten m fl: Ni gör ett helt fantastiskt arbete.
Bra att det finns en gång runt vilka som är talespersoner också.
 0
Jonas V (10 December 2009 16:45):
Anders och Gustav, eller vem det nu är som har gjort solstudien med mera: ni är grymma! Cred, cred, cred...
 0
Anders Gardebring (10 December 2009 17:19):
Per:
Stadsbyggnadsnämnden har möte as we speak. Jag kommer skriva en kommentar här samt skicka ut det på vår twitterfeed så fort vi får info om hur det gick (vilket vi troligen kommer få strax efter mötes-avslut).
 0
Anders Gardebring (10 December 2009 17:49):
Update: Nämnden har precis sagt ja till kontorets förslag.
 0
Dave (10 December 2009 18:01):
Kul!

Ni som har koll. Hur många steg återstår tills vi vet om det här blir av nu då?

Ni gör ett grymt jobb Yimby, även om det kanske inte framgick i mitt förra inlägg :)
 0
Martin Ek (10 December 2009 18:05):
Och det ja:et innebär?
 0
Fredrik Stenberg (10 December 2009 18:12):
Att dem byggs FÖRHOPPNINGSVIS. Snälla!
 0
Erik Johansson (10 December 2009 18:14):
Det ska först antas av kommunfullmäktige den i januari. Sedan vinner det laga kraft ca fyra veckor senare om ingen överklagar planen. I så fall går den vidare till länsstyrelsen som avgör överklagan. Godkänner även de planen kan den överklagas till regeringen. Godkänner regeringen planen vinner den laga kraft och byggherrrarna kan söka bygglov. Länsstyrelsen eller regeringen kan också välja att endast godkänna vissa delar av planen.
Bara för att man sedan har en laga kraft vunnen plan behöver det inte innebära att det som planeras blir byggt. För att tex Tors torn ska byggas måste det finnas en exploatör som vill och har råd att bygga.
 0
Michael Lindgren (10 December 2009 18:21):
Med andra ord kommer de alltså inte byggas (med tanke på den krångliga processen). Men det kommer inte hindra de som är mot tornet att skrika om hur deras barn kommer dö av alla möjliga sjukdomar till följd av solminskningen med 6,4 % (ungefär som att man MÅSTE vara inomhus i en skuggad lägenhet eller på en skuggig inomhusgård när solen skiner om man bor i en tät blandstad...)
 0
Mikael Levander (10 December 2009 18:28):
Exploatör finns väl redan, norrmän!
 0
Dr Evil (10 December 2009 19:47):
Ni vill ha samtida intressant arkitektur - ni 30-40-tals kitsch med stalinistiska drag.

Ni vill ha höga hus i Stockholm men på lämpliga platser - ni får det i kanten av stenstaden.

Ni vill ha miljövänligt byggande eftersom tät stad är miljövänlig stad - ni får en stadsdel utan tunnelbaneanslutning och med hög parkeringsnorm.

Vad springer ni efter egentligen? Er glädje över ett högt hus gör att ni tappar alla koncept som ni skriver så högtravande om bara för att Stockholmarna skall kunna svälja era meglomaniska framtidsidéer.

Att dessutom skriva pressrelease för att ge sig på rädda människor vet ni redan vad jag tycker om.
 0
Dr Evil (10 December 2009 19:48):
Första stycket skall lyda:

Ni vill ha samtida intressant arkitektur - ni får 30-40-tals kitsch med stalinistiska drag.
 0
Anders Anttonen (10 December 2009 20:01):
Klart att tornen blir av. De är inte så olika Folksamskrapan i Skanstull, Wennergren Center, DN-huset, blivande "Brovakten" eller "Skatteskrapan", byggd 1959, numera studentbostäder.
Vi Stockholmare har haft höga hus i vår omnejd i 50 år! BYGG!
 0
Anders Gardebring (10 December 2009 20:13):
Evil:
Arkitektur: Upplevelsen av arkitektur är något individuellt. Vissa gillar viss arkitektur, andra gillar annan. En del föredrar modernt i glas, andra 1800-tal, andra 30-tal. YIMBY förespråkar inte, och har aldrig förespråkat, en viss arkitektur. Det som vi förespråkar är en varierad arkitektur, alltså att olika sorts arkitektur bereds plats i staden. Oavsett hur Tors Torn utformas kommer alltid en del att bli missnöjda, vilket är helt i sin ordning så länge en hel del också blir nöjda.

"Ni vill ha höga hus i Stockholm men på lämpliga platser - ni får det i kanten av stenstaden."

Ja. Norra station är en lämplig plats för högre bebyggelse. Dessa områden har YIMBY sedan lång tid pekat ut som lämpliga för högre bebyggelse:
* Norra Station
* Värtan
* Västra City
* Liljeholmen
* Kista
* Nordvästra Kungsholmen
Ett annat lämpligt område torde också vara Marieberg. Du behöver naturligtvis inte hålla med i att de skulle vara lämpliga, det står dig helt fritt att ha en egen åsikt om det :)

"Ni vill ha miljövänligt byggande eftersom tät stad är miljövänlig stad - ni får en stadsdel utan tunnelbaneanslutning och med hög parkeringsnorm."

Absolut. Och dessa tillkortakommanden har vi kritiserat ett otal gånger, både i blogginlägg, yttranden, debatter, media och i diskussion med politiker. Så mycket mer kan vi inte göra är jag rädd, det är inte vi som fattar besluten... Dock kommer stadsdelen att trafikeras med spårväg, vilket ändå är klart bättre än buss.
 0
Per Hagwall (10 December 2009 21:19):
Särskilt uttalande från M, FP och KD med instämmande av C:
===================
Norra Stationsområdet är ett av de viktigaste stadsutvecklingsprojekten i vår tid. Här knyts med en tydlig gestaltning två städer samman av en stadsdel som kommer att bli tusentals människors hem.

Den variation i höjder som tillkommit under projektets senare del är mycket bra. Stadsbyggnadsnämnden tror dock att det oregelbundna, fria och tillåtande kan få utvecklas än längre när det kommer till exempelvis fasader och gårdsmiljöer. Vår ambition är att skapa småskalighet och identitet i det stora. Vi vill se att även innergårdarnas fasader får variera, att de fasader som idag redovisas likadana för hela gårdsrum bryts upp med hjälp av vertikala indelningar med sinsemellan olika arkitektur. Vi uppmuntrar en blandning av former och uttryck inom kvarteren.

Tors torn är lämpligt placerade och det är viktigt att ambitionerna vad gäller tornens utformning och gestaltning fortsatt är mycket höga. Det är viktigt att tornens höjd behålls, men det arkitektoniska uttrycket får gärna bli mer vågat. Stadsbyggnadsnämnden ser gärna att minst ett av tornens översta våning görs publik så att utsikten kan komma alla till del. [min fetning]

Den centrala och sammanbindande parken kommer att kräva ett omfattande arbete för att åstadkomma den stadsmässighet och de rekreationsvärden vi efterfrågar. Det är synnerligen viktigt att alla inblandade instanser i staden samarbetar för att uppnå detta.
===================
 0
Per Hagwall (10 December 2009 21:23):
Nämnden gav också i uppdrag till kontoret att se till att det fanns kvar påminnelser om stadsdelens historia. Alexander Wolodarski var övertygad om att det skulle gå att bevara klocktornet på annan plats i stadsdelen (att bevara hela stationsbyggnaden skulle ta alltför mycket plats i anpråk, en saluhallslösning hade krävt stora öppna ytor utanför.)
 0
Anders Gardebring (10 December 2009 21:47):
Mycket trevlig läsning Per! Utmärkt om Tors Torn också, om de ska ändras är det helt klart åt det mer utmanande hållet, inte tvärtom.

Ett bevarande av klocktornet kan bli en acceptabel kompromiss även om jag personligen gärna hade sett att idén om en saluhall hade fått realiseras. Den typ av arkitektur som stationsbyggnaden representerar är också värdefull och mycket omtyckt.

Fantastiskt trevligt också att läsa om diskussionen om fasad-uttryck. Att dela upp fasadliven i flera delar gör en miljö mycket mer trivsam. (Ett aktuellt exempel på där det hade varit en god idé är t.ex. nya Kungsbrohuset mittemot centralen).

Diskuterades det något kring trafikförsörjning (spårburen kollektivtrafik, antal p-platser osv). P-norm 0,8 har jag sett siffra på förut vilket är oroväckande med tanke på att stockholms bef. innerstad (som är glesare) har bilinnehav på 0,46... Hur ska alla de bilarna få plats i trafiken?
 0
Magnus Orest (10 December 2009 21:51):
Håller med Anders. Synd på saluhallen, och frågan är om det inte hade gått att lösa den frågan på annat sätt. Men i övrigt var det väldigt trevlig läsning, Per. :-)
 0
Sten-Åke (10 December 2009 22:11):
Vad tycker ni andra om att nämnden ställer krav på gårdsfasadernas variation. I den äldre bebyggelsen är det ju inte så vanligt. Var går gränsen för det offentliga här? Yimby har drivit frågan om varierade fasad mot gatorna. Vad säger ni om gårdsfasaderna? Ska man se det som ett uttryck för individualitet, valfrihet eller kontroll? Får man ha vilka kalsonger man vill i framtiden?
 0
Jim Nyberg (10 December 2009 22:12):
Stor guldstjärna till Anders och gänget bakom Yimbys opinionsarbete för Tors Torn!
 0
Mattias Källman (10 December 2009 22:54):
Det ironiska i sammanhanget är - har ni sett Hyresgästföreningens annonskampanj som syns här och var i Stockholm just nu?

http:​/​/​www.​resume.​se/​nyheter/​20​0​9/​11/​20​/​bostadsbrist-​p.​.​

Lite interna kommunikationsproblem där?

Edit: Och titta, den finns på Youtube också...

http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​p61Ld42Nosw

Kampanjen har även en egen hemsida, som "lanseras" i februari. Det här kan bli en riktigt rolig debatt att gräva ner sig i...

http:​/​/​www.​byggframtiden.​se/​
 0
Dr Evil (11 December 2009 01:49):
Schizofrenin når nya höjder. Bara för att man blandar fina ord i en text betyder det inte att det i verkligheten är så. Hur trollar man för att få ihop det här:
"Vår ambition är att skapa småskalighet och identitet i det stora. "

med

"Det är viktigt att tornens höjd behålls"

Obegripligt.

Och detta förstår jag absolut inte:

"Här knyts med en tydlig gestaltning två städer samman av en stadsdel"

Vad tusan är tydlig gestaltning? Och vad skall man ha den till? Är det viktigt att bevara gränsen genom att manifestera den med två jättetorn?

Detta är snömos mina vänner och behovet som ligger bakom är egentligen:
"Vi vill gärna bygga något som syns och som påminner om att vi finns".

Vidare på samma resonemang kopplar den oerhört svulstiga White-stadion vid Gullmarsplan. Solna bygger nationalarenan för fotboll. Detta provocerar Stockholms politiker så till den milda grad att de skall bygga likadant. I Rom räckte ett Colosseum. Det gör det inte i Stockholm, vi skall ha två. (Stockholm och Solna är inte så stor skillnad i ett Europeiskt perspektiv, det råkar bara vara gamla kommunalgränser som upprätthålls)
 0
Dr Evil (11 December 2009 01:56):
Jag skriver nu ett inlägg som jag förväntar mig svar på.

Hur förhåller sig parkeringsnormen till exploateringsgraden i och med Tors torn? Vad blir de konkreta konsekvenserna?

Eftersom Per Hagwall skriver och läser här regelbundet så ligger det nära till hands att han svarar.
 0
Calle (11 December 2009 04:25):
En snabb Googling gör gällande att en arkitekt vid namn Ylva Larsson var riksdagskandidat för Fi i senaste valet. Det är väl inte en alltför vild gissning att det är samma Ylva i farten nu. Och på något vis är jag inte direkt förvånad att den stolle som förvanskat och inte drar sig för att komma med falska argument också är kandidat för Fi.
 0
Herbert Tingesten (11 December 2009 07:51):
Jodå, det är samma Ylva M Larsson, arkitekt. Nästan som en parodi på en dålig politiker: Ljuger medvetet, manipulerar opinionen med hejdlös skrämselpropaganda, bedriver valfusk.

Mattias K:s fynd ovan (om HGF) var ju sublimt parodiskt också. Snacka om självmål... det blir en kul artikel.

Dave: Jag vill ju gärna tro att åtminstone någon av Stadsbyggnadsnämndens ledamöter som kanske satt på gärsgårn när Ylvas namnlista just kommit in faktiskt läste preliminärversionen av uttalandet ovan som jag skickade till dem (utom till Obermüller) och insåg på vilka falska grunder folk skrivit på uppropet. Den officiella versionen i Yimbys namn stod ju inte klar förrän det var för sent att mejla den till ledamöterna så att de skulle hinna läsa den innan mötet.
 0
Per Hagwall (11 December 2009 08:32):
Vare sig kollektivtrafikförsörjning eller parkeringsnorm diskuterades i går. Att SBN vill ha tunnelbana där är väl känt.
Detaljplanen skall nu antas av kommunfullmäktige. Vartefter saker skall byggas kommer de ärendena tillbaks till nämnden. Det kommer att ta uppemot tjugo år innan hela området står klart. Att vi antog detaljplanen igår är inte slutet på projektet, inte ens början på slutet, men det är slutet på början.
 0
Michael (11 December 2009 10:13):
Bra jobbat, Yimby! Fast jag reagerar på en detalj... eftersom jag är PR-konsult till yrket så måste jag säga att pressmeddelandet inte är helt optimalt utformat. Det är inte riktigt rätt form för att passa journalisters arbetssätt, menar jag. Däremot kan det säkert funka för kommunikation med politiker. Hör gärna av er om ni behöver assistans med det här framöver.
 0
E K (11 December 2009 11:16):
@Calle

Gudrun Schyman (Fi) har dock insett att en Yimby-linje är det självklara valet för en feminist:

http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​K9CI7dVgqBc
 0
Dave (11 December 2009 23:36):
Michael,

No offence men som f.d. journalist vet jag att det är få PR-konsulter som faktiskt vet hur ett pressmeddelande ska utformas, eller hur media ska påverkas överhuvudtaget. Och det är knappast pressmeddelandets utformning som hjälper eller stjälper en organisation. De flesta seriösa journalister ignorerar ändå om det inte är en aktuell och brännande fråga, råder nyhetstorka eller de vill göra en före detta journalistkollega en tjänst.

Men jag håller med om att Yimbys mediastrategi kan förbättras. Det bästa vore om enbart en person förde nätverkets talan. Journalister uppskattar att bara behöva ringa en person om de vill ha ett uttalande, och är denna person någon som är bra på att behandla media och ge schyssta citat så kommer de alltid att ringa denna person så fort det behövs en motpart till de ständiga nejsägarna i Stockholm. Precis som de alltid ringer Henrik Pontén när de vill ha en motpart till Piratpartiet.
 0
Dr Evil (12 December 2009 00:39):
Eftersom jag inte fick svar på mina frågor ovan så utgår jag ifrån att svar inte vill eller kan ges eftersom kompetens eller vilja saknas.

Vidare kommer ingen kommentar på "Schizofrenin når nya höjder...."

Svar på Anders (10 December 20:13):
"Arkitektur: Upplevelsen av arkitektur är något individuellt. Vissa gillar viss arkitektur,[...] vilket är helt i sin ordning så länge en hel del också blir nöjda."
Ja vad kallas det? Värderelativism eller? Nyfunkis kan också sväljas således.

"Ja. Norra station är en lämplig plats för högre bebyggelse. Dessa områden har YIMBY sedan lång tid pekat ut som lämpliga för högre bebyggelse:
* Norra Station "
Jag håller inte med i just det fallet vilket kanske framgår. I några av de övriga, ffa Värtan och Kista kan det bli riktigt intressant och spännande. Kista ligger närmast till hands att nå en dynamisk och användardriven hög hus-utveckling. D(å till skillnad från politiker-driven.)

"Absolut. Och dessa tillkortakommanden har vi kritiserat ett otal gånger,"
Det kommer finnas tid att kritisera det än mer innan husen står på plats. Jag ser fram emot detta. Det är inte moraliskt försvarbart att bygga något annat än energieffektivt ut flera olika aspekter med den kunskap och kompetens i vi har idag.
 0
Anders Gardebring (12 December 2009 01:07):
Evil:
Det är inget fel på nyfunkis i sig. Det är heller aldrig en tes som YIMBY har drivit. Däremot blir det fel när nästan all nyproduktion är nyfunkis. Precis som att det skulle bli lika fel om all nyproduktion var 20-talsklassicism, 80-tals-postmodernism eller något annat. Som jag skrev, variation.
 0
Johannes Lilleberg (13 December 2009 09:16):
Den här debatten har handlat mycket om visuella intryck av Tors Torn.

Personligen gillar jag modern nyskapande arkitektur. Men planarkitekten Wolodarski brukar göra områden med pastischer och kopior av äldre hus. Han vill ha en enhetlig stil på husen i sina områden (precis som i Röda Bergen). Han lät därför bygga pastischer av sekelskifteshus i i St Eriks-området. Gemensamma nämnaren som skapar enhetlighet över Norra Station ska enligt planerna vara Amerikanska hus från 30-talet. Siluetten ska inte vara platt utan varierad. Då tycker jag att vi låter Wolodarskis team arbeta ostört med det. Det är hans stil och han skulle förmodligen inte behärska andra stilar lika bra.

Främsta argumentet varför jag ger tummen upp för utseendet, är för att erkänna arkitekten som bättre arkitekt än jag. Jag tycker att vi Stockholmare en gång för alla måste ge arkitekt som yrke ett erkännande. Vad hade hänt om Engelsmännen motarbetad och gjort om Beatles musik? Då hade de inte ens varit hälften så bra.

I Stockholm brukar en del motarbeta arkitekterna. Detta leder till kompromissande som försvårar arkitektens arbete i onödan. Exempel på arkitektur som var mycket bra i sina ursprungsförslag men blev sämre efter allt estetiskt kompromissande är nya hotellet vid Norra Bantorget och Söder Torn.

Jag tycker att man ska ge arkitekter en dunk i ryggen och säga "bättre kan ni". Men om man börjar motarbeta och tvingar arkitekter som ÄR ambitiösa att kompromissa så blir slutresultatet nästan aldrig lika bra som ursprungsförslaget. Man ska därför vara försiktig med att "pilla" i arkitekternas idéer.
 0
Johannes Lilleberg (13 December 2009 12:12):
En kommentar om min egen kommentar:

Om jag förstått SBK rätt så vill de att Norra Station ska ha varierad arkitektur med varierade former och höjder (enligt YIMBYs önskemål). Samtidigt vill de försöka uppnå en enhetlighet mellan husen och ge området en egen estetisk identitet som skiljer från resten av staden (som exempelvis St Eriksområdet och Röda Bergen). Därför talar man om 30-talets Amerika som förebild.

Men det var ett tag sedan jag läste om detta och jag är inte helt 100% säker på hur deras tankegångar går idag.
 0
Magnus Orest (13 December 2009 13:26):
Håller med dig, Johannes. Samtidigt tycker jag att det är bra att arkitekterna får lite input om sitt arbete, eftersom det ju inte bara angår dem så att säga. ;-) Men det måste ju göras med respekt för deras kunskap och kompetens, det är ju de som är proffsen i dessa frågor. Söder torn är i mina ögon ett lysande exempel på ett projekt där det yttre inflytandet gick för långt och resultatet blev någonting som ingen kanske är helt nöjd med.

Jag gillar det nuvarande förslaget för Tors Torn, även om jag personligen tycker att det finns sådant som skulle kunna göras annorlunda. Men det betyder inte nödvändigtvis att resultatet skulle bli bättre, och om man ska börja tillgodose allas idéer och önskemål blir det en kompromiss som ingen är helt nöjd med. Försök att konstruera en bil utifrån de premisserna, där man försöker tillgodose önskemålen från de som vill ha en snabb och sportig bil, de som vill ha en stor och rymlig bil liksom de som vill ha en robust och säker bil. Hur skulle en sådan bil se ut?

Då är det bättre att acceptera att olika människor har olika smak och satsa på flera olika lösningar som gör var för sig riktar sig mot olika intressen. Resultatet blir en varierad (och i viss mån brokig) stad som innehåller någonting för alla. Vilket jag tycker ligger helt i linje med vad vi inom YIMBY står för.
 0
Dan Edholm (13 December 2009 21:36):
Tråkigt att man inte kan utgå från klocktornet i utformingen av området. Att det blir öppna ytor (läs torg) kan inte innebära ett gigantiskt problem. I så fall är problemet att en stadsarkitekt tvingat fram en konceptuell lösning (typ "timglasparken"). Här kunde man kanske fråga sig vad som var viktigt koncept eller pragmatik. Jag hade lutat åt det senare eftersom fler äldre byggnader hade gjort området mer diversifierat och genuint.

Nu tycker jag att idéerna om att variera huskropparna i kvarteren för att skapa en mindre massiv och enhetlig kvartersbild är toppen, men det hade blivit ännu roligare om inte alla hus var lika höga. Sedan stenstaden byggdes har man utvecklat teknik för att bygga högre än 6-7 våningar, i en klimatsmart stad skulle man kanske kunna utnyttja det lite mer. Om man nu ändå kommit fram till att man kan bygga höga hus, varför stanna vid Tors torn???

Det måste alltså vara så att en skyskrapa eller en tvilling utgör något slags monument (för politiker / stadsplanerare / arkitekter). Annars skulle man ju säga att höga hus är smart, och bygga högt rakt igenom hela området. Det hade varit den klimatsmarta vägen.

Självklart ska vi bejaka något som är bra även om det är för lite av det. Och även om det inte blir t-bana i planen som gäller idag. Vem vet vad som händer i framtiden... Det vore ju märkligt att rata demokratiska reformer i EN diktatur bara för att inte alla länder i regionen valt att införa demokrati.
 0
K (15 December 2009 22:08):
Kära vänner, nu svär man kanske i kyrkan men även om platsen är utmärkt för två höga torn så är det nuvarande förslaget helt random för att inte säga gräsligt. Stockholm förtjänar bättre än detta oavsett höjd.
 0
Daniel Bergqvist (16 December 2009 08:51):
Debatt om TorsTorn i etern just nu, går säkert i repris...
sr.se.

Samfundet St.Erik är ett stort problem. Med en ordförande med total oförmåga att se ekonomiska och utvecklingsbara resurser kan det sluta hur som helt. Varför är "en majoritet" av alla arkitekter så extremt färgade av sitt yrke? Den som inte ser helheten i fallet TorsTorn bör hålla käft.
 0
Anders Gardebring (16 December 2009 18:36):
Daniel:
Jag tror inte nödvändigtvis att det är en majoritet av alla arkitekter som är bakåtsträvare. Jag pratar med en hel del arkitekter och frustrationen är bitvis stor över den situation som råder i Sverige och Stockholm. (Byggoligopol, sega planregler, nimby-fenomenet osv)
Det ligger dock mycket politik i det och alla arkitekter kan inte öppet säga vad de egentligen tycker.
Sedan finns det naturligtvis en del arkitekter vars idéer passerat bäst-före-datum och som kanske borde pyssla med annat också.
 0
Anders Anttonen (17 December 2009 18:43):
Samfundet-kärringen (hon med dubbelt efternamn) får i nuläget nån slags "vetorätt" i Stockholmsfrågor, massmedialt sett. Är det inte dags att plocka av henne den rollen? Jag vill inte ha henne som en "företrädare" för min hembygd och dess angelägenheter. Jag önskar en annan företrädare.
 0
Anders Gardebring (17 December 2009 18:51):
Anders:
Jag har ju träffat Kerstin några gånger och hon är faktiskt mycket trevlig som person så det är utifrån den aspekten förståeligt att många lyssnar mer på henne än på de vanliga nimbyrörelserna. YIMBY och samfundet S:t Erik delar dessutom en del tankar kring stadsplaneringsfrågor när man kommer utanför innerstaden. (Samfundet vill liksom YIMBY utveckla och förtäta förorterna, även om det finns skillnader i tankarna kring det praktiska utförandet). Problemet är väl att vi befinner oss i total clash med varandra när det gäller innerstadsfrågan där samfundet i princip vill lägga ostkupa över hela innerstaden. Det är naturligtvis en fullständigt orealistisk och oseriös inställning som bara skadar samfundet själva i längden eftersom det inte går att hantera stadsbyggnadsfrågor på det sättet.
 0
Anders Anttonen (18 December 2009 02:59):
Förlåt mina påhopp på Samfundet och andra nimby-rörelser, men jag blir så frustrerad av allt nejsägeri så fort någon visar lite kreativitet.

Samfundet S:t Erik skiner fulländat i vad som händer utanför Stockholms tullar, bara innerstan, "vår kära skärgårdsstad", får se likadan ut som den alltid har gjort. Jag vet att Samfundet inte har några synpunkter ang. Årstafältet, det ligger för långt från innerstan, men är angelägna att Värtahamnen förblir skitig hamn med allt vad det innebär (för då blir det inte aktuellt med finans- och kulturkvarter och höga hus) Jag tycker att YIMBY ska få lika mycket utrymme i media som Samfundet, som instans räknat.
Jag tycker att du, Anders G, och Theodor och ett par stycken till vore goda språkrör för YIMBY.
Hur många medlemmar har Samfundet egentligen? Är inte YIMBY större till medlemsantal?
 0
Anders Gardebring (18 December 2009 08:49):
Anders A:
YIMBY har såvitt jag vet fler medlemmar än samfundet. Det var om jag minns rätt över ett år sedan vi gick om i medlemsantal men nu har jag tyvärr glömt den medlemssiffra jag hade fått reda på då (de presenterar inga sådana siffror på sin hemsida på det sätt som vi gör).

Vad gäller att få mediauppmärksamhet så tycker jag ändå att vi har varit hyfsat duktiga på det även om det alltid kan bli bättre. Jag och Gustav Svärd är utsedda talespersoner för YIMBY, vilket väl är ungefär samma sak som språkrör. Även Theodor och Jonas Frejd (båda medlemmar i styrelsen) samt Erika Nettelbladt har figurerat i mediasammanhang.

Samfundet har synpunkter på annat än innerstaden, t.ex som här:
http:​/​/​www.​stockholm.​se/​Fristaende-​webbplatser/​Fackfor.​.​

Samtidigt är det någonstans svårt att skaka av sig känslan att drivkraften hela tiden är att se till att inget nytt händer med bef. innerstaden. Att all utveckling ska ske "någon annanstans"...
 0
Anders Anttonen (18 December 2009 14:12):
Spontant tror jag att Samfundet och YIMBY bör undvika att liera sig i sakfrågor. Vi och dom tycker säkert samma sak i vissa frågor, men Kerstinlägret skulle förmodligen få större genomslagskraft, trots att vi YIMBY:sar skulle tycka likadant.

Bara en sån sak som Norra Stationsområdet; Samfundet tyckte att NS/KS skulle byggas glesare och lägre så att den gamla innerstadsgränsen skulle bli "tydlig och läsbar". Sån kvalificerad rappakalja! Självklart ska innerstan växa naturligt även utanför gamla tullsnittet. Dom är oseriösa i Samfundet S:t Erik!
 0
Arkitekt Mot Tornen (19 December 2009 12:09):
För mig är det uppenbart att ja-sidan bygger på populism och att nej-sidan samlar arkitekter, antikvarier och sakkunniga.
 0
Martin Ekdahl (19 December 2009 12:15):
^^

Ja. DU som är arkitekt borde veta! :P
 0
Anders Ryding (19 December 2009 12:23):
Om det nu är så att ja-sidan bygger på populism. So What. Är det så enkelt att populism alltid är synonymt med smaklöst pöbelvälde? Och om det inte fanns populister, vilka skulle ni sakkunniga då fjädra er framför? Det stora problemet med Stockholm är ju inte att antikvarier och sakkunniga har för lite att säga till om. Det stora problemet är att de allra flesta inte är delaktiga i debatten och inte känner att dessa frågor angår dem. Stockholm behöver fler populister och färre antikvarier.
 0
Anders Anttonen (19 December 2009 12:51):
Arkitekt Mot Tornen, du anonyma själ:

Det är väldigt lätt att skrika nej innan man ens fått bilden klar för sig. Att säga ja till ett nytt planförslag på bebyggelse kräver lite mer IQ och inlevelseförmåga. Det krävs att man ser i lite större vyer än sin egen lilla sfär, som man dessvärre inte är villig att låta förändra alla gånger. Jag tycker att ni arkitekter, antikvarier och sakkunniga ibland använder väldigt enfaldiga argument mot planförslag.
Tänk på barnen! (barnen kanske skulle älska projektet i fråga)
Stoppa hotet! (vilket hot?)
Rädda Stockholms silhuett! (Stockholms silhuett har alltid förändrats, i alla tider)
Oftast handlar nejsägeriet om att man helt enkelt inte vill ha slamrande byggmaskiner utanför sitt fönster. Människan kan vara egoistisk.
 0
Magnus Orest (19 December 2009 15:38):
Märkligt att en arkitekt som är emot tornen väljer att vara anonym i den här debatten. Om det nu vore som så att nej-sidan samlar arkitekter etc vore det väl bra för den egna statusen i nejsägarkretsarna att ta ställning mot tornen?

För mig är anonymitet och intetsägande alias oftast synonymt med troll och handdockor.
 0
Anders Anttonen (21 December 2009 11:21):
Är det någon som håller efter namninsamlingen?
Den verkar ha stannat på 653 underskrifter. Inget sabotager hoppas jag.
 0
Benny (21 December 2009 22:28):
Evil, du yrar om Stalinistisk arkitektur i dessa torn!! Var ser du likheten? Vet du hur Stalinskraporna ser ut egentligen? Uppenbarligen inte!! Är det något du svänger dig med i ditt närmast rabiata motstånd mot allt som är högre än fem våningar? För övrigt så är t ex Moskva-universitet en enormt pampig byggnad även om den kanske är lite väl stor för Stockholm..
 0
Erik Dahl (22 December 2009 11:48):
 0
Magnus Orest (22 December 2009 15:49):
Trevlig läsning, Erik. Synd bara att nej-sägarna fullständigt saknar förståelse för den typen av argument. I deras ögon väger stadens konkurrenskraft, sysselsättning och Sveriges framtid som i-land ganska lätt mot övergreppet det innebär att förlora 15 minuters kvällssol ett par högsommarkvällar varje år. ;-)
 0
Anders Anttonen (22 December 2009 17:03):
Det är inte första gången som norrbaggarna investerar stort i Stockholm. Sist var det Victoria Tower, hotellet i 33 våningar vid Kistamässan. Det är redan påbörjat, man håller på med grunden där. Och norrmännen är beredda på överklaganden i detta projekt.
(Glöm inte att fylla i namninsamlingen "Ja till Tors Torn")
 0
Magnus Orest (22 December 2009 19:26):
Kan vi inte photoshoppa till en bild som får TT att likna ett par väderkvarnar, så att nej-sägarna (i bl a Arkitektur) får en motståndare mer värdig deras beteenden?
 0
Anders Gardebring (22 December 2009 21:00):
Och i senaste city (sidan 10):
http:​/​/​convoy.​city.​se/​pdf/​pdf/​20​0​9/​12/​SCity-​20​0​9-​12-​21.​.​
Får vi av SvD:s arkitekturskribent Ola Andersson veta att 00-talets absolut mest misslyckade projekt i hela Stockholm är... tada... Norra Bantorget!
Och det sätter väl agendan om något då jag vågar påstå att en hel del YIMBY:sar nog sätter omdaningen av Norra Bantorget på sin top-10-lista över 00-talets bästa projekt.

Samtidigt utser han Vera Arkitekters hus på Surbrunnsgatan som det absolut bästa:
http:​/​/​www.​vera.​se/​projektsida.​php?​id=​11&spr=​1

Vera arkitekters hus ser helt okej ut, problemet är att jag har svårt att se var skillnaden egentligen ligger mot Norra Bantorgets miljöer. Båda projekten är urbana, täta och attraktiva miljöer. Kanske handlar det om någon personlig aversion mot Wingårdh? Ja jag vet inte, jag blir inte klok på Ola Andersson...

Jag saknar väl den utbildning som krävs för att förstå varför Norra Bantorget är så dåligt ;)
 0
Magnus Orest (22 December 2009 21:32):
Ola är skoj. Lite Bagdad Bob-ish. ;-)
 0
Niklas (23 December 2009 12:52):
^^
Fast Norra Bantorget är ju 20-talspastischer. Pastischer är något som är bannlyst i arkitekturkretsar, så länge som det inte är frågan om funkispastischer dvs.
 0
Anders Gardebring (24 December 2009 00:30):
Niklas:
Fast klassicismpastischen är ju bara ett av husen (fast fasaden gör att det ser ut som två). Ola klagar också på Clarion Sign, så det är svårt att veta vad det är han egentligen är ute efter. Fast det brukar det iofs vara...
 0
Anders Anttonen (24 December 2009 09:38):
Angående Norra Ban.
Ett av stans (nyare) häftigaste platser. Hotellet Sign med sin lutande fasad tycker jag är en bra representant för 00-talet.
Familjebostäders hörnhus med kronbalkonger, kupol och prisbelönt neonskylt (Cloude Nime) är en pastisch, JA!
Men varför inte? Skulle gärna bott där ifall jag hade stålarna till hyran. Expeditionshuset (Lilla Bantorget) från 1890 tycker jag är fin.
Det var Västerås-banans slutstation en gång i tiden. Hoppas att det bli nånting publikt i det huset.
Jag antar att Ola inte bevistade Norra Bantorget på den "gamla goda tiden"? Det var en förskräcklig, trafikstörd blåshåla, vill jag minnas.
 0
Johannes Lilleberg (25 December 2009 10:52):
Jag gillar utseendet på Clarion Sign. Men det första förslaget som de inte fick bygga bland annat för att den var för hög var snyggare!
 0
Jan Wiklund (27 December 2009 13:35):
Och jag är väl inte så förtjust i mer än bottenvåningen på Clarion Sign. Men det tycker jag inte gör något. I en stad med många olika hus blir helheten alltid bättre än de enskilda husen. I ett från början färdigplanerat standardområde där alla hus är likadana blir helheten oftast sämre än de enskilda husen.
 0
Anders Gardebring (27 December 2009 18:27):
"I en stad med många olika hus blir helheten alltid bättre än de enskilda husen. I ett från början färdigplanerat standardområde där alla hus är likadana blir helheten oftast sämre än de enskilda husen."

Klockrent!
 0
Herbert Tingesten (10 Januari 2010 22:23):
Bump för att meddela att nästa person som går med i Facebook-gruppen blir medlem nr 1000!

http:​/​/​www.​facebook.​com/​group.​php?​gid=​189366739266&ref.​.​
 0
Martin Sörling (18 Februari 2010 01:07):
 0
Martin Ekdahl (18 Februari 2010 13:01):
^^

Snyggt jobbat Martin S!
 0
Dr Evil (11 Mars 2010 21:49):
Missade Bennys kommentar:

"Evil, du yrar om Stalinistisk arkitektur i dessa torn!! Var ser du likheten? Vet du hur Stalinskraporna ser ut egentligen? Uppenbarligen inte!!"


Klassisk "stalinistisk arkitektur":

http:​/​/​farm4.​static.​flickr.​com/​3574/​3562235568_​a7b68a5.​.​

Jag ser tydliga släktdrag mellan Tors torn och denna byggnad.

"Är det något du svänger dig med i ditt närmast rabiata motstånd mot allt som är högre än fem våningar?"

Jag är ingen expert, men jag tycker att Tors torn, så som de ser ut på bilden, så som de förhoppningsvis inte kommer att se ut, är resultatet av Stalins (fiktiva) besök i New York runt 1930.

Hur som, det är uppenbart att det måste byggas höga hus i Stockholm. Om de passar, om de behövs, om de är nyttiga spelar ingen roll när politiker måste sätta sig själv på kartan eller i historien. Argumenten för höga hus skiftar efter behov.
Å ena sidan skall de byggas "där de passar" (Sten Nordin), å andra sidan har de en "tydlig gestaltning" (SBN), å tredje sidan skall de knyta ihop Stockholm med Solna (ref saknas), å fjärde sidan skall de vara ett "dominant inslag i stadsbilden" (Kristina Alvendahl) å femte sidan skall de vara någon slags port (ref saknas). Det är bara att välja argumentation ur gottpåsen...
 0
Herbert Tingesten (11 Mars 2010 22:22):
Drygt 100 m högt? Check.
Vertikalt orienterade fönsterband? Check.
Hmmm.... öhhhhh.... ähhhh..... ...få se....
Inte format som en kub/rätblock/cylinder/glob?
Inte glasfasad?
Inte svängda former som en "Dubai-skrapa"?
Ensam, kvadratisk centralkropp med fyra låga flyglar, en i varje hörn?
Spetsig spira med knopp?
Ornamenterad stenfasad?
Sexkantiga, borgliknande överbyggnader?
Massiv, accentuerad entréportal?

Ja, släktdragen är ju hur tydliga som helst...
 0
Jonas V (11 April 2010 17:12):
Tingesten äger i arkitekturfrågor. :)
 0
Anders Anttonen (12 April 2010 17:34):
Herbert:
Jag har varit upp i Warszawas kulturpalats. Jag känner igen konceptet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter