Utskrift från www.yimby.se
....

Förena det nya med det befintliga

 
Stockholm växer. Det nya behöver plats, men innebär det nödvändigtvis att det befintliga måste bort? Eller kan vi låta det nya samsas om utrymmet med det befintliga? Nu i dagarna blev frågan återigen aktuell när Lars Epstein skrev ett blogginlägg om den lilla blomsterkiosken vid stadsbiblioteket på Odengatan. Den är nu hotad eftersom staden vill bygga ett cykelställ på samma plats, och kiosken har inte heller blivit anvisad någon ny plats.

Inom YIMBY ser vi gärna att staden växer, utvecklas och förtätas. Men som det här exemplet visar är frågan om det nödvändigtvis måste ske på bekostnad av sådant som redan existerar i staden. Det finns flera exempel som visar på hur angelägen den här frågan är. Ett av dem är badhuset i Aspudden som nu är rivet. En rivning som genomfördes trots aktiva protester från både boende i området och människor som rest dit från andra delar av Stockholm för att visa sitt stöd. Var rivningen nödvändig?

Här kan det bli ett nytt cykelställ
Här kan det bli ett nytt cykelställ... Men räcker inte ytan till både kiosk och cykelställ?

Både frågan om badhusets öde och blomsterkioskens framtid bör ställas till Madeleine Sjöstedt (Fp), som när badhuset revs var idrottsborgarråd och nu är fastighetsborgarråd, och därmed ansvarig i båda frågorna.

I frågan om blomsterkiosken har dock Sjöstedt reagerat och gett tjänsemännen i uppdrag att titta på en alternativ lösning. Det kan ses både som någonting positivt och negativt. Positivt eftersom vad som kanske vore ett helt onödigt ingrepp eventuellt stoppats, samtidigt som det är negativt eftersom det visar att dessa frågor måste uppmärksammas antingen i massmedia eller på någon välbesökt blogg för att staden ska tänka om - hur många liknande fall finns det som inte har fått sådan uppmärksamhet och därmed inte heller någon "specialbehandling" från politikerna?


Kanske framme vid körbanan? Eller är utrymmet reserverat för utslängda julgranar?

Frågan är dock betydligt större än dessa två exempel. Huvudfrågan är nämligen om det verkligen krävs rivningar och flyttar för att staden ska kunna utvecklas. Staden behöver nya cykelställ. Cykelställ är en bristvara i Stockholm, vilket flera av oss som är cyklister kan intyga. Dessutom behöver systemet med lånecyklar byggas ut med nya lånestationer, vilket i sig har försvårats av att det är svårt att få loss mark att placera ut lånestationerna på. Men oavsett om det är fråga om vanliga cykelställ eller lånestationer är de inte så utrymmeskrävande att vi slentrianmässigt behöver riva eller flytta verksamheter som redan finns i staden för att de ska få plats.

Eller kanske här, i hörnet mellan kiosk och trappa?
Eller kanske kan cykelstället stå här, i hörnet mellan kiosk och trappa?

Som cyklist anser jag att det är precis tvärtom. Om det är fråga om att bygga ett vanligt cykelställ vore det optimalt att bygga det just i anslutning till den lilla blomsterkiosken på Odengatan. Det innebär nämligen att cykelstället hamnar där det är mycket folk i rörelse, och det i sin tur innebär att risken att cykeln blir stulen minskar betydligt. Man blir helt enkelt mindre benägen att klippa eller tvinga upp ett lås med bultsax eller domkraft om det måste göras framför ögonen på folk. Den typen av jobb utför man helst ostört. Cykelstölder är ett problem som annars är väldigt utbrett i Stockholm, även om myndigheterna inte alltid tycks förstå det.

Är det fråga om en lånestation kan den troligtvis placeras ut något hundratal meter åt något annat håll utan att människorna får svårt att hitta den. Det ser dock inte ut att saknas utrymme på platsen.

Sedan får vi inte glömma verksamheten i sig. Blomsterkiosken tillhör den typ av småskaliga verksamheter som gör stadslivet mer levande. Bara det i sig - liksom det faktum att verksamheten går runt - räcker gott och väl för att motivera dess existens. Utan blomsterkiosken kommer sträckan mellan Sveavägen och Läkarhuset att förvandlas till en ren transportsträcka om man inte väljer andra sidan av Odengatan där det finns gott om butiker och serveringar.

Cykelställ behöver inte ta så mycket plats.
Cykelställ behöver inte ta så mycket plats. Som bonus får staden ett litet upplag för snö?

Med den här artikeln vill vi ge Madeleine Sjöstedt och Folkpartiet i Stockholm en liten tankeställare. Folkpartiet gick i Stockholm till val på just mostånd mot förändringar i staden. Dock i första hand motstånd mot nybyggen som höghus och liknande. Men hur kommer staden att utvecklas om man säger nej till nybyggen men ja till rivningar? Det talar inte direkt för en sund utveckling av staden och stadslivet.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Hans Stålner (15 Januari 2011 18:15):
Just en blomsterkiosk ska man nog vara rädd om, i alla eller de flesta lägen och i alla städer. Bidraget till stadslivet är stort och viktigt.

Jag tror att man kan ge politikerna i Stockholm en ledtråd: titta på hur mycket utrymme biltrafiken upptar jämfört med andra trafikslag. Gör sedan en rimlig framtidssatsning som begränsar biltrafiken och som skapar utrymme för t.ex. cykelparkeringar.

Ja, jag är smått ironisk. Ta ett par parkeringsplatser för bilar och ställ dit ordentliga cykelställ; eller minska bredden på gatan och skapa ordentliga cykelstråk med parkeringar.

Det är enkelt. Problemet är att detta inte kommer att hända med nuvarande beslutsfattare. Bilen är en helig ko.
 0
Alf . (15 Januari 2011 18:54):
Någon som kan försöka länka ihop "förena det nya med befintliga" till http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​stockholm-​vaxer-​rekordsnabbt och "bloggat på artikeln" Då syns yimby lite mer.
 0
Magnus Orest (15 Januari 2011 21:59):
Bra synpunkt där, Alf. Ska länka in den.

Tore, visst är det så. Fast det blir mer underhållande när det är fråga om mer renodlade cykelställsfrågor, dvs när lokala NIMBY-grupperingar börjar mobilisera för att visa sitt motstånd mot planerade cykelställ (eller liknande förändringar) som inte innebär att någonting annat hotas av rivning. ;-)

Hans, vi ska aldrig säga aldrig. Nu har vi ju faktiskt ett cyklande stadsmiljöborgarråd i staden. Och det är som du skriver att en p-plats för bilar kan bytas ut mot plats för kanske 10 cyklar.
 0
YKW (15 Januari 2011 22:14):
Ett cykelställ mot en blomkiosk. Stenhård batalj i en stenhård tid :-)
 0
Martin Ekdahl (15 Januari 2011 22:17):
Tanken på att stadshuset backade om att riva annexen vid stadsbiblioteket känns ju i alla fall hoppingivande. Den gången var de bra mycket mindre backningsbenägna och nu känns det som att de redan tar första stegen. Så putta på, alla som vill att kiosken ska få finnas kvar. För mig är kiosken en del av det som jag älskar med Stockholm; brokigheten som ger staden dess dynamik och liv. Jag betackar mig för att politikerna tar ifrån staden dess själ.
 0
Magnus Orest (15 Januari 2011 22:50):
Martin, jag tror att det är svårt att jämföra. Rent logiskt sett är det nog bra mycket mer prestige i frågan om ett nytt annex till stadsbiblioteket än om ett cykelställ ska gjutas fast precis där eller några meter längre bort. ;-)

Å andra sidan tycker jag själv att det är viktigt att se bortom den aktuella frågan i sig, och se till vad den representerar. För min egen del är en liten blomsterkiosk inte i sig så viktig (kör med plastblommor hemma och tar sällan med mig blommor till andra), däremot har den stor betydelse i frågan om vad den representerar. Och det är som du själv skriver just det här brokiga och levande stadslivet.

Att riva eller flytta den här typen av småskaliga verksamheter som inte anses "viktiga" nog är att ge gentrifieringen hjälp på traven, och det innebär att vi tar ytterligare ett steg mot innerstaden som ett slätstruket och likriktad reservat som där det bara finns plats för det exklusiva. I själva verket skulle jag vilja vända på den här utvecklingen och göra plats för den här typen av brokighet i områden där gentrifieringen redan har gått väldigt långt. Gatukök/kebabhak på Biblioteksgatan? Serietidningsantikvariat vid Stureplan? Second hand-butik på Strandvägen? OK, nu spånar jag bara - det vore svårt för den typen av verksamheter att klara lokalhyrorna i de lägena - men jag tycker att det är onödigt att staden aktivt arbetar för att tvinga bort sådana inslag i stadslivet genom rivningar och liknande.
 0
Martin Ekdahl (16 Januari 2011 21:05):
Magnus O:

Jag instämmer. Det är redan svårt nog för de småskaliga verksamheterna som inte tillhör stora kedjor. Hyrorna kan vi nog inte påverka alltför mycket utan att kommun och landsting går in och lägger sig i alltför mycket. Där gäller det huvudsakligen att bygga, bygga, bygga tills hyrorna når rimliga nivåer. Det tror (eller hoppas) jag åtminstone i min naivitet. Men att kommunen aktivt går in och jämnar små kiosker med marken för att bana väg för cykelställ är bara att göra ont värre. I stället borde de värdera kiosker och dylika verksamheter för vad de bidrar med till stadslivet och stadsbilden. För inte vill väl politikerna se en stad som enbart består av filialer till stora kedjor och vars utbud knappt skulle kunna urskiljas om man jämförde med ett köpcentrum längs motorvägen? Eller så är jag verkligen naiv. ;)
 0
Palle_P (17 Januari 2011 16:14):
Det slår mig när man går genom stadsdelar som Kungsholmen och Vasastan, att stora (hårdgjorda - plattor etc) ytor är dåligt utnyttjade och dessutom estetiskt problematiska. De har föga betydelse i praktiken för framkomlighet och andra vaga slagord. Behövs trottoarer med fyra meters bredd...? Gatuparkering ska tydligen minimeras, jaha, då får fastighetsägarna satsa desto mer på p-platser och p-hus på bekostnad av bostadshus.

Det finns alltid någon som kommer att säga att trottoarerna måste vara fyra meter breda så att julgransförsäljarna får plats. Är det inte det så är det något annat.
 0
Palle_P (17 Januari 2011 16:17):
PS. Självklart måste vi vara medvetna om rörelsehindrades vardag i framkomlighetssammanhang. Det handlar ju inte om att belamra gatuutrymmet utan att ha en sund balans där skrivbordsprodukterna stuvas undan i tid.
 0
Alf . (17 Januari 2011 20:55):
Det står att kiosken är cirka 70år och att Yimby gillar "den typ av småskaliga verksamheter som gör stadslivet mer levande."

Det känns som att "den typ av småskaliga verksamheter som gör stadslivet mer levande." oftast är gamla småbyggnader men finns det några möjligheter att nya sådana här typer av småskaliga verksamheter skapas?

Det jag menar är kan någon idag slänga upp ett nytt litet träskjul på någon lämplig plats och sälja något?

Det finns exempelvis korvvagnar men ett träskjul med blomförsäljning är lite mer avancerat, och det kanske finns en marknad för små frisörer/kiosker/fiskaffärer/korvaffärer och liknande i små fasta enkla billiga träskjul runt omkring i stan på lämpliga platser?
 0
Magnus Orest (17 Januari 2011 22:24):
Alf, det är en intressant fråga. Jag tror dessvärre att det är svårt, eftersom det blir en fråga om att "förändra stadsbilden", och om man kommer så långt blir frågan sedan om vad lagen säger om ditten eller datten. Ofta blir det nog fråga om små paviljonger som ska byggas enligt olika normer och då blir kostnaderna kanske så höga att en sådan verksamhet får det svårt att gå runt.

Men om det är fråga om mobila enheter? Då borde det vara lättare. Då är det ju ofta fråga om att ställa upp ett fordon och inte en byggnad.

Om man kan klassa en "verksamhetslokal" som friggebod är en annan fråga - då blir det en annan fråga om bygglov och liknande. Kanske?
 0
Jimmy G (18 Januari 2011 19:59):
Det verkar ju fantastiskt logiskt att placera cykelställ just där det finns någon eller några verksamheter eftersom det är där de behövs. Då får man nära från sin parkerade cykel till (i det här fallet) blomsterkiosken.

Att tvinga cyklister att cykla från sina bostadsområden till funktionsseparerade "cykelparkeringsområden" för att sedan gå till butiken, kiosken o.s.v förstör lite vitsen med att cykla. Måste man ändå gå en bit kan man lika gärna ta bussen, eller varför inte bilen, då det verkar som de får parkera alldeles utanför kiosken...
 0
Herbert Tingesten (18 Januari 2011 21:37):
Cykelställ är överreklamerade ändå. Använd fotstödet eller luta hojen mot en vägg!
 0
Martin Ekdahl (19 Januari 2011 11:27):
"Cykelställ är överreklamerade ändå. Använd fotstödet eller luta hojen mot en vägg!"

Jag brukar kedja fast den vid ett stuprör.
 0
Magnus Orest (19 Januari 2011 11:42):
Det viktiga för mig är inte att ha någonting att ställa cykeln mot, utan att låsa fast den i. IMHO den viktigaste funktionen för cykelställen i innerstan. Och det är bra, eftersom det gör att de kan designas väldigt enkelt men ändå fylla sin funktion.
 0
Herbert Tingesten (19 Januari 2011 11:54):
Stuprör, staket, järngaller, trafikmärken, broräcken, byggställningar, lyktstolpar... kan inte minnas när jag kedjade fast cykeln i ett cykelställ på stan senast. Är det bara den funktionaliteten man är ute efter så borde järnringar i väggarna vara bättre och mer lättplacerade.
 0
Magnus Orest (19 Januari 2011 12:05):
Nja, det är ju inte riktigt så enkelt, Herbert. För att cykeln ska stå säkert behöver ramen förankras på något sätt, och med järnringar i väggen innebär det då dels att de måste sticka ut en bit, och dels att de måste sitta med ca 2 meters mellanrum. Blir inte så mycket utrymme då. Med cykelställ kan man däremot "packa" cyklarna sida vid sida och få plats med ganska många på en ganska liten yta.

http:​/​/​www.​o-​zone.​nu/​content/​article123/​designkoncept_​.​.​
 0
Herbert Tingesten (19 Januari 2011 12:14):
Finns det så många platser där cyklarna behöver packas tätt? Tunnelbane- och järnvägsstationer förstås, men på andra platser? Är det verkligen någon större cykelträngsel utanför Stadsbiblioteket?
 0
Magnus Orest (19 Januari 2011 12:17):
Nix, inte där, eftersom det inte finns någonstans att låsa fast cykeln. ;-) Däremot brukar det vara gott om cyklar uppe vid Odenplan där det finns både cykelställ och räcken som man kan låsa fast sin lilla ögonsten i. Om det sedan är fråga om orsak eller verkan kan man ju diskutera.
 0
Anders Norén (19 Januari 2011 14:03):
Herbert: Finns det någonstans i staden där det är så gott om utrymme att vi kan kosta på oss att ställa cyklarna glest?
 0
Daniel (19 Januari 2011 17:02):
Om man ska bygga nya/nytt hus osv så kan man väl i ett hörn på huset inrätta ett cykelparkeringshus? Det borde inte vara så svårt egentligen. Risken för mekaniska problem finns men man får nog inte köpa in ett för billigt system.
 0
Herbert Tingesten (20 Januari 2011 01:14):
Anders: En cykel tar väl samma plats på gatan oavsett om den är parkerad "glest" (intill en lyktstolpe) eller "tätt" (i ett cykelställ)? Problemet med cykelställ är att de tar mer plats i anspråk än cyklarna som står parkerade där om det inte är helt fullt.

Magnus: Själv brukar jag ställa cykeln på stadsbibblans gård när jag har ärende dit och låsa fast den i räcket. Funkar utmärkt.
 0
Maria (20 Januari 2011 19:12):
Om jag minns saken rätt så är gatan tvärs över (Hagagatan) en återvändsgata, som utan att störa för mycket borde gå att "korta av" för att ge utrymme för ett cykelställ? Kan inte minnas att den är utvidgad för att man ska kunna svänga runt där... Det som skulle försvinna är 4-5 parkeringsplatser, och benägenheten att köra fel in i den lilla fickan.
+1
Alf . (4 Februari 2014 16:03):
"Det rivs som aldrig förr i Stockholm"
http:​/​/​www.​svd.​se/​nyheter/​stockholm/​nya-​motiv-​bakom-​ri.​.​
http:​/​/​www.​svd.​se/​nyheter/​stockholm/​vag-​av-​rivningar-​i.​.​

Om de nu håller på och river så borde de bygga rejält när de bygger nytt inte bara en liten förtätning utan minst +50% högre exploatering borde det vara pågrund av all trängsel.
Vet inte hur det är nu men skulle gissa på +10% eller något.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter