Utskrift från www.yimby.se
....

Maskrosornas krig?

 
Vill du bo i en lägenhet utan fönster och ventilation? Inte? Nej, det vill väl ingen. Men tydligen är det ungefär det som väntar de olyckliga människor som i framtiden ska bo i Norra stationsområdet. Nästan. Inte riktigt, men om vi får tro miljöpartisten Daniel Helldén och arkitekturbloggaren Dan Hallemar är det ungefär den tillvaron som den framtida stadsdelens invånare har att se fram emot.

Nu är det väl inte riktigt så illa när det kommer till kritan.I Norra stationsområdet kommer moderna bostäder att byggas. Bostäder som givetvis har allt det vi idag tar för givet inom ramarna för vårt boende. Bostäder med elektricitet, ventilation, rinnande vatten och fungerande avlopp. Det som skiljer den planerade bebyggelsen från i princip allt annat som har byggts i Stockholm - och andra svenska städer - sedan mellankrigstiden är att det är fråga om tät kvartersbebyggelse.

Alltså, samma typ av bebyggelse som idag präglar Stockholms innerstad.

Enligt Hallemar och Helldén är det dock fråga om "omänskligt boende", eftersom det går stick i stäv med deras övertygelser. Åsikter som Hallemar - som för övrigt är redaktör för bloggen/tidskriften Arkitektur - tillåts vädra fritt i en krönika i City, maskerad som en riktig nyhetsartikel, och som Helldén i sin tur prisar som en "utmärkt artikel" på sin blogg. Anders Gardebring har redan skrivit ett inlägg om detta på YIMBY.

Samtidigt är det glädjande att se Helldén
mothugg av en annan miljöpartist i Stockholm, nämligen Tomas Melin. Till skillnad från Helldén är Melin mer pragmatiskt lagd, och väl medveten om sambandet mellan gles bebyggelse och bilberoende förortslandskap. Melin ser gärna att vi satsar på mer tät stadsbebyggelse i attraktiva lägen, eftersom det är den typen av boende som det är störst efterfrågan på.

Helldén tycks däremot hellre se att vi på något sätt försöker stoppa inflyttningen till Stockholm. I sitt senaste blogginlägg om Norra stationsområdet formulerar han det som

Det är inte rimligt att gå på som om det vore en naturkraft att allt i landet ska samlas inom eller runt tullarna.

Är inte det ganska ironiskt med tanke på att han själv flyttat in till Södermalm från Gnesta? Är det verkligen politikernas uppgift att försöka påverka var folk vill bo? Eller ligger uppgiften snarare i att hantera frågan på ett sätt som ger folk möjligheten att själva välja var de ska bo?

Den här debatten handlar dock inte om vad enskilda politiker och bloggare tycker. Den handlar om ett systemfel inom bland annat arkitektur och stadsplanering. Saken är den att både Helldén och Hallemar rent tekniskt sett har "rätt" om vi utgår från de idéer som styrt stadsbyggnaden sedan början av 1900-talet.

Jag ska förklara resonemanget bakom synen
på Norra stationsområdet som "omänskligt boende". I krönikan i City hänvisar Hallemar till en forskare på KTH, som i sin tur hänvisar till ungefär 150 år gamla idéer och teorier om luft och ljusinsläpp i bostäder för att skapa ett drägligt boende. Dessa idéer gör gällande att byggnaderna ska ha visst mellanrum och viss höjd så att luft och ljus naturligt släpps in i dem. Det låter väl inte så dumt?

Kanske inte vid en första anblick.
Men det är här "systemfelet" gör sig gällande. Det handlar nämligen om idéer från mitten av 1800-talet. 20-30 år innan Thomas Edison patenterade den moderna glödlampan. 50-100 år innan el, ventliation och rinnande vatten blev standard i våra bostäder.

När de här idéerna kläcktes innebar täta stadsdelar som Gamla stan eller delar av Stockholm i övrigt just en omänsklig miljö att leva i. Husen stod så tätt att luften stod stilla mellan dem. Avlopp fanns inte och ljusinsläppet var minimalt. Vatten hämtade man från en brunn på gården eller gatan, och där stod även utedasset. Bostäderna värmdes upp med vedkaminer, och lystes upp av stearinljus och fotogenlampor. En sådan miljö mår man inte bra i.

Dessa idéer väljer forskaren Werner och skribenten Hallemar att tillämpa utanför deras rätta sammanhang eller kontext. Den rätta kontexten är just sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal, medan de i dagens kontext är ganska ointressanta.

Det här kompliceras genom att mycket av den forskning som bedrivs inom arkitektur och stadsplanering behandlar ämnena som om de vore deduktiva. Att de är deduktiva innebär enkelt förklarat att man hittar svaren på sina frågor inom den kunskap som redan finns i ämnet, och att det som sedan tidigare är fastslaget därmed antas vara sant.

I själva verket är det fråga om ämnesområden som i högsta grad bör betraktas som induktiva, vilket innebär att de ska bygga på empiri och erfarenheter.

Men i och med att man nu väljer att se det som deduktiva vetenskaper innebär det att föråldrade rön sällan ifrågasätts. Som det här med luft och ljus som har sina rötter i 1800-talets tankar om stadsplanering. Eftersom det då förutsätts vara sant avfärdas nya rön som felaktiga - de falsifieras - om de vid en prövning verkar vara illa överensstämmande med det gamla "facit" man sitter på.

Nu tänket förstås inte att alla som forskar inom dessa områden på det viset. Men just Hallemar verkar vara lagd åt det hållet, eftersom han blundar för nyare idéer eftersom det redan finns äldre idéer som är "rätt". Och det här är ett stort problem som hindrar stadsplanering och arkitektur att utvecklas i takt med att samhället utvecklas. Båda ämnesområdena kan nämligen betraktas som designdiscipliner, eftersom deras grundtanke är att producera lösningar för användare. Bostadsområden eller stadsplaner där människor ska bo, arbeta och leva.

Tyvärr verkar inte poletten riktigt trilla ner hos en del planerare och arkitekter. Kritik från utomstående bemöts ofta med argument som att kritikerna inte förstår vad det är fråga om eftersom de inte har den utbildning som krävs för att ha en åsikt. I själva verket tyder det på att man helt har missat designperspektivet, eftersom det är användaren som avgör om designen är lyckad eller ej.

Det är inte användaren det är fel på när designen inte stämmer med vad användaren vill ha eller behöver. Det är designern som har gjort fel.

Det här betyder att "designfolket" som ägnar sig åt att rita byggnader och ta fram planer för nya områden tappar kontakten med de människor de egentligen arbetar för. De som ska leva och arbeta i byggnaderna och områdena.

Så vad betyder då det här? Jo, att det är dags att börja tänka om inom dessa områden. Både inom yrkesutövande och forskning. Arkitektur och planering är i allra högsta grad induktiva ämnen. Om en gammal och vedertagen teori inte håller för en prövning mot de senaste rönen innebär det att den är falsifierad. It's that simple. Att naturligt insläpp av dagsljus och fungerande naturdrag var viktigt på 1800-talet stämmer mer än väl utifrån de förutsättningar som rådde då. Men nu lever vi i 2000-talet och förutsättningarna har ändrats.

Reflektera gärna över hur det skulle se ut om samma förhållningssätt rådde inom medicinen. Skulle du vilja gå till en läkare som tror att huvudvärk botas genom att man borrar hål i kraniet bara för att man trodde att det var så på medeltiden?

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas (18 Oktober 2010 10:17):
Var någonstans kan man se föjande:
"Helldén vill däremot hellre att vi på något sätt försöker stoppa inflyttningen till Stockholm. "?

Om detta stämmer så är det är ett intressant uttalande som kan tolkas som inom ramen för en dold SD-agenda. De senast årens befolkningsökning i Storstockholm har legat en bra bit över 30 000 årligen. Tar man bort den bit som består av inflyttning från andra delar av Sverige ser man att ökningen ändå ligger närmare 30 000 än 25 000. Alltså bidrar inflyttning från "landsorten" till Stockholm bara marginellt. Ska man tolka detta som att Helldén förespråkar en betydligt mer restriktiv invandringspolitik? I så fall borde han vara öppen med det.
 0
Marin Hansson (18 Oktober 2010 10:33):
Magnus och Niklas!

Jag brukar sällan höja tonen men nu får ni för fan skärpa er! Följande stycke här under är det Magnus fick till att Daniel "vill stoppa inflyttningen till Stockholm":

"Jag anser också att vi som politiker har ett ansvar att fundera på hur vi skulle kunna göra fler delar av landet attraktiva. Vi behöver en fungerande nationell politik som tänker på hela landet. Och även vi som Stockholmare har ansvar. Det är inte rimligt att gå på som om det vore en naturkraft att allt i landet ska samlas inom eller runt tullarna. Vi har en skyldighet att tänka längre.- Daniel"

Texten står här för alla att läsa. Du kan inte göra sådanna här förvridningar av vad folk skriver Magnus! Och Niklas ditt inlägg är så uppåt väggarna att jag verklgien hoppas att du inte har något större inflytande inom Yimby.

Synd att Magnus förstör sitt i övrigt rätt intressanta och välskrivna resonemang med detta fullständiga falsaruim av vad folk skriver. Debatten förtjänar saklighet, respekt och en god ton.
 0
Alexander Åkerman (18 Oktober 2010 11:00):
Bra artikel!

@ marin Hansson: Jag ser inga övertramp i texten. När man uttalar sig som Dan hallenmar gör så borde man kunna räkna ut hur detta skulle kunna tolkas. Och om han menar allt han sa i texten så borde ju han se det mörka och trånga norra station som ett bra exempel på hur man kan locka inflyttningen att stanna hemma.
 0
Magnus Orest (18 Oktober 2010 11:02):
Martin, jag baserar det på följande citat:

Det är inte rimligt att gå på som om det vore en naturkraft att allt i landet ska samlas inom eller runt tullarna.

Varför är det ett fullständigt falsarium? Det är ett argument som ofta återkommer i olika former från de som tycker att staden är färdigbyggd och på något sätt vill stoppa - eller i alla fall minska - inflyttningen till Stockholm. Ett argument man bör vara väldigt försiktig med om man faktiskt menar någonting annat. Konsekvensen av att tänka på det sättet blir i långa loppet inte på något sätt eller vis att inflyttningen faktiskt minskar, utan att gentrifieringen ökar. Folk kommer fortfarande att flytta in, men fler kommer att trängas ut från innerstan pga att det blir dyrare att bo centralt.

Men du har rätt i att det var dumt av mig att utelämna citatet i själva texten. Jag ska åtgärda det nu.
 0
Niklas (18 Oktober 2010 11:43):
@Martin H:
För det första så byggde mitt resonemang på föresatsen att man på något sätt skulle vilja stoppa inflyttning till Stockholm. Dvs ingen direkt anklagelse. Att göra resten av Sverige attraktivt är ju förstås något helt annat. Men om vi utgår ifrån resonemanget om stoppad inflyttning (som så ofta hörs i debatten) så medför detta ett par implikationer vilket gör mig fundersam:

Kan man förklara hur man ska tolka uttalanden om begränsad inflyttning? Inflyttningen inom landet till Stockholm är som sagt marginell, men man stöter alltsomoftast på detta i debatten som om det vore sanningar. Förra året låg ökningen på nästan 38000 invånare, varav 5653 var flyttnetto från övriga Sverige (källa SCB). Huvudfrågan är vad begränsad inflyttning innebär i praktiken. Om man förespråkar detta bör man vara medveten om vad man implicit förespråkar (kanske omedvetet).

Ser vi till resten av landet ökade befolkningen förra året mer än den i Stockholm (38000 i Stockholm och drygt 84000 totalt, källa SCB), så det finns inte fog för några påståenden om att befolkningen på annat håll skulle utarmas till fördel för Stockholms befolkningsökning. Däremot kan man se att regionala centra i södra Sverige, såsom exempelvis Linköping, Helsingborg, Lund, Halmstad, Kungsbacka, Varberg har en mycket stor andel inflyttare jämtemot omgivande landsbygd. Tydligen är det så att fler ställen än Stockholm redan är attraktiva.
 0
Martin Hansson (18 Oktober 2010 11:43):
Men Magnus det är en ofantlig skillnad på att "stoppa" och att "minska". Du skrev att Daniel ville "stoppa" inflyttningen när du egentligen menade "minska" alltså. Något som fick till följd att t.ex Niklas började dra ännu mer långtgående tolkningar...
Jag är inte ens säker på att Daniel vill minska inflyttningen (det får han svara på själv dock). Jag tolkar honom som att han bara inte vill att Stockholm aktivt ska dra till sig folk på andra städers bekostnad. Alltså att folk känner sig tvingade att flytta till Stockholm från låt säga Norrköping för att allt bara koncentreras hit. Man måste få kunna föra ett sådant resonemang utan att det genast börjar förvridas till enorma snedtolkningar och påhopp.
 0
Magnus Orest (18 Oktober 2010 11:45):
Niklas, jag skulle inte tolka det som ett uttryck för någon form av baktanke. Det känns snarare som en fråga om orsak och verkan, och att han missar de samband som finns mellan den politik som förs och människornas önskemål.

Att föra en politik med syfte att minska inflyttningen kommer inte att innebära att färre flyttar in. Det kommer däremot att innebära intensifierad gentrifiering, och att det blir allt mer exklusivt att bo i attraktiva lägen. Plånboken kommer alltså att styra även i fortsättningen.
 0
Magnus Orest (18 Oktober 2010 11:53):
Hårklyverier, Martin. Att stoppa inflyttningen eller minska den är i princip samma sak, nämligen att från politiskt håll försöka styra människors val av bostadsort.
 0
Niklas (18 Oktober 2010 12:13):
Martin H:
Bara för att kommentera ditt exempel med Norrköping. Förra året hade Norrköping ett nettoflyttöverskott (inrikes) på 117 personer och lider inte pga Stockholm växer. Men man kan misstänka på att flyttöverskottet hämmas av närheten till det mer expansiva Linköping, vars motsvarande flyttöverskott låg på 602 invånare.

Det kan nämnas att Linköpings procentuella tillväxt var högre än Storstockholms.
 0
Linda (18 Oktober 2010 13:32):
Hörni, går det inte att stoppa den diskussionen här? Det är synd att låta artikeln försvinna bort i ytterligare diskussion om invandring - det kan man göra på andra ställen. Det är väl desto mer intressant att diskutera Norra Station och den åsiktsskillnad som det verkar vara hos MP i Stockholm?
 0
Jakob Wilhelmsson (18 Oktober 2010 13:33):
Jag ser inte hur bygget av Norra Stationsområdet så som det är tänkt skulle kunna öka landsbygdsmänniskors vilja att flytta till Stockholm i någon högre utsträckning. Hit flyttar man trots att det är svårt att hitta bostad, inte tack vare att staden lockar med en massa lediga lägenheter. Med den bostadsbrist vi har i den här staden idag blir de i sammanhanget få bostäder som byggs en droppe i havet, något som lindrar smärtan något men knappast löser alla problem.

Ifrågasätter man inflyttningen till Stockholm hamnar man snart på djupt vatten. Låt oss istället försöka hantera inflyttningen genom att planera för att staden kan växa på ett hållbart sätt, till exempel genom att höja tätheten i Norra Stationsområdet något så att det blir samhällsekonomiskt lönsamt att dra tunnelbanan dit. Miljöpartister, om några, borde vara intresserade av detta.
 0
Harald CB (18 Oktober 2010 13:55):
Varför skulle Helldén och Hallemar hysa större insikter och djupare omtanke om de framtida boende i Norra Stationsområdet än exploatörerna? Entrepenörerna har ett explicit VINSTINTRESSE i att bygga så att folk trivs, och jag litar mycket mer till det än dessa sociala ingenjörers påstådda kunskaper om hur människor vill (läs: bör) bo. Varken Helldén eller Hellemar blir av med jobbet om deras teoretiserande skulle slå fel, det är bara att skylla på att den ignoranta pöbeln inte läser rätt magasin.
 0
Daniel Helldén (18 Oktober 2010 13:55):
Som många riktigt påpekat, framför allt Martin Hansson, har jag inte som agenda att stoppa inflyttningen till Stockholm. Poängen är att man även måste ta ansvar för övriga landet och skapa goda levnadsförhållanden där.

Det är roligt när ens egen historia blir ett argument. Som ett litet förtydligande kan jag då upplysa om att jag inte flytta till Stockholm. Jag har flyttat tillbaka efter 18 år på annan ort.
 0
Alf . (18 Oktober 2010 14:36):
Ett år är inte speciellt mycket men om man jämför de senaste 20 åren så har Linköping växt med 20% och Stockholms län har växt med 23,9%. De kommuner som växt mest i Sverige är Värmdö 78%, och Vaxholm 65%, (Sprawl?).
Kungsbacka (39,2%), Lund (26,3%) är inte regionala centrum i södra Sverige utan ingår i Storgöteborg (18,9%) och Stormalmö (23,5%). Helsingborg (18,5%) kanske delvis kan räknas som regionalt centrum. Umeå är norrlands ”huvudstad” och har lyckats växa med 26,7% de senaste 20 åren, tillskillnad mot resten av norrland.
Stoppa Umeås tillväxt så¨att Norrland kan växa? (?)....(?)

Att Linköping växer snabbare än Norrköping är inte konstigt eftersom Linköping har både ett stort universitet och ett stort sjukhus.

Om Miljöpartiet skulle motsätta sig att Stockholm ska växa är en helt oacceptabelt! Och om en Miljöpartist i Stockholms kommun motsätter sig tillväxt i Stockholm är det skandal! Jag är djupt besviken på Miljöpartiet.

Min åsikt är att de områden i Sverige som kan växa ska göra det så mycket som det går och de som inte växer får försöka växa eller helt enkelt krympa.
 0
Martin Hansson (18 Oktober 2010 15:26):
Ibland undar jag ifall det inte finns en djupt mänsklig vilja att finna konfliktfrågor där dessa aldrig existerar. Alf; tre miljöpartister har figurerat i denna tråd. Jag själv, som tydligt säger att Stockholm ska växa, Daniel som i inlägget ovan dig säger samma sak och Tomas Melin som Magnus nämner även tycker detta.
Var i denna treenighet hittar du "miljöpartiet skulle motsätta sig att Stockholm ska växa"? Läser du inte ordentligt eller är det medvetna felaktigheter?

Intressanta siffror annnars...
 0
Daniel Jonsson (18 Oktober 2010 15:44):
Det har blivit lite väl mycket antinimby och lite lite yimby här på yimby.se tycker jag. Antinimbyismen är också en naturlig del såklart, men vi behöver mer positiva grejer, mer hur vi vill ha det och mindre om hur fel andra vill ha det. Tycker jag iaf.
 0
Anders Edlund (18 Oktober 2010 16:20):
Daniel Helldéns förvirrade argumentation mot stadsutveckling kostade de röd-gröna minst två röster i valet, min och en kompis. Vad menar egentligen Miljöpartiet med hållbar utveckling och miljövänligt boende? Är det närheten till naturen som är kriteriet för miljövänlighet? Är i så fall långa bilresor från glesa villaområden eller mellan isolerade byar i Norrland föredömen?
Menar Miljöpartiet att det är grön teknik som skapar miljövänligt boende? Är det i så fall överisolerade hus med minimala fönsterytor som utgör idealet? Vad händer då med argumentationen om ljusinsläppet (om det nu är så viktigt)?

Är låga hus miljövänligare än höga? De tar större markyta i anspråk, läcker mer energi genom en större total takyta, skapar utglesning med biltransporter till följd. Hur är låga hus en fördel för miljön? Är det rent av så att det är estetiken som ligger till grund för den ideologin?

Yvonne Ruwaida propagerar för billiga bostäder för ungdomar och gamla. Samtidigt så vänder man sig mot vad man kallar ett ohållbart byggande i dagens Stockholm.
"Vi prioriterar kostnadseffektiva lägenheter för unga och studenter före stora villaområden, hyreslägenheter lika högt som bostadsrätter och viktiga naturområden framför byggherrarnas önskemål. Stockholm måste komma bort från en stadsplanering som utgår från ett bilberoende. Hälften av moderaternas beviljade bostäder bryter mot dessa kriterier." [...] "
Moderaternas bostadsplanering går hand i hand med de platser som byggherrar pekar ut. Resultatet blir plottrigt utspridda projekt i lättbyggda grönområden eller populära strandlägen. Kännetecknande är att det byggs med fokus på var marknaden betalar bäst. Genom att moderaterna prioriterar dyra boenden missgynnas unga, äldre och studenter." (Newsmill 2010-05-04)

Vad är det för fel med att bygga tätt i Norra stationsområdet enligt Miljöpartiets resonemang ovan? Är det inte kostnadseffektivt? Täthet minskar ju kostnaden per lägenhet, minskar energiåtgången (hållbart), ger goda kommunikationer och nära till service och arbete SAMT sparar naturmark.
Jag förstår inte Miljöpartiets politik och vad de vill uppnå. Är det en flirt med övervintrade Grönavågare? Vill man vinna billiga röster från folk som prioriterar ekologiskt tvivelaktiga isolerade boenden med jakt och fiskeintressen?
Går man bostadsrättslägenhetsinnehavarnas ärenden och spelar på deras rädsla för prisfall om de får nya grannar på andra gatan? Hur man än ser på det så blir miljön lidande och lägenheterna dyrare. För att inte tala om hur mycket tråkigare staden blir av Miljöpartiets politik. Staden är en plats för möten av alla olika slag - därför söker sig folk till Stockholm.
 0
Daniel Helldén (18 Oktober 2010 18:33):
Känns onekligen lite förvånande att betecknas som någon som är mot stadsutveckling för att man vill skapa bostäder som är lämpliga för boende, att man ser det som ett minsta krav att det behålls en mänsklig nivå på staden, att man sätter den goda planeringen för maximal återbäring.

Vurmen för högt och trång är det som är knepig. Om man anser att det är okej med den typ av hopträngdhet som föreslås i Norra stationsområdet så visst. Men jag kan inte acceptera detta sätta att pressa ihop staden.

http:​/​/​stockholmscollage.​blogspot.​com/​20​10​/​10​/​ar-​inner.​.​
 0
Herbert Tingesten (18 Oktober 2010 19:08):
Daniel, vad vill du då göra åt de delar av staden som redan är byggda med samma eller högre täthet som NS? Det gäller i stort sett hela innerstaden, speciellt Gamla stan och Atlasområdet, och av priserna att döma så är det ingen som delar din syn att bostäderna där är olämpliga för boende.

Jag röstade faktiskt på mp i kommunalvalet 2006 men sedan fick jag upp ögonen för partiets miljömässigt kontraproduktiva stadsbyggnadspolitik. I år fick det bli c (trots stödet till Förbifarten).
 0
Kalle (18 Oktober 2010 19:30):
Daniel Helldén har du ett exempel på en någorlunda nybyggd stadsdel som faller dig i smaken?
 0
Anders Gardebring (18 Oktober 2010 19:45):
Daniel Helldén:
Du skriver:
"Känns onekligen lite förvånande att betecknas som någon som är mot stadsutveckling för att man vill skapa bostäder som är lämpliga för boende, att man ser det som ett minsta krav att det behålls en mänsklig nivå på staden, att man sätter den goda planeringen för maximal återbäring."

Eftersom du på din blogg har skrivit en text som kan tolkas som att du vill hitta vägar för att undvika att innerstaden växer så finns en del i problematiken redan där. Den andra problematiken är att du, vilket jag redan flera gånger har nämnt, vill bestämma vad andra ska tycka är bra boendeförhållanden. Att du tycker att en visst typ av boende är olämpligt betyder inte att alla tycker likadant. Jag tycker t.ex. att glesa punkthus är olämpligt boende, men jag kommer inte hindra någon från att flytta till sådana områden. Du tycker att "högt och trångt" är ett problem. Men om man, som mig, råkar tycka om sådant då? Jag har, om man kombinerar alla resor jag gjort i världen, bott åtskilliga månader i sådana miljöer och jag stormtrivs på sådana platser. Jag tycker det är tråkigt att Stockholm idag inte har sådana miljöer. Därför tycker jag att det vore trevligt, när vi nu bygger helt nya stadsdelar, om det iaf någonstans kunde bli en sådan täthet. Skillnaden mellan norra stations täthet, och bef. innerstadens täthet, är också ganska marginell.

Är det mig det är fel på? Ska jag ändra mina preferenser för att du tycker att det är fel? Varför kan du inte, som dina parti-kollegor Tomas Melin eller t.ex. Jakop Dalunde acceptera att det finns de som gillar tätt och högt?

Jag skulle, i all ödmjukhet, tycka att det vore bra om politiker och beslutsfattare en gång för alla kunde ge upp idén om att "one size fits all". Det finns inget sådant, speciellt inte inom stadsbyggnad. Det som du ser som problematiskt ser andra som attraktivt. Varför kan du inte acceptera det? Jag har inga problem med att acceptera att det finns de som gillar glesa områden.
 0
Daniel Helldén (18 Oktober 2010 21:15):
Höga hus är per definition inte fel. Jag besökte Malmö och Turning Torso i augusti. Kan inte påstå att det är ett förkastligt bygge. Jag kan ha invändningar mot att man påverkade hela kulturlandskapet i sydvästra Skåne men boendet i sig har jag inga invändningar emot. De som bor där får gärna göra det och de har det säkert riktigt bra.
Men att i en tät miljö som Stockholm gör det än mer kompakt och dra upp hushöjden innebär att man skapar boendemiljöer som inte blir bra. Man skapar heller inte uterum som är bra. Jag vidhåller att det finns behov av att värna ett mänskligt byggande.

Turning Torso står fritt och stör inte den övrigt låga bebyggelsen runt omkring. Huset står fritt och luftigt. För att bygga högt krävs att man ger utrymme runt om. Världen kryllar av bra exempel på detta liksom dåliga. Men rymd ger man inte i Stockholm när man höjer husen. Att inte se hur höjden påverkar boendekvalitén för de runt om eller nedan är att låta bli att bry sig.
 0
Herbert Tingesten (18 Oktober 2010 21:40):
"Bra" är troligen det mest subjektiva ordet i språket. Skulle du kunna utveckla lite? Vad är det för kvaliteter en lägenhet på 6:e våningen har som lägenheten närmast ovanpå enligt dig saknar? På vilket sätt blir livskvaliteten sämre av att åka en våning extra med hissen än av att åka tio stationer extra med pendeltåget?
 0
Daniel Helldén (18 Oktober 2010 22:05):
Jag tror inte det är några större problem för de som bor högts upp eller därunder. Men för de längre ned, för de som bor i intilliggande hus och rör sig på gator och gårdar för dem blir det mörkt. Det är inte bra, för att använda ett subjektivt språkbruk. Jag tycker att de nya husen runt skatteskrapan är ett bra exempel. De delar som ligger mot Västgötagatan har dragits upp ett par extra våningar mot tidigare praxis. De som bor där bor nog bra. Framför allt de högts upp. Men husen på andra sidan har blivit mörkare och kallare och ogästvänligare liksom gatan. Här är det ändå inte så trångt. Man har byggt för högt runt skrapan.
 0
Anders Gardebring (18 Oktober 2010 22:14):
Daniel:
Bottenplanet i Norra Station kommer inte att innehålla bostäder. Om jag inte missminner mig så kommer på många ställen också de första våningsplanen ovanför bottenplanet vara kontor. Men jag kanske mins fel? Så borde det i alla fall vara, just för att undvika de problem du nämner. På ett kontor är solljus mest i vägen.
 0
Herbert Tingesten (18 Oktober 2010 22:19):
Ja, då måste ju utflyttningen ha varit närmast total från husen du talar om, ingen människa kan ju vilja bo kvar i ett hus som inte har sol varje ljus timme på dygnet. Jag bor själv i en ganska mörk lägenhet (sol bara ett par timmar per dag under sommaren) men jag bor tusen gånger hellre där, i innerstaden, än i, säg, Jakobsberg. Tycker jag fel? Är jag den ende som tycker så? Uppenbarligen inte, eftersom ingen av dessa tusentals mörka innerstadslägenheter står tom vad jag vet. Givetvis vill inte mp verka för att riva husen som skymmer solen och därmed deportera tusentals människor till förorten mot deras vilja, det faller på sin egen orimlighet. Ändå är det just så ni vill behandla hundratals av de framtida lägenhetsinnehavarna i NS-området.
 0
Daniel Helldén (18 Oktober 2010 22:21):
Om så är kvarstår att gaturummet, om det är gator blir mörka. Gårdar likaså. Men det är klart att det blir bättre utfall om man inte lägger bostäder längre ned.
 0
Daniel Helldén (18 Oktober 2010 22:35):
Till Kalle:
När Skarpnäck byggdes på 80-talet tyckte jag det var en frisk fläkt. Kanske lite för mycket rött tegel men ett bra byggande. Mer stadslikt men inte för högt. Jag trivs i vissa delar av Hammarby Sjöstad men kan tycka att det även där blivit lite ensartat. Men höjden okej även om man nu dragit upp en del byggnader och låtit vissa hus nästan ramla ut över Hammarby kanalen. Jag har aldrig tyckt att Vintertullsområdets trånga mörka gränder var en lyckad lösning. De nya höga husen vid Stadshagen ovan Lindhagensgatan fungera. Kan inte uttala mig om nya Hornberg. Det som byggs vid Sofielundsvägen vid Blåsut förstår jag inte hur man tänker. Tycker att Slöjdgatan på Söder är ett lyckat byggande. För att nämna några nutida projekt.
 0
Herbert Tingesten (18 Oktober 2010 22:44):
Daniel, på vilket sätt är det ett problem att gator får några minuter mindre solljus? Det enda jag kan tänka mig är att uteserveringar kan bli något mindre attraktiva sommartid. Notera dock att även om husen får 2-7 extravåningar utöver 6-våningsmallen så är gatorna bredare än den smalaste kvartilen av gatorna i Vasastan och det kompenserar en del.

Samma gäller för gårdarna: Husen är högre, men gårdarna bredare än rätt många av Vasastans innergårdar. Om gemene man verkligen delar din uppfattning att maximalt antal timmar direkt solljus är ett livsvillkor så kommer det väl att avspeglas i bostadspriserna. Tror du själv att marknadspriset för en lägenhet på nedre botten i NS blir lägre än i t ex Blåkulla?
 0
Magnus Orest (18 Oktober 2010 23:00):
Någonting som ofta glöms bort i debatten är att det är skillnad mellan skugga och skugga. I täta kvarter är det fråga om halvskugga, som kommer sig av att ljus ändå reflekteras ner till gatunivå av byggnaderna. Går inte att jämföra med den skugga man får under ett stort skärmtak.

Om någon vill se ett exempel är det bara att ta en promenad i Gamla stan under dygnets ljusa timmar. Skugga? Ja. Mörkt? Nej.
 0
Martin Ekdahl (18 Oktober 2010 23:19):
Ibland drömmer jag om att det en dag skulle finnas en organisk stad som växte som en skog av bostäder. Då skulle folk kunna välja bostad efter behov utan att tvingas stå i bostadskö och vänta år efter år medan politiker och tyckare i evigheter kom med nya invändningar mot att nya byggnader överhuvudtaget skapades. När jag tänker efter är nog tanken på organiskt växande städer mycket mer trovärdig än att politikerna någonsin skulle lyckas lösa våra bostadsproblem.
 0
Niklas (18 Oktober 2010 23:27):
@Daniel Helldén:
Även om jag inte håller med, så måste jag ändå ge dig en eloge för att ta dig tid och kommentera.

Och här kommer ytterligare lite kommentarer på det du skrivit:

"Men att i en tät miljö som Stockholm gör det än mer kompakt och dra upp hushöjden innebär att man skapar boendemiljöer som inte blir bra. "

Stockholms innerstad är troligtvis det mest tättbefolkade området i Norden. Men Norra Station är idag inte en del av innerstaden. Att bygga någorlunda tätt där gör inte nuvarande innerstad mer kompakt.

"Turning Torso står fritt och stör inte den övrigt låga bebyggelsen runt omkring. "

Om det är något man missat med TT så är det väl hur den samspelar med den omgivande lägre bebyggelsen. Exempelvis har man anlagt en vallgrav runt om för att manifestera distansen. Min kritik mot TT har inget med höjden att göra, även om den ser lite väl ensam ut. Det skulle se mer harmoniskt (och bättre, om du frågar efter min subjektiva åsikt) om det istället blev ett höghuskluster.

"Huset står fritt och luftigt. För att bygga högt krävs att man ger utrymme runt om. "

Som sagt en smaksak. TT ser mest konstigt ut i sin ensamhet, men förhoppningsvis är det ett startskott på lite mer djärv och högre arkitektur i Malmö. F.ö: På en vistelse i Hong Kong bodde jag på 19:e våningen i ett 30 våningar högt hotell. Från rummet såg man huset mittemot. Ingen himmel och ingen gata. Och detta hade jag inget problem med. Skulle gärna bo på detta sättet.

"Jag tycker att de nya husen runt skatteskrapan är ett bra exempel. De delar som ligger mot Västgötagatan har dragits upp ett par extra våningar mot tidigare praxis. De som bor där bor nog bra. Framför allt de högst upp. Men husen på andra sidan har blivit mörkare och kallare och ogästvänligare liksom gatan."

De har sex våningar plus bottenplan. Vilken praxis säger att det ska vara lägre? Sex våningar + bottenplan förekommer ju på många platser i innerstaden. Men man kan ju nämna att det är skralt med verksamhetslokaler i den nya byggnaderna mot Västgötagatan. Tror du inte att sådant medverkar till ett sämre intryck? Men i vanlig ordning är det hushöjder det ska klankas ned på, vilket reducerar stadsbyggnadsdebatten till en ickedebatt, som inte tar upp de verkliga problemen.
 0
Anders Gardebring (18 Oktober 2010 23:56):
Turning Torso tycker jag är en väldigt intressant och vacker byggnad. Men rent stadsbyggnadsmässigt är den för mig ett tydligt facit på hur man absolut inte ska göra.
Den står isolerad för sig själv, utbruten från stadslandskapet. Det är ett tydligt privat område - för att verkligen markera detta har byggnaden omgivits av, som redan konstaterats, en vallgrav. Ett lysande exempel på hur högre byggnader kan integreras i stadsväven har vi i Stockholm med t.ex. Kungstornen.
 0
Harald Cavalli-Björkman (18 Oktober 2010 23:57):
Daniel: Kan du förklara varför du tror att unga människor i det här landet drömmer om att bo på platser som Hong Kong, New York eller Tokyo. Många av de miljontals människor som bor där bor i dina ögon inte "bra", men ändå gör dom ju det! Varför finns dessa städer? Här finns inget tvång, flertalet invånare i dessa städer är rika nog att flytta någon annanstans. Varför vill människor betala dyrt för att bo där de mår dåligt?

Daniel, är det så hemskt att folk faktiskt frivilligt väljer att bo nära varandra, att det visar sig att mänskligt liv trumfar naturligt solljus på priolistan?
 0
Anders Edlund (19 Oktober 2010 00:59):
Jag kan hålla med om att det är kulturmord att riva hutongerna i Peking som man gör. Gamla kvarter med historia skövlas och folk blir rotlösa på samma sätt som i Klara på 40-talet. Det man bygger istället är väldigt höga punkthus som inte är helt olika Turning torso. Gatulivet borde istället vara det viktiga.
Alla gamla kvarter i Stockholm kunde kanske inte bevarats i en modern stad. Men vad säger att jag som person inte ska kunna bo i en källare eller på en båt lagligt för att byggnadsnormerna inte tillåter det? Varför måste det finnas ett fönster med ljusinsläpp i ett sovrum för att det ska räknas som ett rum? Tänk om jag gillar att spela piano mitt i natten och önskar göra det ostört i en källarlokal där jag också har min säng och min postadress! Hela tanken med manifestet Acceptera byggde på en föreställning att ljuset var att föredra framför trångboddheten i Gamla stan och Klara. Är det d-vitaminer som är motivet för ljusinsläpp? Sorry i så fall kan jag tala om att UV-strålningen inte passerar igenom glasrutor och har ingen bevisad effekt mot vitaminbrist. Om jag fick välja mellan att bo trångt centralt eller bo i förort med ständig sol så hade jag valt Staden.

Jag bodde i Fornhöjden i Södertälje med milsvid utsikt förut och det hade sina kvaliteter. Nu bor jag litet på Södermalm och det passar mig just nu. Det finns mångdubbelt fler lägenheter att välja på med skogsdungar utanför än det finns "trångboddhet" men att i sådana fall propagera för gamla ideal som dessutom förstör naturmark är ju minst sagt stockkonservativt.

Varför inte diskutera hur man sprider biltrafiken i ett område så att den gynnar näringsliv och boende? Varför måste all trafik gå i båda riktningar på Hornsgatan när den kunde ledas enkelriktad på olika sidor om kvarteren? Dubbdäck är bra eftersom de minskar trafikolyckorna men de är av ondo när trafikplanering tvingar in alla på enskilda stråk.
 0
Michael Diamant (19 Oktober 2010 14:42):
En sen liten kommentar

"Att naturligt insläpp av dagsljus och fungerande naturdrag var viktigt på 1800-talet stämmer mer än väl utifrån de förutsättningar som rådde då. Men nu lever vi i 2000-talet och förutsättningarna har ändrats."

Dessa saker är fortfarande viktiga! Men det betyder inte att man inte bygger tät kvartersstad! Sekelskiftsplaneringen var ju en reaktion mot den medeltida icke-planeringen. Den välplanerade sekelskiftesstaden är ju den stadsmiljö som är mest eftertraktad.
 0
Niklas (19 Oktober 2010 17:03):
@Daniel Helldén (18/10 21:15):
Du skriver att Turning Torso inte är helt fel. Får jag fråga dig hur din inställning till denna byggnad var då den var på planeringsstadiet? Var du lika positivt inställd då, eller hade du samma inställning som du idag har till Norra Station?

Vill minnas att många baktalade detta höghus då det byggdes i början av 00-talet. Vart har den kritiken tagit vägen idag? Ofta tenderar man att ogilla saker som är nya koncept. Det är lättare att köra i samma gamla hjulspår som tidigare.
 0
Björn (19 Oktober 2010 19:33):
Harald Cavalli-Björkman:
Tokyo är en låg stad med högre hus längs stora vägar, och som några kluster i dess olika centrum, Tokyo påminner väldigt lite om New York eller Manhattan.
 0
Anders Gardebring (19 Oktober 2010 20:04):
Björn:
Tokyo må inte ha så många jättehöga hus, men väldigt många hus är trots allt högre än de flesta av husen i Stockholms innerstad. Och det är tätt och brokigt. Och en förbaskat trevlig stad om du frågar mig :)
Vacker? Nej, det är den inte. Men intressant, omväxlande, brokig och överraskande. Hammarby sjöstads antites?
 0
Harald Cavalli-Björkman (19 Oktober 2010 22:24):
Björn: I Tokyo menar jag tätheten, och att det är rätt så många jäkla vrår som inte får solljus alls. Det har ingenting alls att göra med Manhattans rutnät, utan kan väl snarare kallas dess totala motsats.

Anders: Tokyo är visst vackert! Det är den mänskligaste stad jag någonsin besökt, det oplanerade resultatet av miljontals människors småskaliga stadsutveckling. Ett långfinger till rationalistiska modernister, deras sterila smak och universalistiska hybris.
 0
Anders Gardebring (20 Oktober 2010 00:08):
Harald:
Misstörstå mig inte! Jag fullkomligt älskar Tokyo. Jag menade bara att den inte är vacker på det där tillrättalagda svenska sättet. Det är brokigt, fantastiskt och underbart :) Och ingenting som det finns närheten av i Sverige. Tyvärr.

De två städer i världen jag helst skulle vilja bo ett tag i är Tokyo och New York. (Fast bor man i Tokyo kan man rätt ofta besöka Seoul som, bortsett från de stora bilvägarna som man måste gå under, också är en ganska trevlig bekantskap).
 0
Harald Cavalli-Björkman (20 Oktober 2010 13:16):
Nej jag missförstod dig inte (vet att du diggar den stan), ville bara poängtera att Tokyos skönhet inte sitter i vykortsvyer av snörräta boulevarder och smickrande monument till envåldshärskare utan i en oerhört kompakt, komplex, effektiv och decentraliserad samhällsbyggnad.
 0
Alf . (20 Oktober 2010 20:00):
Att förvandla en bullrig, smutsig och starkt trafikerad barriär och istället skapa nya förbindelser och ett nytt tätt område i yttre innerstaden med massor av bostäder, kontor, affärer, hotell, verksamheter och park samtidigt som trafiken flyter på i en tunnel under marken borde för de allra flesta städer i världen vara något mycket positivt.

Angående tätheten så måste man bygga tätt på norra station annars blir det för dyrt att överdäcka barriären. Och 7-14 våningar är egentligen inget märkvärdigt utan något man borde satsa mer på i olika centrala delar av Stockholms tätort.
 0
Niklas (25 Oktober 2010 11:47):
Tomas Melin visar att han tolkat mp:s partiprogram rätt i en utmärkt artiklen på Newsmill. Det finns hopp :).
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​10​/​maskrosornas-​krig_​974.​html.​.​
 0
Barre Glögg (25 Oktober 2010 18:41):
Känns som att invandringen till Stockholm behöver minskas om det inte ska skrämmas fram allehanda paniklösningar på bostadsbrist som historien får ångra. Självfallet måste resten av landet bli mer konkurrenskraftigt och attraktivt också.
 0
Anders Gardebring (25 Oktober 2010 23:33):
"Bruno/Barre":
En del av befolkningsökningen är hemmaskapad (På klarspråk: Stockholmare som gör fler Stockholmare). Ska vi börja slänga ut folk som redan bor här? Sanningen är att Stockholms befolkning kommer att öka, vare sig vi vill eller inte. Dels genom att det föds barn, dels genom inflyttning. Inga stimulanspaket eller vidlyftiga skattefinansierade satsningar i världen kan hindra att Sverige är en del i en global trend av urbanisering och växande storstäder. Det är något som vi kan välja att hantera eller ignorera. YIMBY vill att vi ska vara realister och hantera verkligheten. Dessutom gillar vi faktiskt att Stockholmarna blir fler. Vi gillar människor, nya grannar och mer av staden som vi älskar!
 0
Barre Glögg (26 Oktober 2010 14:17):
Så visst ser man en hel del barnvagnar på Stockholms gator och gott så. Men barnafödandet utgör en högst marginell del av befolkningstillväxten.

Inflyttning från glesbygd är som du säger inget nytt eller unikt för Sverige. Vad som dock är ganska speciellt med Sverige är att glesbygden kvävs under ett tryck av höga minimilöner och skattekilar som sätts med hänsyn till mer produktiva arbeten i urbaniserade delar av landet. Endast Ica Maxis köplador överlever i glesbygden.

Det är ingen naturlag som säger att arbetstillfällen ska försvinna från landsbygden utan en politisk lag.

Förutom inflyttning så har vi invandringen till landet i stort men i synnerhet Malmö och Stockholm. Och det finns fler skäl än bostadsbrist att dra ner på den.

Jag är inte emot att Stockholm växer. Städer och samhällen uppstår, växer, krymper, försvinner etc i en dynamisk process genom historiens gång. Att försöka stanna tiden vore inte bara dumt utan omöjligt. Men lika dumt tycker jag det är att rusa in i förändring besinningslöst utan att ställa frågor och att problematisera.
 0
Niklas (26 Oktober 2010 14:36):
@B:
"Men barnafödandet utgör en högst marginell del av befolkningstillväxten."

Sådant är ju ganska lätt att kolla upp via SCB. Nästan hälften av Stockholms befolkningsökning kan förlaras med födelseöverskott.

"Endast Ica Maxis köplador överlever i glesbygden."

På Yimby diskuteras stadsproblematiken. Vad gäller Stockholms befolkningsökning så är det endast 15% som kan förklaras med inflyttning från andra delar av Sverige. Så man kan inte ställa detta mot varann.

"Men lika dumt tycker jag det är att rusa in i förändring besinningslöst utan att ställa frågor och att problematisera."

Det är väl just det som Yimby gör.
 0
Anders Gardebring (26 Oktober 2010 21:04):
Som jag skrev. Urbaniseringen och de växande storstäderna är en global utveckling. Den har sitt ursprung i automatiseringen, minityariseringen och specialiseringen på arbetsmarknaden. Många av de jobb som finns i storstäderna är omöjliga på landsbygden eftersom många arbetsplatser kräver ett stort urval av mycket specialiserade kompetenser. Så det är, om inte en naturlag, ett naturligt resultat av samhällsutvecklingen. Sveriges storstäder växer, och kommer att fortsätta växa. Och det är bra. För att ur en krasst ekonomiskt synvinkel klara sig bra på världsmarknaden behövs nämligen regioner med en hög befolkningskoncentration.
 0
Jan Wiklund (27 Oktober 2010 15:46):
Och även om inflyttningen till Stockholm av någon anledning tog slut i morgon skulle vi
- behöva bygga för dom som föds här
- behöva bygga mer i centrum för att folk ska slippa pendla. Även om nästan hela offentligheten väljer att inte låtsas om det kommer vi sannolikt drabbas av mycket högre bränslepriser inom fem år. Efterfrågan på kortare pendlingsavstånd kommer att öka dramatiskt.
 0
Barre Glögg (27 Oktober 2010 16:37):
Niklas: Okej jag underskattade barnafödandet totalt. Intressant. Men invandring utgör fortfarande runt 50% av ökningen. Inflyttning från resten av Sverige är oundviklig enligt er och inflyttning ifrån omvärlden... pratar ni inte om? Ni har inte svarat på det iaf.

Anders: Nej, den har sitt ursprung i jordbrukets ökade produktivitet varför arbetskraft frigörs på landsbygd och kan användas i städer istället. Idag ökar inte jordbrukets produktivitet på ett sätt som kan förklara urbanisering längre. Snarare så växer det ekologiska jordbruket (som har en lägre produktivitet än det konventionella) vilket borde fodra mer arbetskraft på landsbygden.

Angående specialisering så är det förstås enormt viktigt i sammanhanget. Men avkastningen av specialisering och storskalighet når ett tak någonstans. Det kanske inte är lönsamt att bygga en tunnelbana i malmö med 300k invånare men inte långt ifrån. Och vad kommer sen? Dessutom så sker en stor del av specialiseringen i produktionsled varför det går att handla en pocket för 49kr i centrala Stockholm såväl som i Flen.

"Det är väl just det som Yimby gör. "
Jo jag tycker att det är bra att Yimby lobbar för att staden ska bli mer sammanväxt och att den ska vara cykel/promedbar överallt. Jag gillar särskilt en hel del av det jag läst på Yimby GBG. Men samtidigt är jag enormt skeptisk till er skyskraps och galleria-vurm. Så jag är kluven.
 0
Niklas (27 Oktober 2010 22:29):
@BB:
"Inflyttning från resten av Sverige är oundviklig enligt er och inflyttning ifrån omvärlden... pratar ni inte om? Ni har inte svarat på det iaf. "
Jag kan här ge min personliga åsikt men resonemanget hamnar nog till stor del utanför stadsbyggnadsdebatt:

1. För det första har vi ett ansvar att ta emot människor som förföljs runt om i världen. Det kallas medmänsklighet.

2. För det andra så bidrar en etniska mångdfald till ett mer intressant samhälle. Städer i länder som är mer etniskt homogena (av de jag besökt) är inte lika intressanta. Detta är givetvis min subjektiva åsikt. Ett problem i sammanhanget är att många inte har möjlighet att bosätta sig annorstädes än avlägsna isolerade förorter. Det är ett problem som vi själva grundade på 50, 60 och 70-talen i frånvaro av vettig stadsbyggnadspolitik. Den misslyckade stadsbyggnadspolitiken har resulterat i mer homogena kommundelar.

3. För det tredje: Vi får en allt mer åldrande befolkning. Ska vi klara välfärden i framtiden är arbetskraftsinvandring ett måste om vi inte vill sänka levnadsstandarden.

4. Invandring bidrar till ökad befolkning, vilket i grunden är bra, eftersom det ger underlag för att bygga bort de stadsbyggnadsmässiga misstag som begicks under 30-talet till 90-talet. Anders G har ovan nämnt fördelarna med en ökade befolkning. En ökad befolkning ger dessutom, om man sköter korten rätt, ett ökat underlag för miljövänliga stadsbyggnadslösningar.
 0
Niklas (27 Oktober 2010 22:36):
@BB:
"Men samtidigt är jag enormt skeptisk till er skyskraps och galleria-vurm. Så jag är kluven."

Var hittar du galleriavurmen? Det är väldigt sällan som det ens diskuteras gallerior på Yimby.

Vad gäller skyskrapor är det blandat. En del vill se mer av det. En del, som jag, tycker att debatten kring stadsbyggnad nästan maniskt fastnat kring hushöjder, så att viktigare aspekter helt glöms bort. Det är inte så att jag vill se skyskrapor överallt, men jag har svårt att se motståndet mot dem i alla lägen. Ponera att jag inte gillar radhus. Inte skulle jag motsätta mig att andra skulle bosätta sig i radhus, bara för att det inte passar mina preferenser.
 0
Anders Gardebring (28 Oktober 2010 00:22):
"Barre:"
Jag kan bara hänvisa till vad ledande ekonomer idag säger. Du kan förstås ha en annan åsikt men innan jag ser fakta som tyder på motsatsen står jag fast vid min ståndpunkt. Jag kan se det inte minst på min egen arbetsplats. Den skulle vara mycket svår, för att inte säga omöjlig, att driva på en liten ort.

Sedan har väl mig veterligen vi aldrig pratat om att bygga tunnelbana i Malmö. Däremot skulle nog vissa av busslinjerna behöva konverteras till spårväg. I Göteborg skulle några av spårvägslinjerna i centrala staden behöva grävas ner (premetro som det kallas). Vad nu det har med Stockholm att göra, som ju har sin alldeles egen situation.

"Men samtidigt är jag enormt skeptisk till er skyskraps och galleria-vurm."

Två intressanta saker kan utläsas ur detta. För det första. Galleriavurm? Mig veterligen har vi vid ett tillfälle aktivt drivit opinion för en galleria, nämligen den vid Odenplan. Anledningen är inte att vi älskar gallerior, utan att det helt enkelt är väldigt lämpligt att lägga ett stort handelsutbud vid Sveriges andra största kollektivtrafik-knytpunkt, vilket Odenplan kommer att bli när Citybanan står klar.

Vad gäller skyskrapevurm så fortsätter jag att hävda, vilket jag åtskilliga gånger har gjort, att det är skyskrapemotståndarna som har snöat in sig. Det finns idag nätverk(t.ex. Stockholm skyline) och intressegrupper i Stockholm som *explicit* arbetar med att se till att högre bebyggelse inte ska tillåtas som i princip sin enda fråga.

Vad gör då, i jämförelse, YIMBY? Tja, vi lade inför valet åtskilliga veckors arbete på att bygga en hel enkätplattform (teknisk utveckling/programmering), sammanställa en enkät med svar från 32 stadshuspolitiker med en stor blandning av frågor och presenterade denna i en sammanställning på vår webb, inklusive att utveckla en valkompass så man själv kunde se vem man står närmast. Vi skickar in yttranden, bloggar om kollektivtrafik, arkitektur, stadsplanering, miljö, cykling, bostadsbrist och en massa andra frågor, har kontakt med politiker, intresseorganisationer och media om diverse frågor, vidareutvecklar hela tiden vår webbplats för att möjliggöra dialog och engagemang kring dessa frågor, håller föreläsningar, medverkar i media och så vidare. Vi gör mängder av saker. Och någon gång ibland så hävdar vi också att hus inte automatiskt är dåliga bara för att de råkar vara höga.

Vad gör då det andra lägret? Ja, de jobbar med att se till att hus inte får ha fler våningar än de hus som redan finns. Punkt. Allt annat ter sig sekundärt, eller till och med oviktigt.

Vem är det egentligen som är enkelspårig och har fastnat i en enskild fråga i den debatten?
 0
Barre Glögg (28 Oktober 2010 00:48):
"2. För det andra så bidrar en etniska mångdfald till ett mer intressant samhälle. Städer i länder som är mer etniskt homogena (av de jag besökt) är inte lika intressanta. "

Jag har inte varit i det etniskt homogena Japan, vars städer många vurmar för, men jag har varit i många Indiska storstäder. Det är så fundamentalt annorlunda att det är svårt att säga om man gillar de eller inte men intressanta är de om inte annat. Och etniskt homogena i ganska hög utsträckning.

Den lokala matkulturen har också ett starkt fäste i många av dessa städer vilket i mina ögon gör de mer intressanta. Om jag åkt till Indien eller Japan och mötts av kebab,pizza och hamburgare överallt som i Stockholm så hade jag blivit besviken.

Jag håller f.ö. med om efterkrigstidens misslyckade segregationsbyggande.

Det demografiska argumentet för invandring tycks dels vara något överspelat då pensionsåldern kommer att öka i takt med att vi blir äldre. Se Andreas Berghs inlägg: http:​/​/​www.​dn.​se/​debatt/​tuffast-​for-​valfarden-​nar-​fyrt.​.​

Och dels så blir även invandrare gamla. Så uppstår samma problem igen och de måste ta in arbetskraftsinvandrare för att försörja dem. Ett cirkelresonemang. Enda resultatet är att man på sikt byter ut den svenska befolkningen mot en annan.

Angående det om gallerivurm så är det nåt jag mest fått en känsla av när jag läst intervjuer med YIMBY-folk i lokaltidningen. Det kanske inte var så representativt...?

När det gäller skyskrapor och radhus så byggs väll radhus ofta på oexploaterad mark där de egentligen inte stör någon annan. Jag tar mig ändå friheten att vara kritisk till radhus. Men det uppstår ingen konflikt om det gemensamma rummet på samma sätt.

Efter att ha läst en del här de senaste dagarna så tror jag ändå att jag förhåller mig positiv till det YIMBY gör när de jobbar för mer blandstad, gång- och cykelvänlighet, färre punkthus etc.
 0
Niklas (28 Oktober 2010 11:35):
@BB:
Vad gäller etniskt homogena städer så bör man jämföra städer av samma storlek. Stora städer är nästan per definition intressanta, då underlag för möten mellan väldigt många individer finns. Jämför istället Stockholm och Helsingfors. Visserligen är Hf en vacker stad, men den saknar mycket av den dynamik som finns i Stockholm. Jag skulle gissa att utomstående upplever Stockholm som mer intressant. Till Hf:s försvar kan tilläggas att situationen håller på att förbättras.


"Angående det om gallerivurm så är det nåt jag mest fått en känsla av när jag läst intervjuer med YIMBY-folk i lokaltidningen"

Då kan det ju vara på sin plats att du hänvisar till dessa intervjuer. Vilken lokaltidning? Vilket nummer? Vem blev intervjuad? .....Eller är det bara egen inre bild?

"När det gäller skyskrapor och radhus så byggs väll radhus ofta på oexploaterad mark där de egentligen inte stör någon annan."

Tors torn är väl de enda skyskraporna som planeras. Vad jag vet så finns det inga byggnader idag där de ska byggas (förutom en korvmoj eller thaimatsbarack kanske det är). Det är oexploaterad mark.

Därutöver finns det föreslaget en skyskrapa där en av gascisternerna i plåt (vid Hjorthagen) idag finns. Området kan kanske ses som exploateras, men få lär gråta över att gascisternens ersätts.

Jag förstår inte vad du menar med "konflikt om det gemensamma rummet". Varför skulle något sådant gälla skyskrapor, men inte vanlig kvartersbebyggelse?
 0
Alf . (29 Oktober 2010 12:56):
Jag tycker inte att vi har ett ansvar "att ta emot människor som förföljs runt om i världen." Däremot har vi ett ansvar att se till så att de som har kommit hit och bott här i kanske 1-2 år får stanna om de vill.

Delar av miljonprogrammet fungerar idag som en plats dit folk först flyttar när de kommer till en ny stad så miljonprogrammen är viktiga för att staden ska förnya sig.

Invandringen har stor betydelse för bostadsbrist och befolkningsökningen men det är i Sverige utanför Stockholms län som invandringen har störst betydelse för befolknings ökningen. Exempelvis stod personer födda i ett annat land än Sverige för 80% av befolkningsökningen under åren 2002-2009 i Sverige utanför Stockholms län och personer med utländsk bakgrunds andel av befolknings ökningen utanför Stockholms län var 113% mellan åren 2002-2009.
 0
Skydda Miljön, Stoppa Masdinvandringen! (7 Mars 2014 14:17):
När över en miljon människor är repatrierade så är det ingen bostadsbrist längre!
 0
Martin Ekdahl (7 Mars 2014 22:57):
Vad är "Masdinvandring"?
+1
Erik Westberg (8 Mars 2014 09:10):
Masinvandring? Invasion från Dalarna?
 0
Martin Ekdahl (10 Mars 2014 10:49):
Den är nog ganska omfattande.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter