Utskrift från www.yimby.se
....

Slussenmyter del 8: "Det har aldrig funnits hus"

 
YIMBY:s serie om slussenmyter fortsätter.

Tidigare har vi skrivit om

Slussenmyt 1: Bron som blev brantare,
Slussenmyt 2: Räntmästarbluffen,
Slussenmyt 3: Bussar kan inte vända
Slussenmyt 4: Syndaflod i tunnelbanan
Slussenmyt 5: "Folket säger nej!"
Slussenmyt 6: Den osänkbara tunnelbanestationen på Söderströms botten samt
Slussenmyt 7: Omvägar och ättestupor.

Vi fortsätter med myt nummer 8,

Det har aldrig funnits hus

Den här myten är förvånansvärt spridd bland dem som ogärna ser ny bebyggelse vid Slussen, men enkel att motbevisa. Det räcker med att gå till Stockholmskällan och söka på "Slussen", "Södermalmstorg", "Järngraven", "Stadsgården" eller "Katarinahissen" så får man upp mängder av bilder, kartor, ritningar och annan dokumentation av byggnader som funnits runt Slussen under århundradena innan allt revs på 1930-talet.

Redan på 1300-talet var platsen omvittnat bebyggd men av försvarstekniska skäl rensades platsen från bebyggelse av Gustav Vasa och hans föregångare Kristian II och istället byggdes en befästninganläggning med en djup vallgrav, som bl a framgår av det som brukar kallas "äldsta Stockholmskartan":


1500-tal med nutida karta överlagrad i vitt. Det runda försvarstornet som Gustav Vasa lät bygga ligger ungefär där Kolingsborg ligger idag, med en djup vallgrav som senare får namnet Järngraven på ömse sidor.


1660. De la Gardies palats ligger där Hilton ligger idag. Gården sträcker sig över dagens bussuppställningsplats. Palatset brann 1759.


Utsikt från Mosebacke 1790. Pelikanhuset från 1762 syns tydligt invid Södra Stadshuset, nuv. Stadsmuseet. Akvarelliserad etsning av bröderna Johan Fredrik och Elias Martin.
Källa: KB/Wikipedia.


Slussen 1830, sedd från Gamla stan. Pelikanhuset är det långa huset med svart tak. På broarna står ett byggnadskomplex som inrymde saluhallar. Grönsaker utbjöds i den ursprungliga Gröna gången som skymtar i bildens mitt.


Södra Fiskarhuset, en av längorna i broöverbyggnaden. Källa: Stockholms stadsarkiv.


1849


1899


Stadsgården vid sekelskiftet. Innan KF-huset och Glashuset byggdes fanns här en karaktäristisk "klättrande" stadsfront med lägre hus framför högre.


Stadsgården ur en annan vinkel, från Kastellholmen. Målning av CF Svensson 1866 (beskuren).


Södermalmstorg vid sekelskiftet. Notera omsorgen om utblickarna — endast stadens allra högsta byggnader går att se över hustaken.


1904. Byggnaderna runt Södermalmstorg, Pelikanhuset och sockerbruket med sin karaktäristiska skorsten finns ännu kvar men snart är allt rivet.


Samma vy 1936-38. Södermalmstorg utvidgas till sin nuvarande enorma yta för att göra plats för en vändplan åt spårvagnarna till sydvästra förorterna, men den används bara i 30 år tills tunnelbanans röda linje byggts. J F Åboms vackra hörnhus där Hilton ligger nu revs för en trafikramp till Centralbron som var i bruk endast drygt 20 år. De lustigt formade husen intill i kv Järngraven Övra revs 1954 för en stor parkeringsplats som nu är uppställningsplats för Nackabussarna.


Kv Järngraven Övra 1954 kort innan rivningen. Huset till vänster ligger där Hiltons uteservering ligger idag.


1916. Här ligger norra klöverbladet idag.


Utsikt från Peter Myndes backe vid sekelskiftet. Stadsmuseet till vänster.


1896. Kameran står i mittpunkten av dagens Kolingsborg.


Restaurang Pelikan med sin lilla paviljong bakom träden. Kameran står vid dagens nergång till Saltsjöbanan framför Katarinahissen.


De rivna husen var tänkta att ersättas med nya hus men kriget kom emellan och endast Kolingsborg och så småningom Hilton blev byggda. Tage William-Olssons första förslag från 1929.


Cyrillus Johanssons förslag 1931.


Tage William-Olssons förslag 1931 med volymstudier som påminner om Hötorgshusen 30 år senare. Hade de byggts hade de utan tvekan ansetts som så omistliga kulturskatter att de varit omöjliga att riva idag.

Samtliga bilder är från Stockholmskällan och Stadsmuseet där inget annat angivits. De tre sista bilderna är hämtade ur skriften Slussens planeringshistoria (Leif Blomquist/SBK/GFK 1999).  

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+3
Gustav Svärd (23 Oktober 2011 18:59):
Bra genomgång av historien med alla bilder och kartor! Tänka sig att staden har bestått av hus!
 0
Johan Eriksson (23 Oktober 2011 19:50):
Jättefin artikel verkligen! : )

Nu är det väl ändå som så här att upprördheten kring "hus" på nya Slussen inte är "hus" vilka som helst utan höga hus!?

Helt övertygad om att de flesta Sthlmare skulle gå med på "bebyggelse" av nya Slussen om den var i en minde skala, typ som den historiska som i bildserien ovan men inte höga stora hus som skymmer.

Tycker nästan man gör det för lätt och enkelt för sig om man riktar uppmärksamheten mot (folks kritik mot) "hus" som så, framför allt då samtliga medverkande på denna sida vet att "hus" kan vara allt från en kollonilott till Slottet!

Den stora ödsliga ytan nere vid Slussenkanalerna skulle må jättebra av ett-två mindre hus i ungefär samma skala som de som fanns före 1930. Ett-två sådana skulle kunna rädda detta kommande blåshåll från total utsatthet, framför allt under den mörka och kalla delen av året. Skulle Yimby eller någon annan föreslå en sådan komplettering till den nuvarande planen så är jag övertygad om att det dels skulle gå hem hos (annars kritiskt) folk, dels just bli den komplettering Stadens arkitekter inte lyckas (eller vill) komma fram till på denna del av platsen. Detta är vad man konkret skulle kunna göra om man vill garantera ett folkliv här nere, och dessutom flirta med historien på ett värdigt sätt.

Men det är inte det kritiken mot "hus" handlar om utan om att stora företag vill exploatera platsen för kommersiella syften som bryr sig mer om att de ska synas än om förstörda siktlinjer pga alldeles för höga hus!

Vet inte riktigt om jämförelsen med den aktuella kritiken och (den annars jättefina :) bildserien ovan har med varandra att göra egentligen......!?
+1
Herbert Tingesten (23 Oktober 2011 20:26):
De föreslagna glasbyggnaderna är faktiskt inte mer än tio-tolv meter höga sett från Södermalmstorg. Pelikan med sina tre våningar + tak var definitivt högre.

Husen framför KF-huset blir något högre, fyra till sex våningar. Sådana hus fanns som du ser på bilderna från Stadsgården redan på 1800-talet, om än inte just på den tomten. KF-huset och Glashuset är betydligt högre och kommer att sticka upp bakom, och därmed får vi en stadsfront som får lite samma karaktär som den som fanns innan de byggdes.
 0
Johan Eriksson (23 Oktober 2011 20:49):
Ja så har jag också uppfattat det Herbert och håller med dig men vad består då den fortgårnde kritiken ang skymda siktlinjer som fortfarande finns efter nerbantningen av husvolymerna?

-Det är glashuset vid KF-huset i ett montage från Katarinavägen som återkommer upprepade gånger i media och där (om jag förstått rätt?) det huset minskats och på så sätt blivit bättre (enligt kritikerna) men den skymmer fortfarande...?
+1
Martin Ekdahl (23 Oktober 2011 21:49):
Härliga bilder. Storartad insats att leta reda på alla dessa bevis för att Slussen minsann har haft vattennära bebyggelse genom åren. Jag hade gärna sett att de ursprungliga byggnaderna i nya Slussenförslaget blev kvar. Nu blev det ju inte så utan som det så populärt heter "en urvattnad kompromiss". Men, men. Det finns egentligen inga hinder för sjönära Slussenbebyggelse i framtiden.
+3
Jerker Söderlind (23 Oktober 2011 22:01):
Imponerande arbetsinsats. Fakta i st f myter. Och tänk så vackert det byggdes förr!. bevarande-nostalgikerna framstår alltmer som ideologer som utan ställningstagande till sakfrågan ( vad och hur och var det byggs) enbart är ute efter att "bevara" de modernistiska lösningarna. Ja, precis, hade T W Olssons höghus byggts hade dessa varit "omistliga kulturskatter". Exakt så!
 0
Herbert Tingesten (23 Oktober 2011 23:08):
Johan: Min gissning är att det dels är slentriankritik och dels att många av kritikerna uppriktigt tror att de nya husen ska bli mycket större både till höjd och yta än vad som är fallet. Det är en myt som vi kanske borde ta upp. Av argumenten förstår man också att det gått många förbi att den bebyggda ytan har skurits ner radikalt sen det förra förslaget.

Lotta Edholm (fp) uppger på sin blogg att bebyggelsen skulle ha skurits ner på samma sätt i det senaste förslaget. Några sådana planer går inte att upptäcka i protokollet från stadsbyggnadsnämndens möte i september och finns heller inte inritade i senaste revisionen av plankartan så det är väl ett säkert tips att även det är en myt.

http:​/​/​lottaedholm.​wordpress.​com/​20​11/​0​9/​29/​beslut-​om-​.​.​
 0
Tore Kullgren (23 Oktober 2011 23:13):
Det skulle behövas citattecken kring "Det har aldrig funnits hus", eftersom det är en myt och ingen sanning.
 0
Herbert Tingesten (23 Oktober 2011 23:16):
Tore: Tänker mig att prefixet "Slussenmyter - kolon" har samma funktion som citattecken, men du kan ha rätt i att det går att missförstå.
+1
Patric Nilsson (24 Oktober 2011 14:31):
Tycker att stadsfronten vid stadsgården vid sekelskiftet, med dess gytter av klättrande hus är oerhört vacker. Jag skulle vara helt för att man återskapade denna stadsfront i sin helhet, dvs river glashuset och KF-huset. Om man sedan kan få till något liknande gytter på söder mälarstrand och uppe på själva Slussen så skulle jag vara mycket lycklig. Vi behöver reparera det sår i stadsbilden som 30-talets (nuvarande) Slussen bygge åsamkat.

Fö. älskar bilden från 1916 (fr. norra klöverbladets nuvarande position).
 0
Olle Markstedt (25 Oktober 2011 15:54):
Verkligen imponerande arbete att samla olika förslag och tidigare gestaltningar. En stad dör om den inte får växa organiskt. Förstår fortfarande inte varför man inte skapar nya utsiktsplatser som www.KnutpunktSlussen.se ger utrymme till och därefter får full frihet att förtäta runt Ryssgården och skapa en tätare stad.

Det kan inte vara helt betydelselöst att ca 2500 av 4000 personer har skrivit sitt namn på en röstsedel och egentligen vill plåstra om såren som infrastrukturen har skapat av centralbro, järnväg och T-bana.
 0
Anonym (3 November 2011 16:52):
Duktig genomgång även om jag inte orkade läsa. Men vad har det med saken att göra?

Vissa gillar det breda panoramat och vill ha det. That's it. Jag tror du missförstår något grundläggande här.
+1
Gustav Svärd (3 November 2011 17:30):
Vilket breda panorama? det man får om man går fram till kanten ovanför Tbanans tunnelmynning? för från Ryssgården finns det inte mycket till panorama oavsett vad autobahnkorsnings-kramarna påstår.

Det breda panoramat (från torgnivåns kant) kommer finnas kvar med Nya Slussen, jag skulle säga att det blir bredare t.o.m.
+2
Ingrid Lindqvist (7 November 2011 19:15):
Gilla gärna nystartade politiskt obundna facebooksidan Riv Slussen för att visa att inte alla vill bevara Slussen

http:​/​/​www.​facebook.​com/​pages/​Riv-​Slussen/​196680​720​410​.​.​
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter