Utskrift från www.yimby.se
....

I kväll: Bostadsbattle 2010

 


I kväll är det dags för en valdebatt om bostadsfrågan, ordnad av HSB, på Sveavägen 77 (lokal Polstjärnan). På scen sitter Göran Cars (moderator för samtalet), Håkan Falk (vd HSB Bostad), Kristina Alvendal (m), Carin Jämtin (s), Vanda Kehr (jagvillhabostad.nu), Gustav Svärd (YIMBY) samt Julia Proos (HSB:s bosparare).

De tre teman som kommer tas upp är hur unga bor i Stockholm idag, olaglig andrahandsuthyrning & hur unga ser på sitt framtida boende. Evanemanget börjar vid 18:00 (tilltugg serveras redan 17:30) och debatten planeras avslutas 19:30.  Utanför hörsalen kommer bidragen från jagvillhabostad.nu & Sveriges Arkitekters tävling "Hemuppgiften" ställas ut.

Det finns ett begränsat antal platser, så passa på att anmäla dig nu och sprid till dina vänner med hjälp av facebook-eventet. Finns det frågor du skulle vilja tas upp? Passa på att skriva här så kan jag (Gustav) försöka ta med några av era idéer.

Vi kommer också att livestreama debatten här på yimby.se.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik (18 Augusti 2010 16:02):
Jag skulle gärna vilje ta upp följande frågor, men kan tyvärr inte närvara på mötet: Är det inte så att alla nybyggda lägenheter måste vara handikappsanpassade, eller är det fel? Det känns man inte får lika många lägenheter per krona med dessa regler med onödligt stora badrum och hiss till alla våningsplan. Skulle man kunna tänka sig att begränsa anpassade lägenheter till en viss andel i varje hus, i alla fall för studentbostäder eller i ungdomslägenheter där boendeomsättningen ändå är rätt hög?
 0
Niklas (18 Augusti 2010 18:04):
Jag är inne på PBL och hur den skulle kunna reformeras. Ett stort problem som försenar är att att exakt varje liten detaljplan ska behöva vinna laga kraft och på vägen blir det som regel överklaganden på överklaganden. Kan man inte bara reformera PBL så att den medger större stadsplaner med tillhörande planbestämmelser som bara behöver vinna laga kraft en gång. Inte ska väl SBN behöva sitta och peta i detaljer (sådant är ju dessutom resursslöseri).

En annan grej är alla normer. Exempelvis så läste jag någonstans att bullernormerna är satta på 70-talet. De sattes högt delvis pga att det fanns ett överskott av nybyggda bostäder och man ville begränsa detta. Idag är dessa normer ett ok.

En annan norm som skapar problem (för unga) är parkeringsnormen.

Sedan så blir jag på förhand lite skeptisk till den "hemuppgift" som delats ut arkitekter (varför inte till stadsplanerare?). Jag har svårt att tro att vi skapar någon ny bra stad med en standardmall a la miljonprogram. Att bygga ett nytt miljonprogram är som konstgjord andning. Visst kan bostadsbristen på kort sikt byggas bort, men man får å andra sidan på längre sikt isolerade, monotona och segregerade förorter.
 0
Harald Cavalli-Björkman (18 Augusti 2010 20:46):
Så länge det är tabu att ens tala om hyresmarknadens avreglering känns en sådan här battle ganska harmlös. Med en styr marknad kommer vi ALLTID ha tillgångsbrist, det ligger i pristakets natur. Det är sant för energi och mat, och är sant för bostäder oavsett hur mycket vi bygger.

Folk måste fråga sig varför de aldrig hört talas om köer till bostadsrätter.

Jag har ändå anmält mig, det kommer bli intressant.
 0
Erik Sandblom (18 Augusti 2010 23:13):
Jag tycker du ska fråga om parkeringsnormen. Är det rätt att kommunen nekar bygglov till de som inte uppfyller minimikraven på antal parkeringsplatser? Parkeringsnormen gör det dyrare att bygga och billigare att köra bil och parkera.

Enligt Malmö Stads parkeringspolicy uppgår totalkostnaden för en p-plats till 700 kr/månad för markparkering, inklusive markpris, ränta, avskrivning och driftskostnader. För p-hus och garage kostar det 1500-4500 kr per plats och månad. Stockholms markkontor uppskattar att en garageplats under huset kan kosta 200 000 - 400 000 kr att bygga.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm

Eftersom det är så dyrt så tycker jag att byggfolk och deras kunder själva ska få bestämma hur mycket parkering som behövs. Se också Yimby GBGs senaste text i ämnet:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​8/​parkeringssituation-​goteb_​.​.​
 0
Gustav Svärd (19 Augusti 2010 06:08):
Parkeringsnormen är en bra fråga, kostar pengar, resulterar i färre bostäder och är lättförståelig.

Hyresavreglering tar inte YIMBY ställning i, och personligen ser jag inte hur det skulle lösa bostadsbristen alls - det finns ingen sådan reglering av bostadsrätters pris och ändå byggs det inte tillräckligt med bostäder! Om det var så enkelt som att avreglera hyrorna skulle det vara brist på hyreslägenheter, men inte på bostäder.

Gillar att nämner behovet av inte bara arkitekter, utan även stadsplanerare i sådana tävlingar, Erik. Dina farhågor om synen på en standardlösning för väldans många bostäder byggda snabbt är något jag tror kommer bli allt mer reel pga just den stora bostadsbristen i Stockholm - snart är bristen så stor att ett miljonprogram v2.0 kommer börja få gehör!

PBL... gah. Att som Erik skriver kunna godkänna ett distrikt i förväg där alla planerna är ok så länge vissa ramar följs vore inte en dålig idé IMO. Ramarna etableras självklart i en planprocess av SBK & politikerna. Mindre "exakt nyans på huset och antal spröjsar i fönstren"-styrning, mer "huset måste ligga direkt vid trottoaren och ha publika lokaler ut mot gatan"-styrning.

Handikappanpassning, vet inte hur jag känner i den frågan. Å ena sidan känns det som overkill att allt måste alltid handikappanpassas, å andra sidan känns det verkligen inte som det: varför aktivt utesluta en del av befolkningen som inte valt att bli en del av sådan grupp? Parkeringsnormen är mer effektiv att gå efter som fråga.
 0
Harald Cavalli-Björkman (19 Augusti 2010 08:26):
Att Yimby inte tar i en sådan fråga kan jag tycka är ett tecken på dess tabuering, men jag kan väl förstå att det är laddat. Och givetvis menar jag inte att man kan avreglera hyressättningen och i ett svep lösa alla problem. Det är fler regleringar som hämmar, allt det ni nämner exempelvis.
 0
Martin Ekdahl (19 Augusti 2010 10:12):
Bra trailer. Jag blir arg bara jag tittar på den. Sverige är allt för ofta ett omöjligheternas land.
 0
Björn (19 Augusti 2010 12:44):
Ummm... Hemuppgiften riktade sig också till studenterna i fysisk planering på BTH... Sen så förstår jag inte hur man får den till att ha någonting att göra med ett nytt miljonprogram,

Sen så är väl avskaffandet av statliga subventioner vid hyresrättsbyggande en av de största anledningarna till att det byggs så lite hyresrätter idag.
 0
Gustav Svärd (19 Augusti 2010 13:10):
En uppgift för planerare är något helt annat. Jag var inte med när uppgiten lanserades och har inte hunnit läsa in mig på vad den specifikt gick ut på.

Nytt miljonprogam? Jo, bostadsbristen är stor och ökar. Att ta fram en över-detaljerad lösning har oftast varit rätt dålig idé att implementera på stor skala. Men att ta fram nya idéer och släppa fram de som är nya i fältet är klart positivt. Kopplingen jag gjorde var alltså inte en koppling att tävlingen gällde att ta fram ett nytt miljonprogram, utan kopplingen: nu ska vi utse den bästa idén (baserat på vad? hur kreativt och nytänkande det är eller baserat på hur urbana miljer fungerar i verkligheten? brukar vara regel att ingen ens kommer på tanken att föreslå tät urban blandstad) för att bygga bort den stora bostadsbristen...
 0
Joakim Bjerhem (19 Augusti 2010 14:35):
Carin Jämtin har yttrat sig kring att bullernormen borde sänkas och att "om stockholms förtätas för mycket mister vi vår själ". Du får gärna försöka få svar på om hon tycker att innerstaden saknar själ medan förorterna gör det. Och en sänkning av bullernormen vore ju en uppenbar katastrof. Sen undrar man ju hur partikollegorna Alvendal och Hamilton kan vara överens om någonting kring hur en stad ska fungera.
 0
Gustav Svärd (19 Augusti 2010 14:53):
Bra att du påminner om det uttalandet! Tätast mellan husen & smalaste gränder hittar vi så kalrti Gamla Stan. Långt mellan husen var modernistiska höhus planeringens ideal. Vilket vill ha ha mer av? Vilket har trevligast själ?

Sänkning av bullernormen blir inget problem OM hur kraven ställs ändras. Det går att bygga otroligt bullersäkrat - men inte om man förväntar sig ha öppet fänster ut mot gatan :p

Ett par bra frågor där :) Nu är ju tiden begränsad och huvudämnena redan fastlagda...
 0
Niklas (19 Augusti 2010 14:53):
@Björn:
Gott så! Det jag var rädd för var en allenarådande slutgiltig lösning på problemen. Arkitekter kan på egen hand inte lösa detta problem, utan det krävs mer än så. Bra att planerare (med övergripande koll) var involverade.
 0
Per-Ola Karlsson (19 Augusti 2010 16:33):
Gällande bullernormen tycker jag utifrån HS öppna gårdar med "utblickar" det verkar som solvinklar prioriteras mycket högre än minskat buller. Det skulle gått bygga bort mycket buller här bara man valt fler slutna gårdar.
 0
Björn (19 Augusti 2010 20:13):
Gustav Svärd:
Hemuppiften var väldigt öppen, förslagen kunde handla om allt från förslag på hus och stadsplaner till möbler och förbättrade kösystem för allmännyttan.
 0
Gustav Svärd (20 Augusti 2010 02:31):
@Björn - det låter som en riktigt bra hemuppgift! Jag tar härmed tillbaka kritiken och är intresserad av vad som kommer ställas ut den 24:e!

@Per-Ola K, ja visst gör det? Solvinklar verkar vara prio ett i Stockohlmskt byggande. Högre prioritet än buller, långt högre än sådant som hållbart boende, hållbara stadsdelar, ...
 0
Jonas L (20 Augusti 2010 12:36):
Jag förstår att Yimby, som vill vara en bred och opolitisk rörelse, inte gärna tar ställning i hyresregleringens vara eller inte vara. Men i en seriös debatt om bostadsbristen i Stockholm går det inte att bortse från hyresregleringen och påstå att den enbart har marginella effekter. Många tror att hyresregleringen motverkar den etniska segregation och att den främst gynnar ekonomiskt mindre bemedlade. Om det vore så skulle jag känna sympati för de argumenten. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Det finns en studie som visar att segregationen avseende härkomst är större i den reglerade hyresrättsmarknaden jämfört med bostadsrättsmarknaden (http:​/​/​arc.​hhs.​se/​download.​aspx?​MediumId=​239 ). Samma studie anger att medelvärdet på den disponibla inkomsten är 25% högre för familjer boende i hyresrätt i Innerstaden (231 801 kr/år) jämfört med familjer boende i Söderort (185 407 kr/år) och Västerort (182 683 kr/år).

Som jag ser det så finns det en grupp som är vinnare med dagens hyresreglering: de med hyresrätt i Innerstaden – således en etniskt homogen grupp med hög inkomst. Det faktiska värdet för deras bostäder avspeglas i svartmarknaden för hyresrätter som årligen omsätter en miljard kronor i Stockholm. Om hyrorna istället sattes enligt normala marknadsmekanismer skulle denna miljard troligen investeras i den lagliga bomarknaden (eftersom ingen är beredd att betala mer än fullt pris för en vara). Snittpriset för en nyproducerad bostadsrätt i Stockholms län var 2007 2,3 miljoner kronor. Med en kontantinsats på 10% skulle en miljard kronor räcka till grundplåt för 4300 nyproducerade bostadsrätter – per år! Som jämförelse färdigställdes 7604 lägenheter i Storstockholm 2008.

Jag hoppas att fler inser skevheterna med nuvarande hyresreglering, att den inte motverkar etnisk och socioekonomisk segregation, utan istället indirekt subventionerar hyrorna för en redan välbeställd grupp i samhället. Samtidigt som den minskar incitamenten för byggbolagen att bygga både nya hyres- och bostadsrätter. Så, kommer någon att med emfas verka för marknadshyror i årets val? Självklart inte, det vore politiskt självmord. Ett sådant förslag skulle av media och starka lobbyorganisationer (bl a Hyresgästföreningen och dess ungdomsorganisation jagvillhabostad.nu) framställas som hjärtlöst; iskall nyliberalism som jagar folk från hus och hem.

Jag tror säkert (och hoppas) att Bostadsbattle kommer att bli en trevlig tillställning med många intressanta idéer och förslag. Tyvärr kommer det enbart att förändra bostadssituationen på marginalen så länge man vägrar se och åtgärda det grundläggande systemfelet.
 0
Albin Törnberg (20 Augusti 2010 20:23):
Hyresregleringen har vi diskuterat här många gånger tidigare, och det tillhör inte ämnet. För vettiga inlägg om varför marknadshyror inte skulle lösa problemen kan man förslagsvis söka efter vad Jan Wiklund har skrivit, till exempel här:
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​10​/​0​6/​kronika-​hyckleri-​om-​markn_​.​.​
 0
Virre (20 Augusti 2010 23:02):
Får man bo i hyresrätt i innerstan? En kvinna vill ha 400 000 för ett kontrakt i Sofo. Är det rimligt? Alla vet det men ingen bryr sig. Varför? De senaste åren har billiga hyresrätter blivit betydligt färre i innerstaden. Ska man inte längre kunna VÄLJA hyresrätt i innerstan? Blandad befolkning, blandad stad?
 0
Virre (20 Augusti 2010 23:03):
Just det, Poängen är alltså, färre hyresrätter, högre svartpriser.
 0
Harald Cavalli-Björkman (21 Augusti 2010 14:19):
Albin: "...och det tillhör inte ämnet." Det är klart att det gör. Har en känsla av att avregleringen kommer bli en ordentlig elefant i rummet på battlen.
 0
Ulf Pettersson (23 Augusti 2010 16:25):
Harald Cavalli och Jonas L:

Att bostadsbristen i Stockholm skulle lösas genom att ta bort "hyresregleringen" är inte rimligt.

Menar ni alltså att Stockholms bostadsmarknad är en marknad i perfekt konkurrens? Att det inte förekommer några skalfördelar, externaliteter och transaktionskostnader, med mera?

I verkligheten är bostadsmarknaden snarare en monopol/oligopolmarknad. Därmed betyder en "avreglering" främst höjda vinster för de som äger och bygger hus. Samtidigt kommer vinstmaximum att fortsätt ligga där kvantiteten producerade bostäder är _lägre_ än det "optimala" utbudet.

Vidare: köpkraft och behov är inte samma sak. Att en "kö" blir osynlig genom att man höjer priset på bostäder innebär inte att motsvarande behov av bostäder försvinner. Det betyder bara att behovet / efterfrågan inte syns eftersom det inte längre är samlat och snyggt sorterat i form av en kö.

Bostadsmarknaden har vidare redan "avreglerats" kraftigt under det borgerliga styret de senaste åren, genom stora utförsäljningar av hyresrätter med mera. Trots detta har priserna ökat, liksom bostadsbristen.

Bostadsbristen i Sverige beror nog snarare på:
- på utbudssidan: monopol, byggprocesskrångel (protester, byggförbud, detaljregleringar, antibygg-ideologi mm)
- på efterfrågesidan: en alltför stor invandring (ca 80 % av effekten), (här är det _relevant_ att tala om tabu!)


YIAAE - Yes I Am An Economist
 0
Niklas (23 Augusti 2010 16:49):
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​brist-​pa-​bostader-​trots-​byggand.​.​

"Planprocessen med många planer som överklagas och det faktum att det är svårare att planera nya hus mitt i en stad än i en skogsbacke på landet bidrar till att bromsa byggandet."

Ja det är bara att reformera PBL. Varför behövs all dessa små detaljplaner? Skippa dem!
 0
Martin Ek (23 Augusti 2010 23:19):
Blir det fullsatt så att man behöver få dåligt samvete om man inte utnyttjar sin anmälan? Kan man överlåta den till någon annan?

Hade väldigt gärna gått, men nu verkar det köra ihop sig...
 0
Harald Cavalli-Björkman (24 Augusti 2010 08:03):
Ulf: Du anser alltså att problemet till 90% beror på att människor vill bo i Stockholm. Lösningen på det är väl att fortsätta som vi gör, kväva byggandet. Om vi har tur så når vi snart avfolkning. Vips, inga köer!
 0
Anders Gardebring (24 Augusti 2010 08:40):
Ulf:
Stockholm har haft ganska höga nativitetstal de senaste åren. En inte oansenlig del av befolkningsökningen är alltså intern. Stockholmarna som producerar fler Stockholmare.
För egen del är jag övertygad om att befolkningsökningen i Stockholm är bra. Ur en internationell synvinkel är Stockholm idag en för liten stad för att konkurrera riktigt bra på den alltmer globaliserade arbetsmarknad som vi kan se. Det kan man förstås tycka olika saker om, men jag tror knappast att vi löser det problemet genom att stänga gränserna.
 0
Martin Ekdahl (24 Augusti 2010 10:14):
Stellan Lundströms kommentar i DN-artikeln sammanfattar problematiken på ett utmärkt sätt:

"Man ska också ha i minnet att kommuner och stora byggföretag inte har som mål att bygga så mycket som möjligt. Då finns ju risk för massor av tomma lägenheter och sjunkande priser"

Riv upp det kommunala planmonopolet och konkurrensutsätt bostadsmarknaden på allvar.
 0
Linda Lövgren (24 Augusti 2010 10:23):
Jag kommer närvara ikväll. En av många frågor att ta upp är den trädnorm som Alvendal vill införa. Alla olika lokala specialregleringar kommer göra att varje husbygge kommer vara ett nytt projekt, och omöjliggöra standardiserade och billigare hus à la Boklok. Hur ställer de sig till att istället ta bort speciella stockholmslösningar för nyproduktion?
En annan fråga är hur de ställer sig till att ändra BBR, så att inte varje lägenhet behöver vara tillgänglig(handikappanpassad), och därmed med orimligt stort kök, badrum och hall. Dock en nationell fråga.
Den fråga jag personligen tror skulle ge ungdomar flest lägenheter, är att ge privatpersoner möjlighet att skattefritt och till fri hyressättning hyra ut hela eller delar av sin bostad. Detta är dock en statlig fråga. Hur ställer sig de lokala företrädarna till att påverka sina nationella motparter i den frågan?
 0
Alf . (24 Augusti 2010 12:48):
50% av Stockholms läns befolkningsökning mellan åren 2001-2009 kom ifrån personer födda i ett annat land än Sverige och 72% av Sveriges befolkningsökning sedan 2001 är födda utomlands.

Samtidigt håller det på att bli bostadsbrist/kris i stora delar av Sverige, detta är ett praktfiasko och ska det fortsätta med sådana här befolknings invandringar då måste det börja byggas betydligt mer.
 0
Ulf Pettersson (24 Augusti 2010 23:45):
Hans:
Jag "anser" inte, jag konstaterar. I ett inlägg om bostadsbristen här på Yimby i mars framförde någon att bostadsbristen berodde på födelseöverskott. Jag kollade med befolkningsstatistiken. Födelseöverskottet i Sverige för de senaste tio åren uppgår till ca 81 000 personer. Invandringsöverskottet uppgår däremot till 415 000. Det vill säga, 80 % (inte 90 som jag felaktigt skrev ovan, sorry!) av den ökande efterfrågan på bostäder beror på invandring.

En mycket bra distinktion att känna till när man diskuterar samhällsfrågor är den mellan deskriptivt (hur saker är, om x orsakas av y, osv) å den ena sidan och normativt (hur saker bör inrättas) å den andra sidan.

http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Normativ
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Deskriptiv
 0
Niklas (25 Augusti 2010 01:50):
Ulf Pettersson skriver:
"Bostadsbristen i Stockholm beror nog snarare på:
- på utbudssidan: monopol, byggprocesskrångel (protester, byggförbud, detaljregleringar, antibygg-ideologi mm)
- på efterfrågesidan: en alltför stor invandring (ca 80 % av effekten), (här är det _relevant_ att tala om tabu!) "


Jaha... Få se nu... Det är väl bara att kolla i SCB:s siffror. Detta är vad jag får ut:
Sedan 1:a januari 2005 har befolkningen i länet ökat med 162.103 invånare. 71.409 av dessa (44%) har att göra med flyttnetto visavi utlandet (41% är födelseöverskott och 15% är flyttnetto visavi resten av Sverige).

Det år som invandring utgjorde den största andelen var förra året då det var knappt 50% (18.894 av 37.970). Hittills i år utgör invandringens andel av den totala folkökningen 33% (5.059 av 15.289).

Att ökningen av efterfrågan i Stockholm till 80% skulle bero på invandring är alltså helt felaktigt.


Om vi ser till hela landet utgör invandringens andel 74% sedan år 2005. Hittills i år utgör den 58%. Om dina siffror stämmer betyder det att vi under decenniets första fem år hade ett födelseunderskott i landet (på runt 12.500), vilket förstås gör din jämförelse en smula absurd (med positivt flyttnetto mot utlandet med 145.00). Eller menar du att vi inte ska tillåta någon invandring vid tidpunkter då vi föder allt färre barn? Vi kanske t.o.m ska förespråka utvandring då det föreligger födelseunderskott för att "jämna till" andelarna? Om nativiteten under decenniets fem första år varit lika hög som de sista hade invandringens andel varit 15 procentenheter lägre.

För övrigt håller jag med Anders ovan. Invandring och födelseöverskott är något oerhört positivt. Med hjälp av dessa faktorer kan vi faktiskt till stor del åtgärda de misstag som begicks iom modernismens förortsenklavbyggen. Plötsligt har man en sådan efterfrågan att en stor del av enklaverna på ett par decennier kan byggas ihop till stad. Tyvärr finns självklart risken att vi inte tar denna chans.
 0
Ulf Pettersson (25 Augusti 2010 05:09):
Niklas:
Dina siffror är fel. Flyttnettot visavi resten av landet inkluderar även invandrare som flyttar till Stockholm efter att de invandrat till någon annan landsdel. Det går inte att räkna som du gör.

Min beräkning gäller hela Sverige och är helt korrekt.
 0
Harald Cavalli-Björkman (25 Augusti 2010 11:05):
Ulf: Ok, här följer min position. Deskriptivt: överskott på presumtiva stockholmare, underskott på bostäder. Normativt: det bör byggas fler bostäder, på ett vis som människor efterfrågar för att möta överskottet. Jag vill att människor ska vilja flytta hit.

Jag bara utgår ifrån att du inte vill begränsa rörligheten (åtminstone inom Sverige), och eftersom du är medlem här, vill upprätthålla Stockholm attraktionskraft.

Om inte så är ju att göra ingenting åt bostadssituationen den perfekta lösningen. Om människor inte KAN bo här, och boendemiljöerna är ogästvänliga, kommer till slut ingen längre flytta hit. NIMBY i ett nötskal.
 0
Niklas (25 Augusti 2010 12:13):
Ulf:
Siffrorna är rätt och kommer från SCB.

Mina siffror gäller en kortare period. Du hänvisar till den senaste 10årsperionden. Vilken källa använder du (länk)?

Du påstår att 80% av folkökningen utgörs av invandring. Det kan stämma för Sverige, men du antar friskt att dessa siffror gäller för Stockholm.

Det kan man inte riktigt göra. Om dina siffror stämmer, skulle Sverige haft negativt födelsenetto under decenniets första fem år. Om jag minns rätt så var utvecklingen i Stockholm under dessa år det diametralt motsatta, dvs positivt födelsenetto. Detta betyder att invandringens andel i Stockholm är betydligt mindre än resten av Sverige.

Oavsett vad så stod födelsenettot för 41% av Stockholms ökning från början av år 2005 tills nu. Så om inflyttningen från andra delar av landet endast bestod av nyliga invandrare (knappast troligt) skulle siffran inte vara större än 60-65%. Troligtvis skulle siffran ligga kring 50%. Men du räknar även med decenniets första fem år. Då var folkökningen ändå så pass liten i Stockholm (hälften så stor som de efterföljande fem åren) att den knappast påverkar invandringens andel till att bli så stor som 80% för hela decenniet.
 0
Alf . (26 Augusti 2010 00:42):
Stockholms läns befolkningsökning mellan åren 2001-2009 är cirka 47% födda, 47% invandrare och 5% inflyttade från Sverige.
Stockholm har ett ganska dåligt inflyttningsnetto från Sverige mellan åren 2001-2009. Mycket på grund av Stockholms krisen 2001-2005.

Siffrorna för Sverige utan Stockholm är att 99% av befolkningsökningen kommer från invandring och 1% av födelseöverskottet.

Niklas.
Sverige minus Stockholm hade ett födelsenetto på -28853 under åren 2000-2005 och räknar man åren 1996-2005 är nettot -61742.

Stockholms befolkning med utländsk bakgrund ökade med 67% mellan åren 2002- 2009
och Sveriges befolkning med utländsk bakgrund minus Stockholm ökande med 113% under samma tid. (Befolkningen med svensk bakgrund i Sverige minus Stockholm förändrades med -13%)

Harald.
"Om människor inte KAN bo här, och boendemiljöerna är ogästvänliga, kommer till slut ingen längre flytta hit."
Ulf.
"Det vill säga, 80 % av den ökande efterfrågan på bostäder beror på invandring."

Jag tror att invandring minskar inrikesflyttnings nettot till Stockholm eftersom tusentals boende i Sverige/Stockholm inte får någon chans till en lägenhet i Stockholms län och flyttar någon annanstans eller låter bli att flytta. Så invandringen tillsammans med det låga bostads byggandet ser till så att färre personer boende i Sverige har möjlighet att flytta samtidigt som orter med mindre bostadsbrist har större chans att få fler invånare.

Eller om man vänder på det.
Om man tog bort invandring och räknar med de ungefär 3-6 största regionerna i Sverige så skulle deras befolkning öka samtidigt som befolkningen skulle störtdyka på en massa av Sveriges orter. Men nu kan befolkningen hållas uppe på grund av invandringen så pass mycket att det till och med finns bostadsbrist på orter som annars skulle vara kraftigt störtdykande befolknings/bostadsmässigt.

Man har valt bostadsbrist istället för kraftig befolknings minskning och rivningar i stora delar av landet.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter