Utskrift från www.yimby.se
....

Varför blir spåren så dyra?

 
 
Vagnen må vara inlånad från Norrköping, men varför blir spåren dyrare här än där?

Svenska dagbladet skriver idag om kostnaderna för utbyggnaden av nya spårvägslinjer i Stockholm. SvD:s rapportering kring Spårväg City har väl - om man ska vara helt ärlig - inte varit helt klockren, Men denna gång väljer man att ta upp ett relevant och stort problem. Nämligen det faktum att infrastrukturinvesteringar av någon anledning ofta blir väldigt dyra i Stockholm.

Kostnaden för Spårväg City, om man räknar in alla kringkostnader, blev enligt SvD 67 procent högre än man räknat med (siffran kan säkerligen diskuteras - men kostnaderna blev i alla fall klart högre än beräknat). Spårväg City:s kommande etapp, från Djurgårdsbron till Ropsten, kostnadsberäknas till mellan 4 och 6,5 miljarder kronor.

Tvärbanans 6,5 kilometer långa gren mellan Alvik och Solna som byggs just nu beräknas landa på 5,2 miljarder. Det är, enligt SvD:s artikel, dubbelt så dyrt som motsvarande projekt på andra ställen i Europa. Och det är inte bara i jämförelse med andra länder det blir dyrare. När man i Norrköping nyligen byggde ut sitt spårvägsnät blev kostnaderna avsevärt lägre än i Stockholm.

I en konsultrapport som tagits fram på uppdrag av SL tas ett antal punkter upp som orsaker till de höga kostnaderna:

• Ansvarsfördelningen: kommunerna i Stockholms län kan ställa krav utan ekonomiskt ansvar, SL äger spåren och står för notan.

• Genom planmonopolet kan kommunerna styra över banans sträckning, men slipper fördyrande kostnader.

• Val av högre teknisk standard, och i viss mån överdimensionerade tekniska system. Exempelvis byggs Solnagrenen för att kunna köra i 80 kilometer i timmen, tysk och fransk standard är 70.

Och inte minst:

• Bilarnas framkomlighet får inte störas av spårvägar i Sverige, till skillnad från i Europa där spårvagnen prioriteras. Tunga konstruktioner som tunnlar och planskilda korsningar driver upp priset.

Förhoppningsvis kan det faktum att SL börjar bli medvetna om problematiken också leda till handling från tjänstemännen så väl som våra politiker. Stockholm är i ett skriande behov av nya spår - både ovan och under mark - och det är synnerligen allvarligt att vi i Stockholm bara får hälften så mycket spår för pengarna som i många andra Europeiska länder.

I artikeln tas också kort frågan upp om spårväg eller tunnelbana till nya Karolinska sjukhuset och Norra station/Hagastaden. Enligt de beräkningar som gjorts är merkostnaden för tunnelbana på denna sträckning marginell. Här är YIMBY:s ståndpunkt klar: Området behöver den kapacitet som tunnelbanan bidrar med.  Istället för att låta svaret vara spårväg eller tunnelbana borde svaret snarare vara tunnelbana nu och komplettering med spårväg senare. I en tät innerstadsmiljö behövs båda.

Om vi kan hålla ordning på kostnaderna kanske vi också får råd att investera i plattformsdörrar på de stora tunnelbanestationerna. I går kväll var det dags igen när en 37-årig man halkade ner från perrongen på T-centralen just som ett tåg rullade in. Mannen klarade sig turligt nog med lättare skador men var en hårsmån från döden.


Hög tid för en investering i plattformsdörrar.

Man ska inte behöva vara rädd för att falla ner framför ett inkommande tåg bara för att man väljer att åka kollektivt.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Bruse (6 April 2011 20:15):
Ett annat problem är att projektörerna inte kan spårväg. De projekterar en järnväg, med alla dess säkerhetskrav. Se bara på banan genom årsta och Gröndal. Inte spårvägstrafik. banan behöver inte ha kontaktledning för X2000 som går i 200-250 km/h.

Lärde de sig konstruera en spårväg, skulle mycket pengar sparas.
 0
Daniel (6 April 2011 22:19):
Man sade att man drog på sig en massa extrakostnader såsom spårvagnshall m.m., och detta måste man vara medveten om när man projekterar för spårväg utspritt istället för ett sammankopplat system med samma vagntyp. Det finns stora vinster i detta, och pengar att tjäna som man istället kan lägga på att bygga mer spårväg. Men om Stockholm ska ha typ 10 spårvagnshallar i Stockholm så ska man vara medveten om dess extrakostnader. Det hade varit bättre att bygga ihop Stockholms olika spårvagnslinjer och låta dom växa "organiskt" istället för att bygga stumpar utspritt.
 0
Martin Ekdahl (6 April 2011 23:06):
Konstigt resonemang att bilars framkomlighet inte får störas av spårvagnarna. Varför kan inte bilarna och spårvagnarna samsas om utrymmet med företräde för vagnarna?
 0
Niklas Öhrström (6 April 2011 23:58):
Bruse och andra: Det kan vara en poäng att överdimensionera tvärbana som INTE är spårvagn, utan light rail. Om man vill kan den i så fall lättare uppgraderas och på så sätt få rätt så hög kapacitet.

Man vill ju inte ha en spårvagn ut till Kista. Dit vill man ta sig relativt snabbt. Gärna i rymliga tåg med många vagnar.
 0
Daniel (7 April 2011 05:54):
@niklas. Tvärbanan är definitionen spårvagn, den går under spårvagnens lagar och är spårvagnsklassad. I Sverige rent krasst så finns det ingen definition light rail. Ett problem med att klassificiera något som light rail är att då blir det en massa regeltolkningar. Ska light rail in under tågdefinitionen (och därmed ha vänstertrafik), eller spårvagnsdefinitionen (och därmed ha högertrafik). Vilka hastighetsbegränsningar ska då gällar?
Mycket att göteborgs spårvägssystem skulle då också klassificieras som light rail. Ska dom definiera om delar av sitt system därmed?

Det är bla med dessa specialregler som gör att spårvägsbyggande i stockholm drar över budgeten.
 0
Daniel (7 April 2011 08:40):
@Niklas, och mig själv ovan. Jag kanske ska förtydliga mig och säga att jag vet vad en light rail är, men såsom spårvagnen går genom hammarby sjöstad och liljeholmen så är det en spårväg. Det finns ATC på den vilket är modernt men är fortfarande klassad som spårvagn.
 0
L (7 April 2011 08:43):
Ett större problem är att SL har stora problem med sin organisation. Olika delar inom organisationen motarbetar varandra. Det finns gott om exempel under bygget med Spårväg City att de som arbetar med spårväg på SL undanhåller aktivt information från de som ansvarar för bussarna. Samarbetsklimatet är infekterat mellan SL och staden. Kort sagt skulle SL behöva göras om från grunden för att få en konstruktiv kultur och en icke suboptimerande organisation.
 0
Daniel Jonsson (7 April 2011 10:51):
En fördyrande omständighet är ju också att vi valt att bygga vår stad på en samling rätt kuperade öar istället för på en åker. Det byggs faktiskt både broar och tunnlar av andra anledningar än att hålla korsningar med biltrafiken planfria.
 0
Mats Andersson (7 April 2011 13:18):
I dagens Svd står att läsa att SLs ordförande Christer G Wennerholm anser att tunnelbanan är färdigbyggd. Jag tolkar hans uttalanden och agerande i övrigt som att han hellre vill bygga spårväg än tunnelbana. Ett exempel på det antar jag är SLs mumlande om att bygga spårväg istället för T-bana till Karolinska. Samtidigt så framgår av artikeln ovan att merkostnaden för T-bana, jämfört med spårväg, är marginell. Med tanke på att T-bana är överlägsen ur effektivitets - och kapacitetssynpunkt så förstår jag inte Wennerholms inställning. Finns det någon här som kan förklara den?
 0
Göran Grahn (7 April 2011 13:49):
Det största problemet är som tidigare sagt att man bygger för tungt. I projekteringen av spårvägen till Ropsten har man lagt spårvägen i tråg och på betongbro mellan Ropsten och Valparaiso bara för att företaget Cementa "inte vill ha" någon spårväg intill sig på det spårreservat som redan finns där tidigare godsvagnar från Lidingö kördes. Dessutom föreslår man "krigsbroar" i den tillfälliga lösningingen för att undvika plankorsning med godstågen till tågfärjan som kanske rangeras ett par gånger om dagen. Inte konstigt att det blir dyrt då. Förlängningen av Tvärbanan lider av samma sjuka med barriärbildande järnvägsbankar vid Solna Centrum istället för en attraktiv förbättring av stadsbilden som hade varit möjlig med grässpår m.m.
 0
Niklas Öhrström (7 April 2011 14:26):
Daniel: Oavsett officiell klassificering finns det ingen anledning att bygga tvärbanan med spårvagnsstandard. Det handlar om att ta sig fram på rätt stora avstånd, jämförbart med tunnelbanan (ex ut mot Kista/Sollentuna och Spårväg syd). Däremot ser jag problem med alltför hög standard på 5:an (dvs Lindhagen - Fridhemsplan - City - Ropsten - Gåshaga) som är en spårvagn (även om det iof skulle bli problematiskt ut mot Gåshaga med låg standard).
 0
Daniel (7 April 2011 14:36):
@Niklas. Någonstans ska pengarna tas ifrån. Nu ska man ju höja priset på månadskortet igen.
 0
Anders Anttonen (7 April 2011 17:41):
Jag personligen köpte aldrig CGW:s och Nordins teser om att T-banan skulle vara färdigbyggd. Jag gjorde tummen ner för Spårväg City från start. Och ändå är detta bara början; Vad kommer inte förstärkningen av Sergelrondellen att kosta?
1100% ytterligare? Jag vill inte vara med och betala denna megaflopp längre!
"Det skulle ju bli så billigt och bra med spårvagn i innerstan"....
 0
Anders Norén (7 April 2011 18:08):
Fast betongdäcket på Sergels torg måste renoveras oavsett framtida yttrafik om man vill kunna använda lokalerna under.
 0
Anders Anttonen (7 April 2011 20:08):
Och vilka lokaler sen! Har inte handlat i dessa butiker sen 90-talet. Bara butikskedjor. Jag tycker inte att renoveringen motiverar en vidare dragning av Spårväg City i alla fall.
CGW:s spårvägsplaner kommer att kosta oss Stockholmare ofantligt mycket pengar (och har redan gjort) och vi kommer att få lite spår för pengarna. Han borde avgå.
 0
Anders Gardebring (7 April 2011 22:00):
Anders:
Renoveringen av betongdäcket vid Sergels Torg har noll och inget med Spårväg City att göra. Det skulle gå att dra spårvägen över betongdäcket idag. Men det gör man inte eftersom betongdäcket är väldigt slitet och behöver renoveras. Istället för att lägga ner spåren nu och riva upp dem om några år när däcket ska renoveras, så väntar man.
 0
Anders Anttonen (8 April 2011 07:05):
Och sånt tickar pengar....
 0
Anders Anttonen (8 April 2011 07:08):
Hade det inte i rimlighetens namn varit lämpligare att vänta med hela "projektet" tills alla delar funkar och lägga krutet på utbyggd t-bana så länge?
 0
Daniel (8 April 2011 09:41):
Det som egentligen gör infrastruktur dyrare är givetvis flera saker, men två saker som inte nämns är att man gör undermåliga kostnadskalkyler, och man bestämmer sig inte för vad som ska göras från första början utan man kompletterar hela tiden projektet. När det gäller kostnadskalkylerna så kan man numera inte lämna riktiga uppskattningar för det vill ingen ha. Man vill besluta om glädjekalkyler. Man vill visa väljarna att man kan få så mycket vara för så lite pengar, och sedan så hoppas man att folk inte tänker för mycket på summan när projeket är klart och slutnotan presenteras. Detta kallas oftast populism.

När det gäller projektstyrningen så kan det vara som så att man säger att här ska det byggas. Sedan så kommer man på under projektets byggnadstid att man kanske ska ha hållplatser, att det ligger kablar i vägen, att vägtrafiken är helig och inte får störas, att man kanske ska snygga i ordning några tvärgator, att dom geologiska förutsättningarna inte var dom rätta m.m.

Jag vill dra en parallell till raset på E6:an i Småröd. Att vägen rasade var faktiskt förväntat av vissa geologer. En fördyrande sak vi har i Sverige är att vi delar upp vägarna i småetapper och upphandlar varje etapp för sig. Denna etappindelning ledde till att man måste dumpa fyllnadsmaterial någonstans för att sedan användas när nästa etapp byggs. I Småröd skulle sådant material dumpas och geologerna ville undersöka om området kunde klara dessa mängder, men där sa vägverket stopp för det hade kostat 150000 kronor att undersöka detta och det var alldeles för dyrt. Sedan rasade vägen istället och det kostade 158 miljoner i direkta kostnader istället (och c:a en halv miljard i samhällskostnader). Man är många gånger dumsnål i Sverige. Man anser sig värna om skattebetalarnas pengar men istället så eldar man med dom i öppen eld och hoppas att ingen märker det. Antagligen har samma sak skett med spårvagnen i Stockholm. Man har stressat fram det och snålat med undersökningarna, för att sedan ta kostnaden när bygget blivit klart.
 0
Erik Tysk (8 April 2011 15:03):
Ja, det finns säkert massvis med anledningar till varför slutnotan blir mycket dyrare än beräknat. Det som stör mig oerhört är att slutnotan av ngn anledning ALLTID verkar jätte mycket högre i stockholm än i andra europeiska städer!

Har fått ett par förklaringar till varför det kan bli så, men har svårt att tro att det bara beror på geografiska omständigheter (alltså stockholms topografi i jämförelse med plattare städer på kontinenten) etc. Jag misstänker att upphandlarna går in med ngn slags svensk blåögdhet och tar för givet att priset man får är det bästa leverantören kan ge. Man kanske tycker det är jobbigt att förhandla om priset - lite för konfliktfyllt sådär...
 0
Anders Anttonen (8 April 2011 15:09):
Erik Tysk:
Bra analys. Dessutom är kartellbildningar väldigt vanliga i Sverige. Alla tar samma pris för en vara eller tjänst.
"Det bara kostar så"... osv.
 0
Anders Anttonen (8 April 2011 15:39):
"NK-Express" mer eller mindre kuppades fram, utan oppositionens medverkan. Ett riktigt hafsverk. Snabbt skulle det gå.
Klart att det blir missar i kalkyleringen då.
 0
Daniel (8 April 2011 16:02):
Alltså, topografin i Göteborg är ju inte direkt platt heller.

Om man tar exemplet Bordeaux så får dom 44 kilometer spårväg för 1247 miljoner euro. I detta ingår även vagnar och depå samt pendelparkeringar och ett specialdesignat kontaktledningslöst strömförsörjningssystem, och vidare utbyggnad av spårvagnssystemet beräknas till 20 miljoner euro per kilometer. Dom har spårvagnsmodellen Citadis, och då centrum i Bordeaux är något dom styrande vill bevara så var det därför dom utrustades med ett eget strömförsörjningssystem som ingen kan riva ner eller få en elektrisk stöt av.
 0
Daniel (8 April 2011 16:15):
Jag vill komplettera mig och säga att i dessa 1247 miljoner euro så ingår också uppfräschning av gator och antalet vagnar dom fick var 74 stycken. Systemet är känsligt för snö, men det berättigar inte den gigantiska kostnaden som Stockholm har. Dom styrande kanske ska kosta på sig en resa till Frankrike på skattebetalarnas bekostnad. Det skulle nog skattebetalarna tjäna på.
 0
Anders Gardebring (9 April 2011 00:36):
Själv stör jag mig enormt på begreppet NK Express (Anders A får ursäkta ;)
Linjen slutar inte vid NK. Linjen har inte ens en hållplats vid NK. Att kalla den "NK Express" är lika logiskt som att kalla den Hallwylska Expressen. Spårvagnen stannar inte där *heller*.
Vilka fler ställen där spårvagnen inte stannar kan vi välja att namnge den efter?
 0
Anders Anttonen (9 April 2011 01:47):
Anders G:
Blev det ändå inte lite snöpligt det hela?
Ur kollektivtrafiksynvinkel fyller den ingen funktion som helst.
När når Spårväg City centralen? 2017? 2025?
Varför inte kasta pengarna i sjön direkt?
 0
Anders Anttonen (9 April 2011 01:51):
"Galleria-expressen" kanske vore ett bättre namn?
 0
Patrik Sterky (9 April 2011 10:45):
Forcerade lösningar som skall färdigställas till ett visst datum (läs inför nästa val) driver på kostnaderna, bl a att nyttja "krigsbroar" istället för att bygga den dagen det går att bygga den slutgiltiga lösningen.
 0
Mats G (9 April 2011 13:09):
Tycker det är lite märkligt att det här sorgliga projektet ska försvaras till varje pris. Det är ju ingenting som varit rätt med det. Det är ju ett enda stort fiasko. Dyrt, dumt och outnyttjat. Jag kan inte se hur man hade kunnat göra en sämre kollektivtrafiksatsning. På tv häromdagen rapporterades att "förvånansvärt få" åker med den här fåniga spårvagnen. Vadå "fårvånansvärt få", undrar jag?
 0
Anders Anttonen (9 April 2011 13:40):
Eller varför inte "Wennerholm-expressen"?
 0
Jan Wiklund (9 April 2011 13:42):
Om myndigheterna hade varit rationella hade dom väntat med banan tills dom kunde bygga hela vägen bort till Hornsberg. Det måste rimligen kosta massor med pengar att starta en massa småprojekt istället för att köra allt på en gång (stordriftsfördelar, kallas sånt).

Men man ville ha ett showcase till valet och då spelade pengarna ingen roll. Politiker är dessvärre sådana. Allt ljus på mig, please.
 0
Staffan Söderhäll (9 April 2011 16:43):
Kan vi låta det gå ett år och se hur trafiken utvecklas i stället för att hålla på med "vad va det jag sa"-inlägg.
 0
Staffan Söderhäll (9 April 2011 16:46):
Att inte 4:ans konvertering till spårvagn finns med i planeringen är en skandal. Då skulle det också gå lätt givet dragning i blandtrafik att dra en avstickare till KI och Solna C. Sen bygger man en T-banegren från Odenplan till Norra Stationsområdet och den östra delen av Karolinska.
 0
Robert Hammar (9 April 2011 22:10):
Att säga att Spårväg City ur kollektivtrafikantsynpunkt inte fyller någon funktion som helst är ju rent löjligt. En spårvagn sväljer obestridligen ett mycket högre antal trafikanter än en buss. Kan tålas att tänka på inför den stundande sommarsäsongen då resetrycket mellan city och Djurgården brukar vara enormt. Det är lätt att glömma att situationen om sommarkvällarna ute vid Skansen/Gröna Lund/Nordiska museet, tidigare stundom har varit helt förfärlig. Ibland har man fått stå och vänta och se ett par tre bussar passera innan man fått plats på en själv. Självklart kommer Spårväg City att bidra till att den situationen förbättras.

Att avstå utbyggnad av spårväg med argumentet att det kostar för mycket är lika dumt som att avstå från att bygga mer tunnelbana för att det kostar mycket. Det är väl självklart att det är dyrt att bygga all typ av spårtrafik men viktigast av allt, det är en investering som betalar av sig med tiden. Detta är väl ändå den tidiga satsningen på Stockholms tunnelbana ett utmärkt exempel på. När det nu är så att det blivit så mycket dyrare i det här fallet jämfört med spårvägsbyggen på andra ställen, så får man väl analysera de bakomliggande orsakerna och därefter se till att rätta till problemen så det blir billigare i fortsättningen.
 0
Niklas Öhrström (9 April 2011 23:15):
5:an största förtjänst lär visa sig på sommaren (om det blir en lika skönt varm som förra). Jag har ett par gånger för mycket åkt i en överfull och kokande 47:a på väg ut mot Djurgården (och då har man ofta inte fått plats på första bussen).

Visst borde 4:an prioriterats först och visst kunde linjedragningen kunnat diskuterats. Men den fyller en viktig funktion och den funktionen kommer bli tydligare nu på sommaren och när det byggs ut mot Lidingöbanan.

Men det är fascinerande att ett spårvagnsprojekt ska behöva kosta lika mycket per kilometer som tunnelbana kostar på Mallorca. Antingen är spanjorerna/mallorcanerna väldans effektiva eller så är vi väldans ineffektiva.
 0
Anders Anttonen (10 April 2011 03:45):
Avståndet mellan hpl Kungsträdgården och hpl Sergelstorg är 150 meter ca. Inte särskilt effektivt ur trafiksynpunkt.
Står man i kungsan och ska till T-centralen går man helt enkelt hela vägen och inte åker 150 m med spårväg city
och går 200 över Sergelstorg. För hur lång tid in i framtiden kommer Sergelstorgs nuvarande hållplatsläge att användas?
5 år till? Vi SL-resenärer verkar vara kräsna vad det gäller byten mellan trafikslagen.
Farsta Strand, t ex, blev inte det där ultimata bytesläget som det var tänkt. Där byter man bara om man måste (när pendeln mellan Farsta strand och Centralen strular, t ex) Förvånansvärt få byter trafikslag där. Och detsamma gäller Sergelstorg hpl. Åtminstone om man ska till Djurgården.
På väg hem från Djurgården kanske man tar "Fonus-vagnen" eftersom 47:orna är fulla, och spankulerar över Sergelstorg.
Spårväg City kommer att vara en säsongsbana så länge Grönan är öppen. Till hösten kommer den att gå outnyttjad igen.
Det är inte spåren som är dyra, utan de halvtomma vagnarna större delen av året.
 0
Niklas Öhrström (10 April 2011 11:06):
Anders:
De gånger jag åkt med spårvagnen har den definitivt inte varit halvtom, även då det inte är "säsong". Den kommer deinitivt vara välanvänd om ett par månader. Men visst hade det varit bättre om däcket redan varit tätat så att spåren direkt kunde ha dragits till Klarabergsviadukten....

Men visst kunde man funderat på om en dragning, Birger Jarlsgatan - Kungsgatan varit lämplig i detta fall. Då hade man fått en spårvagn som direkt haft koppling till röda och gröna linjerna. Den sträckning skulle sedan kunna tas över av linje 1 och när däcken var klart skulle kopplingen till blåa och Pendeltågen kunnat göras klart.

Vad gäller stationsläget lär nog dagens ändhållplats flyttas närmare Åhlens och/eller Klarabergsviaduktet när linjen närmar sig färdiställande. Suboptimering kan man ju tyvärr få räkna med innan hela idéen är verkställd.
 0
Daniel (11 April 2011 09:01):
Man kanske helt enkelt ska dra i bromsen när det gäller spårvagnsprojekten i stockholm, och göra en storskalig utredning och besvara frågorna När, Var, Hur och Varför inom området kollektivtrafik. Man kan inte dutta och klippa och klistra och allmänt vara vårdslös och omdömeslös när det gäller kollektivtrafiken och dess pengar.
Stockholmsregionen kommer i framtiden att ha fler invånare än idag är ett faktum och prognoserna är ur skattesynpunkt glädjande, men samtidigt är dom ur infrastruktursynpunkt förödande för hur är det när en halv miljon människor till ska transportera sig i Stockholm, vara hälften i kollektivtrafik? Hur blir det när Stockholmsregionen har 3 miljoner invånare, om tunnelbanan är färdigbyggd redan nu? Har den möjlighet att ta dubbelt så många passagerare? Ska alla nya kollektivtrafikresenärer åka spårvagn och buss, och åka i ett system som inte är sammanhängande? Finns det några som är ansvariga och samordnande för detta tänkande inom kommunerna och landstinget?
 0
Jan Wiklund (12 April 2011 17:35):
Finns det ingen som kan svara på artikelns rubrik? Johan Eriksson, du brukar ha bra reda på dig?

Hur mycket kostar en km i Norrköping? Hur mycket kostar den i Göteborg? Hur skiljer den sig kvalitetsmässigt från en km i Stockholm, om alls? Är det i så fall en kvalitet som är oundgänglig?

Jag reflekterade för mig själv när jag såg citylinjen byggas att behövdes det verkligen lika mycket ingrepp för att bygga ut det gamla spårvägsnätet, och varför inte i så fall? Vad klarar en ny spårväg som den gamla inte klarade?
 0
Daniel (13 April 2011 06:14):
Det enklaste att hitta kostnader är att söka på Spårvägssällskapets Forum. Skånegatan i Göteborg kostade 175 miljoner för 1,2 miljoner ny spårväg med uppfräschning av gatan och nya broar och nyanläggning av hållplatser och trafikstörningar m.m.
I Norrköping beräknades 2005 en spårvägsutbyggnad från Klingsberg till Navestad 3,63 km kostar 91 milj, samt 19,8 milj för en bro över Söderleden, fast man har pressat ner kostnaden till 12 miljoner/kilometer i Norrköping vid nyanläggning.

Att fråga varför spårvagnsanläggning i Stockholm är dyrare än övriga världen är en berättigad fråga, men undra om svaret egentligen inte är enklare än att samtidigt fråga sig varför prinsessbröllop är dyrare än vanliga bröllop.
 0
Pawel Flato (13 April 2011 14:21):
Här en tänkvärd social-politisk kritik av Spårväg City:

Isobel Hadley-Kamptz text i Expressen:
http:​/​/​www.​expressen.​se/​ledare/​isobelhadleykamptz/​1.​23.​.​

Debattören och bloggaren Johan Ingerö håller med:

"Och precis som Isobel skriver, är det inte i första hand åsikter som påverkas av den egna närmiljön, utan perspektiven. Politikernas och journalisternas perspektiv - tänk så trevligt att få åka spååårvagn när man ska handla på NK, och så bra för miljööön dessutom! - är helt enkelt inte relevant för flera hundra tusen länsinvånare. Men de senare har inga megafoner i vare sig politik eller medier. De förväntas bara stå för notan."
 0
Peter (13 April 2011 16:18):
Påminner lite om sprutbytesdebatten i Stockholm. Man får en lätt obehaglig känsla av att när något nytt ska göras i Stockholm, så måste det av någon sorts politikerskäl helst vara från grunden. Hjul ska uppfinnas.

Kostsamma infrastrukturprojekt tillåts kosta eftersom de ses som pilotprojekt. Arlandabanan fick tre stationer på Arlanda men verkliga behovet kanske är en eller två. Två tågsystem trafikerar flygplatsen. Att dra tunnelbana nära markytan under boulevarder i närförort var aldrig aktuellt. Att dra spårväg i tunnel under boulevarder i närförort är inte aktuellt. Att förbereda spårväg för detta är inte aktuellt. Att förbereda Förbifarten för trådbussar (kan gå var femte minut) eller spår är inte aktuellt. Att satsa på fler bytespunkter i innerstan av Fridhemsplans storlek är inte aktuellt. Att dra pendelspår över Kungsholmen och väga in möjligheter att använda duospårväg är inte aktuellt.
 0
Staffan Söderhäll (14 April 2011 16:06):
Ett bidrag till kostnadsdebatten: Skanska har nyligen (enligt Infrastrukturnyheter) fått ett kontrakt i Los Angeles. Kontraktet är på ca 2,4 MDR och då får man 22 km spårväg. Nu är Skanskas andel 70% vilket gör att hela kostnaden hamnar på ca 3,4 MDR totalt. Då ingår fem stationer i marknivå, två sttioner ovan marknivån och 1,6 km på pelarbana. Priset per km skulle hamna på ca 155 MSEK. Om signalsystem etc ingår framgår inte klart.
 0
Anders Anttonen (15 April 2011 07:24):
Om nu Spårväg City blir så förbaskat dyr, varför fortsätta på den inslagna vägen? Vi ser ju redan nu vart det barkar hän.
Eller ska man av prestige fortsätta som med Hallandsåsen?
 0
Martin Ek (15 April 2011 10:18):
Om nu Spårväg City blir så förbaskat dyr, varför inte ta reda på varför så att vi kan bygga billigare i fortsättningen? Vi ser ju redan nu att den tar många passagerare.
Eller ska man av någon anledning stoppa på samma sätt som blåa linjen?
 0
Anders Anttonen (15 April 2011 17:59):
Nej, vi kör på i hundraåttio! Bära eller brista!
Finns ju alltid skattebetalare i slutändan! ;)
 0
Niklas Öhrström (15 April 2011 18:42):
Anders A:
Enligt ett tidigare nyhetsinslag väljer Norrköping att satsa på spårvagn eftersom den är billigare än buss.

Så det är ju knappast konceptet, spårvagn, det är fel på, utan att det av någon anledning hos oss blivit lika dyrt att anlägga som tunnelbanor är i andra delar av världen. Så: vi kör inte "på i hundraåttio". Men vi ska heller inte förkasta ett bra koncept.
 0
Anders Anttonen (16 April 2011 12:52):
Niklas Ö:
Jag hoppas att du inte tror att jag är spårvagnshatare. Så är det inte. Men jag tycker att spårväg city hastades fram och de 350 metrarna fram till Gallerian känns onödigt dyra. Hade det inte varit bättre att låta "Fonus-vagnarna" vända på Norrmalmstorg och satsa pengarna på att restaurera Sergelrondellen istället? Och vänta med förlängningen?

Naturligtvis hoppas jag innerligt att den blir en succé nu när den ändå är anlagd och det inte finns någon återvändo.
Jag kommer personligen inte se den som annat än en förlängning av museibanan eftersom den kommer att funka dåligt som reguljärtrafiksystem för lång tid framöver.
 0
Niklas Öhrström (16 April 2011 22:10):
Anders A:
Där jag med på vad du menar. Håller med om projektets tillkortakommanden och hoppas att dessa inte ska sätta punkt för konceptet som sådant.

Jag håller inte med om att spårvagnen är en fortsättning på museispårvägen. De gånger jag åkt har det varit antingen halvfullt eller fullt. Visst är det synd att Sergels torg innebär ett stopp för spårvagnen ett antal år framöver. Men en ihopkoppling med Lidingöbanan (vilket är nästa etapp) kommer ge en del positiva effekter.

Dessutom borde man fundera på en dragning BergerJarls - Kungsgatan. Då innebär inte ombyggnaden av Sergels torg något problem.

Ps. Har lite svårt för epitetet "fonusvagnar". De är bra mycket snyggare än de illröda rätblocksbussarna.
 0
Anders Anttonen (17 April 2011 13:02):
Niklas, igen:
Jag håller med dig. Stureplan-Kungsgatan-Cityterminalen norra- Fleminggatan vore en mer lyckad linjedragning, skulle ersätta stomlinje 1 på den aktuella sträckan. Det skulle också bli bättre bytespunkter vid Stureplan och Hötorget.
Vad det gäller "fonusvagnarna"; jag är en retsticka som gillar att dra saker till sin spets, hihi...
Själv förespråkade jag färgsättningen röd-lila-blå, som var ett annat förslag, vid omröstningen.
 0
Karl (17 April 2011 16:43):
Dålig samordning och planering kanske är en förklaring till att kostnaderna skenar? Först skulle nybygget förra året till varje pris bli klart innan bröllopet, och nu verkar man snabbt vilja gå vidare utan att riktigt koordinera med andra byggen i området: http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​hinder-​pa-​vagen-​for-​sparvag-​city
 0
Anders Anttonen (17 April 2011 19:46):
Karl:
Ja. Bygget har varit hemsökt av demoner. Det vill sig inte riktigt om man säger så. Nu är det i Värtan det strular.
 0
Niklas Öhrström (18 April 2011 09:00):
http:​/​/​www.​hbl.​fi/​text/​helsingfors/​20​11/​4/​18/​w6220​3.​php

"(...) eftersom en kilometer spårvagnslinje kostar 5–10 miljoner euro."

I Helsingfors kostar spårvagnsspår alltså mellan 45 och 90 miljoner kronor per kilometer. Borde man inte rådfråga finländarna? Jag kan inte se någon anledning till att spårvagnar skulle vara så pass mycket dyrare i Stockholm.
 0
Gustav (3 Maj 2011 12:08):
Håller med om "järnvägstänkandet" är ett problem när man bygger spårväg.

Är det någon som varit i Ulvsunda och sett skövlingen där? En gigantisk bro, ett enormt tunnelhål, rivningar av byggnader och nedsågning av träd flera tiotals meter åt varje håll från spåren sett. En intressant gammal industriell miljö har rivits för att dra fram spåren.

Det är som att man dragit fram Svealandsbanan, eller en motorväg eller liknande. För en som känner till området sen tidigare är det nästan en chockerande upplevelse.

Kan det vara så att exploatörerna får mer betalt om det byggs på det här sättet? Och att tjänstemännen inte vet hur man upphandlar spårväg?
 0
Gustav (3 Maj 2011 12:14):
För övrigt har SL nästan ingen stadsbyggnadskompetens anställd, och de har har heller inget uppdrag från politikerna att ha det. Deras uppgift är endast att få fram bra kollektivtrafik.

Att ge SL ett stadsbyggnadsuppdrag och anställa stadsbyggnadskompetens (arkitekter, planarkitekter, formgivare) på SL skulle vara lite av en revolution för Stockholm och Stockholms län.
 0
Anders Gardebring (3 Maj 2011 22:03):
Gustav:
Att SL inte vet hur man upphandlar spårväg är väl rätt välkänt. Prisläget på spårvägar i Stockholm jämfört med andra städer är ett tydligt bevis på det.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter