Utskrift från www.yimby.se
....

Bostadsbrist i stan

 
Bostadsbristen i Stockholm är enorm och framtiden ser inte ljus ut. Enligt rapport från länstyrelsen måste antalet nybyggen öka stort för att klara behoven. Och var man än bygger så är det alltid någon som protesterar. Svårast är det att bygga där folk vill bo. För där bor redan de resursstarka som har kontakter och vet hur man skapar motstånd.

Bostadsbristen drabbar de flesta av oss. Värst drabbas hushåll med låga inkomster och unga som inte får tag i någon bostad alls. Men även andra drabbas som tvingas leva mer trångbott ju större bostadsbristen blir. Bostadsbristen gör det också svårare att få arbetskraft till regionen vilket hämmar tillväxten. De enda som möjligtvis kan tjäna på bostadsbristen är de som redan äger bostäder i regionens attraktivaste stadsdelar. Värdet på deras bostäder stiger när bostadsbristen ökar.

För att hålla jämna steg med det ökade behovet så måste man enligt en rapport från boverket.se bygga omkring 12 000 bostäder i Stockholms län per år. Den medeltakten har vi bara lyckats hålla under 2 år mellan 1998 och 2008. Hur ska vi kunna bygga bostäder i denna rasande takt?


Roy Anderssons film om bostadsbrist.

När man läser DN  och SvD  så är det inte lätt att hitta artiklar om hur man löser bostadsbristen. Där skriver man mest om huruvida något hus är för högt. Vill man läsa om bostadsbristen så får man istället läsa betydligt mindre lättlästa dokument skrivna av exempelvis byråkrater på Länstyrelsen och Boverket. De vill enligt en rapport från 2009 att vi hittar formlerna för ett långsiktigt byggande som håller en hög och jämn nivå. Bland rapportens Idéer för ökat bostadsbyggande nämns att kommunerna måste möta lågkonjunkturerna som drabbar byggföretagen hårt. Under lågkonjunkturen bör kommunerna alltså utnyttja kostnadsläget och bygga mer.


Antalet påbörjade bostäder i relation till befolkningsökning i Stockholms
län 1987-2008. Källa: SCB.


Rapporten nämner att en stor kostnad i ett byggprojekt är marken. I Stockholms innerstad kan den uppgå till nära hälften av den totala byggkostnaden.Vi måste därför hitta mer mark att bygga på för att pressa ned priserna. Här spelar infrastrukturen en stor roll. Ny infrastruktur är i vissa fall helt avgörande för tillkomsten av nya stadsdelar. Det är därför viktigt att man ligger steget före och bygger ut kollektivtrafiken så att andelen byggbar mark ökar.

Rapporten från boverket.se vill också se ökad konkurrens bland byggföretag. Det är viktig ur flera aspekter, bland annat leder det till lägre priser och ökad mångfald. Kommunerna måste också ligga steget före marknaden i planarbetet. En stor bromskloss har nämligen varit bristen på planlagd byggklar mark. Planarbetet måste också utformas på ett sätt så att byggbolagen kan bygga bostäder som folk vill bo i. Bland de populära boendeformerna som det är brist på märks blandstad och villor.


Antalet påbörjade nybyggda bostäder per kommun 2003-2008 i Stockholms stad påbörjades nära 23 000 bostäder under perioden. Källa: SCB.

Att kämpa för fler bostäder är ingen glamorös uppgift. Var man än vill bygga så stöter man på motstånd från få men högljudda lokalbor. Tyvärr är debatten också ofta mer hätsk än saklig och seriös. Värst är motståndet där människor helst vill bo. Där bor de mer resurstarka. Enligt Katrin Uba som forskar om sociala proteströrelser vid Uppsala universitet beror det på att de resurstarka är mer välinformerade, välutbildade och välformulerade. Det kan förklara varför våra tidningar oftare uppmärksammar protester i områden som Östermalm och Vasastan än långt ut i förorten.

Att de lokala invånarna får möjlighet att påverka är viktigt för demokratin. Dessa protester kan tvinga politiker och byggbolag att förbättra sina samhällsprojekt. Men de samhällsverktyg för protester vi har gynnar främst de resursstarka. Därför behöver vi fler samhällsverktyg så att även andra som exempelvis bostadsbristens största offer får något att säga till om. De bor ju ingenstans och kan därför inte säga ”bygg, men inte här där jag bor”. Förstå mig rätt. Att folk engagerar sig i lokala frågor för enskilda byggen är alltså bra. Men det vore bra om fler kunde engagera sig i även mer övergripliga frågor som bostadsbristen. Därför måste fler Stockholmare engageras i kampen mot bostadsbristen och vi måste förmå media att skriva om det.

Vad tycker du? Hur kan vi bekämpa bostadsbristen? Kan vi hålla en hög och jämn byggtakt samtidigt som de nya bostäderna är både attraktiva och prisvärda?
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jonas V (29 Mars 2010 21:08):
Bra artikel! Att engagera sig i Yimby eller jagvillhabostad är ju naturligtvis ett sett att kämpa mot de mera lokala protesterna. Ta tid att svara på de indignerade insändarna i typ "Vårt Kungsholmen" om att "nu får det vara nog!" och "Rädda barnens fotbollsplan!". Håll en saklig, god ton och framför gärna mer sociala argument. Motståndarsidan brukar ofta peka på "giriga exploatörer" eller "Partipampar som vill bygga minnesmärken över sig själva", så då kan det vara bra att ge bostadsbristen ett mänskligt ansikte.

Tycker jag då. :)
 0
Gustav Svärd (29 Mars 2010 21:09):
Mycket bra artikel. Jag har inget rakt svar på hur vi ska lösa bostadsbristen, men i grunden måste vi bygga mer. Så frågan blir då (som du påpekar i artikeln) hur kan vi bygga mer? Jag tror att vad som behövs mest är en reform av just planprocessen - som du påpekar.


fokuset på att bygga lågt hjälper inte alls. Måste vi bygga högt? Nej, men inte heller lågt!
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Mars 2010 21:26):
Stockholm behöver nog framförallt ett väl fungerande system för att konvertera villatomter och radhustomter till kvarter med flerfamiljehus. Då kan man bygga tätare centralt i staden.

Ett tänkbart alternativ är att någon (kommunen eller ett privat bolag) går in i förväg och köper förköpsrätter till så många villor som möjligt i ett område. Sedan samordnar man försäljningen så att alla i samma kvarter säljer sina villor samtidigt och, om de så vill, flyttar in i det nya flerfamiljehuset.

Villatomter kostar bara några miljoner styck, vilket antagligen är lika lågt eller lägre än priset som staden tar för marken.
 0
Dr Evil (29 Mars 2010 22:27):
"Det är därför viktigt att man ligger steget före och bygger ut kollektivtrafiken så att andelen byggbar mark ökar."

Kommer inte att hända så länge vi har alliansen förarsätet.

"Men de samhällsverktyg för protester vi har gynnar främst de resursstarka."
Klart intressant reflektion. Men gäller inte det allt i samhället? Varför byggs det tex dyra, lyxiga bostadsrätter? Jo för att de resursstarka driver frågan, bygger husen och bosätter sig i dem. De enda som kan utgöra en motvikt mot de resursstarka är politikerna och de står idag på de resursstarkas sida. Se tex på utförsäljningen av hyresrätter. Där spelar det ingen roll om man ropar på billiga nya bostäder, de allra billigaste är redan byggda och säljer man ut dem så har man omedelbart höjt hyresnivån med det tredubbla.
 0
Johan Eriksson (29 Mars 2010 23:10):
Ord kan uttrycka mycket och vi är bra på att använda dem. Men jag tänker efter att läst och sett denna jättebra artikel att istället för att använda ord nästa gång de boende i tex Plankan, Lilla Bleckan eller Nybohov gnäller om att "stadens värden går förlorade" och liknande dravel, -visa bara Roy Anderssons film!

Man skulle även kunna klippa ihop en kortfilm (om man hade tillgång till hela SVTs arkiv dvs) om hur innerstan förlorat 200.000 lgh sedan 1945 genom lägenhetssammanslagningar, "standardhöjningar" och (smyg)kontoriseringar. Syftet vore att påvisa att de "värden" som nimbyiterna rabblar till stor del är en myt och det utglesande av boendet som skett under 40-talisternas liv och som de vant sig vid inte är naturligt utan en förlegad gammal politisk vision vars följd blev just ett utglesande av boendet och höjande av avstånden mellan folk.

Kort sagt ser jag nimbysarna som ett gäng modernister vilket delvis kan vara rätt roande då samma typ av människor ofta påstår sig värna "varma värden" = back to school och läs på (om man inte ser ändå just i Sthlm) vilka slags städer modernisterna skapat = iskalla!
 0
Niklas (29 Mars 2010 23:16):
Evil: Du skriver "Kommer inte att hända (dvs utbyggnad av kollektivtrafiken) så länge vi har alliansen förarsätet."

Tyvärr tror jag inte det är någon större skillnad, eller så är det upp till bevis för de rödgröna. Har de rödgröna under de senaste 20 åren lyckats få till någon ny t-banelinje (eller ens förespråkat en sådan)? har de lyckats få till någon ny spårvägslinje? Varför skulle det bli någon skillnad den kommande fyraårsperioden? (s) är ju varma förespråkare av just mer bilvägar, medan mp:s företrädare i SBN förespråkar en stadsform som i realiteten omöjliggör en kapacitetsstark spårbunden kollektivrafikstomme. Under trängselförsöket fick de in en massa nya bussar. Men vem blir gladare av att sitta i en skumpig buss in till stan? Bussar är väl knappast att betrakta som någon bra stomme för kollektivtrafiknätet i en tvåmiljonersstad.
 0
Rasmus (29 Mars 2010 23:23):
Jag känner mig faktiskt lite besviken över att hitta en sån här artikel hos Yimby. Hela analysen tycker jag präglas av ett planekonomiskt tänk av samma typ som drev fram miljonprogrammet.

Det finns dessutom en del felaktigheter i analysen. T ex så missar artikeln att en stor del av befolkningsökningen de senaste 5 åren beror på en explosion i barnafödande. Antalet hushåll har alltså inte alls ökat i samma takt som befolkningen. Mycket av trångboddheten pga barnafödandet har dessutom hanterats genom att många äldre par med utflyttade barn sålt sina villor till barnfamiljer och själva flyttat till lägenheter. Denna trend är extremt påtaglig i t ex Älvsjö där jag bor.

Den diskussion man brukar hitta här på Yimby, den som handlar om hur vi bygger mer blandstad och en bättre stad, ser jag som väsentligt mer relevant. Det är genom att bygga bättre stad som vi löser problemen som finns.
 0
Anders Gardebring (29 Mars 2010 23:41):
Rasmus:
Jag förstår faktiskt inte din kommentar och jag tolkar det inte alls på det sätt som du gör. Så du får gärna utveckla ditt resonemang.
YIMBY tar inte ställning i frågor som hyresreglering eller marknadshyror, däremot skriver vi om hur man kan förenkla byggandet, och hur hinder mot byggande kan minskas. Här finns mycket att göra både inom lagstiftning och planering så att nybyggnation underlättas.
 0
Dr Evil (29 Mars 2010 23:55):
Niklas

Riktigt så enkelt är det ju inte att få till en tunnelbanelinje. Eller ens en väg. Finansieringen är det svåra förstås och då krävs statliga bidrag, kommunala skattemedel räcker inte långt.
Hur som, om man ser till Stockholm så har miljöpartiet endast suttit i styrande och beslutande ställning under en period av fyra år från 2002 (jag är inte helt uppdaterad där, men jag tror det är så. Dessutom måste man vanligtvis komma överens med andra kommuner för att utveckla infrastrukturen och landstinget skall ha ett ord med i laget eftersom det är de som betalar trafiken. Så, det är lätt att klaga bakåt när man inte har full koll på maktförhållandena.

Jag är inte ute efter att smyga in valpropaganda, jag försöker bara se förklaringar till skeenden och en förklaring är att allianspartierna aldrig kommer att kämpa för kollektivtrafiklösningar eftersom de helt enkelt, som individer inte gillar att åka kollektivt. Hur kan Sten Nordin (m) tillsammans med C G Wennerholm (m) säga att tunnelbanan är färdigbyggd? Det har dryftats på yimby tidigare, och det är fortfarande obegripligt. Idag i SvD säger samme person med anledning av Förbifart-diskussionen: "Man skall inte ställa kollektivtrafik mot väginvesteringar, det är fel" (fritt citat)
Tror han och ens någon att om man lägger 28 miljarder på en förbifart att det inte skulle påverkar andra infrastruktursatsningar alls? Det är alldeles självklart att ett sådant projekt sväljer både kompetens, arbetskraft och resurser som omöjliggör stora satsningar på kollektivtrafik. Det finns inte hur mycket pengar som helst, prioriteringar måste ske och alliansen har prioriterat en bilväg. Svårare än så är det inte.

"mp:s företrädare i SBN förespråkar en stadsform som i realiteten omöjliggör en kapacitetsstark spårbunden kollektivrafikstomme."
Om du kan verifiera det med något skriftligt så skulle nog mp själva bli väldigt förvånade när de läste det. För att inte tala om deras väljare.
 0
Jonas V (30 Mars 2010 00:48):
Evil skrev:
Varför byggs det tex dyra, lyxiga bostadsrätter? Jo för att de resursstarka driver frågan, bygger husen och bosätter sig i dem.

Det är inte hela sanningen. Sverige har under flera decennier tillbaka haft en tradition av att försöka höja standarden på boendet, slippa ha folk som bor i ruckel eller inte ha tillgång till WC eller dusch.

Men det har diskuterats några gånger, om folk skulle vara villiga att bo enklare, exempelvis med delad toalett i korridoren eller liknande. I Paris finns sånna lägenheter i traditionella gamla arbetarkvarter, vilket gör att det går att få tag på bostad med lägre hyra innanför "tullarna" om man är beredd på att tumma på standarden.

Jag tror båda blocken har ungefär ganska lika åsikt i den här frågan, att nybyggen ska hålla hög standard.
 0
Ulf Pettersson (30 Mars 2010 02:48):
En mycket bra artikel! Bostadsbristen är ett stort problem. Du pekar på flera mycket viktiga aspekter på maktproblemen kring bostadsbyggande. Just att individer som saknar bostad inte existerar som grupp har stor betydelse. Samtidigt har de som redan bor i ett område en stark gemensam grund för att organisera sig mot nybyggnationer. Det här är en variant av det som statsvetare kallar för "collective action problem", och som gör att minoritetsgrupper ofta får mer makt än majoriteter.

Rasmus: Jag kan inte se hur den här artikeln skulle präglas av "planekonomi". Och det är inte främst "ökat barnafödande" som är orsak till bostadsbristen. Mellan år 1998 och 2009 var det samlade födelseöverskottet 80 900 personer i Sverige. Men det samlade invandringsöverskottet uppgick till 414 500 individer (!). Alla siffror från SCB. Dessutom så fördelar sig födelseöverskottet relativt jämt över landet, medan invandrare bosätter sig i storstäderna.

Sedan år 2006 är nettoinvandringen till Sverige ca 50-60 000 individer per år. Motsvarande antal bostäder måste byggas för att undvika bostadsbrist. Att minska invandringen vore det lättaste sättet att göra något åt bostadsbristen.
 0
Ulf Pettersson (30 Mars 2010 03:05):
Jonas V: Jag håller med om nybyggnationer bör hålla hög standard. När man bygger en ny bostad så blir (ofta) en gammal och billigare bostad ledig.

Och apropå att besvara insändare i "Vårt Kungsholmen" så gjorde jag just det i det senaste numret av tidningen. Dessvärre så bytte redaktionen ut min lite mer nedtonade rubrik, men alla argument kom med i övrigt.

Jag kan rekommendera alla att skriva egna insändare. Inte minst så används de av tidningarna som en mätare på vad "folket anser".
 0
Mikael Hörnlund (30 Mars 2010 07:32):
Sätt denna artikel i nedanstående SVD artikels perspektiv så förstår vi vilken typ av huvudstad Sverige får. Mycket sprawling blir det.

http:​/​/​www.​svd.​se/​nyheter/​inrikes/​helsida-​klart-​med-​st.​.​
 0
Anders Gardebring (30 Mars 2010 08:34):
Mikael:
Man kan konstatera att rent numerärt är 35% av projekten kollektivtrafik(att stoppa in ny bussterminal vid slussen i den listan är ju också lite kreativt..), resten går till nya vägar. Kostnaderna redovisas inte i SvD:s grafik, men med tanke på de massiva kostnaderna för den trafiktekniskt kontraproduktiva trafikleden förbifart Stockholm så ser nog den siffran än värre ut.

Förbifart Stockholm fascinerar mig ändå på något sätt. Hur kan politikerna springa vidare med det projektet när vägverkets egna utredningar visar att lösningen skapar fler trafikproblem, inte minst på just Essingeleden?
 0
Tobias (30 Mars 2010 10:29):
Tips: det kommer en rapport på onsdag (förhoppningsvis) som presenterar den bostadsmarknadsenkät som länsstyrelsen gör varje år tillsammans med Boverket och länets kommuner.

9 juni kommer sedan en bostadsmarknadsanalys (Läget i länet på bostadsmarknaden) utifrån enkätuppgifterna - den rapport som artikeln bla är baserad på.

Och statistiken ovan är gjord av lst, med SCB:s siffror.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (30 Mars 2010 10:34):
Anders: På kartan ser det ut att vara ungefär lika mycket spår som väg. Förbifarten kostar 1,3 miljarder per kilometer, Citybanan kostar över 2 miljarder per kilometer. Uppgiften om 50/50 mellan väg och spår kan alltså stämma bland de där projekten. Frågan är om det fortfarande är 50/50 när man räknar finansiering över tid istället för över projekt...
 0
Martin Ekdahl (30 Mars 2010 14:19):
Det krävs helt enkelt ett officiellt verktyg för de bostadslöäsa att utöva makt, på samma sätt som de boende idag kan inverka i bostadsplaner. Detta skulle kunna vara en politisk valfråga för det Stockholmsparti som vågade ta upp kavlen.
 0
Niklas (30 Mars 2010 14:38):
@Evil: ""mp:s företrädare i SBN förespråkar en stadsform som i realiteten omöjliggör en kapacitetsstark spårbunden kollektivrafikstomme."
Om du kan verifiera det med något skriftligt så skulle nog mp själva bli väldigt förvånade när de läste det. För att inte tala om deras väljare."

Märk att jag talar om deras företrädare i SBN och inte deras partiprogram. Om du läser protokoll från SBN så ser du att mp i projekt efter projekt arbetat för att minska ner exploateringsgraden, vilket på det stora hela skapar ett klart sämre underlag för kollektivtrafik. Mp:s förträdare vill till varje pris försvara varje liten talldunge istället för att satsa på mer yteffektiva parker. Detta ger en mer gles stad (-> mer bilar och bussar, mindre spårbunden kollektivtrafik).

Att den går emot sin partilinje som talar om tätbyggda/miljövänliga städer är en annan sak.
 0
Anders Norén (30 Mars 2010 14:44):
Anders G och Rasmus Ö-B:

Ett annat sätt att analysera det nya trafikpaketet är att göra som Naturskyddsföreningen gjorde i sin kritik av Dennispaketet, nämligen att jämföra hur mycket av pengarna som går till helt nya förbindelser jämfört med utbyggnad eller upprustning av befintliga. Naturskyddsföreningen valde att ge konstruktiv kritik på Dennispaketet med utgångspunkt ifrån att det mesta av vägpengarna skulle gå till nyinvesteringar (nya förbindelser) medan det mesta av kollektivtrafikpengarna skulle gå till reinvesteringar (underhåll och utbyggnad av befintliga förbindelser).
 0
Jan Wiklund (30 Mars 2010 14:57):
För att lyfta tillbaka diskussionen till bostadsfrågan: När Jagvillhabostad.nu intervjuade byggbolagen framkom det att ett viktigt skäl till att de inte bygger mer är att det saknas stadsplanerade tomter.

Vad som skulle behövas är alltså fler tomter som det är tillåtet att bygga på. Inte en här och en där, det blir dyrt, utan massivt.

Detta skulle inte innebära ett nytt miljonprogram, som Rasmus är rädd för. Snarare skulle det innebära en ny Lindhagenplan.

Var kan sådana tomter ligga? Ja, vi har t.ex. massor av överdimensionerade vägar och bullerzoner i Stockholm. Få av dessa vägar har mer trafik än Sveavägen, och skulle därför kunna kantas av hus. Kanske arbetslokaler mot själva gatan, och bostäder där bakom. Som här, en tänkt vy över Södertäljevägen vid Fruängen: http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​resources/​sodertaljevagen.​.​

Det skulle behövas en plan där detta tillämpas över hela Stockholm. Om en sådan plan finns blir det mycket svårare att protestera mot ett bygge eftersom bygget sker på en tomt som redan är avsedd att bygga på.

Nu kan nimbisarna alltid säga "bygg inte här, bygg nån annanstans". Men om en helhetsplan läggs över Stockholm kan faller det argumentet - alla nimbisar kommer då att råka i strid med varandra och ta ut varandra.
 0
Björn Nilsson (30 Mars 2010 19:30):
Smygkontorisering nämns i Johan Erikssons inlägg men sedan inte av någon annan. Det har jag upplevt vid flera tillfällen. Det verkar skumt. Är det några konstiga intressen som inga politiska partier vill trampa på tårna? En massa advokater som kommer att skrika halsen ur sig om de riskerar att åka ut från sina kontorsvåningar på Östermalm?

Känner någon till siffror för smygkontoriseringens omfattning? Om inte - skulle inte Yimby officiellt kunna gå in till kommunen och begära in uppgifter (om nu sådana finns)? Skulle en rejäl städning bland bostäder omgjorda till kontor ha någon inverkan på bostadsköns storlek i Stockholm? Man måste ju ha upp siffrorna på bordet för att veta och eventuellt agera!
 0
Björn Nilsson (30 Mars 2010 20:06):
Jag frågade efter siffror i föregående inlägg. Det kan man också göra om man vill jämföra kostnaderna för att småfjutta med mindre förtätningar, bygga på vindar och liknande inne i centrala staden, jämfört med att bygga nytt i större skala längre ut. Vilket är mest ekonomiskt? Det här handlar väl delvis om hur inkomster åker ner i olika fickor, och då kan man fråga vems fickor som är viktigast?

Tycker fortfarande att det är tråkigt att man inte kunde rulla ut en ny stadsdel över Bromma flygfält, men det borde väl fortfarande vara möjligt om det är krut i de politiska instanserna? Är några portföljbärande affärsresenärers bekvämlighet viktigare än bostadsbehovet för tiotusentals människor?
 0
Peter Zander (30 Mars 2010 21:20):
Jan Wiklund: tack för att du visar detta lysande förslag till förtätning och stadsbildning utefter Södertäljevägen. Det känns som en win-win-lösning med enbart förbättringar. Hur får vi våra förtroendevalda att plocka upp sådana idéer?
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (30 Mars 2010 22:06):
Visst finns det många låtsastrafikleder i Stockholm. Vägar som serut som trafikleder men som har ganska låga flöden av bilar. Rondeller och cirkulationsplatser kan man behöva behålla av säkerhetsskäl, men det finns ignenting som säger att man inte kan bygga stad runt rondeller om rondellerna är relativt små.

Anders N: Där har Naturskyddsföreningen en bra poäng. Spåranläggnignarna i Stockholm är förmodligen mer slitna och omoderna än vägarna. Det är ett bra argument för att spendera mer än 50% av pengarna på spår, åtminstonde under en övergångsperiod när man rustar upp alla gamla utslitna spår och omoderna signalsystem.

Vägarna har i och för sig också varit eftersatta (bland annat Nynäshamnsvägen) men förmodligen inte lika mycket.
 0
Mattias Woldu (31 Mars 2010 12:04):
Det finns en rad olika faktorer som i kombination gör att det finns en bostadsbrist och att det fortsättningsvis kommer att finnas en bostadsbrist.

I grunden handlar ju bostadsbristen om att antalet invånare i storstäderna(och speciellt till STHLM) ökar mer än antalet bostäder.

Typ om STHLM får 5 fler invånare så byggs ändå endast 1 ny bostad.

Säg vad man vill om miljonprogrammens Arkitektur, stadsplanering, byggkvalite, mm. men det är ändå ett prov på att när det finns en vilja finns det alltid ett sätt. Enklare än så är det inte.
 0
rerik (31 Mars 2010 12:36):
Varför har inte Förbifart Stockholm en egen post här på sidan? Stadsbyggnadspolitikens absolut största ödesfråga borde väl vara mer relevant än ett inlägg om bostadsbrist?
 0
Peter D (31 Mars 2010 13:19):
Den mest relevanta frågan just nu är väl bostadsbristen eller har jag fel? Att kunna åka bil mellan Kungens kurva och Häggvik är egentligen ganska ovesäntligt.
 0
Paul (31 Mars 2010 19:20):
Peter D: Inser du inte vilka konsekvenser Förbifart Stockholm leder till med avseende på det framtida bebyggelsemönstret och stadsmorfologin? Genom avsevärt förbättrade kommunikationer i dessa perifera lägen utmed och utanför yttre halvringen, blir den billiga och bilberoende marken intressant att exploatera, det vill säga Förbifart Stockholm leder bebyggelseutvecklingen i riktning mot utspridning och gleshet – en stadsstruktur som förkastas av i princip alla experter på området och som bekant Yimby. Det är alltså en i högsta grad väsentlig fråga.
 0
Peter D (31 Mars 2010 20:03):
Paul: Jag är därför emot förbifarten och anser inte att dess mål är en relevant problem i jämförelse med bostadsbristen.
 0
Niklas (31 Mars 2010 20:32):
^^
Håller med om att det är en viktig fråga.
Det vore trevligt om någon mer insatt skulle vilja skriva någon krönika om ämnet. Det skulle nog kunna bli en hel del debatt om detta.
 0
Jan Wiklund (31 Mars 2010 20:50):
Visst kan vi debattera förbifarten, det finns en särskild tråd om detta på Forumet. Fast då måste man vara medlem.

Det blir hur som helst väldigt virrigt om olika frågor tas upp i samma diskussion, om de inte har väldigt mycket med varandra att göra. Ett kapitel till varje ämne, tack.

Vad som definitivt hör till frågan om bostadsbristen och hur den ska lösas är trådarna om projekt kvartersstadsplan för hela Stockholm på http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​forum.​aspx?​id=​15&

Det behövs, som jag skrev, mycket mer stadsplanerad mark i stan.
 0
HansS (31 Mars 2010 22:16):
Det förvånar mig att yimby är så tyst i debatten kring kritiken av det nya slussenprojektet. Håller man andan? ...

Finns det någon intern kritik mot att man murar igen vyn mot inloppet eller är man bara positiv till att det förtätas.

Varför ser vi inget inlägg om denna aktuella fråga?
 0
Gustav Svärd (31 Mars 2010 22:31):
^Det har nyligen gjorts flera inlägg i den debatten här på YIMBY.se! Fler lär komma... Yttrande skickades in för under en vecka sedan.
 0
HansS (31 Mars 2010 22:40):
Och vad sa man då? Om det förs en intern debatt är det i skymundan.
 0
Gustav Svärd (31 Mars 2010 23:00):
Scrolla bara ner lite längre på förstasidan så kommer du till förra blogginlägget som handlade om just Slussen!
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​0​3/​vrangbild-​mot-​vykortsvy_​88.​.​
 0
Anders Anttonen (1 April 2010 12:52):
Ulf Pettersson:
Jag har försökt att skriva i Södermalmstidningarna att jag är FÖR byggnadsprojekten på Söder. Tror du att jag blev publicerad? Ikke, sa Nikke!
 0
John Petter (1 April 2010 14:58):
Det är tydligt att åsikterna är splittrade på det lägre planet.
Att det behövs fler bostäder står klart, men inte hur det ska byggas. Behövs det punktexploatering i innerstaden och hur många nya bostäder ger det egentligen? Eller behövs det fler massiva områden typ Lindhagen? Att dom resursstarkaste förespråkar flera mindre exploateringspunkter i innerstaden är ju solklart, men för dom som inte har råd att köpa sig en bostadsrätt i innerstaden kommer ju inte att ha det imorgon heller oavsett hur många 100 lägenhetsprojekt som än inititeras i innerstaden? Det här ger mig huvudbry och jag vet inte om man ska falla offer för den gamla nimby slagdängan att "alla inte kan bo i innerstaden!" och helt sonika kanske försöka äta dom större tårtbitarna i massivare projekt typ Norra Station eller Lindhagen, eller kanske ännu längre ut från centrum. Jag gillar inte att jämföra städer med varandra egentligen, men andra större världsstäder har ju flera centrum och inte endast ett uttalat "innanför tullarna" Hur kan man öka populäriteten att flytta in i ett nytt "centrumområde"? Kanske det skulle kunna vara en framgånsgrik väg på sikt?
 0
Anders Norén (1 April 2010 15:21):
John Petter: Enkelt - genom att bygga mer innerstad. Något mer cityområde av nedre Norrmalms typ går förmodligen inte att få till, men mer Odenplan, Fridhemsplan och Nytorget är egentligen busenkelt: det är bara att bygga mer av den sorts stad som ser ut som och fungerar som de uppräknade exemplen.

Att innerstaden slutar vid tullarna är ingen naturlag eller naturgeografisk konsekvens utan en mental blockering som bara beror på att innerstad blev omodernt ungefär när den nått till tullarna (ungefär 1930) och sedan dess var det bara förort för hela slanten i över 60 år. Fram till nu. Om tio-femton år kommer det vara självklart att innerstaden sträcker sig långt bortanför Hornstull och Fridhemsplan och förhoppningsvis finns små innerstäder i flera av Stockholms kranskommuner (inte bara Sundbyberg).
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (1 April 2010 17:46):
Om man bygger tillräckligt många hus så blir bostadsrätterna eller hyresrätterna överkomliga. Det klommer aldrig byggas billiga nybyggen, liksom det aldrig kommer byggas billiga nya bilar. Vill man bo billigt får man köpa eller hyra en begagnad lägenhet. Det är väl inte så konstigt? :-)

Men nybyggen kan naturligtvis vara mer eller mindre dyra. Helst mindre. Där kan man försöka påverka.
 0
Ulf Pettersson (1 April 2010 18:42):
Anders: Jättebra försök. Men skriv igen så går det säkert! Skriv kort, enkelt och kärnfullt. Om du har några slående fakta som kan redogöras för med extremt få ord, ta upp dem.

En strategi kan vara skapa lite konflikt, det gillar tidningar. Så gå till angrepp: till storms mot de själviska NIMBYiterna och deras konservativa lakejer!

Det gör nog susen.
 0
Jan Wiklund (2 April 2010 20:05):
Av ekonomiska skäl borde man dessutom bygga mer innerstad. Det man förlorar på att bygga centralt i form av dyr mark viner man mångfaldigt på att det nästan inte krävs någon ny infrastruktur.

Så ja! Bygg mycket mer innerstad så får alla som vill råd att bo så! Ökat utbud driver ner priserna, det säger enklaste ekonomiska teori.
 0
Niklas (2 April 2010 22:22):
Ola Andersson skrev om innerstaden v.s grannskapsenhetsprincipen i tidningen city (1/4, debatt sid 30).

http:​/​/​www.​city.​se/​
 0
Perre (5 April 2010 10:34):
Men hallå. Varför måste alla bo i Stockholm? Om inflyttningen till Stockholm ökar mer än befolkningen i stort så bor snart hela Sverige i Stockholm. Med statistik från SCB borde man kunna räkna ut när hela Sverige bor i Stockholm under förutsättning att det byggs tillräckligt med bostäder.
 0
Jan Wiklund (5 April 2010 11:33):
Perre: Din fråga har besvarats mycket bra av den norska politologen Stein Rokkan. I korthet: det skapas en centrum-periferi-relation där centrum kontrollerar periferin - ekonomiskt genom att bestämma över krediter och investeringar, politiskt genom att bestämma vem som ska koopteras in i makten, och kulturellt genom att bestämma vilka koder som ska gälla. Detta gynnar centrum på så vis att pengarna strömmar dit. Och då måste förstås människorna följa efter.

Jag är otvetydigt för att olika provinscentra får mer att säga till om, så att penningströmmarna går dit också, och därmed människorna. Det är inte bra för oss som bor här att vi måste trängas med en massa nyinflyttade, eftersom utbyggnaden alltid går långsammare än inflyttningen. Men vi måste också vara pragmatiska, "gilla läget", annars kan vi inte göra något åt det.
 0
Perre (5 April 2010 12:05):
Antingen får man gilla läget och se till att hela Sverige kan bo i Stockholm genom att bygga bostäder utta h-vete, eller också kan man politiskt försöka stimulera olika regioner i Sverige så att det finns jobb. Det är ju inte säkert att alla verkligen vill till Stockholm, men kanske tvingas dit på grund av brist på arbete i hemorten. Men hur stor del av Sveriges befolkning ska bo i Stockholm? Hela befolkningen är ju naturligtvis omöjligt, men 25%? Eller 50%. Kanske till och med 75%? Och alla ska passera T-Centralen på väg till jobbet...
 0
Martin Ekdahl (5 April 2010 14:01):
Perre:

Tycker du inte att människor själva ska få välja vart de vill bo?
 0
Anders Ryding (5 April 2010 15:56):
Vad är problemet, undrar man. Vi bor ju inte i Bombay. Många väljer idag bort att flytta till Stockholm för att bostadssituationen är så omöjlig. Varför kan vi inte välkomna inflyttningen? varför ses den bara som ett problem där politikerna vill ha beröm för att man överhuvudtaget bygger något alls. Stockholm skulle, för att vara internationellt konkurrenskraftigt behöva vara dubbelt så stort. Med en befolkning på fyra miljoner tror jag det skulle vara riktigt attraktivt att förlägga internationella verksamheter till Stockholm. Tillräckligt stort så att vi har storstadens fördelar men ändå inte så överexploterat som London tex. Välkomna inflyttningen, den är bra för oss.
 0
Niklas (5 April 2010 15:57):
Perre:
Detta känns verkligen som en ickefråga. Stockholms befolkning ökade förra året med 38.000 invånare. Endast 15% av ökningen berodde på inflyttning från andra delar av Sverige. Ökningen beror nästan enbart på flyttnetto från utlandet och födelseöverskott.

Man har tidigare försökt "kvotera" ut invandrare till andra delar av Sverige, men det var ju inte så lyckat (har man konstaterat). Hur många vill komma hit för att tvingas ut till mindre orter, vars jobb endast finns till pga utlokalisering?

Ungefär hälften av Sveriges befolkningsökning hamnar för närvarande i Stockholm. Detta betyder att (om denna tendens håller i sig) att befolkningen på mycket mycket lång sikt asymptotisk skulle röra sig mot 50%. Sålunda verkar dina 75% en aningen krystade.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (5 April 2010 19:05):
Anders: Stockholm har redan massor av internationell verksamhet. Företagen är nog är inte så intresserade av befolkningstalet. Mer av hur väl infrastrukturen fungerar (biltullar är antagligen en styrka, till exempel), vilka andra företag som finns, vilka universitet som finns, hur regler och skatter ser ut, hur mycket pengar som finns i stan i stort...
 0
Anders Gardebring (5 April 2010 22:00):
Perre:
För det första. Stockholms befolkning ökar. Det är ett faktum. Vi kan antingen stoppa huvudet i sanden, eller också kan vi acceptera att det är så det är, och agera utifrån det. För du vill väl inte att svenska staten ska ta bort möjligheten för oss att välja var vi ska bo?
För det andra. Det är inte ett problem att Stockholm växer. Tvärtom, det är en möjlighet, och dessutom en nödvändighet. I den globaliserade värld som vi idag lever i behöver många olika specialistkompetenser samlas på en relativt liten yta. För Sveriges möjligheter att konkurrera på en alltmer internationell marknad är alltså Stockholms befolkningstillväxt nödvändig. Själv välkomnar jag att Stockholm växer. Jag bor redan här, men välkomnar gärna fler grannar, under förutsättning att tillväxten sker på ett bra sätt. Det är bland annat det som vi i YIMBY jobbar med.
 0
Martin Ekdahl (6 April 2010 11:50):
Ja, det är bra att Stockholm växer. Folk ska själva få välja var de vill bo, och det är uppenbart att många vill bo i storstäderna. Det är bra för landet i helhet. Stockholm är en ekonomisk motor. Det viktiga är inte att vända befolkningstillväxten utan att skapa hållbara lösningar för alla gamla och nya stockholmare. Vi ska inte tvinga folk att bo där de inte vill bo. Vi ska se till att staden blir bra för människor och miljö.
 0
Perre (6 April 2010 23:38):
Anders R: Du kanske inte har varit i Stockholm så mycket men faktum är att det finns fullt med internationell verksamhet i stan.

Anders G: Det är klart att det är ett problem att Stockholm växer. Testa att passera T-Centralen i rusningstid så får du se vad jag menar. Eller försök att bila från Södertälje till stan på E4-an i rusningstrafik så förstår du också vad jag menar. Så det är klart att det är ett problem att Stockholm växer. "För Sveriges möjligheter att konkurrera på en internationell marknad..." är ju bara floskler. Hur kan Sveriges möjligheter att konkurrera på en internationell marknad ha med Stockholms storlek att göra???

Niklas: Ja mina 75% var mycket krystade. Men man kan i alla fall fundera över vad som är en lämplig storlek på Stockholm i förhållande till landets totala befolkning.

Martin E: Man ska inte tvinga folk att bo där de inte vill, men man kan försöka skapa förutsättningar för folk att bo kvar där de bor - om de vill det. Vi ska se till att LANDET blir bra för människor och och miljö.
 0
Anders Gardebring (7 April 2010 00:23):
Perre:
Att Stockholm växer är bara ett problem om man står o stirrar o inte gör något. Om man istället bygger ut infrastrukturen så löser man ju de problemen. Att Stockholm behöver växa för konkurrenskraften är inte alls en floskel utan ett resultat av hur den globala marknaden idag ser ut. Att du säger att det är en floskel gör ju inte ditt påstående automatiskt sant...
Det går ju dock förstås också hand i hand med just det faktum att Stockholm (och andra större städer i Sverige) växer. Det är där jobben i stor utsträckning finns.

Jag har absolut inget emot att landsbygden ska leva, tvärtom! Men vi kan ju samtidigt inte tvinga folk att bo där om de inte vill. Själv vill jag inte bo på landet av den enkla anledningen att jag inte trivs med att bo så.
 0
Niklas (7 April 2010 02:13):
Perre:
Skulle tippa på att det för överskådlig framtid kommer hålla sig under 30-40%, vilket är jämförbart med Köpenhamns befolkningsandel i Danmark.
Som Anders G nämner så kan det innebära ett problem om vi inte gör något åt infrastrukturen. Som du själv nämnde tidigare är det inte så lämpligt att alla ska behöva passera genom centralen då Stockholm blir större. Detta är dock ett problem som vi måste åtgärda alldeles oavsett (relativt snart).
Så... en befolkningsökning innebär en utmaning.
Men befolkningsökningen innebär också en möjlighet. Stockholm har under större delen av 1900-talet vuxit på ett sätt som skapat stora problem, med isolerade förorter fler mil från urbanitet. Förorter där få skulle bosätta sig om de hade valet att bosätta sig urbanare med nära kontakt till staden. Befolkningsökningen ger oss en chans att göra upp med detta förflutna (som vi kanske inte ska vara så stolta över) och ge möjligheten att bygga ihop förorterna i en stadsstruktur, så att staden/urbaniteten närmar sig folket. Men detta är en chans som lätt kan gå till spillo om vi inte förvaltar möjligheten på rätt sätt. Risken finns att vi av slentrian låter den största delen av befolkningsökningen pyttsas ut i ytterligare förorter. Då har vi ett reellt problem eftersom vi bygger upp ett mycket större infrastrukturbehov och att vi faktiskt inte bygger såsom folk vill bo.
 0
Perre (7 April 2010 21:59):
Anders G: Nu måste du på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt förklara för mig obegåvade människa varför storleken på staden gynnar konkurrens på en global marknad. Vad är det för global konkurrens du pratar om som gynnas av en stads storlek?

Vem pratar om att tvinga folk att bo på landet? Du verkar ha en föreställning att alla vill flytta till storstan. Kan du tänka dig att det finns människor i andra delar i landet som INTE vill flytta till Stockholm, men tvingas hit på grund av att det inte finns jobb på hemorten. Sen finns det självklart folk som vill flytta hit också.

Niklas: Det kanske kommer som en överraskning men det finns massvis med familjer i Stockholm som väljer att INTE bo i innerstan utan faktiskt gör ett aktivt val att bo i en förort, för att i stället kunna bo i en villa eller ett radhus, ha nära till naturen och kunna erbjuda sina barn frisk luft och en bilfri uppväxtmiljö.

Jag vet inte varifrån ni har fått era stadsideal, men jag tycker det skymtar fram en storstads- och skyskraperomantik i det ni skriver här och på andra ställen på denna sajt. Det ni ofta för fram passar inte alla människor i alla åldrar och livssituationer utan kanske känns mer anpassat för unga människor utan familj och barn.
 0
Alf . (7 April 2010 22:10):
JO Reykavik är inte det första valet om man vill starta ett regionkontor i skandinavien. Och landet är ganska mycket så vad menar du? ibland får jag känslan av att västerås är landet men i själva verket är det lite av en förort ibland. Eller en stad i vissa fall.

Att landet ska få en massa jobb är fel. En ort måste kunna utvecklas eller dö oavsett storlek så är det.

"men jag tycker det skymtar fram en storstads- och skyskraperomantik i det ni skriver här och på andra ställen på denna sajt."
 0
Peter Zander (7 April 2010 23:12):
Av olika skäl väljer många att bo i Stockholm och då är det viktigt att göra det så bra som möjligt för dessa. Om det är bra eller dåligt för riket som helhet är väl en helt annan diskussion. Att Stockholm blir bättre för de som bor här kan ju inte göra att resten av Sverige blir sämre. Eller har jag missat något?
 0
Alf . (7 April 2010 23:24):
DU. Jag kommer från den minsrta av orter, men tänk efter sälva. DET ÄR MILKO SOM JÄLLèr? eller?
 0
Niklas (7 April 2010 23:37):
Perre:
Bortsett från ditt svar till Anders G (som delvis är irrelevant då Stockholm folkökning inte är beroende av inflyttning från resten av Sverige, som jag tidigare skrev), så har du skrivit en del som jag tänkte ge dig ett svar på här:

Visst finns det de som väljer bort innerstaden, men det är alltför många i Storstockholm som skulle vilja välja innerstad som inte har denna möjlighet i dagsläget. Jag vill minnas att hyresgästföreningen för något år sedan genomförde en enkät, där man låt hyresgästerna lista vad de prioriterade mest. De högst prioriterade (bra kommunikationer, bra utbud av service och affärer) tillgodoseddes klart bäst i en innerstad. Att tvinga dessa att istället bo i isolerade förorter är inte någon bra idé.
Villaförorter är något som är ganska populärt, men det är nog inte det jag främst syftar på. På 1900-talet började man, istället för att utvidga innerstaden, att bygga små isolerade grannskapsenheter i form av våra närmaste förorter. Fram på mitten 1900-talet fortsatte man den traditionen och byggde vidare med våra isolerade miljonprogramsområden. För att behålla strukturen med isolerade, glesa områden var man tvungen att bygga allt längre ut. Detta har skapat stora behov av investeringar i infrastruktur (och där ligger vi efter i nuläget). I flera år saknade Södra Järva t-baneförbindelse. Nu finns det men endast i en riktning. Denna glesplanering har dessutom skapat gjort att vi fått områden med noll kontakt sinsemellan (ta dig till fots mellan Kista och Rinkeby eller mellan Skarpnäck och Sköndal). Var tror du att folk skulle välja att bo: I en isolerad förort, där den enda kollektivlänken går in mot centralen och där kontakt med omgivande bostadsområden är obefintlig (där en bil är ett krav för att kunna nå butiker med bra utbud), eller i en stadsdel, där man lätt tar sig runt till fots till närliggande stadsdelar och där det finns gott om spårtrafik i flera riktningar?

Det du skriver om "men jag tycker det skymtar fram en storstads- och skyskraperomantik". Denna mening får mig att misstänka att dina argument tryter men... Låt gå för storstadsromantik. Jag hoppas verkligen att Stockholms ska tillåtas vara en storstad. Sett till befolkningen (drygt 2 miljoner) är det redan en storstad, men stadsplaneringen hänger tyvärr efter. Det här med att peka på "skyskraperomantik" låter väldigt konstigt i mina öron. Bara för att man inte vill förbjuda något så beskylls man för att romantisera det. Snarare är det så att de som till varje pris vill stoppa allt, lite högre än 20 våningar är (inte så lite) överspända. Jag frågar mig vari problemet ligger. Du verkar ju gärna vilja se att det finns villaområden, men jag avstår från att beskylla dig för villamattsromantik. Visserligen vill jag inte lobba för att fler villamattor ska byggas, men ser heller ingen anledning till att förbjuda villor. Den typ av beskyllningar du gör tillför faktiskt inget till debatten.
 0
Anders Gardebring (8 April 2010 00:01):
Perre:
Jag har redan besvarat din fråga om städers storlek och konkurrenskraft. Scrolla upp så ser du svaret. Förstår du det inte ändå så kan jag nog inte göra så mycket mer.

Att tvinga folk att bo på landet har väl ingen annan än du själv pratat om? Sätt inte ord i min mun är du snäll. Jag skrev att man inte kan tvinga folk att bo där de inte vill bo. Stockholm växer, så uppenbarligen vill folk bo här (och en stor del av ökningen är som bekant inte ens inflyttning från övriga Sverige). Jag tänker inte tala om för någon var de ska bo, det får de avgöra själva. Vad gäller tillgången till jobb så ja, en del mindre orter har defacto problem med tillgången på arbeten. Jag har också tidigare i tråden skrivit om varför det har blivit så. Så scrolla gärna upp lite. Har du bra förslag på hur de problemen ska lösas så är jag idel öra.

Det är relativt få som väljer att bo i vad som jag tror att de flesta i den här diskussionen avser med begreppet förort, alltså flerbostadshus i modernistiskt planerade områden. Boende i radhus och villor är däremot populärt, inget snack om saken. Det finns också de som gillar det som jag kallar förort, men problemet ligger inte där, utan att tillgången på förort är större än efterfrågan (om vi bortser från att det är bostadsbrist som gör att även mindre attraktiva bostäder blir uthyrda/sålda), medan tillgången på stad ligger långt under efterfrågan.

Vad gäller skyskraperomantik så är det framförallt de som krampartat bara vill diskutera hushöjder och inget annat som är låsta vid den frågan. Vem var den första som dryftade ordet skyskrapa i den här diskussionen? Jo, det var du.
 0
Jon Holstein (8 April 2010 06:11):
Oj, hur ska man kunna ta upp tillräckligt mycket i ett inlägg.

Statistik om befolkningsökning är inte helt tillförlitligt, för jag vet många om antingen valt att inte flytta till stockholm, eller som bott här inofficiellt (inneboende eller i andra hand, ändå skrivna på annan ort), eller folk som varit skrivna här under kortare perioder.
Varför, inte på grund av arbetsbristen, för även om folk inte får arbete så är det många som vill bo i stockholm, hellre än att vara arbetslösa på någon annan ort.
Det finns heller ingen relevant statistik för hur många som bor hemma fast dom vill flytta, hur många som bor inneboende eller i kollektiv fast dom vill bo själva. Dessa människor är inte bostadslösa officiellt. Stockholms bostadskö går heller inte att använda för att få några ledtrådar, eftersom många inte ens ser det som ett alternativ för att få bostad i områden dom kan tänka sig att bo.
Även om stockholm har ett högt barnafödande så tror jag att det finns en viss oro om framtiden som kanske gör att barnafödandet är mindre än vad det borde vara.
Jag tror med andra ord att det egentliga behovet av bostäder är ännu större än vad statitistiken säger.

Varför innerstaden är viktig.
Vissa här tycker att innerstaden inte behöver sluta vid tullarna. Detta är till viss del sant.
Men!
Gångavstånd är det kritiska här.
Blir avståndet till centrum för långt, så blir gatorna inte lika attraktiva för butiksetablering.
Uteställen kommer inte byggas i någon större utsträckning utanför tullarna, folk vill gå ut inne i stan.
Detta gör att den förlängda innerstaden inte alls kommer ses som innerstad.
Det går att förlänga lite, som att bygga ut till gullmarsplan och globen, bygga ut gärdet/hjorthagen och alla dom projekten. Bygga ut mot liljeholmen, alvik, stora essingen, lilla essingen.
Men mycket längre går inte, då kundunderlaget för butiksgator och uteställen blir för litet.
Fler bostäder, absolut, men det blir inga innerstadslägenheter, det måste man inse.

Lösningar?
jag har en kontroversiell lösning, som skulle kunna hjälpa, men det finns förmodligen ingen politiker som skulle våga ställa sig bakom.
Nämligen att tvinga ut kontorskomplex (och företag som inte hör hemma i innerstaden) från innerstaden (till förorterna) och konvertera kontor till bostäder och riva och bygga nytt.
Nyckeln är att göra detta i rätt utsträckning, företagen behöver fortfarande ha viss kontorsverksamhet i innerstaden för att samarbeten ska kunna ske. Men för detta räcker det med mindre representationskontor, det behövs inte gigantiska ytor där folk sitter och pratar i telefon eller jobbar vid datorn, bara för att samarbeten ska fungera. Stora företag skulle fortfarande kunna ha fina adresser, bara det att väldigt liten del av deras verksamhet skulle finnas på dom fina adresserna, men vilken skillnad gör det? För folk som inte bor i stockholm och faktiskt en hel del stockholmare så betyder dessa fina adresser inget, eftersom man inte har någon aning om att dom är finare än andra adresser, då detta kräver att man vet i vilket område denna adress finns.
Min tanke med detta är att det får flera positiva konsekvenser.
1 betydligt fler innerstadslägenheter, vilket både gör att bostadspriserna sjunker och att man kan få ett tillskott av hyreslägenheter.
2 lägenheter i förorterna i närheten till dessa kontorskomplex blir populärare, då folk vill ha nära till jobbet.
2b, detta kan motverka segregationen.
2c man ökar förutsättningarna för att butiker ska kunna etablera sig i dessa områden, dels för lunchförsäljning men också inköp efter jobbet.
3 Med fler trafikanter ut till förorterna så får man större underlag för kollektivtrafik. När stora företag önskar bättre kommunikationer för sina arbetare så lär politikerna satsa. När däremot arbetare önskar bättre kollektivtrafik för att ta sig till sina arbeten, så bryr sig politikerna betydligt mindre.
4 Man kan riva en hel del fula byggnader med industriellt utseende för att ge bättre vyer i stan.
5 Innerstaden skulle bli mer levande, med större blandning av människor tack vare så pass stor ökning av bostäder. Men den skulle också bli mer levande för att det är just folk som håller till i innerstaden, färre kontorskomplex gör att staden lever upp mer på kvällarna, och inte som nu, där vissa områden (tex vissa delar av stadshagen) nästan helt dör ut på kvällarna, då konstorstider är över.

Men självklart så skulle företagen sätta sig på tvären och inga politiker skulle våga stå på sig.
 0
Jon Holstein (8 April 2010 06:19):
Vi behöver en riktig motståndsrörelse mot Nimbys, och detta projekt räcker inte.
Vi behöver folk som förklarar för Nimbys att dom bor i en storstad som behöver expanderas, att staden måste förändras. Att saker som skymmer vissas utsikt måste byggas. Finner dom sig inte i detta så kan man väl ha samarbete med någon småstad och erbjuda boende där. Då får vi se hur många som verkligen är beredda att ge upp sitt boende i Stockholm mot att bo i den småstad som dom vill behålla Stockholm som.
Detta gäller självklart även vissa medlemmar i skönhetsrådet, vissa politiker. Vill man inte bo i stockholm så behöver man inte. Men det ska vara tydligt för dessa personer att stockholm måste utvecklas och att alternativet är att bo i en småstad. Vissa för folk vad för stad det egentligen är som man förespråkar, genom att låta dom kanske tillfälligt bo i en småstad.
 0
Martin Ekdahl (8 April 2010 14:54):
Om det nu är ett problem att det inte finns arbetsplatser på småorter så finns det bara en sak att göra. Skapa arbetsplatser. Att många människor som startar företag väljer att göra det i storstaden tack vare dess uppenbara fördelar i form av transportkostnader, kvalificerad arbetskraft och närhet till samarbetspartners och kunder tycker jag inte stockholmarna ska be om ursäkt för. Det är ju så det är, och vill folk bo och arbeta i stan så ska de få göra det.
 0
Jan Wiklund (9 April 2010 13:21):
Ett tvång att flytta till storstäder finns. Visserligen bara ett ekonomiskt tvång - stannar du kvar får du inget jobb - men dock ett tvång.

Och det beror på att ekonomin (och politiken, och kulturen) styrs från storstäderna, i Sverige främst Stockholm, och att det därför investeras främst i storstäderna, både ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Och om det investeras nån annanstans så är det ändå i former som gynnar storstädernas dominans.

Detta är inget vi kan påverka från Stockholm. Det kan bara påverkas med en mobilisering på dom orter som skadas - t.ex. i form av en rörelse för ekonomisk, politisk och kulturell autonomi och lokala/regionala initiativ till självhjälp.

Från Stockholm kan vi bara, så gott vi kan, välkomna dom som kommer hit. Allt annat vore främlingsfientlighet. Något en vaken stad som vill utvecklas i världen inte har råd med.

Att välkomna innefattar bland annat att bygga bostäder.
 0
Jan Wiklund (9 April 2010 13:24):
Det är ett tecken på relativt misslyckande att vi fortfarande måste besvara frågan "varför vill ni bara ha innerstad, en del vill faktist bo i förort" efter två år. Det är ett tecken på hur monopoliserad frågan har blivit, och hur monopoliserad den offentliga debatten är.

Rätt svar är förstås "var och en borde få bo som dom vill; idag finns hur mycket förort som helst men alldeles för lite stad". Ett enkelt svar som även en idiot borde förstå. Men tydligen väldigt svårt att greppa konceptuellt i den kultur som har frodats under hela 1900-talet.
 0
NiceK (9 April 2010 22:57):
KORT O GOTT

Det här har funkat i Finland och Norge, varför skall det inte fungera i Sverige? i.a.f. inte därför att saken är ny för svenskarna... alla nya saker är nya då de kommer. Efter ett tag blir fungerande lösningarna standard.

http:​/​/​www.​e24.​se/​pengar24/​bostad/​bostadsmarknaden/​pro.​.​
 0
Niklas (10 April 2010 00:16):
NiceK:
Det finns ett par problem med marknadshyror.
1. Om det skulle införas över en natt skulle det förmodligen få en hel del tragiska konsekvenser. Eftersom hyran hållits nere på det som efterfrågas har det under decennier inte producerats något sådant. Sålunda finns ett uppdämt underskott. Om man släppte lös hyrorna för snabbt skulle dessa snabbt skjuta i höjden och många skulle tvingas att flytta. Då skulle gentrifieringen i innerstaden nå oanade höjder (dvs mer segregation). Om det ska ske bör det ske med någon form av övergång, där man tillåter marknadshyror i nyproduktion och att marknadshyror begränsad omfattning/stegvis införs i befintligt bestånd, då lägenhetsbyte sker (eller dylikt).

2. Eftersom produktionen av bostäder inte följer direkta marknadslagar blir det problematiskt om hyrorna ska följa denna. Om marknaden/efterfrågan fick bestämma skulle mer stad byggas, men vi har en lagstiftning som motverkar byggandet av stad. Då får man en något konstlad marknadssituation med upptrissade hyror i sådana områden. Jag ser det som mycket tveksamt att marknadshyror skulle kunna införas om vi inte genomför en grundlig reform av PBL.
 0
Jan Wiklund (13 April 2010 17:33):
3. Det finns ytterligare ett problem, vilket var skälet till att marknadshyrorna avskaffades i början av 1900-talet i de flesta europeiska länder. Och det är att man upptäckte att det alltid var lönsammare för ett fastighetsbolag att höja hyran än att bygga nytt. Alltså på 1800-talet, då fri hyressättning rådde.

Detta hänger samman med att bygg- och bostadsmarknaden är monopoliserad, bland annat för att det finns ett fixt utbud av mark som inte kan nyproduceras.

Hyresregleringarna åtföljdes i början av att alla större städer skapade kommunala bostadsbolag med uppgift att bygga så mycket som möjligt utan hänsyn till lönsamheten. Personligen tror jag att detta är ett nödvändigt komplement till hyreskontroll. Tyvärr har principen avskaffats vilket gör att hyreskontrollen inte heller fungerar.

4. Och slutligen följande problem: Marknadshyror skulle innebära att den som lever totalekonomiskt sparsamt missgynnas medan den som lever totalekonomiskt slösaktigt gynnas. Raka motsatsen mot läroboken alltså. Marknadshyror skulle nämligen missgynna dem som bor i centrum och gynna dem som bor i periferin, samtidigt som de som bor i periferin subventioneras med gigantiska belopp i form av skattesubventionerad infrastruktur. Och det skulle locka folk från centrum mot periferin på ett sätt som både är ekonomiskt vansinne och emot allt som yimby strävar efter.

Som Lipsey & Lancaster upptäckte redan 1956 kan ibland en marknadsimperfektion vara nyttig som motvikt mot en annan marknadsimperfektion som är svårare att göra något åt.
 0
Niklas (13 April 2010 19:11):
@Jan:
Fast det är väl heller ingen naturlag att infrastruktur ut till periferin ska skattesubventioneras?
 0
Jan Wiklund (14 April 2010 15:45):
Naturligtvis inte - men det är lite svårt att ändra på det nu. Det skulle ju betyda sådär fördubblad hyra för folk i t.ex. Norsborg eller Jakobsberg, och det vore på nåt sätt inte juste. Det är ju inte deras fel att en ohelig allians av politiker, markspekulanter, byggbolag och planbyråkrater har bestämt att det är just där det ska byggas hus.

Och inte heller är det så lätt att ta ut kostnaderna på rätt ställe. Vem ska t.ex. betala för E18, eller pendeltåget, eller Käppalatunneln? Och hur? I vilka proportioner? Marknader har alltid själva ett pris som kan vara stort - det finns s.k. transaktionskostnader, som Ronald Coase och Oliver Williamson har lärt oss.

Dock, om det ska råda marknadshyror bör det också råda marknadsprissättning på infrastrukturen, annars hamnar kostnaderna på alldeles fel ställen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter