Utskrift från www.yimby.se
....

Beslut - och fortsatta diskussioner - om Norra Station

 
Förra veckan (24/2) fattades beslut om Norra Station. Det handlar om den första detaljplanen och genomförandebeslut. Kostnaderna för projektet är stora vilket SVT:s ABC-nyheter rapporterat om:Från YIMBY:s håll ser vi både positivt och negativt på den senaste utvecklingen. Att beslut nu fattats om etapp ett är oerhört positivt. Norra Stationsområdet är ett mycket viktigt projekt för Stockholm där innerstaden äntligen får växa utanför tullarna. Att Stockholm fysiskt knyts samman med Solna gynnar båda kommunerna. De höga kostnaderna är dock ett problem och det vore djupt olyckligt om projektet faller på grund av dessa.

Det som nu diskuteras är möjligheterna att höja exploateringsgraden. Det här är ingenting som YIMBY motsätter sig, tvärtom har vi kritiserat planen då vi menar att den inte i tillräckligt hög grad utnyttjar områdets läge och potential. Täthet är som bekant en positiv och eftertraktad kvalitet. Antalet bostäder har minskat markant jämfört med ursprungsplanen, och det är i dagsläget också mycket tveksamt om området kommer att försörjas med tunnelbana. Att en spårväg nu ser ut att planeras till området är naturligtvis en mycket positiv utveckling, men vi menar att både tunnelbana och spårväg kommer att behövas när hela Norra Stationsområdet står färdigbyggt. Det är viktigt att poängtera att spårväg och tunnelbana är olika typer av trafikeringssätt, med olika syften och kapacitet.

Exploateringsgrad handlar inte bara om hushöjder. Det handlar också om hur marken utnyttjas. Här finns en stor potential i att göra något bättre med Norrtullsplatsen och Uppsalavägen. Som YIMBY har påpekat från första början så är Norrtullsplatsen illa utformad. Det uppförs en separerande trafikbarriär som skapar avstånd och hinder på ett ställe där det borde skapas samband. Den "port" till Stockholm som det påstådda syftet med platsen är blir det inte mycket av annat än för den som fort medels bil fort kör förbi området. Inte ens trafiktekniskt finns det skäl att bygga på det sätt som nu planeras. Det absurda i situationen är att biltrafikens plats i markplanet ökas, samtidigt som en stor del av trafiken grävs ner i och med Norra länken. En formalistisk idé om en stadsport får gå före fungerande planering.

Att Uppsalavägen i framtiden kommer att gå i en stad verkar inte ha berört trafikplanerarna. Vägen kommer även fortsatt att agera en mycket kraftig barriär mellan Norra Stationsområdet och Hagaparken.
Att Uppsalavägen i framtiden kommer att gå i en stad verkar inte ha berört trafikplanerarna. Vägen kommer även fortsatt att agera en mycket kraftig barriär mellan Norra Stationsområdet och Hagaparken.
 

Norrtullsplatsen hör knappast hemma i en stadsmiljö.
Norrtullsplatsen hör knappast hemma i en stadsmiljö.
 

På nedstående bild visas de stora arealer som trafikspaghettin tar upp. Mark som kan användas för bostäder för att skapa bättre ekonomi för projektet, motivera en tunnelbanedragning till området, samt lösa problemen med de dåliga sambanden till nationalstadsparken och Albano.

Norrtullsplatsen och omkringliggande område. Ljusrött = Impedimentmark (överbliven mark eller grönmark som kommer vara så trafikstörd att den blir oattraktiv). Mörkrött = Vägar/Hårdgjorda ytor.
Norrtullsplatsen och omkringliggande område. Ljusrött = Impedimentmark (överbliven mark eller grönmark som kommer vara så trafikstörd att den blir oattraktiv). Mörkrött = Vägar/Hårdgjorda ytor.
 

På debattsidorna fortsätter också diskussionen om Tors Torn. I fredags publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet som på minst sagt lös grund kritiserar de föreslagna tornen. I artikeln, underskriven av ett antal arkitekter och kulturhistoriker, menar man bland annat att Tors Torn är dåliga eftersom de "med sina drygt 140 meter [..] kommer synas vida omkring" [sic!]. Någon vidare argumentation kring varför detta automatiskt skulle vara dåligt ges inte, bortsett från att det skulle "ödestigert förändra flera av Stockholms internationellt mest berömda stadsvyer".  Värt att notera är att kritiken kommer trots att tornens slutliga utformning inte är bestämd. Eftersom allt som syns är dåligt förväntar vi oss snarast ett uppföljande brännpunktsinlägg där arkitekterna förespråkar rivning av Globen, stadshuset och Riddarholmskyrkan.

Argumentationen är märkbart tunn och det blir snabbt uppenbart att artikeln, de fina titlarna till trots, bara handlar om subjektivt tyckande. Som så ofta i diskussionen i Stockholm kan kritiken brytas ner till detta: Om alla hus är låga, solen skiner överallt, och ingenting någonsin tillåts sticka ut så blir vi underbart mellanmjölkslyckliga. Det är en diskussion som glömmer bort hur staden ska fungera, och det faktum att täthet, inte modernismens soloptimerade trevåningshus på blåsiga gärden, är en efterfrågad kvalitet.

Skribenterna ifrågasätter också ekonomin i projektet, där de menar att det är dyrt att bygga högt. Och det är  förvisso sant. Men nu är det ett norskt investmentbolag, inte Stockholmarnas skattepengar, som ska finansiera Tors torn.

Det intressantaste med kritiken mot Tors Torn är inte kritiken i sig, utan att kritikerna glömmer bort allt annat. Spalterna fylls inte av kritik mot utebliven tunnelbana, Norrtullsplatsens usla utformning eller att man i stadsplanen helt kastar bort chansen att koppla samman Norra Station med nationalstadsparken. Nej, det viktiga är att inget hus får vara högt. Banalt är bara förnamnet.

Kritik mot tornen kommer också från oppositionen. Sveriges radio rapporterar att "Oppositionen anser bland annat att tornen är för höga, för klumpiga och att de kommer att förstöra stadens siluett." Ett pressmeddelande bringar lite mer klarhet.
 
- Husen som föreslås är för stora, för klumpiga och för höga. De ger ett otrevligt intryck i nuvarande utformning. Jag är också oroad över stadsbilden om det här förslaget blir verklighet. Är man vänligt sinnad kan man säga att de avtecknar sig som kaninöron på det kungliga slottet, säger Cecilia Obermüller (Mp), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

- Jag är rädd att husen med den här utformningen kommer att förstöra stadsbilden och stadens siluett. En tävling skulle förhindra att vi får två torn som påminner om 1930-talets skyskrapor i New York. När vi bygger nytt och högt måste husen vara vackra, säger Maria Hannäs (V)-ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

- Byggnationen av Norra Stationsområdet ger Stockholm en helt ny årsring. Det är en god idé att bygga två höga hus vid slutet av Torsgatan, de så kallade Tors Torn. Det här är viktiga byggnader för Stockholm som ger möjlighet till fantastisk utsikt och publika verksamheter. Vi vill att staden utlyser en arkitekttävling för att få fram en gestaltning som är värdig 10-talets Stockholm, säger Teres Lindberg (S), vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Det är tråkigt att miljöpartiets och vänsterpartiets kritik inte har mer substans än såhär. Tornen är dåliga för att de är höga menar Cecilia Obermüller. Och Maria Hannäs verkar ha missat att det byggdes många mycket intressanta byggnader i New York på 1930-talet, bland annat Empire State Building som är en av världens mest kända byggnader. Man kan förstås har olika åsikter om arkitektur, men är Empire State Building verkligen något som ska lyftas fram som en dålig förebild när man ska bygga ett högt hus?

Socialdemokraternas Teres Lindberg har här en avsevärt mer givande ansats som präglas av en positiv inställning till stadsutveckling och ett genuint önskemål om att vi ska göra något riktigt bra. En arkitekttävling låter inte alls som en dum idé och det vore intressant om staden tillsammans med den norska fastighetsutvecklaren kunde undersöka möjligheterna för en sådan.

Andra länkar:
Centerpartiet replikerar på arkitekternas kritik mot Tors Torn.
Tors Torn på Facebook
Slutreplik i SvD
Kommuner oense om torn
Arkitekt får hård kritik
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Alf . (3 Mars 2010 07:04):
"Spalterna fylls inte av kritik mot utebliven tunnelbana, Norrtullsplatsens usla utformning eller att man i stadsplanen helt kastar bort chansen att koppla samman Norra Station med nationalstadsparken. Nej, det viktiga är att inget hus får vara högt."

Visst kan man göra arkitekt tävlingar om Tornen men hur många? 1,3,10?

Det blir nog svårt att bygga Tornen på grund av all kritik men det viktigaste är inte tornen utan att området överdäckas med hus och verksamheter.
 0
Lucas Stensö De Marie (3 Mars 2010 07:56):
Jag har slutat att forvanas over SvD extremkonservatism, men jag slutar aldrig att bli lika irriterad nar de gang pa gang kommer med samma gamla argument som dessutom inte ens ar tillnarmesvis konstruktiva...
Skulle det inte ga att bygga bostader langst Uppsalavagen? Tycker det bara kanns som en lang transportstracka mellan stan och Solna eller ligger kyrkogarden dar? Det har val varit tidigare byggprojekt langst med den vagen och de tva runda husen som nyligen byggts ligger ju dar. Vore inte det nat for att verkligen knyta an Stockholm med Solna?
 0
Martin Ekdahl (3 Mars 2010 09:14):
Mycket bra inlägg. Vad jag studsade på när jag såg SVT-klippet var att finansborgarrådet påstod att det inte gick att göra några förändringar i den första detaljplanen. Som jag har förstått det här på Yimby går det alldeles utmärkt att göra ändringar i första detaljplanen så att det byggs tätare och blir fler bostäder. Vad skraporna angår hade jag gärna sett något lite grönare. Varför inte bygga två Babyloninspirerade torn, med hängande trädgårdar? Tors babylonska torn, det låter det. Sen vill jag också applådera att härvan av biltrafikleder får rättmätig kritik. Nej, bullriga separerande trafikleder är inte vad jag förknippar med en miljö- och boendevänlig stad.
 0
Anders Ryding (3 Mars 2010 09:19):
Jag tycker också att man kan ifrågasätta timglasparken. Dels utformningen som skapar en barriär rätt igenom området, dels ytan som jag anser onödigt stor, med tanke på närheten till Hagaparken och även sjukhusparken. Om man inte i vanlig ordning hade kompromissat ner det här, så skulle dubbelt så många få rum här mot vad som nu blivit.
 0
Hans Berglund (3 Mars 2010 09:21):
Instämmer ovan. Mycket bra inlägg. All kritik har hittils fokuserats på helt fel saker. Trafikgettot i delen närmast nationalstadsparken är bedrövlig minst sagt. Nu blir det bara en förlängning på E4:ans barriär som finns i dag. Istället finns ju chansen att bygga en snygg och attraktiv stadsfront mot parken men det utnyttjas överhuvudtaget inte här.
 0
Mattias Woldu (3 Mars 2010 09:23):
Bra inlägg i debatten! En redigerad variant bör definitivt skickas till olika medier, speciellt newsmill.
 0
Jan Jörnmark (3 Mars 2010 10:30):
Det här med ekonomin är rätt kul - har själv märkt hur de som gillar dagens planeringssituation gärna framhålller hur viktigt det är att skydda privata investerare mot deras egna misstag.

Garanterat en avsikt som inte fanns när lagen skapades, men på sitt sätt har ju skyddsmänniskorna redan fått rätt: det låga byggandet garanterar idag vinster för nästan vad som helst som byggs.

Och en kanonbra artikel, Anders.
 0
Jonas Andersson (3 Mars 2010 11:22):
Angående tornen håller jag ändå med Martin: Babylonska torn, sk. Ziggurater med en rund bas i kvartersstorlek.
Eller enklare: kan man inte bara göra två jättehöga kvarter med vanliga hus och blandade verksamheter!
 0
Anders Anttonen (3 Mars 2010 11:57):
Återigen känns det som nimbyierna har segrat. Och tunnelbanan hölls det helt tyst om i ABC-inslaget.
 0
Patric Nilsson (3 Mars 2010 12:00):
Nortullsplatsen är det största problemet med nuvarande plan, och det har vi ju poängterat vid ett flertal tillfällen. Personligen tycker jag det är anmärkningsvärt att de politiker som tagit del av planen inte per automatik reste ragg när de åsåg denna överdimensionerade trafikkarusell. Nej istället är problemet Tors Torn??? Om man byggde, med nuvarande extremt låga exploateringsnivå, på den mark som skulle vara tillgänglig vid Nortullsplatsen och Uppsalavägen om dessa två skulle omvandlas till stadsgator så skulle man lätt kunna fördubbla antalet bostäder. Området skulle dock må bra av en fyrdubbling av nuvarande förslags antal bostäder, detta skulle också garantera en utbyggnad av tunnelbanan.
 0
Nicklas Hultgren (3 Mars 2010 12:14):
Även om jag i stort är positiv till Norra stationsområdet kan jag inte undgå att tycka att hela stadsplanen känns lite krystad. Den konkava parken är märklig. Det skulle förmodligen fungera bättre med en traditionell rutnätsplan där man lämnade ett kvarter eller flera öppna som parkyta.

Som andra varit inne på är Norrtullsplatsen inte särskilt stadsmässig. Jag kommer inte spontant att flanera just där så att säga.

När det gäller kostnaderna måste man se det stora värdet som ligger i att tung biltrafik däckas över vilket på en och samma gång medger stora trafikflöden och ett gatuliv som inte besväras av dem. Detta bör jämföras exempelvis med kostnader för att bygga tåg- och biltunnlar som ger samma positiva effekter. Dessutom bör man som Yimby hela tiden sagt bygga så högt (och med fler bostäder) att programmet blir lönsamt.

När det gäller Tors torn är jag positiv, men jag kan hålla med om att när man bygger sådana här stora och medieomsusade skyskrapor kunde man försöka få till lite intressantare arkitektur. Precis som i Waterfrontfallet känns det väldigt fyrkantigt och sterilt.

Arkitekturen har tyvärr ingen höjdpunkt just nu och om vi vill att människor i framtiden ska få en positivare inställning till höga byggnader vill det till att de som byggs blir lyckade och populära. Faktum är ju att nästan alla höga byggnader i Stockholm förutom Kungstornen och byggnaderna vid S:t Eriksbron är ganska fula. Detta kan förklara en del av misstron mot högre byggnader. Stadsplanerare och arkitekter kämpar fortfarande mot (välförtjänt) misstro efter Klararivningarna och annat.
 0
Niklas (3 Mars 2010 12:35):
Att höra exploateringsnivån vore utmärkt. Att dessutom utnyttja området intill Haga vore att en winwin situation, då:
-Tillgängligheten till Hagaparken ökar
-Bättre markutnyttjande (intäckter för staden)
-Bätte underlag för riktigt bra kollektivtrafik (och då menar jag t-bana + att Värtabana utnyttjas och utökas till tvåspårighet och dubbels spårbredd (för Roslagsbanan))
 0
Harald (3 Mars 2010 13:35):
Intressant att notera, för de så upprörda arkitekterna i alla fall, är att om arkitektskrået inte envisats med att fylla stockholm med impedimentmark, punkthus och överdimensionerade asfaltsspyor utan istället hade byggt långsiktigt kvalitativ stenstad med klassisk kvartersstruktur och insprängda parker så hade stan varit ungefär hälften så ytkrävande och i bra mycket mindre behov av att få in centralt belägna skyskrapor.;)
 0
Erik (3 Mars 2010 20:01):
Jag undrar hur det kunde bli så mycket bra arkitektur förr, innan kravet på folktribunaler dök upp så fort ngt skall byggas. Det brukar ju sägas att förfallet inom svensk arkitektur inträffade då iden om medbestämmande fick fäste. Svensk postmodernism simulerade ofta detta, så att det skulle se ut som om husen vandrat genom en medbestämmandeprocess. Läget är inte bättre idag. Snarare tvärt om.
 0
Dan Edholm (4 Mars 2010 02:38):
Finns det ekonomi i att däcka över och anlägga en stor koloniträdgård? Hur svårt är det att begripa att ekonomin naturligtvis ser sur ut när man halverat antalet planerade lägenheter? Lever vi i ett dum-dum-land? Någonstans tar orken slut och man tänker låt dem jönsa dit de vill, det blir som det blir.
 0
Gustav Svärd (4 Mars 2010 06:09):
Det finns en hel del brister med stadsplaneringen för Norra Station, och det verkar som de alla redan tagits upp i tidigare kommentarer här. De tre jag fastnat för mest är att planen är i stort utformad för att se ut som en snygg design på en karta istället för att fungera som stadsdel, att det blir en så stor trafikapparat mellan stadsdelen och NationalStadsParken (som återigen skyddas från att bli en StadsPark) och att det hela tiden glesats ut i planerna. Som Dan påpekar, hur kan någon bli förvånad av att det blir sämre ekonomi i projektet när man för varje steg som tagits sänkt antalet bostäder?

Som vanligt rinner tal om "Manhattan" i början av en planprocess ut i sanden och vad vi får är klart glesare än den befintliga (och mycket populära) stenstaden.
 0
sjult (4 Mars 2010 10:36):
Man får inte glömma bort skönhetsrådet och ekoparkens vänner. I remisser till kommunen angående norra stationsområdet oroar man sig för att hagaparken kommer bli en "slit-yta" för alla de nya boende.
Det verkar nu råda konsensus hos makthavare hur parken skall användas, och inte är det för oss vanliga människor inte.
känns det troligt att man medvetet ökar tillgängligheten då?

sola, spela boll och grilla korv = dåliga aktiviteter.
Ridning och fågelskådning = bra aktiviteter.
 0
Theodor Adolfsson (4 Mars 2010 11:33):
Den partipolitiska stadsbyggnadsdebatten håller pinsamt låg nivå. Ideologiska grunder lyser med sin frånvaro. Alla argument förenklas till några få floskler om promenadstad, exploatering och grönområden. Det börjar bli dags att på allvar diskutera stadens utveckling som en helhet och inte låta stadsbyggnadsdebatten vara en plats för den lägsta partipolitiska pajkastningen. Medan debatten förs om småfrågor fortsätter vi att till synes i total enighet bygga en stad där gator och människor ersätts med motorvägar och svanenmärkta shoppinglador.

Den verkliga stadsbyggnadsdebatten förs av Yimby och andra medborgarorganisationer. Sällan har partipolitikens död varit tydligare.
 0
E K (4 Mars 2010 11:57):
@Theodor:

Fast det här (M)-utspelet om förorterna på blålinjen ser väl bra ut?

http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​moderaterna-​lovar-​mer-​attraktiv.​.​

Väntar med spänning på rödgrön kontring!
 0
Anders Lundberg (4 Mars 2010 13:16):
Anders: Nu lägger du orden i munnen på miljöpartiets uttalande, de har aldrig talat om Empire state building som dåligt - eller hur?

Faktum kvarstår, det finns bara ETT förslag till höghus här - och det förslaget ÄR Tors torn... Det är explicit det folk är emot, eftersom det förslaget inte imponerar. Istället för att försvara det ganska dåliga Tors torn-konceptet - lansera hellre ett eget, eller en rad av egna och olika förslag till samma plats så kanske opinionen mjuknar emot höghusbyggen på just den platsen. Och var beredd också på att kompromissa med höjden neråt, om det viktiga för dig som höghusförespråkare är ATT det byggs höghus än vad alternativet består i; nämligen att det INTE byggs några höghus, för att de förslag som finns av många anses som dåliga och därmed skapar ett motstånd i sig!
 0
Herbert Tingesten (4 Mars 2010 13:50):
Men det enda argument som jag hört framföras mot TT är ju just att de är höga? Jag bortser då från argument som baserar sig på felaktiga uppgifter, som t ex att Stockholms stad skulle stå för finansieringen, att de skulle lägga Röda Bergen-området i skugga eller att de skulle vara kopior av Stalinskrapor (irrelevant även om det hade någon substans eftersom den slutliga utformningen inte existerar ännu), och från tycke-och-smakargument, som att de "förstör Stockholms skyline" eller att de byggs för att manifestera en osund fixering vid könsdelar.

Det är nu inte en fråga om att motivera varför husen ska byggas, det är faktiskt så att ett företag vill bygga dem (för sina egna pengar), utan varför de inte skulle få göra det. Vilka argument har egentligen motståndarna utöver "jag tycker inte om det"? Om det ska göras till en demokratifråga krävs att nejsägarna verkligen är i majoritet, och det finns ingenting alls som tyder på att de skulle vara det.
 0
Magnus Orest (4 Mars 2010 15:14):
Anders, det finns som sagt inget förslag på hur själva tornen ska se ut. Att det inte framgår ser jag som en stor brist i kommunikationen från stadens sida. I fallet med Tors torn har man gjort misstaget att presentera någonting som ser för "färdigt" ut, vilket blir vilseledande eftersom folk tror att det är det förslaget som är aktuellt.
 0
Magnus Orest (4 Mars 2010 15:47):
Kan för övrigt tillägga att en blogg som drivs av ett "liberalt" nätverk som vill bekämpa utvecklingen (känns inte helt liberalt) kommit med ett intressant uttalande om hur mycket markyta en skyskrapa (utan att ange höjd eller total golvyta) kräver: 3 hektar!

Intressant att räkna på, eftersom det motsvarar en kvadrat om 173 x 173 meter. Om vi höjer Tors Torn med ca 30 meter och dessutom bygger dem som perfekta kuber borde det alltså stämma.

Blogginlägget finns här: http:​/​/​liberalstockholmssiluett.​blogspot.​com/​20​10​/​0​2/​m.​.​
 0
Niklas (4 Mars 2010 16:31):
^^
Vad mycket våningsyta det skulle bli ;)
 0
Alexander Åkerman (4 Mars 2010 17:28):
Jag tycker att planen för detta område saknar längre stadsgator, vilket jag tror kan behövas för att Stadsdelen ska kunna bli riktigt levande (Stockholms Manhattan har man väl hört talas om, eller?). I övrigt tycker jag att Husen gärna skulle få vara lite högre och att man skulle kunna komplettera/ersätta innergårdarna med ordentliga takträdgårdar - för att göra boendemiljön rikare samtidigt som man kan höja exploateringsgraden ytterligare. Sen så samtämmer jag i kritiken mot den stora trafikplatsen, den borde kunna göras mindre ytmässigt, samt trevligare att passera via om man ska till Hagaparken.
 0
Patric Nilsson (4 Mars 2010 17:49):
Är det någon som vet hur stor bas Tors Torn har i förslaget?
 0
Johan Eriksson (4 Mars 2010 18:13):
Dan Edblom:

Beredd att hålla med: Man kan lägga enorma energier på "stadsmässighet" när det gäller Tors torn, nästan så man spricker men jag är för dem. Att med samma frenesi skapa stadsmässighet i hela området, dvs hålla 2 viktiga bollar i luften samtidigt vart dock för mycket vilket jag upplever som typiskt svenskt!

Klarar man inte av ekvationen massbostadsbrist vs bebygga Sthlms innerstads enda naturliga utbyggnadsområde med många lgh även när möjligheten finns så stämmer jag in i Dans beskrivning: "dum-dum-land". Norra stn känns nu som ännu ett område enligt devisen "att kunna men inte vilja" och jag är så trött på detta primitiva "alltid-skala-av-neråt"-tänkande att jag tappat intresset för NS som helhet, stort tyvärr!
 0
Erik (4 Mars 2010 19:10):
Ca 0,2 Ha för båda tornen får jag det till.
 0
Erik Dahl (4 Mars 2010 19:20):
Martin Ekdahl

Den första detaljplanen ska nu antas av kommunfullmäktige. Vill man göra ändringar i den innan antagandet måste man göra om utställningsskedet vilket kan ta lång tid. Ombyggnationen av vägarna pågår redan och detaljplan behövs för att man ska kunna gå vidare med att bygga tunnlarna utan fördyrande förseningar. Därför har tåget redan gått för den första detaljplanen. DÄremot går det att gå in och göra nya detaljplaner med förändringar för repektive kvarter om kommunen vill. Men en sådan tar mellan 1 och 2 år.

Angående Tors torn så är den första detaljplanen utformad efter tornens nuvarande form och höjd. VIll man ändra på detta måste man göra en ny detaljplan. Å andra sidan kan man ju välja att inte bygga så högt som planen medger om man inte vill.

Norrtullsplatsen ingår inte i den första detaljplanen.
 0
Fredde Berlin (4 Mars 2010 19:22):
Synd att politikerna inte kan se längre än vad näsan räcker i denna fråga(svt play avsnittet) kostnader hit kostnader dit jämför med hammarby sjöstad osv jäkligt låg argumentation faktiskt i frågan! Man kan faktiskt frångå den "svenska modellen" och den svenska politiska tredje vägen nån jäkla gång och se in i nuet och framtiden i stället. Skattebetalarna behöver inte betala varje gång det ska byggas en sketen friggebod eller en enda kommunikation i stan utan låt dom som är anvariga betala. Jag tror knappast chrysler building eller Empire state building finasierades av skattebetalare!
 0
Dan Edholm (5 Mars 2010 02:02):
Problemet består i att vi har ett centralt beläget område som anknyter till innerstadens, och som därför bär på utbyggnadsmöjligheterna norrut. En stor kaka att äta men den kräver viss framförsikt också att baka. Det är lätt att måla in sig i hörn...

Skattebetalarna betalar utvecklingskonstnaderna för att göra detta till "tomtmark", överdäckningen av spår och vägar. Vinsterna ligger i att sälja tomterna. För den oinvigde kan detta verka helt självklart; dyra tomter - hög exploatering. Men som de flesta nu vet innebär tomträttsavgälden att det inte spelar någon roll hur mycket som bebyggs, det hela handlar om hur mycket som byggs. Klart att byggbolagen vill bygga 3-5-våningshus. Om de ändå måste pynta för den boyta de tillför oavsett byggnadens anspråksyta lär det bli optimerat kring en bebyggelse som är kopplad till byggkostnad per lägenhet istället för som i resten av världen byggkostnad till tomtyta. Vad som är märkligt är att staden driver fram en urusel lösning, utan att agera...
 0
Gustav Svärd (5 Mars 2010 05:58):
@Dan Edholm
Täthetsbötern (byråkratsvenska: tomträttsavgälden) är ett av de systemfel som vi har i Sverige. Effekten är tydlig och har varit det länge: när det är straffavgifter på att bygga tätt så byggs det glest. Inte så svårt att räkna ut, men tydligen för svårt att ändra :\ Precis som parkeringsnormen på 1,0 i hela kommunen så resulterar täthetsbötern i att det byggs lågt, glest och bilkrävande. Inte för att staden i sina fint ordade dokument säger sig vilja ha det utan för att staden genom sina krav och avgifter premierar just den glesa bilstaden.

Det vore mycket intressant att se Staden testa att slopa både täthetsbötern och parkeringskraven för ett område och se om det påverkar vad byggföretagen föreslår...
 0
Erik (5 Mars 2010 09:48):
Förstår inte varför ni pratar om tomträtt. Friköps inte oftast fastigheterna om det blir bostadsrätter?
 0
Gustav Svärd (5 Mars 2010 11:36):
Inlägget ändrat pga att jag hade uppfattat namn på olika avgifter fel, Erik Dahl berättade hur det egentligen ligger till.

Planavgiften är en avgift som tas ut vid nybyggande och är direkt relaterad till antal kvadratmeter som byggs - inte till tomtens storlek. Dessutom är den i Stockholm högre för innerstaden. Kommunen vill med denna avgift se till att det som byggs är glest (få kv.m. per tomt) och helst utanför innerstan. Eller så vill dom något annat men har inte insett att detta är den direkta effekten av denna avgift.

Om jag minns rätt går avgiften till SBK:s budget (kan ha fel) och således inte lämplig att slopa - men en ändring i hur avgiftens storlek sätts för projekt skulle i min mening visa att staden inte är emot tätt byggande i närheten av innerstaden.
 0
Martin Ekdahl (5 Mars 2010 12:14):
Erik Dahl: Aha, det är så det hänger ihop. Tack för klargörandet. Då är det väl bara att hoppas på högre exploateringsgrad i de senare detaljplanerna.
 0
Erik Dahl (5 Mars 2010 13:02):
Tomträttsavgälld är en form av hyra som tas ut av den som är tomträttshavare till en fastighet. Denna tillfälliga "äganderätt" löper ofta på lång tid t ex 30 år. Dock är det kommunen som fortfarande är ägare till marken som är upplåten med tomträtt.

Det Gustav Svärd pratar om är planavgift baserad på exploateringens storlek. Stockholm kommer inte längre att använda sig av planavgift utan all planering kommer att ske med ett planavtal som grund. Detta innebär att exploatören (tex exploateringskontoret eller en privat aktör) får stå för hela den arbetskostnad som kommunen lägger ner på planarbetet.
 0
Gustav Svärd (5 Mars 2010 13:47):
@Erik Dahl
Tack för klargörandet! Jag hade uppenbarligen fel i min terminologi, och mycket trevligt att höra att den metod som tidigare använts för att räkna ut avgiften nu ändrats. För tydlighetens skull editerar jag mitt tidigare inlägg så att ingen vilseleds av min feluppfattning.

jag kan tyvärr inte hela svenska plan- & byggprocessen utantil.
 0
Theodor Adolfsson (6 Mars 2010 01:16):
E K:

Moderaterna pratar åtminstone om stad, ja. Problemet är ju att det inte heller hos dem syns särskilt mycket i praktiken och det lilla embryo till stad som byggs förstörs av en av dem höjd parkeringsnorm. Det funkar inte att prata om tät blandstad när man samtidigt bygger för att alla ska ha bil.
 0
Jan Wiklund (6 Mars 2010 14:11):
Jag var igår på en fest där ett antal modernistiskt sinnade storstadsälskande utvecklingsoptimister fördömde Tors torn med ungefär samma argument som arkitekterna. Så jag frågade ut dom lite. Och kom fram till ungefär följande:

På grund av den outsägligt trista arkitektur som har dominerat de senaste femti åren och fortsätter att dominera, och på grund av arkitektelitens föraktfulla inställning till folklig arkitektursmak har de ingen tilltro till att höghus ska få en bra form. De har visserligen ingen tilltro till att låga hus ska få det heller, men det gör inte så mycket för de syns inte lika mycket.

Kort sagt, innan en mer populär arkitektur har slagit igenom kommer vi att få ett motstånd mot alla byggnader som sticker ut. Ja, mot alla nya byggnader över huvud taget.
 0
Ragnar (6 Mars 2010 22:40):
För att skapa en populär arkitektur, tror jag att vi ska se tillbaka lite på 80- och 90-talen. Ibland pastischiserande (St Erik), ibland detaljer och äldre stilelement blandat mer mer modernistiska uttryck. En hel del lekfullhet och fantasi fanns där också. Så såg man nog också då fram mot nya byggnader på ett annat sätt än man gör idag (numer får man ju frossa bara av de så kallade volymskisserna på alla ritningar!). Ta tex en (virtuell:hitta.se) promenad längs Linnégatan i Göteborg eller längs Eriksbergskajen i samma stad och kolla läget.
 0
Jan Wiklund (7 Mars 2010 11:32):
Ragnar: Javisst, det var strax efter det stora upproret mot byggindustrin på 70-talet och byggherrarna var möra nog att gå folk till mötes. Men du anar inte vad dom arkitekterna fick på pälsen för sitt förräderi mot den heliga minimalismen.
 0
Ellinor (8 Mars 2010 01:23):
För en gångs skull känns det som att Arkitekturs blogg har en roligare diskussion om Norra Station än Yimby, trots Gardebrings välskrivna inlägg här ovanför. De här kommentarerna fastnar bara i tomträttsavgälder och höghus och Tors torn. Ibland känns det faktiskt som om hushöjder är det enda som intresserar folk på Yimby. Läs hellre diskussionen på http:​/​/​tidskriften-​arkitektur.​blogspot.​com/​20​10​/​0​2/​nor.​.​
 0
Dan Edholm (8 Mars 2010 11:21):
Goodwins lag igen? Antingen är det Klararivningarna eller så är det att yimby är fixerade vid skyskrapor. Alla debatter ska visst tas dit.

Färg och form är givetvis intressant och väcker mer omedelbart intresse än lagar och förordningar som påverkar byggandet. För att få ha frihet i valet mellan högt och lågt och utformning måste de regler som tvingar in byggandet i en enahanda fålla ändå få ifrågasättas. Arkitektdiskussionerna kan vara hur fria och roliga som helst, men i verkligheten är det ändå samma kåkar som poppar upp överallt. Vita lådor som står på höjden eller som ligger.
 0
Jan Wiklund (8 Mars 2010 16:48):
Ellinor: Ja! Det börjar lite segt men sen blir åtminstone Signaturs och Merkurius' pajkastning ganska roande. Jag måste väl erkänna att jag mest lutar åt Merkurius' uppfattning.
 0
Herbert Tingesten (8 Mars 2010 17:17):
Jag kom att tänka på showbrottning. Mycket uppumpat poserande och yviga gester, perfekt att äta popcorn till men bara underhållning för stunden.
 0
Anders Gardebring (8 Mars 2010 19:30):
Hej Ellinor! Tack för din kommentar. Om du tycker diskussionen är enahanda, varför inte lägga lite eget bränsle på diskussionsbrasan? :)
 0
Martin Ekdahl (10 Mars 2010 13:11):
Har FP gått och blivit ett stockkonservativt parti?
 0
Johan Eriksson (11 Mars 2010 00:12):
Herbert mfl:

Instämmer ang gesterna, -why all this horsing around Norra station?: http:​/​/​www.​stockholmskallan.​se/​php/​fupload/​SMF/​SSMDIA0​.​.​

;-)
 0
Magnus Orest (11 Mars 2010 12:51):
Martin, jag skulle snarare tippa på att det handlar om mossig populism i fallet med FP. Genom att sätta sig på tvären mot olika nya projekt hoppas de antagligen kunna ta en del röster hos de mer reaktionära väljarna.

Om det är en vettig strategi eller ej återstår att se. Jag har svårt att se hur det beteendet kan betraktas som liberalt, vilket FP gör anspråk på att vara.
 0
Herbert Tingesten (11 Mars 2010 22:41):
Intressant nog har SvD avstått från att slå på kommentarsfunktionen till artikeln Patric länkar till. Säkert ett tecken på något.
 0
Martin Ekdahl (12 Mars 2010 14:24):
Magnus O: Det känns som att FP vacklar ideologiskt. De vet inte vad de vill. Vill de vara liberala? Vill de vara populister och locka en konservativ/reaktionär väljargrupp? De måste nog bestämma sig snart. Men väljer de att ta in på den bana som de har gjort de senaste åren bör de nog stryka "liberal" ur partibeskrivningen. Det går inte att bromsa sig in i framtiden.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter