Utskrift från www.yimby.se
....

Att förnya Slussen utan att tumma på dess kvaliteter

 
Även publicerad på Newsmill

 
Det omarbetade förslaget presenteras av borgarråden

Idag offentliggjordes det omarbetade förslaget för framtidens Slussen på Sjömanshemmet vid Ryssgården. YIMBY var där, och vi möttes av ett spännande förslag som tillgodoser många behov och intressen.

Det nya förslaget innebär inte bara en stor förbättring för gående, cyklister och kollektivtrafikanter, utan det skapar även en fungerande mötesplats som är en fullgod ersättning för den barriär som Slussen idag utgör mellan Gamla stan och Södermalm.


 
Ett stort pressuppbåd var på plats

För att sammanfatta de senaste decennierna så har det i fråga om Slussen varit fråga om ett ständigt framtagande av nya förslag som i slutändan kasserats, varpå en ny tävling utlysts. Detta medan anläggningens förfall har ökat så till den grad att Slussen på sina håll är i det närmaste farlig att besöka, där vi kan nämna incidenter som betong som rasat ner på Saltsjöbanans perrong och delar som fallit ner och träffat förbipasserande människor.

 

 


Med det omarbetade förslag som presenterades idag kan vi så smått hoppas att vi nu kan börja ana slutet på denna segdragna process. Det nya förslaget är nämligen bra. Väldigt bra, till och med - inte minst när man beaktar de olika starka intressen som finns kring projektet. Inte bara har man tagit hänsyn till hur Slussen behöver fungera som trafiklösning för gående, cyklister, kollektivtrafikanter och givetvis fordonstrafiken. Nej, det nya förslaget är även ett exempel på hur Slussen – återigen – kan bli den mötesplats och sammanbindningspunkt mellan Gamla stan och Södermalm som platsen var innan stadsväven slogs sönder för att anlägga dagens anläggning.

 
Spårväg vid slussen. Förvisso är inget beslutat, men det är en tilltalande framtidsvision.

Förutom de rent trafikmässiga lösningarna har man från stadens sida nu planerat in en park där bussterminalen idag ligger. En park som på ena sidan ansluter mot vattnet nere vid stadsgården, och på andra sidan mot ett promenadstråk kantat av uteserveringar och andra verksamhetslokaler. En park som kan bli en naturlig mötesplats för de som passerar Slussen. Vill du kanske ta en fika eller en glass på en uteservering med utsikt över Skeppsholmen och Strömmen? Eller kanske hellre flytta dig några meter längre norrut och sitta i gräset och njuta av utsikterna? Om dagens förslag blir verklighet är det så framtiden kommer att se ut.

 
Slussen får en park. Ett bra sätt att skapa liv i ett öppet stadsrum.

 
Det omarbetade förslaget får en mer naturlig koppling till vattnet

Närmare Södermalmstorg har man däremot planerat för verksamheter som kommer att leva året runt. Inglasade vinterträdgårdar med samma slående utsikt som från parken? Absolut. Stockholm gör sig ju bra även vintertid, speciellt när snön ligger vit och isarna täcker vattendragen i staden.

 

Även i fråga om bebyggelse har staden gjort ett bra jobb. Man kommer enligt förslaget att skapa ny bebyggelse som följer siktlinjen från Peter Myndes backe utan att skymma den. Det har tidigare varit en stötesten, och i det avseendet kan vi alla glädja oss åt en väl genomtänkt kompromiss i det nya förslaget.

 

Visserligen var det kanske ett tiotal demonstranter som protesterade mot det nya förslaget samlade utanför Sjömanshemmet när vi besökte utställningen, men där handlar det dels om att de inte visste vad de protesterar emot eftersom förslaget inte hade hunnit offentliggöras ännu, och dels om intressen som verkade stå i konflikt med varandra. Medan den ene demonstranten var emot de ökade vattenmängderna ville den andre se en större vattenspegel, och så vidare. Om vi samlar alla dessa krav och försöker skapa en kompromiss utifrån dem kommer vi att landa ungefär där vi är med dagens förslag.

 
En intressant variant är förstås att protestera mot förslaget innan det ens presenterats.

För att summera våra intryck
av det nya förslaget ser det ut som om vi nu har ett förslag som inte blir så mycket bättre att ta ställning till. Slussen ska användas av alla, och det innebär att lösningen blir en kompromiss. Staden kan inte ta hänsyn till enskilda särintressen som kräver att någonting ska förbättras på någonting annats bekostnad. Det viktiga nu är att staden accepterar att frågan har nått vägs ände, och att det inte är troligt att vi plötsligt kommer att få se ett mycket bättre förslag bara för att vi börjar om ännu en gång. I alla fall inte om vi vill komma igång med arbetet med att omdana Slussen innan konstruktionen rasar av sig själv. Om 50-100 år blir det kanske dags för en ny debatt om Slussen, eftersom stadens behov kan ha hunnit förändras mycket under den tiden. Men nu handlar det om att skapa en lösning som täcker våra behov idag och under de närmsta decennierna.

 

Kort sagt, nu är det dags att börja bygga. Slussen blir inte yngre av att vi förhalar processen ytterligare. Inte vi heller, för den delen.

 


Se hela pressvisningen här:


DN skriver om förslaget.

SVT ABC
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Eriksson (3 Maj 2011 03:02):
Nu ska jag passa på att utnyttja tillfället att besvara först med en fråga som förbryllat mig genom hela nya Slussendebatten:

Den "8-filiga motorvägsbron" som förbindelsen brukar heta (och som inte heller i denna nya version blivit smalare) är och må vara ett överdrivet estetistkt missgrepp och en debatt i sig men det helt orealistiska med 6 bilkörfält är fortsättningen och då främst Skeppsbrons och i förlängningen östra citys kapacitet.

Om Slussen byggs med den breda bron är det ett carte blanché på att man varken behöver vara rädd om eller t o m minska trafiken på Gamla stans ömse sidor, men det mer orealistiska är att förslaget signalerar någon sorts mer eller mindre obegränsad bilkapacitet i de till Slussen anslutande gatornas förlängning när det i själva verket är tvärtom.

Kort sagt, är alla stadsmiljövisioner om åtminstone något mindre biltrafik -eller i det nuv läget bara ett status quo- något som helt slopats?
-tycker de nuv politikerna att det är helt okey att istället bjuda in mer bilar i de redan trånga gatorna på Söder resp östra City (Malmarna)?

Gatubredderna avgör i sin tur kapaciteten och det kan inte en "8-filiga motorvägsbro" bjuda över!
-hur tänker beslutsfattarna och "trafikexperterna" på TK egentligen? -att det fortfarande är 60-tal och att det bara är att "bränna på"?
 0
Anders Norén (3 Maj 2011 09:49):
Enligt trafikutredningen är det framkomligheten i det omgivande gatunätet som är begränsande för trafiken. De anslutande gatorna kommer i förslaget att ha fler körfält än vad som kommer att finnas över bron. Bron kommer att ha 5 genomgående körfält, varav två för kollektivtrafiken, 1 fält för vänstersväng och 2 fält för uppfarten från Stadsgårdsleden.

Körfältsindelningen är givetvis inte huggen i sten - när bron väl ligger där kan den disponeras godtyckligt beroende på hur framtidens trafikutveckling blir.
 0
Gustav Svärd (3 Maj 2011 11:17):
Brons trafiklösning tycker jag ser ut att bli rätt bra, talet om en ny motorväg förstår jag inte riktigt. Det är ju idag vi har en autobahnkorsning på platsen, som ersätts av en enplanskorsning och en rak bro med färre körfält än dagens betongschabrak. Nya Slussen byggs faktiskt med en lägre biltrafikskapacitet än dagens är byggd för.

Jag skulle bli mycket glad om detta förslag klubbas igenom iår och rivningsarbetet påbörjas snarast.
 0
Johan Eriksson (3 Maj 2011 12:43):
Att utgå ifrån dagsläget eller hur man tänkte 1930 är ingen ursäkt eller förklaring för 5 körfält i framtiden. Ett i vardera riktningen (som det redan är på Skeppsbron och Munkbron) plus en vänstersvängsfil räcker. Ett faktum som även kan appliceras på flera andra platser och stråk och som är den stora lärdomen både när det gäller större trafikomvandlingar ute i Europa eller på Söder och körfältsminskningen på Folkungagatan (Borgmästarg - Erstag) är att bilisternas kapacitet kan minskas utan kaos som följd. De anpassar sig helt enkelt men på nya Slussen ska det tydligen inte tas några chanser!?

Tycker bredden på bron är en symbol för bristen på omtänkande bland "miljövänliga svenskar" som gått på sin egen myt -den må gällla i andra fall men absolut inte när det kommer till Sthlmarnas bilresor!
 0
Anders Norén (3 Maj 2011 13:50):
Öh. Skeppsbron och Munkbron har väl _två_ körfält i vardera riktningen, cykelfält och vänstersvängsfält oräknade?
 0
Leo E (3 Maj 2011 13:52):
Jag får det till 6 filer: 2 ner och 4 upp. Av de fyra som går upp till Söder från Gamla Stan ska två tydligen vara reserverade för kollektivtrafik, inklusive framtida spårvagn. Om man inte helt isolerar Stadsgårdsleden eller på annat sätt radikalt omarbetar trafiklösningen, så är det nog svårt att hitta på något bättre.

Edit: tittade på kartan och lade märke till att det rör sig om sex filer upp, två ner. Vill man få ner antalet måste man som sagt ta bort fält för vänstersväng.
 0
Niklas Öhrström (3 Maj 2011 14:00):
Om bron utformades med vackra valvbågar tror jag att motståndet skulle bli mindre.

Men jag skulle inte ha något emot att minska ner till tre-fyra körfält för bilister och i gengäld införa två körfält på det som ska bli gångbron. Brobredden bör ändå i så fall behållas och bidra till bredare trottoarer. Brobredden ser jag inte som något problem i sig
 0
Daniel (3 Maj 2011 15:34):
Kan ju berätta att en stockholmsk bil åker mest i hela landet.
1 621 mil åker varje bil i Stockholm varje år. Gotland ligger på 1 252 mil, Norrbotten ligger på 1 423 mil och Västra Götaland på 1 492 mil.

Juridiskt ägda bilar åker mer än privatägda bilar.

Det är en anledning varför det behövs så många körfält i Stockholm.
 0
Johan Eriksson (3 Maj 2011 15:53):
@Daniel:

-Så det är en naturlag menar du???
 0
Patric Nilsson (3 Maj 2011 16:12):
@Niklas Öhrström
Skulle också gärna se bron med vackra valvbågar.

Sen vill jag ha mer monumental utsmyckning på trappor och torg. Kar XIV Johan statyn har ingen plats i modellen, den bör flyttas till en central plats. Kan vi inte plocka lite bronsskulpturer från våra museer och flytta till Slussen? Lite klassicism tack.

Bygg också en betydligt vackrare tunnelbaneentré uppe på torget tack.
 0
Daniel (3 Maj 2011 16:19):
@Johan. Det säger jag inte, bara mer att uppenbarligen är dom största avstånden i sverige mellan olika aktiviviteter belägna i stockholm. stockholmarna har minst andelkörkort iofs, men dom som väl har bil åker mest. I stockholm ligger också väldigt mycket statliga myndigheter och annat i centrala staden och dessa har väldigt ofta bilar (tjänstebilar är vanligast i Stockholm i förhållande till befolkningen).

Vill man minska ner antalet körfält så borde man vända sig till alla dom som äger bilarna (dvs myndigheter, kommunen osv.)
 0
Henrik (3 Maj 2011 16:25):
@Patric Nillson

" Kar XIV Johan statyn har ingen plats i modellen"

Är det inte den som syns högst upp vid trapporna i den här bilden: http:​/​/​www.​yimby.​se/​viewphoto/​558/​9.​html

Det är i alla fall någon slags grönaktig ryttare, som nog sannolikt inte bara följde med när de placerade ut cyklister och gångtrafikanter. Men sen vet jag inte om det är just bästa platsen heller, men å andra sidan är det fortfarande bara ett förslag och om det är någon detalj som kan vara lätt att ändra så är det väl var exakt man väljer att ställa en staty.
 0
Bo (3 Maj 2011 18:08):
Vart tog djärvheten vägen? Nytänkandet? Hela det här med att vi skulle få ett nyt landmärke till stockholm som folk skulle känna igen? De förslag som figurerat förr om åren var ju mer så, pampigare. Det var högre byggt, annorlunda broar och speciella ingredienser/arkitektur som inte finns i någon annan stad utan skulle känneteckna stockholm. Sen har allt malts och gnällts ner till minsta gemensamma nämnare och kvar är bara ett torg, mer eller mindre. Det är så jag ser det. "Det blev inget". "Finns inget att se här, move on".
 0
Patric Nilsson (3 Maj 2011 18:14):
@Henrik

Det är möjligt att det är kungastatyn, jag reagerade inte på den, för den statyn är utan sockel.

@Bo

Det är väl som det brukar gå i Stockholm. Allt blir nedmalt till nästan ointressant.
 0
Pawel Flato (3 Maj 2011 19:05):
@Bo

Håller med.

Absolut noll "wow-faktor". Zipp, zero, nada, niente.

Men ack så funktionellt och praktiskt....zzzzzzzzzzzzz.

Varför sitter det så förbannat lågt inne att våga ta ut svängarna.
Är det något i maten? I luften?
Vad????
Hjääääälp, någon........
 0
Didde (3 Maj 2011 20:45):
"Nej, det nya förslaget är även ett exempel på hur Slussen – återigen – kan bli den mötesplats och sammanbindningspunkt mellan Gamla stan och Södermalm som platsen var innan stadsväven slogs sönder för att anlägga dagens anläggning."

Nu vet jag just inte om spånsliperi, fisksump, mjölkvarnar, förindustriell järnhantering, hamnfunktioner, tullstationer och övervakning av in- och utpassager till den medeltida staden är sådana typer av mötesplatser som motsvaras av diverse vattentorg och platser att lapa sol på.

Snarare introducerade dagens anläggning möjligheten att stanna på slussen för annat än nyttigheter. Förslaget är bara en vidareutveckling av klöverbladskonceptet i både form och funktion. Bara det att förslaget sliter sönder den där stadsväven än mer och ökar barriäreffekterna genom vidgade vattenrum och pyramidala trappor.

Yimby bör revidera sin historieskrivning så att den bättre stämmer överens med verkligheten.
 0
Didde (3 Maj 2011 20:53):
I övrigt noterar jag att Yimby numer ser sig själva som ett av flera särintressen som ibland sammanfaller med allmänintressen. Hoppas att det är ett nyfunnet perspektiv som får fortsatt genomslag:

"Staden kan inte ta hänsyn till enskilda särintressen som kräver att någonting ska förbättras på någonting annats bekostnad."
 0
Michael (3 Maj 2011 21:26):
Löjlig diskussion om antalet körfält. Om det nu är så att det är för många och att de inte behövs i framtiden är det tusen gånger lättare att bara minska ner antalet och göra om dem till gång- och cykelvägar än att nu bygga en för smal bro och sedan behöva bredda i framtiden.
 0
Niklas Öhrström (3 Maj 2011 21:39):
@Didde:
Jag håller med dig om att det är en vidareutveckling av den "genialiska" klöverbladslösningen. Just det faktum att man på 30-talet rensade bort all bebyggelse och skapade "öppenhet" och "vyer" gör att det är svårt att återskapa bebyggelse och åter knyta ihop. Men du skriver:

"Bara det att förslaget sliter sönder den där stadsväven än mer och ökar barriäreffekterna genom vidgade vattenrum och pyramidala trappor."

Även om förslaget inte är optimalt så sliter det knappast sönder stadsväven lika mycket som nuvarande Slussen gör (man hade iof tjänat på mer bebyggelse närmast vattnet). Jämför med idag så ser du att gångsambanden mellan Söder och Gamla Stan kommer förbättras avsevärt.
 0
Anders Gardebring (3 Maj 2011 22:02):
Didde:
Som vanligt läser du yimby som fan läser bibeln. Lite tröttsamt i längden men en vacker dag kanske även du överraskar med något nytt? :)
Ironiskt nog har du ju dock faktiskt rätt i din observation. Ett rent YIMBY-förslag skulle inte se ut som det nu framlagda förslaget. Men det brådskar och långbänken måste få ett slut. Det är dags att gå vidare.
 0
Martin Ekdahl (3 Maj 2011 22:54):
Jag är mycket positivt överraskad av förslaget. Vad jag hade förväntat mig var ett urvattnat kompromissförslag som slipat bort alla kanter och skapat en klump vilken ingen skulle kunna vara nöjd med. Istället fick vi detta dynamiska och spännande förslag. Ett förslag som sätter fantasin i spinn. Jag föreställer mig hur man sitter i parken och tittar ut över vattenspegeln, fikar på någon av uteserveringarna, promenerar i dagsljuset som strömmar in i vinterträdgården eller hoppar på en spårvagn i rusningstrafik. Ja, detta kan bli bra. Och jag som inte ens var säker på förslaget från början. Vi får hoppas att det lever upp till våra högsta förväntningar och sätter våra värsta farhågor på skam.
 0
Patric Nilsson (3 Maj 2011 23:23):
Jag håller med Anders Gardebring, det får vara nog, bättre att vi sätter igång nu. Om det finns detaljer som skall fixas så tar vi det sen. Det är ju ändå själva trafikapparaten som skall byggas först. Hus, park och utsmyckning kommer ju därefter, så det finns mycket tid att och saker att diskutera även i framtiden, låt oss därför ta itu med det mest akuta så fort som möjligt.
 0
Leif (3 Maj 2011 23:26):
Ett överlag mediokert förslag - inte mer än så. Dock ljusår bättre än de förslag som tidigare presenterats som i de flesta fall kan betecknas som värdelösa.

En av alla mina invändningar är parken som planeras. Hur kan någon ens tro att slussen är ett bra område för park? Själva tanken är så korkad att jag knapp vet var jag ska börja. En park placerar man inte i en trafikknutpunkt - en park ska vara ett avskärmat område. Sedan tillkommer det faktum att det kommer vara blåsigt, kallt och bullrigt...

Men istället för alla dessa mediokra förslag så tycker jag att vi kan återgå till Nils Ericsons sluss.
http:​/​/​commons.​wikimedia.​org/​wiki/​File:​Slussen_​1922.​jp.​.​
 0
Johan Eriksson (4 Maj 2011 02:41):
 0
Johan (4 Maj 2011 03:58):
Gör inte bron till en flaskhals bara. Man ska i framtiden helst kunna ha utrymme för bil + spårvagn + cykelbana + gångtrafik (även däruppe på 'bilbron' antar jag). Så länge som det är mindre bilyta än idag så är iaf jag rätt nöjd.

Visar det sig att det är bäst med färre än tre bilfiler i vardera riktningen så kan man ju utnyttja en av dem till något annat. Hellre det än att bron måste göras om till ett lapptäcke av nödmodifieringar om några år.
 0
Anders Norén (4 Maj 2011 10:43):
Åh, så MP föreslår att man tar bort ett körfält i vardera riktningen så att den "åttafiliga motorvägsbron" blir en "sexfilig motorvägsbro".
 0
dd (4 Maj 2011 11:12):
Idag finns totalt 10-13 körfält över slussen (beroende på vilken ände man räknar - baserat på satallitbild från hitta.se). Hur som helst så är 8 en avsevärd minskning av antal körfält, så jag förstår inte vad folk är så upprörda över.. Särskilt de som vill bevara dagens lösning...
 0
Per Hagwall (4 Maj 2011 11:33):
MP:s gruppledare Emilia Hagberg motiverar i DN-debattaren sitt motstånd mot den föreslagna bron med att ingen föreslår mer plats för bilar på Stureplan.

Argumentet kunde haft någon bäring om någon faktiskt hade föreslagit mer plats för bilar på Slussen, vilket ingen gör. Vi föreslår en minskning från 12 till 8 filer (varav 2 kollektivfiler) och en halvering av trafikytan.
 0
Niklas Öhrström (4 Maj 2011 13:11):
@Leif:
"En park placerar man inte i en trafikknutpunkt - en park ska vara ett avskärmat område."

Varför då. En bra placerad park (dvs en som kommer användas) är en park som syns. Ex: Vasaparken och Humlegården är välanvända och nära stråk. Tantolundens norra del mot Drakensbergsområdet är å andra sidan avskärmad från stad och stråk och inte lika använd.

Sedan så har vi förstås alla "grönområden" vars syfte är att separera förorterna från varandra. De är ofta avskärmade och blir därmed dåligt använda och fyller då sitt syfte att isolera bostadsområden. Men det är väl knappast så vi ska göra om vi vill ha en välanvänd park som hittas av alla.
 0
Daniel (4 Maj 2011 13:28):
En fråga ang parken. En park behöver inte vara fel i sig, men jag undrar om det har gjorts någon vindundersökning? Jag är inte särskilt ofta på Södermalmstorg, men var gång jag är där så blåser det från öster eller norr. Och när jag ser trädraden och gräsmattan så tänker jag att det inte kommer att vara något som tar emot vinden utan det är helt öppet. Kanske att vinden får en liten uppåtskjuts med ramperna, men det kommer att dröja kanske 20-30 år innan träden är såpass stora som på bilderna och det finns egentligen inget som fångar upp vinden. Platsen kommer liksom att vara tillgänglig några dagar om året, lite som Avenyn i Göteborg som är ganska trevlig på helgdagarna under sommaren, men är för det mesta ganska bred och blåsig.

det blir lite fel när man bygger en stad för 4 månader om året, övriga 8 månader kommer ingen att vilja strosa där förutom dom som rasta hunden i gräset.
 0
Daniel Jonsson (4 Maj 2011 14:42):
Det är en väldig tur att katarinahissen står kvar. Annars hade det blivit hur tråkigt som helst. Jag tror det var en bättre idé att göra ett torg med hus runtomkring som förut, och jag är skeptisk till åtminstone den brant sluttande delen av parken i nordläge i stans största blåshål. Gillar husen nedanför KF-husen dock, bidrar nog till den där känslan av husen som klättrar upp mot berget som finns på slussen idag.

Men fine, kör på det där. Det är ju en otrolig förbättring. Och vad jag förstår ska den ha bärighet för att säkert låta bussar passera mellan gamla stan och söder utan att åka omvägar, redan det är ju rätt stort.
 0
Trolltott (4 Maj 2011 15:57):
Men det är väl en självklarhet att bilarna ska vara underst och människorna överst? Vad är det här för vansinne? Som om man vill ha ett till område likt gula gången. Saknar också seriösa ramper för barnvagnar och rullstolar. De har inte en chans att ta sig fram utan extrema omvägar.

Sen får man väl ta till seriösa 3d-modeller så att det ordentligt går att granska hur utsikten blir ur olika perspektiv. Hittills har politikerna vissat sig helt ointresserade av den biten så det lär väl vara där granskningarna ska sättas in.
 0
Patric Nilsson (4 Maj 2011 16:36):
Det borde finnas hissar specifikt för handikappade och barnvagnar på flera ställen. För att motverka skadegörelse, urinering etc, borde man kunna införa ett aktiveringssystem, med chip på ett plastkort som utfärdas till alla mammor och gäller i två-tre år. På samma sätt kan ett sådant kort utfärdas till rullstolsbundna, och övriga handikappade, och även äldre. De som har färdtjänstkort kan ju få den funktionen på kortet.
 0
Bo (4 Maj 2011 17:24):
Jag tror många med mig har märkt genom åren, att när man åker tunnelbana mellan g:a stan och slussen på kvällen/natten så är det kolsvart när man tittar ut. Fasaderna i g:a stan är ej belysta och allt är dött. Slussen är mörk och död. Med det här förslaget kommer man fortsättningsvis se en mörk och död stad genom tunnelbanefönstret kväll/natt. Mitt i huvudstaden. Det finns ju inget på nya slussen! Det ska visst va ett stort fik únder bron men den lär ju knappast vara öppen alltförlänge. Sen är det inget mer än trappor och torg. Mörkt, släckt, dött. Gonatt sov gott någon måtta får det vara det är en dag i morgon också. Man kan bara skratta åt de ursprungliga visionerna om hur slussen skulle vara något folk runtom i europa pratade om.
 0
Pawel Flato (4 Maj 2011 18:53):
Anders Gardebring m.fl har troligtvis rätt i att man nu måste komma till avslut. Det går inte att köra ännu en vända. Av rena utmattningsskäl. Hur som helst tyder inget på att en fortsatt process skulle kunna innebära någon dramatisk förändring.

Men med handen på hjärtat så tycks en av de största förtjänsterna med det här förslaget vara att det ju kunde vara så mycket värre. Det är ju liksom ändå bättre än det senaste slutgiltiga förslaget.
Snacka om erbarmligt.
Det är som att det ursprungliga uppdraget skulle formulerats så här:
"Bygg något som inte är helt upp-fu***t, så blir det jättebra."
Knappast lät det så och ändå är vi där nu.

Detta senaste slutgiltiga förslag är ingen katastrof. Men om det hade dykt upp för något år sedan, när hoppets låga om en rejäl, spännande nystart för Slussen ännu brann, så har jag svårt att tänka mig att detta förslag hade mött något större jubel alls. Snarare en gäspning.

Det är ju som Bo redan påpekat här. Tidigare förslag som figurerat var djärvare och hade mer av ambitionen att skapa något unikt.
 0
Magnus Orest (4 Maj 2011 19:25):
Pawel, vi kan se det så här - det handlar ju trots allt bara om en temporär lösning. Om 50-100 år är det säkert dags att titta på nya lösningar för Slussen, och då kör cirkusen igång igen. Och då kanske vi själva sitter där och gnäller om att allt var mycket bättre förr och att det som byggdes när vi var (förhållandevis) unga är det som borde bevaras för all framtid. Om vi lever så länge, vill säga. ;-)
 0
Pawel Flato (4 Maj 2011 22:16):
@Magnus Orest

Jasså, bara 100 år....men skit samma då.
Men kan dom åtminstone dra igång en ny tävling för den ombyggnaden, så att vi har nåt att bråka om medan dom bygger det aktuella förslaget :)
 0
Staffan Söderhäll (4 Maj 2011 23:39):
Är dt någon som har en uppfattning om kostnaden för bussterminalen? Någon form av busstation kommer väl alltid att behövas men med blå linjen till Nacka minskar mängden röda och blå lådor med minst 80%. Är det inte risk att man lägger ner x00 onödiga miljoner på att spränga ur berget ytterligare plua alla installationer för den stora mängd trafikanter som ska hanteras?
 0
Johan Eriksson (5 Maj 2011 04:26):
@Staffan:

Instämmer och tycker detta är betydligt allvarligare än bron. Risken är man att bygger fast sig i en bussförsörjning på bekostnad av T-bana till Nacka, å andra sidan måste det finnas en rejäl terminal tills dess....
 0
Erik (5 Maj 2011 08:48):
Jag läste någonstans att infarten till den nya bussterminalen kommer att ligga vid OK-macken på Katarinavägen, stämmer detta? Kommer det även innebära att all busstrafik från Nacka skall ledas via Folkungagatan?
Det är kanske acceptabelt i en framtid när blåa är utbyggd till Nacka, men inte nu. Längre restid från Nacka och sämre miljö på söder är att vänta.
 0
Anders Norén (5 Maj 2011 10:35):
Erik: Nej, in- och utfart är tänkt att ligga någonstans mellan Birkaterminalen och tullhuset. Portalerna till garaget och macken blir nog entréer för gående på Katarinavägen.
 0
Daniel Jonsson (5 Maj 2011 16:12):
Jag förstår inte varför många vill att bussarna ska sluta gå till Slussen bara för att man bygger tunnelbana till Nacka C. Det är samma sak med Saltsjöbanan, att den inte ska in till Slussen bara för att man kan byta till tunnelbana i Danvikslösen istället.

Det går bussar till Fridhemsplan, till Gullmarsplan, till Tekniska Högskolan och till Odenplan trots att det finns spår längre ut. Varför ska inte ostregionen ha samma service? Vad är det som gör att så många yimbyiter förespråkar fler byten och färre valmöjligheter i kollektivtrafiken just här? Det är väl jättesmidigt att man kan byta från buss till blå linje på ett ställe och från buss till grön och röd på ett annat? Det sprider dessutom alla människor lite, det är trångt i trappan upp från bussterminalen på Slussen redan idag. Jag föredrar definitivt kollektivtrafik som är ett nätverk av linjer över ett med väldigt centraliserade hubbar. Byten är jobbiga och tar tid.

Och om man nu lyckas stoppa bussarna från att köra in till Slussen, ska man öppna bussfilerna för biltrafik då? Hur ska Gamla Stan och Södermälarstrand svälja den trafikökningen som möjliggörs då?

Nej, låt bussarna köra hela vägen in till Slussen. Det behövs nu, och när den dagen kommer (om 15-20 år, om vi har tur) att vi eventuellt har en tunnelbanestation 6 km längre österut i en region med flera busslinjer som går mer än 30 km ut så kommer den nog utnyttjas till full kapacitet ändå.
 0
Anders Norén (5 Maj 2011 18:06):
Det finns nog ingen som vill ta bort busstrafiken in till Slussen, men poängen är att när tunnelbanan till Nacka är färdig kan busstrafiken reduceras till en bråkdel. Idag går flera bussar i minuten på motorvägen mellan Slussen och Forum. Det lär knappast vara nödvändigt om det finns en parallell tunnelbana.
 0
Herbert Tingesten (7 Maj 2011 12:00):
Bra:
• Cykelbron får en gren till Söder Mälarstrand som bildar en visuellt intressant "halv valvbåge".
• Götgatan får ett bra avslut (syns inte på bilderna men det ska bli en monumentaltrappa där också vad jag förstår).
• Saltsjörampen förblir en ramp och får behålla sin koppling till Stadsgårdsleden.
• Att man inte gett efter för det ogenomtänkta kravet att minska bredden på gatubroarna (för det är ju två hopbyggda broar från Gamla stan det handlar om, en ner till Stadsgården, en upp till Södermalmstorg).
• Att man gett upp idén att frilägga Nils Ericsson-kanalen och därmed slipper vi den höga muren på Gamla stan-sidan.
• Sneda glastak som speglar ner himlen och ger en vyn från Gamla stan en luftighet som inte finns idag.
• Nivåskillnaden mellan Saltsjön och Mälaren lyfts fram med en damm som placerats mitt på vattentorget.
• Bra monumentalverkan sett från Gamla stan, dock lite Kim Jong-Ilsk i skalan.


Dåligt:
• Att gångbron tagits bort helt. Dåligt såväl ur kommunikations- som historiesynpunkt och pga de förlorade utsikterna och den visuella dynamik den tillförde.
• Att bussterminalen flyttas till ett bergrum. Dyrare att bygga, sämre omstigning, svårare att utnyttja lokalen till annat när TUB 3 förlängs till Nacka och stora delar av terminalen blir överflödiga.
• Att utsikterna byggs för och inga nya tillkommer (det var annars ett av det förra förslagets absolut starkaste kort). Den där glaspyramiden kommer knappast att bli helt genomskinlig med sina uppvinklade glasytor, speciellt inte efter några år. Dessutom blockeras siktlinjen mot Nacka helt! Man klipper faktiskt av panoramat på mitten och genomförs det här så har gnället om mer oviktiga utsikter som den från Peter Myndes backe varit totalt kontraproduktivt.
• Utrymmet under brons södra landfäste ser lite märkligt ut med sitt sneda innertak som går hela vägen till golvet. Bra för Pekka och hans uteliggarkollegor förstås, men svårt att hålla rent, liksom glaspyramiden.
• Ingen bebyggelse alls framför Hilton! Det har aldrig varit avsikten att det åbäket ska utgöra permanent stadsfront. Varför man tagit bort de två kvarteren här (som aldrig varit kontroversiella eller ens ifrågasatta) är mycket svårt att förstå. Det här är en ful del av staden som man borde ha tagit chansen att försköna och återställa till tiden före modernismen. Här låg bl a Pontus de la Gardies palats och de sista husen revs så sent som på 50-talet.
 0
Niklas Öhrström (7 Maj 2011 12:54):
@Herbert:
Två frågor:
1. För att underlätta omstigning borde väl busstationen ligga strax under t-banestationen med omstigning liknande den vid Liljeholmen.
2. Vad har Pekka med saken att göra?
 0
Patric Nilsson (7 Maj 2011 17:25):
Herbert, tycker det är bra att gångbron tagits bort, det känns mer öppet utan ytterligare en bro.

Håller med om att, att inte bygga för Hilton är ett stort misstag, hade varit fantastiskt kul om fasaden på de la Gardies palats kunde rekonstrueras där, med en modern interiör.

Bussstationen kan nog omvandlas till både kulturhus/jätteklubb/shopping, utan några större problem.
 0
John Pedersen (8 Maj 2011 12:54):
Jag tycker att det ser bra ut! Det är ett öppet torg. Slussen ska vara öppen så att man ser ut över Stockholms vatten. Det är ju det alla turister pratar om när det är här i Stockholm. Ohh vad fint det är med allt vatten!
Sen att bron skulle vara för bred,Det tycker inte jag. Man måste tänka på framtiden.
Nu är det bara att börja bygga!
 0
Dan Edholm (8 Maj 2011 14:30):
Jag finner mig också förvånansvärt positiv till detta förslag.

Bron med biltrafik kan säkert omformas i takt med att andra vägar (Österleden et c) tar över biltrafiken och att denna minskar genom tullar och regleringar. Spårvägar ska väl ha dedikerade spår vid denna övergång t ex.

De inglasade volymerna bör testas i modell så att de inte gör torget blåsigare än idag, gärna tvärtom då. Grönska på platsen kommer inte skada. Om en del hamnar i belysta vinterträdgårdar som skänker värme åt snöstormiga dagars passager är detta något gott.

Inramningen för Stadsmuseum blir med detta otroligt bra. Norra staden ligger vid entréns fötter att skåda.

Visst finns det möjligheter till förbättringar (som nämnts av andra ovan), men på det hela taget: positivt överaskad.
 0
Per Hagwall (8 Maj 2011 22:46):
@Herbert "Att bussterminalen flyttas till ett bergrum. Dyrare att bygga, sämre omstigning, svårare att utnyttja lokalen till annat när TUB 3 förlängs till Nacka och stora delar av terminalen blir överflödiga."
Omstigningen blir mycket bättre än idag och också jämfört med det förra förslaget. Från bussterminalen kommer man direkt i plan ut på den tvärgående gången över spåren, det är bara att slå ut den nuvarande östra väggen.
Och som Patric skrev, skulle utrymmet i en framtid bli överflödigt saknas inte användningsområden.
 0
Herbert Tingesten (9 Maj 2011 13:39):
Per Hagwall:
Tack för den infon, jag hade fått intrycket att skyddsrummet som ska byggas ut till bussterminal ligger i samma plan som spåren, alltså på 9-metersnivån. Dyrare att bygga blir det i vart fall, om inte annat för den drygt 200 m långa uppfartsrampen som måste byggas i berget och med en plankorsning med Saltsjöbanan (eller ska bussarna köra Folkungagatan?)
I framtiden kan bergrummet delvis återgå till att bli garage igen, eller kanske shopping/kulturgalleria som Patric föreslår. Min poäng var att terminalen i gamla läget hade (möjlighet till) fönster och därmed hade lokalen fler alternativa användningsområden.


Niklas:
Pekka är en av uteliggarna som gjort Slussen till sitt hem. Med förra Fosterförslaget som saknade prång och överhäng hade han fått flytta någon annanstans.
 0
Herbert Tingesten (9 Maj 2011 15:09):
Och en eloge till Foster+Partners för att de inte gett upp och bara sagt åt de nyckfulla och vankelmodiga stockholmarna att ta sig i r*ven utan gått vidare och tagit fram ett tredje starkt förslag enligt helt nya förutsättningar.

Per H: Jag ser nu i planhandlingarna att bussrampen är tänkt att gå under Saltsjöbanan och därmed läggs ytterligare ca 150-200 meter till längden om rampen inte ska bli för brant. Nivåskillnaden blir alltså hela 15-18 meter om jag förstår det rätt. En annan bekymmersam aspekt är att bussterminalen kan försvåra en dragning av tunnelbanegrenen mot Nacka och det hoppas jag innerligt att planerarna får instruktioner att ta med i beräkningarna. Å andra sidan kanske en del av terminalen kan byggas om till biljetthall för TUB 3?

Planhandlingar för den som vill kolla:
http:​/​/​www.​stockholm.​se/​Fristaende-​webbplatser/​Fackfor.​.​
 0
Herbert Tingesten (9 Maj 2011 21:24):
En liten tanke bara: Varför lägger man inte bussterminalen på samma plats som nu men en trappa ner? Det skulle ge sex fördelar:

1. Ingen passage av vare sig Saltsjöbanans spår eller Stadsgårdsleden (det planerade trafikljuset kan utgå)
2. Billigare att gräva ett hål i jord från ytan än att spränga ut ett bergrum (OK, ett halvt bergrum, skyddsrummet/garaget finns ju redan på plats)
3. Närmare till den framtida TUB 3-plattformen om Nackagrenen byggs efter ursprungsplanen (alltså med en station på ca 5 meters djup vid Slussen), Försvarsarbeten för stationen kan göras.
4. Bränslebesparande kort ramp (bara ca 100 m och 5m nivåskillnad i stället för 300-400 m och närmare 20 m nivåskillnad).
5. Garaget/skyddsrummet kan ligga kvar.
6. Terminalen kan göras godtyckligt stor och även inrymma Birkabussarna, som i nuvarande förslag flyttats till en bit bortom färjeterminalen.

Enda nackdelarna jag ser är att det blir en byggrop där terminalen ligger nu men den nackdelen hade man ju också med förra förslaget. Så blir det en extra våning upp till TUB 1+2 men det är bara att sätta dit en längre rulltrappa.
 0
Herbert Tingesten (10 Maj 2011 11:10):
Hm, enligt den här kartan (http:​/​/​www.​stockholm.​se/​PageFiles/​2180​44/​110​415_​Slusse.​.​) så ligger bussterminalen faktiskt i gatplanet! Då slipper man nivåskillnaden och den långa uppfartssträckan men tvingas spränga ut en större volym (för skyddsrummet går väl inte så långt ner?) och gångavståndet till tunnelbanan blir längre än med andra lösningar. Förslaget ovan är alltså fortfarande bättre på samtliga punkter även om punkt 4 blir något mindre viktig i och med att rampen bara blir dubbelt så lång.

Terminalen har också blivit väsentligt större än tidigare, med utrymme för alla reglerplatser som SL tidigare tänkt förlägga någon annanstans. Hela terminalen får faktiskt inte ens plats om man skulle lägga den under kajen. Men det är ju inget som hindrar att man lägger reglerplatserna i bergrum eller i en undervåning.
 0
Anders Norén (10 Maj 2011 14:19):
Herbert: Ursprungligen (och nu pratar jag Nyréns/Tyréns från 2004) skulle busstationen ha varit i två plan, med hållplatser på ett plan och uppställning på ett annat. Jag har alltid antagit att det utförandet har gällt i alla officiella förslag fram till nu.
 0
Herbert Tingesten (10 Maj 2011 20:20):
Inte i det som gällde fram till nu, där låg allt i gatuplanet med Stadsgårdsleden på övervåningen (plus lite galleria). Men det stämmer säkert som du säger att det var tänkt så tidigare, och tanken är ganska god.

När jag tittar på planritningen över bergrummet så ser jag en jättelik skiva som tagits ur Katarinaberget (från Stadsgårdsleden ända ner till Katarina kyrka!) Den skivan är lika stor som hela planområdet i övrigt på Södermalm.
 0
Anders Norén (11 Maj 2011 14:40):
Herbert: Nyréns/Tyréns hade avstigning och uppställning på -2,7 (med ramp ned från Stadsgårdsleden österifrån), dockningsterminal på +1,8 (med glas mot kajen på +2,0 och ramp upp mot Stadsgårdsleden österut) och själva Stadsgårdsleden på taket på nivå +6,7. Stadsgårdsledens korsning skulle vara på +3,0 och torgplanet på +12,2, således en liten knix upp och ned för Stadsgårdsleden över busstationen.

Jag ser i plansamrådshandlingarna att Foster/Berg-förslaget följer Nyréns/Tyréns förutom att F/B skippade nedgrävningen av busstationens nedre plan (dyrt? komplicerat?) och överdäckade trafikleden med en utökning av torgplanet och nya byggnader, härav den utskällda "muren" (fast "muren" med busstation och kontor skulle väl ha varit uppglasad?).

Genom att flytta in busstationen i berget uppnår man att totalhöjden för överdäckningens byggnader kan sänkas något samtidigt som den uthyrningsbara ytan ökar något, men till priset av en irrationell busslösning.

Någonstans får jag en känsla av att barnet kastats ut med badvattnet.
 0
Herbert Tingesten (11 Maj 2011 16:46):
Anders: Glädjande nog tycks man åtminstone ha bemödat sig om att inte inkräkta på utrymmet i berget som behövs för att bygga TUB 3-förlängningen enligt ursprungsplanen. Det finns en ursparning där spårsvängen upp mot Folkungagatan ska gå, och själva stationen ligger ca 7-8 meter under golvnivån, på drygt -5. Spåren hamnar på ca -10.

Även med en nedgrävning enligt tidigare Nyrén/Tyrénplan finns det plats för TUB 3-stationen, och man skulle t o m kunna kosta på sig att lägga terminalen något djupare. Man skulle då också kunna uppnå stora samordningsfördelar genom att bygga TUB 3-stationen samtidigt. Och när man ändå gräver sig ner till -10m kan man också passa på att bygga reglerplatserna på samma nivå? Då får vi ett nederplan med uppställningsplatser och TUB 3-station på -10, sedan terminalen på -5 och ovanpå den trafikleden på +1,7 (dvs kajplanet).

Kartor för att visa lite tydligare hur T-Slussen blå skulle ligga:

http:​/​/​farm3.​static.​flickr.​com/​2741/​410​2696694_​8f58264.​.​
http:​/​/​farm3.​static.​flickr.​com/​2493/​4114695166_​3f6f1fd.​.​
 0
Bo Persson (12 Maj 2011 08:40):
Är det inte lite dumt att bygga fast sig med en stor bussterminal vid Slussen? Förlänger vi T-banan från Kungsträdgården till Nacka (som alla ändå vill) behöver vi ingen stor bussterminal vid Slussen. Värmdöbussarna terminerar ju då vid T-banan i Nacka.

Dessutom blir det stora kostnader för ventilation med en underjordisk bussterminal. Avgaserna från bussarna måste ju vädras ut för att inte SL-resenärerna skall utsättas för onödigt stora hälsorisker. Och gasbussar kan enligt EU-direktiv inte trafikera underjordiska bussterminaler (explosionsrisk; därför som alla underjordiska P-hus i Europa är förbjudna för gasdrivna bilar; finns särskilda skyltar om det vid infarten till P-hus).
 0
Peter (12 Maj 2011 13:53):
Hittills åtminstone ett inlägg som tar upp aspekten bilarna överst och de gående därunder. Blir det vackert där under bron? Tänker på Galatabron i Istanbul (den nyare) som lär funka - men det är ingen öppen luftspalt mellan två betongplan utan snarare inbyggt med mängder av restauranger etc.
 0
Henrik Åsman (12 Maj 2011 15:25):
@Herbert, Tingesten
För att spinna vidare på ditt åsikt (som jag tolkar den) att man borde bygga T-blå:s station Slussen som försvarsarbete när bussterminalen sprängs in i berget. Jag har ett lite galet förslag som då bygger ut T-blå etappvis.

1. Bygg T-blå, station slussen.
2. Etapp 1: Bygg tunnel mellan t ex Slussen-Sofia-Luma-Sickla med plats för kontaktledning. Dra in Saltsjöbanan och Tvärbanan till Slussen i denna tunnel.
3. Etapp 2: Bygg Kungsträdgården-Slussen. Konvertera etapp 1 till tunnelbana. T-blå går nu till Sickla. Salsjöbanan och Tvärbanan slutar här. Bussarna går fortfarande till Slussen.
4. Etapp 3: Bygg Sickla-Nacka Forum. Flytta bussterminal hit. Gör om Slussens bussterminal till t ex Spårvagsdepå.
5. Etapp 4: Bygg förbindelse så att T-blå tar över någon av T-gröns grenar.

Ungerfär så...

Självklart är det viktigt att ombyggnaden av Slussen inte förstör framtida möjligheter att förlänga T-blå!
 0
Herbert Tingesten (12 Maj 2011 16:40):
Henrik: Mycket bra förslag! Ser inga nackdelar förutom att Henriksdalsborna får lite längre gångväg till stationen och som sagt kontaktledningen som gör att man får dra banan lite djupare för att klara passagen under Hammarbysjön. Snyggt att det slår flera flugor i en smäll:
• Den problematiska spårvägspassagen förbi Danvikstull blir en huvudvärk planerarna kan glömma
• Slussenstationen som annars blir väldigt svår att bygga i grusavlagringarna direkt under de nya broarna, husen och trafiklederna
• Ger en snabb nyttoeffekt utan att man behöver bygga hela banan klar (eller ens den besvärliga tunneln längs Skeppsbron)
• Bussterminalen kan göras delvis temporär och därför mycket billigare. Den kan utnyttja TUB-stationens utrymmen innan den tas i bruk (speciellt bra att de då ligger i plan)

Jag höjer budet med att TUB-tunneln under Söderström bör byggas som försvarsarbete samtidigt som nya Slussenbron. Tunnelns sträckning som den var tänkt går ju exakt där bron ska byggas, 50 meter öster om den befintliga. Bara att lägga in tunneln i brons fundament.

Dags att vi börjar skriva ett yttrande?
 0
Henrik Åsman (12 Maj 2011 22:19):
Visst. Jag kan vara med på ett yttrande om försvarsarbeten vid den nya Slussen. Kommer YIMBY att skriva något om hela Slussenförslaget?
 0
KB (14 Maj 2011 17:16):
Finns det inga modellfiler man kan ladda hem? Så att man själv kan granska förslaget och ex se ev kollisioner i 3D?
 0
Helene Claesson (16 Maj 2011 14:27):
Katarinahissen är slut som hiss. Mekaniken är irreparabel och själva tornet är i mycket dåligt skick. Enligt Stockholms stad är det troliga att skalet renoveras men någon ny hiss kommer av kostnadsskäl inte att sättas in. Rätt eller fel?
http:​/​/​www.​direktpress.​se/​sodermalmsnytt/​Asikt/​
 0
Herbert Tingesten (16 Maj 2011 17:20):
Helene: Om alla Stockholms invånare solidariskt åkte med hissen en gång om året och betalade femman det kostar skulle man lätt få tillbaka pengarna. Systemet funkar ju med Øresundsbron.
 0
Gustav Svärd (16 Maj 2011 18:22):
Om Katarinahissen skulle behöva bytas ut skulle jag vilja föra fram en idé för diskussion: bygg en ny som liknar dagens (fast med modern mekanik, t.ex. glashiss) men även fortsätter uppåt till en utkiksplattform ungefär i Kaknästornets höjd. Kaknäs har bra höjd för vyer äver en stad, men helt fel läge.

Vad gäller försvarsarbeten inför den Blå linjens framtida dragning mot Nacka: jag gillar idén skarpt. Detta är vad som behövs i Stockohlm! Framåttänkande i planering och byggande. Påminner om hur man byggde Tbane-bron mellan Slussen oh gamla stan så att den klarar både gröna och Röda linjen trots att det bara fanns Gröna linjen då (som ju i praktiken skapades med byggandet av bron). Visst fanns det planer för den Röda, och det gör det ju även för blåa till Nacka idag (problemet är att det inte är beslutat att byggas nu, alltså verkar vi numera vara oförmögna att passa på och bygga inför detta nära-framtid-behov som alla vet om).
 0
Henrik Åsman (16 Maj 2011 18:59):
Angående försvarsarbete.
St Eriksbrons tunnelbaneplan byggdes som försvarsarbete 1944. Grön linje invigdes här först 1952. Kunde man det under brinnande världskrig borde man kunna det nu.
 0
Herbert Tingesten (16 Maj 2011 19:20):
Ja, det här ser mer och mer ut som en no-brainer. Utrymmet man har tänkt sig att spränga ut för uppställningsplatsen är nästan exakt lika stort som en tunnelbanestation modell större!

Har ägnat ett par dagar åt det nu och det ser ut som om det kvittar ur försvarsarbetssynpunkt om man lägger bussterminalen i bergrum i söder eller direkt under markytan i norr, det går lika bra att anordna nerfartsramper till t-stationen/uppställningsplatsen i båda fallen. Håller på med en karta med bergrumsversionen, men måste ha lite mer info hur det är tänkt. Ska fråga SBK-personalen på utställningen imorgon. T ex är utsparningen i väster inte avsedd för en framtida tunnelbana som jag trodde först utan för skyddsrummet, men ändå tycks terminalen inkräkta på själva infarten till skyddsrummet från Katarinavägen. Har man tänkt sig att riva den norra infarten och bara behålla den södra från Tjärhovsgatan? Ska ingången med "bågarna" användas eller tänker man sig bara att göra om polisstationen i nuvarande t-stationshus till bussterminalingång från Katarinavägen, som det ser ut på planritningen? Osv.

@KB: Kanske gör en SketchUp-modell också och i så fall lägger jag ut den till allmänt beskådande.
 0
Patric Nilsson (17 Maj 2011 22:25):
 0
Bosse (18 Maj 2011 07:30):
Och vår vän Stadshusbloggaren ger i kommentarerna prov på sin oefterhärmliga stil...
 0
KB (18 Maj 2011 15:05):
Herbert, du har inga DGN, DWG eller ADSK-filer man kan få?
 0
Herbert Tingesten (18 Maj 2011 20:13):
Nä, men .skp om du önskar. Har inget klart ännu, måste motvilligt jobba för brödfödan några dagar nu.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter