Utskrift från www.yimby.se
....

Slussen kontra Slussen

 
Med tanke på att vissa myter om både dagens Slussen och förslaget till ett framtida Slussen verkar ha fått eget liv känns det som om det är dags att reda ut ett och annat. Vad är sant och vad är falskt?

"Nya Slussen innebär en ökning av körfälten!" Det stämmer inte, utan innebär i själva verket en minskning av utrymmet för biltrafiken från dagens 12-14 körfält fördelat på två broar till 8 körfält på en bro.

"Den nya bron är större än den gamla!" Falskt. Den är marginellt större än vardera av de två broar som idag utgör Slussen, och lämnar betydligt mer fria ytor för vattenspegeln.

Visserligen är det riktigt att den nya bron - som ju ersätter två gamla broar - är bredare än vardera broarna idag. Men glöm inte att det trots allt handlar om en trafiklösning som behöver fungera i framtiden, och att antalet körfält (8) utgör ett minimum eftersom den nya bron fungerar som två.

För att illustrera skillnaden

har vi tagit fram följande bilder, utifrån satellitbilder från hitta.se och de bilder på nya Slussen som tillhandahålls av Stockholm stad.

Observera dock att de inte är exakta in i minsta pixel. Vi har arbetat med det som har funnits att arbeta med, som är bilder hämtade från nätet. Oavsett hur vi har skalat dem har det blivit vissa avvikelser, eftersom bilden på dagens Slussen är ett flygfoto, medan framtidens Slussen baserar sig på en skiss. Skillnaderna skulle dock i verkligheten utgöra på sin höjd några meter.

Så här ser dagens Slussen ut från ovan:

 
Källa: Eniro

Så här kommer nya Slussen (kanske) att se ut i samma vinkel:

 
Källa: Stockholms stad

Så här blir skillnaden om vi lägger framtidens Slussen över en bild av dagens. Notera hur lite av dagens trafikkarusell som faktiskt döljs:

 
Montage: Magnus Orest

Anser du att argumentet att staden satsar på ökad bilism håller enligt den här jämförelsen? Det gör många bevarandeivrare, men bilderna talar samtidigt sitt eget tydliga språk.

Länkar:
SvD

YIMBY:s yttrande om slussen

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Johansson (1 Maj 2010 11:23):
Vet inte om du/ni har gått över Slussen, och om ni har försökt gå över en åttafilig bilväg? Slussen som den är bättre eftersom varje bilstråk bli mer lätthanterligt till fots, medans en åttafils väg känns som en berlinmur med minfält.

Men visst det kan bli bättre med ett koncentrerat bullrande helvete a la Sveavägen/Sergelstorg än den nuvarande pissljumna misären runt hela området.
 0
Herbert Tingesten (1 Maj 2010 12:11):
Kanske bäst att du ritar in övergångsställena extra tydligt, Magnus... ;)

Vanföreställningarna sitter hårt. De som talar om "8-filiga motorvägar" tycks hela tiden resonera utifrån utgångspunkten att den nya bron på något sätt ska dra till sig en massa trafik som inte finns idag. Det blir troligen snarare tvärtom i och med att utrymmet för bilarna blir mindre och framkomligheten därmed lägre.

Bullernivåerna minskar också genom att tre av filerna ligger i ett försänkt tråg på halva brons sträckning och inte minst genom att hela Stadsgårdsleden däckas över.

På brons södra sida blir det bara fem filer i ytplanet. Fem filer är exakt lika många som de som redan idag finns på bron där Hornsgatan och Katarinavägen korsas. Trafiken blir iofs den kombinerade trafiken för de två gatorna just vid brofästet, men på det sena 50-talet var trafiken dubbelt så stor som idag på båda gatorna var för sig och det klarade man ju bra med signalreglerade övergångsställen.
 0
Magnus Orest (1 Maj 2010 13:05):
Erik, saken är den att det bara är på en punkt de åtta filerna går parallellt, och det är vid sammanbindingspunkten nere på Skeppsbron. Annars är det fråga om en ramp som leder ner till Stadsgårdsleden, och två ramper (som är betydligt smalare än det som idag finns på platsen) som leder upp till Ryssgården och Södermalmstorg.

Norr om korsningen på Skeppsbron strålar körfälten samman och blir till totalt 4 eller 5.

Frågan är om staden inte borde "plantera in" lite träd i modellen och skissen, så att gränserna för trafiken blir mera klart markerade. Det är trots allt en rejäl minskning av ytan för biltrafiken, men många verkar inte förstå det när de tittar på modellen.
 0
Martin Ekdahl (1 Maj 2010 14:08):
En parentes: Vart tog den där lilla parken ute på udden vägen i det nya Slussenförslaget? Har den ett namn? Jag har nog vistats där en gång i mitt liv. Den är inte mycket för världen, men måste väl ändå räknas som park? Jag ska forska i detta mysterium.
 0
Magnus Orest (1 Maj 2010 14:23):
Martin, parken försvinner. Jag är inte säker, men som jag förstått det kommer de inte bara att bygga nytt utan även muddra ur för att göra sundet bredare, samtidigt som en del av "bukten" in mot Gamla stan försvinner. Ett av kraven är att vattengenomströmningen ska öka med den nya lösningen, så att Mälaren kan tappas på mer vatten när det behövs.
 0
Herbert Tingesten (1 Maj 2010 14:52):
Sjöbergsplan heter den och ligger på utfyllningar som gjordes mellan 1700 och 1850. Park har den varit sedan förra Slussenomdaningen 1935. Jag har aldrig satt min fot där heller.
 0
Bengt O. (1 Maj 2010 16:24):
Ber att få protestera mot att klassas som "bevarandeivrare." Även om jag har en del att invända mot argumenteringen i inlägget så visar ju bilderna ändå helt tydligt att det vore fullt möjligt att endast genomföra den föreslagna trafiklösningen och avstå från att uppföra betong- eller glaskartongerna (tack för det uttrycket Jerker Söderlind vars artikel faktiskt ffg gav en strimma hopp - han tror att vi som protesterar kommer att få rätt!)som i ett slag eliminerar utsikterna eller rättare: reserverar dem för ett fåtal priviligierade dvs. de som jobbar i kontoren.

Det finns faktiskt folk som vistas på Sjöbergsplan och man passerar förbi den när man går från Söder Mälarstrand mot Kornhamnstorg.

Ner med Fosterförslaget! Fram för en snabb renovering av Slussen!
 0
Herbert Tingesten (1 Maj 2010 16:59):
Bengt O, jag vet ju sedan tidigare att det är som att gräva ett hål i vatten, men jag försöker ge dig fakta i målet igen, för säkert tionde gången nu: Utsikten "elimineras" inte eller "reserveras för ett fåtal priviligierade". Slussenterrassen är öppen för alla, och i och med att den anläggs längre norrut än nuvarande smala gångbana och högre upp så blir utsikten väsentligt bättre än idag, utom från Södermalmstorg. Det finns heller inget Kolingsborg som skymmer, utan du har fri sikt från Lilla Essingen till Nacka strand. Som en extra bonus kan man kanske även hoppas på en dedikerad utsiktsterrass på taket av något av de nya husen.
 0
Anders Gardebring (1 Maj 2010 17:12):
Bengt O:
Blogginlägget kritiserar i huvudsak de som vill bevara den nuvarande slusslösningen samtidigt som de kallar den nya för en "motorväg". Inlägget tar ju överhuvustaget inte upp utsiktsdiskussionen.
 0
Herbert Tingesten (1 Maj 2010 17:17):
Förresten, Magnus: När jag kollar ser jag en liten misspassning på jämförelsebilden. Slussenterrassens norra kant ska precis tangera Kolingsborg, som på den här bilden:

http:​/​/​farm5.​static.​flickr.​com/​40​10​/​4567713999_​f4ae2f8.​.​
 0
HansS (1 Maj 2010 17:40):
Jag tycker det här inlägget förbiser en väsentlig sak nämligen upplevelsen av vägen. Det är möjligt att bron tar mindre utrymme i anspråk men den ger ett mer massivt intryck. Två mindre vägar upplevs annorlunda än en stor. Att många har reagerat på den här bron har med hur man upplever vägen/bron och inte på den faktiska storleken. Att man här i inlägget behöver bilder för att bevisa att den är mindre säger väl något om hur man upplever den.
 0
Michael Lindgren (1 Maj 2010 17:49):
Bengt O, du beter dig som en femåring. Som Herbert säger, det är som att försöka göra hål i vatten...

HansS - kolla bilderna, skulle säga att nuvarande slussen ger betydligt mer massivt intryck.
 0
Anders Gardebring (1 Maj 2010 18:14):
HansS:
Just upplevelsen av bron är något vi tar upp i vårt yttrande, då det är en synpunkt vi delar. Bl.a. nämner vi möjligheten att dela upp trafiken på två olika broar.
Det är dock viktigt att poängtera att nya slussenförslaget innebär en minskning av trafiken, inte en ökning.
 0
HansS (1 Maj 2010 18:44):
Michael Lindgren:
Ja, om man ser till ytan men hur man upplever trafiken är en annan sak.
 0
Niklas (1 Maj 2010 18:51):
En fördel med förslaget är att Slussen blir en del av stadsväven. Om det är fyra eller åtta filer är mindre intressant, då sådan i en stadslösning kan justeras i efterhand (dvs ev en minskning av antalet filer på bilbron, mot att ex två förläggs på det som planeras som GC-bro). I en helhetslösning som inte är en del av staden (dvs dagens Sluss) är sådana justeringar mycket svårare att åstadkomma. Där handlar det om allt eller inget.
 0
Herbert Tingesten (2 Maj 2010 01:53):
Man ska komma ihåg att den fulla bredden egentligen bara syns från Skeppsbron (förutom från luften). Från övriga vinklar ser man bron mer från sidan och då märks det inte att den är ett par meter bredare än dagens östra bro.
 0
Martin Ekdahl (2 Maj 2010 14:53):
Magnus O och Herbert T: Tack för svaren om Sjöbergsplan. Måste passa på att besöka parken nästa gång jag är i Stockholm för att ta mig en ordentlig titt på hur den egentligen ser ut. Det måste utan tvekan vara en av Stockholms mest okända platser.
 0
L-Å H (3 Maj 2010 01:04):
"Det måste utan tvekan vara en av Stockholms mest okända platser."
Tja, Sjöbergsplan syns från T-banan, så de flesta borde känna till den. Jag har en känsla av att det inte är en så trevlig park, men har aldrig varit i den.

Såg för övrigt en artikel på Newsmill om Slussen, där man vill gräva ner T-banan. Jag anser att de som fortfarande framför den idén knappast begriper vad det innebär! ( http:​/​/​www.​newsmill.​se/​artikel/​20​10​/​0​5/​0​1/​slussens-​for.​.​ )
 0
Erik Johansson (3 Maj 2010 08:36):
Kan för tydliga något, kommer man längs kajen från slottet då är det en klar försämring jämfört med dagens lösning. Dessutom har dagens Slussen många fler nivå skillnader, du slipper se trafiken på en massa ställen. Skulle vara intressant att se en karta över hur Yimbys skyline skulle se ut som en planlösning, just pga av nivåskillnaderna.


Gjorde en interaktiv version av det ni ville visa, gjorde lite snabbt igår gör gärna bättre:
http:​/​/​allas.​foto.​nu/​trans/​

Om ni vill göra en bättre variant:
tankade upp en låg upplöst version av planlösningen på:
http:​/​/​labs.​metacarta.​com/​rectifier/​map/​40​37

modifierade js koden från denna sida (tog bort gmaps satellitvy som kräver gmaps key).
http:​/​/​sautter.​com/​map/​?​zoom=​17&lat=​59.​320​31&lon=​18.​0​7.​.​
 0
Herbert Tingesten (3 Maj 2010 10:44):
Erik: Snyggt och instruktivt! Man kan möjligen invända att kartan inte visar broarnas fulla bredd så det kanske vore bättre med en satellitbild av dagens anläggning istället om det ska vara rättvisande - det framgår inte att nya gatubron är lika bred som var och en av de existerande två broarna (40 meter).

Förstår inte riktigt vad du menar med "kommer man längs kajen från slottet är det en klar försämring jämfört med dagens lösning". Man kan ju precis som tidigare välja mellan att följa gångbanan mot Katarinahissen och att följa gångbanan mot kajplanet, via fler förbindelser dessutom, och rakare om man kommer från Munkbrosidan. Så finns det ju till skillnad från idag trappor mellan planen var 100:e meter. Trafiken slipper man väl också se på fler ställen än idag i och med att man däckar över Stadsgårdsleden?
 0
Martin Ekdahl (3 Maj 2010 12:12):
Finns det någon som vet hur det blir med den klassiska Stomatolskylten i Slussen? Enligt uppgift skall man inte kunna se skylten då de nya husen byggs. Vet ni om det stämmer eller är det en missuppfattning?
 0
Martin Ekdahl (3 Maj 2010 12:17):
L-ÅH: Ja, man ser parken från t-banan, men frågan är hur många som reflekterar över den eller ens har besökt den. Då jag besökte den tycktes den mest frekventeras av äldre män med klingande kassar. Jag är lite fascinerad av såna icke-miljöer på platser som egentligen ligger centralt i stan.
 0
Roy Mårtensson (3 Maj 2010 12:38):
Man kommer kanske inte se Stomatolskylten från precis samma ställen som idag, från Gamla stan men nog kommer den synas. Man skall ju inte smälla upp ett högt hus mitt framför Klevgränd heller. Det är bara ytterligare ett väldigt tunt argument mot nya Slussen.
 0
Gustav Svärd (3 Maj 2010 12:46):
@Erik J:
Otroligt snyggt gjort! Ser denna konceptuellt enkla och tydligt förklarande illustration och undrar varför en dylik inte funnits på SBK:s Slussen-sida från början? Gärna med samma jämförelse-idé för ett par dussin vyer. Så himla omöjligt att genomföra kan det väl inte vara? SBK och arkitekter borde väl vilja tydligt visa vad som planeras?

Går det bra att sprida länken (på facebook o.dyl)?
 0
Ulf Pettersson (3 Maj 2010 14:04):
Mycket bra jämförelse. Har själv tänkt på samma sak. Bilderna visar tydligt hur Slussen-motståndarna har fel, även på den här punkten. Det är den gamla Slussen som är den bilcentrerade lösningen, inte den nya.

Ett ännu klarare sätt att visa på hur den nya Slussen främjar fotgängare snarare än bilar, kan vara att jämföra de nya och gamla ytanspråken i reda siffror. Ett förhållande man bör ta hänsyn till, och som inte syns på bilderna, är att den nya Slussen skapar två våningar på många ytor där det bara finns en idag. Det gör att den relativa fördelningen mellan bilar och människor förbättras än mer med det nya förslaget.
 0
Erik Johansson (3 Maj 2010 16:04):
Jo det går bra att sprida länken, men jag kommer inte att lägga in satellitbild på den..

@Herbert: Jora det blir sämre, mer bilfiler och kanske lättare att komma fram vilket betyder högre hastigheter..
 0
Herbert Tingesten (3 Maj 2010 16:31):
Va? Fler bilfiler? Hur räknar du då?
 0
Magnus Orest (3 Maj 2010 16:45):
Får inte heller ihop den uträkningen. Är 8 mer än 12?
 0
Herbert Tingesten (3 Maj 2010 16:53):
Det tillkommer också minst två trafikljus (vid det nya övergångsstället omedelbart söder om brons södra landfäste samt vid den nya korsningen Hornsgatan/Katarinavägen) så lättare att komma fram blir det knappast för bilarna, och knappast några högre hastigheter heller.
 0
Anders Gardebring (4 Maj 2010 00:15):
Två av körfälten är reserverade för kollektivtrafik, och i framtiden ska troligen även spårväg få plats.
 0
Peter Zander (7 Maj 2010 18:25):
Den där Stomatolskylten är fin (fast tandkrämen smakar urk). Den satt ju från början på den första Katarinahissen, om jag inte är felinformerad. Är det inte bättre att flytta på skylten en gång till? Sätt tillbaka den på hissen.
 0
Anders Gardebring (7 Maj 2010 23:53):
Peter:
Flytta skylten? Det är helt otänkbart måste du väl förstå! ;)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8642 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Tumba Centrum
31 Oktober 11:25 av Mårten Landström
Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg

@yimbysthlm på Twitter