Utskrift från www.yimby.se
....

Valet Stockholm 2010: Vilken arkitektur vill du ha?

 
Vill du att ny arkitektur ska se bättre ut än idag? Då har du hittat rätt.  Nu ska vi reda ut vilken syn partierna har på arkitekturens estetiska gestaltning och om stadens siluett.

Vi har tidigare skrivit om hur partierna vill att vi ska resa och hur de vill att vi ska bo. Vi har också presenterat en valenkät och också en valkompass.

Nu ska vi reda ut hur de ser på stadens arkitektur. Jag har läst igenom partiernas valmanifest och partiprogram och sammanfattat deras åsikter i några viktiga symboliska arkitekturfrågor. Vill du veta mer om partierna kan du besöka länkarna längst ned som använts som källa för den här bloggen.


Stadens Siluett


C: Vill bygga tät stad med höga byggnader. Vill att vi börjar utnyttja husens takytor på ett helt annat sätt än idag. För exempelvis grönytor.

FI: Fi ska verka för att nybyggnation i Stockholms tätort ska vara tät och hög.

FP: I den centrala staden bör den speciella vyn med den lägre bebyggelsen och de karakteristiska kyrktornen bevaras. Nya höga hus får inte bli inslag i bebyggelsen i stadskärnan. Bygg gärna höga hus i lämpliga områden, till exempel Värtan och nordvästra Kungsholmen samt då nya områden planeras utanför tullarna.

KD: Ser gärna höga hus i områden där det passar med den omgivande miljön. Höga hus får dock aldrig bli ett självändamål. De hus som byggs ska vara arkitektoniskt smakfulla och passar in i helheten – den exakta höjden är mindre viktig.

MP: -

M: -

S: -

V: -

 

Estetisk gestaltning


C: Centerpartiet vill att nya Slussen präglas av arkitektonisk kvalitet och nytänkande.

FI: Fi ska verka för att all stadsplanering, både i innerstaden och i förort, ska ske med hög kvalitet och stor skärpa i detaljerna. All nybyggnation ska vara estetiskt genomtänkt, och ha värden bortom bara det barskrapat funktionella. Fi ska verka för att Stockholm ska ha en god arkitektur och locka till sig internationella arkitekter.

FP: Staden bör vinnlägga sig om att låta nya märkesbyggnader får ta plats i stadsutvecklingen och att skapa väl sammanhållna områden där helheten bildar en intressant miljö. Framstående arkitekter, stadsplanerare, landskapsarkitekter och konstnärer bör få stort utrymme att utveckla nya stadsmiljöer.

KD: I nya områden ska en blandad och nydanande arkitektur kunna visas upp. Det går att blanda gammal och ny arkitektur utan att det blir smaklöst. En viktig utgångspunkt vid ny bebyggelse – förutom att det ska vara smakfullt utformat – är att all nybebyggelse inte ska se likadan ut. Vår vision är att man ska våga utmana mer vid nybyggnation och att varje nytt bostadskvarter får sin unika särart.

MP: I Miljonprogrammen ska nya bostäder byggas som gör områdena mer varierade när det gäller byggnadernas utseende.

M: -

S: -

V: -
 
 

Min kommentar


Partiernas arkitekturpolitik är generellt ingen rolig läsning. Jag har inte hittat några intressanta åsikter om arkitektur i valmanifesten hos M, S och V. En del partier skriver vackra ord om att bygga med respekt för kulturarv och skönhetsvärden. Men det säger inget om vad de egentligen tycker eller hur deras arkitekturpolitik är utformad. Läser man valmaifesten är det därför inte mycket som talar för att Stockholms nyare arkitektur kommer bli mer sevärd när "giganterna" S och M har den här attityden. C och Mp skriver lite om arkitektur, men alldeles för lite.

Att M inte skriver om arkitektur i valmanifestet kan vi till viss del leva med. De har ju regerat under mandatperioden och då är det lättare för oss att avgöra vad de tycker. Stockholm Stads stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd Alvendal har tidigare uttalat sig positivt till nya landmärken. Men de flesta förslag är i "skisstadiet" snarare än påbörjade projekt. Jag tycker dock att påbörjade Stockholmsarenan är ett undantag där man har relativt höga ambitioner. "Vardagsarkitekturen" är däremot fortfarande sig lik. Men en förändring är kanske också på gång. Alvendal arbetar nu med ett Arkitekturprogram som ska höja den arkitektoniska kvaliteten. Det ska bli intressant att se vad det leder till.

C skriver lite om arkitektonisk kvalité på nya Slussen och om hur de vill utnyttja taken i staden. Mp skriver en mening om variation i förorterna. I den offentliga debatten hör vi ibland någon politiker tala om arkitektur. Men de enda partierna som enligt valmanifesten tydligt är för bättre arkitektonisk kvalité är FP, KD och FI. De vill ha estetiskt genomtänkt arkitektur som har värden bortom bara det barskrapat funktionella.

C och FP syns mest i media i debatten om Stockholms siluett. C bygger gärna högt. FP bygger gärna lågt.

En aspekt av arkitekturen som jag inte tog med i undersökningen men som kan nämnas är miljöanpassningen. Mp visar i sitt manifest att de bryr sig mycket om arkitekturens påverkan av miljön. Synd att de bara skriver om den ekologiska miljön men inte om den estetiska miljön.
 
 

Källor (valmanifest och partiprogram)


C: http://www.stockholmscentern.se/sidor/politiken.aspx

FI: http://fistockholm.wordpress.com/politik/

FP: http://www.folkpartiet.se/Folkpartiet-nara-dig/Stockholms-stad/Var-politik/

KD: http://www.stockholm.kristdemokraterna.se/Var_Politik

MP: http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=189874 och http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=196514

M: http://moderaterna.net/politik/

S: http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Stockholms-stads-S-politik1/

V: http://www2.vansterpartiet.se/storstockholm/template/distriktet/?pageID=162

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (18 September 2010 00:40):
Tack för genomgången Johannes!
 0
Martin Danell (18 September 2010 12:21):
Till partiernas försvar kan man väl säga att det egentligen inte borde vara politikernas sak att bestämma hur husen ska se ut, men med tanke på allvaret i dagens situation, hur långt gången den arkitektoniska tristessen är på många håll, känns det som att det ändå behöver ges en knuff i rätt riktning från politiskt håll.
 0
Christian (18 September 2010 22:53):
Jag - en stadsbyggarfeminist? Det hade jag inte trott.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter