Utskrift från www.yimby.se
....

Stockholms regionplan faller samman efter ett år

 
Denna debattartikel har idag publicerats på SvD Brännpunkt.Hur gärna förespråkarna för nya stadsmotorvägar än vill bidrar inte nya motorvägar till ökad stadskvalitet. Det går helt enkelt inte att bygga tätt och stadslikt om en stor del av invånarna ska transportera sig med bil. Det skriver Mikael Sundström, Kollektivtrafikant Sthlm, Anders Gardebring, Yimby, och Lars Strömgren, Urbanisma.Det tog ett år innan Stockholms regionplan Rufs 2010 började rasa samman. Haninge kommun väljer att frångå idén om att skapa en regional stadskärna med pendeltågsstationerna i Haninge och Handens centrum som centralnoder. Istället har man beslutat om ett isolerat externt företagsområde i Albyberg.

Det som lockar är naturligtvis närheten till den nybyggda motorvägen mot Nynäshamn och den kommande Södertörnsleden. Det är ett mönster som är välkänt över hela världen. När nya stadsmotorvägar byggs ökar trycket att exploatera marken runt om. Kommunerna klarar inte att stå emot. Med hänvisning till att nya etableringar skapar nya arbetstillfällen och ”om inte vi gör det kommer någon annan kommun längs motorvägen att göra det”, spolar man ner sina miljöambitioner och regionala åtaganden.

Men de nya företagsetableringarna ligger utspridda och är mycket svåra att försörja med en effektiv kollektivtrafik. Det ger ökad biltrafik, sämre miljö och en utarmning av kommunens egna centrumkärnor.

En grundtanke med Stockholms regionplan har varit att utveckla så kallade regionala stadskärnor och därmed undvika att bebyggelse och verksamheter sprids ut. I ytterstaden pekas åtta sådana områden ut (Haninge var ett av dessa). Det handlar teoretiskt om täta och attraktiva områden som ska främja stadskvaliteter, stadsliv och mötesplatser. Det är en intressant och attraktiv tanke. Problemet är att regionplanekontoret och regionens ledande politiker helt har missat hur man bygger attraktiv stad, vilket inte minst visas av att Haninge kommun på sin egen hemsida kallar Albyberg för hållbar stadsutveckling.

Istället för att stärka de regionala stadskärnorna med ny attraktiv kollektivtrafik, som skapar möjligheter att till utbyte mellan dessa, förespråkar man en kraftig utbyggnad av nya stadsmotorvägar, till exempel Förbifart Stockholm. Precis som nya väg 73 och Södertörnsleden kommer Förbifarten att flytta fokus från centrumen av de tänkta stadskärnorna ut mot vägen själv. Med 140000 bilar per dygn på vägen kommer trycket att få etablera sig längs med vägen att bli enormt.

Hur gärna förespråkarna för nya stadsmotorvägar än vill bidrar inte nya motorvägar till ökad stadskvalitet. Det går helt enkelt inte att bygga tätt och stadslikt om en stor del av invånarna ska transportera sig med bil. På Förbifart Stockholm planeras inte ens bussfiler. Politikerna borde istället läsa den världsunika rapport om stadskvaliteter som nyligen togs fram av analysföretagen Spacescape och Evidens. Den pekar ut sju stadsmiljöfaktorer som mer än något annat bidrar till en upplevd positiv stadskvalitet (vilket ger högre lägenhetspriser och därmed högre investeringsvilja). En av de viktigaste faktorerna är närhet till spårstation, medan tillgänglighet med bil knappt ger något utslag alls.

Att nya stadsmotorvägar skapar ny trafik är idag ett välkänt faktum. Enbart Förbifart Stockholm beräknas skapa cirka 60 000 helt nya bilresor varje dag. Trots det är denna direkta miljöpåverkan sannolikt betydligt mindre än stadsmotorvägens mer långsiktiga strukturerande effekt på hur staden och regionen kommer att växa.

Stockholms regionplan rasar ihop innan tryckfärgen hunnit torka. Nu är det ett politiskt val om den ska räddas. De levande och miljövänliga regionala stadskärnorna som målas upp i Rufs 2010 kommer aldrig att bli verklighet om de inte binds samman med bra kollektivtrafik. För oss är det självklart var pengarna ska hämtas ifrån.

MIKAEL SUNDSTRÖM
Kollektivtrafikant Sthlm

ANDERS GARDEBRING
YIMBY

LARS STRÖMGREN
Urbanisma

Fotnot: YIMBY motsätter sig inte principiellt nya vägsatsningar i Stockholmsregionen. Däremot stöder vi inte förbifart Stockholm i sin nuvarande planering och utformning då trafikanalyser tydligt visar ett den kommer att bli kontraproduktiv och skapa fler problem än den kommer lösa. Vi ser istället fler stadsgator och flera mindre vägar - istället för en stor - kombinerat med en mer framskjuten position för kollektivtrafik som en bättre väg framåt.


Relaterat: DN
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Michael Lindqvist (9 Juni 2011 22:33):
Sedan när tog vi i YIMBY officiellt avstånd från den nuvarande sträckningen av Förbifart Stockholm? Jag kommer inte ihåg att jag blivit tillfrågad och jag håller inte riktigt med om premisserna för avståndstagandet som står ovan. Vad förespråkar vi i så fall istället? En Österled? Diagonal Ulsvunda? Med den allmänna hållning som tillskrivs hela YIMBY i rutan ovan gör vi samma sak som NIMBY:s. Vi säger nej till något utan att lansera egna förslag till lösningar.

Även om jag håller med om vissa saker i debattartikeln tycker jag att man skjuter långt bredvid målet när man ger horribla exempel för det artikelförfattarna vill säga. Som tidigare boende i både Nynäshamn och Haninge ställer jag mig mycket frågande till påståendena ovan. Är YIMBY alltså emot den motorväg som byggdes till Nynäshamn? En motorväg som ger Nynäshamn möjlighet att växa, drägliga körtider till Stockholm och en väg som vida överträffar den gamla som var mycket olycksdrabbad och skapade mycket köer? Dessutom möjliggör den att Stockholms hamnar flyttar sin verksamhet till en hur miljösynpunkt mycket bättre lokalisering vilket även möjliggör bebyggelse i dagens Värtahamn. Håller inte med om den analysen att detta var dåligt och tycker inte att projektet har något att göra med det vi gör i YIMBY? Inte heller är jag emot, vilket artikeln verkar vara, den planerade Södertörnleden. Idag går det fortare för Haningebor när de ska köra E4 söderut att åka in till Södra Länken och sedan ut igen. En till avstånd mycket längre väg. Dessutom går sträckorna Gladö-Huddinge och Huddinge-Masmo på tvåfiliga 50-vägar mycket nära bebyggelse.

Jag har dessutom mycket svårt för den enkla poängen som författarna tar på det planerade INDUSTRIOMRÅDET i Albyberg. Idag är Jordbro Industriområde nästan färdigbyggt. Den innehåller väldigt mycket verksamhet som inte passar sig i tätbebyggt område. Albyberg kommer att avlasta Jordbro Industriområde. Området ligger endast 2,5 kilometer från Haninge Centrum. Med en omläggning av Dalarövägen kommer även befintlig buss 839 att passera förbi området. Jag kan inte se det lämpliga att placera denna typ av markkrävande industriverksamhet mitt bland bostadsområdena i Handen/Brandbergen. Den marken behövs för att bygga bostäder och förtäta tätorten. Var tycker artikelförfattarna att Albyberg borde ligga istället? Är det inte lämpligt, att som ni, lägga den så nära de centrala delarna av Haninge som möjligt men inte att ta upp mark för förtätning för detta? Med andra ord många frågetecken kring påståendena i artikeln.
 0
Martin Ekdahl (9 Juni 2011 22:46):
Bra artikel. En sak som i sammanhanget bör sägas är att jag en lång tid bodde vid väg 73. Den kallades för "Dödens väg". Jag fruktade varje dag för min familjs liv när de gav sig ut på den vägen. När 73:an byggdes om var det som att en sten föll från mina axlar. Den nya vägen är trots allt mycket säkrare än den tidigare. Hur som helst. Jag skulle vilja se att man kompletterade 73:an med en utökad pendeltågstrafik. Så kommer ju tydligen att ske och då har jag inte mycket att klaga på. Jo, det vore en sak. En minispårväg som band samman delar av Handen, Vega, Jordbro, Västerhaninge och Tungelsta skulle vara mycket trevligt och ett lyft för området.
 0
Michael Lindqvist (9 Juni 2011 23:00):
@Martin Ekdahl Håller med om att en spårväg vore trevlig men kanske inte just den sträckningen som skulle gå helt parallellt med järnvägen. Tror att Sågen-Vendelsömalm-Brandbergen-Jordbro skulle vara en rimligare sträckning när det gäller passagerarantal på bussarna idag.
 0
Michael Lindqvist (9 Juni 2011 23:01):
Förlåt, blev fel i förra inlägget. Jag menade självklart Sågen-Vendelsömalm-Brandbergen-Handen-Jordbro.
 0
puckot (10 Juni 2011 00:29):
Bra talat men var skulle pengarna hämtas då? skulle man fatta det? kommunernas budgetar? stadskassan? trängselskatter?
 0
Johan Eriksson (10 Juni 2011 04:29):
Vilken bra tidlös artikel som nästan kunde varit skriven närsomhelst under de senaste 40+ åren...

Undrar om "den världsunika rapport om stadskvaliteter som nyligen togs fram av analysföretagen Spacescape och Evidens" finns att läsa nånstans eller iaf en sammanfattning?

@Michael och Martin:

Det är väl inte den nya delen av Väg 73 som skepsisen riktas mot främst. Kanske istället mer av det (outtalade) faktum och den Stockholmska gången där motorvägen byggs först och dubbelspåret och upprustningen av Nynäsbanan i andra hand, som om det vore förbjudet att för omväxlingens skull göra tvärtom och på så vis politiskt signalera i vilken ordning man vill prioritera!?

Nä Väg 73 är inte fokuset i den här artikeln, snarare då Södertörnsleden - Förbifarten och dess (utspridda) effekter.....
 0
Daniel (10 Juni 2011 08:47):
Egentligen så om man vill bygga en förbifart förbi stockholm för alla som uppenbarligen bara åker igenom staden på sin väg från Götaland till Norrland, så borde ju egentligen väg 55 göras om till motorväg eller väg E20. Detta blir en riktig förbifart som blir långt utanför stockholm. det blir dessutom mycket billigare. Man spar ganska många miljarder på det. En mil motorväg kostar en halv miljard på landet, och handlar det om 10-25 mil så blir det 5-13 miljarder kronor.
 0
Johnny (10 Juni 2011 09:58):
Håller med Michael - har YIMBY tagit avstånd från Förbifart Stockholm officiellt, det verkar så? Jag har som medlem i YIMBY flera gånger påpekat att jag inte tycker YIMBY ska ställa olika trafikslag mot varandra (i vissa artiklar jämförs äpplen och päron (spårvagnar kontra motorvägar), när de fyller olika syften på olika platser. Håller med helt i din kritik på hur YIMBY blivit NIMBY i denna fråga.
 0
Daniel (10 Juni 2011 10:29):
Yimbys åsikt är ju inte att man är emot biltrafik, men därimot så anser man väl att slösa minst 27 miljarder på en motorväg på landet som lite slösaktigt när pengarna mer behövs för att utveckla staden. Hade det därimot funnits 27 miljarder över så hade nog inte Yimby sagt något särskilt (bortsett från att motorvägar skapar den glesa staden som är motsatsen till den täta staden alla vill ha).
 0
Herbert Tingesten (10 Juni 2011 10:58):
Väg 56 över Örebro och Västerås är den som långdistanstrafiken till och från Norrland brukar använda. En del av den trafiken kommer förstås att lockas till Förbifarten av rena bekvämlighetsskäl.

Ska den tvunget byggas så bör alternativet "Genare" utredas igen eftersom förutsättningarna förändrats och tunneln blir 2-2,5 km kortare, som jag skrev i Förbifartstråden, eller också drar man leden på ytan på Färingsö för halva priset om det nu är just en förbifart man vill ha. Men pengarna skulle ju gå till utbyggd kollektivtrafik, så stod det på valsedlarna när vi folkomröstade. En motorväg kan aldrig passera som en kollektivtrafikinvestering oavsett hur många bussar man kör på den.

http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​14&page=​16&se.​.​
 0
Fredde Berlin (10 Juni 2011 13:32):
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​sa-​mycket-​langre-​tar-​det-​i-​bilk.​.​
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​trangselskatten-​borde-​fordubblas

Tyckte dessa DN artiklar beskriver ganska bra det kaos som kommer att råda framtill citybanan och eventuellt förbifarten är färdigbyggt.
 0
Haningebo (10 Juni 2011 14:02):
@Michael Lindqvist

Haninge kommun skriver uttryckligen på sin hemsida att verksamhetsområdet Albyberg är till för verksamheter och branscher av mindre störande och miljöpåverkande slag. Ypperligt något som går att anlägga i anslutning till befintlig bebyggelse, kanske som del av en s.k. blandstad, snarare än att sprawla upp orörd naturskog i perifera lägen?
 0
Jan Wiklund (10 Juni 2011 14:05):
Johnny m.fl: Syftet med Yimby kan läsas under Om oss: "Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska och levande täta stadsmiljer, inte glesa isolerade bostadsområden."

Det borde vara alldeles nog beslut.

Det är en enkel fråga om antingen eller. Spårväg och t-bana kompletterar varandra, eftersom båda låter sig förenas med tät stad. Stadsmotorvägar gör det inte.
 0
Johnny (10 Juni 2011 14:28):
Jan: På vilket sätt kompletterar inte en motorväg en spårväg? Du utgår från att allt som transporteras i en star är människor? Menar du att ingen motorväg kan tjäna sitt syfte i en storstad och att därmed alla diskussioner om att byta alla motorvägar mot andra trafikslag är själklara i alla sammanhang? Ska vi leda alla vägar in genom stadskärnorna och göra dem till lokalgator?

Sluta generalisera när det passar er. Vill ni angripa Förbifarten, gör det då, men jämför den inte med en spårvagn på norrmalm.

Jag vänder mig emot att ni generaliserar.

Ni tar gladeligen upp statistik över hur stor majoritet av folket som vill ha ny och spännande arkitektur (höga byggnader), men när det gäller att majoritet av stockholmarna vill ha en förbifart är det inte lika bra att hänvisa till statistiken.
 0
Johnny (10 Juni 2011 14:49):
Daniel: Så Yimby har enligt dig MAO en uttalad policy MOT förbifarten, det är så du uttrycker det. Hur fångar man upp den åsikten bland alla medlemar? Är det så att alla medlemar här automatiskt står bakom de få företrädare som skriver inlägg? Eller får det finnas olika åsikter i denna fråga?

Att jämföra budgetpengarna är ngt som ni (jag skriver NI eftersom jag inte känner mig allt mindre delaktig i denna klubb för samtyckare) inte väljer att göra när ni förespråka tunnelbana, kontra andra trafikslag. En buss är för övrigt det ur livscykelperspektiv det mest ekonomiska alternativet, men kanske inte lika charmig som en spårvagn. Just bugetdiskussionen var ju ett politiskt drag från miljöpartiet i valet, ska man anse att YIMBY därmed stödjer enbart miljöpartiets linje?

Om vi tar Förbifarten och bortser ett tag från att angripa frågan ur kostnadspersektiv.

Bidrar den till en gles stad? Motorvägen går under vatten (icke bebyggbar yta) och skulle till skillnad från andra motorvägar snarare binda ihop ytterstadsdelar som nu är isolerade? Eller vad har jag nu missat som ni alla experter vet bättre? En breddning av tunnel för andra trafikslag måste väl också isåfall vägas mot extrakostnaden.
 0
nk (10 Juni 2011 14:54):
Har blivit extremt nimby.
Ni tänker uppenbarligen inte på oss alla som jobbar inom bygg och är beroende av bra vägnät eftersom kollektivtrafiken aldrig någonsin kommer vara tillräckligt utvecklad för våran del då det inte på långa vägar är ekonomiskt försvarbart mot väljarna.

Om ni däremot föreslaget östliga länken istället för förbifarten så...
 0
Niklas Öhrström (10 Juni 2011 15:19):
Johnny:
Av vilken anledning vill du se att förbifarten byggs? Tydligen är du inte tillfreds med dagens trafiksituation. Då är det intressant att veta på vilket sätt du tror att förbifarten kommer lösa detta? Detta måste vara ett grundkrav i själva diskussionen om förbifarten. För man ska väl inte bara slänga ut 30-50 miljarder för byggandets skull?

Ett annat återkommande "argument" är att vi skulle vara i desperat behov av denna och att den borde byggts redan på 60-talet. Men i så fall borde man kunna argumentera för att bygga motorväg mellan Barnhusbron och Lidingövägen. Eller att göra om Valhallavägen till motorväg (också trafiplaner från 60-talet).
 0
Daniel (10 Juni 2011 15:59):
@Johnny. I stället för att bygga två områden på vardera sida om ett grönområdet med en motorväg emellan, så vore det väl bättre att bygga områdena brevid varandra och ha grönområdet brevid. Dessutom om man bygger tätare och därmed lämnar utrymme för mer grönområden, så minskar också transportbehovet och därmed så blir motorvägens syfte inte så självklar.

Men sedan så handlar det om såpass mycket pengar att kostnaden inte går att bortse ifrån. Man skulle kunna ge varje människa i Stockholms kommun en platt-tv för pengarna och ändå få pengar över.
 0
P-O (10 Juni 2011 18:27):
Jag tycker också de som är för förbifarten ska förklara vad de tror den ska lösa och på vilket sätt de inte förstår sambandet mellan nya motorvägar och nya utkastade områden som enbart kommer leda till ännu mer köer både på essingeleden och inne i city.

Jag har inget emot nya vägar och kör gärna bil själv, men tror att just förbifarten är total waste of money!
 0
Virre (10 Juni 2011 21:14):
Dubbelgillar YIMBY!
 0
Jan Wiklund (11 Juni 2011 21:48):
Johnny: Artikeln visar utmärkt varför motorvägar är stadsfientliga. De kräver en helvetes massa plats, de är barriärer, de uppmuntrar till gles exploatering långt bort.

Detta handlar inte om tyckande utan om verifierbar kunskap. Du kan naturligtvis säga att ok, jag vill ha motorvägar ändå för jag tycker det är viktigare än tät stad. Det vore hederligt. Men att tro att man kan ha både och är rena önsketänkandet.
 0
Anders Gardebring (11 Juni 2011 21:58):
För lite mer information hur YIMBY ställer sig till olika projekt kan jag rekommendera en läsning av vår remissvar till RUFS 2010:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​material/​rufs20​10​/​Rufs20​10​_​YIMBY.​p.​.​

Ett utdrag:

Det vi ser som allra viktigast är dels tunnelbanans nya gren från Odenplan till Norra Stationsområdet och Karolinska sjukhuset, liksom den sedan start planerade Nacka-förlängningen av den Blåa linjen från Kungsträdgården.

För den tyngre järnvägen vill vi trycka på att bygget av Citybanan måste prioriteras högt. För att komplettera citybanan behövs även två nya spår mellan Kalhäll och Tomteboda, samt dubbelspår från Södertälje hamn till Södertälje centrum.

Tvärbanans Solnagren, Kistagren och kopplingen till Saltsjöbanan (och Slussen) är alla sträckningar som bör påbörjas snarast. Spårburna tvärförbindelser är någonting som Stockholm i stort sett saknar och med dessa satsningar skapas nya resevägar som, i likhet med befintliga tvärbanan, kommer att öka resandet på tvären i regionen, och på så sätt också avlasta det hårt belastade Tunnelbane- och pendeltågsnätet.

YIMBY vill även se att spårväg City byggs. Kapaciteten
behövs, inte minst för trafiken ut på Djurgården och till de nya stadsutvecklingsområdena på Kungsholmen. Vi vill också att Lidingöbanan får nya vagnar och kopplas samman med Spårväg City i Ropsten. Möjligheten att dra Lidingöbanan via Lidingö Centrum bör utredas.

Spårvägen bör fortsatt byggas ut, både längre ut i regionen och i Stockholms innerstad. I innerstaden handlar det om att konvertera den mycket hårt belastade linje 4 till spårväg.

Spårväg syd är ett angeläget projekt. Det enda riktiga alternativ vi ser skulle vara en tunnelbanesträckning på i stort sett samma sträckning. Sammankopplingarna mellan de olika grenarna av den spårburna kollektivtrafiken som Spårväg Syd utgör ser vi som en investering med god utdelning.

Den idag befintliga tvärbanan skulle gynnas av en kompletterande kapacitetsförstärkning Alvik-Årstaberg.
Denna nya spårförbindelse mellan trafikplats Gröndal och Årstaberg, i tillägg till den befintliga gatuspårsträckan, möjliggör direkttåg mellan Årstaberg och Stora Essingen samt ökar kapaciteten, minskar restider och gör systemet mindre störningskänsligt.

Den idag planerade Solnagrenen av tvärbanan för förlängas under Brunnsviken till Universitetet och vidare till Ropsten. Detta skulle skapa en nästan komplett spårburen ringlinje som binder ihop alla de olika ekrarna på SL:s spårnät.

För tunnelbanan ser vi som önskvärda utbyggnader en andra gren söderut på den blå linjen i riktning mot Älvsjö. En möjlig sträckning kan vara Kungsträdgården – Medborgarplatsen – Södersjukhuset –Årsta – Älvsjö.

Den gröna linjens nya gren till Karolinska sjukhuset bör förlängas norrut och bytesplatser till pendeln vid Solna Station (även lämpligt med tanke på den nya nationalarenan) och röda linjen vid Bergshamra skapas.

Det spårreservat som finns mellan Hagsätra och Älvsjö bör utnyttjas. Här bör tunnelbanan förlängas till Älvsjö station för att skapa en ny bytesmöjlighet till
pendeltåg och spårväg Syd. Detta stämmer dessutom mycket väl överens med de urbaniseringsplaner som finns för centrala Älvsjö, där YIMBY i tidigare yttranden också har efterlyst en avsevärt högre exploateringsgrad än vad som nu planeras. Här kan stora möjligheter skapas för en i sammanhanget relativt liten kostnad.

Den röda linjen bör även den förlängas, från Mörby Centrum till Sollentuna och på längre sikt möjligen vidare till Jakobsberg och Barkaby. Den andra grenen av röda linjen norrut kan med fördel förlängas över till Lidingö.

Vi ser en potential i att dra om Roslagsbanan via Danderyds sjukhus för att skapa en sammanhållen knutpunkt som fungerar.

Att bygga ut dubbelspåren på Nynäsbanan till att omfatta hela sträckningen skulle göra tätare trafik möjlig samt få banan att bli långt mindre störningskänslig. Dessutom vore det en stor fördel om så mycket som möjligt av godstrafiken till och från hamnen kan tas på järnväg istället för lastbilar.

På längre sikt finns det många bitar i pusslet av spårburen kollektivtrafik som bör byggas. De sträckningar som YIMBY ser som mest behövliga är:

En konvertering av de övriga stombusslinjerna i Stockholms innerstad till spårväg.

En förlängning av Tvärbana Syd från Älvsjö till Skarpnäck samt en sammankoppling av Tvärbana Syd med det övriga tvärbanenätet medels spår från Älvsjö till Årstaberg via Östberga och den nya stadsdel som planeras invid Årstafältet. Detta skulle möjliggöra nya linjer på tvärbanenätet som skapar nya kontakter och anpassningsmöjligheter så att färre människor måste göra byten under sina resor.

I det längre perspektivet bör även tunnelbanan förlängas från Hjulsta till Barkaby, en kort sträcka som har diskuterats från och till i många år.

En möjlig alternativ innerstadstunnel för den röda linjen från Liljeholmen till Universitetet via Fridhemsplan och Odenplan är också en intressant sträckning. Denna kan dock till stor del ersättas med spårväg på linje 4 tillsammans med anslutningslänkar mot Liljeholmen och Universitet.

Vi ser gärna att Roslagsbanan får en alternativ ändelse inåt Albano via Norra Station och Karlberg till Stockholms Central. För att göra detta krävs inte att hela Roslagsbanan byggs om till normalspår, bägge spårvidderna går att kombinera i samma spårutrymme.

En ny järnväg över Saltsjö-mälarsnittet med föreslagen dragning från Flemmingsberg till Sollentuna via Skärholmen, Lovön, Vällingby och Barkaby eller från Älvsjö till Sollentuna via Telefonplan, Brommaplan, Spånga och Kista. Syftet med en sådan är att skapa ny kapacitet för godstrafik på Järnväg, ny pendeltågstrafik som möjliggör tät exploatering i anslutning till stationerna, samt som en alternativ omledningsväg för den idag mycket störningskänsliga tågtrafik som går genom centrala Stockholm. En sådan järnväg ger en kraftigt förbättrad kapacitet och kan därför möjliggöra pendeltågslänkar mot Roslagen/Norrtälje och Tyresö.


Och så också lite om vägkapacitet:

YIMBY anser även att dagens mycket störningskänsliga läge för vägtrafiken över Saltsjö-Mälarsnittet är ohållbart och att det inte gynnar en växande storstad. Det är emellertid viktigt att ny vägkapacitet över nämnda snitt inte bidrar till en kontraproduktiv stadsutglesning som på sikt kan öka
transportbehovet än mer och därmed ytterligare förvärra trängselproblematiken. De effekter som den föreslagna förbifart Stockholm kan få i fråga om stadsutglesning och förvärrade trängselproblem på sikt måste därför noga utredas så att leden inte visar sig bli kontraproduktiv.

YIMBY ser Österleden (med plats för kollektivtrafikskörfält) som en bättre prioritering.


Det är alltså inte så att vi, som har påståtts ovan, bara säger nej utan att presentera alternativ. Vi har varit tveksamma till förbifarten redan från början och med det som har kommit fram kring dess kontraproduktiva effekter och kraftiga risker för att allvarlig försämra trafiksituationen i regionen ser vi inget skäl till att stödja den i den utformning som nu ligger föreslagen. Däremot vill vi, som kan ses i texten ovan, att det ska byggas en östlig förbindelse för att sluta ringleden. Denna östliga förbindelse måste dock ha separata körfält för kollektivtrafik.
 0
Peter (12 Juni 2011 02:36):
"Det går helt enkelt inte att bygga tätt och stadslikt om en stor del av invånarna ska transportera sig med bil"

Har du hört talas om tunnlar?
 0
Johan Eriksson (12 Juni 2011 02:46):
Ja jättebilliga tunnlar med avgastorn lite överallt yippie!

Ironin får stå för sig självt.
 0
Anders Gardebring (12 Juni 2011 10:25):
Peter:
Det är förstås teoretiskt möjligt att låta alla köra bil till och med om vi bodde så tätt som på Manhattan (där för övrigt ungefär 20% av hushållen har tillgång till bil).
Problemet är bara (om vi nu bortsett från miljöproblematiken) att det blir väldigt, väldigt, väldigt dyrt. Vi pratar enorma garage och mångfiliga tunnlar som skulle behöva gå i olika nivåer ovanpå varandra. Som en jämförelse kan nämnas att tunnelbanespåren mellan slussen och gamla stan i rusningen tar lika många resande som en 30-filig motorväg. Privabilism är helt enkelt enormt skrymmande och därför ett problem i täta städer om det är en del av ett dagligt resandemönster.

Det är en ren och skär kostnads- och ytfråga.
 0
Niklas Öhrström (12 Juni 2011 11:24):
Anders och Peter:
Ett rälneexempel: Förbifarten är beräknad till runt 1,5 miljarder per kilometer, tunnelpartierna är troligtvis dyrare än så.

Ska man komma upp i samma kapacitet som två t-banespår skulle man behöva mer än fem parallella förbifarter. Per kilometer skulle det då (snällt räknat) uppgå till 7,5 miljarder per kilometer.

I Helsingfors/Esbo byggas för närvarande t-bana beräknat till 600 miljoner per kilometer (Västmetron). Att bygga stadsmotorvägar i tunnel är i runda slängar 10 gånger så dyrt som t-bana för samma kapacitet.
 0
Martin Ekdahl (12 Juni 2011 13:48):
Michael L:

Ja, det är ungefär en sådan dragning av spårvägen som jag skulle kunna tänka mig. Jag skrev "delar" av respektive område eftersom jag var för lat för att i detalj lista ut hur dragningen kunde göras.
 0
Niklas Öhrström (12 Juni 2011 18:54):
Michael o Martin:

Vore det inte bättra att förlänga Skarpnäckslinjen till Bollmora och vidare mot Vendelsömalm, Brandbergen och Handen?

Eller så skulle Tvärbana synd förlängas från Älvsjö mot Skarpnäck och vidare samma sträckning. Därefter skulle linjen kunna fortsätta förbi Vidja och till Flemmingsberg och därmed bli ringlinje i likhet med Madrids "Metro Sur".
 0
Martin Ekdahl (12 Juni 2011 20:56):
Niklas Ö:

Båda förslagen är faktiskt riktigt tilltalande. Jag måste titta på en karta över Södertörn för att få mig en bild av hur dessa sträckningar skulle kunna se ut.
 0
Niklas Öhrström (12 Juni 2011 21:25):
^^
^^
Tvärbana synd -> Tvärbana syd ;)
 0
Richard Ahlsröd (13 Juni 2011 11:45):
Jag slutar inte fövånas över Anders Gardebrings enträgna strävan efter att göra Yimby till en intresseorganisation som vill avvekla bilismen i Sverige. Vill Yimby medlemmarna detta? Mina tankar dras onekligen till vänsterpartiets problem med att mordernisera sig genom att gå från ett kommunistiskt parti till att bli ett demokratiskt vänsterparti. Med det menar jag att även de starka rösterna i Yimby måste hänga med utvecklingen i samhället och inse att människor i dag inte ser allt som "svart eller vitt".

Jag tror att de flesta inser att trafiksituationen i Stockholm är ohållbar till stora delar pga att man inte insett att man behöver tvärförbindelser i en storstadsregion både vad gäller bilar och kollektivtrafik. I övriga världen däremot har man insett det för länge sedan och åtgärdat det med tvärförbindelser i form av både spår och väg trafik. Vi kommer aldrig att kunna göra oss av med bilberoendet men nya miljövänligare drivmedel kommer! Inse det och gilla läget!

Sluta tjafsa om antingen eller och börja föra en diskussion om hur överskottet i statsbudgeten kan utnyttjas för båda ändamålen i stället! Dessutom diskuteras en höjning av trängselskatten vilket innebär att mer pengar kommer att avsättas till både kolletivtarfiken och vägutbyggnaden!
 0
Daniel (13 Juni 2011 12:28):
Så vitt jag vet så vill inte Yimby avveckla bilismen utan anser att bilism behövs för att liva upp många gator.

Men man kan fundera över hur det kommer sig att dom bilar som åker mest under ett år är stockholmsbilarna. Man åker ungefär 15-20% mer i snitt än norrlandsbilarna.
 0
Niklas Öhrström (13 Juni 2011 17:24):
Så fort det föreslås att samhället inte fortsatt ska prioritera bilism, kommer reaktioner som att man skulle vilja avveckla bilismen eller inskränkning i någon form av mänskliga rättigheter.

Vad man inte inser är att överdriven bilism inte är ett självändamål. Bilar tvingas vi äga och köra eftersom avstånden är så stora och pga avsaknad av bra kollektivtrafik. Här måste man fråga sig varför avstånden är stora och varför kollektivtrafiken har brister. Anledningen är att tidigare satsningar på motorleder drivit på stadsutglesning vilket gett stora avstånd. Utglesning innebär sämre underlag för kollektivtrafik, i synnerhet om bilinnehavet är stort. Detta innebär att man hamnat i en ond spiral och det ända sättet att ta sig ur denna är att sluta prioritera bilismen (vilket inte är detsamma som avveckling).

Är avstånden korta och kollektivtrafiken god är det färre som tvingas att äga bil.
 0
Jan Wiklund (13 Juni 2011 21:18):
Dessutom finns det många städer som är mer framåtsyftande än Stockholm - se t.ex på http:​/​/​www.​infrastructurist.​com/​20​0​9/​0​7/​0​6/​huh-​4-​cases.​.​
Eller på http:​/​/​www.​paris.​fr/​politiques/​berges-​de-​la-​seine/​cons.​.​

Vanliga gator har Yimby inget emot. Inte ens Alternativ Stad som är några snäpp radikalare än Yimby har något emot gator - här är t.ex. Alternativ Stads recept för Essingeleden: http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​resources/​essingeavenyn.​p.​.​
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2011 22:57):
Richard:
Var utläser du att YIMBY skulle vilja avveckla bilism? Det vill vi verkligen inte. Tvärtom - vi har i otaliga sammanhang riktat kritik mot trafikseparering och områden där biltrafik inte är tillåten.

Däremot menar vi - helt i linje med vår strävan för en tät och levande stad - att bilen inte kan vara ett primärt transportsätt för en majoritet av Stockholmarna. Som jag påpekat förut så handlar det om ren och skär fysik.

För övrigt stöder YIMBY idén med en östlig förbindelse för både bil och kollektivtrafik vilket vi bland annat tog upp i vårt yttrande till RUFS:en.
 0
Christoffer (14 Juni 2011 12:21):
@Richard:"Vi kommer aldrig att kunna göra oss av med bilberoendet men nya miljövänligare drivmedel kommer!"

Detta är helt obegripligt. Hur skall nya drivmedel lösa problem med trängsel, parkering, resursutnyttjande, buller och övriga problem i en framtida stadsmiljö? Det är nog snarare så att det gäller att gilla läget genom att förstå att bilsamhället är en ohållbar konstruktion på så många sätt att det är önskvärt att sträva efter något annat. Därmed inte sagt att man bör avveckla bilism som helhet, bara dess ställning som samhällsbärande norm. Har svårt att se att det skulle missgynna någon, även om förändringsprocessen måhända blir svår för vissa. Men vi kommer säkert ur starkare på andra sidan. :)
 0
Johan Eriksson (14 Juni 2011 12:50):
Precis Christoffer, även om man uppfinner en bil som går på gratis luft så får de inte plats. Antingen så respekterar man att stenstaden planerades innan bilen ens var uppfunnen -men det var spårvagnen!- eller så gör man som skett: försöker anpassa staden till bilen istället för tvärtom....
 0
Dr Evil (15 Juni 2011 23:32):
Hej.
Ni har säkert inte saknat mig...

Richard
"Jag slutar inte fövånas över Anders Gardebrings enträgna strävan efter att göra Yimby till en intresseorganisation som vill avvekla bilismen i Sverige. Vill Yimby medlemmarna detta?"

I tidernas begynnelse, på den nionde dagen, skapades Yimby. Poltiker och opolitiker tog varandra i hand och gick med blicken fäst mot horisonten taktfast och skanderade "Stockholm är inte Bullerbyn! Stockholm är inte Bullerbyn!" Nu går Yimby på egna ben åt alla håll och riktningar, vilket leder till att vissa Yimbyiter på sin väg stannar upp och tänker "Men! Hit vill jag inte gå!" I Yimby som i andra föreningar, sammanslutningar, Fantomenklubben inräknad, kommer medlemmar gång efter annan rannsaka sig själva och inse att en vuxen man i tajta kläder är lite...ja, bögigt. Men då är man välkommen att riva medlemskortet och sluta köpa Fantomen och leta upp en ny och ädlare klubb. Kanske Hemvärnet skulle passa dig, fortfarande kampen mellan ont och gott men med riktiga vapen?

Så som mycket avlägsen följare av Yimby vill jag bestämt hävda att ett av Yimbys grundläggande tankegods är att undvika sprawl och bilberoende och skulle det komma som en nyhet för dig att Yimby är emot Förbifarten bör du dyka ner i arkivet och läsa in dig. Yimby är till 100% på alla sätt emot Förbifarten som den är tänkt nu. Men jag ser ingenstans att Yimby vill avveckla bilismen som företeelse.

Adjö.
 0
Dr Evil (15 Juni 2011 23:33):
Riktiga kläder skulle det stå.
 0
Johan Eriksson (16 Juni 2011 09:46):
Dr Evil:

"Men jag ser ingenstans att Yimby vill avveckla bilismen som företeelse."

= Enkelt att förklara då Yimby inte vill avveckla bilismen som företeelse!
 0
Hans H (16 Juni 2011 17:11):
Nja, bilen som -ism avskaffar nog gärna Yimby, det är ingen bra grund för en filosofi eller ideologi.

Men huvudproblemet med stadsmotorvägar är att de bara löser ett problem, nämligen att fort ta sig mellan två punkter under lågtrafik. I städer ger stadsmotorvägar ingen lösning på kapacitetsproblem under rusningstrafik samt skapar människofientliga miljöer och långa avstånd mellan platser i motorvägarnas närhet, iom att stadsmotorvägarna upplevs som otrivsamma och att det inte går att färdas annat än längs med vägens sträckning. Detta gör att staden ramas in till ett gäng isolerade öar på ett sätt som borde vara oönskat.

Kapacitetsproblemen med stadsmotorvägar kommer av att ett rutnät med gator genom staden har mycket fler filer och därmed mycket större kapacitet än en motorväg.
 0
Anders Gardebring (16 Juni 2011 17:51):
Jan:
Vad tror du om att tidsuppdatera Essingeaveny-idén och lansera den under yimbyflagg? Känns helrätt.

Cheonggyecheon River i Seoul har jag för övrigt själv varit och sett, och det kändes spontant som väldigt lyckat. En massa folk verkade använda området.
 0
Pawel Flato (16 Juni 2011 18:41):
@Jan

Håller med Anders om Essingeaveny-idén.
Spännande, härligt och lite "mind-blowing". I alla fall för mig :)

Bring it on!
 0
Alwin (17 Juni 2011 10:25):
Bra att jag har fått veta att YIMBY är fanatiska motståndare till vägar, bilister och arbetsplatser.
 0
Anders Gardebring (17 Juni 2011 15:03):
Alwin:
Man tolkar förstås in det man vill tolka in. Jag tolkar dock saken annorlunda än du gör.

Vi är varken motståndare till vägar, bilister eller arbetsplatser. Däremot är vi framtidsoptimister och realister. Vi tror på en bättre väg framåt än ständigt växande bilköer och en alltmer utspridd stad. Vi tror på en stad där man tar sig fram snabbt och enkelt, en stad där det är nära till hem, arbete, skola, kultur, grönska och service.

Infrastrukturens syfte är inte att transportera bilar.
Infrastrukturens syfte är att transportera människor.
 0
Martin Ekdahl (17 Juni 2011 18:31):
Dr Evil:

Du är en sann verbal stilist. Tio poäng för underhållande provokativt inlägg.
 0
Niklas Öhrström (17 Juni 2011 20:19):
Nu brukar jag ju inte läsa aftonblaskan, men deras trafikskribent Robert Collin har en blogg där han skriver nedanstående. Det är dock inte huvudnumret i hans text (som är ett utfall mot lastbilscahffisar) men ändå:

"Det är fredag eftermiddag, och då är det alltid kaos, även om alla försöker göra rätt. För att infrastrukturen inte räcker till. De som påstår att Stockholm klarar sig utan den planerade Västra förbifarten är i bästa fall okunniga, eller så har de en dold agenda - de tycker inte om bilar. Troligen för att de bor i Stockholm innerstad och inte ens har en bil."

http:​/​/​blogg.​aftonbladet.​se/​1940​1

Så vi alla som är emot förbifarten som den nu planerats skulle alltså vara okunniga, alternativt ha en dold agenda.
 0
Karl (17 Juni 2011 22:30):
Den som har en dold agenda är snarare Robert Collin, som inte låtsas om att Förbifarten kommer att leda till ökade trafikvolymer och därigenom antagligen en än värre trafiksituation i regionen. En bättre lösning är givetvis större begränsningar på trafiken, t.ex. genom trängselskatt på Essingeleden eller ökade bensinskatter, så att folk i större utsträckning väljer kollektiva färdmedel.

För övrigt anser jag inte att det är något fel med att inte tycka om bilar. Jag tycker personligen inte om bilar - de är bullriga, förorenande, tar upp för mycket plats och är oeffektiva transportmedel. Enligt min mening vore det bra för samhället om biltrafiken och antalet bilar minskade. Men givetvis finns det även många andra bra anledningar att vara emot Förbifart Stockholm.
 0
Jan Wiklund (18 Juni 2011 17:43):
Anders och Pawel: Något speciellt som ni vill ha med i en ny Essingeavenyskiss?
 0
Alwin (18 Juni 2011 18:55):
Som sagt, har man som Anders Gardebring fantisiljoner kronor att spendera på att lägga ut räls kors och tvärs över staden så kan man ju bygga hur mycket som helst. Bara nu inte någon bilist får för sig att han/hon ska transportera sig till och från jobbet. Då tar det tvärstopp. För då är plötsligt Anders Gardebrings fantisiljoner kronor slut. Och några nya, säkra vägar finns det absolut inte plats för.
Vet du Anders Gardebring, jag har inte någon bil men inte hatar jag bilister för det. Bilen är ett utmärkt transportmedel som har sin rättmätiga plats i vår tid och vår stad.
 0
Jan Wiklund (19 Juni 2011 11:00):
Alwin: Går det att över huvud taget få in i din skalle att det är billigare att transportera på spår än på motorväg? Har man inga fantasiljoner är det därför spår som gäller.

Om du inte tror oss kan du ju läsa förra helgens SvD där detta beskrevs med utgångspunkt i en KTH-rapport.

För Förbifartens 30 miljarder kan man få massor med spår - tusen kilometer om man bygger lika billigt som i Norrköping, och förstås mindre, kanske 100 km, om man bygger t-bana.

Och dessa spår kan ta fler människor än en futtig motorväg - en t-banelinje har samma kapacitet som en tiofilig motorväg, vanlig spårväg som en fyrfilig.

Om man är ekonomisk är det alltså självklart vad man väljer.
 0
Martin Ek (19 Juni 2011 11:38):
Jan:

Tack! Fick en fantastisk bild i mitt huvud där man foto shopar bort t-banebron vid slussen och ersätter den med en 20-filig motorväg. :)
 0
Pawel Flato (19 Juni 2011 20:18):
@Jan

Jag hade inget specifikt i tankarna, mer än att hela tanken är fascinerande.
Så egentligen är jag mest ute efter fler (och större) bilder/skisser och kanske ett lite mer utvecklat resonemang.
 0
Niklas Öhrström (19 Juni 2011 21:11):
Pawel:
Detta kanske är värt en egen tråd i forumet. Det har ju redan diskuterats i "kvartersplans"trådarna. Men kanske kan utvecklas mer. Staden har ju en idé om hur man kan bygga bostäder rätt så nära impå motorvägen (Timotejen 23 tror jag det är).
 0
Johnny (21 Juni 2011 17:18):
Anders Gardebring: Kan därmed konstatera att YIMBY inte uttalat sig direkt mot förbifarten, så då borde det var utagerat. Ni har kommenterat att österleden (ett dött projekt) bör prioriterats. Bland angivna andra förslag du anger finns inte ett enda som handlar om en väg, bara förslag på spåvägsförbindelser? Finns det verkligen inga (!) förslag om nya vägar på YIMBY? Jag förstår er grundprincip, men - alla bor inte på södermalm i stockholm

Ingen har förklarat hur en väg under vatten bidrar till stadsutglesning heller? Intressant att ni i just denna debatt väljer att ställa ett trafikslag som tjänar ett visst syfte mot ett annat. I den andra debatten så angriper ni att politikerna väljer mellan tunnelbana eller spårvagn?
 0
Jan Wiklund (24 Juni 2011 12:53):
Johnny: Det finns mycket väl förklarat i en doktorsavhandling av Anders Hagson, Chalmers, hur alla snabba vägar bidrar till stadsutglesning. Det finns också en hygglig artikel på wikipedia: http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Inducerad_​trafik

Det har att göra med detta:

1. För exploatören är det alltid lönsammast att exploatera på billig perifer mark. Extrakostnaderna för detta i form av uppblåst infrastruktur får nämligen det allmänna stå för.

2. Nu skulle ingen köpa den perifera bebyggelse av exploatören om inte kommun och stat byggde sådan infrastruktur, t.ex. vägar. Den skulle helt enkelt ligga för långt bort. Snabba förbindelser är därför ett sätt att ta bort spärren mot den utglesning som har punkt 1 som drivkraft.

3. Vägar glesar ut mer än spår. Ett spår mellan t.ex. Brommaplan och Bredäng kan användas bara av dem som rör sig i spårsystemet, som är geografiskt begränsat till sin natur. En ny spårväg lockar därför bara till bebyggelse inom spårsystemet. En motorväg mellan t.ex. Skärholmen och Kista kan användas av alla som rör sig i vägsystemet som är oändligt stort. En ny motorväg lockar därför till bebyggelse överallt, ju längre ut desto mer enligt pkt 1.

Är du nyfiken på mer får du googla vidare på begreppet inducerad trafik. Trivector är också en bra källa: http:​/​/​www20​.​vv.​se/​fud-​resultat/​Publikationer_​0​0​0​60​1_​0​.​.​
 0
Jan Wiklund (24 Juni 2011 13:00):
Pawel: Vi kanske skulle göra det tillsammans, du är mer slängd med kamera än jag och kanske också med photoshop? Visst skulle man kunna sno foton från avenyer i hela världen och sätta ihop dom till något spännande hela vägen från Västberga till Hagalund?
 0
Anders Gardebring (25 Juni 2011 01:06):
Alwin:
Jan har redan på ett utmärkt sett förklarat var ditt resonemang fallerar. Vi har ont om pengar. Alltså bör vi framförallt satsa på det som ger mest kapacitet för pengarna. Och det är spår. Att vara realist innebär inte att man hatar bilar. Och vi vill varken ta bort eller förbjuda biltrafik. Däremot ser vi att fler måste lyftas över till kollektivtrafik så att de som måste ta bilen får möjlighet att göra det. Att bygga fler motorvägar i en region som blir tätare skapar bara mer trafik och förvärrar situationen.

Johnny:
Det är korrekt att YIMBY anser att en östlig förbindelse är ett klart viktigare projekt än en förbifart. Att projektet är "dött" påverkar förstås inte det faktum att en sådan förbindelse ändå behövs. YIMBY:s uppgift är inte att förespråka de projekt som politikerna just nu tittar på, vår uppgift är att förespråka lösningar som skapar en bättre och mer välfungerande stad.

Du har helt rätt i att alla inte bor på Södermalm. Men YIMBY förespråkar, som du säkert känner till, förtätning i förorterna. Det skapar underlag för en spårburen kollektivtrafik som lyfter över befintliga bilister till denna nya infrastruktur. Det skapar plats på det befintliga vägnätet för den som inte kan välja kollektivtrafiken. I övrigt bör Stockholm framförallt titta på hur man kan bygga fler gator, de fördelar nämligen trafik mycket mer effektivt. Däremot kommer man förstås inte fram lika snabbt på en gata som på en väg.
 0
Gluff (26 Juni 2011 16:45):
Tycker man borde diskutera vem/vilka som ska tänkas använda Förbifarten och framförallt huruvida folk helt enkelt kommer att ha RÅD eller inte. Vilka inkomstsegment talar man om?

Om en förutsättning är fortsatt mer eller mindre generösa reseavdrag för bilpendling inom storstadsregioner så driver detta sannolikt i sig upp resandet, medan en ändrad policy kommer att föra över fler resenärer till kollektivtrafiken i takt med att folk väljer bort såndana pendlingsmönter som förutsätter bil.

Det har sagts att regionförstoringen behövs i takt med att vi alla blir mer specialicerade. Samtidigt är många av oss inte alls särskilt nischade. En arbetsmarknad med alltfler lågavlönade (säger inte att det ska vara så, men det kan bli verklighet om "alla ska me", beror kanske på facken) ger fler onischade jobb som idag inte görs vitt. Om dessa ska köra genom förbifarten så måste kanske bilavdragen behållas (återigen, jag säger inte hur det bör vara, bara att folk kan komma att få svårt att kunna bilpendla av ekonomiska skäl och detta påverkar naturligtvis den ev. samhällsekonomiska lönsamheten för projektet.)
 0
Niklas Öhrström (26 Juni 2011 17:18):
Gluff:
Det där med regionförstoring är ett tvetydligt begrepp. I de fall då det handlar om ett koppla samman befolkningscentra med spår är det positivt, så länge befolkningsutvecklingen inom varje befolkningscentrum håller sig tätt. I fallet med förbifarten handlar det istället om en tätortsförstoring. Det talas om att den ska binda ihop de nya regionala kärnorna. Men det kommer troligtvis inte bli så mycket av dessa kärnor. mer troligt att det blir en utveckling av nya förorter.

Om regionförstoring görs som jag beskrev ovan så är det positivt. Visserligen är, som du skriver, många inte nischade, men allt hänger samman. Nischade företag med spetskompentens är beroende av andra företag osv.
 0
Manuelo (28 November 2012 03:38):
Varför ska man bygga "tätt och stadslikt" då?
+1
Martin Ekdahl (28 November 2012 12:16):
Manuelo:

De främsta skälen är väl för att det är bäst för miljön; att det är det enda hållbara alternativet om vi inte skall ha bebyggelse utsprawlande över åkrar och natur, att det minskar vårt beroende av att åka bil långa avstånd för att ta oss mellan våra bostäder och arbetsplatser eller inköpsställen, att det minskar vår energiförbrukning, att det gynnar samhällsekonomin eller helt enkelt för att människor tenderar att söka sig till tätbebyggda stadsmiljöer därför att de trivs där.
+1
Michael Sjölin (8 December 2016 10:47):
Pendeltågsstationerna i Haninge och Handens Centrum? Redan första meningarna skär det sig. Det är ju samma station. Men bortsett från att geografin verkar vara okänd för tyckarna (i vanlig ordning) så mer till saken.

Vad gäller industriområdet så är det just det, ett industriområde. Även om det är lättare industri så är det helt enkelt olämpligt för bebyggt område. Det är inte svårare än så.

Och en mer allmän reflektion. Den som tror kollektivtrafik kan ersätta bilen för en barnfamilj kräver att barnfamiljen ska inskränka på möjligheterna till både skolgång, fritidsverksamheter som t ex idrott och samvaro med föräldrarna. Det är nämligen det som måste försvinna när dagarna blir längre. Jag själv har en mil till min dotters skola. Med bil kan jag lämna och komma till jobb på 40-45 minuter i rusning. Kollektivt är det ungefär 2 timmar när spårvagn, buss och pendeltåg håller tidtabellen. Så välj själv - 4 timmar eller 80-90 minuter om dagen?

Den som påstår att bilar bullrar kan minnas bussförarstrejken i Stockholm för ett antal år sedan. Staden har aldrig varit så tyst som då och det har heller inte varit så god framkomlighet i trafiken heller. Fråga de som bor nära en busshållplats vad de tycker om bussarnas ljudnivå kontra bilarna?

Jag är fullt och fast övertygad om att vi skulle kunna slopa all busstrafik i Stockholm och dela ut en bil till alla barnfamiljer och gratis taxikuponger till alla andra för hela resbehovet och dessutom spara på det eftersom vi inte skulle behöva alla kostnader kopplade till bussarna längre. Bättre miljö och bättre framkomlighet i trafiken får vi på köpet. Någon som vill räkna mer detaljerat på det?

Och så slutligen - regionala stadskärnor? Det där har vi provat, det funkade inte så bra. Vi provade dessutom med hård styrning - tunnelbanenät och centrum kring stationerna som skulle vara självförsörjande. Exakt vad denna artikel förespråkar. Dessa "centrum" är nu i stort sett alla självdöda. En stor del har förvandlats till mer eller mindre förfallna miljonprogramsområden. Att förespråka just detta ter sig huvudlöst.
+1
Jan Wiklund (13 December 2016 16:55):
Räkna på det... Ja, det gjordes redan på 50-talet, av en amerikansk stadsplanerare, ganska berömd på den tiden, som hette Victor Gruen. Han fick uppdraget att göra om Fort Worth till den perfekta bilstaden - men när han hade räknat på det avsade han sig uppdraget. Det gick nämligen inte. Bilar tar helt enkelt så oerhört mycket mer plats än kollektivtrafik.

Vägarna korkar igen redan nu, trots att bara hälften åker bil i rusningstrafik - bland annat utanför mitt jobbfönster vid Nynäsvägen. Fördubbla biltrafiken, någon? Du skämtar!

Vi har redan satt oss på pottkanten genom att sprida ut städerna och skapa avstånd där det inte behövs. Detta till följd av en missriktad ideologi hos planerarskrået i början av 1900-talet som sa att folk stinker och det är bäst att ha dom på så stort avstånd som möjligt från varandra. Därav behovet av transporter som Michael så vältaligt beskriver. Därav också gigantiska infrastrukturkostnader, helt i onödan.

Det bor inte fler människor i Storstockholm än att de skulle få plats i innerstan plus Enskede, Hägersten, Bromma och Solna. Detta skulle kunna försörjas helt utmärkt med t-bana, plus fötter, för en struntsumma.

Problemet ligger i att komma dit. Eftersom hus är ett långtidsprojekt får man räkna med ett par generationer. Kanske lika lång tid som det tog att hamna i det nuvarande eländet. Kanske det smärtfriaste sättet skulle vara att ge tomtägare rätt att bygga mycket mer på sina tomter - ren egenintresse skulle på så sätt efter några decennier ha koncentrerat stan på gångavstånd, utan några uppslitande politiska strider.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter