Utskrift från www.yimby.se
....

Slussenproblematiken

 
DN har idag en ganska bra artikel om Slussen och alla de problem som gör att förnyelsen aldrig kommer till skott. En artikel som är ganska balanserad och inte tydligt tar ställning vare sig för eller emot något av förslagen, utan lyfter fram de för- och nackdelar som finns. Och givetvis träffar rätt på det grundläggande problemet i evighetsdebatten om Slussen.

Vilket är då det grundläggande problemet i den här frågan?

Jo, det är det ständiga kompromissandet. Det har sagts många gånger tidigare, men det behöver sägas igen - att göra alla nöjda är omöjligt! Men ändå försöker man genom det konstanta kompromissandet hitta en lösning som gör alla nöjda.

Det ständiga kompromissandet kommer inte att lyckas, eftersom det alltid innebär att någon blir missnöjd. Eller snarare att alla blir lika missnöjda, eftersom det ligger i kompromissandets natur.

Ärligt talat, hur kan man hoppas hitta en lösning som gör både nostalgiker och förnyare nöjda? Eller bilkramare och cykelninjor? Pensionärer och ungdomar? Turister och infödingar? Äldre som yngre?

Dessa olika grupper av intressenter har sina krav och önskemål, och därmed sina agendor. Att kompromissa för att göra en grupp mer nöjd innebär att en annan grupp blir mindre nöjd. Försöker man då kompromissa för att göra den gruppen mer nöjd blir en tredje grupp missnöjd. Och så vidare. Till sist har man gått varvet runt och är tillbaka där man började. Och där verkar vi stå nu idag. När det tidigare har hänt har lösningen alltid varit densamma:

"Vi drar igång en ny tävling så hittar vi kanske en lösning som gör alla nöjda."

En ny tävling som i sin tur inleder samma cykel som tidigare och ofelbart lett vidare till ständigt kompromissande. Som i sin tur leder tillbaka till ruta ett, nämligen att kompromissandet misslyckats och det blir dags för en ny tävling.

Har man från stadens sida verkligen inte lärt sig någonting av de tidigare processerna? Varför upprepas samma misstag om och om igen? Vi kommer inte vidare genom att kompromissa sönder varje lösning som från början anses vara tillräckligt bra att arbeta vidare med.


Staden måste tänka om i det större perspektivet. Staden måste inse att det inte handlar om att hitta en lösning som tillgodoser kraven, behoven och önskemålen hos alla intressegrupper som är med i leken. Staden måste snarare identifiera den eller de intressegrupper som ska prioriteras, och sedan utgå från dem.

Nu är jag lite okänslig, men många av de som protesterar mot i princip alla planer för Slussen som dyker upp kan av olika skäl betraktas som utanför den huvudsakliga målgruppen för nya slussen. Men så är det alltid när man ska ta fram en lösning eller ett koncept. Man har olika perspektiv att tänka på, och dessa perspektiv innebär olika målgrupper som man sedan måste prioritera. Utifrån dessa prioriteringar kan man sedan gå vidare och göra olika kompromisser. Stora som små.
 

  • Åldersperspektivet är en bra början. En stor del - en majoritet, för att göra en kvalificerad gissning - av de som protesterar är äldre människor. Är det rimligt att inkludera dem i målgruppen för en lösning som står klar om kanske 20 år? Är det inte mer troligt att målgruppen främst inkluderar de som idag är barn och ungdomar, och som kommer att vara yrkesarbetande vuxna när Slussen står klar?
  • Brukarpektivet är en annan fråga. Många av de protesterande är verksamma inom arkitektur, kultur och massmedia. De protesterar främst utifrån en ganska vag agenda som i huvudsak handlar om estetiska värden som historia, kuriosa och utsikter. De utgör redan idag en försvinnande liten minoritet av de människor som "använder" Slussen. Den stora majoriteten människor - yrkesarbetande och studerande - som dagligen reser via Slussen hör man dock inte så mycket om i debatten. Det kanske beror just på att de inte får särskilt mycket utrymme i massmedia, som ju främst styrs av de människor som protesterar utan att egentligen vara brukare/användare av Slussen.      
  • Funktionsperspektivet är också viktigt. Slussen är hur vi än vrider och vänder på frågan en trafikmaskin som byggdes med ett tydligt fokus på att den skulle fylla en funktion en gång i tiden. En funktion som sammanbindningspunkt mellan norra och södra Sverige. Den enda sammanbindningspunkten öster om Västerås.Därför byggdes Slussen med tät biltrafik i åtanke. Sedan dess har flera nya broar mellan norr och söder byggts, och fler kommer att byggas i framtiden. Med andra ord har Slussen spelat ut den funktionen. För att hitta rätt lösning måste vi därför se till Slussens framtida funktion. Den funktionen är troligtvis också som en slags trafikmaskin och sammanbindningspunkt, men för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter. Inte bilar.


Där har vi kanske en möjlig lösning på denna gordiska knut? Nämligen att vi ska sluta ta fram förslag på lösningar som olika intressegrupper sedan får protestera mot, och istället inleda processen med att titta närmare på den framtida målgruppen och funktionen för det framtida Slussen?

Som jag ser det är det i just den här frågan debatten om Slussen fallerar. Om och om igen. Man tittar från stadens sida inte på en målgrupp som man måste hitta en lösning för. Man tittar på en lösning som man sedan försöker sälja in till olika målgrupper. Det är dömt att misslyckas.


Förändra angreppssättet och börja istället kartlägga krav och behov hos en framtida målgrupp, som en framtida lösning sedan måste tillgodose. Prioritera sedan de sekundära målgrupperna, och se till att motivera detta. Med lite tur kan vi kanske komma igång med projektet innan dagens lösning hinner rasa.

Reflektera kritiskt över de som protesterar mot planerna. De utgår nämligen ofta från sina egna krav, behov och önskemål. Elisabet Andersson och Ola Andersson på SvD hör kanske inte till den framtida målgruppen? Idealisterna bakom "Ny syn på Slussen" (nedgrävning av t-banan) hör kanske inte heller till den målgruppen? Hör Lars Epstein på DN till den framtida målgruppen?

Svaret är nej, nej och åter nej. Den framtida målgruppen tas aldrig upp i debatten. Och det är det grundläggande felet. Det är orsaken till att vi aldrig kommer till skott med moderniseringen av Slussen.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
/&P (21 Juni 2010 02:00):
Jag är en yngre stadsplanerare som normalt tycker att större tag ofta är av godo i planprojekt, med ändå tycker jag att kompromissandet faktiskt är bra i detta fall (och har för förslaget framåt).

Notera hur exempelvis Hammarby Sjöstad inte större på något större motstånd. En teori är att att förslaget var relativt genomarbetat redan från början då det faktiskt godtogs som bra modern stadsplanering både från arkitekthåll eller medborgarhåll.

Slussenförslaget berör därför att många människor (unga som gamla) tycker att det är direkt dåligt - att då undvika att lyssna på och ta till sig av dessa åsikter är högst tvivelaktig demokrati.

En modern stadsplanering bör lyssna på stadens medborgare - de vistas ju i staden varje dag och de om någon borde väl ha åsikter om staden värda att ta till sig. Trots allt är det stadens medborgare som i slutändan bestämmer över vilken stad de vill leva i nu och i framtiden.

Alternativt utgår man (som i inlägget ovan) från att medborgarnas åsikter är av ett lägre intellektuellt/arkitekturkritiskt värde och undviker kompromisser. Detta riskerar dock att osa väldigt mycket grått 1900-tal.
 0
Anders Gardebring (21 Juni 2010 08:02):
/&P:
Jag förstår inte riktigt din kommentar. Inlägget ovan handlar ju just om att man ska utgå från medborgarnas åsikter och inte från den som ropar högst.
 0
Ulf Pettersson (21 Juni 2010 10:20):
/&P:
Hur kan du tro att det är "folket" som är emot Nya Slussen? Det är sällan jag sett protester som varit så koncentrerade till en enda, smal grupp som här. Om det någon gång är relevant att tala om kultureliten, så gäller det nu. Kolla namnen på den ursprungliga protestlistan så får du se.

En rimligare anledning till att det (nästan) uteblev protester mot Hammarby Sjöstad är att området var ett industriområde som ligger isolerat från befintliga bostäder. Det fanns helt enkelt ingen kulturelit som kunde få sin privata utsikt (tex från en 5-miljoners lägenhet vid Slussen) skymd.

Magnus:
Slussen har faktiskt inte spelat ut funktionen av att vara enda bilbro mellan norr och söder. Broar har tillkommit väster om Slussen, dock finns det inte en enda fast bilförbindelse öster om Slussen. Samtidigt har befolkningen till öster om Stockholm ökat kraftigt (Nacka, Värmdö, Lidingö mm).
 0
Anders Ryding (21 Juni 2010 10:23):
Nu är det ju så att vi har en representativ demokrati i Sverige och inte gatans parlament. Alternativet är väl att ha det som i Schweiz med folkomröstningar om det mesta. Att ha det som idag , när det gäller stadsbyggnadsfrågor, med ständiga kompromisser till följd av högljudda proteströrelser, är inte hållbart i längden. Det undergräver demokratin. Om andra frågor skulle handhas på samma sätt så skulle samhället helt haverera.
 0
Jon Holstein (21 Juni 2010 10:52):
När man bygger en trafikkarusell, så bygger man bort en trevlig utsiktsmiljö.
Ingen gillar att stå vid stora gator och kika på utsikten. Man bör alltså hitta sätt att kunna bygga bort bilvägarna från vyn.
När det är mycket trafik så håller ändå inte vägarna på andra sidan för trafikbelastningen, så varför bygga en jättestor påfart till trånga innerstadsvägar?

Tar man bort bilanpassningen så att den inte syns, eller så att den leds om på annat vis, så är man mer flexibel, kan skapa något som inte är så rakt och simpelt som den lösningen som ligger uppe nu, är.
Vi vill ju ha en trevlig miljö, inte en stilren funktionsinriktad trafiklösning.
 0
Martin Ekdahl (21 Juni 2010 11:13):
Bra med ett inlägg som fukoserar på det centrala i problematiken - att man kompromissar tills alla är missnöjda istället för att ställa fram ett förslag som de flesta kan vara nöjda med. Jag tycker dock att alla (även såna som kanske inte är med om 20 år) skall ha rätt att yttra sig i denna fråga. Detta berör ju även de gamla eftersom det är en stad som de levt hela sina liv i, älskar och önskar det bästa för framtiden. Låt oss inte begå samma misstag som modernisterna, utan lyssna på alla argument, från gammal som ung.
 0
Herbert Tingesten (21 Juni 2010 13:25):
Så himla bra är väl inte Maria Schottenius artikel - den är ju full av de vanliga faktafelen: "Motorväg in i Gamla stan", "dramatisk nivåhöjning", "utsikterna försvinner" osv. Sedan bidrar hon själv med det innovativa påståendet att "Katarinahissen stympas och grävs ner". Alltsammans illustrerat med en fejkbild av Roberto Alvarez och en av Fredrik Falk.
 0
Herbert Tingesten (21 Juni 2010 13:33):
Jon, är det gamla Slussen du beskriver? Trafikkarusellen med alla skrymmande och skymmande klöverblad och ramper ska ju bort och Stadsgårdsleden ska överdäckas och en utsiktsplats ska byggas ovanpå. Det är svårt att dölja mer av gatuytorna än i det här förslaget med mindre än att man gräver ner hela rasket. Halva kapaciteten mot idag är väl också en ganska substantiell minskning och idén är väl att man transformerar vad som idag i praktiken är en motorvägskorsning till vanliga innerstadsgator.
 0
Anders Widegren (21 Juni 2010 15:01):
Snyggt skrivet!
 0
Niklas (21 Juni 2010 15:45):
Bra skrivet. Och Anders R har en mycket viktig poäng ovan.
 0
Magnus Orest (21 Juni 2010 17:37):
Herbert, nu var formuleringen trots allt "ganska bra". Det lämnar öppet för egna tolkningar hos läsaren. ;-)
 0
Herbert Tingesten (21 Juni 2010 20:18):
Magnus, se det mer som en kommentar till kvaliteten på tidningarnas faktakoll när det gäller stadsbyggnadsartiklar. Relativt grundnivån är det - tyvärr - en ganska bra artikel som du säger. Objektivt är den ganska dålig, som om sportreportrarna i Sydafrika skulle skicka hem rapporter där de påstår att fotbollar är gröna och fyrkantiga (och tidningarna illustrerade dem med photoshoppade bilder som visar just sådana).
 0
Niklas (21 Juni 2010 21:38):
Det verkar som att desinformation sprids till medlemmar i fackförbundet kommunal: http:​/​/​www.​ka.​se/​index.​cfm?​c=​93242
 0
Magnus Orest (21 Juni 2010 23:14):
Nåja, nu verkar det i alla fall om ett första steg har tagits på vägen mot en lösning som faktiskt passar staden.
 0
Patric Nilsson (22 Juni 2010 00:57):
Det ständiga kompromissandet leder också till mellanmjölksarkitektur.
 0
Jon Holstein (22 Juni 2010 07:57):
@Herbert
man kan däcka över eller leda om biltrafik. Gatorna på andra sidan har inte speciellt hög trafik och det är ofta trafikstockningar där.

Nej, jag pratar inte om det gamla.
Det nya förslaget är bättre, men fortfarande så ser det ut som en trafiklösning, inte en trevlig innerstadsmiljö!
Man bygger fortfarande utsiktsmiljöer i anslutning till bilvägar, och det är inte så kul att stå och titta på utsikt, vid en bilväg.
 0
Herbert Tingesten (22 Juni 2010 09:46):
Jon, det är just poängen: Man slipper se trafikleden när man flanerar eller tittar på utsikten eftersom den ligger dold i en låda under utsiktsterrassen. Så finns förstås gatubron som ersätter dagens två gatubroar, men broar hör till stadsbilden och det känns lite orealistiskt att, som du föreslår, gräva ner förbindelsen - för det första får den inte plats eftersom Stadsgårdsledens tunnel och bussterminalen ligger rakt under, för det andra skulle det bli hiskligt långa ramper som även buss och spårvagn då måste följa. Även om man bara lägger tunneln på minimalt djup, 10 meter under vattenytan, så blir det en backe på drygt 25 meter från övre nivån vid Katarinahissen. Ska du ha samma stigning som vid bron (ca 5%) så blir rampen mellan korsningen vid Katarinahissen hela 500 meter (mot 50 fågelvägen). Ska man bygga en jättespiral under jorden, med okänd prislapp?


Jag tror också många som talar om "motorväg" låter sig luras av visualiseringarna, som genomgående visar ganska tät trafik. Tänk trafiken på dagens bro istället, en dag då den andra bron är avstängd för reparation eller av något annat skäl.
 0
Bengt O. (22 Juni 2010 10:32):
Det är svårt att hålla en vettig debatton när man läser Orests elitistiska text, fylld av förakt för andra grupper än den han själv tillhör. Jag nöjer mig med att hänvisa till http:​/​/​www.​karlsson.​at/​arkiv/​schalottark10​/​arkiv_​flarn.​.​ ("Slussen - osynliga tjänstemän och veliga politiker".

Litet roande mitt i eländet är att han tycker att Schottenius artikel var "ganska bra" . Det är omöjligt att läsa hennes artikel som något annat än ett förgörande angrepp på Fosterplanen - "ett förslag som ingen vill ha."
 0
Herbert Tingesten (22 Juni 2010 10:51):
Bengt O, jag skulle gärna kommentera det senaste inlägget på din blogg men du släpper tyvärr aldrig fram mina kommentarer, och förmodligen stoppar du även många andra när de försöker bemöta dina argument. Skulle du kunna tänka dig att lyfta censuren, för debattklimatets skull om inte annat?
 0
Bengt O. (22 Juni 2010 12:13):
@ "Herbert" - som du vet släpper jag inte fram anonyma kommentarer (såvida jag inte vet vem som står bakom dem). Du är hittills den ende som är blockerad.
 0
Herbert Tingesten (22 Juni 2010 13:02):
Då måste det vara av något annat skäl än det du uppger. Jag hänvisar till vårt mejlutbyte den 20 april. Har du glömt det? Jag noterar också att det bevisligen gick alldeles utmärkt att posta anonymt på din blogg fram till det att jag hade gjort fem-sex inlägg. Då införde du plötsligt en ny och tidigare oannonserad regel om anonymitetsförbud istället för att bemöta besvärande argument.


Hm, jag ser att du kommit med en del märkliga påståenden på din blogg (som jag inte har följt på ett tag) - du säger t ex detta:

"Och - om vi förstått det rätt- ungefär framme vid Slottsbacken kommer de två yttersta filerna att upphöra och trafiken ledas in i mittfilerna. Var och en med någon erfarenhet av motorvägskörning vet att det är just i en sådan situation som köer bildas och olyckor sker. Och håller gamla Strömbron verkligen för den trafikökning som säkerligen kommer när bilisterna lockas av möjligheten till en bred och fin genomfart från Hornsgatan över Skeppsbron? "

Lite kul hur vanföreställningen om att gatubron är en "motorväg" sitter så hårt att man börjar se saker som inte finns i sinnevärlden - några "nya ytterfiler som kommer att upphöra vid Slottsbacken" finns inte utan filerna förbi Gamla stan förblir exakt desamma som idag, fyra stycken (med en kort väjningsfil som upphör ca 40 meter efter korsningen Munkbron/Skeppsbron).

Så är det lite kul att du tror det ska bli en trafikökning av att man skär ner gatubredden till hälften, som man gör med broarna - en bro på 44 meter ersätter två på 45+45. Hur går det till månne? Eller du kanske tror att man tänker bygga en bro som är bredare än 90 meter?

Men var lugn Bengt, på din blogg kommer ingen att få se inlägg som påpekar så grova missar...
 0
Lucas Stensö De Marie (22 Juni 2010 14:37):
När det byggs ute i förorten så blir resultatet ofta kraftig modifierat pga av omkringliggande bebyggelse som den nya byggnaden ska kunna smälta in med.

Varför gör man inte så i Slussen i så fall? Varför kan man inte göra det hela mer småskaligt och "gyttrigt"? Varför kan man inte bygga de nya husen med vackra tinnar och torn som de flesta tänkr på när man nämner vacker Stockholmsk arkitektur?

Man behöver ju inte kopiera rakt av men jag är så trött på dessa förbannade lådor...
 0
Jan Wiklund (22 Juni 2010 17:19):
Eller gör som Jerker Söderlind föreslår: Ta en stadsplan nu, i enlighet med föreliggande förslag, och lämna arkitekturen till nästa omgång. Så att man kommer igång nån gång.

Jag har egentligen bara ett otalt med förslaget, och det är rent funktionellt. Nedfarten till Söder Mälarstrand/Stadsgården i mitten gör det omöjligt att lägga bussfil i mitten. Och i framtiden spårväg. Naturligtvis bör nedfarten ligga ytterst. Som idag.
 0
Herbert Tingesten (22 Juni 2010 17:24):
Jan: Man har lagt den i mitten av estetiska skäl, så att bron ska kunna göras mjukt rundad på undersidan. Det finns givetvis många andra lösningar men jag måste medge att jag tycker Foster fått till bron rätt snygg (om de som beslutar inte väljer betong som ytmaterial).
 0
Dan Edholm (23 Juni 2010 10:12):
Jag skulle fortfarande vilja se en yimby-artikel till DN eller SvD med Tingstens ("tinnar och torn") och Gardebrings ("Stadsgårdskajens överdäckning") illustrationer. Timingen är perfekt. Visa konservburkstillverkarna att man kan bygga om platsen så att den blir bättre.

Nu fruktar folk ny bebyggelse i form av tråkiga glaslådor, därför är motståndet så stort. De flesta fattar att utsiktsplatserna blir ännu bättre med ombyggnationen men utsiktsargumentet används för att folk är rädda för tråkiga kontorshus.
 0
Johannes Hulter (23 Juni 2010 11:11):
Det är verkligen fascinerande att följa den här fullständigt bisarra debatten på tryggt avstånd. En stor eloge till Herbert för idogt arbete i upplysningens tjänst. Ett varmt tack till dig, vem du nu är. Du måste ha en ängels tålamod.

Yrkar även bifall till förslaget att försöka få Yimbys Slussenversion publicerad.
 0
Martin Ekdahl (23 Juni 2010 13:02):
Bengt O: Jag vill inte vara otrevlig, men kan inte undvika att notera att du inte tycks uppfatta samtal som ett utbyte av åsikter mellan olika parter utifrån skilda ståndpunkter utan som en monolog. Då blir det svårt att uppnå konsensus.
 0
Bengt O. (23 Juni 2010 14:23):
@Martin Ekdahl. Du är inte otrevlig men jag förstår inte din kommentar. Den enda åsikt jag vill utbyta i detta sammanhang är att jag finner Orests artikel elitistisk och förolämpande. Jag vill emellertid inte använda det språkbruk jag anser befogat på denna site och hänvisar därför till min egen.

Alla som identifierar sig tydligt är välkomna att kommentera på min blogg och tala om vad jag gör för fel. Så slipper vi gräla hos Yimby och låta åsiktsfränderna utbyta sina tankar med varandra.
 0
Herbert Tingesten (23 Juni 2010 16:15):
Det där sista stämmer inte, Bengt, men OK, det kan ju faktiskt vara så att du ärligt glömt mitt mejl den 20 april (som du svarade på så jag vet att du fick det). Du måste i så fall ha glömt det rätt snart för du lyfte aldrig censuren som du hade lovat och den kommentar jag skrev till din blogg dagen efter är fortfarande, tre månader senare, inte framsläppt.

Jag har skickat dig ett mejl till för att friska upp ditt minne.
 0
Alexander Åkerman (23 Juni 2010 17:53):
Jag ser kompromisser som något bra. Men i detta fallet är kompromisserna av det dåliga slaget. Ex: utsikt är bra - Vi tar bort ALLT som stör utsikten från ALLA platser.

Vattenytor är bra - vi gör så stora vattenytor som möjligt (vilket tvingar fram en berlinmur)...

Detta är inte kompromisser...
 0
Niklas (23 Juni 2010 18:57):
Jag kan inte se att texten ovan är skriven med förakt för vissa grupper. Kan du hänvisa vad du menar?
 0
Niklas (23 Juni 2010 22:06):
Min kommentar ovan vänder sig till Bengt O
 0
Herbert Tingesten (23 Juni 2010 22:07):
Uppdatering: Bengt O har nu mejlledes medgett att det han hävdade i den här tråden 14:23 idag, nämligen "Alla som identifierar sig tydligt är välkomna att kommentera på min blogg", inte gäller i praktiken.
 0
Magnus Orest (24 Juni 2010 12:12):
Bengt O, hur tänker du nu? Jag tar upp att debatten borde fokusera mer på den stora majoriteten av intressenterna. Nämligen de människor som i framtiden kommer att resa via Slussen. En majoritet var perspektiv aldrig lyfts fram i debatten.

Istället förs debatten mellan olika minoritetsgrupper. Minoritetsgrupper som har det gemensamt att de av olika skäl kommer att påverkas väldigt lite av de beslut som fattas. Tycker du att det är vettigt? Skulle du acceptera det i ett annat sammanhang?

Men enligt din åsikt är det alltså "elitistiskt" att begära att perspektivet vidgas till att omfatta alla? Kan du förklara hur du resonerar? Jag får inte riktigt ihop det. Var finns logiken i det resonemanget?

Känner du ärligt att du har täckning för den anklagelsen? Liksom "människoförakt" och "odemokratisk" på din blogg? Eller tog du bara till dem i brist på konkreta argument?

Tror du att du övertygar någon annan än de redan övertygade med den typen av retorik? Det tror inte jag.
 0
Magnus Orest (24 Juni 2010 12:17):
Bengt O, ett tillägg. Jag tycker att det är intressant att du hellre ser att "debatten" förs på din blogg. En blogg där alla kommentarer tydligen inte är välkomna.

Tycker du att det ligger i linje med den bild du försöker förmedla av mig/nätverket YIMBY som "elitistiskt" och "odemokratiskt", liksom att det ger trovärdighet åt den bild du vill förmedla av dig själv som mer "demokratisk" och "folklig" än jag/YIMBY?

Det tycker inte jag.
 0
Bengt O. (24 Juni 2010 15:51):
@Magnus Orest. Jag har redogjort för allt detta på min blogg plus mitt svar där till en kommentar av Niklas. Det bör vara klart nog men jag utvecklar gärna om du tycker att det behövs.

Alla kommentarer är välkomna på min blogg där avsändaren är klart identifierad och håller sig till normala kommentarsregler och vanlig hyfs och stil. Detta utesluter på inget sätt ett hårda och intensiva meningsmotsättningar.

Jag har bloggat sedan 2002 och har under denna tid varit tvungen att avstänga 1 (en) kommentator. Jag vill inte fortsätta att diskutera här där jag inte har någon möjlighet att förhindra dessa excesser. Du är mycket välkommen till http:​/​/​www.​karlsson.​at. Det förväntade utbrottet från personen i fråga tänker jag inte bemöta, huvudsakligen av respekt för denna fina site.
 0
Magnus Orest (24 Juni 2010 16:11):
Bengt O, om du bara vill debattera där du har möjlighet att censurera motståndarsidans inlägg ber jag att få önska dig lycka till. En sådan "debatt" tänker inte jag delta i.

Ditt alternativ är att diskutera med mig här. Eller ingenstans.
 0
Bengt O. (25 Juni 2010 22:20):
@Magnus Orest: Vad får dig att tro att jag vill "debattera" med díg? Jag har redan sagt klart och tydligt vad jag anser om din människosyn. Har du något att tillägga är du välkommen men tona ner klyket om "censur" o.dyl

Se f.ö. "På gravens brädd" http:​/​/​www.​karlsson.​at#orest
 0
Anders Gardebring (26 Juni 2010 14:37):
Bengt O:
Jag tycker att du i för hög grad väljer att misstolka Orests artikel för något som den inte är. Så som jag ser det så handlar Orests artikel inte om att förminska någons åsikter. Tvärtom handlar den ju om att allas åsikter bör lyftas fram, något som den aktuella slussendebatten kapitalt har misslyckats med. Istället är det just en liten klick som har fått göra sig hörd. Att du blir så upprörd över ett önskemål om att fler borde få möjligheten att göra sin röst hört gör mig uppriktigt förvånad.
 0
Ragnar Lind (30 Juni 2010 11:23):
Jag tycker att Slussenförslagets princip är bra, dock utan att kunna kritisera detaljer som trafikföring, mm, i det. Men sättet som förslaget presenteras på, är en katastrof! Man känner ju knappt igen sig. Glas- och plåtlådor överallt! Det är väldigt viktigt hur byggnaderna ser ut. Den utsikt från Peter Myndes backe, som DN presenterar, är förstås ett väldigt nerköp. En grå betongbunker mitt i blickfånget! Klart det blir protester. (Man kan presentera en konspirationsteori här: De som presenterar förslaget är egentligen emot det.)
Är man bara lite försiktig och lyhörd kan det hela bli väldigt bra. Södermalmstorg (som jag för övrigt genom åren ibland undrat var det egentligen ligger) kan bli ett torg igen, samtidigt som man skapar en klättrande och gyttrande karaktär på bebyggelsen, och utan att alla utsikter kapas (20-talet kan gott vara en inspiration).
 0
Herbert Tingesten (30 Juni 2010 12:26):
Håller med dig helt, Ragnar. Ett litet tillrättaläggande bara: Bunkern på DN:s bild från PM:s backe är ingen "officiell" skiss utan hop-photoshoppad av en ombyggnadsmotståndare vid namn Roberto Alvarez i det uttalade syftet att misskreditera projektet (se hans blogg, som DN lite okritiskt lånat bilden från). Han hävdar själv att hans bild bygger på Fosters egna skisser, och med det menar han att han tagit ett enda fönster och klonat det hundra gånger och på så sätt skapat sin skräckvision. Märkligt att DN numera inte tycks ha några problem med att presentera simplaste sortens amatörpropaganda som objektiva fakta.
 0
Niklas (30 Juni 2010 17:04):
Hittade en bild på wikipedia från Slussens invigning som tydligt visar vad som prioriterades: Gångtrafikanter eller bilen. Avgör själva:
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Fil_​_​_​KOLON_​_​_​Slussen_​15_​10​_​1935.​jpg
 0
Magnus Orest (30 Juni 2010 18:24):
Niklas, jag har ofta tänkt på om inte Slussen hade sett annorlunda ut om den byggts 20 år senare. Den byggdes ju före t-banenätet. Frågan är om man hade byggt en mindre bilanpassad lösning redan från början om arbetet samordnats bättre på en högre nivå, dvs att man redan från början varit medveten om att kollektivtrafiken inom ett par decennier skulle bli det främsta alternativet för resor inom staden.
 0
Sofie Björck (1 Juli 2010 18:30):
Hej!

Vore det inte bra med en folkomröstning om Slussen? Gärna på riksnivå, eftersom Slussen är klassad som riksintresse och Stockholm är Sveriges huvudstad?

Man kunde ju börja med en folkomröstning för eller emot Foster/Bergförslaget a.k.a "nya Slussen".

Och innan den genomförs skall det gå tillräckligt långt tid så all information hinner komma fram. Åtminstonde ett år.

Då får man slut på spekulationerna en gång för alla om vilka som tycker vad och vad majoriteten egentligen tycker.

YIMBY som brukar få gehör och medialt genomslag kanske kunde föreslå det?

Sedan vill jag också påpeka att det tar tid att engagera sig ideellt, särskilt om man skall framföra synpunkter på tvärs mot vad som föreslås ovanifrån så kräver det enormt mycket jobb och energi för att tränga igenom och de flesta yngre har sina egna liv att tänka på.

Det kan vara en naturlig förklaring till att många äldre engagerar sig, de är de enda som har tid.

Att hävda ett barnperspektiv på en fråga utan att prata med barn skall man nog vara lite försiktig med. Jag utgår från att de flesta här är över 18.
 0
Herbert Tingesten (1 Juli 2010 18:49):
Magnus: En aspekt är väl att Södermalmstorg kanske kunnat få behålla en del av sin bebyggelse - där rev man främst för att göra plats för ändhållplatsen för spårvägslinjerna 16, 17 och 18 (det som idag är tub-linje 13 och 14, plus en nerlagd linje till Gröndal), alltså hela sydvästra förortsbanan. När det blev tunnelbana 1964 så bortföll egentligen behovet av den stora öppna ytan.

Sofie: T o m många av de som är för Fosterförslaget tror ju fullt och fast på desinformationen de fått sig itutad av motståndarsidan (utsiktsholocaust, motorvägsbro med ramper som får Tegelbacken att blekna osv), så lycka till med den informationskampanjen.
 0
Sofie Björck (1 Juli 2010 18:54):
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​0​6/​slussenproblematiken_​931.​h.​.​

Nej, nej nej, "Herbert Tingsten", den stackars Alvarez är oskyldig. Han tog bara bilden, på uppdrag av en privatperson som ville vara anonym (det var inte jag).

Privatpersonen pratade sedan med stadsbyggnadskontoret och frågade hur höga husen var ungefär och bad sedan ytterligare en tredje person photoshoppa in det. Efteråt frågade hon stadsbyggnadskontoret om bilden stämde och det sa de att den gjorde.

Det är jag Sofie, som ligger bakom bloggen. Den administreras som en tidning, så står det andra namn under inläggen så är det dessa som skrivit, men om det inte står något namn så är det jag som skrivit inläggen.

Propaganda, förvisso, men för en sak jag tror på! Har vi kvar Slussen behöver vi inte ha kvar bilarna, man kan plantera växtlighet m.m. Ja, det är mycket skoj man skulle kunna göra.

Slussen är en av de få modernistiska byggnaderna vi har i stan, med ett eget formspråk.

Skulle också vilja rekomendera detta blogginlägg (en annan bloggare) för alla som oroar sig för att Slussen sjunker.

http:​/​/​demokratitorget.​blogsome.​com/​20​10​/​0​5/​0​3/​slussen.​.​
 0
Sofie Bjorck (1 Juli 2010 19:00):
"Sofie: T o m många av de som är för Fosterförslaget tror ju fullt och fast på desinformationen de fått sig itutad av motståndarsidan (utsiktsholocaust, motorvägsbro med ramper som får Tegelbacken att blekna osv), så lycka till med den informationskampanjen."

Oj! Är de endå för då? Det låter självdestruktivt! (Såvida de inte bor i Stockholm, och fullständigt struntar i sin omvärldsmiljö). Det kan ju tänkas att de skulle rösta emot om de fick chansen att göra sin röst hörd.....
 0
Sofie Björck (1 Juli 2010 19:02):
Men om ni tror ni skulle vinna en folkomröstning då är ju saken biff eller?

Då är det ju bara att köra! Har ni tur får ni de höga husen och hela konkarongen som ni längtar efter, och slipper det urvattnade sosseförslaget?
 0
Sofie Björck (1 Juli 2010 19:13):
Sedan hoppas jag YIMBY:anerna röstar på mig i kommunvalet:

http:​/​/​www.​mynewsdesk.​com/​se/​pressroom/​radda_​slussen/​p.​.​

Har ni tur kan ni kuppa igenom en rivning av Slussen, och jag tvingas då hjälpa er genomföra röstningen ör beslutet i kommunvalet.

Kör vi då? Ni hjälper oss med valkampanjen? (Det behövs en rejäl spurt nu!).
 0
Herbert Tingesten (1 Juli 2010 19:28):
Lustigt, Sofie, jag skrev just en kommentar på just det blogginlägget (trots att jag vet att han i princip alltid censurerar kommentarer som inte håller med honom till 100%). Du kan vara lugn för att det han skriver nästan aldrig håller för en elementär faktagranskning, och det han skriver om att sättningar på "endast 4 mm/år ger bred tidsmarginal för att hitta botemedel" är inget undantag. Delar av betongdäcket har satt sig 25 cm sedan det byggdes och det är rätt mycket. Det är tyvärr bara en tidsfråga innan delarna som spricker sönder måste stängas av av säkerhetsskäl.

Kommentaren jag skrev, om du undrar, handlar om bilderna han använt för att illustrera blogginlägget och lyder som följer:

"Detta fria perspektiv med med Kgl Djurgården och finlandsbåtarna vill man bygga över" säger du, och får det att låta som ett problem. Enda skillnaden i det fria perspektiver när du står vid kanten av överdäckningen blir ju att du slipper se en ful trafikled i förgrunden eftersom den då är gömd under dina fötter.Du står ungefär lika högt upp men betydligt närmare vattnet. Varför skulle någon (mer än möjligen trafikledsfetischister) tycka att man förlorar något på bytet?

Och bilden du illustrerar ditt stridsrop "Bevara Slussens böljande formspråk" med kunde lika gärna visa Fosterbroarna - exakt den linjen som du markerat med grönt kommer de nämligen att ha.Vad gäller Roberto Alvarez så blandade jag visst ihop honom med Jann Lipka som gjort väldigt likartade bilder med samma kloningsteknik, och det var hans blogg jag tänkte på, inte din. Din har jag tidigare försökt kommentera på men du tycks aldrig släppa fram påpekanden om faktafel. Jag har även testat att skriva under annat namn och låtsas hålla med, och det censurerades inte bort.
 0
Herbert Tingesten (2 Juli 2010 09:12):
Sofie: Om det undgått dig så är rivningen redan beslutad, så den behöver inte "kuppas igenom". Jag måste nog tyvärr meddela att jag själv inte kommer att rösta på en person i kommunalvalet som aktivt sprider osanningar och skrämselpropaganda och som motarbetar en dialog genom att tillämpa censur. Till det kommer din benägenhet att tillskriva meningsmotståndare åsikter de inte har och din beredvillighet att svälja vilka stolligheter som helst bara de kommer från "rätt" håll. Lycka till med din kampanj, men en grupp av relativt välinformerade människor som YIMBY är väl kanske inte riktigt rätt ställe att försöka ragga valboskap.
 0
Henrik Åsman (2 Juli 2010 13:50):
Att läsa bloggarna på demokratitorget är nästan komiskt. Hur kan man vara emot ALLT? Visst kan man vara emot enskilda projekt eller enskilderheter i olika förslag. Men här sablas Tors Torn, Slussen, Citybanan, Waterfront + annat ner. Undrar hur många av Stockholms nuvarande landmärken och infrastruktur(Stadshuset, nuvarande Slussen, Västerbron, Tunnelbanan) som hade blivit byggt om denna inställning funnits i första halvan av 1900-talet.
 0
Anonyme Johan (2 Juli 2010 20:10):
Vänta nu här - demokratitorgetbloggen är alltså på riktigt och inte något form av konstprojekt menat att driva med samtiden (eller vad intentionerna nu kan vara)?
 0
Magnus Orest (2 Juli 2010 20:42):
"Demokratitorget" är en av flera bloggar som drivs av en och samma person. Alla med samma tema, dvs att förändring är fel. Och alla(?) utger sig för att vara en kanal för en hel sammanslutning av människor. Liksom att de alla brukar hänvisa till varandra för att visa på stöd utifrån.

Ett ganska speciellt fenomen som kanske kan ses som ett uttryck för beteendet hos en väldigt speciell människa.

Hur som helst bör man ta allt som skrivs på dessa bloggar med en nypa salt. För människan bakom dem handlar det mer om åsikter än om fakta. Han (jag utgår från att det är en han) avfärdar gärna uppgifter från expertisen och ifrågasätter sådant som är helt naturligt inom stadsbyggnad. Bland annat "hur klokt det är att köra tåg under byggnader", i fallet med överdäckningen som föreslås för Västra City - uppenbarligen har han inte hört talas om t-banan.

Samma sak gäller för Slussen. "Det är ju bara att lappa och laga lite" är ståndpunkten, och de ingenjörer som har räknat ut att hela eländet kommer att kollapsa pga det invändiga förfallet har i hans ögon fel.

Jag har skrivit om det på min egen blogg: http:​/​/​www.​o-​zone.​nu/​content/​article140​/​och_​dar_​starta.​.​

... Tar dock inte något ansvar för huruvida länkarna är aktuella eller inte. Med tanke på att han startar och stänger bloggar lika ofta som andra människor byter underkläder kan mycket ha hänt under de dryga två månader som gått sedan jag skrev inlägget. ;-)
 0
Martin Ekdahl (2 Juli 2010 22:58):
Magnus O:

:D
 0
Magnus Orest (3 Juli 2010 00:00):
Martin, jag lade just en blogg till listan efter ett tips från en annan yimbyit... ;-)
 0
Martin Ekdahl (3 Juli 2010 21:17):
Magnus O: Det börjar bli en imponerande lista bloggar ...
 0
Anders Gardebring (4 Juli 2010 22:36):
Hej Sofie! Tack för dina kommentarer.
Jag tror inte att en folkomröstning om slussen är en bra idé. Vi har representativ demokrati i Sverige, vilket innebär att vi i allmänna val var fjärde år bestämmer vilka som ska representera oss. Vissa stora frågor som är av avgörande betydelse folkomröstar vi också om. Är slussen en fråga som hamnar på samma nivå som Europeiska unionen, Euron eller kärnkraften? Nej, det har jag svårt att se. Faktum är att det till och med för ganska många Stockholmare är en icke-fråga. Att hålla en omröstning på riksnivå vore ytterst konstigt. Den som bor i Skellefteå eller Borlänge bryr sig nog måttligt om vad som händer med slussen. Och att låta den som inte ens har bestökt Stockholm rösta om hur vår kollektivtrafikförsörjning och vattenflödesfrågor ska lösas känns väl kanske inte som en helt bra idé?

Dessutom innebär det ytterligare förseningar och därför fördyringar. De årliga reparationerna för att konstruktionen inte ska kollapsa kostar redan idag 3-5 miljoner per år. De pengarna kan vi göra bättre saker för. Dessutom visar den opinionsundersökning som gjorts att nästan 90% av Stockholmarna inte har några problem med att slussen rivs.

"Då får man slut på spekulationerna en gång för alla om vilka som tycker vad och vad majoriteten egentligen tycker."

Det finns ingen spekulation. Inte större än spekulationen som kreationister har om evolutionsteorin.

"Sedan vill jag också påpeka att det tar tid att engagera sig ideellt, särskilt om man skall framföra synpunkter på tvärs mot vad som föreslås ovanifrån så kräver det enormt mycket jobb och energi för att tränga igenom och de flesta yngre har sina egna liv att tänka på.

Det kan vara en naturlig förklaring till att många äldre engagerar sig, de är de enda som har tid."


Absolut, det är en faktor som kan spela in. Fast samtidigt finns ju vi i YIMBY också.

"Propaganda, förvisso, men för en sak jag tror på! Har vi kvar Slussen behöver vi inte ha kvar bilarna, man kan plantera växtlighet m.m. Ja, det är mycket skoj man skulle kunna göra."

Fast det är det här som jag inte kan förstå. Slussen är ju byggd för bilar. Varför måste vi då tvunget ha kvar konstruktionen om vi ska ta bort en massa av bilarna? Är det inte då bättre att bygga något som från början är tänkt för människor? Jag köper helt och fullt de som framför kritik mot det liggande förslaget (även om jag inte behöver hålla med), däremot förstår jag inte den som vill bevara dagens motorväg men samtidigt inte vill att det ska köra bilar på den.

"Slussen är en av de få modernistiska byggnaderna vi har i stan, med ett eget formspråk."

Fast det där är ju helt enkelt inte sant. Stockholm vimlar av modernistiska byggnader och modernistisk stadsplanering. Det mesta som har byggts, och fortfarande byggs, sedan 40-talet är modernism. Det är egentligen först de senaste åren som vi börjat se en uppgörelse med de modernistiska idéerna, och än är vi långt från ute ur den modernistiska epoken. (tyvärr).

"Men om ni tror ni skulle vinna en folkomröstning då är ju saken biff eller?

Då är det ju bara att köra! Har ni tur får ni de höga husen och hela konkarongen som ni längtar efter, och slipper det urvattnade sosseförslaget?"


Vi har inte efterfrågat några höga hus vid slussen. Vi har till och med poängterat att Katarinahissen bör få behålla sin dominans.
Läs gärna vårt yttrande:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​0​4/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​
 0
nNick (7 Juli 2010 11:24):
Knutpunkt Slussen

LJUDET - BULLRET

En mycket viktig sak som många glömt bort i planeringen och diskussionerna är ljudet i miljön.. det är rätt ofattbart eftersom det är INTE bara trafiken i t.ex. Gullmarsplan och Globen området som gör området en av de mest obehagliga för den gående, det är bullret som surrar och klingar. Var enda som försökt promenera i området vet vad jag menar..

De båda nya förslag när det gäller Slussen ska ÖKA bullret i det nya Slussen området.

Men det finns ett tredje förslag som tar upp det här

http:​/​/​knutpunktslussen.​se/​

http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​omradet-​kan-​bli-​mer-​bullrigt-​an.​.​
 0
nNick (7 Juli 2010 11:28):
Genom att göra området behaglig! - city är först och främst för gående folk. Mer än det behöver man inte förstå för att skapa en rätt utgångspunkt för tänkandet. T.o.m. nostalgiker kommer att tycka om förslaget om förslaget är bra.

"Ärligt talat, hur kan man hoppas hitta en lösning som gör både nostalgiker och förnyare nöjda? Eller bilkramare och cykelninjor? Pensionärer och ungdomar? Turister och infödingar? Äldre som yngre?"
 0
nNick (7 Juli 2010 11:56):
Här är egentligen det som jag pekar på i tidigare inlägget. Det rätta utgångspunkten hittade jag på Knutpunkt Slussens hemsidahttp:​/​/​knutpunktslussen.​se/​filer/​Image/​Gestaltning.​jpg
 0
Herbert Tingesten (7 Juli 2010 12:45):
Såg verkligen fram emot att få veta hur sinnesintrycken från smak-, lukt-, och känselsinnena förändrats positivt jämfört med liggande förslag, men tji fick jag...

Knutpunkt Slussen är väl överspelat i och med Söderströmstunneln? Att debatten varit så utsiktsfokuserad ligger väl också det här förslaget i fatet, som blockerar utsikten mot Mälaren totalt.
 0
Niklas (8 Juli 2010 10:12):
@nNick:
Det nya Slussen blir enligt artikeln bullrigare eftersom man inte fullföljer stadsplanen och fyller ut med den mittersta byggnaden. Det är förstås en miss, som man hoppas kan rättas till i efterhand.

Knutpunkt Slussen har ett par intressanta lösningar, utanför boxen. Men jag tror att talet om att staden ska uppfattas med sinnena låter flummigt. Det är ju inte därför städer uppstått. Det blir dessutom problematiskt då man talar om att växterna på broboulevarden omvandlar koldioxid till syre. Visserligen sker det, men i mycket marginell omfattning. Den viktiga frågan är om Knutpunkt Slussen åter skulle kunna göra Slussen till en viktig länk mellan stråk så att den binder ihop stadsdelar.

Men annars har jag inga större problem med att det låter i en stad.
 0
Herbert Tingesten (10 Juli 2010 20:24):
DN:s rubriksättare har helt enkelt sovit på jobbet och missat att vad akustikern Olle Markstedt faktiskt säger är området kan bli bullrigare därför att man tar bort det bulleravskärmande kvarteret i mitten, inte att det skulle bli bullrigare än idag, vilket är ganska orimligt med tanke på alla överdäckningar som ska göras.

EDIT: ...som även Niklas påpekar ovan.
 0
Ano Nym (25 Augusti 2010 13:19):
Rädda Slussen, motståndsmingel, disco och brainstorming

*Alla Slussenvänliga journalister och andra Slussenvänliga aktörer är varmt välkomna till möte och mingel i Slussen, Blå Bodarna, gamla Nordins pappershandel i dag onsdag. Det är ett öppet möte med summering av var vi står, där den engagerade kan komma med synpunkter eller information inför den framtida kampen. Nyfikna journalister som vill göra reportage från eventet är också välkomna. *

Den journalist eller annan aktör som är beredd att öppensinnigt lyssna på våra protester och argument eller som redan varmt sympatiserar med rörelsen "Rädda Slussen" är hjärtligt välkommen på Bevara Slussens öppna medlemsmöte i morgon kväll, i gamla Nordins pappershandel, Slussen, Blå Bodarna. Kod-ord för att komma in vid dörren är "Slussen är fin".

Caféet med lite dj-musik och möjlighet att köpa förtäring och dryck öppnar redan 17.00, Bevara Slussen håller sitt öppna medlemsmöte 18.00-19.30 som alla närvarande får deltaga i. (Dvs alla som har idéer och synpunkter som kan vara till gagn för Rädda Slussen och det seriösa samtalet om Slussen får tala).

Sedan vidtar minglet fram till 22.00 ca.

Vi kommer bland annat att summera vad som hänt hittills och vad som planeras framöver.

Kod-ord för att komma in är "Slussen är fin".

www.slussensframtid.se
 0
Niklas (26 Augusti 2010 11:54):
http:​/​/​www.​newsmill.​se/​artikel/​20​10​/​0​8/​26/​nya-​slussen-​.​.​

En rad konstigheter (av CJ de Geer) nämns, såsom att tanken med Slussen är att det skulle vara ett strövområde (är det inte stad?)

"I själva verket är dessa ytor trafikleder där ingen kan ströva."
Trodde att det var vanliga gator i stan, längs vars trottoarer man kan promenera (ströva gör man väl i skogen?)

"Värst är det på Gamla stan-sidan, där gångbanorna vid Skeppsbrons sista kvarter och nuvarande Slussplan kommer att gå i ett mörkt dike."

Är inte detta en grov felaktighet? Brons fäste som ligger en bit från sista kvarteret kommer höjas med en meter. Hur skulle detta ge ett dike vid kvarteret?

"Två stora T-korsningar med rödljus och övergångsställen är ingen modern lösning för att föra trafik från många olika håll. Moderna trafiklösningar bygger i hela Sverige på rondeller."

Korsningar är väl det man brukar ha inom stadsstrukturen (rondeller i undantagsfall, typ Karlaplan eller Sergelstorg) så att trafiken inte tar onödig plats. Intressant att de som kritiserar förslaget för att ha för många körfält vill öka på bilytan ytterligare.
 0
Niklas (28 Oktober 2010 11:40):
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​s-​vill-​renovera-​slussens-​klover.​.​

Suck!!! Man kanske ska vara glad över att s inte vann valet.
 0
Gustav Svärd (28 Oktober 2010 11:51):
Dags att lägga ner betong&bil-kramandet S! Det har redan gjorts analyser av kostand och genomförbarhet av att renovera nuvarande slussen. Detta måste S vara medvetna om, annars är det dags att byta ut en del högt uppsatta inom partiet med folks som har koll på verkligheten istället för mediadrevsmyter.

Fast om S försöker dra till sig de som är emot att man tar bort en kollapsande autobahn-korsning mellan Söder och Gamla Stan så är det M fritt att appellera till majoriteten av Stockholmarna som vill ha något bättre.
 0
Magnus Orest (28 Oktober 2010 12:41):
Det är kanske en medveten strategi för att slåss med ett visst annat parti om en del reaktionära missnöjesröster?

Ja, Slussen fungerar både för höger- och vänstertrafik. Men det gör inte lösningen unik. I själva verket kan jag faktiskt inte komma på någon motorvägskorsning i Stockholm som inte skulle fungera även om vi började köra på andra sidan av vägen. Likt Slussen skulle de dock fungera lite sämre, eftersom det är en viss skillnad mellan att bygga ramper för av- respektive påfart.

Nej, inget förslag har hittills varit optimalt. I alla fall inte om jag utgår från mina personliga preferenser. Eftersom alla har olika preferenser kommer vi aldrig att få se ett förslag som gör alla nöjda. Det handlar om att kompromissa. Det handlar alltid om att kompromissa.

Jag tycker själv att man kan göra vissa ändringar i de nya förslagen. Bland annat höjden. De nya förslagen är ungefär lika höga som dagens lösning. Det är i viss mån onödigt, eftersom det som avgör höjden är det betongdäck som t-banan passerar under. Därför ligger Södermalmstorg högre än Ryssgården. Det skulle alltså vara möjligt att låta sluttningen ner mot Gamla stan börja ungefär där, eftersom klöverbladen försvinner. Klöverbladen ligger i 2-3 plan, och innebär därför att de kräver en viss höjd.

Har vi någonting att vinna på en sådan ändring? Det vet jag inte. Men det finns givetvis en risk för att man rent slentrianmässigt hållit sig till samma höjd i de nya förslagen som i dagens, utan att reflektera över varför höjden behövs.

Behöver vi en motorvägskorsning mitt i stan? Nej. Den är inte ändamålsenlig. Slussen byggdes för kraven som existerade på 30-talet. Inte dagens. En politiker som ser till behoven och förutsättningarna är medveten om det. Det är inte en ruinromantiker.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter