Utskrift från www.yimby.se
....

Hur k(valitets)-märker man en insikt?

 
 
Slussen 1935. Ja, det var en gigantisk motorvägsramp mitt i city även då.

I april hölls en "manifestation för slussen", där bland annat Christopher O'Regan, som är historiker, höll ett tal. På nätet kan vi nu läsa denna ganska underhållande partsinlaga i debatten om Slussen. En inlaga med den karakteristiska rubriken "hur k-märker man en utsikt".

YIMBY är ett medborgarinitiativ, och vi anser att alla har rätt till sin egen åsikt om hur Stockholm - och i synnerhet Slussen - ska utvecklas, eftersom staden tillhör oss alla. Hög som låg.


Däremot verkar inte O'Regan själv tycka att det är en fråga för allt och alla. Inte av hans tal att döma. Ett tal som i sig är en helt underbar orgie i exempel på hur man genom så kallade "halmgubbeargument" predikar för de redan frälsta utan att använda ett enda logiskt eller konkret argument.

Talet är en lång harang som går ut på att de som inte delar O'Regans perspektiv är historielösa mörkermän. Det handlar alltså om det återkommande problemet i debatten om Stockholm. Det vill säga att det å ena sidan handlar om nostalgiker och människor som vill peka med hela handen och visa medborgarna vad som är "rätt", och å andra sidan de människor som har en mer pragmatisk inställning till hur staden ska fungera. Medborgarna, alltså.

De - eller rättare sagt vi - vill ha en stad att leva i, och inte ett statiskt reservat för ett fåtal.

O'Reilly gör ett strålande jobb med att förstärka den polariseringen. Dels genom att inte komma med ett enda konkret argument som talar för ett kopierande av dagens Slussen, och dels genom att visa hur viktigt det är att vanligt folk inte har en åsikt i den här frågan. Är man inte till exempel historiker, arkitekt eller antikvarie ska man inte komma och tycka i frågan.

Att det sedan inte finns tillstymmelse till logik bland O'Regans argument gör hans tal än mer underhållande. I talet lyfter han fram le Corbusier och dennes idéer som varnande exempel - i sitt försvar av det betongschabrak till trafikmaskin som idag utgör Slussen.

Ironiskt nog hyllades Slussen av just le Corbusier.
Ni, Ni i Stockholm, har gjort den moderna tidens första stora verk, trafikknuten Slussen
- Le Corbusier, 1932

Borde inte en historiker som O'Regan vara medveten om det? Liksom att dagens Slussen är en frukt av Acceptera-rörelsens idéer, som han också slår mot? Däremot kan O'Regan inte förväntas vara lika medveten om att le Corbusiers ideer om stadsplanering inte står särskilt högt i kurs inom YIMBY. Att han inte läst på om vad vi står för blir nästan pinsamt uppenbart när man läser hans tal.

O'Regan förtjänar dock en eloge för att han är konsekvent. Logiken är nämligen lika frånvarande i hans övriga försök till att argument. Främst genom att han nästan uteslutande använder sig av så kallade halmgubbar - straw men - istället för verkliga argument. Det innebär på ren svenska att man tillskriver motståndaren åsikter och värderingar som man sedan letar fram argument mot, snarare än att angripa motståndarens verkliga åsikter och argument. Till exempel genom att påstå att YIMBY förespråkar massbilism och betongbrutalism, och sedan angripa just massbilism och betongbrutalism.

Det fungerar bra så länge man predikar för de redan frälsta. Och det gjorde O'Regan på Slussen-dagen. De som var där var ju redan övertygade om det riktiga i att bevara (eller snarare kopiera) dagens överdimensionerade trafiklösning.

Att försöka övertyga utomstående med samma argument innebär däremot bara platt fall.

Så vilka halmgubbar har då O'Reagan presterat i sin predikan? Vi kan ju börja med det där med betongbrutalism, som han anklagar nätverket YIMBY för att förespråka. Någonting han gör i sitt försvar av just betongschabraket Slussen - notera hur logiken har gått på semester.

Den som känner till YIMBY - eller i alla fall inte har några förutfattade meningar om oss - inser snabbt hur fel O'Regan har. YIMBY är emot betongbrutalism. Vi är däremot för levande städer med balans mellan stad, natur och parkområden.  Det vill säga det vi ser som den traditionella blandstaden. Betongbrutalismen hittar vi däremot i modernistiska bostadsområden och just vid slussen.

Dock verkar det ha varit lite väl utmanande för O'Regan att hitta konkreta argument, eftersom YIMBY förespråkar just den sorts stad som han säger sig vilja försvara.

En annan pärla i O'Regans tal är argumentet om massbilismen.

Massbilism? "Riv innerstäderna för att göra plats för bilarna!" är mantrat. Det är just det som gjordes i Stockholm. Slussen är ett av de tidigaste exemplen. Men är det någonting som YIMBY står bakom? Inte direkt. Tvärtom. Inom YIMBY ser vi helst att städerna anpassas för människor, och inte för bilar. Däremot verkar O'Regan vilja att folk ska tro motsatsen. Och för att fortsätta på hans ologiska spår är det just det argumentet som används för att försvara Slussen.

Ja, för att försvara Slussen!

Slussen - detta monument över massbilismen. En motorvägskorsning i hjärtat av Stockholm. Som liksom Stadsgårdsleden byggdes på rivningsdammet från den äldre bebyggelse som en gång gick hela vägen ner till vattnet mellan Fåfängan och Münchenbryggeriet. Slussen, en överdimensionerad trafikmaskin som nu kanske får lämna plats för människorna i staden.


 
Slussen har inte alltid varit modernistiskt rensad från bebyggelse.

O'Regan försöker alltså försvara dagens Slussen med att vi som vill riva anläggningen och göra plats för människor gör det för att främja massbilismen? Nu är inte logiken bara på semester, som vi tidigare skrev.

Den verkar snarare ligga på bårhuset.

Ännu en godbit är att O'Regan trots att han är historiker helt verkar ha missat det faktum att en stad faktiskt föds genom förändring. Om allt hade varit som det alltid varit hade Stockholm bara varit en samling holmar med några befästningsverk i trä. Och de spiror och torn som han tycker är så viktiga hade lyst med sin frånvaro, eftersom de hade stört stadsbilden.

O'Regans logik lyser med sin frånvaro genom hela talet. Är det med den logiken och de argumenten dagens trafikmaskin ska försvaras finns det få anledningar till att inte låta rivningsarbetet sätta igång snarast.

YIMBY:s yttrande om slussen  kan läsas här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Lilleberg (14 Maj 2010 08:14):
Det var nog första gången jag hör någon tro att YIMBY förespråkar bilism och betongbrutalism;) För mig är dagens Slussen och Centralbron symboler för betongbrutalism och bilism.

Jag förstår inte vitsen med att tillskriva andra åsikter de inte har. Då arbetar man främst inte för att skapa en bättre framtid. Istället skapar man osämja mellan människor vilket är något helt annat. Jag hoppas att vi kan återgå till en konstruktiv debatt om Stockholms, och inte minst Slussens framtid. En debatt där vi pratar om vad vi själva vill ha, istället för att missförstå andra.
 0
Jan-Erik Brundell (14 Maj 2010 08:27):
I sanning fascinerande. O'Regan är specialist på 1700-talet och utmärkt stadsvandringsledare i Gamla Stan, gissningsvis är denna specialisering anledningen att han totalt missat Slussens historia.

Länken som ges i artikeln är död, talet kan läsas på
http:​/​/​slussensframtid.​se/​christopher-​oregans-​tal-​for-​.​.​
 0
Johannes Lilleberg (14 Maj 2010 08:38):
Jag tycker för övrigt att O'Reagan har en del bra åsikter i sitt tal. Synd bara att han missförstått Yimby och många andra i sitt tal. Jag önskar också att O'Reagan kunde ha en mer positiv syn på möjligheterna att göra Stockholm till en bättre stad. Vi kommer tyvärr ingen vart genom att se ner på modern arkitektur och planering. Då är det bättre att kämpa för en bättre modern arkitektur och planering. För hur vi än gör så måste vi bygga mer i Stockholm.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (14 Maj 2010 09:14):
Man kanske ska akta sig för att göra en halmgubbe av den här bevaranderörelsen. De verkar inte ha kommit överens om något, utom att de vill ha färre och mindre hus vid Slussen än i Fosters förslag. De förslag som verkar vara populära är dels "Nybyggt bevarande" och dels "Ny syn på Slussen".

En nackdel med det är att om man bygger färre hus vid Slussen så kommer projektet belasta kommunkassan mer...

I Nybyggt bevarande så blir det nog en rätt liten ekonomisk belastning. Betong är billigt. Det går säkerligen att finansiera med en smärre skattehöjning eller försening av något annat betongprojekt någon annanstans.

Ny syn på Slussen blir tung belastning även för en stor och välbärgad kommun som Stockholm. Ska det lösas med en skattehöjning eller har de tänkt sig att göra besparingar på annat håll?

Finns det någon som har något vettigt förslag med färre och mindre hus vid Slussen, som inte belastar kommunkassan mer än det nuvarande förslaget?
 0
Harald Åberg (14 Maj 2010 11:35):
Jag gillar hur O'Reagan också får in Hitler i sitt tal, i flagrant trots mot Godwins lag.

Eller hur han tycker att det är viktigt att poängtera hur förunderligt det är att få gå Götgatsbacken ner på morgonen och se de öppna ytorna, trots att detta är en liten nimbyistisk elit förunnat då de flesta stockholmare faktiskt bor rätt långt ifrån Götgatsbacken.
 0
Magnus Orest (14 Maj 2010 11:38):
Det är möjligt att O'Regans tal var ett rent beställningsjobb från någon av bevarandegrupperna som ville stärka känslan av att vara utsatt för en konspiration hos de som var där. Lika möjligt är det att han helt enkelt vill göra sig mer populär bland dagens slussen-motståndare.

Det är ju som sagt en ganska typisk predikan för de redan frälsta (dvs för de som var där) och inte riktat mot de som tycker annorlunda eller inte har någon åsikt i frågan (dvs de som inte var där). "Titta, JAG slåss för ER mot DE DÄR, som vill förstöra för OSS" är andemeningen i hans tal. Både budskap (demonisering, vi och dem, osv) och språkbruk (vi, oss, de) talar ett ganska tydligt språk.

Om han hade varit intresserad av att föra fram mer konstruktiva argument hade han kunnat utgå från en mer verklighetsförankrad bild av omvärlden. Då hade han inte heller behövt göra bort sig i ögonen på de som står utanför hans egen krets.

Å andra sidan hade han kanske inte heller blivit så poppis i de egna leden om han varit mer nyanserad i sitt tal. Det finns troligtvis inte utrymme för ifrågasättanden av det förståndiga i att bygga en gigantisk trafikmaskin för trafik som inte längre finns. Inte inom en grupp som säger nej bara för att säga nej.

Nåja, vad han egentligen ville uppnå kan jag bara spekulera i, eftersom han troligtvis inte uppnådde någonting med sitt tal. Ingenting mer än det klassiska talet för redan övertygande, som visserligen kan kännas trevligt för det egna egot (man får uppskattning och medhåll), men som i grund och botten bara är ännu en diskussion inom en klubb för inbördes beundran.

Kanske är han en mullvad inplanterad av YIMBY eller Alternativ Stad? Åsikterna om stadsbyggnad stämmer ju till stor del överens med våra, och dessutom lyfte han fram sig själv - och därmed bevaranderörelsen - som ologisk och motsägelsefull i ögonen på utomstående. ;-)
 0
Magnus Orest (14 Maj 2010 11:45):
Rasmus, jag anser att man helt enkelt bör se trafiklösningen Slussen och "stadsdelen" Slussen som två separata projekt. Ja, nu har vi grunden beslutad. Nytt betongdäck, nya broar, nya trafiklösningar. Nu kan vi gå vidare med att bråka om hur det ska bebyggas, liksom var och med vad
 0
Herbert Tingesten (14 Maj 2010 12:01):
Jag misstänker starkt att sajten tillämpar censur så här är för säkerhets skull en kopia på kommentaren jag skrev till O'Regans text:

----------------

"Hitler sa en gång att ju grövre en lögn är, desto lättare är det att få folk att tro på den…"

Ja, det var ju en väldigt träffande beskrivning, förmodligen omedvetet men ändå. Låt oss titta lite på sanningshalten i artikeltexten:

"Bara i Stockholm revs 700 bostadshus från 16- 17- och 1800-talen för att ge plats åt betongen och bilarna".
Siffran är någorlunda korrekt men vad O'Regan förtiger är att det hela började vid Slussen, där något hundratal hus revs på 30-talet just för att ge plats åt betongen och bilarna. "I dag vet vi alla att de hade fel" säger O'Regan, och i nästa andetag levererar han ett glödande försvarstal för betongkringlan för vars skull de oersättliga kulturvärdena utplånades för alltid.

"Ett månghundraårigt gammalt handslag mellan Södermalm och Gamla stan ska nu brytas av en formlig barriär av höga hus av glas och stål och betong."
O'Regan tycks märkligt omedveten om att det alltid funnits bebyggelse på platsen, ända tills den skövlades av Le Corbusier-beundrarna på 30-talet för att ge plats åt betongen och bilarna. Utsikten från Södermalmstorg är faktiskt inte äldre än drygt 75 år. "De historielösa som aldrig blickar i backspegeln" kallar han ironiskt nog dem som till skillnad från honom känner till detta faktum.
Vidare är det inte fråga om någon "barriär" utan om sju helt normala stadskvarter, t o m med något lägre bebyggelse än normalt, och med fullbreda gator emellan plus en 60-metersöppning vid Katarinahissen. Fasadmaterialet liksom byggnadernas utformning är inget beslutat om ännu så talet om "glas och stål och betong" saknar helt grund i verkligheten.

"Eller finansborgarrådet Sten Nordin som påstår att ”sammanhangen mellan Gamla stan, Södermalm, Saltsjön och Mälaren bevaras och förstärks så att utblickarna från Södermalmstorg mot Riddarfjärden och Saltsjön tas tillvara" [...] lögn [...] Vilka idioter tror ni att ni talar till?”
Jag förmodar att O'Regan inte brytt sig om att titta på planhandlingarna innan han börjar anklaga folk för att ljuga. Om inte sammanhanget mellan Gamla stan och Södermalm stärks av att man bygger fler och närmare gångförbindelser, eller sammanhanget mellan Saltsjön och Mälaren stärks genom att man avlägsnar 30-talsbetonglocket över vattenspegeln och Nils Eriksson-slussen, så vet inte jag. Utblicken från Södermalmstorg beskärs förvisso av nybebyggelsen men tas ändå tillvara genom de tre gatorna som utgår från platsen och genom att Kolingsborg och restaurang Strömmen rivs. Södermalmstorg förvandlas från blåsig betongplatå tillbaka till det mysiga innerstadstorg det alltid varit, fram till nidingsdåden på 30-talet. Utsikten finns kvar men flyttar, liksom det östvästliga gångstråket, ett kvarter norrut. Där blir den också väsentligt bättre än tidigare, utan Kolingsborgar eller något annat som skymmer.

"Har de någonsin strosat i Gamla stans gränder, och begripit att där ligger en alldeles levande stad som inte är museal."
Gamla stan är närmast definitionen på "museal". Där har inget nytt byggts sedan 50-talet och inget nytt lär byggas de närmaste 800 åren heller. Stadsdelen lever just i kraft av sin musealitet (och genom sitt läge) men det är ju ett dåligt argument för att inte bygga nya bostäder åt stadens växande befolkning på andra platser.

"700 rivna bostadshus, är det vad [stadsbyggnadsborgarrådet] kallar stockholmsk försiktighet?"
Nej, hon talar nog inte om tiden innan hon föddes utan snarare om tiden sedan dess. Antalet nybyggda lägenheter i innerstan under 70-, 80-, 90- och 2000-talet har varit exceptionellt lågt för en miljonstad, och det är vad Alvendal avser med uttrycket "den stockholmska försiktigheten".

"de odemokratiska krafterna som än en gång har satt sig över folkviljan"
Det vore intressant att se O´Regans statistik på folkviljan, om han nu menar att den inte kommit till uttryck på demokratisk väg...

"nätverket Yimby som [...] än en gång dammar av de gamla betongbrutalisternas slitna stridsrop om förnyelse, ny förnyelse och nyare förnyelse."
YIMBY är väl snarast motsatsen till betongbrutalisterna. Nätverket uttalar sig t ex alltid negativt om trafiklösningar som gynnar massbilismen och är definitivt emot att bygga upp Slussenkringlan i sitt nuvarande överdimensionerade skick på nytt, något som jag förstår att O'Regan vill. YIMBY ser helst att 30-talets betongbrutalistiska misstag rättas till och att Slussen återfår den småskaliga bebyggelse som alltid kännetecknat platsen. Att O'Regan lägger så mycket energi på att utmåla den ambitionen som "att göra det onda" och ett verk av "mörkrets krafter" tyder på att han tagit det inledande citatet till sitt hjärta.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (14 Maj 2010 12:17):
Visst skulle man kunna se trafiklösningen och bebyggelsen separat. Sedan måste man räkna på kostnaden.

Det kan hända att det är värt att höja skatten under några år för att bygga Slussen med mindre kommersiella inslag och fler offentliga inslag istället. Men säg det då! Visa hur det skulle se ut.

Nu är det mest ett enda stort populistiskt gnäll om nidingar och mörkermän.
 0
Johannes Hulter (14 Maj 2010 12:43):
"Slussens framtid" är ju verkligen helt bisarr. Jag snubblade över följande "expert-artikel" [sic]: http:​/​/​slussensframtid.​se/​slussen-​var-​storsta-​funktion.​.​

Där kan man läsa följande: Utan Slussen skulle vi dö! Hela vårt liv skulle försvinna, som om tiden skulle slukat allt.Vi måste rädda Slussen, rädda vår största funktionella levande skulptur! Var med min vän! Ge inte upp! Varenda tid och sekin är värd det! Låt oss inte förstöra det som är så vackert och mycket mer än det vackra Eiffeltornet! Säg nej så fort Du kan!

Allt skrivet av en "konst- och litteraturkritiker" som naturligtvis bor på... *trumvirvel*... Österlen.

:)
 0
Magnus Orest (14 Maj 2010 12:57):
Hon jämför inte bara Slussen med Eiffeltornet. Hon värderar alltså Slussen högre än Eiffeltornet?

Vi bör nog tiodubbla försvarsbudgeten nu. Snart blir det krig.
 0
Herbert Tingesten (14 Maj 2010 12:57):
Läste du den där Slussen liknas vid ett Rembrandt-verk då? Av en som bor i Amsterdam!

http:​/​/​slussensframtid.​se/​slussen-​ar-​en-​rembrandt/​

XD XD XD


Egentligen bör man inte besvara sådant, det är tillräckligt kul att de inte inser hur de förstör för sig själva genom att släppa fram vilka tomtar som helst. Nästan lite sugen på att skriva ett inlägg som tillskriver Slussen magiska egenskaper, en kosmisk portal till tid och rum.
 0
Magnus Orest (14 Maj 2010 13:02):
Herbert, jag skulle hellre jämföra Slussen med ett verk av Salvador Dalí. Han var ju spritt språngande galen, och stolt över det.

Vilken annan konstnär än han (eller le Corbusier) skulle komma på idén att smälla upp en gigantisk motorvägskorsning mitt i centrala Stockholm, och samtidigt riva några hektar 1700-talsbebyggelse för att ge plats åt skapelsen?
 0
Jonas V (14 Maj 2010 14:13):
Tingesten: bra kommentarer! Fint att du tar dig tid, och så föredömligt håller en sansad ton.
 0
Jonas V (14 Maj 2010 14:26):
Vidare om Slussenkramarna. En av deras rädslor - som jag delar - är Galleriasyndromet. Man är rädda att man kommer ersätta kulturbebyggelse med flådiga kommerslokaler. Istället för blå hallarna - galleria. De uttrycker det inte ordagrant, men jag tror mycket av rädsla för förändring ligger här.

Därför är det sorgligt att konstakademin har en så svart-vit, okomplicerad syn på Nya slussen. Vad jag anser att de borde göra är snarare att förespråka en starkare kulturell närvaro i nya slussen. Gå tills storms och säga JA! till intressant arkitektur, mer kulturbebyggelse eller vad man nu vill se. Nu säger man bara NEJ!

Det är mycket synd. Kulturen har, i jämförelse med Centraleuropa, en svag ställning i vårt land. Det är svårt att argumentera för någonting som inte uppvisar ett 1:1-förhållande mellan kostnad:produktion. Det vore bra om en institution som konstakademin istället använde sitt inflytande för att komma med förslag som motpol till de kommersiella krafterna. Med deras förenklade perspektiv reduceras allt till ett nej.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (14 Maj 2010 16:56):
Ja visst är det så.

Det finns bland annat en planerad stadsbibliotekslokal som ska byggas någonstans.
 0
Martin Ekdahl (14 Maj 2010 20:37):
Ha, ha, mycket underhållande sågning av O'Regan. Jag skulle gärna ha hört hans tal. Det verkar ju ha varit paradoxalt till fulländning.
 0
Matti Shevchenko Sandin (15 Maj 2010 10:26):
Oavsett om O´Regan vill återgå till något tänkt 1700tal eller bevara slussen i sin 30-talsgestalt så handlar det om rekonstruktion. I restaureringstänk är detta vanskligt eftersom man då utgår från tanken att ett original är ett original är ett original. Ett dokument. Allt annat blir en rekonstruktion, ett bländverk. Dessutom måste man förbättra och antagligen göra om logistiska i funktionen. Då får vi något som ser ut som "Slussen", men inte är det. Ungefär som Sturegallerians fasad eller att återuppföra en av de mest sörjda byggnaderna i stadens historia, Gusaf III:s opera, och kalla den original.

Jag undrar dock om slussen någon gång varit ett mysigt innerstadstorg, snarare en naturlig handelsplats. Det motståndarna till de tänkta huskropparna menar är nog att blockera ingången till södermalm och utblicken mot de övriga malmarna. Det kan jag förstå. Få platser och städer har så fantastiska levande bibliotek över arkitekturhistorien som inte bara är en lisa för själen utan även en bra turistmagnet.

Personligen tycker jag Slussen är läcker, men bara för det är den inte utbytbar. Acceptera-rörelsen, le Courbusier och Tage William-Olsson (samt Göran Lundborg)hade en syn på arkitektur som maskinell och funktionell. Byggnation bedömdes och bedöms nog fortfarande att stå i ca 70 år innan den bör tas ned. Och vad materialvalet och funktion visar så hade de nog rätt för sin tids arkitektur. Deras tankar om just byggnation har definitivt format Stockholm, även om de ville göra mer än så. Tyvärr har man på senare år tagit fasta på vissa stilelement inom funkisen och skapat moderna hybrider av 1930-1970talet och kallar det bra arkitektur. Funkisliknande hus med leverpastej- och lindblomsfärgade putsrutor dyker upp som svampar ur jorden, alternativt överdimensionerade glaslådor.

Själva debatten om hur det ska ta sig ut verkar ha kommit på skam, det pratas mest om hur många, hur höga byggnader som kommer att byggas. Kan man få fler visioner om hur vi tänker gestalta vår tid vid slussen? Eller skall det ännu bli en halvmesyr, likt Pinnen vid Fatburen?

Herbert, Tingesten: ( om Gamla stan) Det har byggts så sent som på 1980-talet samt gjorts enorma betongförstärkningar under själva holmen för att inte tala om alla de restaureringar som dagligen förekommer i byggnaderna. Så även om Gamla Stan ser museal ut så utifrån sina förutsättningar med blå-märkningar och dylikt så händer där i princip lika mycket som övrerallt annars i Stockholm.
 0
Herbert Tingesten (15 Maj 2010 13:55):
Matti:

Inga byggprojekt har genomförts i Gamla stan de sista 50 åren som medfört mer än minimala exteriörförändringar (några innergårdshus har rivits under senare decennier men det syns inte ut mot gatan). Stadsdelens museala karaktär kommer sig av detta, och det förändras inte av att man också utfört underhållsarbeten och grundförstärkningar och byggt ett underjordiskt garage. Jag är lite osäker på vad O'Regan vill ha sagt genom att dra upp Gamla stan men förmodligen menar han motsatsen till det han säger, att en stadsdel inte behöver stagnera bara för att den är museal. Då använder han en annan definition av "stagnera" som inte inbegriper befolkningstillväxt, för någon sådan finns det inte plats för på Stadsholmen. Det var ju därför staden en gång sprawlade ut på malmarna.

Om 20-talets Södermalmstorg: Eftersom ingen av oss har upplevt det med egna ögon kan den exakta mysighetsfaktorn vara svår att fastställa, men så här såg det ut när det begav sig:

http:​/​/​www.​stadsmuseet.​stockholm.​se/​media/​bilder/​samli.​.​
http:​/​/​www.​stadsmuseet.​stockholm.​se/​media/​bilder/​samli.​.​
 0
OscarJ (15 Maj 2010 17:25):
Man får ju hoppas att politikerna inte lyssnar så mycket på dessa tokstollar, för vi vet ju redan att slussenmotståndarna inte är riktigt kloka...

http:​/​/​www.​skyscrapercity.​com/​showpost.​php?​p=​54496821&.​.​
 0
Fredrik Rosenhall (15 Maj 2010 22:59):
Denna infekterande polemik understryker bara vikten av att särskilja trafikfrågan från nya byggnaders läge och utformning. Om Yimby tycker att O´Regan tillskriver er åsikter som ni inte har, varför tillskriver ni då honom åsikter som han inte ger uttryck för i den länkade texten? Jag menar, hans argument handlar ju inte om att bevara en modernistisk trafikkarusell utan om det djupt problematiska i att bygga igen det storslagna rummet mellan Gamla Stan och Söder! Känner personligen en stor tveksamhet till detta; att göra Södermalmstorg till ett slutet torg och flytta fram utsiktslägena till terrasser framför nya hus. Utsiktsplatserna blir mer som utflyktsmål än naturliga delar av stadslivet och med detta mister Slussen stora delar av sin storslagenhet, sin urbana särart. Att göra jämförelser mellan den prefunktionalistiska kåkbebyggelsen som fanns på platsen och de tunga volymer som behövs för att ge ekonomisk bärkraft åt projektet idag känns inte heller helt relevant.
Dock delar jag helt indignationen över den betongromantik som vissa Slussenkramare ger uttryck för. Ställer man upp för och nackdelar med de olika trafiklösningarna talar mycket för den nya. Att den går att kombinera med bibehållen öppenhet visar inte minst Bengt Lindroos förslag:

http:​/​/​tidskriften-​arkitektur.​blogspot.​com/​20​10​/​0​4/​ben.​.​

Alltså: mer respektfull debatt, mindre pajkastning från båda sidor, tack.
 0
Johannes Lilleberg (16 Maj 2010 09:00):
Ja diskussionen om utsikten från Slussen är viktigt. Jag har därför skrivit en blogg om detta:

http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​0​5/​utsikten-​fran-​slussen_​918.​.​.​
 0
Matti Shevchenko Sandin (16 Maj 2010 10:15):
Herbert:

Jag förstår precis vad du menar om de små närmast antikvariska tilläggen i Gamla stan, men det finns faktiskt hus byggda på 80-talet, i den barocka plandelen( runt mälartorget) samt en infill-byggnad runt Köpmantorget. Har tyvärr inte adresserna i huvudet. Den vid köpmantorget kan vara en ombyggnad dock, ber om utrymme för det påståendet. Jag vet att det inte handlar om någon enorm nybyggnadsvolym, men för de som har uppfattningen om att Gmla stan är museal. Men kanske bör den vara det. Vissa stadsdelar har olika funktioner förutom boende, och gamla stan är en turistmagnet samt en god kontrast till det moderna.


Med bilderna från Stadsmuseet så ser det nog gemytligt ut, men jag drar alltid öronen åt mig när det kommer till nostalgi. Däremot vore det trevligt att få mer fart på platsen a la hötorget.

För att tillägga något om olika platsers funktion för staden så tror jag fast på att vissa områden inte skall ha en alltför städad look. "Halvrisiga" områden behövs. Skanstull som jag gärna är vid har kvar sin känsla av utpost, lite halvbrutalism som ger det i mina ögon energi. Det vore sorgligt om Slussen blev till ett nystädat och småborgerligt vardagsrum där stadens original inte trivs.
 0
Herbert Tingesten (16 Maj 2010 11:42):
Matti:

Är verkligen något av husen vid Mälartorget byggt på 80-talet? Det nyaste är väl gamla tunnelbaneledningscentralen (med nergången till station Gamla stan), byggd 1957. Möjligen kan något minimalt gårdshus ha byggts senare men jag tvivlar på det också eftersom kvarteren är så små. Den museala karaktären påverkas hursomhelst inte nämnvärt av hus som inte syns från gatan, så poängen håller, att Gamla stan inte ändrats exteriört på 50 år.

Södermalmstorg kan enbart vinna på att byggas in, och det var det jag menade med att man därmed skapar förutsättningarna för att höja mysfaktorn (från dagens bottennivå). De gamla bilderna tjänar bara som bevis på att det har fungerat förr på den här platsen, inte som någon sorts restaurationsförlaga som jag kanske gav intryck av.

Det är nog oundvikligt att platsen till en början upplevs som "städad", och det gjorde väl nuvarande Slussen långt in på 50-talet när allt ännu var blänkande nytt och modernt. Ge det några år så det hinner bli inbott. Med sitt fokus på fotgängarna och speciellt med de förändringar som föreslagits av YIMBY får det också redan från början en inbyggd mysighet som är den direkta antitesen till de ideal som styrde utformningen av 30-talsanläggningen.
 0
Matti Shevchenko Sandin (16 Maj 2010 19:16):
Herbert,

jag återkommer med exakt adress till dig, men det är inte mälartorget utan en av gatorna som går därifrån. Det står t o m årtal på huset, 1984 tror jag.
 0
Herbert Tingesten (16 Maj 2010 20:01):
Fastigheten Midas 6 ser faktiskt misstänkt ny ut, skulle det kunna vara den?

http:​/​/​maps.​google.​se/​maps?​hl=​sv&ie=​UTF8&hq=​&hnear=​Sto.​.​

Lustigt, har inget som helst minne av några husbyggen i Gamla stan så länge jag bott här.
 0
Anders Ryding (26 Maj 2010 10:03):
2010-05-18 Mitt i Vasastan

"Skönhetsrådet motsätter sig planen på en 24 kvadratmeter stor skärm för utomhusreklam ovanför butiken Axelssons i korsningen Drottninggatan/Klarabergsgatan. Ljusskenet från skylten skulle påverka de kulturhistoriska miljöerna kring torget negativt ,anser rådet. Konstverket 'ränta på ränta' på en fastighet som ägs av Afa Försäkringar är ett av exemplen som Skönhetsrådets vd Monica Hector pekar på. Afa:s fastighetschef Harry Granberg säger att det är kul att bidra med ny teknik kring Sergels torg."

Say no more............
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter