Utskrift från www.yimby.se
....

Stöd för inglasning

 
SEKO:s och YIMBY:s krav på att glasa in perrongerna i tunnelbanan får nu stöd från politiskt håll. Det är centerpartiet som ansluter sig till linjen. Liksom YIMBY pekar centerpartiet på att det i ett första skede framförallt handlar om att titta på en inglasning av de större stationerna.

Lukas Forslund från centerpartiet säger:
Först och främst bör man göra tester på det här vid T-centralen. Men i det längre perspektivet så gäller det även Slussen, Fridhemsplan och Gullmarsplan

Vid bland annat T-centralen börjar situationen med trängsel bli mycket problematisk i rusningen och många upplever situationen som direkt obehaglig. Då Stockholm växer, och citybanan får en uppgång rakt upp till t-centralen, finns det få anledningar att anta att det kommer att bli mindre trångt på perrongerna framöver, tvärtom. Den yta som idag är reserverad som "säkerhetsavstånd" behöver komma de resande tillgodo, vilket kan ske med en inglasning.

YIMBY hoppas nu att fler partier följer efter och tar tydlig ställning i frågan.

Läs mer om inglasning här.

(DN, SvD)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Eriksson (4 April 2010 19:19):
Häromdan hände nåt jag aldrig varit med om tidigare, under kraftig rusningstrafik på Slussen T-grön söderut kom en trevlig filur med "MTR" i stora röda bokstäver på uniformen och bad oss väldigt milt men bestämt att "gå innanför den streckade linjen!" Det imponerande var att alla lydde och alla, liksom jag blev tagna av att nägon öht bryr sig men visst, det var ett välkommet nytt inslag och tydligen en del av MTRs image!?

Jag välkomnar inglasade stationer på hela nätet och gärna på de som ligger i kurva där föraren har sämre överblick och de återfinns mest på TUB I/Gröna linjen: Fridhemsplan, norra Rådmansgatan, T-centralen (trots alla rivningar!), Gamla stan och på Slussen där MTR-killen dök upp och vars stationer har (böjda) anor från 1933....

Trafikantbelastningen på respektive stn bör givetvis få avgöra och då kommer T-centralen främst men det gäller i princip alla stationer som fått och/eller beräknas få tillökning då hela Sthlm totalt sett växer och därmed också trycket på T-banan (som f n inte ska byggas ut)!
 0
Jan Wiklund (4 April 2010 20:11):
Och så har ni förstås stöd från Synskadades Riksförbund.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (4 April 2010 21:58):
Rent praktiskt måste man börja med att specificera en standard för var på tågen som dörrarna ska sitta. Det enklaste och billigaste skulle naturligtvis vara att låta dörrarna på nästa generation vagnar (C30) sitta på samma ställen som på dagens vagnar (C20).

De ännu äldre vagnarna som är från 1980-talet kommer förmodligen skrotas innan 2015. De kan man nog bortse från helt.
 0
Johan Eriksson (5 April 2010 05:29):
Rasmus:

Menar du att alltså att dörrarna på C30 inte blir kompatibla med C20 och att det redan är bestämt?
 0
Gustav Svärd (5 April 2010 07:07):
Vad gäller C30 har iaf jag inte sett några sådana krav (kompatibilitet alltså) när krav listats. Nu har jag visserligen inte läst originaldokumentet, men det inte förvåna mig om alls.
 0
Anders Anttonen (5 April 2010 16:26):
Kan nog vara vettigt med plasade grindar på blå linjen också.
Jag anser: Börja med den tätast trafikerade stationen; T-cetralen och slutligen hamna i station Johannelund som är glesast trafikerad under trafikdygnet.
 0
Magnus Orest (5 April 2010 20:09):
Gustav (med flera), säg till om du skulle råka komma över någon specifikation av det slaget. Jag gör mitt examensarbete om bland annat kravställning och specifikationer (ur designsynpunkt) och är intresserad av just hur SL arbetar på den fronten.

På tal om synskadade såg jag en kvinna med vit käpp på Gullmarsplan för några dagar sedan. Hon gick fram till kanten och tvärstannade när käppen inte längre hade kontakt med marken. Sedan fortsatte hon längs med perrongen genom att följa kanten med käppen. Kan tänka mig att det vore en aning säkrare att istället ha en glasvägg att följa...
 0
Tunneltågföraren (6 April 2010 01:56):
Läste idag på jobbet i en av våra interntidningar från SL en artikel om den den kommande tunnelvagnen C30. Enligt artikeln planerar man för fullt utformningen av vagnen. Man rapporterar att C30 till sin längd kommer mäta 72 meter till skillnad från C20:s 46 meter, alltså kommer ett fullängdståg i framtiden bestå av två stycken C30-vagnar respektive tre C20-enheter. Av detta förstår ju var och en att dörrarnas placering omöjligt kan hamna på samma ställe. Dessutom skrivs det att SL planerar att anpassa dörrplacering samt möblering av de nya vagnarna efter resenärsflödet på plattformarna. Man skulle av detta alltså kunna dra slutsatsen att vagnarna får dörrar som med största sannolikhet placeras tätare i ändarna av vagnen samt att det i dessa ändar även kommer vara mycket utrymme och sparsamt möblerat, eftersom det är just i ändarna av tåget som det är störst trafikanttryck och följaktligen mer trängsel under rusningstid. Denna planering talar ju inte heller för att det kommer att finnas någon kompabilitet mellan C20 och C30 vad gäller tågens förmåga att öppna dörrarna vid samma position.
 0
Anders Gardebring (6 April 2010 08:37):
Tunneltågföraren:
Varför är jag inte förvånad?
Hursom, det skulle ju faktiskt gå om man *ville* lösa det. Men tydligen bryr sig inte SL om en massa döda varje år, stora problem med obehag och trängsel, de synskadades situation och det trauma som förarna utsätts för.
 0
Magnus Orest (6 April 2010 11:15):
Anders och Tunneltågsföraren: Rent spontant känns det för mig som om man låter gamla problem skapa nya problem istället för att hitta en lösning på dem. Att det blir knökfullt med folk i ändarna av perrongerna beror inte på slumpen, utan på att de stora knutpunkternas utformning tvingar fram det beteendet. Vid Gullmarsplan är perrongerna ganska smala, och har utgångar endast i en ände. Dessa utgångar ansluter till den stora bussterminalen liksom till Tvärbanans perrong. Att det blir fullt i slutet av norrgående tåg är alltså inte så konstigt, eftersom det när det är trångt blir svårt att ta sig längre fram genom folkhavet. Samma problem går delvis igen på T-Centralen, som också har smala perronger och ansluter till Cityterminalen och Centralstation i samma ände.

En annan placering av dörrarna på de nya vagnarna kommer inte att lösa dessa problem. Visserligen kan folk komma av och på snabbare om det är fler dörrar i ändarna av vagnarna, men det kommer fortfarande att vara lika fullt där och lika tomt i mitten som det är idag.

Att glasa in perrongerna på de stora knutpunkterna skulle troligtvis göra mer för att förbättra situationen. Om det görs på Gullmarsplan innebär det dels att hela perrongbredden kan utnyttjas, och dels att de nu inglasade "vänthallarna" som effektivt hindrar framkomligheten kan tas bort eftersom allt hamnar inomhus = bättre framkomlighet och spridning av resenärerna.

Jag skulle tippa på att att grundproblemet inte ligger hos SL i sig. Snarare handlar det om att det saknas klara direktiv från ägarna, det vill säga politikerna som representerar stockholmsområdets invånare - det är svårt att leverera rätt lösning om den som beställer inte anger vad som ska levereras och varför.
 0
Tunneltågföraren (6 April 2010 11:35):
Man vet ju inte exakt hur ristat i sten deras planering är men om man ändå trycker en artikel i en personaltidning om det så borde man väl kunna vara tämligen säker på vilken väg man valt att gå. Samtidigt vet man att SL har vänt kappan efter vinden vid tidigare tillfällen. Hoppas personlingen de tänker en vända till och inser att det inte är särskilt smart att sätta sig i samma situation som nu råder då CX- samt C20-vagnarna är så olika beskaffade. De borde välja en standard vad avser längd och dörrplacering på framtidens vagnar så att man lätt kan anpassa systemet till exempelvis inglasning.
 0
Magnus Orest (6 April 2010 12:03):
Tunneltågsföraren: Kan inte annat än hålla med om det du skriver. Som designer tycker jag att SL borde satsa ganska hårt på standardisering och stringens överhuvudtaget för att göra dagens lösningar kompatibla med framtidens. Liksom för att göra dem kompatibla med resenärerna. ;-)

Jag gör en studie på det området, och skulle gärna vilja komma i kontakt med dig om du kan tänka dig att svara på några frågor. Konfidentiellt, givetvis. Så säg till om du vill komma med lite input och feedback.
 0
Japan (6 April 2010 18:37):
@Johan Eriksson
Roligt med MTR-killen! I Japan (kanske även Hongkong?) finns en gul (ibland vit) linje som de automatiska utropen ber alla passagerare att ställa sig bakom. Stationsvärdarna brukar sedan repetera detta när de gör sina utrop (http:​/​/​blog.​sensya.​com/​keepre/​archives/​20​0​8/​0​4/​images/​.​.​ och http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​lt2oWv0​xyxE) Om någon står för nära perrongkanten brukar lokföraren tuta. (http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​EhmpUOl5dgo)

@Jan Wiklund
Tokyo är väldigt intressant då tunnelbane- och pendeltågssytemen är med Europeiska och svenska mått mätt väldigt dåligt anpassat för tex rullstolar och barnvagnar, men för blinda och synskadade känns det som utvecklingen här kommit hyffsat långt. Tex finns det gula linjer med "ränder" och "pluppar" som sticker upp för att de ska vara lätta att följa med en käpp, dessa går från stationsingången ner till plattformarna och sträcker sig längs denna. Det är även vanligt på gatorna. Det finns stationskartor på blindskrift, samt vissa skyltar inne på tågen (tex Vagn 2 dörr 4). Det finns ljud från stationerna och plattformarna för att lättare kunna orientera sig, samt automatiska utrop inte bara för tågen, utan också om rulltrapporna, tex "Denna rulltrappa går från plattformen till biljetthallen".
Bilder: http:​/​/​images.​google.​se/​images?​hl=​sv&q=​%E7%82%B9%E5%AD.​.​
http:​/​/​www.​tokyometro.​jp/​anshin/​barrier_​free/​setsubi.​h.​.​

@Magnus Orest
Jag håller med om att en standardisering är något att sträva efter, men jag ser samtidigt SLs initativ om att anpassa dörrarnas placering efter resenärsflödet som väldigt intressant.

Att det är mycket folk i vissa delar av tåget och färre i andra beror väl också på att folk aktivt väljer att vara nära utgångarna så att de snabbt och smidigt kan byta till nästa trafikslag. Att då placera fler dörrar på dessa ställen gör (som du också säger) att av- och påstigning kan ske smidigare och leder till att tågen därmed bättre kan hålla tidtabellen i tex rusningstrafik. Att det kommer att vara trångt i dessa delar av tåget är ju då inte något direkt "problem", så länge de inte innebär förseningar.

I Japan är standardlängden på en vagn 20 meter och har 4 dörrar. Tunnelbana och pendeltåg använder samma typ av vagnar (finns dock några undantag), något som möjliggör sk "through service" på många linjer (http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Tokyo_​Metro#Through_​servi.​.​), dvs. tunnelbanetågen kan vid sin slutstation fortsätta in på en pendeltågslinje (som ägs av en annan operatör) och pendlare behöver därmed inte byta. Från 2012 kommer tex Fukutoshin-linjen (Tokyos nyaste tunnelbanelinje med plattformsgrindar!) ha tåg från 4 andra operatörer (Tokyu, Tobu, Seibu och Yokohama Minatomirai) än själva Tokyo Metro som äger linjen.

Det finns också vagnar med 6 dörrar (sk "6 Doors") som är utplacerade på strategiska ställen för att göra av- och påstigning lättare. I rusningstrafik fälls sätena i dessa vagnar upp mot väggen och det blir helt och hållet en "ståvagn" för att kunna trycka in så mycket folk som möjligt. Bilder: http:​/​/​images.​google.​se/​images?​hl=​sv&q=​%EF%BC%96%E3%83.​.​
Film: http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​egcTJy5U5r8
Jag tror knappast några ståvagnar behövs i Stockholm, men att som Tunneltågföraren skriver ha de mest packade vagnarna "sparsamt möblerade" kan nog vara en god idé.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (6 April 2010 20:17):
Är det verkligen dörrarna som är flaskhalsen i extrem högtrafik? Jag har snarare en känsla av att det är gångarna inne i vagnen. I så fall hjälper det knappast att anpassa dörrarna. Att anpassa dörrarna skulle snarare göra problemet värre då fler skulle lockas att gå på för långt ut i ändarna av tåget.

Men vad vet jag, SL har säkert gjort grundliga studier av dethär. :-)
 0
Robert Hammar (6 April 2010 23:51):
Magnus:

Du får jättegärna skriva om du vill ställa frågor men jag är rädd att jag kanske inte har så många svar angående hur SL resonerar kring utformandet av de nya vagnarna. Jag kör ju trots allt bara tunneltåg och den enda information jag fått är den jag läste i interntidningen jag berättade om. :) Men skriv gärna som sagt, antingen här på YIMBY eller till min mejl, per.robert.hammar@sverige.nu, så ska jag försöka vara så behjälplig jag kan.

Mvh Robban (Tunneltågföraren)
 0
Japan (7 April 2010 03:37):
Om dörrarna blir fler blir också gångarna mellan dörrarna i vagnen kortare och med tex soffor längs sidorna kan fler röra sig lättare av och på i vagnen. Så fler dörrar och sparsam möblering är nog precis vad som behövs om man vill få fler resenärer att snabbt kunna stiga av och på och därmed minimera tiden vid varje station samt i förlängningen göra pendlingstiden kortare för stockholmarna.

Det skulle kanske också behövas skyltar och utrop med instruktioner för hur man går på och står/sitter på rätt sätt i vagnen, samt annan vett och etikett. Något i stil med detta http:​/​/​www.​tokyometro.​jp/​anshin/​kaiteki/​poster/​index.​h.​.​
Skyltarna skulle tex kunna handla om att vänta tills alla gått av innan man själv går på, att inte blockera dörrarna, att inte lägga väskor på sittplatserna bredvid sig, att inte sitta med fötterna utsträckta, att ta av sig ryggsäckar och väskor och hålla de framför sig, samt att de som står vid dörrarna går av för att släppa ut de inne i vagnen. Trappor där mycket folk rör sig skulle kunna delas upp i ner och upp, och barnvagnar, rullstollar, folk med stora resväskor och andra skrymmande resenärer borde i rusningstrafiken ombes att om möjligt bege sig till mitten där det inte är lika mycket folk. Om det går borde tågen också köras mindre ryckigt så att folk kan stå utan att hålla i sig, något som är möjligt här i Tokyo. Det ropas också ut när tåget kommer att skaka/rycka till så att folk är beredda på det.
 0
Jan Wiklund (7 April 2010 13:12):
Det verkar alltså som om SL i vanlig dålig ordning håller på att göra det omöjligt att köra helautomatiskt (vilket enligt alla exempel på sådan kräver perrongdörrar).

Redan de gamla vagnarna var förberedda för förarlöst. Och planer på att köra förarlöst har yppats för röda linjen (fast jag undrar hur det blir nu).

Det skulle inte förvåna mig det bittersta om SL:s chefer - som ju inte åker kollektivt själva och därför inte bryr sig om standarden för kollektivtrafikanter - nu har hittat på den perfekta ursäkten: Pga helt olika tåg kan vi inte ha perrongdörrar och alltså kan vi inte köra förarlöst.

Och vad är det som är så bra med förarlöst, undrar ni då kanske? Jo, om man inte behöver förare blir det inte dyrare att köra en vagn var tredje minut än att köra tre var nionde. Turtätheten kan då hållas på topp hela dygnet, utan extrakostander för SL.
 0
Joakim Forsman (7 April 2010 16:02):
Jan Wiklund: "Utan extrakostnader" är nog väldigt mycket att ta i, slitaget på vagnarna kostar också en hel del pengar. Till det kommer övervakning av det helautomatiska systemet.

Men jag är självklart starkt positiv till både helautomatisk körning och inglasning av perrongerna. Men vi ska nog räkna med att någon turtäthetshöjning pga minskade driftskostnader uteblir.

Är det någon som vet om driftskostnaderna överhuvudtaget blir mindre med helautomatisk drift förutsatt oförändrad trafikering?
 0
Niklas (7 April 2010 16:59):
Joakim Forsman:
Vad gäller slitaget så förstår jag inte varför det skulle bli högre av att man körde ett envagnståg var 5:e minut istället för ett tvåvagnars var 10:e minut. Det man vinner på helautomatik är förarkostnaden. Någon som vet hur stor andel av driftskostnaden som utgörs av det?
 0
Roy Mårtensson (7 April 2010 17:45):
Helt förarlösa tåg kan vi nog glömma i Stockholm. Det blir säkert automatdrift som t.ex. på Central Line i London, föraren manövrerar dörrar, startar och övervakar automatiken, och kan vid behov ta över och köra manuellt. På detta sätt får man ändå betydligt högre turtäthet under rusningen.
 0
Alf . (7 April 2010 22:15):
En förare är en människa, men visst går det att automatisera så är det bra.
 0
Niklas (8 April 2010 17:23):
Och nu har det hänt igen:

http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​stopp-​pa-​t-​banans-​roda-​linje-​1.​.​.​

Tragiskt för den enskilde. Och om man ska se det krasst ekonomiskt. Vad kostade denna olycka i ökade samhällskostnader (det är väldigt många som reser röda linjen, den centrala delen (som nu är avstängd) i rusningen en vardag)? Hur många meter glasvägg skulle denna kostnad motsvara?
 0
L-Å H (8 April 2010 23:32):
Just dagens olycka skulle inte förhindrats av en vägg vid perrongkanten. Det var en person som arbetade på spåret som blev påkörd. Därav det långa stoppet, då polisutredningen tydligen blir mer omfattande i detta fall än om någon knuffats ner på spåret!
 0
Jan Wiklund (9 April 2010 13:33):
Beträffande besparingen med förarlös drift: Tyvärr har jag bara tillgång till jättegamla siffror, från 80-talet. De finns på sidan 8 på http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​Dokument/​Kollektivtrafik.​.​.​ Jag antar att man har sparat och skurit även i de förarstyrda systemen så att det idag ser helt annorlunda ut. Om det finns någon kollektivtrafiknörd bland läsarna borde det vara enkelt att fråga t.ex. Köpenhamnstrafiken om deras siffror.
 0
Johnny (9 April 2010 18:47):
Tydligen någon arbetare med Citybanan som förolyckades så detta hade inte med glasväggar att göra...

Har ni tänkt på att Citybanan inte bara kommer att öka persontätheten på Centralen, utan även kommer avlasta den gröna linjens perrong? Folk som ska norrut västerut, eller söderut kan byta pendel mot t-bana redan vid Odenplan och inte centralen. Så det blir inte enbart värre vilket är bra
 0
Johan Eriksson (10 April 2010 10:04):
Detta är inte bara ett Sthlmsfenomen, ur Railway Gazette news:

"* Toronto Transit Commission voted on March 24 to gradually retrofit its subway stations with platform screen doors, primarily as a suicide prevention measure. TTC will seek project funding in its 2011-15 capital budget and, if successful, would begin installing PSDs at the busiest locations. The cost is put at around C$10m per station."
 0
Marcus Andersson (9 Juni 2010 11:58):
En annan viktig fördel med plattformsdörrar är att man kan förbättra luftkvaliteten på stationerna avsevärt om man kombinerar det med ventilationssystem för att bli av med partiklar. Ljudmiljön blir naturligtvis också bättre.

Om inte förr, så åtminstone när Citybanans plattformar invigs så kommer fördelen med detta att vara så uppenbar att det blir svårt för tunnelbanan att inte ta efter.
 0
Leonardo Frithunanthz (9 Juni 2010 12:42):
Så är det som Marcus skriver, men det lär inte hända i Stockholm på väldigt många år...
 0
Magnus Orest (9 Juni 2010 14:14):
Problemet är att man måste tänka långsiktigt i upphandlingar och liknande. Framtida t-banevagnar måste alltså ha dörrarna på samma plats som dagens, och vara av samma längd. Egentligen är det inget problem i sig, men vad jag vet kommer de nya C30-vagnarna att ha en annan layout än dagens C20-vagnar.

Frågan är hur dyrt det kan bli att åtgärda det i framtiden om T-Centralen förvandlas till en rent ut sagt farlig station eftersom mängden resenärer ökat i och med att det finns en nedgång till citybanans station längre ner i underjorden.
 0
Marcus Andersson (9 Juni 2010 14:40):
Därför behövs en tunnelbana i västra innerstan som avlastar T-centralen.

Sen vet jag inte exakt hur beräkningen ser ut. Citybanan kan även ta en del dagens tunnelbaneresenärer, och omstigningen vid Odenplan gör också att många "vinkelbytare" och andra som kommer in norrifrån inte åker in till T-centralen för att byta. Klart är att trängseln på T-centralens två övre plattformar är svår och förr eller senare blir omöjlig om man inte bygger ut systemet på andra håll. Plattformsdörrar kan hjälpa till att göra trängseln mindre farlig, men så värst mycket mer angenäm blir den inte.
 0
Niklas (9 Juni 2010 20:57):
^^
Precis. Hur många har egentlige centralen som målpunkt? Säkert en stor del, men väldigt många som exempelvis kommer med p-tåget skulle gott kunna byta vid andra stället om möjligheten fanns. Man *måste* inte passera centralen bara för att man kommer utifrån förorten och ska någonstans i innerstan.
 0
Stockholm Var Tog Du Vägen?? (21 Juni 2010 22:44):
Detta handlar inte bara om tunnelbanan om vi ska få en smidig trafik utan överfulla tåg. Spårvagnen borde också få vara med i spelet och jag anser att man också ska satsa på att bygga ut spårvägen i Stockholm igen .. Sen fattar jag faktiskt inte idén med endast 2 eller 3 enheter som ska motsvara ett fullängdståg. Det borde rimligen vara 6 enheter isånnafall (23 metersvagnar) eftersom det då blir lättare att få en överblick över vilka vagnar som är fulla så man kan välja den lämpligaste om man nu inte står längst fram i perrongen. Visst det blir säkert lättare med på- och avkoppling och så vidare men känns som det skapas fler möjligheter med flera vagnar, inte minst om man vill ha 7-vagnståg som i detta fall skulle innebära drygt 160 meter långt tåg, vilket skulle funka på blå linjen och vissa sträckor på röda.
 0
Anders Gardebring (24 Juni 2010 00:18):
Hej "Stockholm...".
Vi i YIMBY propagerar för en utbyggnad av både spårväg och tunnelbana. Båda behövs och kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi stöder spårväg city-projektet inklusive föreslagna utbyggnader samt vill också se en ombyggnad av stombusslinje 4 till spårväg. Samtidigt vill vi också se tunnelbana till Norra Stationsområdet samt Nacka m.fl. utbyggnader.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter