Utskrift från www.yimby.se
....

Hur tänkte Valeskog nu?

 
Socialdemokraten Jan Valeskog, vice ordförande i trafiknämnden, oroar sig för att den kommande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden inte blir tillräckligt bilanpassad. Det kan vi läsa i en artikel i DN som tar upp den vilja som finns både hos boende och politiker att satsa på nya typer av boenden med en mera grön prägel än tidigare. Förstår Valeskog syftet med den här typen av stadsdelar?

Behöver du ha bil i vardagen? Om vi ställer den frågan till ett tvärsnitt av Stockholms befolkning vet vi bara en sak, och det är att vi inte kommer att få ett entydigt svar. För en del är svaret ja. För andra är svaret nej. För väldigt många är svaret "kanske" eller "ibland".

Det är stor skillnad mellan att behöva ha bil, och att vilja ha bil.

Stockholm är sett till hela storstadsområdet en väldigt bilanpassad stad. Stockholm består av en förhållandevis tät men liten stadskärna omgiven av en stor och utbredd arkipelag av bilanpassade förorter. Endast en minoritet av stockholmarna bor i den täta innerstaden, medan omkring 80% bor i förorterna.

Är detta ett tecken på att stockholmarna föredrar
en bilberoende livsstil? Eller är det en konsekvens av att staden helt enkelt har anpassats för bilen utan att invånarna själva har valt det? Om vi jämför bostadspriserna i innerstad respektive förort ser vi snabbt att det är just innerstaden som är mest populär, eftersom priserna är högst. Ska vi fortsätta att bygga bilanpassade och glesa förortsområden, eller satsa på det som tydligen efterfrågas mest?

Vi bör slå fast en sak,
och det är att man genom att bygga bort parkeringsmöjligheterna inte bygger bort massbilismen. Den bygger vi bort genom att bygga bort beroendet av bil. Promenadstaden är en vision som vårt tidigare stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal myntade, och som nu förs vidare av Regina Kevius, som efterträdde Alvendal på den posten. Tanken med promenadstaden är att vi ska bygga tätt och urbant, och på så vis göra det lätt att leva utan bilen som en naturlig del av vår vardag.

Där har diskussionen om p-normen i viss mån spårat ur. Huruvida människor väljer att ha bil eller ej avgörs inte av möjligheten att hitta p-platser i det egna närområdet. Det avgörs av behovet och viljan. För den som verkligen behöver eller vill ha bil finns det därför många alternativ i redan existerande områden.


Från stadens sida säger man nu att ambitionen är att bygga promenadstad istället för bilstad. Vilket Valeskog då kritiserar för att stadsdelen inte är tillräckligt bilanpassad med på tok för låg p-norm. Vad är det egentligen Valeskog inte förstår? Är det en del av någon nyfunnen vurm för massbilismen som präglar socialdemokraterna, och som även tar sig uttryck i det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Tomas Rudins vilja att "bevara" den gamla trafikmaskinen Slussen?

Visst ska p-normen kritiseras. Men den ska inte kritiseras för att den är för hög eller för låg, utan av två andra anledningar. Dels att den överhuvudtaget existerar, och dels att den är knuten till varje lägenhet.

Att p-normen existerar är ett problem,
eftersom det minsta antalet p-platser för nya fastigheter (vilket p-normen handlar om - inte om hur många platser man får bygga) och stadsdelar inte bör tvingas upp av politiska beslut. Om det finns efterfrågan på ett visst antal parkeringsplatser per lägenhet finns det även någon som kan betala för det. I det fallet har byggherrarna ett incitament att bygga garage under varje ny fastighet, eftersom de boende då kommer att stå för den kostnaden, och även generera en del vinst för byggherrarna. Om inte finns det ingen anledning till att tvinga byggherrarna att tillhandahålla parkeringsmöjligheter, eftersom lägenheterna blir sålda ändå.

Hur normen ser ut är ett annat problem.
Den är nämligen satt per lägenhet. P-norm 1,0 innebär en parkeringsplats per nybyggd lägenhet. Däremot tar den inte hänsyn till lägenheterna i sig. Att en femrumslägenhet i ett perifert område kan behöva en - eller kanske fler - parkeringsplatser är inte helt orimligt, eftersom den troligtvis kommer att bebos av en familj med flera barn. Det innebär kanske att föräldrarna behöver bil i vardagen. Kanske storhandlar de regelbundet. Kanske samåker de till jobb och skola.

Men en enrummare i centralt läge? Varför måste vi utgå att den behöver lika många p-platser? Troligtvis bebos den av en person, eller i undantagsfall två. Behöver de storhandla eller samåka till jobb och skola? Eller handlar de för dagen och går och cyklar eller åker kollektivt?

Där har vi två av problemen med stadens p-norm.


Ett annat problem är att ett bilanpassat område blir ett glest område. Det räcker inte med att endast göra det möjligt att parkera bilen i närområdet. Infrastrukturen måste även anpassas för massbilism. Det glesar ut bebyggelsen, och gör att en stor del av underlaget för lokal service minskar, liksom underlaget för god kollektivtrafik. Vi måste alltså göra ett val - ska vi anpassa den nya stadsdelen för bilar eller människor? Det går nämligen inte att både äta kakan och behålla den, eftersom den ena lösningen sker på den andras bekostnad.

Tyvärr verkar inte Jan Valeskog inse detta. Valeskog förstår inte att en del av trafikproblematiken beror just på att det finns människor som både vill äta kakan och behålla den. Många vill bo centralt, och i täta områden med ett bra utbud av lokal service och arbeten. Samtidigt vill de ha bil. Och där har vi en ekvation som inte går ihop.

Vad staden har gjort i det här fallet är att starkt ta ställning för promenadstad utan bilberoende. Genom att dels sänka p-normen och dels satsa på täthet vill man från stadens sida skapa en typ av levnadsmiljö som riktar sig till de människor som anser sig klara sig utan bil. Det går nämligen, även om det är fråga om familjer med flera barn. Detta för att tätheten skapar underlag för bra kollektivtrafik och för lokal service, så att föräldrarna inte behöver köra barnen till skola eller dagis varje dag - de kan promenera, cykla eller åka kollektivt. Inte heller behöver de ta bilen ut till stormarknaden för att storhandla en gång i veckan - de kan promenera till de butiker som finns i närområdet.

Valeskog tar inte ställning för de människor som behöver bil i sin vardag. Han tar ställning för de som vill ha bil.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Tore Kullgren (11 November 2010 23:54):
Visst är det bättre med biogasbilar än bensinbilar. Men problemet med att ha bilar i innerstaden är trängseln, och bilar trängs lika mycket oavsett bränsle. Utrymmet i en storstad är dyrbart, och enda sättet att spara utrymme i trafiken är att bygga spårtrafik.
 0
Rasmus (12 November 2010 00:09):
Jag tappade lite halvt hakan inför följande formulering:
"antalet p-platser för nya fastigheter och stadsdelar borde bestämmas av efterfrågan".

Innebär inte det att man utesluter själva tanken på stadsplanering? I stället upphöjd "efterfrågan" till en närmast metafysisk princip som liksom bara finns där, oberoende av den faktiskt existerande stad som formar folks transportvanor.
Att underkasta sig "efterfrågan" på p-platser kan aldrig vara annat än en ursäkt för fortsatt bilberoende. Förväntade mig inte att läsa något sådant hos Yimby.
 0
Anders Gardebring (12 November 2010 00:37):
Rasmus:
Tack för ditt påpekande. Jag ser att den delen i Magnus text kan feltokas. Jag gjorde en liten textjustering för att förtydliga.

Det är viktigt att komma ihåg att resonemanget handlar om konstruktionen P-normen. Den handlar ju nämligen inte, och har aldrig handlat om, hur många p-platser man får bygga. Istället definierar p-normen det minsta antal p-platser som man måste bygga. Och det finns naturligtvis ingen anledning att tvinga fram fler p-platser än vad det finns intresse för.

Diskussionen om hur många p-platser vi sedan faktiskt ska bygga blir ju en annan, vilket inlägget också diskuterar.
 0
Gustav Svärd (12 November 2010 08:11):
Jag uppskattar inte att Valeskog kallar mitt och hela min familjs liv för onormala.
 0
Magnus Orest (12 November 2010 11:02):
Rasmus, p-normen är ett politiskt påfund, och det är den som får byggherrarna att bygga bilanpassat - inte marknaden. En av anledningarna till att den kom till var just att man från politiskt håll ansåg att det bygdes på tok för få garage- och parkeringsplatser i nya områden.
 0
Rasmus (12 November 2010 15:58):
Jag är helt med på att p-normen är ett politiskt påfund och ett sabla otyg. Men det betyder inte att "marknaden" är fri och "efterfrågan" oantastlig bara för att p-normen tas bort. Även sådant vägbyggen (och subventioner till bilindustrin) är politiska påfund vars konsekvens blir en ökad efterfrågan på parkeringsplatser. När p-normen tas bort återstår den politiska frågan om hur många parkeringsplatser som ska byggas. Själv föreslår jag nollvision.
 0
Rikard (12 November 2010 16:29):
Mitt förslag är att göra det förbjudet att parkera på alla gator i innerstaden. Behövs det, bygg parkeringar i utkanten eller nära infarterna. Detta torde minska den trafik som skapas av bilister som tar bilen in till, eller inom staden och cirkulerar runt kvarter efter kvarter för att hitta en ledig parkeringsplats.

Möjligen får det även effekten att folk som bor eller arbetar i staden låter bilen stå eller helt enkelt lever utan bil eftersom det inte lönar sig att köra till adresser i eller inom staden.

En annan rimlig effekt är att trafikflödet minskar inne i innerstaden (färre som letar parkering, färre som parkerar på hyrd parkering nära hem eller arbete) vilket om man vill kan utnyttjas för utökad kollektivtrafik.

Dock har jag förstått att bilbältesliberaler här och var finner all politisk styrning av tillång till bil och parkering som en kränkning av en livsviktig naturrätt, så jag inser att mitt förslag kommer att hånas och sågas.
 0
Harald Cavalli-Björkman (12 November 2010 18:16):
Det borde inte finnas någon p-norm punkt. Att begränsa möjligheten till parkering i en stad som Rikard föreslår kan dock tippa konkurrenssituationen ganska kraftigt till fördel för stormarknader i stadens utkanter. Dit MÅSTE man ta bilen.

Jag vet att jag svär lite i kyrkan nu, men vill ni verkligen helt bli av med bilar i innerstaden? Jag kan tycka att måttlig trafik på smalare gator skapar viss trygghet, och ger ljud, ljus och liv till stadsbilden.
 0
Gustav Svärd (12 November 2010 18:30):
Jag skulle säga att du inte alls svär i kyrkan, Harald. Jag håller helt med i det du skriver.
Vissa delar av en stad kan ha hårdare restriktioner på bilarna, men grundregeln bör vara att bilar är tillåtna.
 0
Rikard (12 November 2010 18:56):
@Harald

Jag menar inte att begränsa antalet platser, utan att man flyttar parkeringarna från gatorna till (lika många eller fler) platser i utkanterna. Självklart inte heller menar jag att man skulle införa nåt slags stoppförbud för yrkestrafik.

Hur det blir med konkurrens mellan stormaknader och butiker i staden låter jag vara osagt. Jag handlar rätt ofta på stormarknad utan att köra bil.

@Gustav
För tydlighets skull, jag föreslog inte att förbjuda bilar. Bara att förbjuda bilar att parkera inne i stan (utom på parkeringsplatser eller garage vid utkanterna). Fundera på det nästa gång du letar parkering, eller står i kö bakom någon som håller på att parkera.

Skulle det verkligen vara så otänkbart att flytta parkeringen av bilarna till innerstadsgränserna?

Även om man bygger ut kollektivtrafiken?
 0
Gustav Svärd (12 November 2010 19:22):
Är det värt att tänka så för att se vad för nya lösningar som kan komma fram? O ja.
Tror jag att ditt förslag är en idé som skulle ge bra resultat? nej. Dels tror jag inte på att det är letande efter parkering som utgör en så stor del av biltrafiken inne i stan (skulle gärna se undersökning på det, jag kan ha helt fel ty jag har aldrig kört inne i stan). Att förbjuda parkering inne i stan är att i praktiken förbjuda privatbilismen inne i stan (då det är just dörr-till-dörr resan som är bilens stora fördel, inget väntande, inget byte), vilket IMO är alldeles för hårt. Den ska inte uppmuntras, men inte heller förbjudas. Skulle kunna fungera i en liten stad, av storlek Gamla Stan, men i en stad som förhoppningsvis är dubbelt så stor som dagens innerstad om några årtionden... nej.
 0
Magnus Orest (12 November 2010 19:48):
Harald, jag tycker att du har en väldigt bra poäng. En stad helt utan bilar är i mina ögon inte rimligt. Däremot känns en stad utan regelrätt bilberoende som ett väldigt bra koncept.

Så vad menar jag då med bilberoende? Jo, att man behöver bil i sin vardag för att klara av att leva ett normalt liv. Dvs att man trots att man har ett stillasittande jobb utan dagliga resor behöver bil för att ta sig till jobbet, hämta/lämna barn på dagis, handla eller komma ut på fritidsaktiviteter.

En del människor behöver bil, och så är det med det. Det är ingenting som vi inom YIMBY ska förneka eller bortse från. Kanske arbetar man inom vården och jobbar på tider som gör det hopplöst att resa kommunalt. Kanske arbetar man inom byggsvängen och måste dagligen ta sig till nya områden som ännu inte har kollektivtrafik. Om man behöver tillbringa en stor del av den totala restiden med att vänta på tåg och bussar som går sällan eller skulle tvingas gå flera kilometer per dag mellan busshållplats/station och arbetsplats är man beroende av bilen. Ett sådant liv utan bil skulle troligtvis innebära ett liv utan fritid.

Just därför är det bra att satsa på att bygga stad som skapar bra underlag för kollektivt resande och service i närområdena. För att bygga bort massbilismen måste vi bygga bort bilberoendet - inte parkeringsmöjligheterna. Samtidigt bör vi ställa oss frågan om den här livssituationen ska betraktas som norm. Just Stockholm är en väldigt "tjänstemannatät" stad, där många har just stillasittande jobb utan dagliga resor. I det perspektivet känns det därför fel att varje lägenhet ska ha minst en p-plats.

Det är viktigt att vi skiljer mellan de som har bil för att de verkligen behöver bilen, och de som har bil för att de vill ha bil. I det föregående fallet är bilen nödvändig, i det andra en livsstilsfråga.
 0
Anders Ryding (12 November 2010 19:56):
Nu förstår inte jag varför det skall vara byggbolagens sak att ordna parkeringsplatser. Det borde vara stadens och kostnaden borde betalas av bilisterna. Bilar fyller definitivt en funktion sen är väl frågan om de måste kanta alla gator. jag skulle helst se att man byggde fler garage och sedan höjde avgiften ordentligt för att stå på gatorna.
Här i Hornstull bor det företrädesvis singlar och par utan barn ändå är det proppfullt med bilar längs gatorna. Det kan ju inte vara så att alla dessa människor måste ha bil. Man väljer det för att man har ekonomi för det. Då borde man också betala mycket mer för vad det kostar samhället.
Sedan det här med Norra Djurgården. Återigen bygger man något som ingen egentligen vill ha i praktiken. Dålig integrering med innerstan. Långt till kommunikationer (förhållandevis) och ganska lågt exploaterat. In flyttar barnfamiljer som troligen röstar mp men som i praktiken inte är beredda att göra så mycket uppoffringar. Sedan följer kravlistorna...
Hela projektet är fånigt och syftar bara till att locka hit studiebesök från asien och framstå som ett gott exempel när det egentligen bara blir misslyckat.
Vill man göra något för miljön så börja med att underlätta för oss andra att sortera och slänga vårt avfall. Jag vet inte hur många uttjänta glödlampor som ligger här hemma och jag missar alltid de få tillfällen som jag kan göra mig av med dem i närområdet. Snart slänger jag dem i soporna. För att inte tala om källsorteringen på våra gator som ser för djävliga ut och alltid är överfulla.
 0
Alexander Åkerman (12 November 2010 22:01):
P-normen har alltför många baksidor för att vara ett effektivt verktyg att tillgodose boende-parkeringar. Då den fördyrar och försvårar nybyggande, döljer kostnaden för massbilismen, tar upp värdefull mark och därmed sprider staden och bygger fast oss i onödigt bilberoende.

Jag skulle vilja ha ett nytt verktyg för att tillgodose boendeparkeringar. Ponera att en ny stadsdel byggs ta t.ex det debatterade norra djurgårdsstaden. Istället för att alla nybyggen ska ansvara för sina egna boendeparkeringar så har man ett fåtal centraliserade och automatiska parkeringstorn uppförda och ägda av stockholmsstad. På så sätt blir nybyggen fria från parkeringsnormen vilket ger förutsättningar för billigare bostäder och högre exploateringsgrad. Parkeringskaos undviks och onödigt bilåkande minskas av att avståndet mellan parkering och bostad har ökat till låt säga en promenad på 5 min.
 0
Henrik Hall (15 November 2010 00:39):
Är det bara jag som oroas över den planerade paternalismen som verkar vara inplanerad i Norra Djurgårdsstaden?

http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​press-​pa-​boende-​om-​sund-​livssti.​.​
 0
Jan Wiklund (15 November 2010 15:16):
Med tanke på att numera hälften av Stockholms yngre medborgare (mellan 18 och 30) struntar i att ta körkort förefaller Valeskogs omsorg lite missriktad.

Dessutom minskar faktiskt bilägandet i Sverige - se http:​/​/​miljobarometern.​stockholm.​se/​key.​asp?​mo=​7&dm=​4&.​.​
 0
Daniel (16 November 2010 11:52):
Jag gillar Yimby men ni tjatar för mycket om parkeringsnormer. Sanningen är den att hur mycket ni än diskuterar detta så går det inte att få bort bilismen, människan älskar att ha sin bil och friheten att kunna ta sig var som helst när som helt – oavsett om man bor i staden eller på landet. Bilberoendet är alltså något människor till stor del faktiskt själva valt. Många jag känner tycker det är "roligare" och "trevligare" att ta bilen till exempelvis Barkaby handelsplats än det är att trängas på tunnelbanan för att shoppa inne i stan. Att några ungdommar i stockholm väljer att inte ta körkort, vilket wiklund skriver, betyder inte att de kommer leva ett liv utan körkort. När barnen kommer är intensivkursen ett faktum och kombin införskaffad. Parkeringar är en förutsättning för att de flesta vill bosätta sig i ett visst område och staden är inte en stad om den inte har en pulserande trafik för det är trafiken som gör staden levande. Att bygga områden med få parkeringsplatser kan leda till två saker: Ett område som känns dött, tyst, otryggt och sömnigt eller ett område med ett konstant parkeringskaos där halva kvällen går åt till att slåss om lediga parkeringsplatser. Det är alltid bättre att bygga för många än för få. Man vet aldrig hur framtiden kommer se ut med elbilar och liknande. Men bygger man bara "rätt" stad med mysiga stadskvarter så kommer de flesta röra sig till fots i sina egna kvarter.
 0
Anders Norén (16 November 2010 15:37):
Daniel: Ponera att det du skriver är korrekt, dvs. att parkeringsplats är en förutsättning för att man ska vilja flytta till ett område. Är detta då inget som byggherrarna själva kan ta ansvar för att ordna? De vill väl inte bygga osäljbara (=parkeringsplatslösa) lägenheter?
 0
Magnus Orest (16 November 2010 20:59):
Intressanta synpunkter, Daniel. Det är alltså bilarna i staden som gör den levande, och inte människorna? Betyder det att städerna i princip var döda innan bilen uppfanns?
 0
Ebert (16 November 2010 23:35):
@Daniel
Jag gick igenom det du beskriver, skaffade barn, körkort och en kombi. Men vi tröttnade på alla kostnader kring bil och andra praktiska problem så den såldes efter ett år. Numer hyr eller lånar vi bil om vi behöver, tyvärr finns ingen bilpool i närheten. Visst fanns det fördelar med egen bil men i slutändan så övervägde nackdelarna. Det går alltså alldeles utmärkt att ha barn och vara utan bil.
 0
Daniel (17 November 2010 12:12):
Magnus, jag skulle gärna vilja prova på att bo i en stad innan bilismen kom till om det var möjligt =)
Jag vet inte hur staden upplevdes på den tiden då vi hade häst och vagn, eller ännu tidigare. Men staden idag (kanske för städer numera är större, annan bebyggelse, arkitektur?) blir så öde utan bilar att jag upplever tystnaden som otrygg, människor är så tysta också (såvida de inte är packade). Gå ut på en stadsgata utan bilar och det är så tyst och deprimerande att man vill hänga sig.

Ebert, jag har inte barn än men vad jag har hört från mina vänner (med barn) är att de desperat sparar ihop till en andrabil i hushållet eftersom den första alltid är upptagen. Jag har fått uppfattningen att det mer eller mindre är omöjligt att ta bussen med barnvagn och hinna med allt som ska göras under dagen utan bil. Barn utan bil fungerar kanske om man bor väldigt central och har nära till både jobb , skola och matbutiker – något de flesta av oss inte har.(har du?)
 0
Magnus Orest (17 November 2010 14:06):
Daniel, tänker du på någon speciell gata utan bilar som känns så "tyst och deprimerande att man vill hänga sig"? Drottninggatan kanske? Västerlånggatan? Eller Biblioteksgatan?

Bilarna skapar inte i sig liv och rörelse på gatorna. Det är de människor som sitter i bilarna som gör det. Någonting människorna även gör - och gör bättre - om de inte sitter i bil.

Av det du skriver får jag intrycket att du är väldigt van vid just glesa och bilberoende förortslandskap utan någon lokal service att tala om. Därför drar du den felaktiga slutsatsen att det krävs fordonstrafik för att skapa liv. Eftersom jag själv brukar röra mig i miljöer som är raka motsatsen vet jag att din slutsats är fel. Dessutom bor jag i Årsta som är intressant att studera i det avseendet. De gator som främst fungerar som vägar (dvs bilanpassade) har minst liv, medan de som är mer anpassade för människor är mest levande. Varför? Jo, därför att trafiken tränger ut människorna. Det handlar om ett begränsat utrymme, och det ena brer ut sig på det andras bekostnad. Mycket utrymme för trafik skapar utglesning och drar ner underlaget för lokala verksamheter som butiker, restauranger och kollektivtrafik. Försvinner underlaget försvinner folklivet.

Tyvärr verkar du inte förstå det sambandet. Du tycker om bilar, och det respekterar jag. Men du verkar se massbilismen som norm. Kanske för att du helt enkelt är van vid bilberoende samhällen och bostadsområden? Det är du dock inte ensam om. Den föreställningen är väldigt inrotad hos många, och det kommer att dröja länge innan "jamen-var-ska-man-ställa-bilen"-folket kommer till insikten att massbilismen inte skapar stadsliv, utan dödar det.
 0
Jan Wiklund (17 November 2010 16:03):
Magnus - vi behöver inte argumentera för eller mot bilar i den här tråden. Här handlar det om huruvida myndigheterna ska beordra oss att ha p-plats oavsett om vi har bil eller ej. Och om huruvida det är vettigt att alla stadsdelar ska beordras ha samma biltäthet som de som ligger längst ut.

Allt färre skaffar bil. Allt färre skaffar körkort. Det borde väl lämpligen få sitt uttryck i att det byggs allt fler stadsdelar efter deras behov som inte skaffar bil. De som har bil har ju faktiskt alla valmöjligheter i världen ändå.
 0
dd (18 November 2010 12:00):
Problemet i Hammarby Sjöstad är ju inte att parkeringarna är för få, det är att ingen vettig kollektivtrafik finns... Så länge tvärbanan inte är färdigbyggd in till stan (slussen) är det helt enkelt för besvärligt att åka kollektivt, och jag tror många då hellre väljer att åka bil.

Själv håller jag på att flytta därifrån just på grund av att jag tröttnat på att det är så besvärligt att ta sig dit.
 0
Jan Wiklund (22 November 2010 18:08):
Dd: Suck, ja! Det "miljövänliga Hammarby Sjöstad" är en bluff. Dålig kollektivtrafik, parkeringsdäck och en motorväg som stryker förbi lockar inte direkt till miljövänligt beteende.
 0
Anders Norén (22 November 2010 19:38):
Hammarby Sjöstad har väl fortfarande ett totalt parkeringstal på 0,55 platser per lägenhet? I mina ögon signalerar det i alla fall att "om du tror att du kommer att behöva bil så flytta inte hit". Att ta sig dit är väl inte hälften så svårt som att hitta någonstans att ställa bilen?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter