Utskrift från www.yimby.se
....

Lidingö behöver både stadsgator, parker och natur

 


Lidingö kommun har hållit samråd för den nya översiktsplanen. Mitt i Lidingö uppmärksammar Yimbys yttrande med en intervjuartikel på sidan 7 i senaste numret. Rubriken "Vi vill slippa fler småhus" visar att våra visioner handlar om andra saker än att bara bygga mer.

Varför säger YIMBY nej?


Vi stöder kommunstyrelsens ambition att förtäta vissa av öns centrumområden, och bevara öns natur och parker. Men översiktsplanen behöver bli ännu tydligare på dessa punkter. När det ska byggas nytt på Lidingö så behövs det framförallt byggas flerfamiljshus. Byggnader med lokaler i markplan i stället för bilberoende småhusområden som tar upp värdefull natur- och parkmark utan att ge underlag för kollektivtrafik, handel eller service.

Nya hus kan göras attraktiva om de har varierad höjd, tilltalande fasadmaterial som tegel och puts, och detaljer som burspråk och balkonger. Det nybyggda flerfamiljhuset Villa Grevilli är ett gott exempel, även om vi gärna sett en mer färgstark fasad, och en butik eller en förskola i gatunivå.

Kritiken mot förtätning i Torsvik och Lidingö Centrum har framför allt grundats på påstått behov av parkeringsyta. Men det är en felaktig premiss att räkna med att varje hushåll i regionen ska äga en eller två bilar. Med bilpooler, marknadsmässiga parkeringsavgifter och förstärkt kollektivtrafik kan parkeringsnormen sänkas. Nya källargarage kan ge plats åt många bilar. En förlängning av tunnelbanan till Torsvik/Lidingö Centrum skulle kraftigt minska bilberoendet, förkorta pendlingstiden för de flesta lidingöbor, och förstärka näringslivet, när Lidingö Centrum tar över Ropstens roll som bytesstation.

Det är intressant att Mitt i Lidingö har uppmärksammat förslaget om att riva stadshuset, när det är kommunstyrelsen, inte YIMBY, som har lagt fram idén. Det krävs självklart eftertanke och utredning inför ett så stort projekt.

Rudboda är ett annat intressant område. Både skolan och kyrkan kommer rivas. Inte heller de låga brutalistiska husen vid Rudboda Torg är bevaransvärda. Det är hög tid för kommunen att ta ett helhetsgrepp, och upprätta en ny detaljplan för Rudboda. Till exempel kan man räta ut Norra Kungsvägen, och bygga upp ett nytt, mer småstadsmässigt, centrum.

Debatten om detaljplanen förs bland annat på den ideella webbplatsen Lidingösidan. De kritiska kommentarerna brister tyvärr ofta i saklighet och perspektiv, och missar centrala frågor som regionens bostadsbrist, bilberoende, eller underlag för handel och service.

YIMBY välkomnar en fortsatt diskussion om Lidingös framtid.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (26 Januari 2012 09:21):
Jag är för dåligt insatt i Lidingös förutsättningar och behov för att kunna komma med några åsikter. Jag håller med om att Villa Grevelli var ett trevligt exempel på nybyggt flerfamiljhus även om jag personligen skulle föredra att ett sådant hus drogs kant i kant med trottoaren.
 0
Anders Gardebring (27 Januari 2012 07:57):
Själv bodde jag i några år i Torsvik och fascinerades redan då över hur underexploaterad en så pass relativt centralt belägen yta kan vara. Och hur många gånger har man inte fått stå och vänta på en buss vid Ropsten, tänk om tbanan gått över till ön istället...
 0
Göran Grahn (30 Januari 2012 10:44):
T-bana till Lidingö Centrum är dyr och rycker undan mattan för Lidingöbanan och flyttar bara infartsparkeringsproblemen till Lidingö Centrum. Därför är den lösning som är planerad att koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg City den bästa när vi äntligen åter får direktförbindelse in till Stockholm. 35 års kamp för att behålla Lidingöbanan har äntligen gett resultat.

Problemet med förtätningar är att stora byggbolag köper upp hela projektet och fyller det med gängse nyfunkispunkthus som i förorterna eftersom det är billigast. Pbl saknar instrument för att åstadkomma en småskalig varierad stadsbebyggelse som t. ex. i sydeuropa. Lidingö är Sveriges 5:e tätast befolkade kommun och 60% av Lidingöborna bor i flerfamiljshus, så ytterligare förtätning måste ske med försiktighet. Grönområden och den öppna trädgårdsstaden är saker som folk uppskattar och därför vill flytta till Lidingö.
 0
Herbert Tingesten (30 Januari 2012 11:26):
Göran: Bygger man en ny bro så kan infartsparkeringen förläggas till bron själv, så här:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​933&page=​0​

Att Lidingö är Sveriges 5:e tätast befolkade kommun samtidigt som den är glesbygd med stockholmsmått mätt kanske kunde avhjälpas genom att Vaxholms kommun avträder t ex Bogesundslandet? Det handlar ju trots allt bara om administrativa indelningar.
+2
Niklas Öhrström (30 Januari 2012 12:28):
Göran Grahn:
På vilket sätt skulle en förlängd t-bana till Lidingö C (och ev. fortsättning över norra delen) rycka undan mattan för Lidingöbana? Den ligger ju i så fall kvar där den ligger. Det som sker är ju att en mindre del av Lidingö förblir bilberoende vilket torde vara bra ur infartsparkeringssynpunkt.

Håller med dig om att pbl är problematisk. Det är dock bevisligen inte svårt att bygga småskaligt på höjden men varje projekt får ytmässigt stora proportioner. En stadsplan (som förespråkas av Yimby) gör att indelningarna naturligt begränsas till kvartersstorlek (och kan mha stadsplanebestämmelser göras mindre).
 0
Göran Grahn (30 Januari 2012 22:58):
@Niklas: SL lär knappast satsa på både tunnelbana och Lidingöbanan. Tanken med dragningen till Lidingö Centrum var att den skulle dras vidare till Bogesund och hela Lidingö skulle förvandlas till miljonprogramsområde med matarbussar till Lidingö (jätte-) Centrum. Som tur är blev det inte så.
+3
Niklas Öhrström (31 Januari 2012 11:54):
Göran Grahn:
Det var då det. Lidingöbanan ligger ju där den ligger. Varför skulle den bli hotad av att tunnelbanan skulle förlängas till Lidingö C?

Om Bogesund på allvar idag skulle hotas av miljonprogram för att tunnelbanan förlängdes till Lidingö C skulle jag ställa mig negativ. Men jag kan inte se ett sådant samband. Även om den förlängdes vidare till Bogesund och t.o.m Vaxholm skulle jag ha svårt att se att områdena skulle belamras med miljonprogram. Snarare områden av Järvastads-, Ursviks och Sjöstadstyp.

Men som sagt det var ju bara förlängning till Lidingö C som vi diskuterade.
 0
Göran Grahn (31 Januari 2012 23:21):
SL har i årtionden försökt att lägga ner Lidingöbanan och ändrade sig bara när Wennerholm satte ner foten och tvingade dem att ha den kvar.
+3
Niklas Öhrström (1 Februari 2012 00:07):
Göran Grahn:
Så kanske det har varit (har du en länk eller något som visar att det varit så och när den debatten förts?). Men nu betraktar man nedläggningen av spårvagnen i innerstaden som en gigantisk kapitalförstöring. Det är inte troligt att Lidingöbanan skulle läggas ned för att tunnelbanan byggdes till Lidingö C för man vill knappast göra om samma misstag. De går ju två helt olika rutter.
+2
Niklas Öhrström (1 Februari 2012 11:20):
Göran Grahn:
Dessutom har ju banan de senaste åren förlängts. Knappast så troligt att man plöjer ned pengar på en förlängning och kort därefter lägger ner. Man planerar dessutom att göra hela banan dubbelspårig. Att banan var hotad i samma veva som den norra sträckning lades ned (runt 1971) förvånar dock inte.

Däremot skulle jag själv inte ha något emot en tunnelbanegren från Loudden - Larsberg som "tog över" lidingöbanans banvall mellan Larsberg/Aga och Gåshaga (på samma sätt som skett med gröna linjen exvis ut mot Islandstorget). I så fall skulle Lidingöbanan kunna ledas tillbaka mot Loudden och bilda en ringlinje runt Värtan, medan boende på Södra Lidingö skulle ha en snabb och smärtfri resa in mot stan (avståndet till centralen skulle minska från dagens 34 minuter till runt en kvart). Några sådana planer finns dock inte på agendan.
+1
Tore Kullgren (4 Februari 2012 00:21):
Till viss del har diskussionen om spårtrafik på ön handlat om T-bana _eller_ Lidingöbanan. Men det finns trafikunderlag för båda. Nästan alla öns busslinjer går ju parallellt mellan Ropsten och Lidingö Centrum.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Baugruppen - dags att bli inspirerade av Berlin?
7 Maj 08:24 av Assortlist Assortlist
Hjälp! Jag håller på att bli en Nimby!
8 Oktober 2020 19:07 av Trevor Bower
Politikerveckan Järva
8 Oktober 2020 19:06 av Trevor Bower
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan

@yimbysthlm på Twitter