Utskrift från www.yimby.se
....

Avhuggna visioner för Klara

 

Kungsgatan i framtiden? Nya Kungsbrohuset längst till höger. Illustration: Rosenbergs arkitekter och Jernhusen

Tidigare i veckan visade Sten Nordin (M) och Kristina Alvendal (M) upp sina visioner för Nya Klara/Västra City, en ny stadsdel som ska byggas över spårområdet vid centralen i centrala Stockholm.Det här är egentligen inga stora nyheter - att området ska utvecklas har diskuterats i några års tid.

Visionen är mycket lovvärd och det finns en enorm potential i att utveckla området runt cityterminalen så att det får gå från dagens bullerutsatta ingemansland till en ny del av den täta blandstaden. Förrutom att tillföra nya bostäder i en stad med kronisk bostadsbrist handlar det också om att länka ihop Kungsholmen med city och att göra det idag kontorsdominerade city mer levande med fler boende och fler verksamheter som allmänheten har tillgång till.


Illustration: Rosenbergs arkitekter och Jernhusen

Se skisserna som PDF.

När Citybanan står färdig runt år 2017 kommer arbetet enligt planerna att påbörjas. Spårområdet vid centralen och bortåt mot Karlberg ska däckas över och nya stadsgator, byggnader, parker och strandpromenad byggas. Även "Tegelbackseländet" är tänkt att få sin lösning genom att trafiken bäddas in i en ny stadsbildning.

Att tillföra nya bostäder är kanske det absolut viktigaste i det här, även om de inledande visionerna om 400-500 lägenheter, om än ett steg på vägen, inte är i närheten av tillräckligt för att levandegöra city.

Det som är tråkigt med detta senaste bud är att den tänka exploateringsgraden verkar ha minskat avsevärt. Från att det tidigare till och med förts diskussioner om höghus och skyskrapor verkar det nu handla om 7-8-våningshus om man ska tro visionsbilderna som tagits fram.

I ett så ytterst centralt läge med oslagbar tillgång till kollektivtrafik och i ljuset av den explosiva befolkningstillväxt som pågår i regionen är det här ganska uppseendeväckande. Det handlar om Stockholms och Sveriges absolut mest centrala plats. En plats som man nu planerar att bebygga med en exploateringsnivå som är i nivå med den stad som man byggde innan det fanns hissar, rinnande vatten och dasset stod på innergården. Tidigare har också en hög exploateringsnivå angivits som ett krav för att projektet ska gå ihop ekonomiskt. Vilka kostnader drar nu staden på sig för att blidka de höjdrädda?

Framåt 2030, då man kan räkna med att den nya stadsdelen börjar bli färdig, kommer Stockholm att vara en miljonstad. Att inte hushålla med marken och dra nytta av kollektivtrafiknära lägen straffar sig genom ökade samhällskostnader, längre restider och kanske framförallt, ökad miljöpåverkan och ianspråkstagande av idag orörda naturområden.

Än märkligare är att visionerna går stick i stäv med kommunstyrelsens beslut om västra city den 22 februari i år.

Här finns gott om plats för både människor och grönska och området fungerar idag som en industriell barriär som skär av stora delar av Norrmalm från Klara Sjö.
Samtidigt som en överdäckning skulle skapa en betydligt bättre stadsmiljö är det ett oerhört dyrt och tekniskt komplicerat projekt. En exploatering måste därför vara hög för att ekonomiskt bära sig.

I det arbete som idag pågår med en uppgradering av kvarteren väster om Vasagatan har överdäckningar av spårområdet redan prövats med gott resultat. Jag är beredd att gå vidare med sådana överdäckningar och kan till stora delar ställa mig bakom motionärens synpunkter.

Höga hus är utmärkta motorer för att skapa koncentration av funktioner som bostäder, arbetsplatser och handel. Ett stort parkrum i den nya stadsdel som kan skapas här är lockande, och kräver högre exploatering av andra delar av överdäckningen. Jag tror att kombinationen av en högklassig park längs Klara Sjö i ett område med byggnader som avviker från den rådande stockholmsskalan skulle kunna bli ett väldigt bra och intressant tillskott till Stockholms stadsbild.


Vi på YIMBY höjer förstås på ögonbrynen och undrar om kommunstyrelsens tidigare beslut nu plötsligt inte längre gäller?

Tyvärr är det inte en alltför vågad gissning att det är rädsla inför numerärt små men inflytelserika protestgrupper som lett fram till denna pyspunka. För problemet är ju att det mesta tyder på att de som vill konservera staden precis som den är (det må gälla slussen eller spåren i klara) har mycket lite folkligt stöd. Trots en sällan skådad mangling i pressen där dagens av Le Corbusier prisade hyllning till massbilismens bekymmersfria framtid försvaras som en omistlig del av kulturarvet verkar Stockholmarna ha en minst sagt ljum inställning till slussen. Det har visat sig i webbundersökning efter webbundersökning (inte sällan vid sidan av valfri förståsigpåare som pratar om hur fantastiskt detta motorvägskors är) och slutligen verifierat i den opinionsundersökning som nyligen gjordes. Undersökningen visar att nästan 90% av Stockholmarna inte har några problem med att slussen byggs om.

Så vitt vi i YIMBY vet har inga opinionsundersökningar gjorts om vare sig västra city-projektet eller inställningen till högre bebyggese bland Stockholmarna, men om samma mönster som i slussenfrågan kan antas så är siffrorna från webbundersökningarna mycket tydliga:


(Frågan ställd med den tidigare högre exploateringsnivån som utgångsläge)

Fler webbundersökningar kan ses här, alla pekar tydligt i samma riktning.

I media är det märkligt tyst om vad allmänheten tycker i stadsbyggnadsfrågorna och det är naturligtvis ett demokratiproblem när den som skriker högst tillåts sätta agendan. Att aktörer som Svenska Dagbladet inte vill lyfta frågan är kanske inte så märkligt, men mediahus som inte låter sina journalister skriva partsinlagor på nyhetsplats borde kanske lyfta den frågan lite mer? Hur demokratiserar vi stadsbyggnadsdiskussionen?

Missa för övrigt inte arkitekten Rasmus Wærns utmärkta inlägg om slussen på DN kulturdebatt.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Patric Nilsson (25 Juni 2010 12:18):
Utmärkt inlägg Anders, Hoppas att du skickar det till tidningarna. Du har helt rätt det är ett anti-demokratiskt drag hos flera publikationer som inte tillåter att folkets åsikt speglas i stadsbyggnadsfrågor i allmänhet, och i Slussenfrågan i synnerhet.

Just när det gäller Slussen är det extra tydligt att en liten högljudd grupp av kulturpersonligheter och pensionärer har fått styra, tvärtemot folkets vilja.

Det är ett svaghetstecken hos våra politiska partier att ta parti för denna högljudda minoritet mot folket. Slussen är en plats för alla Stockholmare (inkluderat hela Stockholms Län) inte bara för dessa kulturknuttar.

När det gäller Västra City är Moderaternas nya förslag ännu en eftergift för höjdfobikerna och deras reaktionära svans.

Vi vet av otaliga webundersökningar att skyskrapor är populära bland Stockholmarna, om det gjordes en korrekt opinionsundersökning så skulle den nog bekräfta webundersökningarna, precis som webundersökningarna för Slussen bekräftades av den opinionsundersökning Anders tar upp i inlägget.

Moderaterna har i förslaget för Västra City ännu en gång gått emot folkmajoriteten, de borde skämmas!
 0
Micke (25 Juni 2010 16:44):
Kommer aldrig förstå påivrarna av låg exploatering i lägen som det här. Argumenten brukar snarast vara nationalromantiska, men den enda konsekvensen är ju att boendet blir hyperexklusivt och enormt socialt homogent. Bygg gärna lyxbostäder, men gör det på andra sätt än enbart genom bra läge (många rum, högt tak mm), och släng på bostäder i flera prisklasser inom samma område. Helt ofattbart varför det här läget ska reserveras för så svindlande få.
 0
Martin Ekdahl (25 Juni 2010 23:01):
Jag vet inte vad jag ska tro. Det finns något vackert (nästan magiskt) med tanken på ett återuppståndet Klara ungefär femtio år efter rivningarna. Men vad jag har sett idag ger med tvetydiga känslor. Jag måste tugga ned detta och idissla ett tag innan jag bestämmer mig för vad jag skall tro om saken.
 0
Roy Mårtensson (26 Juni 2010 00:16):
Tro inte på deras vackra beskrivning. Det kan säkert bli ett utomordentligt trevligt område om det görs rätt, med sin egen karaktär. Men att ens järmföra med gamla Klara är bara löjligt, det kommer inte finnas minsta likhet, förutom kanske hushöjderna. Och eftersom man ändå aldrig kommer att lyckas göra ett nytt Klara bör man istället satsa på att göra en stadsdel som istället är något helt nytt.
 0
Martin Danell (26 Juni 2010 00:31):
Är verkligen hushöjden det enda viktiga för Yimby? Personligen tycker jag att husens utformning är väldigt mycket viktigare. Att arkitekturen är stadsmässig och varierad och funktionsblandad. Detta går att åstadkomma även inom höjden 7-8 våningar.

Jag är inte övertygad om att antagandena om opinionsläget stämmer. Jag har hört väldigt många negativa synpunkter om Waterfront och inga positiva. Jag misstänker att det är det bygget som har tvingat politikerna att backa om hushöjderna.

Om inte svd är ett seriöst mediehus, vilka svenska mediehus är seriösa? Jag tror att det är svårt att undvika att journalisters egna åsikter ibland skiner igenom i kultursideartiklar.
 0
Patric Nilsson (26 Juni 2010 02:54):
Martin Danell:

Waterfront skulle ha sett bättre ut om huset var högre men inte så brett. Den breda murliknande kolossen är ett typiskt resultat av höjdfobikernas motstånd till allt högt. Hushöjder i sig är inte det viktigaste, men en hög exploatering/täthet är. Att inte exploatera Sveriges mest centrala plats högre än ett typiskt söderkvarter är rent resursslöseri och motsatsen till miljövänligt, något Anders påpekade så utmärkt i inlägget.
 0
Martin Danell (26 Juni 2010 11:03):
Patric, jag håller med om att Waterfront sannolikt skulle få ett bättre mottagande om det varit högre men smäckrare. Nu är vi där vi är och den svarta väggen har sannolikt negativ inverkan på opinionsläget och gör det politiskt omöjligt att föreslå höga hus i Västra city, det är ialla fall min tolkning av händelseutvecklingen.

Vad det gäller miljövänlighet är det viktigaste att man har en stadsmässig täthet med gångavstånd mellan arbetsplatser bostäder och butiker. Skyskrapor är inte särskilt miljövänliga eftersom de kräver större mängder material för uppförandet samt större beroende av energikrävande anordningar som hissar etc.
 0
Patric Nilsson (26 Juni 2010 11:28):
Nu är jag inte så fanatisk (?????) skyskrapeälskare att jag enbart vill ha skyskrapor, men ett antal högre hus i Västra City vore inte helt fel, de behöver ju inte vara skyskrapor (140m eller 40 våningar). Skyskrapor väger också upp den initiala miljöskadan med material osv med att optimera landutnyttjande, möjlighet att utnyttja den mängd människor som vistas i byggnaden till att värma upp den. Få plats med många funktioner i samma byggnad och därmed minskar resandet. När det gäller energi för hissar osv. så är miljövänligheten beroende på vad energin kommer ifrån. En elbil som drivs av el från kolkraft är ju inte speciellt miljövänlig t.ex..
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (26 Juni 2010 12:08):
Jag skulle också vilja se mer innan jag uttalar mig. Noterar att det ena av höghusen finns kvar på den senare bilden.

Stadsdelen kommer i alla fall tydligen se snygg ut när det är en röd solnedgång eller just när solen tittar fram efter ett åskväder. Fantasifullt. :-)
 0
Patric Nilsson (26 Juni 2010 12:51):
Rasmus om det är höghuset i bilden med Klara sjös strandpromenad du menar så tror jag att det är Bonnier huset.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (26 Juni 2010 13:16):
Kanske fast i så fall har de flyttat Stadshuset en halv kilometer österut och ändrat riktning på kanalen i illustrationen. Inte omöjligt, i och för sig. :-)

Edit: Nej, det är inte Bonnierhuset. Arkitekturen skiljer sig ganska mycket. Det är deg gamla 90-meters höghuset över Centralstationen som vi har sett i tidigare volymstudier.
 0
Rasmus Larsson (26 Juni 2010 13:44):
Måste säga att jag tycker Waterfront är en av de snyggaste byggnaderna som byggts i Stockholm. Fast den ser lite avhuggen ut och borde varit dubbelt så hög. Även de som inte gillar nyfunkis borde erkänna att byggnaden, inom sitt stilkoncept, är god arkitektur. Om man jämför med bussterminalbygganden snett över gatan med sin åttiotalsarkitektur i polerad granit så är Waterfront ett rejält lyft för hela gatan.

Sen undrar jag om det är så att Bonniers lobbar emot höga hus på överdäckningen eftersom det skulle sänka värdet på deras egen maktsymbol Bonnierhuset som nu är högst och syns vida omkring.
 0
Anders Ryding (26 Juni 2010 14:06):
När det gäller Stockholm Waterfront så hann det inte ens bli halvfärdigt innan folk började gnälla. Jag cyklar varje dag till arbetet längs södermälarstrand och tycker huset är helt Ok. Lite ensamt kanske. Några högra hus bakom, som skapade en fond, så skulle det vara riktigt snyggt. Skyskrapor eller inte, men varför denna paniska höjdrädsla. Man ser hellre en intetsägande glaslåda på vasagatan än något av de riktigt snygga förslagen på höghus. Eller som här vid Hornstull där man kompromissade ner det nya huset till 7 våningar. Enligt mitt tycke skulle det blivit mycket bättre med 10-12 våningar för att bryta av med den eländiga Stockholmsskalan. Alltså ingen skyskrapa men lite högre. Just där hade det passat riktigt bra, men nej, varför riskera att göra sig ovän med 75 åriga miljöpartister.
 0
Jörgen Sundström (26 Juni 2010 14:11):
Arkitekturens utformning borde vara viktigare än höjden i sig. Samtidigt kan jag inte förstå resonemanget att lägre exploatering skulle göra V. city attraktivare. Bygg gärna högt men satsa på bättre arkitektur.
Waterfront building skulle varken bli bättre eller sämre om den var högre eller lägre. Det är samma gamla trötta modernistiska formspråk. Den kunde lika gärna varit byggd för 60år sedan.
 0
Anders Gardebring (26 Juni 2010 14:18):
Martin D:
I blogginlägget pratar jag inte om hushöjder utan om exploateringsgrad. Problemet som jag ser det är alltså inte att västra city enligt det senaste förslaget blir "utan skyskrapor" utan att exploateringsgraden överlag blir mycket låg för ett sådant exceptionellt läge. Det går också att argumentera för eller emot riktigt höga byggnader i området, men det är inte riktigt samma diskussion (även om de förstås lappar in i varandra).
YIMBY är inga "skyskrapegalningar". Det tenderar däremot ofta våra kritiker att vara (i bemärkelsen att det viktigaste är att inget får vara högt, medan allt annat blir sekundärt). Vad gäller att arkitekturen ska vara stadsmässig, varierad och funktionsblandad så verkar det vara något som finns med i planerna. Det är förstås utmärkt vilket blogginlägget också tar upp.

Vad gäller Waterfront så är det inte höjden som är ett problem utan arkitekturen och stadsplaneringen runt byggnaden. Jag har exempelvis inte hört någon som beklagar sig över de avsevärt högre Kungstornen. Personligen tror jag att Waterfront hade blivit mer accepterad bland Stockholmarna om den varit smalare och högre istället. Det är för övrigt något som också kunde ha gett plats åt en liten park vilket hade gjort området mycket väl. En mer mjuk och detaljerad arkitektur hade också gjort sitt till, även om jag personligen tycker att både kongressdelen och fasaden mot Klarabergsviadukten har goda kvaliteter. Hotelldelen är jag dock inte speciellt imponerad av.

Vad gäller svd så nej, de är tyvärr inte seriösa i sin hanering av Stockholmsfrågorna. Bevakningen av aktuella frågor på Stockholms-sidorna är ganska dålig och den har istället fått flytta över till kulturdelen i syfte att skapa någon slags alibi för att driva kampanj på nyhetsplats mot det mesta som är nytt. Både Dagens Nyheter och SVT:s ABC-nyheter klarar den uppgiften avsevärt bättre, framförallt då i aspekten att de tar sitt journalistiska uppdrag som oberoende granskare avsevärt mer seriöst.
 0
Anders Gardebring (26 Juni 2010 14:24):
Anders Ryding:
Det är nog snarare Folkpartiet än miljöpartiet som är en bromsande faktor i det här fallet.
 0
Anders Gardebring (26 Juni 2010 14:29):
Rasmus:
Jag tycker nog att det ser ganska mycket ut som Bonnierhuset, både i höjd och form, även om det inte stämmer helt. Det är svårt att veta eftersom det handlar om en skiss där perspektiven antagligen inte helt stämmer. (Det vore ju inte första gången som perspektiven är fel på en sådan här skiss). Men du kanske har rätt, men i så fall verkar de uttalanden som gjorts om planerna märkliga eftersom de pekar just på att exploateringsnivån ska vara låg och utan några högre byggnader.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (26 Juni 2010 14:49):
Visst är det likt Bonnierhuset, men det är ju bara en lite snyggare volymstudie i det här skedet.

Höghuset, G/C-broarna och Stadshuset som syns i illustrationen ligger inom den första etappen som kan påbörjas när Citybanan är klar. Bonnierhuset ligger nästan en kilometer längre norrut.

Kanske har arkitektbyrån inte hunnit sudda ut höghuset från illustrationerna ännu...

Edit: Eller så tog de med det i en av illustrationerna för att se vilka reaktioner det leder till.
 0
Anders Ryding (26 Juni 2010 17:18):
Det har du förstås rätt i Anders G. Jag tror också dessvärre att det finns grupper av höjdrädda inom varje parti och dessutom inflytelserika. vad gäller opinionsbildningen mot förtätning är dock min uppfattning att vissa inom mp är väldigt drivande och springer runt på samrådsmöten och piskar upp stämningen och så retirerar Alvendal inför opinionsyttringarna. Detta gör ju att det blir väldigt svårt att veta vilket parti som man skall rösta på. Finns det något som vågar stå upp för förtätning i praktiken. Trodde väl aldrig att jag skulle ens fundera på att rösta på C, men i allafall i kommunalvalet kanske det blir så.
 0
Anders Gardebring (26 Juni 2010 17:45):
Anders R:
Min personliga åsikt är att Folkpartiet här har rört sig i fel riktning medan miljöpartiet sakta rör sig i rätt riktning. Det finns en hel del tecken på att MP i Stockholm befinner sig i en process som kommer att leda till en omsvängning i inställning till tätt stadsbyggande. Den omsvängningen är inte på plats än, men jag tror den kommer. Vad gäller FP ser framtiden mindre positiv ut och det verkar som att man bestämt sig för att muta in de utvecklingskonservativa i valkampanjen.
 0
Henrik Åsman (26 Juni 2010 19:24):
Jag förstår inte riktigt all kritik mot Waterfront. Själv tycker jag att byggnaderna mot Klarabergsgatan står sig väl mot omgivningen och kongressdelen är ser trevlig ut både från Kungsholmen och Söder Mälarstrand.
 0
Anders Gardebring (26 Juni 2010 21:48):
Oavsett vad man tycker om Waterfront så borde i alla fall de flesta kunna vara överens om att det är en förbättring jämfört med den anskrämliga postsorteringsterminal i gråbetong som tidigare stod på platsen. Jag tycker att det är en kraftig förbättring av platsen, men också att det kunde ha varit bättre.
Samtidigt är det också svårt att ge något slutligt betyg innan hela anläggningen är färdig.
 0
Nonstop (26 Juni 2010 22:15):
Himlen är som hämtar från Ghostbusters. Kan vi inte få en sådan redan nu? Då blir det vackert utan att man behöver bygga något.

Rosenbergs lyckas också bra med att beskriva att det är fint med båtar och att de ska ligga på vatten. Om byggnaderna är fina eller praktiska framgår inte.
 0
Patric Nilsson (26 Juni 2010 22:25):
Waterfront är inte alls oäven, men det hade kunnat se bättre ut. I solsken ser det extra bra ut.
 0
Nils Ingestad (27 Juni 2010 01:01):
Så otroligt tråkiga nyheter att exploateringsnivån är markant lägre än det tidigare förslaget. Jag finner inget positivt alls i det och speciellt finner jag ingen logik med förslaget. Det är av ytterst stor vikt vill jag påstå att denna del av Stockholm byggs med flera höga byggnader. Det är av djup besvikelse jag ser detta... Hur tänkte dem?
 0
Martin Danell (27 Juni 2010 01:04):
Anders:
"Från att det tidigare till och med förts diskussioner om höghus och skyskrapor verkar det nu handla om 7-8-våningshus om man ska tro visionsbilderna som tagits fram."

-Det har väl tidigare varit frågan om enstaka skyskrapor, förändringen har knappast någon revolutionerande betydelse för exploateringsnivån. För övrigt beror exploateringsnivån inte enbart på hushöjder utan även på gatubredd, kvartersstorlek, om man har gårdshus etc. Manhattan som har många skyskrapor har t.ex ungefär samma befolkningstäthet som paris som har huvudsakligen 6-10 våningarshus.

"Tidigare har också en hög exploateringsnivå angivits som ett krav för att projektet ska gå ihop ekonomiskt. Vilka kostnader drar nu staden på sig för att blidka de höjdrädda?"

-Det brukar vara väldigt kostsamt att bygga skyskrapor. För övrigt hoppas jag att det inte var så att staden avsåg att finansiera skyskraporna själv, så jag skulle ha trott att den här förändringen av visionen är kostnadsneutral för skattebetalarnas del.

Jag tror att vi är ense vad det gäller Waterfront. Mitt syfte med att ta upp den var att jag tror att den är en spelar en viktig roll till varför politikerna plötsligt har ändrat sina visioner vilket är lite tråkigt.

Vad det gäller svd så håller jag delvis med om just bevakningen av stadsbyggnadsfrågor i Stockholm, men jag tycker ändå inte att det räcker för att man generellt ska kunna antyda att det är ett oseriöst mediehus. Jag tycker att den formuleringen borde nyanseras något.
 0
Niklas (27 Juni 2010 09:12):
Det vore naturligt att tillåta en extra hög exploateringsgrad, åtminstone norr om Klarabergsgatan, med det kravet att ev kontor inte ska finnas på bottenvåningarna, och att p-normen sätts till (närainpå) noll.

Vidare är jag skeptisk till Tegelbacksförslaget. Generellt hade jag sett att alla spår och trafikleder grävts ner från Bonnierhuset och söderut så man sluppit bygga en hög överdäckning. Detta är nog i nuläget orealistiskt och man vinner inte lika mycket på det då bebyggelsen som uppförts är anpassad för överdäckningen.

Däremot tycker jag att Klaratunnel borde fortsätta i tunnel ända fram till centralbron. Jag gissar att detta vore en möjlighet att genom cut and cover gräva ner den under Herkulesgatan, Vattugatan och sedan en sväng under järnvägsparken (idag obebygdg). Mittfilerna i centralbron låter man gå ner i tråg innan man når Klara mälarstrand. De andra filerna bildar en korsning med Klara mälarstrand.

Fördelar:
1. Överdäckningen kan begränsas av järnvägens höjd och förbindelserna mellan Klara och Stadshuset förbättras därmed.

2. Vattugatan och Herkulesgatan blir riktiga stadsgator som fotgängare kan korsa, något man inte kan eller får idag.
 0
Niklas (27 Juni 2010 09:29):
Forts.
Att bara däcka över dagens dåliga struktur gör att man riskerar att cementera fast denna. Bättre då att rätta till dessa saker innan.


Näst sista bilden i pdf:en över Klara Sjöstad gör mig lite orolig. Det blir ett nedsänkt gångstråk med trappor lite här och var med stadsdelen ovanför. Jag är övertygad om att detta är dömt att misslyckas. Detta område kommer blir en fortsättning på Blekholmsterrassens droghandel. Nästan lika dött Södermalmsallén (dvs Folkungatan väster om Västgötagatan). Varför inte istället satsa på en riktig strandgata med blandad trafik och adresser/verksamhetslokaler? Höjdskillnaderna motiverar byggnader med två-tre souterrängvåningar, i vilka just publika lokaler skulle passa bra.
Själva strandgatan skulle pga dessa topografiska skillnader inte ha direkt kontakt med stadsdelen ovanför. Istället skulle gatan vara en del av Kungsholmens gatunät, med lågbroar över till Pipersgatan, Ivan Oljelunds gränd, Polhemsgatan och Kronobergatan.
 0
Patric Nilsson (27 Juni 2010 11:17):
Niklas:

Utmärkt, jag håller med om att trappor upp till den överdäckande stadsdelen är ett stort problem, hade hellre sett backar typ Horngatspuckeln (där det är möjligt) upp till dessa kvarter.

Dina förslag för trafikapparaten vid Tegelbacken är utmärkta.

Martin Danell:

Det är väl bara Centern som seriöst pratat om riktiga skyskrapor i Västra City. De flesta förslag jag sett pratar om höghus. För att, som du påstår, vara så kostsamma och miljöovänliga och inte till hjälp för att höja exploateringsnivån, så är skyskrapor väldigt populära att bygga världen över. Det kanske trots allt bor en höjdfobiker i dig? ;-)
 0
Niklas (27 Juni 2010 12:35):
Den bild som jag refererade till tidigare visar på stadsdelens höga läge i förehållande till Kungsholmen. Drar man ner byggnaderna med souterrängvåningar mot "Klara strandboulevard" minskar man detta intryck.
Det är bara att fundera på hur Kungsgatan hade tett sig om byggnadernas bottenvåningar hade legat an mot den högre nivån (regeringsgatan/malmskillnadsgatan) och Kungsgatan istället kantats med höga murar mot den högre nivån.
 0
Alf . (27 Juni 2010 13:14):
Fiasko med låg exploatering här. Visionen borde vara att ha en så hög exploatering som möjligt och det måste inte vara skyskrapor men en fortsättning av minst Waterfront skalan behövs på grund av det centrala läget och bristen på bostäder.
 0
sjult (27 Juni 2010 13:48):
Håller med. om något ställe lämpar sig för högre skala så är det här. annars kommer ju det fula waterfront-hotellet fortsätta vara den dominerande i vyn söderifrån. fan att dom vek ner sig..
 0
sjult (27 Juni 2010 14:09):
Nån som vet det bästa sättet att nå Kristina A. med en kommentar? kan inte nån starta en facebook-grupp.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (27 Juni 2010 15:29):
Jag inbillar mig att det går utmärkt att bygga minst 15 våningar höga hus innan man börjar få problem med skenande byggkostnader och därmed ökande miljöbelastning vid byggnationen.

Upp till 20 våningar så kan man i princip bygga de bärande delarna i trä och glas.
http:​/​/​sverigesradio.​se/​sida/​artikel.​aspx?​programid=​12.​.​
http:​/​/​www.​nyteknik.​se/​nyheter/​bygg/​article773378.​ece
 0
Mathias Forsberg (27 Juni 2010 18:17):
Det värsta med skissen är inte exploateringsgraden - det är det faktum att det är balkonger på utsidan av byggnaderna. Vad är värre än det?
 0
Niklas Öhrström (27 Juni 2010 18:59):
^^
Ornament.
 0
Patric Nilsson (27 Juni 2010 19:30):
Sjult:

Ring Kristina A., du får nog prata med en assistent dock. Men budskapet går nog fram.

telnr. 08-508 29 005
 0
Martin Danell (27 Juni 2010 23:10):
Patric, skulle jag vara höjdfobiker bara för att jag tror att det är kostsamt att bygga skyskrapor? Jag tycker ibland att det är värt att göra saker även om de är kostsamma. Vad det gäller skyskrapor tycker jag ibland om dem ibland inte. Det beror på två saker, dels utformningen och dels sammanhanget. Exempelvis tycker jag om Empire State, MGU och One Canada Square, men inte om Tour Montparnasse och inte om Centre Point.
 0
Anders Gardebring (28 Juni 2010 00:13):
Martin skrev:
"Det har väl tidigare varit frågan om enstaka skyskrapor, förändringen har knappast någon revolutionerande betydelse för exploateringsnivån."

Nej, det är inte korrekt. Det har pratats om täta kvarter med mellan 8-15 våningar. (Se planprogrammet för västra city) plus någon eller några höghus. Så det är en markant minskning av exploateringsnivån.

Att jämföra med hela Paris blir missvisande. Det är inte rimligt att jämföra en del av en stadsdel med en hel stad. Paris har delar som är både lägre och avsevärt högre exploaterade än både det gamla och nya förslaget för Västra city. Stockholm är idag en avsevärt glesare stad än Paris.

"-Det brukar vara väldigt kostsamt att bygga skyskrapor. För övrigt hoppas jag att det inte var så att staden avsåg att finansiera skyskraporna själv, så jag skulle ha trott att den här förändringen av visionen är kostnadsneutral för skattebetalarnas del."

För det första är inte "hög exploateringsnivå" samma sak som skyskrapor. Det är korrekt att det blir dyrt när man ska bygga riktigt högt (men en del exploatörer väljer ändå att göra det, troligen inte för att förlora pengar....), men att bygga 15 våningar är inte nämnvärt dyrare än att bygga 8. Naturligtvis ska inga kommunala pengar finansiera några höghus eller skyskrapor, men så som tomträttsavgäldens utformning idag ser ut får staden betalt per kvadratmeter byggd yta. Högre byggnad = mer klirr i kassan för stan för den aktuella biten mark. En minskning från 15 till 7-8 våningar betyder således att stadens intäkt från tomträttsavgälden halveras.

Tomträttsavgäldens utformning är för övrigt något som YIMBY vill se en ändring på (eftersom högre bebyggelse är dyrare är utformningen med en rakt ökande kostnad per våningsplan inte rimlig och skapar tvärtom incitament för att bygga lågt) men det är alltså så det idag ser ut.

Vad gäller SvD är det väl etablerat att de inte hanterar stadsbyggnadsfrågorna väl, sök lite tillbaka i tid i vårt artikelarkiv så ser du många exempel. Det är förstås inte helt okontroversiellt, men knappast någon nyhet att YIMBY kritiserar SVD:s hantering av dessa frågor.
 0
Fredrik Rosenhall (28 Juni 2010 13:56):
Jag är rädd att man har lite för höga förväntningar på möjligheterna att åstadkomma gatuliv i denna del av City. Som konstaterats i inläggen ger nivåskillnaderna upphov till samma problem här som kring Vasagatan eller Malmskillnadsgatan. Det är osannolikt att man skulle kunna fylla sockelvåningarna mot de lägre nivåerna med verksamhetslokaler som fungerar året runt. Likaså bli de inre delarna av kvarteren rätt avskurna från omgivande stadsdelar eftersom de befinner sig på en överdäckad terrass. De intressanta stråken är alltjämt Klarabergsgatan och Kungsgatan. Det gäller att de tillkommande byggnaderna ges innerstadens variation och täthet, annars är risken stor att Västra City även i framtiden kommer kännas som ett storskaligt glapp mellan Kungsholmen och City. Inne i kvarteren talas det redan nu om "bostadsenklaven". Bra att man faktiskt är öppen med detta. Även stråket Hantverkargatan-Fredsgatan har potential, här handlar det om att skapa en helt ny länk som kan komma att bli ett populärt gångstråk sommartid. Någon fungerande stadsväv runt Tegelbacken kommer dock inte uppstå förrän den dag man radikalt omformar strukturen och får ner Vattugatan och herkulesgatan i nivå med Vasagatan. Niklas förslag ovan om att dra vidare Klaratunneln känns klart värt att utreda. Sheratonkvarteret och tysta Mariagången är en varningsflagga som tydligt visar att det inte ens går att skapa gatuliv i supercentrala lägen om man skär av stråk och skapar nivåskilda trafikapparater. Detta är en grundläggande fråga som inte minst är viktig att ha i beaktande när man ser på förutsättningarna för nästa etapp i Västra city-projektet. Erik Linn belyste problemen i en artikel i Arkitektur nyligen:

http:​/​/​www.​arkitektur.​se/​aktuellt/​Arkitektur_​20​10​_​nr1_​.​.​

Överlag tycker jag att materialet är rätt svårläst. Bara oklarheten med bonnierhusets skepnad gör att man får se bilderna som yviga inspirationsskisser snarare än färdiga förslag. Håller med om att det är viktigt med en hög exploatering, men skall höjdskalan upp måste man tydligt veta vad man vill uppnå. Tilltalas personligen mer av ett landmärke i den strategiskt mycket viktiga korsningen Vasagatan/Klarabergsgatan än av att det sticker upp höga hus lite här och där i Västra City. Stadshuset ligger mycket nära och vyerna över Riddarfjärden kommer att påverkas markant av skalan på detta område. Visioner om täta och attraktiva innerstadsgator kan lätt sluta i tomma trafikschakt flankerade av höga kontorshus med slutna bottenvåningar. Det är värt att lyssna på de varnande rösterna:

http:​/​/​www.​bdonline.​co.​uk/​comment/​‘world-class’-just-means-banal/3162340.article
 0
Fredrik Rosenhall (28 Juni 2010 14:03):
Länken ovan kvaddade i inklistrandet:

http:​/​/​www.​bdonline.​co.​uk/​comment/​‘world-class’-just-means-banal/3162340.article
 0
Fredrik Rosenhall (28 Juni 2010 14:31):
Det verkar vara citationstecknet som pajar länken.

Ett förtydligande till min kommentar. När jag skrev att hantverkargatan-Fredsgatan har potenial tittade jag på planbilden "Tillgänglig stadsväv" på sidan 1 där ett rakt och fint "huvudstråk" är markerat alldeles söder om de nya husen. Ser man sedan på flygbilden på sista sidan ser man att detta stråk inte finns! Man måste trockla sig upp via trappor på en smal terrass. materialet är inte bara otydligt, det är rent missvisande.
 0
Lars Hansson (28 Juni 2010 17:36):
Bra inlägg Fredrik! Föredrar också samma skala på Klara som övriga innerstaden kryddat med ett par solitärer. Tyvärr har Waterfront pajat möjligheterna att bygga något högre hus i området.
 0
Richard Allard (28 Juni 2010 18:37):
Jag håller med Martin Danell i den meningen att arkitekturen är viktigare än hushöjden. Arkitekturen har en stor inverkan hur ett område ter sig både för boende och besökare (turister)

Dock när jag läser om förtätning av det sk city får jag en känsla av att det finns något systemfel i Stockholm.
Det talas om att den goda tillgången på kommunikationer motiverar en hög exploateringsgrad i city. Omvänt skulle man kunna säga att det är så dålig tillgång på kommunikationer i andra delar av Stockholm. jag har besökt många olika huvudstäder och har det intrycket av att inte någon har en enda och så koncentrerad kommunikationspunkt som Stockholm; fyra tunnelbanelinjer, järnvägsstation och en kommande spårväg och Citybanan inom 250m. I Wien, London, Paris, London, ligger hela rutnät av tunnelbanor, spårvagnar och järnvägsspår utlagda, jag tar mig lätt från den ena stadsdelen till den andra med flera alternativ. Jag har inte uppfattat att Wien, Paris, Prag eller ens Rom har ett så uttalat "centrum" som Stockholm har. Prag har tre tunnebanelinjer, de möts på olika platser. I Warszawa har man på senare tid byggt några höga hus i närheten av centralstationen men nyss har byggts tunnebana och det vimlar av spårvagnar och tvärlinjer.
I Stockholm började koncentrationen av kommunikationslinjerna på 50-talet och har fortsatt så att man tvingar in kollektivtrafikanterna till City= bytespunkten för att man alls ska komma någonstans. Detta för med sig en oerhörd belastning på kollektivtrafiken i city. det är trångt och obekvämt varpå man väljer bilen istället. Södra Staton är exemper på felplanering där ingen förbindelse med tunnelnanan finns. Sent har det börjat lossa med Tvärbana Syd. Jag uppfattar att kollektivtrafikbelastningen på city behöver minskas drastiskt före planer på yttrligare koncentration av bebyggelse. Målet borde vara en flerkärnig blandstad. En tunnelbana över Västerbron, förlängning av Spårväg syd, effektiv bytespunkt på södermalm, tvärförbindelse från Östra stn mot Odenplan kan vara tänkbara åtgärder.
Jag håller absolut med Anders Gardebring betr fler boende i city. Men nya "city" kan ju skapas.
MVH
Richard Allard
 0
Alf . (29 Juni 2010 11:25):
Arkitekturen är inte viktigast här utan förslaget med "täta kvarter med mellan 8-15 våningar" är viktigare.
Dessutom så har arkitekten dubbelt så stor chans att få till det i ett 14 våningshus jämfört med ett 7 våningshus.


Stockholm håller på att försöka bygga ”regionala kärnor” där bland annat Kista och Kungens kurva/Skärholmen ska bli viktiga regionala kärnor.
 0
Johan Sandström (29 Juni 2010 13:47):
Bygg som ni vill. Det här vill vi ha : http:​/​/​slussensurfspot.​blogspot.​com/​
 0
Richard Allard (29 Juni 2010 19:20):
En stående våg vid Slussen är ett mycket intressant förslag. Vattnet kan utnyttjas till kul saker samtidigt som det drar åskådare. Genom detta kan vattnets kraft och rörelse ännu bättre accentueras. Det är ju vattnet ström som ska framhävas här. Idag försvinner det bara i en tunnel. Mycket bra idé.
MVH Richard Allard
 0
Mathias Forsberg (29 Juni 2010 20:40):
Hur kan man påstå att arkitekturen inte är viktig? Vad exakt är den stora kritiken mot WF kongresshuset och lådan på Östermalmstorg?

Jo, att det är "fult". I en subjektiv värld måste man ta hänsyn till vad folk faktiskt tycker, inte vad de borde tycka.

Welcome to the world of spin doctors...
 0
Mathias Forsberg (29 Juni 2010 20:42):
Med det försöker jag alltså säga att om folk förväntar sig att nästa hus blir lika fult kommer ingen att vilja bygga någon.

Hade däremot, t ex, de båda ovanstående byggnaderna tilltalat folk likt ett klassiskt sekelskifteshus, ja då hade ett relativt litet antal personer klagat.
 0
Martin Danell (29 Juni 2010 23:24):
Alf: jag tycker precis tvärt om arkitekturen och utformningen är mycket viktigare än höjden.

De regionala kärnor du nämner är ett nytt namn för satelitstäder enligt sextiotalsmodell. Jag skulle tro att det Rickard efterlyser är centrala kärnor ungefär som i exempelvis Paris där man kan säga att centrum består av flera spridda platser: Halles, Place de l'Étoile, Grands Boulevards, istället för en enda knutpunkt som i Stockholm.

Anders: Jag har inte ifrågasatt att man kan kritisera svd för stadsbyggnadsbevakningen i Stockholm. Stadsbyggnadsfrågorna är en väldigt liten del av allt som svd täcker. Det jag vänder mig emot är det kategoriska uttalandet om svd som mediehus i stort. Om Yimby vill göra anspråk på att vara en partipolitiskt obunden röresle bör man nog undvika den typen av kategoriseringar som lätt kan tolkas som politiskt färgade.
 0
Alf . (30 Juni 2010 08:45):
Det borde gå att bygga bra/normal arkitektur även i "täta kvarter med mellan 8-15 våningar" eller är det helt omöjligt att få till det i den skalan?
 0
Patric Nilsson (30 Juni 2010 09:55):
Martin Danell:

Kritik av SvDs usla och snedvridna stadsbyggnadsbevakning är verkligen på sin plats. Det kan också som vi ser i ditt inlägg Martin tjäna till att balansera vrångbilden om Yimby, som hittills mest, av våra motståndare, blivit kritiserat för att vara en moderat lobby grupp....NOT!
 0
Palle (30 Juni 2010 11:23):
Det finns idag inte ett enda slutet kvarter i Stockholm med 10-15-våningshus runt om. I New York är det givetvis vardagsmat. Gröna ytor kan frigöras i kvarterens inre (och vem har sagt att allmänheten inte ska ha tillträde - är det där skon i så fall klämmer?) Ett problem för Stockholm är den uppenbara aversionen mot allt kvartersbyggande som faller utanför normerna. Upprepandets estetik regerar fortfarande. Är det inte samma hus som upprepas i rader, så är det upprepade ytor med balkonger och annat. Var nyss i Tyskland och kunde knappt se ett enda exempel på storskaligt "seriebyggande" i städer som Köln och Düsseldorf, varken i innerstäderna (som i dessa fall är huvudsakligen moderna pga andra världskrigets skador) eller förorterna, men självklart så mycket mer i städer i f.d. DDR och man undrar om det var miljonprogrammets massbyggande i Sverige som påverkade östblockets byggande under 60/70-tal eller om det var tvärtom.
 0
Palle (30 Juni 2010 11:30):
För att anknyta till diskussionen om kommunikationer. Köln (2 milj i sammanhängande tätorten, inkl Bonn) har en nät av sk Stadtbahn, dvs en light rail med många stationer under jord. Stadtbahn går även ända till Bonn. I Stockholm tycks det inte vara tal om att frigöra mark och snabba upp kommunikationer genom att lägga spårvägar i innerstan under jord. Nej, då måste dessa gå genom absoluta city annars blir tydligen inte lönsamt. Nähä?
 0
Mathias Forsberg (30 Juni 2010 11:39):
Tilläggas skall väl (jag har bott ett år i Köln) att tunnelbanan i Köln är rätt förvirrande, just eftersom den saknar en central punkt. Hade Malmö (som är lika stort som Bonn) legat endast 30 km från Stockholm C hade garanterat en tunnelbanelinje slutat på Malmö C.
 0
Martin Danell (30 Juni 2010 19:30):
Alf, det går säkert att göra trivsamma kvarter med lite högre bebyggelse.
 0
Palle (13 Juli 2010 17:57):
Mattew:
Vet inte om "förvirrande" är det mest adekvata betyget på Kölner Stadtbahn. Antalet bytespunkter är åtskilliga och man får väl anta att avsaknaden av "T-central" ger ett antal fördelar, se diskussionen ovan. Tekniskt sett är det en spårväg (se urbanrail.net). Tunneldragningarna ger större framkomlighet än i t.ex. Göteborg (som dessutom har flertalet linjer sammanstrålande i samma punkt). Pendeltågen har stor betydelse sett till regionen som helhet och det är främst en stadsbana med vissa förlängda linjer.
/P
 0
Christian S (18 Juni 2014 00:17):
Någonstans ska vi väl diskutera detta förslag för vad man ska göra med en överdäckning:

http:​/​/​www.​stockholmscentern.​se/​wp-​content/​uploads/​20​1.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter