Utskrift från www.yimby.se
....

Öka närvaron till de gröna kilarna

 
Jag använder gärna våra gröna kilar för att paddla kajak eller koppla av. Men det finns ett problem. Jag äger ingen bil, och då är det krångligt att ta sig till dessa grönområden. Men det finns hopp. Förtätar man och bygger ut kollektivtrafiken utanför kilarna så kan man faktiskt öka känslan av grönska för stadsborna.

Expansionen utanför innerstaden har främst skett längs järnvägarna och bilvägarna. Det har lett till att gröna kilar uppkommit mellan bebyggelsen. Dessa gröna kilar används idag som rekreationsområden för människor och som spridningsvägar för vissa grupper av djur som trivs i dessa miljöer. Idag sker det en debatt om man ska förtäta förorter och innerstad och låta de gröna kilarna finnas kvar, eller om man ska glesa ut staden över grönområdena. Det förekommer också en debatt om man ska förtäta runt grönområden såsom Kungliga Nationalstadsparken.

Stadens parker duger ofta fint åt mig, men ibland vill man göra saker som kräver större grönområden. Då kan man besöka de gröna kilarna. Men det finns ett problem. Jag äger inte en bil, och då är det krångligt att ta sig till dessa grönområden.


Typiskt gränssnitt mellan grön kil och bebyggelse i Stockholm.

För att ta reda på varför så tog jag en titt på webbens karttjänster. Jag märkte att det finns vissa typer av bebyggelse som dominerar gränsområdena mellan grönkilarna och bebyggelsen. De typer av områden som i det närmaste har monopol på grönkilarna är handelsplatser (ex Kungens Kurva), industriområden, villaområden och storskaliga funktionlistiska bostadsområden (ex Miljonprogram). Dessa typer av områden har en sak gemensamt. De är i första hand gjorda för biltransport. De skapar också långa avstånd och barriärer till kilarna vilket missgynnar fotgängarna.

En del människor drömmer om att köpa villa nära en grön kil. Det har jag respekt för. Samtidigt ger villaområden dåligt underlag för kollektivtrafik och de drygar ut avstånden mellan de täta områden där de flesta bor och de gröna kilarna. Jag tycker därför att vi borde ha fler alternativa boendekoncept nära de gröna kilarna än villor.

En del människor ser negativt på förtätning i angränsning till grönområden. Men det finns områden som skulle må bra av förtätning. Det kan ge fler möjlighet att nå de gröna kilarna till fots. Om vi förtätar med miljöer som är anpassade för kollektivtrafik så kan vi också öka möjligheten för folk som bor längre bort att nå grönområdena på ett miljövänligt sätt. En smart förtätning kan alltså öka närvaron av det gröna för stadsborna.


Villaområden är vanligt förekommande i angränsning till gröna kilar.


Är man lycklig bilägare kan man enkelt nå naturupplevelser. Men åker man kollektivtrafik är det svårare.


Även de storskaliga funktionalistiska områdena är främst anpassade för bilen. Här finns det en stor förbättringpotential.


Det är vanligt med motorvägar intill de gröna kilarna.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas Öhrström (26 Februari 2011 13:11):
Gissar att det finns en tanke att bebyggelsen successivt ska anpassas till det gröna, vilket betyder att det sker en successiv utglesning ju närmare man kommer (med villor eller punkthus i "park"). Vad innebär detta? Jo när trycket på exploatering ökar tar man lätt dessa randområden i anspråk med ytterligare punkthus (gäller exempelvis Årstaskogen). Man ändrar således i ett slag inte karaktären påtagligt. Men om kilen är smal kommer den successivt att försvinna och ersättas av ett glest hus-i-park-landskap.

I de fall där det gröna istället gränsar mot en stadsfront kommer en exploatering i själva grönområdet ändra karaktären påtagligt. Sådan förtätning är därmed mindre frestande än den första. Vem skulle exempelvis komma på idén att smälla upp ett bostadspunkthus i Vasaparken (korsningen Dalagatan-Odengatan)?
 0
Martin Ekdahl (28 Februari 2011 21:58):
Istället för en skog av träd blir det en skog av punkthus...
 0
AndersJ (4 Mars 2011 11:25):
Alternativet ar ju att ta pendeln, Saltsjobanan, Roslagsbanan etc lite langre ut till t.ex. Tullinge, Rosersberg, Lindholmen eller Fisksatra (eller Akalla, Bjorkhagen etc). Har kan infrastrukturen och informationen forbattras.

Tar det inte for osannolikt att en mer tat stadsfront mot kilarna skulle kunna ge dessa ett mer gediget skydd pa sikt. Intressant att debatten delvis kretsar kring huruvida man ska fortata UTANFOR nationalstadsparken eller inte.
 0
M (13 Mars 2011 22:33):
Niklas Öhström skriver "I de fall där det gröna istället gränsar mot en stadsfront kommer en exploatering i själva grönområdet ändra karaktären påtagligt. Sådan förtätning är därmed mindre frestande än den första. Vem skulle exempelvis komma på idén att smälla upp ett bostadspunkthus i Vasaparken (korsningen Dalagatan-Odengatan)?

Det verkar ju osannolikt men på Söder naggas ständigt grönskan i kanten. Ringvägens närhet till grönska ska enligt planerna blockeras av en mur av hus.
 0
Martin Ekdahl (14 Mars 2011 15:36):
M:

Då får alltså de boende i de nya husen och inte bilarna tillgång till grönskan.
 0
Niklas Öhrström (14 Mars 2011 15:44):
M:
Nu känner jag inte till någon "mur" som ska byggas mellan Ringvägen och Tantolunden (om du har något länk som visar på motsatsen får du gärna posta den här). Men Tantolunden är ett exempel på grönområde, vars gräns mestadels består av en uppluckrad (ickestads-)struktur. Detta är extremt tydligt i norr. Men även mot Ringvägen är det inte helt optimalt, med ett gigantkvarter, som totalt saknar lokaler mot Trottoaren. Ringvägen har här karaktären av transportled snarare än flanörvänligt stråk. Därutöver ligger det en parkeringsplats som buffert mellan Ringvägen och Tanto. Slutligen har denna koppling sin beskärda del av trafikseparering (ett arv från tiden då järnvägen hade en nordligare bana).
 0
Johnny Wahlström (14 Mars 2011 19:09):
Nu vill stadsmuseet kunna kulturmärka mellanrummet mellan bostäder. Det kanske inte har direkt med gröna kilar att göra, men ett intressant vapen att stoppa förtätning och skapande av stadsrum (om det är det man är ute efter, vad vet jag?). Så klart det finns bevaransvärda mellanrum att skydda, allt hänger på hur man använder denna metod att K-märka.

http:​/​/​www.​svd.​se/​kulturnoje/​nyheter/​grona-​ytor-​ska-​ku.​.​
 0
Martin Ekdahl (15 Mars 2011 13:00):
Johhny W:

Utan att vara vidare insatt i förslaget tycker jag att det låter som helt fel väg att gå. Ett rent utvecklingsfientligt initiativ som (vilket du även poängterar) syftar till att förhindra den nödvändiga förtätningen. Varför inte k-märka hela staden och förbjuda all utveckling?
 0
M (19 Mars 2011 15:36):
Martin Ekdahl: Du förutsätter alltså att det är bostäder som ska byggas och att ingen redan bor mitt emot?

Niklas:Det gäller hela ringvägen, inte bara mot tanto. Parkeringsplatsen du nämner är väl det som för inte alls länge sen var Tantogården. Ett fantastiskt litet nöjesetablisemang med utomhusscen och dansbana. Sånt ska väl också få plats i en stad.

Men nu ska vi inte dra iväg inläggen för mycket från de gröna kilarna som det här faktiskt handlade om från början.
 0
Martin Ekdahl (28 Mars 2011 21:34):
M:

Det är min förhoppning och förväntan att det bland annat blir bostäder, ja.
 0
Niklas Öhrström (28 Mars 2011 22:22):
M:
För att vidare kommentera vad du skrev innan vi återgår till det gröna kilarna :)

Du skriver att det inte bara är mot Tanotlunden man tänkte bygga en mur (vilket inte är fallet), utan detta gäller hela Ringvägen. Men om du går Ringvägen från Skanstull till Zinkensdamm är den enda riktiga parken du passerar just Tanto. Varför skulle det vara fel att bygga intill vägen på andra ställen så att det blir en stadsdgata?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter