Utskrift från www.yimby.se
....

City:s redaktionella kollaps

 
Text uppdaterad 2010-10-15 20:20

Redaktionell kollaps

I senaste numret av tidningen City (PDF, sidan 8-9) finns en stort uppslagen artikel om det nya Norra Stationsområdet. Artikeln, signerad Dan Hallemar - redaktör på tidskriften arkitektur och återkommande medarbetare i tidningen City - hade om den presenterats i krönikeform varit att se som beklagansvärt felaktig. Men någon markering om krönika finns inte i tidningen, och det måste därför antas - såvida City inte gjort ett misstag - att helsidesuppslaget i dagens tidning skall ses som en redaktionell produkt.

I den förment objektiva artikelform som artikeln presenteras i måste tilltaget närmast beskrivas som en genomgripande redaktionell kollaps som till och med skulle få Svenska Dagbladets kulturredaktion att rodna.

Att Dan Hallemar inte gillar Norra Stationsområdets planering är naturligtvis helt i sin ordning. Som de människor vi är så uppskattar vi olika saker. Men precis som ingen kommer hindra Dan Hallemar från att bosätta sig i ett loftgångshus invid valfri parkeringsplats någon halvtimmes bussresa bort från närmaste pendeltågsstation, så kommer ingen heller tvinga någon att bosätta sig i Norra Stationsområdet.

Och det är just här som kärnan i artikelns problematik ligger. Artikeln är inte en väl avvägd och seriöst genomförd redaktionell produkt. Istället utmynnar det i en partsinlaga där skribenten till synes försöker presentera sina subjektiva åsikter som objektiv fakta.

Precis som det står i artikeln så är det många som idag "skulle mena att Stockholms innerstad är väldigt tät". Men det finns också de som menar att Stockholms innerstad, jämfört med många andra städer, inte alls är speciellt tät. Det beror helt enkelt på vad man har för preferenser. Men framförallt så är problemet i den typen av resonemang att täthet, vilket Hallemar verkar vilja insinuera, inte är något negativt. Tvärtom så är det ju just i denna täta innerstad som köerna är som längst, och priserna som högst. En lägenhet i gamla stan - tätast i stan idag - vågar de flesta inte ens drömma om. Men här har Hallemar förstås svar på tal. Gamla stan är inte attraktivt för att det är tätt:

Där finns andra kvaliteter, som småskalighet, likt den i en tät by, låga hus

Gamla stan skulle alltså vara populärt för att det är en by med låga hus. Varför människor är beredda att betala miljonbelopp för att bo i en etta i gamla stan, när man i riktiga byar kan få en herrgård för mindre pengar, låter Hallemar stå obesvarat.

Gamla stan har överlag oerhört lite med byar att göra. Husen är högre, står tätare, är byggda för  andra syften, och det är långt mycket mer människor och ett mycket större utbud. Rimligtvis måste man anta att Gamla stan är populärt för sina kvaliteter som en central och levande stadsmiljö. Kvaliteter som även Norra Stationsområdet kommer att få.

I planerna för norra stationsområdet är husen 8-16 våningar. Och som Hallemar konstaterar så kommer det att finnas hus som är 12 våningar och står 6 meter från varandra. Men det finns hus i Stockholm redan idag som är högre och som står noll meter till husen intill. Det brukar kallas för kvarter och är en attraktiv och eftersökt boendeform.

Hallemar skriver:

I alla de idéer om stadsbyggande som funnits sedan västvärldens städer började urbaniseras för 150 år sedan har man haft en idé om bostadskvaliteter och staden som bostadsmiljö. Gatubredder och hushöjder har i olika tider tagit hänsyn till det. Men inte så längre i Norra station.

Läs det citatet ett par gånger och låt det sjunka in.

Det är intressant hur tvärsäkert Hallemar vet att planarkitekt Wolodarski, och övriga medarbetare på stadsbyggnadskontor och arkitektfirmor, hos beställare och folkvalda politiker, hänsynslöst låter bli att ta hänsyn till bostadskvaliteter. Alla sitter de tydligen där och planerar utifrån ren och skär elakhet. Det är också intressant att Hallemar låter veta att i alla de idéer om stadsbyggande som funnits de senaste 150 åren har man haft en idé om bostadskvaliteter. Förrutom just Norra Station då.


Goda idéer om bostadskvaliteter och staden som bostadsmiljö?


Dåliga idéer om bostadskvaliteter och staden som bostadsmiljö?

I artikeln påstås att Norra Station blir en mörk stadsdel. Men blir det verkligen så? Hur många uppfattar idag den täta innerstaden - med sina levande stadsgator med upplysta bottenvåningar, lägenheter och kontor - som mörk? Och hur många uppfattar egentligen stadsdelar planerade enligt modernismens gleshetsideal som ljusa annat än under några få sommarmånader? Med det begränsade solljus vi har i Sverige är det i hög grad det elektriska ljuset snarare än solljuset som står för belysningen av våra boendemiljöer alldeles oavsett hur glest eller tätt husen står.

Det finns alltså goda skäl att anta att Norra Stationsområdet för många kommer att upplevas som en av Stockholms ljusaste stadsdelar. Att några bottenvåningar får mindre solljus i högre byggnader är ju inte heller ett nollsummespel. Det blir ju också fler våningar som får väldigt god tillgång till solljus. Det är just därför som de nedre våningarna bör upplåtas till kontor, medan de övre blir bostäder.

Nätverket YIMBY har i sina yttranden riktat saklig kritik mot Norra Stationsområdet. Saker som den uselt planerade Norrtullsplatsen - en trafikmardröm som effektivt skär av Norra Stationsområdet från Hagaparken, den överhängande risken att området inte kommer att få tunnelbana, förslag på hur stråken genom området kan förbättras med mera.

Men den kritiken omnämns inte med en stavelse i city:s artikel.

City har tidigare lyft frågan om den svåra bostadssituationen i Stockholm. För det ska de ha en eloge. Men att då samtidigt släppa igenom den här typen av artiklar, utan att med en stavelse nämna den akuta bostadsbristen, måste - som Tomas Melin konstaterar - nästan ses som oseriöst.

På en punkt finns det dock skäl att beakta den kritik som tas upp i artikeln. De gårdar som planeras för förskolorna i området blir i minsta laget och frågan är om den så kallade timglasparken kommer att räcka för att täcka upp för detta. Men även här är det just Norrtullsplatsen som dyker upp både som det stora problemet - och den möjliga lösningen. Genom att gestalta om Norrtullsplatsens överdimensionerade trafikapparat och stora ödsliga ytor kan tillgången till Hagaparken kraftigt förbättras samtidigt som också mer mark frigörs - mark som kan användas för att bygga på.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Tore Kullgren (15 Oktober 2010 00:03):
Man kanske kan inflika att "loftgångshus invid valfri parkeringsplats någon halvtimmes bussresa bort från närmaste pendeltågsstation" idag är det enda alternativet för den som inte har kapital för en egen bostad eller ett svartkontrakt.
 0
Jan Jörnmark (15 Oktober 2010 00:29):
Låter man en av filurerna på "Arkitekturs" redaktion skriva blir det ju så där. Herregud.
 0
Johan Eriksson (15 Oktober 2010 00:48):
Är den här Hemulen kontaktad/läst det här? -det kanske skulle behövas!
 0
p (15 Oktober 2010 00:57):
För någon som inte riktigt förstår skulle det vara bra om ni först förklarade de så otroligt grova sakfelen ni finner i artikeln.

sen kan ni väl ändå inte på fullt allvar mena att ni tror att man i det redaktionella innehållet i en privat tidning måste vara neutral i sina åsikter? var finns i sådana fall detta påbud? om man har anledning att kritisera någon myndighet för brister i deras arbete (i detta fall tycker ju Hallemar uppenbarligen att Sbk har misskött sitt påanuppdrag) står det såklart vem som helst fritt.

och till sist: inte är Norra Station högexploaterat för att minska bostadsbristen, om det var det staden ville har de massor av mark på annan plats där de kan bygga hur mycket bostäder som helst (hela söderort är ju bara en stor skog). det handlar givetvis om den oerhörda kostnaden som en överdäckning medför och det faktum att staden själv inte vill stå för denna utan klämmer in så mycket uthyrbar yta som möjligt i sina planer så att de kan få in mer pengar från exploatörer.
 0
Jonas Frejd (15 Oktober 2010 01:01):
Två helsidor av subjektiv dynga, nej tack city!
 0
Birk (15 Oktober 2010 01:51):
"Ingen kommer hindra Dan Hallemar från att bosätta sig i ett loftgångshus invid valfri parkeringsplats någon halvtimmes bussresa bort från närmaste pendeltågsstation, så kommer ingen heller tvinga någon att bosätta sig i Norra Stationsområdet."

Ingen är väl tvingad att bo i miljonprogramsområden heller? Eller...

"Stockholms innerstad, jämfört med många andra städer, inte alls är speciellt tät."

Vilka städer jämför du med och vill ta efter då? Såklart att Stockholm generellt skulle må bra av att vara tätare, men är det skyskarpefiering av innerstaden ni är ute efter då eller?

"Det beror helt enkelt på vad man har för preferenser. Men framförallt så är problemet i den typen av resonemang att täthet""inte är något negativt." "Tvärtom så är det ju just i denna täta innerstad som köerna är som längst, och priserna som högst."

Täthet är väl ingen bostadskvalitet i sig och någon som folk efterfrågar? Det är andra saker som gör bostäder attraktiva, precis som ni skriver nedan, inte täthet mellan lägenheter, insyn och mörker.

"Rimligtvis måste man anta att Gamla stan är populärt för sina kvaliteter som en central och levande stadsmiljö. Kvaliteter som även Norra Stationsområdet kommer att få."

Jo, kanske men det är ju inte de tätt ihopklumpade bostäderna som kommer att skapa den levande stadsmiljön. Där är andra saker som spelar större roll, flöden t.ex.

"det att finnas hus som är 12 våningar och står 6 meter från varandra. Men det finns hus i Stockholm redan idag som är högre och som står noll meter till husen intill. Det brukar kallas för kvarter och är en attraktiv och eftersökt boendeform."

Men det kanske inte finns så många hus som har fönster med men noll meter till nästa hus eller kvarter som har 6 meter till nästa kvarter?

"Det är intressant hur tvärsäkert Hallemar vet att planarkitekt Wolodarski, och övriga medarbetare på stadsbyggnadskontor och arkitektfirmor, hos beställare och folkvalda politiker, hänsynslöst låter bli att ta hänsyn till bostadskvaliteter. Alla sitter de tydligen där och planerar utifrån ren och skär elakhet."

Nej, men kvarteren och bostäderna skulle aldrig ha planerats på detta sätt om det inte vore för att de skulle bekosta den dyra överdäckningen, det har klart och tydligt kommit fram i debatten.

"Det är också intressant att Hallemar låter veta att i alla de idéer om stadsbyggande som funnits de senaste 150 åren har man haft en idé om bostadskvaliteter."

Nu är det ju inte riktigt så han skriver men i "idéerna" har det alltid funnits sådana tankar och det finns det inte i Norra Stationsområdet. Där har exploateringsgraden fått gå ut över goda bostäder. Ja, det finns en stor bostadsbrist men frågan är om det för den sakens skull är människors bostäder och levnadsförhållanden det ska gå ut över?
Sen finns det andra saker som också är dåliga (eller ännu värre) med planen, några som ni verkar ta upp, men att påstå att artikelns kritik är helt osaklig och eran inte är det känns lite konstigt.
 0
Martin Ek (15 Oktober 2010 10:02):
Birk: "Ingen är väl tvingad att bo i miljonprogramsområden heller? Eller.."

Jag skulle nog säga att alla som bor i innerstaden har ekonomi för att flytta till miljonprogrammet, men att nästan ingen som bor i miljonprogrammet har ekonomisk möjlighet att flytta till innerstaden. Dels för att hyresrätter i princip är omöjliga att få (och kräver att man betalar en avgift i många år) samtidigt som bostadsrätts ettor i innerstan ofta kan vara dyrare än fyror i miljonprogrammet. Så ja, man är rätt fast i miljonprogrammet, med all den isolation som dess byggnadsform har medfört.
 0
Christian (15 Oktober 2010 11:30):
P:

"sen kan ni väl ändå inte på fullt allvar mena att ni tror att man i det redaktionella innehållet i en privat tidning måste vara neutral i sina åsikter? var finns i sådana fall detta påbud?"

Ur journalistförbundets Spelregler för press, radio och TV

"1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling."

"13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld."

I dessa två punkter framgår ju tydligt vad som krävs av en artikel. Eftersom författaren själv utnämner sig som förespråkare för den ena sidan bör han alltså ta med någon från den andra sidan. Han förklär dessutom sina åsikter som allmängiltig fakta istället för att tydligt uttrycka att det är vad han själv tycker. Jag tycker i alla fall att det inte kan kallas korrekt och allsidigt.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (15 Oktober 2010 12:03):
Två grundläggande tankefel i artikeln är:

*Antingen är det luftigt och ljust, eller så är det nattsvart och mörkt.
*Samma ideal bör gälla alltid.

Om man går med på de två premisserna så är ju Norra stationsområdet en nattsvart katastrof som hotar att breda ut sig över hela Stockholm och kanske resten av världen världen.

Faktum är att Norra stationsområdet kommer hysa långt mindre än en procent av alla bostäder i Stockholms län. Det finns inga planer på att bygga fler områden där 12-våningshus står så tätt packade. Inte ens i Västra city.
 0
Magnus Orest (15 Oktober 2010 13:03):
Det främsta felet i argumentationen är enligt min åsikt att man hänvisar till 150 år gamla rön och idéer om stadsbyggnad. Jo, det är väl inte så konstigt att naturligt ljusinsläpp och naturlig ventilation behövdes på 1860-talet, eftersom det var långt innan rinnande vatten, ventilation, elektricitet och annat som vi idag tar för givet existerade i normala fastigheter.

Edison patenterade den moderna glödlampan 1879. Sedan dröjde det några decennier innan den blev var mans egendom - just på grund av att det dröjde några decennier innan elektricitet fanns i normala bostadsfastigheter.

Det är alltså ingen slump att det som idag ses som eftertraktat boende för 50-100 år sedan betraktades som slum.

Frågan är hur lyckat det är att behandla stadsplanering och arkitektur som deduktiva ämnen som grundar sig på rön som förlorat sin betydelse. Hur skulle världen se ut om vi byggde bilar utifrån det som gällde när t-forden började byggas?
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (15 Oktober 2010 13:18):
Eller så behövs det inte några generella planeringsideal. Om det översiktliga planeringsidealet är att ha en stor variation i boendet så kan man inte ha något byggnadsideal.

Norra station kommer ha 0,3% av bostäderna i Stockholms län. Om 0,3% av människorna tycker att Norra station är den bästa lösningen för dem så finns det väl inget mer att säga om saken. Man måste förresten fråga ~50 000 människor för att få ett statistiskt underlag för att avgöra om det finns 0,3% som vill bo så. Det räcker inte långt att fråga fem pers på gatan.
 0
Birk (15 Oktober 2010 14:17):
Martin Ek: "Så ja, man är rätt fast i miljonprogrammet"
Ja, det var precis det jag menade, min ironi kanske inte framgick?
Det skrevs att ingen är tvingad "att bosätta sig i Norra Stationsområdet." Men eftersom det är bostadsbrist så är det ju just det man är, alla lägenheter går åt hur dålig de än är, därav parallellen till miljonprogram.
 0
Fredde Berlin (15 Oktober 2010 15:55):
Jag reagerade också på den där artikel(höll på att kasta tidningen i huvudet på nån i tuben när jag läste det) En fråga bara: varför blir det mörkare? Jag tycker personligen att en stadsdel av den digniteten som ska byggas i Norra Station lyser upp tillvaron 8 månader om året istället för tvärtom. Det är bara att konstatera att städer bokstavligt talat lyser upp tillvaron för människans vardag istället för tvärtom. Det fanns ju en anledning till att människan hittade på glödlampan t: ex.
 0
Johannes Lilleberg (15 Oktober 2010 16:28):
En kommentar till er som skrivit om täthet:

Närhet är attraktivt för mig. Närhet till arbete, service, kultur, parker o.s.v. Närheten gör det också möjligt att leva miljövänligare. Det räcker inte att bara bygga tätt för att skapa närhet. Men täthet är en av förutsättningarna för att skapa närhet. Bygger man tätt OCH blandat på rätt sätt så skapar man närhet till det mesta för de boende.

Glesa stadsdelar skapar däremot längre avstånd. Bygger man både glest och funktionsblandat (som i miljonprogrammen) så blir avstånden till kultur, service och arbete mycket långt.

Täthet i sig är alltså inget attraktivt. Men bygger man tätt på rätt så blir det bra. Täthet är en förutsättning för att skapa närhet till det människor vill ha.
 0
högre (15 Oktober 2010 17:23):
Den enda lösningen som finns vore att bygga högre, om man byggde husen runt 20-30 våningar istället skulle man kunna klämma in flera attraktiva bostäder på hälften av ytan men ändå kunna skapa fler grönytor runt husen.

I en perfekt värld tycker jag att marken skulle bebyggas med några 40-50 våningshus med köpcentrum/affärslokaler och parkeringshus i botten, det är dags för Stockholm att våga ta ett steg in i framtiden.
 0
Niklas (15 Oktober 2010 17:32):
@Högre:
Egentligen skulle man kunna klara av att bygga tätt utan att bygga högt. Den befintliga innerstaden (kvartersstaden) har en täthet på runt 15.000 inv/km2

Om Storstockholms alla dryga 2 miljoner invånare skulle bo i en lika tät stad skulle den staden motsvara ytan av cirkel med radien 6,5km. Ingen skulle ha längre än 13 km till något inom storstaden.

Men den viktiga frågan tycker jag är om vi ska förbjuda att bygga tätt och bara bygga som i Blåkulla (såsom Hallemar verkar vilja om man ska tolka artikeln rätt).

Tror det funkar fint med standardstadsdelar på 5-20 våningar medan det finns avvikande stadsdelar med höjder på 5-60 våningar. Om folk vill ha det lär det byggas. Om folk inte vill ha det lär det inte byggas.
 0
Mats G (15 Oktober 2010 19:54):
"Om folk vill ha det lär det byggas. Om folk inte vill ha det lär det inte byggas."

Nja, en sanning med modifikation. Det är väl som med allt annat i det här landet - nämligen att ungefär 50 procent tycker diametralt motsatt de resterande 50 procenten.

Vilket i sin tur innebär att halva befolkningen mer eller mindre avskyr den andra halvans idéer om hur saker och ting ska vara.

Sverige är ett extremt polariserat land - på många sätt. Det är inget bra. Vi behöver fler områden inom vilka det råder konsensus.
 0
Jocke Ohlsson (15 Oktober 2010 20:33):
Vadan problemet? det blir ju mörkt och tätt.
 0
Martin Ekdahl (15 Oktober 2010 22:50):
Detta är fullständigt skandalöst. Att City har mage att publicera sån dynga samtidigt som mängder av människor står utan bostad, inhysta i rum hos mamma eller främmande, eller tvingade att hyra för ockerpriser i andra eller tredje hand. Vad vill artikelförfattaren och redaktionen på City? Att vi bygger glest, oattraktivt och miljömässigt oförsvarbart? Att vi upprepar det sena 1900-talets vansinne? Bilberoende betongförort? Vilken cynisk ironi att de två tidningarna just heter Arkitektur och City. Att inte alla trångbodda stockholmare ställer upp i ett ramaskri mot dessa villaboende anti-urbanister som motsätter sig all form av nytt stadsbyggande. Yimby borde kontakta City och kräva att få ställa upp med en motartikel mot denna uppenbart subjektiva soppa.
 0
Kalle (15 Oktober 2010 22:50):
Sitter pa ett hostel i Barcelona och skrattar gott.
 0
Robban (15 Oktober 2010 22:52):
Underbart att det finns folk som har en annan åsikt än YIMBYanerna!
 0
Anders Gardebring (15 Oktober 2010 23:14):
Robban:
Naturligtvis finns det många som har en annan åsikt än oss. Konstigt vore annars. Men det är ju inte där poängen ligger. Poängen ligger i att tidningen city har gjort ett pressetiskt övertramp genom att publicera en tydlig partsinlaga i en kostym av objektiv artikel. Det vore precis lika märkligt om t.ex. YIMBY fått fritt spelrum i city att skriva en artikel på nyhetsplats.
 0
Jerker Fritcheius (16 Oktober 2010 15:14):
Den som påstår sig i att det blir tät o mörkt...
Har förmodligen aldrig varit utanför Stockholm, tyvärr.

Jag har aldrig någonsin upplevt t.ex New York, San Francisco, Los Angeles att nämnas som mörkt.... varifrån fick dom dom påståenden överhuvudtaget ifrån, det är ingen fakta dom svänger ihop med!

Vilket nonsens!
Inget slump att alla dessa självutnämda arkitekter, urbanister, stadsplanerare ... whatever.. you name it!
h
Hela svenska arkietektkåren är ett skämt så att jag inte ens betrakar dem som en riktig en!
Ingen slump att dom så gott undantagslöst verkad här i sverige, ingen vill ju ha dom med att göra!

Vilket fars!
Vi sakta med säkert upprepar samma fel som vi gjorde under 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet och sen 00-talet utan att lära det endaste dyft av sina misstag....
Svenskarna är den mest naiva av alla naiva och frotterar i vår egen bubbla av hyrbris över våran överträfflighet utan att ens våga vidda sitt eget horisont som går bortom än just sin älskande sverige... sorgligt men så är verkligeheten nu....

Bortförklaringarnas förlovade landet.... vi älskar att använda helt irrelevanta fakta som har absolut ingen sanning i det för bara att slippa ha nya grannar.
Vilken annan stad vars innevånare kallar en 2 miljoners stad för "liten by" som Stockholmarna gör, helt hejdlöst festligt så att jag tror jag baxnar!

Alltså med det resonemanget är Tokyo en ganska stor stad eller hur?
När ska vi äntligen vakna ur det här mardrömmet.....
Jag vill inte leva i samma stad där man kallar Slussen för världsarv, att nyfunkiset 2.0, 3.2, 7,4 eller vadfanu... är det hottaste tapetet på väggen, att Stockholm är den hippaste, trendigaste, modernaste, vackraste... såna superlativer som är helt taget helt saknad av verklighetensuppfattning osv.... hemmablinda är vi... ganska gulligt faktiskt men inte i längden!

Det fanns faktiskt en tid där Sverige var högt upp i diverse välståndslistorna (sjukvården, skoleväsendet, BNP, hälsoaspekter osv...) där numera ligger vi på långt ner på listorna utan att vi ens rycker till, vi är ju fortfarande världsbäst i allt, annat är bullshit enligt oss själva....
Många småskrattar så fort dom får talas om länderna som Polen, Ukraina, Nederländerna, Spanien, Saudiarabien, Indien, Kina, Australien osv...

Där vi förställer oss i att dom bor i hyddor, sönderbombade fastigheter, inga rena vatten, okultiverade, omoderna, urfattiga osv....
Men dom länderna är ljusår gånger ljusår i oändligheten fram än oss när det gäller mycket, vi lever i det förgångna och konstrukterar vår eget verklighetensuppfattning så att där Sverige fortfarande reagerar och är världbäst i allt.

Visst är vissa av länderna jag nämnde fortfarande under utvecklning och vissa delar av deras etik, möral, syn av människor minst sagt skumma, men nu talar jag mest om städernas utvecklning... vilket Sverige inte ens plastar på E-listan medan dom länderna jag nämnt platsar i A/B-listan, men vi hävdar bestämt med att vi är världens förnyare, trendsättare, mest inflytelserik, stilbildande landet någonson utan ha något som helst av grepp av verkligheten.

Jag mår illa och är äcklad, skäms på er!
Er som inte vågar ta bort fingrarna ur ögonen och se verkligheten!
 0
Erik Tysk (16 Oktober 2010 16:56):
@ "Jerker":

Jag vill minnas att jag läst tidigare liknande negativa inlägg ang. svenskar från dig (fast kanske under annan pseudonym).

Även om jag kan hålla med bitar av det du beskriver tycker jag dina raljerande inlägg är både okonstruktiva och snudd på löjliga. Varför skall svenskar skämmas, och vad är det som gör dig äcklad? Jag kan hålla med om att många svenskar verkar leva i "en bubbla av hybris" och skulle må bra av att blicka utåt för att inse att det finns mycket man kan lära av andra länder och kulturer. Däremot finns det otroligt mycket gott som skapats i sverige också. Att beskriva ett helt folk på det vis du gör är mer talande för din egen inskränkthet än för något annat.

Du nämner tex. Australien. Jag har själv bott där och håller med om att dom har lösningar på problem som vi gott skulle kunna ta efter i Sverige. Likväl har dom problem som nog skulle kunna lösas genom att lära av exempelvis svenska erfarenheter. Tilläggas bör att även autraliensare överlag är väldigt övertygande om sitt lands förträfflighet.

Av ditt aningen bristfälliga språkbruk antar jag att du inte är född i Sverige. Absolut inget fel med det - tvärtom - vi behöver som sagt fler influenser utifrån. Ett tips bara, skruva ner generaliseringarna och kränkningarna en aning och kom med lite KONSTRUKTIV kritk istället.

Av rent intresse; vart kommer du själv ifrån och vad finns det för positiva egenskaper där som vi skulle kunna applicera, på ett eller annat vis, här i Sverige?
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (16 Oktober 2010 18:12):
Många länder har en officiell historia/diskurs som går ut på att just det landet är bäst. Det är nog ganska normalt.

Frågan om Norra stationsområdet verkar snarare handla om en tendens till överförmynderi. Det dåliga med Norra stationsområdet påstås vara att de som väljer att flytta dit kommer ta skada för att det är för mycket hus och för lite gårdsyta och parker...

För det första så glömmer de att ta med i beräkningen att Nationalstadsparken ligger mindre än 1200 meter från där de västligaste husen kommer byggas. Husen ligger för i h-e på gångavstånd från en av Stockholms, Sveriges och världens största stadsparker! Nationalstadsparken är dessutom en park som har något av det starkaste lagliga skydd som en park överhuvudtaget kan ha, så den kommer med all sannolikhet inte försvinna i framtiden.

Men även om Norra stationsområdet inte skulle ha en närmast unikt stor tillgång till ljus, luft och grönska så är det tveksamt om argumentet håller. Får inte folk själva bestämma hur de vill bo? Alla bostäder är kompromisser av något slag. Ett fåtal människor tycker antagligen att högt och tätt med dålig tillgång till ljus, frisk luft och grönska är precis rätt kompromiss för dem. Fast Norra stationsområdet kommer som sagt ha exceptionellt god tillgång till ljus, luft och natur.
 0
Chris (16 Oktober 2010 19:13):
Det jag reagerade mest på var att artikeln tar upp Blåkulla som ett exempel på lyckad stadsplanering. Dessa fem personer som har intervjuvats på gatan borde ha fått andra frågor, exempelvis "skulle du kunna tänka dig att bo i Gamla stan" eller "vart vill du helst bo, i blåkulla eller i det fruktansvärt trånga och mörka Norra station" undrar vilka svar man skulle få fram? Sedan tror jag inte att dem enbart intevjuvade fem personer, förmodligen har de frågat 20 personer och tagit med dem fem mest kritiska som passar deras agenda bäst. Sedan kan man ställa sig frågan om det inte är upp till var och en hur dem vill bo, ska någon säga åt mig att det är fel att bo i ett tätt område med 6 meter till grannen mittemot? om jag betalar 4 miljoner för en trea i Norra station så är det väl helt och hållet mitt val? ingen har tvingat mig att bo här? När jag sedan skaffar barn så är det väl helt och hållet upp till mig själv om jag väljer att bo kvar och låta barnen växa upp i innerstaden eller flytta till en villa/radhus eller vad som helst utanför tullarna. Har jag råd att skaffa en lägenhet i innerstaden så har jag ju givetvis råd att flytta ut till ett boende som kanske passar mina barn bättre, exempelvis en villa i någon förort.
 0
Albin (16 Oktober 2010 22:36):
Uppmaning till Sverige i allmänhet och Yimby i synnerhet:
Ta expertiserna på allvar!
Av samma anledning som man normalt inte låter revisorer bygga hus (det gör byggnadsarbetare) låter man inte politiker eller sura stockholmare rita hus och städer (det gör arkitekter och urbanister)!
Ha respekt för yrkesutövande, kunnig expertis! Det har man haft tidigare i stadens historia, och av just den anledningen har Stockholm idag ett relativt intressant bestånd av arkitektur och stadsbildning.
Avantgarden gör ont för vissa när den skapas, men älskas av de flesta när den får sin plats i historien (tex Stadshuset, Kulturhuset, Sveaplans Gymnasium, KF:s glashus vid Slussen, Ålstensgatan, Vällingby Centrum, Riksförsäkringsverket, Danviksklippan, Hammarbyhöjden mm). Planerna för Norra station är inte avantgarde. Det är ofattbart talanglöst och potentiellt katastrofalt för norra Stockholm.
City's artikel är riktig, och mycket viktig, det behövs mer av det slaget! Något måste väl till slut kunna stoppa Stadsbyggnadskontorets galningar och stadens okunniga politiker (tack gode gud för Kristina Alvendals sorti!).
 0
Anders Gardebring (16 Oktober 2010 23:02):
Albin:
YIMBY är urbanister, så den kommentaren känns väl lite missriktad?
Hursomhelst. Du verkar förespråka ett tjänstemannavälde där människors önskemål om, och synpunkter på, boendemiljöer inte ska lyssnas på utan istället räknas fram av experter. Det är fel och missriktat, dels eftersom stadsutveckling, urbanism och stadsutveckling inte är exakta vetenskaper som fysik och matematik utan just i allra högsta grad användarstyrda områden som måste bygga på empiri och erfarenheter. Och dels eftersom det går emot våra demokratiska principer.

Det är inte den typ av samhälle som YIMBY verkar för.
 0
Magnus Orest (16 Oktober 2010 23:24):
Albin, problemet är att vi talar om olika designdiscipliner där många företrädare fullständigt struntar i vad kunderna tycker och tänker. Där har du problemet.
 0
Albin (17 Oktober 2010 00:23):
Till Anders G:

På vilket sätt verkar jag förespråka ett tjänstemannavälde? Jag ondgör mig ju trots allt över just tjänstemän i mitt inlägg! Inte för att jag har något emot dem, så länge de inte är inkompetenta.

Jag tror att ni måste inse att "expert" inte är synonymt med "person som enbart lyssnar på sig själv och tar beslut över huvudet på alla andra". T ex arkitekters arbete går till stor del ut på det motsatta.

Menar du att Yimby är urbanister som i stadsplanerare/arkitekter? Eller urbanister som i tyckare bosatta i staden? (Jag syftade på det förra)

Jag vill gärna understryka att jag är absolut för all form av demokrati och indragande av användare, invånare och övriga intressenter i processer som dessa. Och jag är för Yimby. Men täthet för täthetens skull blir ingen bra stad. Viktigt att ta det lugnt nu, Stockholm upplever sin största byggboom på länge, om man inte tar det sakta i backarna så blir det skit alltsammans. Ni ska nog få era bostäder. Men det är väl viktigt att det blir bra?!

Intressant att det konstateras att jag har "fel", rätt och slätt. När City inte får säga att någon har fel, ens när dom gör det mellan raderna?

Och ja! Ack ja. De demokratiska principerna. Planläggning är just en av demokratins hörnstenar. Stadens planer enligt stadens borgare. Kan något berätta det för SBK?


Till Magnus Orest:

City verker ju inte strunta i vad kunderna tycker och tänker. Tvärtom va! Dom uppmärksammar ju att man håller på att uppföra en hopplös stadsdel. Där invånarna - kunderna som du talar om - kommer att få dåliga förhållanden! Mörka lägenheter, dåliga utomhusarealer, långt till kommunikationer. Det är ju bara fakta!

Låt någon som kan något om stadsplanering rita planen istället. I en normal stad skulle man ha utlyst en arkitekttävling. Istället för att själv rita det, vilket är just vad SBK gör - ett ganska odemokratiskt tillvägagångssätt!
 0
Magnus Orest (17 Oktober 2010 00:31):
Det är inte alls fakta, Albin. Det är fråga om krönikörens personliga åsikter. Vem avgör om de boende kommer att få dåliga levnadsförhållanden? Hallemar? Du? Nej, de boende själva.
 0
Albin (17 Oktober 2010 00:41):
Allvarligt Magnus!

Du avgör! Om du tittar på planen! Om det inte hjälper så ta fram en linjal. Mät gatubredden. Jämför med vasastan (den ligger närmast till hands). Vad säger dina nyvunna erfarenheter?
Att gatorna är för smala! Och då har vi inte ens tagit byggnadshöjden i betraktning!

Är det bättre att FÖRST bygga området, och SEN få de boendes kommentarer tycker du? Om dom inte är nöjda så kan man ju bara riva det igen!
 0
Magnus Orest (17 Oktober 2010 00:50):
... För smala för vad? Du använder en relativ värdering. För att göra det måste du ange vad du utgår från.
 0
Anders Gardebring (17 Oktober 2010 01:05):
Albin:
Tack för klargörandet Albin. Det kan ibland vara svårt att veta var man har varandra i en nätdiskussion. Jag tycker dock att du i ditt tidigare inlägg ger uttryck för just detta - att expertisens åsikter står över de som ska bo och verka i det som expertisen har skapat. För mig är expertisens uppgift att fånga upp behov och önskemål och sedan utifrån det arbeta fram ett bra resultat. Jag är också övertygad om att de allra flesta vill, och tror sig, arbeta så. Men när vi sedan tittar på den bebyggda miljön så är det uppenbart att det finns ett glapp i kommunikationen mellan beställare, utförare och brukare. Det glappet måste vi göra något åt.

När jag läser din senaste kommentar måste jag också klargöra något. Jag har inget mot arkitekter, tvärtom. Jag känner ett flertal och var själv en gång i tiden på väg mot den banan. Jag har en stor respekt för den fackkunskap och det kunnande som arkitekter besitter. Men arkitekter måste, liksom alla andra, lyssna på sina kunder. Och arkitekternas kunder måste lyssna på sina kunder - de som ska bo eller arbeta i det byggda.

Jag menar att YIMBY är urbanister i kontexten att vi uppskattar och propagerar för det urbana. Vi har både arkitekter och stadsplanerare, och arkitektstudenter och stadsplanerarstudenter, bland våra medlemmar, men poängen med YIMBY är att det är ett forum för alla, man ska kunna ha en åsikt om, och synpunkt på, staden och dess utformning utan att arbeta med det professionellt.

YIMBY propagerar inte för täthet för täthets skull. Det har vi aldrig gjort. Vi propagerar för en urban och levande stad där alla som vill kan få plats.

Det är riktigt att det nu byggs en del i Stockholm. Tyvärr byggs det fortfarande på tok för litet. Vi har en lång radda år då vi byggt för lite vilket ger oss en lång backlog av obyggda lägenheter. Samtidigt har vi en ganska stor befolkningsökning att hantera. Ska man tro boverket behöver vi öka takten ganska ordentligt.

Det är oerhört viktigt att det som byggs blir bra! Det är därför vi väldigt ofta kritiserar olika typer av byggprojekt. Enformig och ensidig arkitektur och funktion, dålig kollektivtrafik, på tok för glest för att skapa underlag för nämnda kollektivtrafik och ett lokalt utbud och liknande problem är fortfarande vanliga i det nybyggda. Grönytor blir fortfarande ofta styvmoderligt behandlade som restytor mellan husen - snarare än de parker som de skulle behöva vara.

Vad gäller City:s artikel så säger de inte att något är fel "mellan raderna". De säger att något är fel på raderna. Och de gör det med subjektiva åsikter presenterade som objektiv fakta i vad som ser ut att vara en nyhetsartikel fast det egentligen är en krönika. Det är helt klart ett publicistiskt problem.

Det finns problem med Norra Station. Problem vi själva har tagit upp i flera yttranden och även kommunicerat i media.
Norrtullsplatsen är det enskilt största problemet, av just de anledningar som jag nämner i artikeln ovan. Tyvärr så omnämnds inte dessa problem med en stavelse i City-artikeln. Istället är det det faktum att man bygger tätt - en oerhört attraktiv kvalitet - som får på pälsen. Man kritiserar alltså det som är bra. Och låter bli att kritisera det som är dåligt. Det är extra ironiskt eftersom en omgestaltning av Norrtullsplatsen skulle kunna lösa de flesta av de problem (i den mån de är det) som artikeln tar upp.
 0
Erik Edstrom (17 Oktober 2010 11:09):
Mycket intressant artikel. Det verkar som om Dan Hellemar varken varit i New York eller Chicago där folk bor tätare än så här i 60 vånings hus strax inpå varann som är oerhort mycket mer attraktiva än nagon bostad jag sett hittils i Stockholm.
 0
Herbert Tingesten (17 Oktober 2010 14:26):
@ Albin: Om du själv tar fram en linjal och mäter kommer du att finna att gatubredden (definierad som avståndet mellan huskropparna) är densamma som i Vasastan, t o m större på sina ställen. Enligt plankartan finns inga gator i NS-området som är smalare än 14 meter. Går du lite längre söderut hittar du åtskilliga gator som är mycket smalare än så: Hudiksvallsgatan 8 meter, Dannemoragatan 12 meter, Västmannagatan 12 meter, Upplandsgatan 12 meter. Torsgatan breddas från 28 meter till 48.

"Smala gator" är ett ofta upprepat argument som helt saknar substans när man synar det i sömmarna.
 0
Martin (17 Oktober 2010 15:06):
Solklart övertramp av City. Vem anmäler till PO?
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (17 Oktober 2010 16:27):
Visst hade det kunnat bli ett mycket bättre område. Men se det ur rätt perspektiv. 3000 lägenheter betyder 6000 boende, vilket i sin tur motsvarar mindre än 3 månaders inflyttning till Stoclholms län! Det här kommer vara några av de mest attraktiva bostäderna i Stockholm. Ingen kommer tvingas bo i dem. Den som har råd med en lägenhet i Norra station har råd med en lägenhet eller villa nästan var som helst i länet.

Om arkitektkåren kämpar mot dåliga boendemiljöer i Alby och Jordbro där vanligt folk kan tvingas att bo så är jag med.
 0
Anders Gardebring (17 Oktober 2010 16:49):
Martin:
Jag har sett över PO:s regler men man måste vara personligen drabbad för att kunna anmäla. Så det verkar vara relativt safe för tidningar att skriva osanningar så länge de inte pekar ut en enskild person eller organisation. Jag antar att sbk eller Wolodarski skulle kunna göra en anmälan, men det tror jag inte de kommer att göra.
 0
Martin Hansson (17 Oktober 2010 19:17):
Hej alla!

Nu är jag lite lat här men då frågan uppenbarligen är en sådan vattendelare inom miljöpartiet kan det vara bra att klistra in våran officiella hållning (som jag förvisso varit med och skrivit). I korthet går den ut på att vi godtar tätheten tack vare extraordinära förutsättning (överdäckningen) men skickar med en hel drös med olika förbehåll som måste till (t.ex barnkonsekvensanalys- barn bestämmer inte själva var de bor Magnus)...

1. Bearbeta samt minska Torstornen /Stalintornen med hänsyn till
stads- och kulturmiljö.

2. Utse en miljösamordnare i samband med fortsatt arbete
3. avvakta med antagande av detaljplaner tills dess att oklarheter
är klarlagda
4. Kommunerna Stockholm och Solna skall vara ense om den
gemensamma planeringen.
5. Göra en barnkonsekvensanalys
6. vidare anföra följande

Ansvarsfråga – flexibel detaljplan?
Det är inte acceptabelt att låta de ansvariga politikerna anta
detaljplaner av flexibel karaktär.
Nämnden och sedan kommunfullmäktiges ledamöter kan inte ta
ansvar, för något vi inte vet hur det blir i slutänden. De folkvalda är
ansvariga i all framtid för sina beslut och kan inte lämna över
beslutsfattande till tjänstemän.
Mellankommunalt samarbete
Detaljplanen kan givetvis inte antas i konflikt med Solna kommuns
önskemål. Kommunerna ska vara ense om hur området ska
utformas.
Arbetet att däcka över dessa tråkiga trafikytor och att använda det
överdäckade området för bostäder och arbetsplatser är generellt
sett mycket bra. Olika utvecklingsalternativ borde dock ha
analyserats utifrån stadsutvecklings- och klimatperspektiv.

Klimatneutral, miljösmart stadsdel
Området borde utformas som en klimatneutral stadsdel där
stadsplanering, energisystem och kollektivtrafik planeras så att den
nya bebyggelsen inte ger något tillskott till de pågående
klimatförändringarna. Erfarenheter från Hammarby-Sjöstad b
tillvaratas men utvecklas flera steg och miljöledningsansvarig
måste finnas i projektledningen. Om ambitionen finns att göra
området till en spjutspets med avseende på miljöteknik och hållbart
stadsbyggande borde en integrerad planering ha påbörjats i ett
tidigt skede och en miljösamordnare bör utses skyndsamt.
Nämnden välkomnar passivhus / "nollenergihus", modern
miljöteknik och bilfria kvarter, gårdsgator, förnybar
energiförsörjning, bilpoolssystem för att minimera biltrafiken och
ett modernt avfallssystem som är några grunder som ska inarbetas
från start. En tanke vore även att testa vattenseparering.
Återvinningscentral bör ordnas underjordiskt.
En mycket välfungerande och utbyggd spårbunden kollektivtrafik
krävs och skall finnas i området från början. En p-norm om 0,8
eller högre är givetvis inte acceptabelt i ett område som ska bli
miljöanpassat.
Park, rekreation och Nationalstadspark
Det gäller även att grönska tas med som en väsentlig del i
projektet, annars blir området sterilt. Nu ställer sig remissinstanser
tveksamma till hur detta ska fungera. En rik stadsmiljö har också
fina parker. Exploateringsgraden får inte vara högre än att det
möjliggör gröna ytor även mellan husen. Jorddjupen anges till 1,5
vilket är väl magert om träd ska kunna planteras. Gröna väggar och
tak bör prövas.
Det öst-västliga gröna sambandet mellan Karlberg och
Brunnsviken är viktigt och området vinner på att knytas ihop med
Nationalstadsparken och att goda möjligheter för frilufts- och
idrottsverksamheter ges. Tillgängligheten till Nationalstadsparken
är väsentlig och de östliga delarna av området måste utformas för
att bli en sympatisk och vacker entré till Ekoparken för fotgängare
och cyklister. De östra delarna av planområdet ingår i
Nationalstadsparken och tillbörlig hänsyn skall tas till parken, detta
även i frågan om visuell inverkan.

Stadsbild och stadssilhuetten
Stadsbilden och stadssilhuetten är viktiga frågor, genom sitt läge
ovanpå överdäckningen blir området redan i sig självt högt beläget
och en hög exploateringsgrad förutsätts samtidigt. De illustrerade
byggnadshöjderna kan ifrågasättas och tornparet vid Torsplan
innebär ett oönskat intrång bl.a. i Rödabergsområdets
bebyggelseskala. Möjligen skulle efter bearbetning, ett nordligare
läge vid ”Karolinskaplan” vara mer passande.
Tornmotivet vid ”Norrtullsterassen” känns en aning mer
välmotiverat och lämpligt än lokaliseringen av de gigantiska,
skyskraporna från Chicago vid Solnavägen. I panoramabilder över
staden avtecknar sig tornen som horn ovanpå Stockholms Slott. Är
man vänligt sinnad kan de tolkas som kaninöron på det Kungliga
Slottet. Att Stalintornen med nuvarande utförande och skala inte
skulle åsamka betydande skada på riksintresset Stockholms

innerstad och Röda Bergsområdet är fel. Givetvis bör också
visuella intrång och påverkan på Nationalstadsparken utredas
närmare.
Tornen som efter omarbetning plötsligen blev dubbelt så höga
måste bearbetas, de är för stora, klumpiga och höga. Staden borde
ha lärt sig läxan av det nu, av vissa benämnda, ”Misstaget”, dvs
Stockholm Waterfront.
Tät stadsbebyggelse behöver inte medföra höga hus, det går att
bygga lägre och tätt och många bostäder.
Det är bra att man i nu framlagda redovisning brutit monotoni i
form av jämnhöga platta tak, likartade hushöjder och vinkelräta
gator. Mjuka former och hög kvalité i materialvalen behövs.
Höjden på byggnaderna och bebyggelsestrukturen i övrigt måste
utgå från att det både skall vara bra boendeförhållanden och en god
yttre miljö. De nya högexploaterade områdena av Hammarby
Sjöstad vid Henriksdal och Nordvästra Kungsholmen måste
utvärderas för att inte upprepa eventuella misstag. De smala
schaktlika gårdarna är oroväckande.
Stadsdelen måste ta hänsyn till de barn och unga som ska leva och
växa upp här. Förskolor med lekplatser i total skugga och en skola
förlagd vid en stor trafikrondell är inte bra.

Trafikmiljö
Norrtullsplatsen som kommer att vara hårt trafikerad riskerar bli en
överstor bullrig trafikrondell och bör omarbetas. Efter senaste
bearbetning har trafiken fått mer utrymme, som vanligt på
bekostnad av oskyddade trafikanter. Detta måste åtgärdas,
bilrörelser i området måste begränsas och hastigheter hållas nere.
Gående och cyklister och utrymme för torg och park prioriteras.
Det är i dagsläget svårt att se att Värtabanan inte kommer att fylla
en viktig funktion i framtiden, därför måste den ingå i fortsatt
planering.
Det är beklagligt att man i samband med pågående arbeten inte
planerar att förlägga Roslagsvägen i tunnel förbi Frescatiområdet.

Övriga synpunkter
I de delar av planområdet beläget i Solna kommun är det viktigt att
mer av park och naturmark sparas. Grönska kring sjukhus är bl.a.
viktigt för snabbare tillfrisknande Den vackra kulturmiljön vid
gården Stenbrottet måste skyddas.
I Stockholms kommun ska Klockhuset återanvändas i enlighet med
tidigare planering och absolut inte rivas.

Stadsdelen bör få en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.
Genom att begränsa storleken på markanvisningarna ges även
möjligheten för mindre aktörer på byggmarknaden att medverka.
Det måste ännu klarläggas hur staden ska hantera buller- och
miljösituationen för de först färdigställda delarna av bebyggelsen.
Boendemiljön måste vara acceptabel ur hälsosynpunkt.
 0
Herbert Tingesten (17 Oktober 2010 20:22):
@ Martin: Miljöpartiet har redan förhandlat ner antalet bostäder i NS-området. Följden blev att den planerade t-banestationen fick utgå ur planen pga bristande trafikantunderlag och att de bortskurna lägenheterna måste byggas någon annanstans långt ute i periferin, (sannolikt på naturmark) och att transporterna därmed blir längre.

"De illustrerade byggnadshöjderna kan ifrågasättas och tornparet vid Torsplan innebär ett oönskat intrång bl.a. i Rödabergsområdets bebyggelseskala. [...] I panoramabilder över staden avtecknar sig tornen som horn ovanpå Stockholms Slott. Är man vänligt sinnad kan de tolkas som kaninöron på det Kungliga Slottet. Att Stalintornen med nuvarande utförande och skala inte skulle åsamka betydande skada på riksintresset Stockholms innerstad och Röda Bergsområdet är fel. Givetvis bör också visuella intrång och påverkan på Nationalstadsparken utredas närmare."

Svårt att ta sånt här raljerande seriöst måste jag säga. I Miljöbalken sägs det uttryckligen att riksintresseklassningen inte får utgöra hinder för stadens utveckling och dess näringsliv. Biten om "visuellt intrång" finns överhuvudtaget inte med i lagtexten. Vad den "betydande skadan" skulle bestå i när man bygger i en helt annan stadsdel är inte heller helt lätt att förstå.

"De smala schaktlika gårdarna är oroväckande." Nästan lika oroväckande som de än smalare gårdarna i en stor del av Vasastan då, t ex i kvarteren norr om Vasaparken.

Håller dock med om kritiken mot arkitektonisk monotoni och Norrtullsplatsens storlek.
 0
albin (17 Oktober 2010 20:44):
Hallå där Martin!

En politiker! Så gäller det at ta chansen!

Låt mig få komma med en stilla bön:

Det är viktigt att att inte låta folk som saknar de nödvändiga kompetenserna lägga planerna för Stockholms utveckling.

Det handlar inte om att "Bearbeta samt minska Torstornen /Stalintornen med hänsyn till
stads- och kulturmiljö", som du nämner.
Hela planen är som utgångspunkt dålig. Den måste göras om, och det bör utskrivas en internationell arkitekttävling (ja jag är medveten om att Stockholm än en gång beklagligen blivit bränd av ett fiasko, nämligen stadsbiblioteket, men tävlingar är det bästa, mest öppna och effektiva sättet att uppnå god arkitektur, goda stadsrum och god planläggning.)

SBK:s planer är förstås mycket effektiva om målet är att ödelägga den unika helhet av byggd miljö och natur som är Stockholms främsta egenskap och kännetecken.

Slutligen en fråga, jag har nämligen hittat ett riktigt smultron i din text:
"Boendemiljön måste vara acceptabel ur hälsosynpunkt."
Tycker du att det är ok att bygga vad som helst, så länge detta krav är uppfyllt?

Problematiken finns för övrigt bäst formulerad här http:​/​/​www.​svd.​se/​kulturnoje/​mer/​kulturdebatt/​wolodars.​.​
 0
Niklas (17 Oktober 2010 20:47):
@Martin Hansson:
Lite frågor:
Är det mp:s officiella hållning att "Tors torn" ska liknas vid "stalintorn". I så fall varför. Vet vi hur dess slutgiltiga gestaltning kommer att vara? Varför ska de minskas. Varför skulle man inte på ett bättre sätt ta "hänsyn till
stads- och kulturmiljö" genom att göra de högre och låta dem samsas med ytterligare ett par höghus. Varför skulle högt enligt er per definition vara dåligt?

Vad gäller kopplingen till "Nationalstadsparken", dvs Hagaparken/Bellevue så håller jag med om att stadsdelen skulle vinna på att få bättre kontakt med denna. Jag undrar på vilket sätt mp har arbetat för att låta stadsdelen närma sig Uppsalavägen och göra om denna till boulevard (vilket skulle ge bättre kopplingar mellan stadsdel och park). Jag ställer mig frågande till "entré" till "ekoparken" (jag antar att du menar Nationalstadsparken). Hur ser stadens entré ut till Vasaparken eller Humlegården? Svar: Parker behöver ingen direkt entré om de istället får en bra kontakt. En bra park ska inte behöva vara ett mål i sig utan ett område man kan röra sig igenom för att ta sig till punkt A till B. Då kan denna typ av entréer verka kontraproduktivt.

"De illustrerade
byggnadshöjderna kan ifrågasättas och tornparet vid Torsplan
innebär ett oönskat intrång bl.a. i Rödabergsområdets
bebyggelseskala. Möjligen skulle efter bearbetning, ett nordligare läge vid ”Karolinskaplan” vara mer passande. "

Nu kommer inte tornen byggas i Rödabergen utan utanför. Och det finns väl inget som säger att ytterligare några höghus skulle kunna byggas vid Karolinskaplan eller närmare Norrtull?

"de gigantiska skyskraporna"
De kommer bli 144 meter höga vilket internationellt sett är ungefär gränsen för att det överhuvudtaget ska kunna kallas för skyskrapor (och inte bara höghus). 144 meter är inte gigantiskt på något sätt.

"riksintresset Stockholms innerstad och Röda Bergsområdet"
Skulle du exakt kunna definiera detta riksintresse?

"Givetvis bör också visuella intrång och påverkan på Nationalstadsparken utredas närmare."
Det är bara att studera planen. Ingenting av stadsdelen kommer att ligga i nationalstadsparken. Ju bredare barriär som anläggs mellan Hagaparken och stadsdelen, desto sämre kopplingar blir det (rätt elementärt) och detta motverkar ditt önskemål om bättre kopplingar.

"Tornen som efter omarbetning plötsligen blev dubbelt så höga
måste bearbetas, de är för stora, klumpiga och höga. Staden borde ha lärt sig läxan av det nu, av vissa benämnda, ”Misstaget”, dvs Stockholm Waterfront. "
Varför menar du att de är för höga? Och vilken läxa skulle man ha lärt sig menar du? Att inte bygga stora block i helt släta svarta fasader? Är Waterfront en skyskrapa enligt dig? Jag undrar vad som Waterfront och Torstorn öht har gemensamt?

"Tät stadsbebyggelse behöver inte medföra höga hus, det går att
bygga lägre och tätt och många bostäder. "
Ja så är det, men då kan förvänta sig att mp istället kommer att förespråka minimala innergårdar istället. Men det tror jag inte då du pratar om att "de smala schaktlika gårdarna är oroväckande", trots att något sådant knappast förekommer i de områden du nämnde.

"Det är i dagsläget svårt att se att Värtabanan inte kommer att fylla en viktig funktion i framtiden, därför måste den ingå i fortsatt planering. "
Håller med. Är mp beredda till att medverka till att det blir dubbelspår?

"I de delar av planområdet beläget i Solna kommun är det viktigt att mer av park och naturmark sparas. Grönska kring sjukhus är bl.a.viktigt för snabbare tillfrisknande".
Vore det inte bättre att istället strunta i grönområdena och istället lägga en riktig stadsplan med riktiga parker, istället för de slyområden som idag kallas "grönområde"?

Ni har en hel del bra förslag, så som att minska ner markanvisningarna, men mycket annat som är klart kontraproduktivt om det är en god stadsmiljö man vill uppnå med detta område. Jag efterlyser bredare helhetsbild från mp.
 0
Magnus Orest (17 Oktober 2010 20:56):
Martin, är det fråga om en stadsdel som byggs för just barn? Finns det inte gott om bostadsområden i Stockholm som redan idag betraktas som barnvänliga, och som rimligtvis är billigare att bo i än Norra stationsområdet?

Varför satsa på ett koncept som ska göra alla lika missnöjda, istället för på någonting som verkligen träffar rätt för åtminstone en målgrupp? Det är nämligen det du är ute efter. One size fits nobody/no size fits all, som det heter.
 0
Magnus Orest (17 Oktober 2010 21:04):
Eller för att sammanfatta Albins "bön" - mer tjänstemannastyre, tack. Albin, vad är det som avgör vem som har den kompetens som krävs för att planera ett bra område? Områden som enligt konstens alla regler är "rätt" planerade visar sig ofta vara ganska impopulära bland brukarna, dvs de boende.

För att spetsa till det - frågan är kanske om de som formellt har kompetens att utföra arbetet klarar av det? Om en teori som anses vara deduktiv riktig inte stämmer överens med verkligheten, är det då ett tecken på att vi stött på en bugg i verkligheten? Eller betyder det att teorin är fel?

Ditt resonemang luktar institutionsteori lång väg. Det skadar nog inte att inta en mer ödmjuk hållning och börja lyssna mer på vad folk vill ha, snarare än att försöka tala om för dem vad de ska tycka.
 0
Anders Norén (18 Oktober 2010 09:57):
Martin Hansson/MP: Med "Stalintorn" antar jag att ni menar svulstig nyklassicism - eller? (http:​/​/​commons.​wikimedia.​org/​wiki/​File_​_​_​KOLON_​_​_​Pkin_​0​820​0​5.​JPG)
 0
Herbert Tingesten (18 Oktober 2010 10:08):
^^ Ja, likheten med TT är ju verkligen slående... Skällsordet "Stalintorn" har troligtvis valts enbart för att håna Wolodarski med sin ryskpolska bakgrund. En svenskfödd arkitekt och dennes verk hade knappast avfärdats på samma sätt.
 0
Martin Hansson (18 Oktober 2010 10:10):
Herbert, ja du man skulle ju kunna önska att vi förhandlat igenom någonting. Men som du nog vet har vi suttit i opposition under planeringen av norra station så vad vi tyckt har varken gjort till eller från när det kommer till antalet bostäder. Och med tanke på att det planerade befolkningsunderlaget för Norra station ökat de senaste två åren ser jag verkligen inte kopplingen till att tunnelbanan försvann.

Jag håller med om att våran text är lite raljerande på vissa ställen. Ibland orkar man helt enkelt inte vara strikt myndighetsaktig hela tiden. Vissa saker kan även delvis uppfattas som att de står emot varandra (t.ex att vi undrar över gårdarna men samtidigt inte ifrågasätter totala antalet bostäder). Det är egentligen bara att-satserna som är våra beslutsförslag. Texten under är mer att se som försiktigare önskemål. Bara för att något kan godtas betyder det inte nödvändigtvis att man tycker att allting är perfekt och inte behöver justeras alls.
Ja, vi driver framtida dubbelspår på Värtabanan.

Magnus. Jag förstår vad du menar men nu är det så att en väldig massa barn kommer att bo i området. Och omvänt kommer folk att bli gamla där med. Det gäller att ha respekt för detta. Alla är trots allt inte 20-åriga killar här i världen och du kan ju inte mena att enbart dessa flyttar hit och sedan på det aldrig skaffar barn osv (och även om så var fallet- hur mycket av din kära blandstad får vi då?).

Jag tror Norra station kan komma att fungera tack vare läget och att man verkligen satsar. Det som oroar mig är att man sedan kan komma att försöka ta områdets täthet som mall för nya områden långt ut. Då kan det bli rena katastrofen med verklig slum som följd.
 0
Niklas (18 Oktober 2010 10:35):
@Martin H:
Du kommenterar "barnvänlighet". Orest tar ju upp det här med bostadsområden som "anses" vara barnvänliga. I planeringen av nya Årstad+Årstaparken har trafikseparation t.o.m nämnts som något positivt i detta sammanhang. Jag undrar vilken forskning som stöder detta. Eller är det bara frågan om antaganden om vad som är bra för barnen?

Jag ställer på nytt frågan om stadsdelens koppling till Hagaparken: Hur kan ni samtidigt förespråka att stadsdelen finnas på behörigt avstånd från parken (dvs barriär mellan parken och staden) samtidigt som ni vill ha bättre kopplingar. Det går inte ihop. Men du kanske kan förklara mer utförligt hur du menar?

Vad gäller områdets täthet så är det befolkningsmässigt inte tätare än resten av Vasastaden. Du menar att det blir slum av att bygga tätt om det byggs längre ut. Kan du visa på några sådana exempel. Det som kommer närmast slum i Sverige är våra betongförorter och de är i jämförelse rätt glesa. Det är inte täthet som ger slum, utan frånvaro av stråk och blandning. De tätaste förorterna är Midsommarkransen/Aspudden, Sundbyberg C och Råsunda. Har tätheten gjort slum av dessa områden? Är dessa områden exempel på dåliga livsmiljöer?

Sedan förklarar du inte varför tornen skulle vara för höga. Är de det för din smak eller bygger du det på någon form av empiriska studier på var gränsen bör gå?
 0
Martin Hansson (18 Oktober 2010 11:54):
Det finns forskning som slår fast att barn har det bättre i mer gles bebyggelse (generellt sätt). Huruvida denna forskning dock baseras på numera förlegade underlag kan jag dock inte svara på.
Med bättre koppling till Hagaparken avser vi främst de bariärer bilvägarna mellan Norra staion och parken utgör. De gångbroar som planeras och dyl är inte speciellt smidiga och gästvänliga. Här kan förbättringar ske.
Jag gillar egentligen inte att använda ordet slum när vi talar om Sverige då det alltid är överdrifter. Borde kanske inte gjort det här heller även om jag avsåg högst fiktiva scenarion i framtiden. Jag har vid flera tillfällen kritiserat de som använt ordet när de talar om Norra station för att överdriva.
Men med det sagt skulle ett område med Norra stations täthet ute i förorten mycket väl kunna få denna karaktär. Det skulle definitivt efter några år få en social prägel motsvarande dagens miljonprogram. Jag tror tyvärr inte att en medveten planering mot mer blandstad i ett sådant läge skulle kunna gå att genomföra fullt ut. Marknaden skulle helt enkelt inte finnas och kvaliten överlag bli undermålig ifall inte subvenstioner sköts till. Det kommer troligen fungera vid Norra stion som sagt tack vare läget. Men något motsvarande vid t.ex Järva skulle kunna bli rena katastrofen.
 0
Niklas (18 Oktober 2010 11:58):
@Albin (17/10 00:23):

"Jag vill gärna understryka att jag är absolut för all form av demokrati och indragande av användare, invånare och övriga intressenter i processer som dessa. Och jag är för Yimby. Men täthet för täthetens skull blir ingen bra stad. Viktigt att ta det lugnt nu, Stockholm upplever sin största byggboom på länge, om man inte tar det sakta i backarna så blir det skit alltsammans. Ni ska nog få era bostäder. Men det är väl viktigt att det blir bra?! "

Håller med till 100%. Det byggs en hel del, och mycket riskerar att bli, som du uttrycker det, skit. Nästan allt som byggs idag är villor, radhusområden och flerfamiljshus i lamellhus/punkthusform. Vi håller delvis på att göra om de misstag som begicks under efterkrigstiden som fick sin kulmen iom miljonprogrammet.

Man väljer att inte kritisera de nya områden som vi, av erfarenhet, vet riskerar bli dåliga boendemiljöer. Istället inriktar man sig på de områden, inte helt perfekta, men som ändå har en hel del positiva drag. Och väldigt mycket av kritiken mot Norra Station är lättköpt irrelevans, såsom hushöjder, så att man missar den allt viktigare kritiken angående frånvaro av stråkbildning och sammanbindning.
 0
Niklas (18 Oktober 2010 16:39):
@Martin H:

"Det finns forskning som slår fast att barn har det bättre i mer gles bebyggelse (generellt sätt)."
Kanske för mycket begärt, men har du info om ev. artikel (vetenskapligt granskad sådan) eller bok om detta ämne? Råder det konsensus inom forskarkåren?

"Med bättre koppling till Hagaparken avser vi främst de barriärer bilvägarna mellan Norra station och parken utgör. De gångbroar som planeras och dyl är inte speciellt smidiga och gästvänliga. Här kan förbättringar ske. "
Och här är vi helt överens. Själv tycker jag att man borde låta stadsdelen sträcka sig fram till Uppsalavägen som skulle göras om till boulevard. Det nästbästa alternativet är att flytta Uppsalavägen västerut intill stadsdelen, göra den till boulevard och låta Hagaparken bli lite bredare. Hur tycker ni lösningen borde sett ut? Tror ni det är något som kan rättas till i efterhand?

"Men med det sagt skulle ett område med Norra stations täthet ute i förorten mycket väl kunna få denna karaktär. Det skulle definitivt efter några år få en social prägel motsvarande dagens miljonprogram. Jag tror tyvärr inte att en medveten planering mot mer blandstad i ett sådant läge skulle kunna gå att genomföra fullt ut."

Nu kommer som sagt området inte vara mer folktätt än Vasastan. Här nämns miljonprogrammets problem. För det första kanske man ska precisera vad man menar med miljonprogram. I miljonprogrammets slutskede byggdes en massa villor och radhus inom ramen för programmet. Om vi bortser från dessa så har vi områdena med flerfamiljshus kvar. Det mesta av dessa områden består av lamellhus i 2-5 våningar, ofta åtskilda med mer eller mindre tomma gräsmattor. Ofta accompanjeras dessa av några högre accenter på uppemot 8-14 våningar. Byggnaderna är ofta likartade och saknar detaljer på fasaderna. Områdena har ofta gott om p-platser. Gatustrukturen är hierarkiskt uppbyggd med matargator och huvudgator (ofta en ringväg som ringar in området). Ofta saknas trottoarer och GC-vägarna är ofta dragna nivåskiljt jämfört med bilvägarna (under eller över). GC-vägarna är utformade så att man lätt ska ta sig in mot områdets centrum, men det är ofta svårt att orientera sig mot andra håll (ex bort från området till ett annat) till fots. Alla områdets butiker finns i centrum.

Då ställer jag mig frågan var du ser någon likhet mellan Norra Station och betongförorterna? Låt vara att gatustrukturen har ett par drag från 60-talets SCAFT, men då finns klart värre exempel på nybyggda bostadsområden (ofta nyfunkis). Detsamma gäller verksamhets-/boendeblandning, arkitektur osv. Du nämner att det inte går att skapa blandstad ute i förorten. Nej det är ju inte så konstigt eftersom det då blir stad och upphör att vara förort. Självklart går det att skapa mer stad.

"Det kommer troligen fungera vid Norra station som sagt tack vare läget. Men något motsvarande vid t.ex Järva skulle kunna bli rena katastrofen. "

Ser man till att området får en stadsstruktur med genomgående stråk och att det knyts samman med omgivande områden kan jag inte se några problem. Kista är väl ett av de områden som lämpar sig bäst för detta, under förutsättning att man blandar bostäder och verksamheter, samt att området tydligt kopplas samman med Södra Kista/Husby, (framtida) Kymlinge och Helenelund. Men kopierar man de problem jag definierat ovan, fast i en större skala så blir det förmodligen inte så bra.


Du har en poäng: Att bygga ett nytt isolerat Skarpnäck, utslängt på en äng, fast med skyskrapor, kommer knappast göra någon gladare.
 0
Anders Gardebring (18 Oktober 2010 22:11):
Jag kan inflika att jag utifrån mina egna erfarenheter som barn trivdes avsevärt bättre i stan än i förorten. I stan fanns en trevlig innergård och en stor park i närheten. När vi sedan flyttade ut till förorten (upplands bro) har jag minnen av att jag uppfattade de stora och öppna ytorna som skrämmande, speciellt kvällstid. Det verkar också ha påverkat de andra barnen eftersom det förekom mer av bråk och mobbning än vad jag hade upplevt inne i stan. Märk väl: Detta är de minnen jag har och behöver inte vara desamma som andra har.
 0
Rasmus (19 Oktober 2010 03:04):
Kommentar i relation till barnkonsekvensdiskussionen.

I min bekantskapskrets är det helt uppenbart att de barn som växer upp i innerstan är mycket mer harmoniska än de som växer upp i villaförorterna. Min gissning är att det beror på hur mycket tid föräldrarna lägger på att umgås med barnen. De som bor i innerstan verkar ha massor med tid för att umgås med sina barn medans de som bor i villa mest håller på att renovera och bygga om och barnen släpps ut att leka på egen hand.

Dessutom hör man ofta bekanta motivera sina villaköp med att det är så bra för barnen eftersom man kan släppa ut de att leka fritt. För vem är det bra undrar man?

Hur det är med barnen i miljonprogramsområdena vet jag inte eftersom jag inte känner nån som bor där.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (19 Oktober 2010 11:16):
Barnfrågorna kan vara ganska relevanta. Man får/bör till exempel inte bygga nya områden som inte har plats för förskolegårdar. Om det skulle vara så att NS-området kommer ha ovanligt stor brist på förskoleplatser så får man åtgärda det innan det börjar byggas.

Större barn kan gå till Nationalstadsparken och leka likväl som villabarn kan gå till närmsta skog eller gärde, så det borde väl vara okej?
 0
Adam Blomberg (19 Oktober 2010 11:26):
Argumentet "för barnens skull" är en ganska onyanserad och platt motivering. Vad menas egentligen? Betyder det att min barndom i den täta innerstaden är förkastlig?
Tycker det känns som ett slentrianmässigt argument som man drar till med och därefter hoppas slippa få mothugg.

Tänker på http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​Qh2sWSVRrmo
 0
Fredrik Rosenhall (19 Oktober 2010 18:15):
Citys artikel, liksom många kommentarer i denna tråd, är intressanta ur ett generellt perspektiv, men saknar helt relevans för hur Norra Stationsområdets utveckling. Diskussionen skulle ha förts för ett antal år sedan, när det fanns påverkansmöjligheter. Helt osannolikt att staden skulle backa från en antagen detaljplan och börja göra radikala ändringar gällande täthet, höjder mm. Ur ett urbanistiskt perspektiv har planen en rad uppenbara kvaliteter; Norra Stationsgatan, Torsgatan/Solnavägen och i viss mån Hälsingegatan kommer att bli mycket starka stadsstråk. Skyskraporna ligger tätt invid den viktigaste stadsmässiga korsningen, inte på långt avstånd från stadsbebyggelsen (så som hade blivit fallet om man planerat en grupp höghus vid Wennegren center), det kanske mest naturliga ur stadsbildshänseende. Norra Vasastan kommer att graderas upp kraftigt vad gäller stadslivet.
Jag kan tycka att det hösten 2010 är mer relevant att diskutera de områden där det finns påverkansmöjligheter än att gräva ner sig för mycket i bostadshusens ljusförhållanden. T ex.

- Norrtullsplatsens storskaliga karaktär och de dåliga fotgängarkopplingarna till Brunnsviken.
- Vad händer på Solnasidan av parken? Kommer staden ta slut där gatorna kapas och Solnasidan bli mer av ett bostadsområde? Terrängen/trapporna talar för detta. Samtidigt ligger gamla KS som en intressant utmaning. Lyckas man skapa en dragare här finns en anledning för folk att promenera vidare. Många gamla tomställda byggnader = plats för kultur, nöje mm! Eller blir det bara sjukvårdsinriktade verksamheter?

Vad händer längs Solnavägen? Efter nya KS tvärdör staden. Finns det möjligheter att på sikt utveckla Solnavägen längre norrut?

Hur kommer alla de schematiskt redovisade kvarteren med "life science-inriktning" väster om Torsgatan/Solnavägen att inlemmas i staden? Finns det utrymme för företag i alla hus eller borde man öka inslaget av bostäder här? Vilken typ av företag ska lockas - Stora läkemedelsjättar med staketinhägnade utvecklingsavdelningar eller småföretag i flexibla hus? Hur mycket går det att blanda t ex boende och kontor här?
 0
Anders Gardebring (19 Oktober 2010 20:08):
Fredrik:
Du har naturligtvis rätt i att den problematik du lyfter fram är den viktiga. Det är också i hög grad precis de frågeställningar som YIMBY har haft i sina yttranden.
Konstruktiv kritik och konstruktiva frågor. Tyvärr verkar city och Dan Hallemar inte vara intresserade av den diskussionen utan föredrar istället att försöka sabotera för de som har andra stadspreferenser än dem själva.
 0
Benny H (20 Oktober 2010 15:54):
Varför kallas Tors Torn för Stalintorn av motståndarna? Vad jag sett av Stalinskraporna i Moskva så har dom inga som helst likheter med Tors Torn som förslaget ser ut. Stalinskraporna uppfattas numera som ikonbyggnader i Moskva och jag skulle tro att Tors Torn med smärre justeringar skulle kunna bli det för Stockholm.
 0
Anders Gardebring (20 Oktober 2010 20:21):
Benny H:
Att referera till "Stalin" är väl närmast att betrakta som en variant av Goodwins lag (som handlar om att referera till Hitler). Man använder något som automatiskt ska ge dåliga vibbar utan att underbygga det med sakargument.
 0
Anders Norén (20 Oktober 2010 20:48):
Benny H: Dessutom tror många att "Stalinarkitektur" är detsamma som modern, avskalad betongarkitektur - helt felaktigt! Man undrar varifrån det missförståndet härrör.
 0
Anders Gardebring (20 Oktober 2010 20:49):
Anders:
Oh ja. Good point. Tänkte inte på det eftersom stalinarkitektur för mig är sånt här:
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Seven_​Sisters_​%28Moscow%29
(och det ären'la inte så pjåkigt?)
 0
Martin Ekdahl (20 Oktober 2010 23:26):
 0
Anders Gardebring (20 Oktober 2010 23:29):
Martin:
Britterna är tydligen också Stalinister! ;)
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (20 Oktober 2010 23:56):
Saudierna också!

http:​/​/​muslimvillage.​com/​20​10​/​0​8/​10​/​saudis-​build-​world.​.​

Höga hus i någon form av gotisk stil verkar vara grejen om man ska visa att man har makt.
 0
Martin Ekdahl (21 Oktober 2010 13:25):
Tja, vi vill ju inte vara sämre stalinister här i Rostock:

http:​/​/​upload.​wikimedia.​org/​wikipedia/​commons/​5/​59/​Ros.​.​

Rostocks vattentorn.
 0
Fredrik W (21 Oktober 2010 13:41):
Bra artikel Anders. Men skriv inte att Sverige har mindre solljus än andra ställen på jorden, för det är helt felaktigt. Alla platser på jorden har precis lika mycket dag och natt på ett år sett.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (21 Oktober 2010 13:53):
I Wikipediaartikeln http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Stalinist_​architecture står det i och för sig att det var populärt med dubbeltorn i anslutning till torg under en tid kring 1950. Det kanske är det kritikerna syftar på. Men Kungstornen i Stockholm stod klara 1925 och det är nog därifrån som Wolodarski har hämtat idén.
 0
Bruno Brunsås (25 Oktober 2010 18:51):
"Norra Vasastan kommer att graderas upp kraftigt vad gäller stadslivet. "

Vad menas med graderas upp kraftigt? Idag är det ett lugnt lummigt område med lite trafik och en del småbutiker, bagerier etc. Innebär en uppgradering köer, H&M, trängsel, puls och ficktjuvar eller?

Jag har fullt förtroende för att vår arkitektkår kommer att prestera en kall, livlös och bilvänlig bebyggelse precis som de gjort under hela 1900. Varför äns försöka öppna munnen när tidig kritik = bakåtsträvare och sen kritik = Varför sa du inte det innan?
 0
Anders Gardebring (25 Oktober 2010 23:27):
"Bruno/Barre":
YIMBY har riktat både tidig kritik - och sen kritik - mot Norra Stationsprojektet. Vi har också både tidigt i processen - och sent i den - pekat på vad som är bra.

Jag tror att vi måste bekanta oss med tanken att Stockholm om 20 år inte kommer att vara samma Stockholm som idag. Precis som Stockholm idag inte är samma Stockholm som för 20 år sedan. Så är det i städer - inget är statiskt, allt förändras. Det kommer säkert att finnas delar av Stockholm även i framtiden som känns som en lugn småstad. Men om man bor så pass centralt som Vasastan lär pulsen komma att förändras de kommande åren. För egen del ser jag det som positivt. Jag gillar nämligen människor.
 0
Tore Kullgren (26 Oktober 2010 00:16):
Butiker följer efterfrågan. Om Vasastanborna spenderar sina pengar i bagerier och småbutiker, så kommer det finnas bagerier och småbutiker. Detsamma gäller för H&M.

Köer och trängsel uppstår i glesa och bilberoende städer. Stölder har framför allt socioekonomiska orsaker, och har inget direkt samband med folktäthet.
 0
Niklas (26 Oktober 2010 01:09):
@B:
Vad är stadsliv? Jag tyckor nog man kan utgå från flödesbegreppet. Ett stort flöde av människor innebär att gatorna inte är så tomma, vilket innebär att verksamheter har lättare att gå runt. Fler människor innebär fler möten och ger ett mer dynamiskt kulturliv.
Idag har Norra Vasastaden svagt flöde eftersom det ligger i utkanten av innerstaden. Det finns få målpunkter som drar folk från exvis Odenplan och norrut. Man kan jämföra Sveavägen norr respektive söder om Surbrunnsgatan. Norr om är flödet lågt (och blir successivt lägre). Söder därom är det däremot högt.

Bygger man en nordlig fortsättning av Vasastan (N Station) kommer det som idag ligger i utkanten istället bli en del många kommer att passera om de rör sig från. Flödet ökar då. Fler människor kommer röra sig där. Fler verksamheter, såsom kommers eller kultur.

På samma sätt som Norra Vasastan är en slumrande stadsdel idag kan man anta att området kring Odenplan var rätt lugnt för 200 år sedan, då det låg i utkanten.
 0
Anders Norén (26 Oktober 2010 09:36):
Med järnvägsstationen får Odenplan sin beskärda del av butikskedjor, vad än lokalbefolkningen tycker. Indiska, Åhléns, Akademibokhandeln och snabbmats- och kaffekedjorna är redan på plats. Norra innerstadens viktigaste trafikknut kommer inte att bli mindre intressant att etablera sig på.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (26 Oktober 2010 11:49):
Det finns fortfarande mängder med små affärer i Norrmalm-/Cityområdet, men de har inte längre råd att hålla till längs de stora huvudstråken. Norra stationsområdet kommer accelerera den utvecklingen i Vasastan.

De små butikernas dåliga läge skulle egentligen inte vara något problem om det var lätt att hitta dem. En googlesökning på "små butiker i stockholm" leder inte till en sajt med en karta där man kan se var de små butikerna ligger.
 0
Niklas (26 Oktober 2010 12:16):
På bakgatorna söder om Odenplan och St Eriksplan finns det gott om små specialaffärer. Uppe vid Norrtull finns knappt något sådant alls. Längs Norra Stationsgatan finns en mack, ett köpcentrum för bilburna och en cykelbutik. Den estniska speceriaffären som öppnade för ett par år sedan fick slå igen tämligen omgående.
Så för att mindre verksamheter ska gå runt gissar jag att det krävs någon form av stråkbildning i närheten som folk kan vika av ifrån. Exempel på sådana områden i framtiden:
Röda Bergen
Hudiksvallsgatan
NOVa (north of Vanadisvägen)
Solvändan
 0
Bruno Brunsås (26 Oktober 2010 12:58):
"Butiker följer efterfrågan. Om Vasastanborna spenderar sina pengar i bagerier och småbutiker, så kommer det finnas bagerier och småbutiker."

Jag tror du inser att hela poängen är att fler som inte är vasastadsbor kommer röra sig i området och spendera sina pengar på vad de föredrar.

"För egen del ser jag det som positivt. Jag gillar nämligen människor. "

"Stölder har framför allt socioekonomiska orsaker, och har inget direkt samband med folktäthet. "

Så är det. Och du menar att den socioekonomiska bilden inte kommer att förändras när fler utomstående rör sig i området?

Anders:
"För egen del ser jag det som positivt. Jag gillar nämligen människor. "

Så nobelt. Jag får anta att vi som ser det som negativt med plånboksstölder, hailande nynazister, nedskräpning, klotter, 10 H&M per kvarter etc inte gillar människor.
 0
Adam Blomberg (26 Oktober 2010 13:40):
"hailande nynazister" snacka om att svartmåla. som om resten av stockholms mer urbana delar bestod av sådana. Snarare en vanligare bild i den svenska småstaden.
 0
Bruno Brunsås (26 Oktober 2010 14:13):
Slängde bara in det för att visa att "jag gillar nämligen människor" är ett ganska meningslöst påstående då det finns så många olika typer av människor. Men sant, det hamnade fel.
 0
Martin Ekdahl (26 Oktober 2010 17:23):
Tja, jag skulle nog se en människa som betraktar stadslivet som "plånboksstölder, hailande nynazister, nedskräpning, klotter, 10 H&M per kvarter" som, om inte misantrop, så åtminstone stadsfientlig. Men det är ju inga problem. Sverige består av oerhört mycket landsbygd och natur. Där kan folk som inte gillar städer bo. De övriga kan flytta till staden. Så bygger vi vidare på staden för dem som gillar att bo i där.
 0
Bruno Brunsås (26 Oktober 2010 18:43):
Så om man inte tycker om södra norrmalm/city så är man stadsfientlig? Låter som att vår definition av stad diffar något.

Min poäng var att cityfiering av vasastaden onekligen för med sig en massa saker som jag åtminstone ser som negativa. Medan ni tycks lyfta fram förändringen som något enhällig positivt, en uppgradering, etc. Det är en stor förändring och argumentationen FÖR tenderar att bli något i stil med att vi inte kan blicka bakåt, vi ska vara progressiva, moderna och flytta ut till landet då bonläpp-argument som ovan. Sånt som man åstadkommit en hel del tokerier med det senaste århundradet.
 0
Tore Kullgren (26 Oktober 2010 18:49):
"Jag tror du inser att hela poängen är att fler som inte är vasastadsbor kommer röra sig i området och spendera sina pengar på vad de föredrar."

Ju fler som rör sig på en plats, desto mer specialiserat kan butiksutbudet bli. Om du är så inskränkt att du tror att fina vasastadsbor handlar i fina bagerier, medan förortspöbeln bara handlar på H&M, så ser jag ingen förutsättning för fortsatt diskussion.

"Så är det. Och du menar att den socioekonomiska bilden inte kommer att förändras när fler utomstående rör sig i området?"

Folk blir inte fattigare för att de blir mer rörliga, tvärtom skapar det förutsättningar för näringslivet att växa.
 0
Niklas (26 Oktober 2010 19:40):
@B:
Vad menar du med cityfiering? Ett ställe där det bara finns butiker och bor få? Ett område kraftigt beskärt av motorleder? Inget av detta kommer att inträffa.

Men däremot kan man nog tänka sig att dagens odenplansurbanitet kommer kunna sprida sig norrut.
 0
Bechamel (27 Oktober 2010 16:23):
Brunsåsen bor söder om slussen så han kommer ändå inte att drabbas.
 0
Fredman (15 April 2014 13:24):
Intressant. Jag kom att tänka på just Hagastaden (Norra Stationsområdet) när jag skrev mitt inlägg om stadsdelen Recoleta i Buenos Aires, där jag tillbringade några dagar nyligen, se här: http:​/​/​www.​fredmanpakvarnberget.​blogspot.​se/​20​14/​0​4/​va.​.​ Recoleta har lite högre hus än vad som är normalt i Stockholms innerstad och betydligt tätare. Trots detta uppfattas stadsdelen av allt att döma som en attraktiv boendemiljö - även av mig.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter