Utskrift från www.yimby.se
....

Undvik död, olyckor och elände - Cykla!

 

Cyklister i Amsterdam

Sverige är ett väldigt säkert land att cykla i. Men det finns ett land som är ännu säkrare, och det är Nederländerna. Paradoxalt nog är inte säkerheten högsta prioritet i Nederländerna. Istället drar man nytta av sambandet mellan ökad cykling och ökad säkerhet. Nederländerna har mest cykling i västvärlden.

Ju fler som cyklar, desto lägre blir olycksfrekvensen. Det visar forskning om fenomenet "safety in numbers". I Odense i Danmark har man satsat hårt på cykling. På fem år ökade cyklingen med 20 procent, samtidigt som antalet olyckor minskade med 20 procent. Samma fenomen har observerats i Portland och New York i USA.

Antalet cyklister som skadar sig allvarligt i trafiken sjunker kraftigt i Sverige. Statistiken talar sitt tydliga språk: 302 cyklister skadade sig allvarligt i trafiken under förra året. 1990 låg den siffran på 772. Minskningen är alltså mer än 60 procent.

Endast tre län visar på fler svårt skadade cyklister 2009 jämfört med 1990. Stockholm är ett av dessa län, med noteringen 68 svårt skadade cyklister i trafiken 2009, knappt 10 procent fler än året 1990. Till detta ska dock noteras att antalet cyklister ökat med över 80 procent samma period. Andelen svårt skadade i relation till antalet cyklister är alltså relativt sett en stor minskning - safety in numbers.

Förra året omkom 20 cyklister i trafiken, vilket kan jämföras med 68 1990. En minskning på drygt 70 procent. De flesta omkomna cyklister dör alltjämt i kollision med motorfordon, men när det gäller skadade cyklister är singelolyckor vanligast. Den tyngsta faktorn i dessa skadefall är enligt forskningsinstitutet VTI brister i underlaget och dålig drift av cykelvägarna. Is, snö, lösgrus, sprickor i asfalten, kanter och fasta föremål som lyktstolpar på cykelbanorna anges som vanliga orsaker till singelolyckor.

Alla vet att cykling är hälsosamt, och forskning från Danmark och Nederländerna visar att hälsoeffekten är mycket större än skaderisken. Cyklister lever längre helt enkelt. Termen "oskyddad trafikant", som svenska myndigheter fortfarande använder, är därför lite missvisande. Det bästa sättet att skydda sig är att cykla eller gå mer - cyklister lever ju längre!

I dag görs tio procent av alla korta resor i Sverige på cykel. Om andelen cyklister skulle öka från 10 procent till 15 procent, skulle drygt 1 200 människor räddas från en för tidig död. Det är 3 gånger fler än de som årligen dör i trafiken och 60 gånger fler än dödade cyklister. Matematiken är enkel men bygger på avancerade studier och forskning, bland annat från Danmark.

Det behövs ett helhetsperspektiv i trafikpolitiken. Idag har vi nollvisionen som ensidigt riktar in sig på skadade och omkomna i trafiken. Miljarder satsas på att bygga förlåtande vägar för bilismen. Smulorna som blir över satsas på cykling. Varför så ensidigt fokusera på nollvisionen när ökad cykling kan rädda många fler liv? Den svenska regeringen lyfte i våras fram behovet av ett tydligt folkhälsoperspektiv i de transportpolitiska målen. Tyvärr riskerar detta att stanna vid fina ord. Lovvärda ambitioner ekar tomt om de inte följs av resurser och konkreta beslut.

Det vore intressant att höra Infrastrukturministern förklara hur regeringen tänker när den säger sig vilja öka cyklandet, men satsar mycket mindre än grannländerna Norge och Danmark, räknat per invånare. Särskilt allvarligt är att den del av den svenska satsningen på cykel som finns inom den nationella infrastrukturplanen är extremt liten under den första halvan av planperioden (2010-2015). Historien visar att när man kommer till andra hälften av perioden, har ofta resurserna redan använts till något annat – och skevheten än mer tydlig!

Klas Elm, Svensk Cykling
Erik Sandblom, cykelbloggare
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Sandblom (12 Mars 2011 17:42):
För er som tror att Klas och jag bara hittade på alltsammans finns några källhänvisningar på länken:
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​thread-​2167-​Undvik-​dod,-​olyck.​.​
 0
Johan Eriksson (13 Mars 2011 15:47):
Men om vi går till Sthlm i samma ämne:

-Här kan inte någon trafiksäkerhet uppnås förrän det finns ett sammanhängande cykelnät, här o där breddade banor, en viss rymlighet vid de större korsningarna och röda och tydliga cykelbanor överalt!

-Det talades om en stor cykelundersökning som Trafikkontoret höll på med där vissa inbjudna t o m fick en liten kamera som filmade deras cykelvardag -vad hände med den, har TK presenterat resultatet av den än?
 0
Erik Sandblom (13 Mars 2011 21:11):
Johan, här är rapporten: Cykel framkomlighetsrapport (PDF)
http:​/​/​stockholm.​se/​PageFiles/​52781/​Cykel%20​%20​framkom.​.​

Jag håller med om att man borde satsa på cykelbanor. Men ibland tycker jag det är bättre med hastighetssäkring som avsmalningar, fartgupp, upphöjda övergångar osv. Jag gillar cykelboxar också, de gör det lättare för cyklister att svänga vänster.
 0
Johan Eriksson (13 Mars 2011 23:43):
Tack Erik för rapporten!

När man nu idendifierat flera problematiska sträckor -finns det något konkret åtgärdsförslag?
 0
Paul (14 Mars 2011 09:23):
Det är ju inte direkt brist på asfalt.
 0
Martin Ekdahl (14 Mars 2011 15:42):
Intressanta siffror som pekar på att det är bilarna och inte cyklarna som är skaderiskorsaken i stadstrafiken även då man talar om cykelolyckor. Tack!
 0
Fredde Berlin (14 Mars 2011 16:44):
Fredde Berlin: En ganska talande artikel om vad Södertälje(den mest amerikaniserade staden i Sverige troligtvis) tycker om kollektivtrafik och cyckling och höjda oljepriser i allmänhet.
(läs nedan):

Alternativa drivmedel är framtiden

Senaste tiden har bensinpriset varit uppe i över 14 kronor, och num meddelar allt fler i bilbranschen att de säljer mest av dieseldrivna bilar. Däremot verkar etanolen vara helt ute i kylan.
När bensinpriset slår all-time-high hela tiden börjar det snart bli få förunnat att kunna använda bilen. Miljöpartister måste gnugga händerna av lycka åt utvecklingen.
Efter arabvärldens senaste tid av oroligheter har råoljepriset dansat uppåt till omvärldens stora olycka. Ändå har vi inte hunnit komma till maj–juni, perioden då flest
amerikaner är i rörelse, som i sin tur leder till att bensinpriset ligger som högst under hela året. När är toppen/botten nådd? 15 kronor, 16 kronor, 20 kronor litern?

Det är utopiskt att tro att svenska bilister kommer att skrota bilen och enbart ta cykeln eller förlita sig kollektivtrafiken (som dessutom inte levererar) för att komma till jobbet, hämta på förskolan, veckohandla etcetera. Inte minst är det glesbygden som är helt beroende av bil som förflyttningsmedel. Så är det också ett svältspel att tala om höjd bensinskatt.

Centerpartiet hade som vallöfte att det skulle införas en supermiljöbilspremie. På uppdrag av regeringen utreder nu Transportstyrelsen vilken gräns som ska gälla för att bilar ska omfattas av premien.
Kritiken lät inte vänta på sig. Branschaktören Energigas Sverige sa bland annat att ”regeringen bygger luftslott genom att välja en så kallad supermiljöpremie i stället för att ge tydliga besked kring de styrmedel som de facto ger mångfalt fler miljöbilar redan i dag.”

Rena elbilar och så kallade hybrider, det vill säga bilar som drivs av både bensin och el, är fortfarande för dyra i inköp för att medelsvensson ska kunna ha råd med dem. Andrahandsvärdet är en annan aspekt på dilemmat med alternativt bränsle.
Få vill köpa på sig en bil som sedan faller totalt i värde bara för att det under tiden lanserats ett nytt och bättre alternativ. I så fall måste bilen bytas varje år för att vara på den säkra sidan.

Därför finns det alla anledningar i världen att ta fram någon form av statlig strategi och hjälp. Enligt Transportstyrelsen har koldioxidutsläppen minskat varje år, och senaste året rekordmycket, motsvarande 70 000 ton. Denna minskning äts dock upp av trafikökningen som skett sedan Sveriges ekonomiska läge förbättrats.

I stället för att enbart hoppas på att bilen får minskad betydelse till förmån för ökad kollektivtrafik, cykling och transporter via järnväg och sjöfart, är det kanske dags att på allvar se över även inriktningen på infrastruktur och samhällsutvecklingen.
Miljöbilsdefinitionen gör att bränsleförbrukningen, och inte vad det är man tankar med, avgör om bilen ­klassas som miljöbil eller ej.

Den 28 mars kommer utredningen om supermiljöbilspremien att presenteras. Förhoppningsvis kommer den att vara en tydlig vägvisare för vad Sverige vill i frågan.
Runt om i landet verkar missnöjet mot Centerpartiets förslag om en supermiljöpremie för miljöbilar växa. I bland annat Umeå blev det avslag i mars i fullmäktige.

Vänsterpartiet där tycker inte att lösningen på färre bilar i centrum går genom en supermiljöbilspremie. Om motståndet mot att hitta nya vägar till att sänka utsläppen från bilar ser ut på det här sättet, kan man fråga sig hur de ser på problemet. Att bilarna drivs av luft?

Det finns ett gammalt uttryck om att ”pinka i tanken med god tro” gör att man kan köra vidare. Utopier kan duga som visioner, men gör sig inte särskilt dugliga i en nutidsdebatt om dagens drivmedel.
 0
Paul Lenrmark (14 Mars 2011 16:45):
Om man orkar kan man alltid gör en felanmälan. Har gjort det många gånger, men det händer aldrig något. Ingen feedback eller åtgärd.
http:​/​/​www.​stockholm.​se/​TrafikStadsplanering/​Gator-​och.​.​
 0
Peter (14 Mars 2011 17:06):
En brist (inte i denna artikel dock) är att debatten om cykling ofta snärjer in sig på Stockholms innerstad, med kanske 3% av landets befolkning och en rimligtvis något högre (vet ej exakt) andel av landets arbetstillfällen.

Har varit mycket i norra Sverige, även vintertid. Det är på många håll inte mycket cykling där, om ens på sommaren. Bekvämlighetsbilåkandet är omfattande. Ibland sägs att denna bilkultur exporteras till storstäderna i takt med urbaniseringen.

I Uppsala, egentligen en sann cykelstad, finns fortfarande starka åsikter kring cyklister som ett gäng odågor (ungdomar, studenter). Säkerhetstänkandet har släpat efter, endast en liten del av centrum är bilfritt, och vinterväghållningen (halka) lämnar ofta allt övrigt att önska. En tidig avveckling av saltanvändning, vilken kan reducera frost- och islagerhalka kraftigt, har gjort förutsättningarna ganska avvikande från t.ex. Stockholm. I Nederländerna tycks förutsättningarna för vintercykling vara mindre problematiska tack vare mildare vintrar. I Sverige har vintercykling försvårats pga att användning av salt gjorts till ett miljöproblem (även i kuststäder där dagvattnet rinner ut i havet) men kanske med den mer troliga orsaken att lokal opinionen betraktat saltet som en rostmarodör. Men frågan är om inte andra faktorer som rostskydd och tvättvanor har en större inverkan på normalbilisten. Ju sämre lokalt vinterväglag desto mer upplever folk att cykel är trafikfarligt och bil underlättar resandet.
 0
Linda (14 Mars 2011 17:14):
Johan: Skicka frågan till funktion.trafikplanering.tk@stockholm.se om du har frågor som rör trafikplanering, länken ovan rör mer sådant som är trasigt eller inte fungerar i den befintliga gautmiljön. :)
 0
Anders Norén (14 Mars 2011 19:23):
Salt är ett j-a otyg, säger jag som är envis cyklist, året om, i alla väder (OK, någonstans vid -30 går min gräns, och jag gillar inte regn) och i alla väglag. Salt fläckar skorna.

Problemet med salt är att det missbrukas. Salt kan användas till en, och endast en, sak: halkbekämpning vid temperaturer strax under 0 grader. Här i Skåne tror kommunerna att man kan salta bort snön i stället för att snöröja - dumheter! Resultatet blir en permanent, decimeterdjup snösörja som ligger kvar vecka efter vecka.

Nej, det viktigaste för vintercykling, påstår jag, är att man har en god vinterväghållning med snöröjning, sandning och vid behov skrapning. Då har man ett slätt underlag med god friktion och behöver inte salta annat än i nödfall. Dubbdäck är överkurs men ger faktiskt hyfsat fäste även på våt blankis. (Och så är det förstås bra att ha ett uppvärmt cykelförråd att ställa cykeln i över natten.)
 0
Paul Lenrmark (14 Mars 2011 21:44):
Klart att det går att underhålla för cykel även på vintern, även i Sverige. Bara en fråga om prioritet. Om man inte plogar så kommer ingen att cykla, om ingen cyklar behöver man inte ploga. Vanlig hönan-ägget-logik.
Dessutom måste man ploga på ett sätt som är anpassat för cyklar. Cykelns hjul är smalare än både skor och bildäck och det är därför viktigt att man tar bort så mycket snö som möjligt. Det går heller inte att lämna höga vallar i korsningar. Stöter man på hinder när man cyklar kan man alltid kliva av, men mitt i en korsning kan det bli problem.
Jag är helt säker på att det finns fiffiga ingenjörer som kan skapa någon slags maskiner som gör detta på ett bra sätt. Återigen, en fråga om vilja (pengar).
 0
Dave (14 Mars 2011 22:20):
Tycker det är trist att Yimby har degraderats till att bli ett forum/nätverk/sammanslutning där man MÅSTE tycka att cykeln är framtiden.

Det är givetvis, som någon här ovan skriver, löjligt att tro att ett fordon som för de flesta yrkesarbetande som faktiskt inte har tid att lägga 3 timmar om dagen på att trampa (till skillnad från kommunaltrafiken dessutom helt utan möjlighet till distansarbete, har en framtid som något annat än komplement till bil och kollektivtrafik. Men är man med i Yimby är det förstås inte koscher att skriva så.

Trist - jag vill att Stockholm utvecklas till en tät, urban stad i New York-stil (detta utan att bygga skyskrapor i Gamla stan). I New York är det inte cykelbanorna som är pulsådern. Det är de breda avenyerna för (taxi-)bilar samt ett välutvecklat t-banesystem.

Renare drivmedel är framtiden. Inte ett gäng fartdårar helt utan trafikvett.
 0
Herbert Tingesten (14 Mars 2011 22:48):
Renare drivmedel är nog lite utopiskt. Framställer man det av växter så krävs det att man avsätter ungefär halva Sveriges yta för att tillgodose energibehovet som idag täcks av oljeprodukter. Och vill vi ersätta bensin med elbilar och storskalig elproduktion finns det idag inga alternativ till att bygga ut kärnkraften radikalt.

New York är förresten en framstående cykelstad, av ren nödvändighet. På sträckor under milen i tät stadsmiljö är cykeln alltid det snabbaste dörr-till-dörr-alternativet - även för oss som håller oss till trafikreglerna.
 0
Erik Sandblom (14 Mars 2011 23:16):
@Dave
Geografin talar för ökad cykling. Fyra av fem arbetsresor inom Stockholms stad är kortare än en mil, och där är cykeln ett mycket bra alternativ. Det tar en halvtimme, dörr till dörr.
Cykelstockholm i siffror 2006 (PDF)
http:​/​/​stockholm.​se/​PageFiles/​52781/​TK_​Cykelstockholms.​.​

Lustigt att du tar upp New York som förebild. Där har det satsats på cykelbanor och cyklingen har fördubblats sedan 2006. Sedan år 2000 har cyklingen ökat 300%.
http:​/​/​www.​streetsblog.​org/​20​10​/​12/​10​/​nyc-​bike-​count-​c.​.​

Stockholmare väntar allt längre med att ta körkort vilket innebär att det vore bra med cykelutbildning i skolorna. I Nederländerna utbildas tolvåringar i cykling, och de måste göra prov i riktig stadstrafik.
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​thread-​1929-​Cykelutbildning-​f.​.​
 0
Erik Sandblom (14 Mars 2011 23:20):
@Anders Norén @Paul
Jag håller med om att salt ensamt inte funkar, men kombinationen salt och sopning kan vara bra. Självklart kan man välja salt eller sand eller grus, det gäller bara att använda rätt mängd samtidigt som man plogar efter behov.
 0
POVelo (15 Mars 2011 09:13):
@Dave
Man måste inte tycka om cykling men en stor andel av stockholmarna skulle VINNA mycket i tid och hälsa genom att cykla. Min tid för pendling har minskat speciellt om jag jmfr med kolleger som kör bil. De vinner bara i tid sena kvällar när de skall hem. Pendlat ca 10km enkel under fyra års tid. Vinner över kollektivtrafik och bilister under de flesta omständigheterna. Dessutom är man friskare och har kul under tiden man cyklar. Sitta i bilkö och leta p-plats är inget roligt. Min dröm är som Amsterdam men Stockholm ligger LÅNGT efter andra svenska städer såsom Malmö, Lund, Linköping m.m. Snöröjningen är usel och att folk ställer undan cykeln på vintern är förståeligt. Det är nog "nördar" som jag själv som fortsätter. Planeringen av cykelbanor är också inget vidare samt alla dessa trafikljus som man måste stanna vid och trycka. De måste bort alternativt inför samma förfrande för bilister.

Minns inte om det var Erik Sandblom eller Henrik Rådmark som skrev att Köpenhamn har 15-16 cykelplanerare men Stockholm har EN. Det märks! I Stockholm behövs inte fler undersökningar det behövs handling nu.
 0
Anders Norén (15 Mars 2011 11:37):
Paul Lenrmark: Det behövs ingen uppfinning för att ploga ordentligt och utan plogvallar, bara en maskinförare som vet hur man gör. Här i Lund - staden där det annars cyklas mest i Sverige - är det varje vinter plågsamt tydligt att snöröjningen planeras och utförs av folk som inte vet vad de sysslar med. Hela tekniska kontoret borde skickas på träningsläger i någon snösäker inlandskommun i landets norra halva och lära sig vinterväghållning i allmänhet och plogföring i synnerhet.
 0
Kalle (15 Mars 2011 19:59):
Naturligtvis är cykelt ett bra och praktiskt färdmedel på rimliga sträckor, det behöver ju inte ens diskuteras. Däremot undrar jag vad som sker om det blir allt för många cyklar. Jag tycker personligen det är himla svårt att cykla i Amsterdam, det är cyklar över allt, hela tiden, känns det som. Jag vet att det inte bara är ovana, utan har hört samma från flera som bott där en längre tid. Ett annat problem tycker jag är att de inte visar hänsyn för fotgängare. Det är nästan svårare att korsa en cykelbana i Amsterdam än det är att gå över en vanlig väg. Det är ju inte riktigt bra det heller. Jag vet inte hur det ska lösas, rena cykelstråk där cyklarna åker på gatorna?
 0
Mecki (16 Mars 2011 10:02):
Lyssnade på ett intressant föredrag om cykel i Sverige under 1900-talet. Innan bilen gjorde sitt segertåg genom Sverige och ingenjörskonsten inriktade sig på denna "nya" frihets- och som man trodde tidsbesparande tingest var cykeln det transportmedel som användes överallt. Nu har städer och vår tid på något sätt anpassat sig efter "bilar" så många har den uppfattningen att den är absolut nödvändig, speciellt när man bor i en kranskommun till Stockholm. Men det är ingen naturlag utan beslut av människor. För länge sedan planerade man för särkilda cykelvägar så man inte skulle cykla på de gående....senare blev det bara bilväg och ev gångbanor.
Tyvärr uppfattar fortfarande allmänheten att bilen måste ha någon slags förtur därefter kanske man kan tänka sig att bygga för cykel.....JAG tycker Stockholms stads tjänstemän gör ett jättebra jobb mot alla odd. Det är bara att hoppas att bilarna tar kål på sig själva genom sina sämre egenskaper som framförallt blir tydliga i storstäder som trista parkeringsytor, buller, skapande av barriärer, olyckor där framförallt gående och cyklister ligger risigt till och förstås växthuseffekten som förvärras av co2.

Fortsätt cykla
 0
Anders Gardebring (16 Mars 2011 18:28):
Dave:
Inlägget före detta handlade om vikten av att bygga ut tunnelbanan. Många har faktiskt kritiserat oss för att skriva alldeles för lite om cykling. Så det är onekligen en fråga där åsikterna går isär.
YIMBY vill att vi bygger en tätare städ där det mesta blir närmare. Det innebär också att en logisk följd blir att fler kan välja att åka kollektivt och att fler kan välja att cykla.

Själv har jag en el-cykel. Den är ett fantastiskt mellanting mellan cykel och moped och jag har aldrig lagt så lite tid på pendling som nu. Men visst, jag bor inne i stan.
 0
Erik Sandblom (16 Mars 2011 21:27):
@Mecki
Många uppfattar bilen som det bekvämaste alternativet, och det beror mycket på att det är förbjudet att bygga hus utan parkeringsplatser. Det gör parkeringen billigare och mer tillgänglig. Man glömmer lätt att bilen är nästan meningslös om det inte finns parkering i närheten av resmålet.
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkeringsnorm

Det skulle Yimby kunna skriva (ännu) mer om! :)
 0
Daniel (17 Mars 2011 10:36):
Gillar Yimby men jag HATAR cyklister så jag måste bara få säga USCH för cyklar och cykelbanor! Bygg ut kollektivtrafiken istället för cyklister är bara: jobbiga, griniga, arga, jobbigt politiskt korrekta, följer inga trafikregler, plingar på en på trottoarer, tror att dom är bättre för att dom cyklar, kommer svettiga till jobbet och dessutom är cyklar otroligt fula att se på och är alltid i vägen.

Jag är ledsen om jag är hård mot er cyklister men ni har blivit för många. Jag vill att Stockholm ska utvecklas till en storstad och inte en cykelstad!
 0
Ragnar Lind (17 Mars 2011 11:00):
Ja, många cyklisters beteende mot andra trafikanter (inkl andra cyklister, jag säger ibland att ansvarsfulla cyklister känner sig säkrare bland bilarna än på cykelbanan!) är ett kapitel för sig. Cykelbanor som för en gående är mer svårforcerade än en vanlig gata ingår inte i min vision av Promenadstaden.
 0
Daniel (en Annan) (17 Mars 2011 12:58):
Själv som cyklist så gillar jag verkligen inte många bilisters självgodhet. Tyska premiumbilar ägda av medelålders män är värst.

men sedan finns det cyklister som inte kan bete sig i trafiken då dessa tror att man kan göra som gående fast bara lite snabbare.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (17 Mars 2011 17:51):
Visst kör många cyklister som idioter, men vi ska väl inte överdriva problemet. Att någon blir irriterad av något betyder inte att vi har ett problem objektivt sett. Alla blir irriterade på någonting. Man får i så fall fråga ett urval av personer hur mycket de irriterar sig på cyklister i förhållande till hur mycket de irriterar sig på bilister.

Man kan mäta hur mycket plats en cyklist tar i stadsrummet och hur många olyckor han orsakar per personkilometer och hur allvarliga de olyckorna är.

En bil inne i stan har i storleksordningen 30 gånger mer rörelsemängd än en cyklist. Rörelsemängden är det som skadar och dödar. Trafikanter med stor rörelsemängd ställer motsvarande höga krav på ansvarsfullhet och marginaler i stadsrummet. En bilist tar mycket plats. Tänk på hur bred en körbana är och multiplicera det med bilens längd plus säkerhetsavståndet framför bilen för olika hastigheter.

Sist: Om cykelbanorna inte går att korsa får man väl sätta dit övergångsställen och trafikljus eller låta cykelbanorna gå via gatornas övergångsställen och följa gatornas trafikljus.
 0
Paul Lenrmark (17 Mars 2011 18:23):
@Daniel. Man får de trafikanter man förtjänar. Cyklister i Stockholm behandlas inte bra, då blir man frustrerad och otrevlig.
 0
Anders Gardebring (18 Mars 2011 01:41):
Daniel:
Jag är inte ett dugg svettig när jag kommer till jobbet. Jag har en elcykel :)
Men visst finns det många cyklister som inte kan sköta sig. En gång var jag med om ett cykelbud som körde in i mig bakifrån när jag stannade vid ett rödljus...
 0
Martin Ekdahl (18 Mars 2011 17:31):
Då jag bodde i Stockholm kunde jag utan problem cykla mellan boendet i Äppelviken och jobbet i Finntorp på mindre än en timme. Jag vet inte om jag hade slagit det om jag åkte kollektivtrafik. Det är ett trevligt resmedel. Förutom när det spöregnar och stormblåser då man kämpar sig över Tranebergsbron ;)
 0
Jimmy (21 Mars 2011 22:05):
Just nu är det här i Uppsala ett decimetertjockt, knaggligt islager på samtliga cykelbanor och trottoarer utanför den allra mest centrala innerstaden. Det är inte bara farligt, utan helt omöjligt att cykla fortare än i långsam gångtakt. Varje gång det är tö tänker man att nu kanske de äntligen skrapar bort eländet, men icke. Nu har isen dock börjat smälta, så snart är cykel det enda sättet att ta sig fram genom sjöarna om man inte vill bli våt upp till knäna.

Cykeln, den åker fram i samband med byte till sommartidtabellen, och släpas tillbaks till förrådet i samband med bytet till vinterns dito.
 0
Ulph (24 Mars 2011 15:27):
Härligt att Yimby sållat sig till kvällspressens rubriksättningsfilosofi som går ut på att skapa skrämsel och skandaler. "Undvik död, olyckor och elände...", tveksamt om ens Expressens löpsedel skulle ta till en sådan rubrik.

Fråga: Har man tittat på forskning om de psykologiska effekterna av att ha mer tid över till sina barn och annat man tycker om att göra i livet (ifall ens skitkul-lista inte innehåller att trampa runt 2 mil t.o.r till jobbet, plus vägen till affären och dagis, kanske en timme extra inkl dusch och klädbyte)? Eller är det bara risken att med viss sannolikhet dö några månader tidigare som räknas som "elände"?
 0
Herbert Tingesten (24 Mars 2011 15:38):
Ulph: Det sparar ju oftast tid att cykla sträckor under 1 mil, om man nu inte är så lyckligt lottad att man har en kollektiv dörr-till-dörr-förbindelse eller är så högt avlönad att man inte behöver ta lönen för en arbetstimme och spendera på bilavbetalningar, P-plats och bensin. Bor man på pendeltågsavstånd kan man ta hojen på tåget med vissa begränsningar.

De psykologiska effekterna av att ha mer tid över till sina barn och annat man tycker om att göra i livet är väl förresten bara goda? Finns det något som tyder på motsatsen?
 0
Anders Gardebring (24 Mars 2011 18:06):
Ulph:
Rubriken är ju uppenbarligen tänkt att vara humoristisk. Blir faktiskt förvånad över din reaktion på den.
 0
Ulph (25 Mars 2011 14:03):
Herbert: Väger kanske de psykologiska effekterna upp hälsoeffekten av att cykla? Lever man längre av att vara lyckligare istället för att småsur spendera massa tid på att trampa runt på cykel (om man nu inte tycker det är särskillt kul som sagt)? Missunnar ingen som vill att cykla, men tveksamt om samhället (där nog även Yimby blivit något av en liten mini-maktfaktor idag) ska kampanja för masscyklism, smöra vägen och behandla cyklister som nån typ av VIP-medborgare. Blir vi en lyckligare befolkning av det? På vilket sätt gynnar det Yimbys målsättning att göra Stockholm till mer av en storstad?

Anders: Min kommentar innehöll väl ungefär samma mått av ironi/humor som rubriken. Måttets volym ligger i betraktarens öga.
 0
Erik Sandblom (26 Mars 2011 21:22):
@ Ulph
Även lite längre sträckor kan ses som tidseffektiva per cykel om man räknar med motionen. En längre pendelsträcka kanske tar 10 minuter extra med cykel, men då har man kanske fått 30 minuters motion. Och då kanske man inte behöver jogga/gymma och spar på så vis tid. Och om man inte motionerar så kan man minska stressen genom att gå/cykla till jobbet (motion är bra mot stress).
 0
Herbert Tingesten (27 Mars 2011 12:45):
Korrekt, och så glömmer bilismförepråkarna hela tiden bort att normallöntagaren måste jobba en timme om dagen för att finansiera sitt bilinnehav. Jag kan inte se Ulphs motsatsförhållande mellan cykling och lycka - hur kul är det att t ex sitta i en osande bilkö? När det regnar kan åtminstone cyklisten åka kollektivt och t o m ta med cykeln på tåget. Försök det med en bil.
 0
Alexander Åkerman (27 Mars 2011 13:46):
Jag älskar att cykla. Jag kan inte leva utan cykelturen till skolan varje morgon. Men det jag möts av när jag förespråkar cykling är att det skulle vara farligt. Den myten skulle behöva slås hål på...
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter