Utskrift från www.yimby.se
....

Bostadsbrist i stan, del 2

 
Varje år gör Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och länets kommuner en uppföljning av läget på bostadsmarknaden. Bostadsmarknadsenkäten 2010 visar att bostadsbristen ökar och att överklaganden och produktionskostnader hindrar Bostadsbyggandet.

YIMBY har tidigare skrivit om Länsstyrelsens rapporter om bostadsmarknaden. Nu har Länsstyrelsen släppt den årliga bostadsmarknadsenkäten. Den innehåller en del intressanta resultat.

Det positivaste beskedet är att bostadsbyggandet ökar. Men ökningen sker från en låg nivå. Vi har fortfarande en bit kvar till de 12 000 bostäder per år som vi enligt Länsstyrelsen måste bygga för att hålla bostadsbristen i schack. Kommunerna anser att det redan idag råder bostadsbrist och att detta framförallt drabbar unga, invandrare, stora barnfamiljer och ensamstående med barn.  Det råder brist på framförallt hyresrätter men också bostadsrätter.

I rapportens sammanfattning står följande:

”14 av länets 26 kommuner uppger att överklagande av detaljplaner framför
allt är det som hindrar bostadsbyggandet och tretton kommuner
uppger höga produktionskostnader som ett hinder. Elva kommuner menar
att det råder brist på detaljplanelagd mark i attraktiva lägen och lika många
att det finns svårigheter att få långivare och/eller hårda lånevillkor.”


Tidigare bloggar i denna serie:
Bostadsbrist i Stan
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Henric Zethelius (29 April 2010 11:17):
Vi kommer att ha en bostadsbrist så länge det inte är tillåtet att tjäna pengar på sin bostad.

De nu införda ägarlägenheter är en utmärkt form för att lösa bostadsbrist som funkar i många storstäder. Det är tex genom den formen (i kombination med marknadstänk) som London klarar ett nettotillskott på 100´000-200´000 människor per år.

Vår bostadsmarknad kommer dock alltid att fallera så länge klåfingriga politiker berättar för folk vad som är rätt och fel istället för att låta vuxna människor ta ett gemensamt beslut om vad som är korrekt pris (utifrån tillgång och efterfrågan).

Folk kommer aldrig att få bo exakt där dom vill till exakt den kostnad dom vill utan kommer alltid att få kompromissa på olika sätt. Det är dags att våra politiker äntligen inser det så att bostadsbyggandet kan komma igång ordentligt.
 0
Patric Nilsson (29 April 2010 14:09):
Vi kommer att ha bostadsbrist så länge som det är tillåtet att tjäna pengar på sin bostad.

Folk som äger sin bostad vill hindra ökat byggande, för det skulle minska värdet på deras bostäder.

En del politiker ser positivt på denna utveckling för det gynnar deras väljarkår, men det finns politiker som vill rätta till missförhållandena utan att för den skull slå ut de mindre bemedlade.
 0
Niklas (29 April 2010 15:02):
Svaret på det ovanstående:
Vad som behövs är en rejäl, övergripande stadsplan med framförhållning, som motverkar ad hoc-planering, vilket ofta drar igång protester.

Låt öp:en och vissa planbestämmelser få vinna laga kraft. Skippa sedan detaljplansnivån, utan tillåt sådan bebyggelse så länge som den uppfyller (de demokratiskt förankrade) planbestämmelserna och ÖP:en. Då görs byggprocesserna iaf kortare.
 0
Henric Zethelius (29 April 2010 16:29):
Vad tjänar mindre bemedlade på att det inte byggs? Att värdet sjunker på bostäder stämmer inte heller eftersom efterfrågekurvan ligger långt högre än tillgångskurvan.
 0
Patric Nilsson (29 April 2010 16:44):
Det är just det de mindre bemedlade förlorar på att det inte byggs bostäder de kommer att ha råd med, det löser man inte med en totalt fri marknad. Däremot tjänar många bemedlade mycket på hög efterfrågan litet utbud.
 0
Sven R (29 April 2010 19:20):
En fri marknad kommer att frigöra många bostäder i det äldre beståndet. Naturligtvis gynnar det de mindre bemedlade.
 0
Martin Danell (29 April 2010 20:12):
Påståendet att de som äger sitt boende generellt skulle vara emot byggande ser man ofta i kommentarer här på Yimby. Såvitt jag vet är påståendet helt taget ur luften. Jag har då aldrig sett någon form av belägg för det påståendet.

Visst är det så att det finns många som är skeptiska till byggande just i närheten av sin bostad, dvs Nimby, där stämmer det ibland även att värdet på bostaden kan påverkas negativt, om t.ex en sjöutsikt försvinner.

Bostäders värde i en stad hör framför allt ihop med dels den ekonomiska tillväxten i staden och dels med stadens storlek. Generellt alltså ju större och rikare stad desto dyrare bostäder, särskilt i attraktiva lägen. Bostäders priser brukar som det slumpar sig alltid anpassa sig till vad folk nästan inte har råd att betala.

I Stockholm har vi en situation där stadens ekonomiska tillväxt hämmas av bostadsbristen i synnerhet när det råder högkonjunktur.

Sen att befolkningstillväxten i Stockholm hämmas av bostadsbristen är självklart.
 0
Arvid (29 April 2010 22:15):
Nej, det verkar inte riktigt rimligt. Om det stämde att bostäders värde minskar av att det finns mycket bebyggelse runtomkring skulle det ju vara närapå gratis att köpa bostad i centrala New York, London och Paris.

Jag bor i bostadsrätt och ser fram emot att det ska byggas fler hus i kvarteren omkring (Drottningholmsvägen väster om Fridhemsplan). Även om det redan lär vara en klar förbättring jämfört med den gräsliga trafikplatsen runt Lindhagensplan som låg i kvarteret Snöflingan innan - före min tid i Stockholm, men den syns ju på alla karttjänster på nätet - så är gatan fortfarande lite av ett blåshål där det känns som om stan plötsligt tar slut. Inga hus i världen kan ju dölja att det är en åttafilig om än delvis överdäckad trafikled mellan dem, men jag tror ändå att en mer stadsmässig bebyggelse lär göra att det känns mer mänskligt och därmed mer attraktivt.

Dessutom tänker jag kallt att ju mer stan växer i sin helhet, desto mer centralt belägen och därmed mer attraktiv kommer min lägenhet automatiskt att bli, så jag är inte alls med på resonemanget. Även om man förtätar varenda liten kvadratmillimeter överbliven yta i det som nu räknas som innerstaden kommer majoriteten av tillväxten att vara tvungen att ske utanför den (förhoppningsvis utan alltför mycket sprawl, förstås).
 0
Andreas Ericson (29 April 2010 22:22):
Patric Nilsson:

Varför skulle någon bygga bostäder om det inte gick att tjäna pengar på det?

Har du några empiriska belägg för vad du påstår?
 0
Patric Nilsson (30 April 2010 08:30):
Ni som tycker annorlunda anför de mest hysteriskt komiska argument varför de mekanismer jag påstår existerar inte existerar, det där med gratis bostäder i NYC och Paris, Arvid, var riktigt kul.

Vi har gott om bevis att marknadskrafter inte alltid funkar optimalt för att tillfredställa vissa sociala behov och omsorgsfrågor. Bara de som kan minnas några år tillbaka vet vad jag talar om.

Det finns vissa grupperingar som alltid kommer att anse att totalt fria marknader kommer att lösa allt, och att politiskt inblandning alltid är av ondo, jag tillhör inte dessa, vilket är uppenbart. Jag tillhör ej heller de grupperingar som vill ha politisk styrning på allt.

BTW: Andreas Ericson....ironi! :D
 0
Anders Gardebring (30 April 2010 08:39):
Jag kan väl själv inflika att jag äger en bostadsrätt i innerstan. Men de tendenserna finns förstås, en oro för minskat värde på bostaden bland brf-innehavare. Jag är dock för egen del övertygad om att den som oroar sig för det har fel. Täthet och närhet är ju attraktiva parametrar som oftast snarare ökar ett områdes attraktivitet. (förutsatt att förtätningen görs på rätt sätt). Dessutom har vi en kronisk bostadsbrist, så det kommer att ta lång tid innan vi får en normaliserad situation.
 0
Henric Zethelius (30 April 2010 11:46):
Jag gissar att oron hos brf-ägare är större om det kommer tex ett boende för hemlösa runt hörnet. De protesterna har vi hört många gånger...

I London, som är det jag känner till, är situationen löst genom en marknadssituation som huvudsakligen baserar sig på ägarlägenheter. För att även mindre bemedlade ska kunna bo centralt bygger man så kallade council houses/estates där hyresnivån och tillgången är reglerad genom stadsdelsnämnden (borough).

Ägarlägenheterna gör att en person kan äga flera lägenheter och sedan hyra ut. Det är ett sätt för många privatpersoner att spara/investera som gagnar flertalet genom att fler bostäder byggs.

London har i princip ingen bostadsbrist, men man kan självklart inte alltid bo där man önskar. Vissa områden, generellt ju centralare man är, är dyrare, medan ytterområden, som kräver mer pendling, är billigare.
 0
Arvid (30 April 2010 18:23):
Patric - riktigt så roligt är det väl inte. Jag ville bara påpeka att alla som äger sin bostad inte är negativa till att det byggs runt omkring den; det kan inte bara vara jag och Anders i hela Stockholm som resonerar likadant. Exemplet med världens storstäder var bara menat att uttrycka samma sak som Anders säger; nämligen att det är feltänk att tro att hög täthet sänker fastigheternas värde.

Att det förekommer att bostadsrättsägare i Stockholm nojar över att minsta nya lyktstolpe i kvarteret kommer att sänka värdet betvivlar jag inte, men alla lär knappast resonera så.

Vad gäller marknadskrafternas vara eller icke vara så kan man ju konstatera att anledningen till att de bemedlade bostadsrättshavarna alls har något inflytande över vad som byggs omkring dem är att det finns en politisk möjlighet att överklaga detaljplaner, där invändningar från välbeställda grupper med bra kontakter säkert väger tyngre än de som kommer från de mindre välbemedlade. Och att anledningen till att någon vill bygga till att börja med är att denna någon ser möjligheter att tjäna pengar på det, i alla fall vad gäller bostäder - vi har ju inga "social housing"-projekt här. Det gäller oavsett upplåtelseform.

Att varken ohämmad anarkokapitalism eller total byråkratisk detaljstyrning och grandios social ingenjörskonst lär leda till en perfekt stadsutopi där alla är lyckliga och välmående bör väl annars vara uppenbart för de flesta.
 0
Patric Nilsson (1 Maj 2010 10:16):
Arvid, ta inte vid dig så, du får härmed absolution från mina anklagelser, gå i frid.
 0
Daniel (3 Maj 2010 10:49):
Dan Sten Olsson har sagt att det mest lukrativa området man kan ge sig in på är inom fastighetsbranschen, särskilt inom bostäder. Det var en intervju i GP (har jag för mig för några år sedan, och GP är väldigt dålig på digitalt arkiv)

Det finns många fastighetsägare som har vinstmarginaler på 30%.

Anledningen till att man inte bygger mer beror dels på PBL, men också att man tjänar tillräckligt mycket på befintliga byggnader.

En annan aspekt på att bygga är också att nuförtiden så vill många (men inte alla) bolag ha tillbaka investeringen direkt. Då kan man ju inte bygga hyresrätter för då får man ju tillbaka pengarna under en 20-30-års tid. Men om man bygger bostadsrätter så får man pengarna tillbaka direkt.
Det finns bolag såsom BoTrygg som bygger bostäder billigt. Husen är inte dom finaste precis, det är inga stjärnarkitekter, men bostäderna är prisvärda och därför bevisar dom också att dagens hyressystem är fullgott i vissa städer (hyressystemen ser olika ut i olika städer i Sverige).

För övrigt så kan man se i debatten om kvarterat kostern i göteborg hur mycket brf masthugget påverkade nybyggnationer med hänvisning till att man trodde att bostadsrätternas priser skulle sjunka pga minskad utsikt.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter