Utskrift från www.yimby.se
....

Estetiska ambitioner i Hagastaden

 
När jag läste det senaste protokollsutdraget för Hagastaden så fick jag en positiv chock. Man kan tycka vad man vill om olika smaker. Men mellan raderna tycker jag mig kunna läsa estetiska ambitioner och viljor som jag inte är van att se i stadsbyggnadsnämndens protokollutrag. Kul! Vi får se om det kommer leda till något. Här kommer några citat:De arkitektoniska uttryck som redovisas för bostadshusen är en lägstanivå för vad som kan accepteras i Hagastaden.

Gestaltningsprogrammet kan och kommer endast att få frångås om förslagen vidareutvecklas och förädlas. Förslagen får gärna hämta mer och tydligare inspiration från den klassiska innerstadsarkitekturen. Den historiska stadsbebyggelsen skall tjäna som föredöme, inte minst avseende tydliga entréer och en allmänt värdig utformning...


En överväldigande majoritet av de föreslagna byggnaderna har platta tak, ett stilgrepp som kan övervägas om gröna tak eller riktiga takterrasser anläggs. I de fall detta inte kan uppnås skall högresta tak allvarligt övervägas. Ett rikt och varierat taklandskap med en mångfald av taklutningar, material och färger bidrar mycket till intrycket av en stadsdel skapad av och för individer...

Riktlinjerna för den yttre färgsättningen, den så kallade paletten, baseras på malmarnas klassiska färgskala och är i huvudsak bra, men vi ser också gärna att ett antal fasader kan få kraftigare eller klarare kulörer än de som normalt ryms inom paletten. I bygglovskede ska alltid den tillkommande fastighetens fasader redovisas tillsammans med omkringliggande bebyggelse. Det är viktigt att nämnden alltid får redovisningar där projektets enskilda detaljer sätts in i det större sammanhanget. Vi uttrycker därför också en bestämd önskan om att få hela stadsdelens fasadfärger redovisade i större skala...

Avslutningsvis slår stadsbyggnadsnämnden fast att när ytterligare kvarter framgent markanvisas och den tredje delen av gestaltningsprogrammet del för del kompletteras, måste det oregelbundna, fria och tillåtande utvecklas än längre. Organiska former, som avrundningar av hörn men också av andra byggnadsdelar, är värt att pröva. Vi uppmuntrar till ytterligare blandning av former och uttryck inom kvarteren, som en sam- och framtida tolkning av stenstadens rika arkitektoniska variation...
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patric Nilsson (2 September 2011 15:39):
Alla citat låter jättebra. Hoppas nu dessa intentioner omsätts i verkligheten.
+1
Niklas Öhrström (2 September 2011 16:52):
Fall framåt, men jag skulle vilja ha formuleringar som minsta antalet byggherrar per kvarter osv. Kan SBK inte bara koncentrera sig på riktig stadsplanering istället och överlåta gestaltning till någon annan.
 0
Johannes Lilleberg (2 September 2011 17:10):
Det här är alltså ett protokoll som handlar om vad Stadsbyggnadsnämnden vill säga till SBK...

Nämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. De utses av kommunfullmäktige och återspeglar den politiska sammansättning i fullmäktige. Stadsbyggnadskontoret lyder under nämnden och leds av förvaltningschefer som inför nämnden är ansvariga för kontorens verksamheter.
+1
Jörgen Sundström (2 September 2011 17:17):
Det här är ett steg framåt. Bra att dom betonar variation både vad gäller fasader och taklandskap. Det är bra att även SBK intresserar sig för gestaltningen. Dom verkar ju ha tagit visst intryck av kritiken mot all nyfunkis och 60-talspastischer.
Håller dock med Niklas om att det borde varit ett minsta antal byggherrar per kvarter.
+2
Anders Gardebring (2 September 2011 17:59):
Det här, och liknande skrivningar på annat håll, kommer förstås att kritiseras av delar av arkitektkåren, byggbolag och andra aktörer. Man kommer att mena att deras yrkesroll inskränks, att deras frihet beskärs, att man försöker att bakbinda arkitekten och så vidare. Och i sak kan man ju hävda att de har rätt.

Problemet är ju bara att de i många fall bara har sig själva att skylla. Om det enda man kan klara av är att rulla ut intetsägande, karbonkopierad, bilanpassad och rent ut sagt stentrist nyfunkis till dödagar, ja då har man faktiskt bara sig själv att skylla. Senast idag twittrade @NCC_AB ut det här:

"Sugen på nytt boende? Här hittar du helgens visningar http:​/​/​www.​ncc.​se/​boende Trevlig helg!"

Poletten har bevisligen inte ramlat ner överallt än, för det man får se på länken får mig inte ens att gäspa, jag skakar bara resignerat på huvudet över den totala frånvaro av arkitektur som presenteras.

Men jag är glad över att det i alla fall finns hopp. Som vi kan se i det här inlägget. Eller som vi kan se här:
http:​/​/​www.​utopia.​se/​projekt/​soderkakar/​
 0
Emanuel Alfredsson (2 September 2011 19:49):
Ser ut som Södra Station ju, eller hur?
+1
Niklas Öhrström (2 September 2011 21:27):
Emmanuel:
Södra station är visserligen tät men saknar en tydlig kvartersstruktur och saknar tydlig uppdelning mellan gator och kvarter. Det har dessutom lite inblandning av SCAFT (Södermalmsallén).

Hagastaden har ändå tydliga kvarter och gator. Man har ändå inte helt lyckats lämna 60-talets enklavtänk eftersom själva stadsdelens huvudgata av någon anledning inte är ihopkopplad med Norrtullsplatsen.
 0
Herbert Tingesten (3 September 2011 09:25):
Gillar faktiskt mycket av arkitekturen i Södra station. Området byggdes under den korta historiska parentesen då det var tillåtet att bryta mot modernismens utsmyckningsförbud och ett flertal byggnader har kolonner, pilastrar, festonger och t o m antydningar till tinnar & torn. Sedan suger stadsstrukturen förvisso med sina brutna stråk och obefintliga koppling till omgivningen, men just det misstaget har man dessbättre inte upprepat i Hagastaden (med vissa undantag).
 0
Martin Ekdahl (4 September 2011 15:43):
Jag var pojkspoling när Södra stationsområdet bebyggdes. På den tiden var jag ganska begeistrad över rikedomen av utsmyckningar och promenerade gärna omkring i området och tittade på hur hus efter hus tog form. Idag tycker jag nog inte att allt är så himla lyckat. Det har nog mycket med materialen att göra. Det ser lite slarvigt och billigt ut bitvis. Bäst tycker jag faktiskt om Bofills Båge och Fatbursparken, vilka då de tog form anklagades för ett "fascistiskt formspråk" och att representera ett osunt människoideal. Nå, den debatten har sedan länge tystnat och glömts bort. Idag har folk nya projekt att opponera sig och samla namnunderskrifter emot, exempelvis "stalinistiska" Tors torn. Suck!
 0
Carl Johan Hall (7 September 2011 12:24):
Martin Ekdahl:

Ja, att försöka lägga politiska ideologier i arkitekturstilar är bara fånigt. Nationalsocialistiskt influerad Art Nouveau, det måste vara Hitler-Jugend! (Dagens sämsta ordvits, men den bjuder jag på...)
 0
Martin Ekdahl (7 September 2011 13:09):
Den var dålig. Men jag är en man som uppskattar ordvitsar (den högsta formen av humor). ;)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Hjälp! Jag håller på att bli en Nimby!
8 Oktober 2020 19:07 av Trevor Bower
Politikerveckan Järva
8 Oktober 2020 19:06 av Trevor Bower
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter