Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om kv Tora m i Bromsten

 


Förslaget till detaljplan omfattar den första etappen i omvandlingen av nuvarande industriområde till blandad stadsbebyggelse, möjliggör nybyggnad av ca 535 lägenheter, lokaler för centrumändamål och förskola samt anordning av gator, parker, Spångaåns vattenrum, teknisk infrastruktur och andra allmänna anläggningar.


YIMBY ställer sig mycket positiva till den planerade utvecklingen av området. Framförallt gestaltningsprogrammet är ovanligt trivsam läsning. Här skapas nya tydligt definierade parkrum och väldefinierade stråk. En variation eftersträvas av byggnadernas höjder och uttryck och bebyggelsens entréer får vända sig ut mot stråken, snarare än att vända dem ryggen.Det är positivt att biltrafik tillåts i området men också att hastigheten begränsas till 30km/h. Det är viktigt att god framkomlighet och plats också ges för cykeltrafik. Att det är ett uttalat mål i programmet att gatubredderna skall hållas nere för att skapa en småstadskaraktär är välkommet att läsa. Vi tror att området har goda förutsättningar att bli en trivsam ny stadsdel för den som önskar sig en småskalig men ändå urban miljö. Lösningar med gångfartsgator (shared space) bör också övervägas.

Vi vänder oss mot planprogrammets användning av ordet bostadsområde (som återfinns i löptexten trots målsättningarna att det ska vara mer än ett sådant). Målsättningen bör inte vara att skapa nya bostadsområden i Stockholm. Målsättningen bör istället vara att skapa nya stadsdelar med olika skalor.

Vi ser mycket positivt på planförslagets skrivningar om att låta området få byggas ut över en längre tid och med flera intressenter. Det skapar goda förutsättningar för dynamik inom både utformning och funktioner. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att planera hela områden i ett svep. En dynamisk och levande utbyggnad innebär att sådant som saknas kan tillföras efterhand. Att halvoffentliga rum tydligt identifieras som ett problem är en insikt som vi med glädje välkomnar.

Området föreslås att inte trafikeras med bussar, utan dessa ska passera utanför planområdet. Vi vill här poängtera att det är viktigt att staden arbetar för ett ökat resande med andra färdsätt än bil och en sådan dragning får inte tillåtas minska attraktiviteten i kollektivtrafikanvändningen.

Det är mycket glädjande att området planeras med plats för arbetsplatser och lokaler. I sådana stråk där det inte planeras för lokalytor - men där det finns anledning att anta att behovet kan öka i framtiden - bör så kallade bokaler användas. Det möjliggör en framtida omvandling om/när behoven av lokaler ökar.

Förgårdsmark bör i största mån undvikas, något som också identifieras i planprogrammet.


Del av fasader i norra kvarteren

Gestaltningsmässigt ser vi mycket positivt på de norra och västra kvarteren. Här används en varierad och i stor grad varm färgskala. Skalorna varierar, fasaderna är detaljrika och de sluttande taken skapar en vacker, varierande och intressant stadsbild.


Del av östra kvarteren

De östra kvarteren är inte fullt lika bra gestaltade, även om det också här finns en viss variation. Kartongarkitekturen gör sig här påmind och man får intrycket av att byggnaderna är avhuggna i höjdled. Arkitekturen verkar signalera en högre byggnad och man får intrycket av att man just tagit en idé om en högre byggnad och kapat av några våningsplan. Gestaltningen för dessa kvarter måste utvecklas vidare så att småskaligheten i skala också återfinns i fasaduttrycken.


Del av södra kvarteren

Inte heller det södra kvarteret är arkitektoniskt oproblematiskt. Här är färgerna i huvudsak grått och vitt - något som i det, under långa perioder mörka och grå, Sverige som vi bor i inte alltid är så lyckat. De gröna inslagen på de i övrigt grå och vita fasderna känns påklistrade och gestaltningen upplevs som tveksam. Även här upplever vi också arkitekturen som alltför fyrkantig. Återigen lådor.


Tornkvarteret

Tornkvarteret fungerar, trots att det också har en ganska fyrkantig form, relativt bra. Höjdvariationen skapar i sig en intressant variation som minskar intrycket av fyrkantighet. Fasadinspirationen från kvarteret Brovakten på Kungsholmen är dock inte helt oproblematisk. Många av våra medlemmar har uttryckt besvikelse över hur fasaden slutligen blev på detta hus, framförallt för att man så tydligt ser prefabelementen som skapar ett billigt intryck.

På det stora hela ser vi mycket positivt på utvecklingsområdet och utvecklingsprogrammet. Många problem inom tidigare generationers stadsplanering identifieras och tydliga riktlinjer stakas ut för den framtida utvecklingen.

Det är dock viktigt att riktlinjerna inte bara blir visioner, utan att dessa också verkligen efterlevs. Här finns det behov av vissa justeringar i de östra och södra kvarteren.Fasader. Klicka på bilden för större version.

Yttrandet kan läsas som PDF här.
Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (7 Februari 2011 00:35):
Trevlig läsning. Detta ser jag fram mot. Jag tror att kv Tora kan bli ett fint tillskott i norra Stockholms stadsmiljö.
 0
Linda L (7 Februari 2011 09:06):
Är uppväxt i Bromsten, och det ska bli så roligt att det äntligen händer något i denna del som är närmast att betrakta som industriellt slum.
 0
Erik Tysk (7 Februari 2011 09:53):
Man borde även fundera på att riva och bygga liknande bebyggelse där de gamla kasernerna står nu, ungefär i höjd med solvalla. In fact, om man slog på den stora trumman och byggde längs med hela ulsvundavägen mellan rinkeby och ulvsunda/annedal skulle man kunna skapa ett ganska hyffsat urbant område - ngt som man kan säga redan påbörjats med stora ursvik och annedal. Om man bara även byggde samman dessa genom att bebygga rissne skog/rissne gård samt nämnda kasernområde...
 0
Per Hagwall (7 Februari 2011 20:04):
Ser på det stora hela mycket lovande ut. (De södra kvarteren kan som synes behöva fixas till).

Just vid kasernerna vid Solvalla blir detsvårt att få till en vettig urban bebyggelse om man inte tänker sig ett Norra Bantorget-stuk. Området är smalt och har på ena sidan Mälarbanan och den andra Ulvsundaleden. För övrigt så tycker jag det finns ett värde med billiga verksamhetslokaler i hyfsad närhet till centrum. Det har försvunnit många de senaste åren, det enda sådana området som tills vidare är fredat är Ulvsunda Industriområde.
 0
Niklas Öhrström (7 Februari 2011 20:56):
Det hela ser mycket bra ut. Till viss del ser bebyggelsen bra ut och väldefinierat parkrum. Ser bra ut inför framtiden och visionerna om promenadstaden.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter