Utskrift från www.yimby.se
....

Slussenmyter del 7: Omvägar och ättestupor

 
Med anledning av de många myter och felaktiga påståenden som finns kring den nya slussen, och i synnerhet med tanke på den uppblossade diskussionen i anslutning till beskedet från socialdemokraterna i Stockholm att man vill göra om slussenprocessen igen kör YIMBY en bloggserie på temat "slussenmyter". Mycket av kritiken mot det nya förslaget är uppkommen ur dessa myter.

Tidigare har vi skrivit om

Slussenmyt 1: Bron som blev brantare,
Slussenmyt 2: Räntmästarbluffen,
Slussenmyt 3: Bussar kan inte vända
Slussenmyt 4: Syndaflod i tunnelbanan
Slussenmyt 5: "Folket säger nej!" samt
Slussenmyt 6: Den osänkbara tunnelbanestationen på Söderströms botten

Vi fortsätter med myt nummer 7, Omvägar och ättestupor.Hur ska Agda Larsson, 97, komma upp till Södermalmstorg?Enkelt: Hon tar en av de många ramperna och broarna som leder dit upp, om hon inte vill ta någon av hissarna inne i byggnaderna. För om hon befinner sig på platsen nedanför trapporna så måste hon redan ha passerat en förbindelse med Södermalmstorg: Antingen bron som börjar där Skeppsbron slutar, bron från Munkbroleden, bron från Söder Mälarstrand eller rampen från Stadsgården. Hon behöver inte gå i några trappor alls, och det behöver ingen annan heller som inte vill eller orkar.

Hur kommer hon idag till Södermalmstorg från samma plats? Någon gratishiss eller rulltrappa finns inte, och kommer hon från Stadsgården eller Söder Mälarstrand så erbjuds bara trappor eller omvägen att gå över bron halvvägs till Gamla stan och tillbaka igen.

Men det blir ju omvägar med Nya Slussen också, invänder kritikerna. Stämmer det? Låt oss välja några rimliga målpunkter som inte ger något av alternativen otillbörliga fördelar och se hur långt avståndet är mellan dem idag och i planförslaget:

1. Munkbrons promenadstråk
2. Västerlånggatans slut vid Funckens gränd
3. Skeppsbrons promenadstråk
4. Söder Mälarstrands promenadstråk
5. Korsningen Hornsgatan/Götgatan
6. Katarinahissen
7. Stadsgårdens promenadstråk
Vi tittar också på hur många bilgator vi måste korsa och räknar "onödiga" nivåskillnader, dvs backar man måste gå uppför och nerför utan att de leder upp till målpunktens nivå. Vi kastar också ett öga på vilka genvägar man kan ta om man hör till dem som klarar trappor, och redovisar de avstånden inom parentes och med tunnare linjer på kartan. Gamla (dvs nuvarande) Slussen visas med rött och nya med grönt. Linjerna har modifierats på några ställen för att förbättra tydligheten men i mätningarna har de exakta sträckningarna använts, uppmätta på vektorplankartan samt ovanstående karta i hög upplösning med en satellitbild som extra referens. Triviala målpunktskombinationer som bara tangerar det undersökta området, t ex Västerlånggatan — Skeppsbron, redovisas inte. Alla uppmätta resultat är avrundade till fem meter.

Låt oss nu gå igenom punkterna en efter en och se om det blir närmare eller längre till de andra målpunkterna:


1. Munkbron


Genomsnittligt blir det alltså 122 meter (21%) närmare till alla andra målpunkter och det blir inte längre väg till någon. Till målpunkten på Söder Mälarstrand vinner vi hela 190 meter tack vare den nya bron längs tunnelbanan, medan avståndet till Götgatan förkortas med 170 meter och Katarinahissen med 180. Förbättringen står sig även när man räknar med genvägar som kräver att man går i trappor (som det bara finns en av i det här exemplet, passagen genom Blå Gången): Avstånden förkortas med i genomsnitt 99 meter, eller 18%. Korsningarna med gator nästan halveras. Vinnare: Nya Slussen.


2. Västerlånggatan
De flesta målpunkter får ungefär samma avstånd som tidigare men till en enda målpunkt, Götgatan, blir det signifikant längre (80 meter, 18%). Det beror på att gångbron som skulle ha gått dit från Västerlånggatans förlängning har utgått i den nya planen. För trappförbindelserna blir det jämnt skägg med 20 meter längre till Katarinahissen och 40 meter kortare till Götgatan. Genomsnitten visar dock bara obetydliga avståndsskillnader. Två destinationer har en "onödig" femmetersnivåskillnad i Gamla Slussen medan samma destinationer har en klaffbro i Nya Slussen. Oavgjort.


3. Skeppsbron


Avståndsskillnaden blir försumbar (under 20 meter för samtliga målpunkter), utom för Stadsgården som kommer 35 meter närmare. Även här gäller att två destinationer har klaffbro i Nya Slussen och femmeterspuckel i gamla. Oavgjort.


4. Söder Mälarstrand


Genomsnittet är försumbart (4% kortare) även om några målpunktskombinationer sticker ut: Till Munkbron blir det 190 meter kortare, till Katarinahissen 45 meter längre. För trappförbindelserna blir förbättringen mot idag större, i genomsnitt 74 meter (dvs 17% kortare). Det beror främst på Götgatstrappan som förkortar färdvägen till Götgatsmålpunkten med 200 meter och Katarinahissen med 35. I genomsnitt blir det en bilkorsning mindre per målpunktskombination medan antalet onödiga backar i gamla Slussen är något större än antalet klaffbropassager i nya. Vinnare: Nya Slussen.


5. Götgatan
Fyrtio meter kortare i genomsnitt (9%), för trappförbindelser 82 meter (20%). Katarinahissen kommer avsevärt närmare (75 meter eller 33%) tack vare att Katarinavägens dike höjs upp, och detsamma gäller Stadsgården (70 meter närmare). Endast Västerlånggatan hamnar signifikant längre bort, 80 meter eller 18% (av tidigare nämnda skäl), men med trappförbindelsen blir det 40 meter närmare än med gamla Slussen. Vi slipper 2/3 bilkorsning per destination. Vinnare: Nya Slussen.


6. Katarinahissen


Avståndsskillnaden blir i genomsnitt 52 meter eller 12%, hälften (7%) med trappförbindelserna. Nästan en bilkorsning per destination försvinner. Vinnare: Nya Slussen.


7. Stadsgården


Skillnad: 49 meter (10%). Intressant att notera är att avståndet till Katarinahissen blir hela 100 meter mindre med den nya rampen. Den här målpunktskombinationen är ett av ombyggnadsmotståndarnas oftast spelade kort där sicksackrampen genom Katarinaparken framställs som avsevärt längre än dagens förbindelse (som även kräver att man passerar en vältrafikerad gata), men det stämmer inte alls som vi tydligt kan se. Man kan lugnt dra slutsatsen att de aldrig brytt sig om att mäta upp sträckorna på kartan.

Väljer man att gå i trappa så blir förbindelsen exakt lika lång i båda alternativen, 170 meter, men man slipper passera Stadsgårdsledens två övergångsställen. I genomsnitt slipper man hela två bilkorsningar per destination. Vinnare: Nya Slussen.


Sammanfattning:

Nya Slussen vinner fem av sju omgångar med två oavgjorda. I stort sett alla promenader mellan målpunkterna blir rakare och kortare, med ett enda signifikant undantag (Götgatan-Västerlånggatan) där avståndet ökar med 80 meter för den som inte klarar trappor. Sammantaget blir det 38 meter (7,5%) kortare i genomsnitt för alla målpunktskombinationer, och för den som klarar trappor blir avstånden än kortare (46 meter, 10%). Samtidigt blir alla backar mindre branta än dagens som har upp till 6,5% lutning, och för ett stort antal målpunktskombinationer försvinner de helt, men ersätts dock av klaffbroar som kan framtvinga tillfälliga omvägar på upp till 140 meter när de är i bruk under sommarhalvåret. Antalet korsande bilgator minskar i de flesta målpunktskombinationer och blir inte högre i någon, med ett totalt genomsnitt på nästan en korsning mindre (0,92). Att ta sig upp till torgplanet från kajnivån på Södermalmssidan blir både närmare och mindre brant än tidigare, oavsett om man kommer österifrån eller västerifrån. Till Munkbron blir det avsevärt närmare från alla Söderstartpunkter tack vare den nya bron längs tunnelbanebron.

Och tant Agda? Ja, hon kunde ha valt vilken som helst av de fyra gångvägarna upp till Södermalmstorg, men idag valde hon att ta en kopp kaffe på kaféet under bron istället och sedan den nya hissen upp till Katarinavägen från bussterminalens entréhall, allt utan att behöva rulla uppför en enda meters uppförsbacke.

Uppdatering: Eva Eriksson, arkitekturkritiker hos Svenska Dagbladet (var annars?) skriver några halvsanningar och många överdrifter om nya slussen i en kommentar.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Olle Markstedt (28 September 2011 16:15):
Bra genomgång men nu är det inte bara sträcka utan även miljön som man passerar när man ska gå, cykla eller är handikappad som är väsentliga om man ska följa lagen att vi ska bygga ett långsiktigt hållbart samhälle.. Kan någon förklara varför Stadens förslag skulle vara miljömässigt bättre än andra alternativt?
+2
Anna Persson (28 September 2011 16:59):
Inte för att vara den som är den, men nu är jag den som är den; kan du i så fall förklara vad som är miljömässigt bättre med nuvarande slussen? De härliga gula gångarna, eller den ruttnande (går det?) betongen?
 0
Anders Gardebring (28 September 2011 17:24):
Anna:
Om det är nånstans betong kan ruttna så är det nog vid slussen! ;)
 0
Niklas Öhrström (28 September 2011 17:36):
När det gäller passagen mellan Stadsgården och Södermälarstrand så finns det visserligen en passage som kan användas av gående.

Den är dock mycket ogästvänlig och kommer man från Stadsgårdssidan så ser den ut att vara markerad som cykelbana där gångtrafikanter icke göre sig besvär. Passagen ser inte ut som någon gångbana och inbjuder inte till passage.

Följer man de anvisningar som finns måste man först ta sig till Gamlastansidan för att ta sig tillbaka via Mälarrampen. En omväg på flera hundra meter.

Från Södermälarstrandssidan är dock gångvägen markerad
+2
Daniel Jonsson (28 September 2011 17:58):
Vi bör bevara Slussen eftersom det är ett unikt forskningsprojekt för att se om man kan få betong att ruttna. Äntligen förstår jag!
 0
Martini (28 September 2011 22:11):
Bygg nya slussen nu, förslaget är kanonbra och jag gillar det skarpt. Jag bor på söder och är hjärtligt trött på gamla slitna fula slussen. Bygg nya slussen och det nu.
+6
Daniel (28 September 2011 22:35):
Imponerande och pedagogiskt arbete! Att ni orkar! Man kunde önskat att några journalister hade orkat göra dessa granskningar på arbetstid, men nu när de inte orkar är det ju tur att ni gör det...
+2
Daniel Jonsson (28 September 2011 23:08):
Jag instämmer helhjärtat med min namne här ovanför. Oerhört bra att ni orkar göra det här.
+3
Anders O (29 September 2011 23:00):
Tack Yimby för ni tar fram fakta om Slussen. Har läst alla inäggen med stort intresse. Man önskade bara faktan kom ut mera i debatten.
+3
Strutsen (5 Oktober 2011 15:59):
Jag beundrar er på YIMBY. Herbert Tingesten och Anders Gardebring är så duktiga och det här om Slussen-myterna var fantastiskt bra gjort. Heja YIMBY!
+3
Jan Jörnmark (13 Oktober 2011 13:10):
Har i stort sett bara skrivit i Yimby Gbg sista månaderna (har varit mycket härnere), så jag har följt Stockholm dåligt. När jag nu läser igenom Slussen-myterna häpnar jag bara. Så bra. Så fantastiskt roligt att det här forumet finns! Tror det får oss alla att orka lite mer än vi skulle göra annars.
Men dom här 7 delarna var verkligen något alldeles utöver det normala.
 0
Magnus Persson (24 Oktober 2011 12:10):
En sakgrej: Tydligen finns det krav på vad som får kallas ramper, och de sträckor som det blir vid Slussen (helt oavsett förslag!) gör att de inte kan kallas ramper, utan snarare gångvägar med uppförsbackar. De är för långa och nivåskillnaderna för stora för att kallas "ramp" annat än talspråkligt. Men: i dagens läge finns varken hiss eller rulltrappa som alternativ, som tillkommer i nya förslaget.

Kort sagt: jag håller med om inlägget men man ska akta sig för språkbruk som man inte har täckning för. :-)
 0
Herbert Tingesten (24 Oktober 2011 12:56):
Magnus: Det är en teknikalitet som i stort sett saknar relevans för Slussen. Det finns några skillnader melllan ramper och gångytor i bestämmelserna, t ex måste ramper (i PBL:s och Boverkets mening) ha vilplan med jämna mellanrum medan motsvarande krav inte ställs på gångytor. Maxlutningen på en ramp är också definierad (8,3%) medan gångytor bara har rekommendationen att de ska göras så lutningsfria som terrängen tillåter.

Men som du säger så är det mest en semantisk fråga vad man kallar gångförbindelserna. De finns, de uppfyller alla krav och de blir övervägande närmare och mindre branta än idag. Det är det som räknas.
 0
Anonym (3 November 2011 15:34):
Den elaka rubriken visar tydligt att ni har en odemokratisk inställning. Alla stadens invånare räknas inte lika mycket.
+1
Niklas Öhrström (3 November 2011 16:17):
Anonym:
Hur menar du? Orden är tagna från Slussensförslagets belackare.
 0
Olle Markstedt (4 November 2011 10:43):
Har förstått att mitt inlägg tidigare fordrar ett förtydligande

Väglagen och PBL är tillåtande lagstiftning som hänvisar till den tvingande lagen Miljöbalken. Alla dessa lagar är nu samordnade och harmoniserar med EU lagstifningen i det sk MKB-direktivet. Genomgående är att när man gör en förändring så ska man redovisa konsekvenserna för
Noll-alternativet dvs att Bevara och fräscha upp befintligt
Rimliga Alternativ till förbättring.

Vad gäller Slussen så har Bevara Slussen en stor opinion bakom sig med en majoritet som har den beaktansvärda ålder som med stor sannolikhet innebär att de aldrig kommer att beröras av konsekvenserna av beslut vi nu ska fatta. I övrigt så finns det nog bara två rimliga alternativ och det är Nya Slussen som Alliansens politiker med stöd av entusiastiska Yimbyiter försöker baxa igenom och www.KnutpunktSlussen.se som har stort folkligt stöd.

Vilket alternativ som i slutändan ska byggas borde ju vara det som lagen föreskriver är det som är miljömässigt bäst och tryggar en hållbar miljö för nuvarande och kommande generationer. Välj själv mellan förändringsalternativen på hemsidan www.KnutpunktSLussen.se
+1
Herbert Tingesten (4 November 2011 22:17):
Olle: Räknar man så så finns det nog åtminstone ett halvdussin alternativ som lyckats samla ihop så många namnunderskrifter att de kan ge illusionen att en majoritet av stockholmarna står bakom. Till skillnad från dem som skrivit under din namnlista så tycker jag att man inte kan bedöma ert förslag förrän du gör det lite fastare i konturerna. Vad tänker du dig t ex för nivå på överdäckningen? Hur kommer man upp dit? Hur är överdäckningen kopplad till Södermalm och Gamla stan? Hur vill du göra med platsen där nuvarande Slussenanläggning ligger? Var ska spårvagnarna gå? Cykelbanorna? Osv.
+1
Ingrid Lindqvist (8 November 2011 07:42):
 0
Olle Markstedt (8 November 2011 16:46):
Herbert. Man behöver ju inte vara någon samhällsbyggare för att förstå att det behövs resurser för att utveckla idéer. I detta skede ska alternativen vara rimliga eller bedömas vara orimliga och då kunna tas bort från vidare handläggning. Jag har presenterat detta för exploateringskontoret och inte fått någon utredning som styrker det orimliga. Jag har dessutom i verkligheten guidat runt projektledningen som inte haft andra synpunkter än goddag yxskaft. Om du så gärna vill veta hur vi ska lösa detaljer föreslår jag ett möte IRL.
 0
Herbert Tingesten (21 November 2011 19:25):
Olle: Kom gärna igen när du har utvecklat dina ideer. Är det så att du tror på dem själv så lägger du nog gärna ner tiden som behövs för att tänka ut om de fungerar eller ej.
 0
Tomas M (23 November 2011 12:54):
Bra genomgång. Dock måste jag påpeka att den som ska mellan punkter 1 och 4 (Munkbron och Söder Mälarstrand) och kan hantera trappor har kortast väg över centralbron. Den vägen torde vara ungefär lika lång som den framtida promenadvägen över tunnelbanan.
 0
Herbert Tingesten (23 November 2011 14:48):
Ja, det har du förstås helt rätt i. Fokus ligger på de trappfria vägarna eftersom den här myten framförallt kommer upp i tillgänglighetsdiskussionen, men absolut, den passagen borde ritas in. Siffrorna för nuvarande Slussen blir därmed (tack vare Centralbron) en liten smula bättre, men slutsatserna i stort kvarstår.
 0
Olle Markstedt (24 November 2011 17:28):
Alla som vill kan granska våra skisser på Knutpunkt Slussens trafiklösning som ett alternativ till stadens lösning.

http:​/​/​knutpunktslussen.​se/​default.​asp?​sidtyp=​m2&sida=​.​.​ ?

Vi vill gärna få en konstruktiv kritik och att de som kommer med synpunkter håller sig till väglagen http:​/​/​www.​notisum.​se/​rnp/​SLS/​lag/​19710​948.​htm#14_​b med dess hänvisning till Miljöbalkens paragrafer om MKB.
 0
Herbert Tingesten (24 November 2011 17:37):
Olle: Har du gjort nya skisser nu eller är det samma som har legat där sedan 2009? De är tyvärr inte särskilt instruktiva, det är omöjligt att förstå hur du har tänkt dig att spår-, gatu-, gång- och cykelförbindelserna ska gå.
 0
Olle Markstedt (24 November 2011 17:44):
Herbert. Peace! Vi har gjort som du sa klicka igen och scrolla ner , Nya bilder. Vad gäller gång och cykelvägar så finns nu stora möjligheter att påverka, välkommen med konstruktiva idéer.
 0
M L (8 December 2011 14:54):
Idag skriver Förbundet Unga Rörelsehindrade att NYA SLUSSEN ÄR OTILLGÄNGLIGT ur flera synvinklar.

'Vi på Unga Rörelsehindrade Stockholm anser att tillgängligheten för att ta sig runt i Nya Slussen blir sämre än i den gamla. Det är under all kritik!

Vägen från Södermalmstorg ner till Gamla stan kommer vara en gigantisk trappa, och för de som inte kan gå i trappor är hissar placerade i ett varuhus. Vi anser att det är helt befängt! vi - och alla andra som inte kan ta 4 våningshöga trapplopp på raken - ska köa i ett varuhus såsom man får när man shoppar i NK och Åhlens City bara för att ta sig från punkt a-b i staden.'

http:​/​/​www.​mynewsdesk.​com/​se/​pressroom/​foerbundet_​unga.​.​
 0
Niklas Öhrström (8 December 2011 15:11):
Synd att de låtit sig luras av Klaessons rapport.
 0
Niklas Öhrström (9 December 2011 12:23):
Jag försökte ge en kommentar i deras kommentarsfält igår men det är ännu inte genomsläppt.
 0
Herbert Tingesten (9 December 2011 12:51):
Samma här, inget resultat. Har mejlat dem också. Det lustiga är ju att Klaesson har backat lite diskret, i sitt utlåtande sa han att bron lutar över 5% (hans kollega Eva Björklund som ingår i Cafe Blom-gruppen påstår 5,7%) men nu har han gått ner till 5%, dvs exakt vad Boverket rekommenderar. Nästan hela hans kritik följer ur påståendet att lutningen är "olaglig" så det återstår i praktiken ingenting av hans utlåtande nu när staden garanterat att den ansvarar för hissarna. Ändå fortsätter olika handikapporganisationer att tjäna som villiga megafoner för dem som vill fördröja eller förhindra tillgänglighetsförbättringarna. Märkligt.
 0
Niklas Öhrström (9 December 2011 15:53):
Hmm. Jag mejlade honom och frågade om det blivit fel någonstans. Kanske information om bristerna i yttrandet inte gått ut till alla delar av organisationen.

Fast de har ytterligare en kritik och det är att man som rullstolsbunden, om man ska från Hornsgatan till exvis Järntorget tvingas till att ta hissen eller en omväg via Skeppsbro-bron, som skulle innebära en omväg på 400 meter mot Munkbron (och sedan tillbaka). Fast det korrekta hade varit att beskriva omvägen förbi bilbron (trottoaren) vilket är en omväg på runt 100 meter. Enligt honom skulle gångbron mot Munkbroleden ha en lutning på 5% utan vilplan. Men dessa 5% gäller väl bilbron? GC-bron är mycket längre och borde därför vara flackare.

De menar att det är ett problem att den rakaste vägen innebär hiss. Problemet är att den ska ligga i en galleria. Men tittar man i planhandlingarna ser man att de kommer ligga i lokaler avsedda för kultur.

Men visst kan man rikta in sig på kritik att om hissen inte fungerar eller om hissköerna är för långa så tvingas man till en omväg på 100 m. Frågan är dock om hissköerna blir så långa. Enligt honom kommer 1700 personer passera per timme. Detta innebär att det passerar knappt 30 personer per minut. Och om fler än nio av tio tar trappan eller rulltrappan (det är troligtvis ännu fler om man ser hur det är i t-banan) så återstår det kanske 1-2 personer per minut som ska färdas med hiss. Och det kommer finnas två hissar...
 0
Herbert Tingesten (9 December 2011 17:45):
Jag får omvägen till 80 meter om man startar i Munkbrons södra del och att det blir 200 meter närmare om man startar i den norra. Tror GC-bron får ungefär samma lutning (5%) eftersom den går upp till en högre nivå, men 5% är helt inom Boverkets rekommendationer som DHR och PBL baserar sina på.

Vet inte var siffran "1700 pers/timme" kommer ifrån, men de kan liksom Klaesson ha feltolkat en uppgift på gångflödeskartan som anger att 17000 pers/dygn antas gå över den västra gångbron i kajplanet. Majoriteten av dessa fortsätter nog inte uppför trappan utan antingen in i gallerian eller längs kajpromenaden västerut eller österut.
 0
Olle Markstedt (20 December 2011 09:03):
En stad måste få växa organiskt. Varför ser ingen såren mitt genom stadens hjärta och förstår att det idag endast är 5 % av personer som ska från Sörmland till Uppland som passerar över där Slussen idag ligger.

Knutpunkten är sedan decennier tillbaka flyttat Västerut. Vakna och se verkligheten

http:​/​/​knutpunktslussen.​se/​default.​asp?​sida=​start&bg=​1

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter