Utskrift från www.yimby.se
....

Lägesrapport tvärbanan

Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas Öhrström (3 Juli 2011 01:32):
Jag är tveksam till gatuspåren vid Sundbyberg. Istället tycker jag att man efter tråget under Huvudstaleden borde fortsätta med tunnel under Karlsbodavägen och sedan en sväng under Lilla Alby och vidare under Sundbybergs pendeltågsstation. Därefter cut and covertunnel under Ekensbergsvägen (station vid Gränsgatan) mot Råsunda och Solna Stn. Med tanke på att så mycket arbete läggs ner (uppenbarligen betydligt mer än om man bygger spårvagnsspår) bör resultatet vara något med kapacitet som närmar sig tunnelbanans.

Då skulle man dessutom slippa förortsbanan längs med Frösundaleden.

Annars är det bra... Skulle dock i denna etapp vilja se en direkt fortsättning till Universitetet (utan omväg via Bergshamra).
 0
Gustav Svärd (3 Juli 2011 11:30):
Jag jobbar i Sumpan och vägarbetena är som man ser i videon mycket omfattande. Blir ordentliga omvägar för att kunna gå till stationen nu, men nu ser man iaf spår och ledningsstolpar! Var lite tradigt att det skulle rivas upp och byggas så länge innan spåren kom.

Spår i gatan är inte bästa lösningen för en snabbspårväg, nej, men en tunnel just vid Sumpan skulle försvåra att lägga järnvägen i (grund) tunnel där (vilket troligen behövs för att kunna göra sträckan fyrspårig. Kommunen borde jobba vidare med sin vision för hur det kommer se ut efter en sådan nedgrävning och tänka mer på ett fungerande, integrerat gatnät (plus Tvärbana) än den vision/plan jag sett tidigare (blev länkad till mig i en tråd här på yimby.se!).

Att dra vidare (rakt) till Universitet (och Ropsten) är den logiska fortsättningen på linjen. En storsväng via Bergshamra är inte logisk.


ps
Asfalteringen vid spåren är inte direkt högklassig, kommer nog behövas göras om innan trafikstart... varför inte göra bra från början?
 0
Anders Anttonen (3 Juli 2011 11:42):
Stålbron ligger på Sumpansidan av järnvägen. Såg den igår. Den kommer se lite "Märklin-aktig" ut när den blir färdig.
Som vanligt vill Solna stad dra så många fördelar av Landstinget som möjligt men vill inte betala. Att dra spårvägen till Bergshamra, t ex. Den sträckningen skulle nästan enbart gynna Solnaborna. Solnaborna har även velat byta ut Näckrosens t-banestationsnamn till det mer säljande "Filmstaden" och Vretens station till "Solna Strand".
Vem ska betala; SL, förstås.

(däremot har jag accepterat "Solna Business Park" som hållplatsnamn)
 0
Niklas Öhrström (3 Juli 2011 12:32):
^^
Angående Bergshamra så borde den bästa lösningen vara att bygga ut Karolinskagrenen och på så sätt få en koppling.

Annars så blir givetvis tvärbanan ett stor lyft för tvärföbindelserna i NV Stockholms halvcentrala band. Får hoppas att den kan ge upphov till "innerstad" mellan Sumpan och Alvik.
 0
Jan Wiklund (3 Juli 2011 14:48):
Niklas: I så fall är det t-bana du vill ha. Det säger jag inget om, för det vill jag med. Spårväg i det här läget är fel. Spårväg funkar jättebra i tät stad där alla kommer långsamt fram. Men när den ska konkurrera med bilar på motorväg blir det för långsamt. Då krävs det t-bana. Tvärspårvägens genomsnittshastighet från Alvik till Hammarby är 19 km/h. Det kommer man ingenvart med.

I en framtid, då Enskede och Solna är lika tätt bebyggda som innerstan skulle den behöva kompletteras med spårväg för korta sträckor, då man inte vill gå ner i underjorden. Den kan då med fördel byggas enkelt och billigt, som spårvägar byggdes för hundra år sen.
 0
Tore Kullgren (3 Juli 2011 16:20):
De hade gärna kunnat hoppa över hissmusiken.
 0
Niklas Öhrström (3 Juli 2011 16:23):
Jan:
En bra jämförelse är den mellan tvärbanan och ringbanan i den Köpenhamnska s-banan. Både löper i en halvcirkel, 4-6 km från stadsmittem (Rådhuspladsen/Sergelstorg).

Båda är knappt 12 kilometer långa. Tvärbanan har dock 17 stationer, medan s-linjen har 13. Tvärbanan har förbindelse med spårbundna trafikslag på fyra ställen, medan s-banan har det på fem (sex om man räknar med metron vid Flintholm, nsart blir det sju när metrons ringlinje blir klar).

S-banan är helt planskiljd och går på sina ställen upphöjt (Nörrebro) och på andra ställen på egen banvall. Den blandas aldrig med annan trafik (eller ens andra typer av tåg). Järnvägsövergångar finns ej.

För S-toget tar det knappa 20 minuter att tillryggalägga hela sträckan, medan tvärbanan tar en dryg halvtimme på sig. Snittfarten hos s-toget är alltså mer än 50% högre än hos tvärbanan. Ickdestomindre har s-banan samma högsta hastighet (på denna linje) som tvärbanan, nämligen 80 km/h. En del kan nog tillskrivas det faktum att tvärbanan har tätare mellan stationerna (fyra fler stationer), men det är knappast hela förklaringen

Jag tycker att man borde bygga bort de flaskhalsar som tvärbanan har och i framtida planering inte bygga fler sådana. De gatuspår som blir över kan sedan integreras i ett spårvagnsnät (så de inte är byggda i onödan).

En annan jämförelse är med sträckan T-centralen - Islandstorget som är något längre än tvärbanan. Där är det två färre stationer, men i gengäld passerar man de hårt trafikerade stationerna centralen, hötorget, Odenplan, Fridhemsplan, Alvik och Brommaplan. Den sträckan tar 21 minuter att åka. Man tjänar alltså mycket i snitthastighet genom att låta bli dessa gatuspår och övergångar.
 0
Martin Ekdahl (3 Juli 2011 17:10):
Spännande. Detta ser jag verkligen fram mot.
 0
Gustav Svärd (3 Juli 2011 18:44):
Intressanta siffror, Niklas. Jag är ett stort fan av spårvägar (och Tbana) så vill gärna att det byggs fler gatuspår - men just det att blanda på samma linje är helt enkelt inte smart (i de flesta lägen). Just möjligheten att i framtiden köra gatuspårvägslinjer på spåren är ett bra skäl att bygga spår i gatan. Dock: alla tunnlar av typ som en möjlig framtida en under Brunnsviken måste byggas så att de kan köras Tbana i även om det i början bara är för Tvärbana.
 0
Niklas Öhrström (3 Juli 2011 20:01):
Jo jag gillar också både ock, men en ringlinje ska gå så snabbt att man i många fall hellre väljer den än att åka genom den mest centrala delarna. Och underlaget finns ju och det kommer öka om vi inte frångår RUFS2010 som säger att hela tvärbanans sträckning (inkl ev förlängning förbi universitet , värtan coh ihopkoppling till ringlinje), kommer att ligga inom gränserna för innerstaden. Då är det definitivt t-bana vi ska satsa på.

Vad gäller fordonen ser jag inga problem att fortsätta köra A32:or, eller liknande låggolvsvarianter. Bara de går att multipelkoppla till femsetståg, får man ju samma kapacitet som den befintliga tunnelbanan (med reservation för att antalet dörrar måste utökas). Om man i framtiden ändå ser skäl till att ha strömskena istället för kontaktledning (och högre perronger) så är det ett problem man kan ta itu med då. Men det är inget man behöver tänka på idag för att öka kapaciteten.

Det är ändå i sammanhanget rätt små förändringar som behövs för att nå upp till nästan-t-banestandard i den befintliga banan (Sjöstaden, Liljeholmen/Gröndal, Alvik + över-/undergångar). Dessa förbättringar kan dessutom ske i etapper, vilket förstås underlättar.
 0
S. (5 Juli 2011 07:12):
Angående Solna: Mycket av den komunala förvaltningen på park- och trafiksidan i denna kommun verkar befinna sig i ett totalt förfall. Jag både cyklar och går ofta i delar av Solna och jag häpnar över alla döda träd, hål i gatan, rena sophögarna lämnadei utemiljön och (på vintern) oröjda trottoarer och vägar. Någon som har en förklaring till detta? På något sätt känns det olustigt i linje med de osmakliga turerna kring arenabygget.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter