Utskrift från www.yimby.se
....

Vilka valfrågor är viktigast för dig?

 
Snart är det val i Stockholm. Valdebatten kommer bli tuff. En del politiker kommer föra en bra och saklig debatt, medan andra kommer svika och demonisera. En del journalister kommer beskriva och analysera politikers åsikter, men andra kommer föra propaganda.
YIMBY kommer inte ta ställning för eller mot något parti. Men vi vill göra det lättare för väljarna att ta reda på vad politikerna står för inom stadsbyggnadsfrågor. Vi kommer också analysera politikernas åsikter för att se hur de bidrar till att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt mer framgångrik stad för oss väljare. YIMBY kommer därför spela en viktig roll i valrörelsen.

Vi vill bena ut vad politikerna egentligen står för.
Vi vill att politikerna tar ställning till både de enkla och svåra frågorna.
Vi vill analysera åsikternas konsekvenser. Politikerna ska inte få spela på väljares okunskap.

Kort och gott, vi vill som ett partipolitiskt obundet nätverk underlätta för väljarna att lära sig mer om partierna.

Om du vill engagera dig i valrörelsen så är det bara att höra av sig. Vi behöver så mycket folk som möjligt för intervjuer, skriva enkäter, föra statistik över partiers åsikter i byggprojekt och mycket mer. Vår budget är 0 kr och vi gör allt arbete ideellt. Därför är ditt engagemang extra viktigt för oss.

Finns det några frågor som du tycker är extra viktig? Vad om partierna vill du veta mer om?
Gå med i YIMBY Stockholm

YIMBY Stockholm om: , ,

Bloggar om: , ,

Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Tysk (8 Maj 2010 16:23):
Mycket bra initiativ!
 0
Henrik Åsman (8 Maj 2010 21:07):
Jag skulle vilja veta partiernas syn på spårvägsutbyggnad. Kommer Spårväg City att slutföras? Blir det någon fortsättning (4:an)?
 0
Niklas (8 Maj 2010 22:48):
Jag håller med Henrik. Dahlberg har ju i tidningen city sagt att (s) inte ämnar att riva upp de spåren som nu är lagda, men att de ställer sig mycket tveksamma till en spårutbyggnad till NV Kungsholmen. Efter att själv ha promenerat vid Lindhagen kan jag intyga att Stadshagen inte kommer utgöra något reellt alternativ för de boende i detta område. Uppgången ligger för långt bort och är alldeles för undangömd bakom Essingeleden.
Dahlberg nämnde inte ens utbyggnaden mot Värtan. Om den och tvärbanan inte byggs dit undrar jag vad plan b skulle vara. Två t-banelinjer?
 0
Stockholm Guide (8 Maj 2010 23:30):
Jag är mycket intresserad av att veta vad partierna anser om att bygga högt. De som är för skyskrapor på nedre Norrmalm/City har stor chans att få min röst.

Spårväg City är också ett intressant ämne. Vad säger partierna om den?

/Jonas
 0
Albin Törnberg (9 Maj 2010 01:17):
Viktigast för mig är att knasprojektet förbifart stockholm inte drivs igenom, och att man istället satsar på kollektivtrafik. Men där vet vi ju redan var partierna står..
 0
Peter Zander (9 Maj 2010 08:02):
Vad jag har förstått är utformningen av plan- och bygglagen ett hinder för stadsmässig utveckling i Storstockholm. Vet någon om det är någon politiker som har sagt sig vilja ändra något i den?
 0
Anders Ryding (9 Maj 2010 11:36):
Två frågor skulle jag vilja lyfta fram: Hur kan vi få fram billiga smålägenheter så att unga människor kan starta sin boendekarriär och inte behöver bo hemma tlls de är 30. Det blir ju än mer viktigt nu när man kommer att kräva ökad kontantinsats vid bostadsköp. Om det finns billiga smålägenheter som det inte är nån längre väntetid på, så blir det också lättare för folk att flytta till Stockholm och det tjänar staden i längden på.

Hur internationaliserar vi arbetsmarknaden i Stockholm? I Europas större städer, iallafall före krisen, var det vanligt att man i butiker, restauranger och hotell stötte på unga människor från andra EU-länder som kommit för att arbeta. Så har det inte varit i Stockholm. Visst kan språket lägga hinder ivägen, men vi borde kunna anpassa oss lite bättre. Stora delar av vår befolkning förstår ju Engelska hyfsat. Skapa fler ungdomsjobb och gör det i större utsträckning gångbart att prata Engelska på arbetsplatserna. Det skulle också på sikt bryta segregeringen. Idag är invandring så förknippat med asylinvandring från Afrika och mellanöstern. Arbetskraftsinvandrarna kan komma att bli en länk mellan svenskar och asylinvandrade.
 0
Mikael From (9 Maj 2010 12:01):
För mig är det viktigast att hålla den här typen av människor från makten:
http:​/​/​www.​svd.​se/​opinion/​brannpunkt/​stockholms-​grona-​.​.​
 0
Patric Nilsson (9 Maj 2010 12:42):
Jag håller med Mikael From, men det finns också grupperingar inom mp som är betydligt mer konstruktiva till Yimbys ideer.

Personligen tycker jag att spårväg syd är betydligt viktigare än vidare utbyggnad av spårväg city och omvandlingen av 4ans busslinje till spårväg. Helst vill jag ha klartecken för alla tre samtidigt.

Om det är något parti som lovar att bygga en kollektivtrafiklösning snabbspårväg eller pendel/tunnelbanetåg istället för där förbifarten skall byggas får min röst.

Sen vill jag att parkeringsnormen helt avskaffas och att de nödvändiga ändringarna i plan & bygglagen görs så att det blir möjligt att bygga betydligt tätare och högre i de utvecklingsområden vi har i Stockholm.

Lägg till någon som har modet att stå upp för den blandade kvarterstaden.
 0
Jonas (9 Maj 2010 16:50):
Håller också med Mikael From. Miljöpartiet är inget roligt stadsbyggnadsparti, såvida man inte tycker att Stockholm i princip är färdigbyggt och ser urbaniseringen som ett problem. Gå in och läs stadsbyggnadsnämndens olika beslutsprotokoll. I nästan varje ärende opponerar sig miljöpartiet (Cecilia Obermüller) och önskar färre bostäder än vad som är planerat. Efter valet 2002, när s+v+mp tog över efter m+fp+kd, försvann kvickt 10000-15000 bostäder (tänkjer framförallt på Stadshagen, Zinkensdamm och Värtan) från planeringsbordet. De nya beslutsfattarna vek sig för en liten lokal NIMBY-opinion. Förtätningsprojekten var samtliga stadsmässiga, till glädje för stadsvänner men framförallt bostadslösa. Att det sedan ska finnas "grupperingar" inom mp som tycker annorlunda är inte till stor tröst så länge partiets officiella linje frammanar bilden av att orörd natur är idealet och att staden som fenomen är ett problem.
 0
Johan (9 Maj 2010 17:38):
Angående miljöpartiet kan jag upplysa om att det förhåller sig precis tvärtom här i Göteborg. Kollar man byggnadsnämndens protokoll finner man yrkanden där mp vill ha högre exploatering och i ett fall förespråkar man ett 40-våningshus istället för ett 16-våningshus. Jag tror alltså inte att det finns någon centralt fastslagen linje för miljöpartiets (eller några andra partiers) stadsbyggnadspolitik.
 0
Anders Gardebring (9 Maj 2010 19:33):
Johan:
Jag delar din analys. Jag tror och hoppas också att MP på några års sikt kommer att förändra sig även i Stockholm. Det behövs, inte minst för just miljöns skull.
 0
Johan Eriksson (14 Maj 2010 01:07):
Skulle vilja se listat av de två blocken exakt vilka spårsatsningar de vill genomföra/inleda under den kommande mandatperioden!?
 0
Alf . (14 Maj 2010 11:48):
Här är MP mycket arga exempelvis på en bussgata över järvakilen och tycker inte om att Sundbyberg, Solna, Järfälla och Hässelby bygger.

Ändå säger Rufsen att Stockholms expansion ska klaras utan intrång i gröna kilar.

http:​/​/​svtplay.​se/​v/​1997456/​abc/​utvecklingsplan_​kritis.​.​
 0
Patrik Sterky (18 Maj 2010 13:16):
Vad jag antar Mp åsyftar är att det är viktigt att behålla en del grönområden och parker för att inte göra staden oattraktiv. Följande inlägg skrevs nyligen i Sydsvenskan:

http:​/​/​www.​sydsvenskan.​se/​malmo/​article636463/​Professo.​.​
 0
Mikael From (20 Maj 2010 09:46):
Det är den här typen av klartext som jag vill höra från politiker:
http:​/​/​www.​dn.​se/​nyheter/​politik/​fredrik-​reinfeldt-​kor.​.​
 0
Mats (20 Maj 2010 09:55):
Vore kul om något eller några av partierna åtminstone kunde titta på en Förbifartslösning lite närmare stan än den föreslagna. Dessutom skulle jag vilja se lite mer kreativa spårvägsförslag, primärt för de innerstads- och närförortsområden som i dagsläget är aningen eftersatta vad gäller kollektivtrafik.
 0
Fredrik Wennström (20 Maj 2010 15:50):
Jag har inget till övers för MP egentligen, men det de skriver i debattartikeln tycker jag inte strider mot vad Yimby står för. Det vill säga förtätning av befintlig, redan ianspråktagen mark, att bebygga onödiga lucktomter, gräsmattor och "döda" ytor, att bygga med ett högre exploateringstal osv.
Ambitionen att bevara Stockholms gröna kilar är en helt annan sak tycker jag.
 0
Jonas (20 Maj 2010 18:12):
Det intressanta är inte vad partierna häver ur sig för floskler i debattartiklar och glassiga valbroschyrer utan hur de faktiskt röstar i konkreta ärenden. Jag antar att de flesta partier säger sig vilja verka för en "spännande och dynamisk blandstad", "varierad arkitektur", "energieffektivare och miljövänligare hus" mm. Titta istället på hur partiernas företrädare har argumenterat och voterat i skarpa lägen. Jag vet inte hur det är i Göteborg, men i Stockholm är Mp det största Nimby-partiet av de alla.
 0
Erik Tysk (20 Maj 2010 18:21):
Jonas, några konkreta tips på hur man enkelt kan se hur de olika partierna röstat i specifika frågor?
 0
Jonas (20 Maj 2010 21:30):
Javisst, gå in på Stockholm stads hemsida -> "Trafik och stadsplanering" -> "Stadsplanering" -> "Pågående planer" eller "Gällande planer" -> välj vilket planarbete du är intresserad av -> läs protokollsutdragen under "Planskede".

Trevlig läsning!
 0
Erik Tysk (21 Maj 2010 00:33):
Tackar :)
 0
Mikael From (1 Juni 2010 23:29):
Återigen ett meddelande från de allt annat än stadsvurmande miljöpartisterna:
http:​/​/​www.​byggvarlden.​se/​nyheter/​energi_​miljo/​article.​.​
 0
Jonas L (18 Juli 2010 22:47):
Ännu ett meddelande:
Blir det maktskifte i Stockholm till hösten så kommer stadsutvecklingsprojektet Årstafältet att läggas ned, enligt en insändare i lokaltidningen skriven av representanter från respektive oppositionsparti (s+v+mp). Istället kvarstår den gamla detaljplanen. Det blir ingen stadsdel som sammanbinder Östberga och Årsta, ingen blandad kvartersstad med 10000 nya invånare (4000 lägenheter) och 2600 arbetsplatser. Det enda som ska byggas, enligt den gamla detaljplanen, är en liten bondgård ritad av BrunnbergForshed. I den får det plats 11 tackor, 2 suggor, 2 hästar, 15 höns och 5 kaniner! Nyinflyttande stockholmare som vill ha en dräglig bostad får snällt leta vidare på annat håll.

För mig är det nimbyism på hög nivå!
 0
Niklas (19 Juli 2010 23:40):
^^
Jaha. Då vill miljöpartiet vara med och bidra till att Stockholm påskyndar sin utveckling mot mer sprawl och bilstad à la Detroit. Konsekvent tänkt där... NOT!

BTW: Hade de inte antagit en ny stadspolitik? Vad innebär denna i praktiken?
 0
Anders Gardebring (21 Juli 2010 23:44):
Jonas L:
Intressant information där. Kan du länka till en källa?
 0
Jonas L (22 Juli 2010 19:41):
Jag bor i Årsta och för någon månad sedan skrev tre lokala representanter för (s), (v) och (mp) en insändare i den lokaltidning som kommer gratis i brevlådan, Söderort (www.mitti.se) tror jag att det var. Tyvärr har de inte gamla nummer på sin hemsida. I insändaren kunde man läsa att partierna bejakade det så kallade Årstastråket, vilket är bra, men ville att Årstafältet skulle utvecklas till en landskapspark istället för nya bostäder.

För några dagar sedan var jag nyfiken på vad som hände med planeringen för Årstafältet. Googlade och kom in på www.arstafaltet.se, hemsidan för de som vill att den gamla planen med en stadsdelspark ska förverkligas. I ett blogginlägg från 23 juni kan man läsa att sossarna godkänt de nya planerna (för att blidka både yimbys och nimbys ger de således två motstridiga besked). (Mp) och (v) bekräftar dock i svar till nätverkets ordförande Birgitta Adolfsson att de vill ha en landskapspark istället för bostäder:

"Kommentar av Birgitta Adolfsson den 30 Juni 2010 kl. 22.18 Hej Nätverket,
Som ni redan vet så har Socialdemokraterna ändrat sig om Årstafältet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet lägger gemensamma reservationer för att bevara och utveckla landskapsparken i Kommunstyrelsen och i Stadsbyggnadsnämnden idag.
Hälsingar
/Anna Sehlin

Anna Sehlin
Borgarådssekreterare för Vänsterpartiet
Stockholms stadshus

Kommentar av Birgitta Adolfsson den 30 Juni 2010 kl. 22.23 Hej Birgitta!

Miljöpartiet står fast vid sin åsikt: Årstafältet ska bli
landskapspark. Utgångspunkten är den detaljplan för parken som redan är antagen, med undantag för Årstalänken där det ska byggas bostäder. (Bifogar förslaget till beslut från MP och V i
kommunstyrelsen.)

I Miljöpartiet driver vi samma linje i Stadshuset som lokalt i stadsdelen.

Så det spelar roll vem du röstar på i höst!

Fortsatt trevlig sommar önskar
Jonas Eklund (MP)"


På hemsidan kan man också under länken "LANDSKAPSPARKEN" se hur de gamla planerna för Årstafältet ser ut, som (mp) och (v) refererar till. Den enda byggnad man finner där, förutom kolonistugor, är Brunnberg&Forsheds ladugård med noggrann inritad plats för 11 tackor, 2 suggor etc. Antar att det var lite raljant att räkna upp alla djuren, men kontrasten talar för sig själv och illustrerar ganska väl alternativen mellan landskapspark och en ny stadsdel.

Vill slutligen påpeka att jag på inget sätt är emot landsbygden - eller landskapsparker för den delen. Ängsmark och ladugårdar är vackert och rogivande, kor och hästar är fantastiska djur. Här har man dock chansen att läka ett fult modernistiskt sår i stadsbilden. Årstafältet är relativt centralt och skull på ett fantastiskt sätt (om det görs rätt) kunna länka samman Östberga, Årsta och på sikt Enskede/Stureby. Samtidigt som man får en stadspark värd namnet, tre gånger så stor som Humlegårdsparken. Att prioritera 5 kaniner (!) framför nya bostäder för 10000 människor är en cynisk taskspark till alla de som i dagsläget står utan bostad och de som i framtiden vill pröva lycka i Stockholm.
 0
Palle (23 Juli 2010 19:50):
Gick nyligen genom Årsta och man får hoppas att det "stråk" med kraftledningar som klyver stadsdelen inte anses så naturskyddsvärt att det får vara kvar i generationer. Ser hellre stad med välplanerade parker (vilket inte motsäger förekomst av naturmark) än sprawl med stadsinslag. När stora, utbredda ytor mark används som politiskt slagträ av lokala stadsdelskandidater, behövs alternativa synsätt och det förvånar mig att debatten blivit så ensidig på rödgröna sidan i många år.
 0
Jonas L (3 Augusti 2010 12:22):
Här kommer lite mer konsumentupplysning inför valet, saxat ur SvD 100803. Carin Jämtin, socialdemokraternas toppnamn i Stockholms kommun, intervjuas.

Reportern: "Under den gångna mandatperioden har stadsbyggnadsfrågorna debatterats livligt. Bostäder behövs när staden växer. När grönområden samtidigt ska värnas är det bäddat för konflikt, och S går tillsammans med V och MP till val på att bilda sex nya naturreservat. Samtidigt som Socialdemokraterna vill öka takten på bostadsbyggandet, och lovar 15000 nya bostäder under nästa mandatperiod. Hur går det ihop?"

Carin Jämtin: "–Vid sidan av den sociala är det nog den största utmaningen för Stockholm i framtiden. Som det är nu så tycker jag, exempelvis på Årstafältet, att man prioriterar bostäderna för mycket och grönområdena för lite. Man måste lyfta sig för mindre frimärksplanering och mer av fågelperspektiv. Annars riskerar vi att hamna i att hela Stockholm är ihopbyggt, och det vill inte stockholmarna. Då tappar vi vår själ."

Min analys: Vid maktskifte i kommunen begravs planerna på en ny stadsdel som binder ihop Årsta med Östberga. Isolerade förortsområden omgärdade av impediment, som tydligen är Stockholms "själ", kommer att bestå.
 0
Gustav Svärd (3 Augusti 2010 13:17):
Jag förstår verkligen inte varför vänstra blocket (där jag känner mig hemma i mesta övriga politiken) är så emot att bygga urban, sammanhållen, mänsklig stad. Varför vill det socialistiska blocket bygga en än mer sprawlande, än mer bilberoende, än mer segregerad storstad? Jag får verkligen inte ihop det! :(
 0
Alf . (3 Augusti 2010 13:29):
Att kalla nya Årsta för frimärksplanering låter märkligt och att dessutom säga att grönområdena inte prioriteras när ungefär halva nya Årsta ska bli en park är ännu märkligare.
http:​/​/​www.​svd.​se/​nyheter/​politik/​valet20​10​/​stockholm-​.​.​

Detta är inte seriöst av Carin Jämtin och kravet på Årsta borde vara att det minst byggs det som stod i DN mars 2010.
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​nya-​stadsdel-​for-​10​0​0​0​-​invanare.​.​

Hon vill bygga mer bostäder men på Årsta ska grönt prioriteras för 50% park räcker inte.
Vågar hon inte säga att Årsta är bra? eller menar hon på fullaste alvar att det är dåligt.

Och sedan rubriken "Stockholm kan bli för ihopbyggt" det är alltså ett problem att det byggs.
Tråkigt.
 0
Harald CB (3 Augusti 2010 15:10):
Gustav: Jag tror det kan handla om politisk betting och profilering till stor del, och hade Fp varit starkare hos högern skulle situationen lika gärna kunna vara motsatt. Vänstern hoppas nog på att de som c och m skrämmer med sin promenadstad hamnar hos dem istället. De här tvära kasten i stadsbyggnadspolitiken är inte bra för byggklimatet, med sina långa planeringshorisonter.

Sedan har ju S i Stockholm också en ganska gedigen modernistisk historia bakom sig...
+1
Niklas (3 Augusti 2010 16:00):
@Guastav:
Det kan ha att göra med det historiska arvet och romantisering kring "folkhemmet" som socialdemokraterna var med om att lansera för länge sedan. Kan det vara ren prestige för att på något vis försvara Per Albin Hansson?

Vad gäller vp och mp tror jag en hel del hänger ihop med Bradleys verklighetsbeskrivning: Eftersom de som bor i kvartersstad är de som konsumerar mest (dvs. belastar miljön mer) förknippas kvartersstaden med detta och får på så vis skulden. Det är av samma anledning som man enligt vissa debattörer inte får kritisera de modernistiska områdenas stadsbyggnadsstruktur, då de boende kan associeras med kritiken.
 0
Peter Zander (9 Augusti 2010 16:17):
Jag tror att den som hoppas på en blandstadsutveckling inte ska hoppas för mycket på de rödgröna. Promenadstadsbegreppet har blivit för starkt förknippat med de borgerliga partierna samtidigt som socialdemokratin har svårt att släppa taget om sitt förortsbyggarförflutna.
 0
Alf . (24 September 2013 23:17):
Nu är det snart val igen och jag dammar av denna tråd med en varning för socialdemokraterna.

Agendas programledare säger att urbanisering i Sverige är den snabbaste i EU och att hälften av Sveriges kommuner har minskad befolkning.

Socialdemokraternas regionspolitiske talesman svarar att det för det första är ett
stort problem.

Centerpartiet vill ändra en urbaniserings trend.

Landsbygds och glesbygds vurmeri, det borde finnas ett stadsparti som satsar på tillväxt städer.

Hoppas inte det blir ett landsbygds fjanteri med partier vill stoppa urbaniseringen eller tycker att urbaniseringen är ett stort problem. under valet som kommer.
 0
Jan Wiklund (25 September 2013 15:11):
Alf: Flytt från landsbygd till stad kan vara både negativt och positivt, beroende på omständigheter och vems intressen man beaktar.

Exvis är det knappast positivt att självförsörjningen på mat bara sjunker och sjunker. Den är helt beroende på att arbetskostnaden per timme just nu är så mycket lägre i många länder än här - men vad händer när detta vänder? Det är inte lätt att odla upp ett land man har låtit det växa skog på...

Och det är knappast positivt med den typ av industriefterhärmande jordbrukspolitik vi har kört sen trettitalet, med massproduktion av billig mat som matfabriker har behandlat. Billigt, visst, men näringsinnehållet bara sjunker och sjunker. Med högkvalitativ matproduktion skulle det behövas fler bönder.

Det är heller inte självklart bra med den inflyttning till storstäderna som beror på att folk följer efter pengarna, när pengaströmmen mest består i att storstäderna har makt. Den välståndsökning i städerna som beror på överlägsen produktivitet ska vi förstås bejaka, men den är inte hela sanningen.

Nu tror jag inte ett ögonblick på att vare sig S eller nåt annat parti tänker i dom här banorna. Eller att dom över huvud taget tänker på något annat än vad deras reklambyråer har sagt åt dom att tänka på.
 0
Alf . (20 Februari 2014 15:02):
(MP)kanske kan göra bättre ifrån sig i 20014 års (stadsbyggnads)val och utmana (C)?

Solnavägen.
"Husen ska bli mellan tre och 16 våningar höga och det ska bli ett blandat område med både bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder."

http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​har-​ar-​mps-​plan-​for-​solna-​och-​d.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter