Utskrift från www.yimby.se
....

S vill bygga tunnelbana

 
I gårdagens DN står det om S vilja att bygga mer tunnelbana i Stockohlm. En positivare inställning än M, som sagt nej till mer tunnelbana. Mer tunnelbana är något vi på YIMBY argumenterat för tidigare och kommer fortsätta göra. Tunnelbanan är nödvändig för att Stockholm ska fungera. Om man vill bygga levande miljövänliga stadsdelar med korta avstånd till kultur, arbete, parker och service så krävs en kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik. Det är också viktigt att bygga ut kollektivtrafiken för att minska bostadsbristen. Det finns mycket mark i Stockholm. Men det är brist på planlagd kollektivtrafiknära mark som har den infrastruktur som byggbolagen behöver för att kunna bygga promenadvänliga stadsdelar.

Att grena av Gröna linjen från Odenplan norrut kommer ge den kapacitet som krävs för en tät yteffektiv stadsdel. Det ger möjlighet att bygga en levande miljövänlig stadsdel med närhet till det mesta, över en plats som idag domineras av parkeringsplatser och motorväg. Dessutom skapar det möjligheter för en framtida dragning vidare norrut (kanske till Solna Station och vidare).

S gör dock misstaget att se tunnelbana som en universallösning. Många tvärsträckor, särskilt längre ut, har inte den tätare bebyggelse som krävs för att en tunnelbana skall vara motiverad. Det kan förändras i framtiden. Men tills vidare kan en del av sträckorna som S föreslår trafikeras av spårvagn.

Att öppna nya uppgångar i andra änden av stationer som idag bara har en uppgång är ett bra förslag. För många stationer, som Universitetet och Telefonplan, passar det mycket bra. För några stationer med många på- och avstigande skulle till och med en tredje uppgång i mitten av stationen, likt den som Hötorget har, vara välkommet. För en del stationer behövs det dock en del kompletterande bebyggelse för att motivera en ny uppgång. Det kan man se som en möjlighet att skapa mer stad. Kymlinge (även kallad Spökstationen) ligger söder om ett glest bebyggt område (med bland annat en motorled som just nu byggs ut till motorväg) och norr om ett grönområde. Om stationen öppnas får man en chans att bygga många nya bostäder och arbetsplatser som ligger nära både Kista och natur. Om man däremot missar chansen att bygga ut stadsdelarna samtidigt som man öppnar nya utgångar så kan det bli färre resenärer per uppgång och det blir dyrt.

Ett mycket trevligt utspel av S i denna fråga alltså, men tyvärr har dom inte alltid så rätt när det gäller kollektivtrafik. Lasse Dahlbergs prat om ”NK-express” är sorgligt. Han fortsätter med samma ”fakta” som ABC redan blivit fällda för i Granskningsnämnden för radio och TV. Det är dags att släppa den oerhört vinklade argumentationen och komma med i en disskusion baserad på verkligheten! Spårväg City är förhoppningsvis bara den första linjen som byggs i innerstaden. Blåbussarna behöver det stora kapacitets- och bekvämlighetslyftet som en uppgradering från buss till spårvagn ger. Här har M:s inställning varit klart trevligare, de verkar ha insett att spårvagn är det mest kostnadseffektiva sättet att öka kapaciteten för en busslinje. När tas första spadtaget för 4:ans spårvagn?

4:an har lika många resande per dag som SJ!

Både tunnelbana och spårväg behövs, de fyller olika roller. Det är dags att sluta bråka om det är tunnelbana eller spårväg vi ska bygga och istället fokusera på vilken trafiktyp som bäst passar uppgiften för just den linjen, både för idag och för om 40 år! Det långsiktiga tänkandet som de fyra tunnelbanespåren mellan Slussen och T-Centralen visar på är något som vi vill se återkomma. Vårt Stockholm växer, det vore bra om spårtrafiken kunde hänga med!

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
TR4 (28 Maj 2010 12:09):
Du argumenterar för en förgrening av gröna linjen norrut vid Odenplan. Men idag utnyttjas gröna linjen genom innerstaden till max speciellt i rusningstrafik med en hög turtäthet. Då det pga dagens kapacitetsutnyttjande inte finns möjlighet att köra fler tåg på gröna linjen genom innerstaden kommer en förgrening att kräva att man ransonerar trafiken genom att leda av delar av dagens trafik till den nya förgreningen vilket kommer att leda till överfulla tåg och en grön linje som knappt går att använda för trafikanter i rusningstrafik. Är det då inte bättre med en spårväg ovan jord som tillför kollektivtrafikkapacitet istället för att ransonera gröna linjens tunnelbanetrafik?
 0
Anders Norén (28 Maj 2010 13:36):
TR4: Högst kapacitetsutnyttjande är på Skanstull-Slussen. Väster om Odenplan är det inte kritiskt.
 0
Patric Nilsson (28 Maj 2010 13:51):
Alldeles för lite investeras i södra Stockholm, som verkligen behöver det.
 0
Norra Sthlm (28 Maj 2010 14:20):
Det är för att södra Stockholm tillhör de sämre beställda i samhället
 0
Magnus Orest (28 Maj 2010 14:26):
Det är ju i första hand de tåg som idag vänder i Alvik som kommer att gå till Norra stationsområdet om t-banan dras dit. Totalt handlar det om fem hållplatser som får minskad trafik - S:t Eriksplan, Fridhemsplan, Thorildsplan, Kristineberg och Alvik. Kommer det verkligen att innebära några större problem?
 0
Herbert Tingesten (28 Maj 2010 16:15):
Hälften av turerna på 17 vänder redan nu vid Odenplan. Den andra halvan (5 tåg i timmen i rusning) räknar SL med att kunna kompensera för med högre turtäthet på de andra linjerna. Totalt ska det alltså inte bli någon förlust av turer väster om Odenplan.
 0
Erik Sandblom (28 Maj 2010 16:48):
En människa går cirka 80 meter per minut (4,8 km/h). Det kan alltså ta två minuter bara att gå längs perrongen till den enda utgången. Med tanke på hur högt restider värderas i andra sammanhang så efterlyser jag fler uppgångar. Det gäller även pendeltågsstationer.
 0
Jacobh (28 Maj 2010 17:26):
Spårtrafik ovan jord är väl inte att föredra om det inte är absolut nödvändigt? Artikeln kunde gärna tagit med förslaget om att MP och KD vill att Waxholmsbolaget ska bli tillgängligt för SL-resenärerna. Skärgården blir än mer av ett offentligt rum! Alla praktiska problem måste ju kunna lösas kring det tycker jag.
 0
Niklas (28 Maj 2010 17:47):
De har några bra idéer. Men just att förlänga linjer är inte alltid möjligt. Att resa från Norsborg till centrlen tar en evighet. Så långt ut behöver man spårbunden trafik med större avstånd mellan stationerna, eller att inte alla tåg behöver stanna vid alla stationer.

Deras förslag på trippelspår på gröna mellan Hässelby och Alvik är därför välkommet, men jag under hur detta skulle lösas praktiskt. Perrongerna ligger idag mellan spåren. Om det endast byggs tre parallella är det svårt att tänka sig en expresslinje i mer än en riktning. Det kanske skulle gå att lösa om stationerna utformas enligt Åkeshovsmodellen (där mittspåret används åt båda hållen). Men det kommer ickedestomindre krävas att alla stationer får ytterligare en plattform (om jag inte begått ett tankefel här).
 0
Gustav Svärd (28 Maj 2010 19:50):
Att förlänga alla linjer är ingen bra idé, Gröna i båda ändar och Röda till Norsborg är långa nog. En del förlängningar är dock välbehövliga: Hagsätra-Älvsjö, Hjulsta-Barkaby/Jakan, Mörby-Täby, Kungsan-Nacka.

Trespårigt på linjerna längst ut skulle vara en väg framåt, men en dyr väg med stora driftstörningar under byggtiden då det som Niklas tar upp innebär stora förändringar mot dagens stationer på dessa linjer.

Spårtrafik på ytan ÄR mycket fördelaktigt - OM det är rätt typ av spårtrafik på rätt plats! Stadsspårvagnar är inte tunnelbana-light. De är mer en slags superbussar: jämnare gång, tar mindre plats i gatan, tar fler passagerare, tystare, lockar fler resenärer...
Tunnelbana och tyngre spårtrafik är å andra sidan lika kraftiga barriärer som en motorväg. Dessa hör hemma under jord i en stad, eller under överdäckningar.
 0
Erik Sandblom (28 Maj 2010 20:16):
Gustav Svärd, att all tung spårtafik ska gå under jord är väl lite att ta i. Själva stationen bör utformas som en del av staden och utgör då ingen barriär. I Berlin går S-bahn upphöjt, och så har man små lokaler under järnvägen.
 0
Gustav Svärd (28 Maj 2010 20:50):
Det har du helt rätt i. Det går att hitta andra lösningar, men i gatuplan hör de inte hemma. De hör dock hemma i staden, för det är ju just i staden stationerna ska ligga.
 0
Niklas (28 Maj 2010 21:36):
Gustav:
Vad gäller det tredje spåret tror jag det är smartare att satsa på fyra spår direkt (de snabbare utanför de två långsamma). Då skulle man bara behöva bygga om de mest trafikerade stationerna.

Det skulle kunna göras riktigt smidigt med omkörningsspår här och där tills hela fyrspåret är klart. Och utan störningar.

Vad gäller S-bahn så är det lockande men det kräver breda boulevarder och öppnare platser för svängradiens skull. De boulevarder vi har i Stockholm är relativt smala. Det är nog svårt att klämma in S-bahn där förutom på Ringvägen eller Valhallavägen. Men i stadsutvecklingsområden kan vi ju, om vi vill, skapa spårreservat, med tillräckliga ytor för den upphöjda spårvägens kurvor.
 0
Martin Ekdahl (29 Maj 2010 00:21):
Detta var mina spontana tankar när jag läste S-förslaget:

"Detta var intressanta förslag. Jag är särskilt entusiastisk inför tankarna på att binda ihop stadens förbindelser med en ring och att koppla samman spretiga nät och t-bana/pendeltåg. Kul att man föreslår förbinelser utåt (ex IKEA, Nacka C) och att man vill öppna Kymlinga. Kombinera det med att bebygga Kymlinge med bostäder/arbetsplatser etc."

P.s: För övrigt gillar jag även spårvagnar.
 0
Mattias Woldu (29 Maj 2010 10:03):
Absolut viktigast är ringleden för att avlasta centrala Stockholm under rusningstrafik.
 0
Gustav Svärd (29 Maj 2010 12:00):
Frågan är dock hur mycket en ringlinje skulle avlasta idag, jag tror inte på en tunnelbanering inom närmsta årtiondena (såvida inte innerstaden växer utåt med klart högre täthet än de planer som finns idag). Om den inte innebär en kortare restid och/eller färre byten så tror jag en ringlinje skulle nyttjas av ytterst få.

Den ringlinje jag ser som mest rimlig är att förlänga tvärbanans solnagren till Universitet-Ropsten-Djurgården-Danvik. Självfallet måste alla tunnlar som då byggs dimensioneras så att det får plats tunnelbana i framtiden. Det vore intressant att se hur resande-flödena skulle ändras av en sådan linje.
 0
Patric Nilsson (29 Maj 2010 12:54):
En ringlinje skulle definitivt innebära kortare restider för en majoritet av förortsboende ta bara exemplet med en linje från Skärholmen, via Drottningholm till Vällingby. Restiden till Vällingby från Skärholmen är idag 47 minuter (via tvärbanan) och 58 minuter (med enbart T-bana). Restiden mellan Skhlm-via Drottningholm-Vällingby skulle kanske vara 10-12 minuter. Dra sedan linjen vidare till pendeln i Barkaby och så Akalla och Sollentuna. Den linjen skulle bli väl utnyttjad, och spara mycket tid för många. Sen är det bara att dra linjen vidare tills vi får en ring.
 0
Niklas (29 Maj 2010 13:35):
Patric:
Det är väl ingen tvekan att den linjen skulle förkorta restiderna för de som skulle utnyttja den. Men frågan är hur stor denna skara skulle vara. Det är lite som med förbifarten. Den kommer knappast att lösa trängsel på Essingeleden eftersom den inte går dit de flesta ska.

Förbifarten kommer förmodligen att leda till mer gles, bilberoende villamattor. En alltför vid ringlinje skulle (skulle jag tro) leda till utspridda förortsenklaver (som kommer kallas stadsdelar) där stationerna på ringlinjen förläggs, detta sker förmodligen på bekostnad av förtätning på centralare delar. Det blir en ring från vilken det kommer krävas ett byte för att ta sig in till centrala delar av staden. En så dålig kollektivtrafiktillgänglighet kommer i sig generera mer biltrafik. Det kanske skulle funka om Vällingby-Kista-Tureberg och Skärholmen-Kungenskurva- utgjordes av riktiga stadskärnor. Men där är vi förmodligen inte ens om 50-100år.
 0
Patric Nilsson (29 Maj 2010 14:09):
Jag tycker ändå att man måste se till hur Stockholm faktiskt ser ut. Även om vi vill att innerstaden skall växa utåt och att många av de som idag bor i dessa enklaver utslängda i skogen, vi kallar förorter, skall kunna flytta närmare stan, så är det inte så det ser ut, och kanske inte det kommer en riktig förändring på, vad skrev du?, 50-100 år. Så varför lämna dessa människor i sticket genom att bara satsa kollektivtrafikutbyggnad på dem som bor centralt, och som ändå relativt sett har bra förbindelser idag? Rent praktiskt så skulle en ringlinje så långt ut innebära en regionförstoring för vilka möjliga arbeten folk kan tänka sig att söka sig till beroende på var de bor i Stockholmsområdet. En lågavlönad som inte har råd med bil och bor långt ut, vill, eller orkar, kanske inte pendla över 2 timmar om dagen. Men med bra tvärförbindelse öppnar sig plötsligt hela Stockholmsområdet för denna person.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Maj 2010 14:27):
Man har nog råd med två ringlinjer/tvärlinjer på längre sikt. Börja med att uppgradera Tvärbanan till vettig standard. Den gamla delen av Tvärbanan är avsedd för 10 000 - 15 000 resenärer per dygn. Det verkliga antalet blev 45 000 och kommer fortsätta växa i framtiden.

En yttre ringlinje borde binda ihop alla olika grenar av tunnelbanan. Skarpnäck-Gubbängen-Högdalen-Älvsjö-Fruängen-Hägersten-Brommaplan låter väl som en linje som skulle ha ett ganska gott underlag, tror jag. Bara som ett exempel. Man kan dra en liknande linje norr om stan, t ex Brommaplan-Danderyd.
 0
Niklas (29 Maj 2010 15:48):
Patric:
Risken som jag uttryckte det är att en ringlinje så långt ut bidrar till en mer utspridd struktur. Då får man ytterligare ett problem att hanskas med som ringen i sig inte löser
Men du har en viktig poäng ändå: Hur ska man skapa bra kollektiva tvärförbindelser en bit ut utan att det uppstår förortsenklaver?
Ett sätt är att medvetet hålla långa avstånd mellan stationerna (bara då den korsar andra linjer): ex Nacka C - Skarpnäck - Hökarängen - Bandhagen - Älvsjö - Fruängen/Västertorp - Skärholmen - Lovön - Vällingby - SpångaC - Rinkeby - Kista - Helenelund - DDR:s sjukhus - LidingöC - Dalenum - NackaC. Problemet är då att en massa ny mark ändå öppnas upp för exploatering så man kan tänka sig att det kan vara svårt att hålla på principerna om stora stationsavstånd.
 0
Ola (29 Maj 2010 16:23):
Ang. snabbtåg på gröna linjen (skip-stop) så har det väl körts en gång i tiden? Någon som har koll på hur det funkade då?

Kollade i tidtabellen för gröna linjen (17, 18 och 19) och det är egentligen bara till Alvik som det är "trångt" med tåg, 20 i timmen om jag förstod det rätt. Från Alvik skulle tåg var 10 minut kunna köra skip-stop och bara stanna i Brommaplan och Vällingby-Johannelund-Hässelby gård och strand. Det kan utan problem genomföras som banan ser ut i dagsläget genom att de långsamma tågen väntar på att snabbtågen ska passera i Åkeshov (en station med fyra spår). En ännu bättre lösning är att anlägga två perronger och fyra spår vid Brommaplan så kan snabbtågen ansluta till lokaltågen och tvärtom. Om man sedan bygger fyra spår vid Alviks station (för anslutning) eller Kristineberg (för passering) skulle snabbtåg även kunna skippa Kristineberg och Thorildsplan.

Ett tredje spår är alltså knappast nödvändigt, utan fyra spår vid rätt stationer (för passering och/eller anslutning) och en revidering av tidtabellen är nog en mycket mer ekonomiskt hälsosam lösning. Om det i framtiden skulle uppstå behov (över 20 tåg i timmen) på hela sträckan ut till Hässelby så kan ett tredje spår byggas. Då kan fyr-spåren vid perrongerna även utnyttjas. Men som det ser ut nu har jag svårt att se nödvändigheten i ett tredje spår. Snabbtågen (skip-stop) är dock mer än välkommet!
 0
Ola (29 Maj 2010 16:34):
Åkeshov - en station med två plattformar och tre spår menade jag. Är dock inte insatt i hur vändspåret skulle kunna fungera som passerspår dock. Någon som har bättre koll på de tekniska detaljerna får gärna fylla i. Tack. Kanske bäst att bygga fyrspår vid Brommaplan ändå.
 0
Christer Tengblad (30 Maj 2010 18:24):
Håller inte med om att Kymlinge vid spökstationen är rätt ställe att bygga på i första hand. Närmast "snart nya" E18 finns det ju planer på att bygga mer (bl a ett kraftvärmrverk) vilket är helt ok då det skärmar av friluftsområdet (kanske inte blir av om de borgerliga vinner till hösten). Men i övrigt så tycker jag att det är lika dåligt att prioritera detta över tex att bygga ett urbant stråk vid Enköpingsvägen ("snart gamla" E18) som att argumentera för att bebygga Hagaparken istället för att se till att Norrtullsområdet blir en tät och urban blandstad eller att vilja bygga på stora skuggan före att se till att norra Djurgårdsstaden får hög täthet och bra kollektivtrafik.
 0
Jan Wiklund (31 Maj 2010 19:54):
T-bana och spårväg är inte enda alternativen. Man kan tänka sig ett mellanting - spårväg med t-banestandard. Dvs spårväg, eller vagnar med spårvägskapacitet, på egen banvall, planskilt, för att man ska kunna dra på och köra fort. Samt för att köra förarlöst, för att få ner de rörliga kostnaderna och öka turtätheten utan extra kostnader.

Jag skulle vilja se många nya linjer, inte bara det snålalternativ som s förespråkar. Tvärspårväg Syd är budgeterad till 100 miljoner/km. Att göra den planskild skulle enligt Trafik- och Regionplanekontoret kostar 50% mer, dvs 150 miljoner/km. För 30 miljarder, dvs Förbifartens kostnader, skulle vi få 200 km. Det är dubbelt så mycket som nuvarande t-bana.

För en föreställning om hur det skulle kunna se ut, se http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​Dokument/​sl-​maxi.​html
 0
Herbert Tingesten (31 Maj 2010 20:12):
^^ Förarlösa spårvagnar? Där går nog min gräns...
 0
Magnus Orest (31 Maj 2010 20:25):
Varför inte, Herbert? Jag ser dagligen vad som tycks vara förarlösa taxibilar som far fram i trafiken. Då borde det väl funka även med spårvagnar?
 0
Herbert Tingesten (31 Maj 2010 20:57):
Förarlösa taxibilar?! Vem ska man då småprata med om ditten och datten när man åker taxi?

Seriöst, så länge den egna banvallen inte är avskild från yttervärlden av betongmurar eller höga staket så kommer gamla tanter, hundar och ponnyhästar att förirra sig upp på dem. Det funkar med utomhusdelen av tunnelbanan men bygger man åtskild banvall av den kalibern kan man väl lika gärna bygga tunnelbana på en gång. En annan faktor som talar för tunnelbana är att perrongerna till skillnad från spårväg är så höga att ingen råkar strosa ner på spåret av misstag. Javisst, det är lättare att ta sig upp om man fallit ner men jag vågar en gissning att spårvagnar ändå skördar mångdubbelt fler ofrivilliga offer per bankilometer. Även med bemannade tåg.
 0
Gustav Svärd (31 Maj 2010 21:16):
Jag tror inte riktigt på det konceptet för Tvärbana Syd. Dock finns det redan liknande system ute i stora världen som är valintegrerade delar av stora K-trafiksystem. Exempelvis Docklands Light Railway i London. Men märk väl: den kallas inte spårvagn. Så, Jan, jag skulle föreslå att sluta marknadsföra idén som en himla dyr spårvagn och istället peka just på DLR och liknande system som bra förebilder - annars blir "spårväg" än mer diffust, med en än högre maxkostnad - vilket kommer användas som argument mot alla spårvägar!
/se bara hur osaklig Handelskammaren och S är i sin kritik av nya 7:an.
 0
Martin Ekdahl (1 Juni 2010 13:57):
Jag läste "föräldralösa spårvagnar" när jag tittade in på den här debatten och undrade hur tusan folk hade kommit in på ett sånt ämne. Men så såg jag att jag hade läst fel :)
 0
Henrik Åsman (1 Juni 2010 21:34):
Istället för ett tredje spår på gröna linjen tycker jag man kan förlänga grön linje från Hässelby till en pendeltågsstation (t ex Spånga). Resenärer får då en möjlighet att åka mot trafiken och sedan få "skip-stop" mot Odenplan, T-centralen.

För övrigt borde de flesta tunnelbanegrenar avslutas vid en pendeltågsstation med lätt byte (helst direkt över perrong).

Ett förslag vore t ex:
Akalla-Häggvik
Hjulsta-Barkarby
Hässelby Strand-Spånga
Hagsätra-Älvsjö
Farsta Strand (är väl inte direkt byte över perrong...)
Fruängen-Älvsjö

Givetvis är förlängning av blå linje till Nacka mest angeläget, men det får nog vänta tills Österleden byggs.
 0
Michael Lindgren (1 Juni 2010 21:56):
Apropå DLR så är väl det den hemskaste spårbundna katastrofen som finns? Tog mig över tio minuter att åka 200 meter på grund av en station ungefär var 40:e meter.... :/
 0
Gustav Svärd (3 Juni 2010 10:58):
@Henrik Å
Hässelby till Spånga låter sig ej göras då Gröna linjen utanför Vällingby svänger västerut, alltså c:a 180 grader fel för att komma till Spånga. Hagsätra till Älvsjö är dock ett helt annat lägga då det till och med finns (eller iaf under lång tid fanns) ett spårreservat för just den sträckningen. Att åtgärda Farsta Strand vore en bra idé, varför vi ska ha kvar en lösning baserad på att det var SS som körde tunnelbana och SJ som körde pendeltågen förstår jag inte (fast det kanske har hunnit bli K-märkt?). Grundtanken din att tunnelbanelinjer avslutas vi pendelstationer är, tror jag, en mycket god idé som hjälper till att skapa ett nät (istället för den nav-och-ekrar-lösning vi har idag).

@Michael L
DLR blev långt mer framgångsrikt än det var planerat för. De har på senare år tagit bort minst en station (i Canary Wharf) i samband med att de förlängt stationerna så att de nu ska kunna köra 3-vagnarståg. DLR är inte perfekt, men skulle tillsammans med liknande system agera modell/inspiration till en lättare/billigare helt planskild lösning än Tbana på vissa linjer i Stockholm.
 0
Henrik Åsman (3 Juni 2010 12:26):
@Gustav S
Jag har inte detaljstuderat de olika förslagen i min lista. Tror säkert att flera av dem är mer eller mindre genomförbara. Just förslaget Hässelby Strand-Spånga såg jag faktiskt en denna tråd: http:​/​/​www.​postvagnen.​com/​forum/​index.​php?​id=​30​0​622.​ Min grundtanke var annars att peka på möjligheten att öka möjligheten med byte mellan pendeltåg/tunnelbana istället för skip-stop. Ett tredje spår känns som en dyr lösning (ombyggnad av stationer) för liten tidsvinst. Jag tror iofs att SL är medvetna om potentialen av att öka bytesmöjligheterna mellan pendeln och tunnelbanan (Citybanan kommer att förbättra bytesmöjligheterna avsevärt), men man kan ju alltid önska sig mer...
 0
Jan Wiklund (8 Juni 2010 20:50):
Herbert: förarlös t-bana är gängse rutin. Med förarlös spårvagn menar jag bara lite mindre skala, där det inte behövs lika mycket kapacitet som t-bana. Givetvis kräver det dock planskilda spår och hela baletten. Dvs 50% dyrare än vanlig spårväg. Men 200 km kostar ändå inte mer än Förbifarten.
 0
Bosse L (9 Juni 2010 09:27):
Erik, du gör kanske delvis ett vanligt tankefel när du efterlyser fler upp/nedgångar till T-banan. Perrongen ligger ju ändå på samma ställe. Därmed inte sagt att det är fel med fler upp/nedgångar.

Men uttrycket "Jag bor nära T-banan" används ofta av dem som bor kanske något kvarter från en nedgång - om det sedan är några hundra meters gång till nedgången, en eller ett par rulltrappor och några hundra meters gångväg under jord till perrongen "räknas inte in". Om någon har samma transportarbete till en buss/spårvagnshållplats säger denne inte att den bor nära bussen/spårvagnen. OBS att jag täker på förhållandena i innerstaden, där T-banan ofta inte är effektiv på kortare/meddellånga sträckor därför att gångvägen till T-banan är alltför lång, som t.ex. på Frihamnen - Norrmalmstorg där 76:an är snabbast.
Mvh
 0
Herbert Tingesten (9 Juni 2010 15:13):
Tror de flesta enuppgångsstationer har uppgången på mitten, men det finns nog några stationer där man kan komplettera en uppgång i bara ena änden, som man gjorde vid Medborgarplatsen. Blir ju billigare i drift också när man sparkat personalen och infört biljettautomater genomgående, och säkerheten höjs förstås med en reservutgång.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (9 Juni 2010 17:00):
Bosse L: Yttrafik som bussar eller spårvagnar behövs för att täcka in en stads hela yta någorlunda väl. Men blir det inte fler som "på riktigt" bor nära tunnelbanan om man bygger fler uppgångar? Det handlar om ganska små investeringar. Pendeltågsstationerna är ännu viktigare i det avseendet. Där kan det bli mycket stor skillnad i avstånden till ganska låga kostnader.
 0
Erik Sandblom (10 Juni 2010 10:24):
Bosse L
Inget tankefel. Även om perrongen är jättenära så måste man ändå gå till den. Om det är en stor omväg så tar det lägre tid eller hur? Därför måste perrongerna ha uppgångar i båda ändor.
 0
Palle (10 Juni 2010 16:53):
Fick tips om idén med direktlinje Kista-Solna C-Karolinska-Norra station-Odenplan-Fridhemsplan-Hornstull-Liljeholmen-Älvsjö-Hagsätra-Högdalen. Det blir rimligtvis nybygge Odenplan-Sabbatsberg-Fridhemsplan, men då blå gren Solna C-Kista inte lär ha nått kapacitetstaket borde väl två linjer kunna samsas där, eller blir det svårt i högtrafik? Därmed kan restider till/från Kista minska (Samma sak Hagsätra - vidare Högdalen för ev slutstation på linjen där istället för i Hagsätra.)
 0
Niklas (10 Juni 2010 17:14):
^^
Bra idé. Vill man slippa problemet med två linjer på blåa mot Kista kan man låta din linje vi diskuterar ta över Akallagrenen, medan den nuvarande grenen av blåa istället förlängs med station vid Huvudsta, Solna city, Solna stn, Försunda och Bergshamra. För att slippa två linjer på samma spår vid Hagsätragrenen kan den istället efter Rågsved vika av längs med huddingevägen till Huddinge station.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Brottslighet per invånare
26 September 16:23 av Smoovla Smoovla
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter