Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY presenterar valenkät 2010

 

De senaste dagarna har vi här på YIMBY börjat följa valet mer intensivt. Du har kunnat läsa om hur Stockholmspartierna vill att vi ska resa, och hur de vill att vi ska bo. Vi har även satt betyg på Lidingö:s partier.

Nu skruvar vi upp valbevakningen ett snäpp.

Eftersom vi på YIMBY tycker att stadsbyggnadsfrågorna är en av de absolut viktigaste delarna av lokalpolitiken så ville vi ge våra politiker en möjlighet att, utan medias filtrering, presentera sina egna ståndpunkter i dessa frågor. Och vi ville ge dig som läsare möjligheten att i lugn och ro själv läsa om vad de olika partierna, och deras företrädare, tycker.

Vi har därför inför valet skickat ut en enkät med 16 frågor om stadsbyggnads- och infrastrukturpolitik till toppkandidaterna för de politiska partier som ställer upp i valet i Stockholms kommun.

Frågorna har skickats till Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Frågorna rör områden som bostadsbyggande infrastruktur, parkeringstal, boendetyper, arkitektur, hushöjder, synen på upplåtelseformer, synen på plan- och bygglagen, slussens framtid, gröna kilar och annat.

Vi kan nu presentera resultatet

Genom att gå in på https://www.yimby.se/val2010/ får du fram en lista med alla partier som vi skickat frågor till. När du klickar dig in till ett visst parti får du se en sammanräkning av vad de representanter som har svarat tycker i olika frågor.

Du kan också använda dig av vår valkompass, där du genom att fylla i samma frågor som partiföreträdarna (totalt 15) kan få veta vilka partier som ligger närmast dina hjärtefrågor.

Starta valkompassen

Som exempel kan du se att 100% av de som svarat från Miljöpartiet och 25% av de som svarat från Moderaterna vill bygga ut tunnelbanan, eller att 0% av Socialdemokraterna och 100% av Centerpartisterna, Folkpartisterna och Kristdemokraterna vill bygga stadsspårväg.

Centerpartiet sticker i bebyggelsefrågan ut genom att vara det enda parti där ingen representant har valt "friliggande flerbostadshus" som en prioriterad bebyggelseform under nästa mandatperiod. Vi i YIMBY tycker förstås inte att friliggande flerbostadshus ska förbjudas, men kan samtidigt konstatera att det med tanke på den enorma stadsbrist som råder hade varit önskvärt med ett lite bättre utfall. Samtidigt verkar ändå stadskvarter ligga ganska bra till, det enda parti där inte alla svaranden valt det som en prioriterad bebyggelseform är Feministiskt Initiativ.

Ambitionerna i bostadsbyggandet är relativt bra, även om de skulle behöva vara högre. Nästan alla representanter från alla partier vill bygga minst 15-20.000 bostäder under nästa mandatperiod. Det enda undantaget är Karin Hanqvist(s) som vill bygga 10-15.000 lägenheter.

Om du är nyfiken på vad de olika representanterna för ett visst parti tycker så kan du också gå in och titta på en enskild representant. Till exempel är synen på plan- och bygglagen inom Vänsterpartiet varierad där Maria Hannäs tycker att den fungerar mycket bra, medan Karin Rågsjö och Stellan F Hamrin tycker att den fungerar dåligt.

Glöm inte att rösta senast på söndag, och glöm inte att utnyttja möjligheten att kryssa den politiker som just du tycker verkar bäst!

(DN)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (14 September 2010 21:47):
Ingen pik till F! men hur kom det sig att de som enda parti utan representation i stadshuset valdes att få vara med i denna enkät?
 0
Bengt O. Karlsson (14 September 2010 22:30):
Ett mycket bra initiativ av Yimby. Tyvärr har jag inte rösträtt i kommunalvalet så för mig blir det bara av teoretiskt intresse. Men jag skulle ha önskat att ni frågat explicit hur de olika partierna ställer sig till ombyggnaden av Slussen.

Att den här typen av information är viktig sluter jag mig också till från ett teveinslag från Karlstad. Där ligger t.ex. socialdemokraterna hopplöst under när det gäller riksdagsvalet men har absolut majoritet (!) i kommunalvalet. Enligt opinionsundersökningar, men ändå. Det är alltså mycket viktigt att veta vad de olika partierna står i konkreta frågor som rör kommunen.

För mig är det viktigaste att stadsförstöraren Ankersjö åker ut. Tyvärr kan jag dock inte personligen bidra till detta. Men min uppmaning till er andra blir: rösta på vem som helst utom centern ;-)
 0
Tomás (14 September 2010 23:13):
Vad är det för fel på Ankersjö? Jag tyckte att han skrev helt ok saker. Jag stör mig mer på vissa personer inom Vänster. Tex Ann-Margarethe Lihv som skriver:

"Vi vill att nya byggnader ska anpassas till redan befintlig arkitektur: en enhetlig skyline i innerstaden avbruten av några högre markörer vid tullsnitten och kringbyggda kvarter när staden brer ut sig utanför tullarna. Lamellhus som är inpassade i topografin i förorterna och fler hus i park där tidigare arkitekter arbetat så.

Det tycker jag är stadsförstörande. Varför fortsätta på något som fungerat dåligt istället för att komma med nya ideer?
 0
Johan Palme, Feministiskt Initiativ (14 September 2010 23:18):
Hej Martin!

Jag tror det delvis beror på att jag som Yimby-sympatisör skrev till Yimby tidigare i sommar och bad att vi skulle få vara med.

Sen kan det ju vara att vi fick 4,5 procent i EU-valet i Stockholms kommun, en av de starkaste i landet, och jag tror att det finns stor sannolikhet att vi kommer in i år om jag bara mäter den respons vi har fått i kampanjandet. Jag menar, 5000 röster på Söder/i Årsta/i Enskede tillsammans måste vi kunna fixa? Det är allt som krävs med det nuvarande valkretssystemet, det var så Centern kom in sist.

Med tanke på det kan det ju vara värt att bekanta sig med vår politik, tänker jag.
 0
Anders Gardebring (14 September 2010 23:25):
Bengt O:
Vi har frågat om slussen. Gå in o titta på svaren så ser du.
 0
Niklas (15 September 2010 10:06):
Kom på det först nu: Är det så att de alternativ som politikerna valt är rangordnade? Detta framgår inte riktigt.
 0
Dan Edholm (15 September 2010 11:09):
Det blev ganska jämnt skägg, men med minimal övervikt för Centern. Fick politikerna någon möjlighet att vikta sina frågor? Politikerna kan ju på en direkt fråga välja ett populärt alternativ i en fråga de inte prioriterar.

Kompassen fungerar kanske rätt bra ändå. Jag håller med olika partier i olika frågor. Jag röstar inte i Stockholm längre, men hade jag gjort det så hade det blivit Centern. Dock inte i min hemkommun Huddinge där de kämpar för Bullerbyn. KD är enda partiet som lokalt skriver om att skapa stadsmiljöer i närhet till spårburen kollektivtrafik.

För mig är stadsplaneringen den enskilt viktigaste valfrågan lokalt. En tät stad med god kollektivtrafik frigör pengar till alla goda saker olika partier tar upp, utan att krångla till transfereringarna.
 0
Patric Nilsson (15 September 2010 16:39):
Chockad at KD kom 2a för mig, ett parti jag aldrig skulle kunna rösta på. Att Centern kom nummer ett är inte förvånande då Per Ankersjö och jag tycker nästan lika i alla stadsbyggnadsfrågor. Fi är intressant speciellt då det Johan Palme skriver.
 0
Maarten (15 September 2010 16:45):
Varför har ni inte med SD i dessa enkäter? Inte för att jag tänkt rösta på dem, men de är ju enligt nästan alla undersökningar en bra bit över 4-procentsspärren och det är ju det intressantaste (inte nödvändigtvis bästa) som hänt svensk politik på mycket länge!
 0
Daniel (15 September 2010 16:55):
Som närmast hamnar man på KD, med 21%... jaja... det trodde jag aldrig att jag borde rösta på :)

Ang. SD så vet jag inte varför det inte är med, men ett tänkbart senario är att dom kanske inte är så populära i Stockholm? Det är väl partierna i kommunfullmäktige + FI (som aktivt frågade att få vara med) som man har vänt sig till. Annars kan man ju ta upp alla möjliga konstiga partier såsom Piratpartiet m.m.
 0
Anders Gardebring (15 September 2010 20:06):
Som svar på de frågor som dykt upp, nej vi har inte gjort någon viktning av de olika frågorna från politikernas sida. Den viktning som görs är de frågor man själv väljer ut när man kör valkompassen.
 0
Martin Ekdahl (15 September 2010 21:02):
Johan Palme:

Tack Johan, då förstår jag sammanhanget:) Bra initiativ att kontakta Yimby och be om att få vara med. Skulle vara kul att se stadsbyggnadsfrågorna komma upp högt på den politiska dagordningen vid detta val. Det tycks som att inte alla partier ännu har snappat att detta är ett av de svåraste välfärdsproblem som vi har att brottas med i Sverige idag.
 0
Magnus Orest (15 September 2010 21:53):
Passa på att använda er av kompassen för att "stämma av" enskilda politikers löften angående Stockholm med det partiet i sig tycker enligt det underlag vi har. Det går att svara på bara en fråga om man så vill (även om man får trycka på "Skicka" för varje ny fråga som kommer upp, men utan att välja något av alternativen) och för den välja samma alternativ som de utlovade. Om de nu finns representerade, vill säga. Den är knappast vidare träffsäker om man vill ta pulsen på politiken inom frågor som t ex vård eller skola. ;-)

Angående sympatier som känns "fel" är det flera faktorer som spelar in. I grund och botten bör man se genomgående stöd, absoluta sympatier och relativa sympatier som tre separata sammanräkningar, även om de i sig sedan bidrar till den viktade sammanräkningen som bestämmer utfallet. Men de beräknar alla stödet/sympatierna på olika sätt, och beroende på hur man som väljare prioriterar dem är de olika viktiga:

- Om en eller flera företrädare för varje parti har valt samma alternativ som användaren kan det till exempel tolkas som att det finns någon form av tvärpolitisk konsensus i frågan, även om den inte nödvändigtvis är något partis officiella linje.

- Om sympatierna i en viss fråga hamnar under "absoluta" för ett eller ett fåtal partier kan det tolkas som att det är en del av partiets officiella linje eller ståndpunkt.

Sedan får vi - trots det personerna bakom andra valkompasser vill göra gällande - inte glömma att det inte är fråga om en exakt vetenskap. Alla valkompasser fungerar i grund och botten på samma sätt, nämligen att de matchar och viktar överensstämmelser med användarens åsikter eller önskemål med de uttalade ståndpunkter som kommer från olika politiker. Hur resultatet sedan viktas är i viss mån upp till den som designar och utvecklar just den aktuella kompassen att avgöra.

Vi har från YIMBYs sida valt att lägga ganska stor vikt vid just absoluta sympatier, eftersom det kan tolkas som att ett utbrett stöd inom ett parti ökar chansen för att de ska satsa fullt ut på det alternativet. Det innebär å andra sidan att överensstämmelsen blir lägre om det handlar om frågor där ett parti är splittrat och inte har någon samlad ståndpunkt, eftersom en sådan fråga troligtvis kommer att vara föremål för många interna diskussioner i partiet.

Jag hoppas att det här besvarar en del av era frågor!
 0
Richard Allard (15 September 2010 23:52):
Tack för en bra initiativ och sammanställning av partiernas syn på stadsbyggnad. Det måste ha tagit en del tid att programmera in en valkompass.
Efter att ha gått igenom svaren ser jag att det skulle varit bra om sorteringsordningen också kunnat väljas så att efter varje fråga så redovisas varje partis svar. Dvs sortering 1. Fråga; Sortering 2. Parti. Då kan man genast jämföra vad parti 1
säger jmf med parti 2, och 3 osv i en viss fråga som man tycker är viktig.
MVH
Richard A
 0
Joakim (16 September 2010 10:11):
Går exempelvis infrastruktursatsningar för cykeltrafiken under svarsalternativet "andra vägsatsningar" eller "annat"? Borde satsningar på cykeln fått ett eget svarsalternativ?

Tyvärr många frågor i kompassen som är väldigt svårtolkade på liknande sätt.
 0
Gustav (16 September 2010 12:06):
Jag saknar också cykelfrågor och cykelfokus!
 0
B (16 September 2010 16:43):
Mycket bra initiativ, men ni borde lägga in en "tillbaka"-knapp! Fick göra om hela testet när jag ångrade mig på en fråga.
 0
Niklas (16 September 2010 17:06):
C: 30%
KD: 19%
MP: 15%
F!: 12%
M: 10%
S: 7%
V: 7%
FP: 4%

Ska man ta detta som intäkt för att stadsbyggnad knappast är en höger-vänsterfråga?
 0
Anders Gardebring (16 September 2010 22:31):
Det är helt klart så att vi missade att få med cykelfrågorna. Det är något vi får ta med oss framöver.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (16 September 2010 23:59):
Det stämde faktiskt ganska bra för mig om man ser det som ett stadsbyggnadsval. Sedan väger man in mycket annat i sitt val. Jag ska inte rösta i Stockholm, men de två olika partier som jag skulle välja mellan i kommunalvalet i Stockholm hamnade på första respektive sista plats i YIMBY-testet.
 0
marf (17 September 2010 10:59):
Nu har jag ju redan hunnit rösta eftersom jag är bortrest i helgen, men det känns tryggt att den kandidat jag kryssade i kommunalvalet svarat nästan exakt likadant som mig på alla frågor!

Saknade dock som andra här cykelfrågorna....
 0
Anders Gardebring (17 September 2010 17:49):
Till alla som läser.
Glöm inte att ni kan rösta på söndag även om ni förtidsröstat. I så fall slängs er gamla röst.
(Detta bara apropå att några skrivit att de redan röstat)
 0
Jonas V (17 September 2010 20:41):
Haha, att jag skulle ha Centersympatier anade jag, men inte KD-sympatier. :P

Jag övervägde att rösta på Centern i kommunalvalet efter att ha diskuterat bostadspolitik med "mitt" parti, men det blir (s) ändå av andra politiska anledningar.
 0
Eskil H (18 September 2010 22:09):
Fråga 10, om vad man ska göra med smala gröna kilar mellan förorter, kändes inte som en fråga att svara på rent generellt. Jag valde bygg ihop-alternativet, vilket jag antar att många som läser denna sajt gjorde, men egentligen är ju det en fråga som får avgöras från fall till fall. Förtätning är bra - men inte alltid.
 0
Anders Ryding (20 Oktober 2010 20:02):
Varthän är FP i STockholm på väg? Håller man på att Stella Fare anpassas? Är man på väg att bli en borgerlig variant av mp?
Jag läser i dagens DN att FP i Stockholm motsätter sig ombyggnad av Trygg Hansa och Skandiahuset med hänviisning till Kulturklassningen. sedan tidigare vet vi att man inte vill ha höga hus i innerstan och man ville inte ha stadsbibliotekets ombyggnad. Vad mer att vänta och vad kommer detta att betyda för alliansen i Stockholm. Tror sig FP kunna lägga in veto i stadsbyggnadsfrågor? Kommer Stella Fare att vara något slags inofficiellt stadsbyggnadsborgarråd?
Politikernas uppgift måste väl ändå vara att väga det allmäna intresset mot kulturklassningar gjorda av stadsmuseet annars riskerar ju Stockholm att bli ett arkitekturmuseum och inte en stad i utveckling. jag är verkligen oroad.
För min egen del finns det ingen möjlighet att rösta på ett liberalt parti som är så till den milda grad dogmatiskt. men frågan är ju större än så. Ni som är inne på forumet och som är passiva eller aktiva folpartister, hur ser ni på detta. Är det acceptabelt att fp utvecklas i denna riktning. Företräder man liberala ideer? Företräder man sin väljargrupp? Hjälp mig att tolka det här och att göra en framtidsanalys.
 0
Anders Ryding (20 Oktober 2010 21:54):
Tack för länken Anders men jag skulle helst ha sett en reaktion på vad jag skrev.
Vet att det kan vara känsligt att diskutera partipolitik på detta forum men det här med fp tycker jag är så allvarligt att det bör diskuteras och bemötas. Inte nödvändigtvis för att man i sak tycker annorlunda utan för att fp i Stockholm genomgår en fullständig metamorfos när det gäller stadsbyggnadsfrågor. Man lämnar, helt ogenerat, den liberala tanken och blir helt plötsligt ett dogmatiskt konservativt parti med gröna influenser. Vilka styr denna utveckling? Råder det enighet bland fp:s engagerade eller är detta ett verk av ett fåtal personer. Dessutom är det synnerligen allvarligt med tanke på att man i dessa frågor helt verkar svika alliansen. osv osv
 0
Anders Gardebring (20 Oktober 2010 22:17):
Anders:
Att YIMBY inte delar folkpartiets syn på stadsutvecklingen i en del frågor är ingen hemlighet, framförallt är det väl då synen på högre bebyggelse i city som är en vattendelare. Där upplever jag idag FP som starkare motståndare än t.ex. MP. MP har en del progressiva röster som utmanar den rådande synen, medan "dissidenter" tyvärr verkar vara tystare inom FP. Så även jag är intresserad av hur våra folkpartistiska besökare och medlemmar ser på frågan. Jag tror att miljöpartiet på lite sikt kommer att i högre grad än idag omfamna den täta staden inklusive högre bebyggelse, medan jag tyvärr har svårt att se några sådana signaler från folkpartiet idag.

Det är dock samtidigt viktigt att påpeka att FP inte är en antites till YIMBY. T.ex. är partiet starkt positivt till stadsspårvägar så i den frågan är FP mycket mer YIMBY än t.ex. socialdemokraterna, som ju inte direkt gjort sig kända som varma anhängare av det konceptet...

Men överlag delar jag din oro Anders. Jag uppfattar personligen idag FP som det konservativaste partiet när det gäller stadsutveckling inom eller nära tullarna (vilket i sig är intressant eftersom det visar på att man värderar innerstad och ytterstad med olika måttstock). Om det är en välförtjänt bild, eller om FP varit dåliga på att kommunicera sina idéer, låter jag vara osagt. En uppmaning till eventuella läsande folkpartister i ledande ställning i Stockholm är iaf att det kanske vore på sin plats att formulera lite mer idéer kring vad man vill göra, snarare än att lägga så mycket energi på att tala om vad man inte vill göra.
 0
Anders Ryding (21 Oktober 2010 09:10):
Med ett ultrareaktionärt folkparti och ett nytt s oppositionsborgarråd som tycker att man håller på att förstöra slussen och måste ta en ny diskussionsvända om slussens framtid, ja då är det bara att lägga sig och somna om. Ingen utveckling kommer att ske den kommande mandatperioden, ialla fall inte innanför tullarna.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter