Utskrift från www.yimby.se
....

Nya Slussen klubbad

 
På dagens sammanträde i stadsbyggnadsnämnden beslutades det efter dryga två decenniers diskussion om att bygga nya slussen.
Tyvärr nåddes ingen gränsöverskridande överenskommelse. S+V yrkade avslag, Miljöpartiet yrkade på bordläggning. När så inte blev fallet valde man att rösta med S+V.

Enligt beslutet ska möjligheten att minska från förslagets 8 körfält till 6 utredas.

Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktiga i December. Detaljplanen medger alternativ för trafiklösningen.

Mer om beslutet:
DN, SvD, TV4Nyheterna, Epstein, Madeleine Sjöstedt(fp), Regina Kevius(m) 1, 2, 3, Lotta Edholm(fp), Daniel Helldén(mp), Fredman på Kvarnberget.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Johan Lindström (29 September 2011 17:35):
Jag hoppas innerligt att körfälten reduceras till 6. Någon som vet när det kan börja byggas och hur de ska starta?
 0
Herbert Tingesten (29 September 2011 17:57):
Bra besked. Poängen med att ta bort funktionalitet från bron har ingen lyckats förklara men nu har de ju ett par månader att hitta argument och lägga fram dem.
+2
Per Hagwall (29 September 2011 17:59):
Nitpick: Utredningen om antal körfält ingår inte i beslutet utan ligger i en separat skrivelse. /nitpick
Arbetet beräknas kunna starta 2013, efter att alla överklaganden behandlats.
+1
Daniel Jonsson (29 September 2011 18:14):
Historiskt! Men jag väntar med att korka upp champagnen tills jag ser grävskopor.
 0
Niklas Öhrström (29 September 2011 18:21):
Vad är risken för att beslutet rivs upp vid ev. maktskifte?
 0
Herbert Tingesten (29 September 2011 18:28):
Inte om betongkringlan också är det.
+3
Niklas Öhrström (29 September 2011 18:28):
Tycker det är bra att det exakta antalet körfält läggs på en annan beslutsnivå. Huvudsaken är att bron ger underlag för att dra en gata. Om antalet körfält minskar till 6 bör ytan givetvis användas för bredare trottoarer.
 0
Herbert Tingesten (29 September 2011 18:46):
Här finns protokollet:

http:​/​/​lottaedholm.​wordpress.​com/​20​11/​0​9/​29/​beslut-​om-​.​.​

Obs att Edholm troligen missförstått något vad gäller bortplockande av bebyggelsen framför KF-huset, för det står det inte ett ord om i dokumentet, tvärtom nämns gröna tak, utsiktsterrasser (som vi föreslagit) och möjligheten att använda dem som bostadshus.
 0
Ola Halvardsson (29 September 2011 19:22):
Då var det klubbat! Även om blev ett hyfsat mediokert förslag i avseende på för mycket körfält och ingen förberedelse för tuben!
+1
Olle Markstedt (29 September 2011 21:25):
Man ska inte ropa hej förrän man är över bäckenet

Som alla kanske vet så klubbade Alliansen i em igenom beslutet med rösterna 7-6. Dessvärre är det för lite stöd utan det blir nog minoritetsåterremiss i stadsfullmäktige. Tydligen har nu stödet för Nya Slussen bland politiker minskat från 100% 2010 till 53% idag. Trenden är tydlig och bland medborgarna ser vi ungefär samma nedgång vilket om man extrapolerar trenden så är stödet 0% om ett år när ärendet kommer upp i Mark och Miljödomstolen.

Frågan är om Alliansen tycker det är viktigare att fatta beslut än att fatta (förstå) konsekvenserna av besluten. Hur mycket tid och pengar kommer det inte att kosta att idag inte kunna förklara att det som beslutades är miljömässigt bättre än de alternativ som förkastas
+1
Herbert Tingesten (29 September 2011 22:00):
Men man kan ju förklara det, det gör ju vi på YIMBY t ex. Det märkliga är att inte SBK och politikerna går ut och exponerar den oftast helt substanslösa kritiken på samma sätt. Det är ju bara att peta på den med ett strå spaghetti (kokt) så faller den inop i ett moln av damm.
 0
Per Hagwall (29 September 2011 22:22):
@ Herbert, jag uppfattar att Edholm menar de låga glashus som kommer att byggas, inte den gamla KF-raden.
 0
Herbert Tingesten (29 September 2011 23:08):
Hennes uttalande är väldigt kryptiskt hur man än tolkar det: Hon säger "De skymmande byggnaderna är nu bortplockade" men hon säger inte vilka, och några borttagna byggnader står det heller inget om i protokollet, tvärtom nämns åtgärder och önskemål som berör såväl husen framför "gamla" Glashuset och de nya glashusen specifikt. Min tolkning att hon missförstått något står fast tills vidare.
 0
Parakit (30 September 2011 18:32):
Edholm referererar ju till ett blogginlägg från början av 2010, så det bör väl vara byggnaderna från de förra Slussenförslaget som hon menar är bortplockade? Alltså de byggnader som låg ungefär där glashuset ligger i nuvarande förslaget och fick kritik för att skymma siktlinjerna.
+2
Magnus Orest (1 Oktober 2011 00:02):
Angående byggnaderna har jag från ett par landskapsarkitekter hört att man med bebyggelse inte ska sudda ut terrängens karaktär, utan förstärka den. Visserligen tror jag inte att det är särskilt gångbart i just Stockholm, eftersom det i praktiken innebär att man bygger höger ju högre upp man bygger, och lågt i lägre terräng. Men i fråga om Slussen kan jag köpa det resonemanget, i och med att det innebär att man inte bygger så högt att byggnaderna som står högre upp skyms av den nya bebyggelsen.

Personligen bryr jag mig inte, eftersom jag ser det som olika frågor. Trafiklösningen är en sak, bebyggelsen en annan. Oavsett vad vi väljer att bygga i samband med den kommande omdaningen är det inte någonting som kommer att stå för all framtid. Byggnader kan rivas och ersättas av nya. Är det för högt - eller på annat sätt fel - kan det åtgärdas lite längre fram, precis som vi idag river byggnader från 70- och 80-talet för att ersätta med sådant som passar bättre för dagens behov.

Allt vi med säkerhet kan säga är att även i fråga om det som nu planerar att byggas kommer det att bli protester när det ska förändras. Kanske ett par gråhåriga fd YIMBYiter som vill bevara det vi nu ser som en ypperlig lösning när den väl börjat ifrågasättas på 2040-talet? ;-) Det ligger i människans natur. Ju äldre vi blir, desto mindre benägna blir vi att acceptera förändringar i det vi har vant oss vid.
 0
Olle Markstedt (31 Oktober 2011 07:50):
Receptet för en långsiktigt hållbar stad måste väl ändå vara att följa lagen!!

PBL och Väglagen är tillåtande lagstiftning där det uttryckligen står att man ska göra en MKB i enlighet med den tvingande Miljöbalken för att kunna utvärdera och välja alternativ. Kan någon upplysa mig och andra var vi hittar den motivering i underlaget som visar att just Nya Slussen är det miljömässigt bästa alternativet??
 0
Niklas Öhrström (16 November 2011 11:58):
Metros stora nyhet idag:

http:​/​/​www.​metro.​se/​stockholm/​darfor-​kan-​nya-​slussen-​b.​.​

Slussenprojektet kriticeras för att bussterminalen och renoveringen av Söderströmsbron inte i detta skede inte är budgeterad. Enligt sociademokraten Curre Hansson kan detta göra projektet 2-7 miljarder dyrare (7 miljarder låter ju extremt dyrt). Varifrån siffrorna kommer nämns dock inte bara att det är "Det är kvalificerade gissningar från byggexpertis".

Om det nu är bussterminalen som riskerar att bli dyr så har ju faktiskt redan YIMBY gett ett förslag på hur man kan utnyttja resurserna mer effektivt (försvarsarbete för kommande t-bana). Vad gäller t-banebron är det väl ofrånkomligt att den måste renoveras.

Frågan är om detta utspel kommer användas av belackarna som någon form av kvasiargument? Är det det som var syftet med utspelet?
 0
Niklas Öhrström (16 November 2011 12:01):
Curre Hansson har för övrigt tidigare kriticerat Slussenplanens förslag på galleria. Han menade felaktigt att den skulle vara 35.000 kvm stor. Så det där med sanningshalten i siffran 2-7 miljarder kanske ska tas med nypa salt.
 0
Per Hagwall (16 November 2011 22:11):
Det har redan använts av (S) som "tidningsuppgifter säger". Rundgång ftw!
 0
Olle Markstedt (17 November 2011 07:24):
Kostnader har aldrig varit en fråga som tagits på allvar i politiken eftersom det aldrig är någon som tar ansvar för det. Man kan fråga sig annars hur det kommer sig att ett kommunalråd från Övik kan övertyga Göran Persson att bygga ett 19 mil långt stickspår i Norrland som idag inte kan användas som hittills har kostat 26 Miljarder eller varför ett kommunalråd i Båstad kunde övertyga Regeringen att borra sig genom en vattenfylld rullstensås i Halland som hittills har kostat 10 Miljarder och varför vi tror att Stockholms borgarråd eller oppositionsråd har en aning om vad Slussen kommer att kosta.

Som jag tidigare sagt så styrs våra beslut idag av starka lobbygrupper som hellre bygger dyrt än bra och därmed relativt lätt kan påverka de 0,2 promille av befolkningen som är proffspolitiker. Jag tycker Tyréns vd som tidigare varit stadsbyggnadsborgarråd och Stadsbyggnadsdirektör uttrycker sanningen mycket klart. Det var i och för sig i samband med ett annat "korkat" projekt men tillämpligt på alla Miljardprojekt.

http:​/​/​knutpunktslussen.​se/​filer/​file/​Vem%20​vill%20​ha%.​.​
http:​/​/​knutpunktslussen.​se/​filer/​file/​Möte%20​med%20​Tyr.​.​

Jag har mött många som inte vill höra dessa sanningar och vill tysta mig men faktum kvarstår vem och vad styr stadens utveckling??
 0
Ragnar Lind (23 April 2012 13:09):
För sent, men lite kuriosa:
I början av 80-talet lanserade gruppen Arken (bestående av arkitekter och folk miljörörelsen) en vision "Gåstad Stockholm". I visionen presenteras förslag att åtgärda en del knutar i stan, tex Tegelbacken och Slussen. Så här såg Slussenviisionen ut:
"Korsningfen mellan den nya Söderleden och Stadsgården-Söder Mälarstrand ersätter i stort sett trafikmaskinen vid Slussen. Slussen får därför en närmast lokal funktion. Dagens hav av asfalt i Slussens övre plan görs om till ett grönt Södermalmstorg. Det höga läget ger en underbar utsiktshylla över Riddarfjärden, Gamla Stan, Saltsjön och den nya, frilagda båtslussen. Stadsmuseet får en framträdande plats och kan växa ut på torget med uteaktiviteter och utställningar. Den ovala byggnaden som idag är en del av trafikmaskinen föreslås ombyggd till servering".
Kittlande, eller hur? Missade vi något?
 0
Herbert Tingesten (23 April 2012 13:20):
Skiljer sig inte så mycket från hur det ska bli, förutom att Kolingsborg ersätts av en glaspyramid och att slusskanalen inte friläggs helt utan bara till hälften. Hur hade de tänkt sig Tegelbacken?
 0
Ragnar Lind (23 April 2012 14:14):
Tegelbacken: "Tegelbackseländet föreslås överbyggt. Centralbroslingorna och ramperna täcks med kontor och hotellbyggnader för att ta bort bullret och det visuella kaoset. Detta tillsammans med de minskade trafikmängderna möjliggör återskapandet av den gamla "Järnvägsparken". Platsen blir en värdig omgivning till Stadshuset och en människovänlig förbindelse mellan Kungsholmen och city. Den förbättrade kajmiljön möjliggör andra aktiviteter som torghandel, mm."
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Maxhöjd i Kista
14 Oktober 05:26 av Bittebr Bittebr
ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter