Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om Tågordningen 1

 

Illustration av ny bebyggelse


Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att fastigheten Tågordningen 1 tillåts byggas om. Planens syfte är att utöka byggrätten för att tillgodose den ökning av tågtrafiken som färdigställandet av Citybanan innebär för järnvägstrafiken och driftledningscentralen. Inom fastigheten Tågordningen 1 föreskrivs kontor. Planförslaget ger byggrätt för ett nytillskott om ca 2.500 kvm kontorsyta när befintlig lågdel mot Kungsbron ges möjlighet till påbyggnad med tre våningar.


YIMBY ser både Västra City och byggandet av citybanan som två mycket viktiga projekt för Stockholm. I det aktuella planförslaget sammanfaller dessa två i och med Banverkets önskemål om utökad yta för Banverkets driftledningscentral som finns i Västra City.

Att utöka bebyggelsevolymen på den aktuella platsen, och öppna upp och ansluta den till gatan, ser vi som mycket välkommet. Fastigheten i Tågordningen 1 är idag mycket avvisande med en grå nästan fängelselik stängd vägg som vänder sig ut mot gaturummet som en tragisk påminnelse om hur illa vi har utformat alltför många gaturum i Stockholm.


Dagens gaturum inbjuder inte till så mycket stadsliv.

Den nya bebyggelsen bör om möjligt undvika att omöjliggöra en framtida trottoar längsmed Klarastrandskopplet på den östra sidan om byggnaden för att förbereda inför framtida överdäckningar på intill-liggande fastigheter. Vidare bör den tillkommande bebyggelsen planeras utan baksidor då det är troligt att den kommer att ingå i ett sammanhängande stadsgatunät i framtiden.

Den utformning av fastigheten som presenteras i planbeskrivningen lämnar mycket i övrigt att önska och ser närmast ut som en volymstudie. Det är återigen frågan om en ganska standardiserad vit fyrkantig låda med glasat bottenplan utan någon större form av arkitektonisk eftertanke eller ambition. Det är olyckligt och oroväckande då detta är ett av de första hus som kommer att byggas efter att Västra City-visionen har blivit känd hos allmänheten. En rak vit byggnad utan arkitektonisk finess kan ge kritikerna av Västra City-projektet mer luft under vingarna i opinionen. En arkitektoniskt tilltalande byggnad kan istället skapa opinion för projektet.

Det är viktigt att arkitekturen i Västra City håller en hög klass. Speciellt viktigt är detta för byggnaderna nära centralstationen som är Stockholms hjärta och många människors första bild av Stockholm.


Illustration av ny bebyggelse

En del människor har i samband med Västra City-projektet uttryckt kritik i tron att de volymstudier som har tagits fram representerar faktisk arkitektur i det färdiga förslaget. Så är naturligtvis inte fallet, men det är lätt att förstå att många människor får denna bild då just vita, gråa eller ibland svarta fyrkantiga lådor överlag idag dominerar svensk nybyggnation. Det bitvis högljudda motstånd som idag finns mot västra city tror vi skulle avsevärt minska om arkitekturen i området tilläts att få bryta av från denna monotona frånvaro av egentlig arkitektur. Kort sagt, om det uppfördes byggnader vars arkitektur människor tycker är intressant. Av detta ser vi inget i den föreslagna utformningen av fastigheten i Tågordningen 1, som snarare är ett steg i fel riktning jämfört med t.ex Stockholm Waterfront, som ändå fått utstå en del kritik för sin "fyrkantighet".

Rundare former och ornamentik är idag på stark frammarsch inom arkitekturen, något som vi gärna ser återspeglat i Västra City. Genom att ta in dessa nya influenser, som mer avspeglar den typ av arkitektur som stadens invånare uppskattar, kan motstånd mot projektet istället vändas till entusiasm. Det äldre Stockholm är en mycket varierad och omtyckt stad med blandad arkitektur och blandade hushöjder. Denna tradition bör vi ansluta till när vi bygger Västra City. De estetiska ambitionerna bör vara höga. Detta område kommer mer än något annat symbolisera det moderna Stockholm och vår generation. Detta är inte vilken plats som helst. Det är den mest centrala platsen i hela Sverige.Om det inte finns några möjligheter att ta fram en arkitektoniskt intressant byggnad utan det tvunget skall byggas pastischer så finns det andra perioder än modernismen att ta intryck av.

Det är här viktigt att poängtera att vi inte på något sätt motsätter oss en nybyggnad på platsen, tvärtom. Men utformningen måste förbättras avsevärt. Stockholm bör inte tillåta att en av stadens allra centralaste platser bebyggs med fyrkantiga anonyma lådor.

Det är mycket viktigt att den tillkommande byggnaden inte omöjliggör ytterligare förtätning i närområdet. Möjligheten att arbeta med en stark stomme som möjliggör senare påbyggnad med ytterligare plan (via t.ex tredimensionell fastighetsbildning) bör undersökas. Målsättningen på sikt bör vara att ungefär matcha Kungsbrohuset i höjd på den aktuella fastigheten.

Entréplanet bör inte tillåtas att innehålla endast kontorsentré. Minst en annan lokalyta måste läggas i bottenplanet redan i detta skede, annars kommer denna del av gatan att upplevas som allt annat än en del av de levande stadsgator som bör eftersträvas i Västra City. Tillkommande handelsytor på denna plats är ytterst viktigt för att så snart som möjligt minska den barriärkänsla som finns mellan City och Kungsholmen.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor.

YIMBY:s yttrande (PDF)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Paul (4 Februari 2010 08:06):
Det blir nog poppis att urinera i den nya entrén vid kungsbron. Anonymnt kontor och vindskyddat läge. Kan det bli bättre?
 0
Marcus (4 Februari 2010 08:41):
Ett viktigt yttrande. Bra jobbat.

Jag går ofta denna väg in till city och har alltid stört mig på den där sträckan. Det är verkligen en av stadens döda punkter, en icke-plats.
 0
Marcus (4 Februari 2010 08:56):
Vill för övrigt tillägga att jag är mycket förtjust i den nya fastigheten Kungsbron 2, på andra sidan spåren. Kantigt visst, men den dynamiska färgsättningen livar upp gaturummet. Ja, drar blickarna till sig.
 0
Mattias Woldu (4 Februari 2010 10:44):
Väldigt bra yttrande som visar på hur viktig Yimby är i stadsbyggnadsdebatten. Det är viktigt med mer bebyggelse men Yimby ställer krav på vad som byggs.

Att bygga anonyma fyrkantiga lådor är att ta från staden utan att ge tillbaka. Man tar centrala ytor som på grund av dess läge blir attraktiva kontorslokaler(bra affärer) men ger inte tillbaka något till staden i form av arkitektur eller gestaltning (en god anledning för människor att motsätta sig bebyggelse).

Jag hoppas verkligen vi får gehör för detta yttrande, annars bör vi fundera på att börja protestera framför stadsbyggnadskontore. HELT SERIÖST!
 0
Martin Ekdahl (4 Februari 2010 12:23):
Mycket bra yttrande. Förslaget är obegripligt fult och tråkigt. Är detta vad som avses med visionen för Västra City så ser jag ingenting av värde med projektet. Antingen måste vi vänta tills politikerna är beredda att frångå lådmodernismen eller så måste alla yimbyiter ta i från fotknölarna för att få ordning på det här projektet. Det senare alternativet låter mer lockande. Det är helt enastående att våra grannar i Danmark och Norge vågar tänka nytt medan Stockholms arkitektoniska visioner landar i Kungens kurva.
 0
sjult (4 Februari 2010 12:49):
Bra skrivet. hur fan kan man planera ett sådant här hus på denna address? fullkomligt visionslöst. ....
 0
Oscar Jacobsson (4 Februari 2010 13:37):
Ja, visst känns det som om vem som helst skulle kunna bygga finare klossar, om än bruna, på toan... Men nu handlar det ju om en påbyggnad här, så frågan är ju hur arketektoniskt intressant och tilltalande det kan bli. Det vore bättre att riva skiten helt.
 0
Dan Edholm (4 Februari 2010 15:30):
Jag skulle efterlysa en generalplan för området innan man börjar bygga eller bygga om befintliga kåkar. Var ska framtidens gator och stråk gå fram i Västra city? Vilka nivåer är det som gäller. Detta måste beaktas för varje projekt i området (Norra bantorget och Kungsbron) innan man börjar skissa på husen.

Sedan kan jag bara instämma i kritiken till den arkitektoniska utformningen. Är det ett industriområde som ska byggas? Kåken ska ju absolut inte vara lägre än kringliggande bebyggelse om man inte tänkt ha en park på norrsidan.
 0
Gustav Svärd (4 Februari 2010 20:46):
Håller med Dan, en generalplan som visar var och i vilka nivåer gatorna kommer gå i framtiden vore bra, men jag antar att det inte kan förekomma med dagens lagstiftning där allt bestäms först i detaljplaner? (ÖP och RUFS har ju tex ingen juridisk tyngd, syns tydligt i planer som finns i förorterna).

Just att denna byggnad utförs nästan exakt som en typisk volymstudie kommer medföra att motståndet mot ny bebyggelse i Stockholm bara växer. Betänk att stadsplanering och arkitektur som genomförs idag påverkar hur "allmänheten" ser på vad som uppstår om nya områden/platser föreslås förtätas! Om arkitekturen är pastischer på modernism och planeringen är modernistisk SCAFT-planering... ja, då kommer inte precis stödet för vidare planer att växa.
 0
Daniel (5 Februari 2010 14:31):
Huset ser ut som det här huset
http:​/​/​www.​hitta.​se/​LargeMap.​aspx?​gatubild=​1&gvX=​640​25.​.​

Skillnaden är bara att entren är på andra sidan.
 0
Martin Ekdahl (6 Februari 2010 11:05):
Daniel: Ja, de har sina klara likheter. Jag förstår ärligt talat inte vurmen för sån här död arkitektur. Det är en sorts nekrofil längtan tillbaka till sextiotalet då allting var lättare och man inte behövde bry sig om vad folk tyckte då man uppförde nya byggnader. Det finns ingen kärlek, ingen finness och synbart inga idéer bakom denna byggnad. Det är som att byggbolagets dator har slumpat fram den ur bland sina tio standardvariationer på kub. Vad vill man förmedla med byggnaden? Att man inte bryr sig om huruvida folk älskar Stockholm eller ej? Eller att modernismen är här för att stanna? Modernism: Då, Nu och För Alltid!
 0
Jan Wiklund (6 Februari 2010 14:45):
Modernistiska klossar är förstås det billigaste, det är därför de är så populära. Det ger ingen vinst för en fastighetsägare att bidra till omgivningen, varför ska dom då göra det?

Dagens fastighetsägare är, till skillnad från de som byggde för hundra år sen, anonyma fonder och aktiebolag som inte behöver ta personliga hänsyn till vänners och grannars känslor. Därför blir det som det blir.

Ett starkt stadsbyggnadskontor/en stark stadsbyggnadsnämnd skulle kunna motverka detta intresse av största möjliga snålhet. Tyvärr finns inget intresse där för något annat än s.k. förhandlingsplanering, kanske för att samma personer hoppar mellan stadsbyggnadskontor och privata arkitektfirmor med snåla fastighetsägare bland sina kunder, och därför inte vill stöta sig med nån.

Jag skulle gärna avsluta detta alltför sura inlägg med en praktisk rekommendation men kommer inte på nån. Ska man föreslå en jury av vanliga medborgare som måste godkänna varje byggnad? Den kommer förstås att mutas. Det enda som kan skapa förändring vore förstås om Yimby blev en folkrörelse av hundratals aktiva med tiotusentals sympatiserande medlemmar. Hur man nu får till det.

Dans krav på generalplan är förstås helt korrekt. Snuttplanering ger bara enklaver.
 0
Martin Ekdahl (7 Februari 2010 13:13):
Problemet synes vara att det kommunala planmonopolet och byggbolagen bildat en perfekt symbios som med hermetisk tillslutenhet stöter bort och omöjliggör alla privata och småskaliga initiativ. Så länge detta perfekt symmetriska system existerar kommer vi inte att se någon variation, endast monoton upprepning av tidigare former. Kanske kunde lösningen vara att sälja av kommunala tomter samt att inte tillåta en ägare att inneha för många tomter inom samma kvarter/stadsdel? På så sätt skulle variation eventuellt kunna uppstå enligt det gamla beprövade brandgavelsystemet. Sedan tycker jag även att staden skall ge fastighetsägarna större frihet till individuella uttryck, så att vi slipper de eviga fega standardvariationerna på grundformen kub.
 0
Jan Wiklund (7 Februari 2010 16:24):
Små tomter vore förstås bra; många modernistiska smålådor är bättre än en stor. Detta skulle förstås ilsket motverkas av stadsbyggnadskontor med intresse att smöra för Skanska och NCC. Men alla motkrafter mot receptet "billigast tänkbara" tas tacksamt emot.
 0
Anders Gardebring (7 Februari 2010 18:07): Online
Jan W:
Jag delar nog inte fullt ut din syn på stadsbyggnadskontoret. De som arbetar där vill nog i de flesta fall göra sitt bästa. Men stela regelverk, politisk styrning och gammalt arv gör nog sitt till. Jag tycker vi ska heja på stadsbyggnadskontoret, "gör mer, gör det bättre". Folk som skäller ut dem har de nog nog av, fast då åt andra hållet med människor som blir förbannade så fort något överhuvudtaget ska ändras...
(Naturligtvis ska vi kritisera, men vi ska göra det konstruktivt).
 0
Magnus Orest (7 Februari 2010 18:50):
Kunde man inte glasa in hela fasaden på den runda byggnaden, och sedan bygga en rak huskropp ovanpå "bunkern" som nu vetter mot gatan, som höjer sig och skjuter ut över den runda delen? (Resultatet blir någonting i stil med en enorm kaffebryggare...)
 0
Lisa (8 Februari 2010 14:03):
Byggnaden i sig är väldigt schysst tycker jag. Dock kanske tagen ur sitt sammanhang. Det enda som skulle behöva rustas upp är dess omgivning!
 0
Jan Wiklund (8 Februari 2010 14:40):
Anders: Jag håller med om att ditt förhållningssätt är det taktiskt bästa gentemot Stadsbyggnadskontoret som människor. Fast jag talar om ett strukturellt problem som har att göra med att byggherrarna har för stark ställning, och ett för abstrakt förhållningssätt till fastigheterna för att ha något intresse av dessas omgivningar.
 0
Anders Gardebring (8 Februari 2010 20:27): Online
Jan W:
Då är vi nog egentligen överens :)
Jag kan ibland bli rätt frustrerad på situationen själv, men försöker hålla humöret uppe :)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter