Utskrift från www.yimby.se
....

Varför sprider media myter om slussen?

 

De ledande stockholmsmedierna har uppenbara problem med källkritiken.

I samband med att överklagandetiden för nya slussen gick ut häromdagen kunde media berätta att det kommit in drygt 260 överklaganden till nya slussen.

En intressant detalj i sammanhanget är att den totala mängden överklaganden egentligen var runt 400, men många överklaganden gick till fel instans. Den felaktiga uppgiften om att överklaganden skulle skickas till förvaltningsrätten har enligt SvD spridits på facebook (och tydligen, kan vi tillägga, även på slussenmotståndarnas egna hemsidor). Den hela är talande för stora delar av debatten om slussen - det verkar som att många av de som överklagat har litat på den auktoritet som sagt åt dem vad de ska tycka - hade de bemödat sig att faktist läsa planerna om nya slussen - som är lätt åtkomliga på Stockholms stads hemsida - hade de också hittat information om var man ska skicka överklaganden.

Enligt Stadsbyggnadskontorets ansvariga för slussenprojektet, Martin Schröder, verkar också en hel del överklaganden bestå av samma text där den som överklagat bara satt dit sitt namn på slutet.

DN listar några exempel från de överklaganden som kommit it:

Dagens Slussen är helt enkelt den bästa lösningen och den ska därför bestå

Slussen är människornas ej bilarnas. Gör inte om samma dumhet som Klarakvarteren

I Dagens Nyheter kommer också "tillgänglighetsexperten" Lennar Klaesson till tals där han återupprepar sina felaktiga uppgifter om att planen inte skulle uppfylla tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen. Samma Lennart Klaesson som driver en egen agenda om att bevara dagens slussen som har en avsevärt sämre tillgänglighet.
 
Men Dagens Nyheter nöjer sig denna gång inte bara med att låta Klaesson stå oemotsagd utan väljer att gå ett steg längre. I en annan artikel får Kjell Sundstedt - som är helt blind sedan några år tillbaka - komma till tals. I artikeln får Kjell tala ut om sin oro över nya slussen. Dagens Nyheter låter oss få veta att Kjell tar sig över från Gamla stan till Djurgårdsfärjan över Skeppsbron. Vän av ordning frågar sig förstås varför Kjell då oroar sig eftersom trafikkapaciteten i nya slussen avsevärt kommer att minska och Skeppsbron i mycket liten utsträckning påverkas av bygget. Problemet är - låter DN berätta - att dagens fyra körfiler på skeppsbron ska bli åtta[sic!].

Problemet är förstås att påståendet i Dagens Nyheter inte stämmer. Bron i nya slussen minskar från 12 till 8 filer. Bron slutar vid Munkbroleden där Skeppsbron kommer att ha 6 filer tills den når kajplanet vid Södra Bankogränd där den får fyra filer. Faktum är att det kommer att bli lättare för Kjell att nå Djurgårdsfärjorna vilket Per Hagwall skriver om på sin blogg:

Från Triewaldsgränd där han bor kommer Kjell Sundstedt i framtiden att kunna komma till Djurgårdsfärjorna lättare än han gör nu. Det är bara att svänga norrut runt hörnet till Järntorget sedan är det raka spåret österut på Södra Bankogränd till ett nytt övergångsställe som korsar fyra filer. På andra sidan övergångsstället avgår Djurgårdsfärjorna, de har flyttats en bit norrut jämfört med i dag. Vill han fortsätta ta samma väg som nu så gör han det: går söderut och sedan österut på Slussplan till Skeppsbron, då får han korsa sex filer på övergångsstället, i dag korsar han fem. Ett tredje alternativ är att korsa Munkbroleden (fyra filer) och sedan gå i kajplan österut och norrut. I samtliga fall tillkommer två cykelfiler, nu och i framtiden.
 
Så här ser det ut idag: ett övergångsställe över 5+2 filer
Satellitbild av Munkbron/Skeppsbron

Och så här blir det: två övergångsställen, ett över 6+2 filer och ett över 4+2 filer, den nya färjeterminalen skymtar i högerkanten. Som synes kan man komma till färjeterminalen genom att passera Slussen i kajplan också, om man vill det.
Illustration av kajplan på Munkbron/Skeppsbron
Illustration: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor 
Artikeln i Dagens Nyheter fortsätter:

Åt Södermalmshållet kommer trappor att torna upp sig, höga som ett trevåningshus. Det blir krångligt, menar Kjell Sundstedt, särskilt när han och Zingo ska nedåt. Hissarna inne i gallerian vill han inte ta.

- Jag oroar mig för morgnar och kvällar. Det kommer att vara så ödsligt, jag skulle inte gå in i en tom galleria och åka hiss även om jag inte vore blind. Och en blind människa vill bli sedd och kunna ropa på hjälp, säger Kjell Sundstedt.

De här planerade förändringarna av Slussen kommer att drabba andra rörelsehindrade, äldre personer och familjer med barnvagn. Det är olyckligt att så många får svårigheter att ta sig fram mitt i stan, anser Kjell Sundstedt.

Den passage i form av en bro som Kjell - och alla andra - idag använder för att passera mellan Gamla stan och Södermalm kommer att finnas kvar. Det handlar alltså inte om att passager tas bort utan om att nya tillkommer.

Höjdskillnaden mellan Gamla stan och Södermalm är en konstant så länge man inte får för sig att riva bort en av de två. Där "trappor höga som trevåningshus" i framtiden ska "torna upp sig" finns idag ingen passage alls. Av någon outgrundlig anledning verkar det faktum att det ska byggas trappor, hissar och rulltrappor på en plats som det idag inte går att passera alls vara ett problem.

Det är ett fult spel som pågår där blinda och rörelsehindrade blir brickor i spelet om slussen. Vem är det som har lurat Kjell? Han kan ju av förståeliga skäl inte själv läsa plankartan. Och varför publicerar tidningar som Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter okritiskt direkta felaktigheter? Var tog den seriösa undersökande journalistiken vägen?

Det finns också en annan aspekt i den havererade debatten om slussen. Demokratin i planprocessen riskerar att ta skada. När det som diskuteras är förslag som aldrig har varit aktuella var tar då diskussionen om det faktiska förslaget vägen?

[Tillägg]:
YIMBY har lyft flera märkligheter i samband med slussenfrågan, bland annat har vi analyserat kulturslussen-förslaget, pekar på hur rörelsehindrade utnyttjas i debatten och pekat på de många myter som sprids om nya slussen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Niklas Öhrström (14 Januari 2012 01:15):
Och talet om rulltrappor och hissar i gallerian är en myt. Enligt plankartan hamnar dessa i lokaler avsedda för kultur.
+2
Tore Kullgren (14 Januari 2012 11:20):
Pressen är beroende av att dramatisera konflikter. Och det är inte första gången den vinkeln används för en stadsplaneringsdebatt.

I skurkrollen finns en kommunstyrelse, ett stadbyggnadskontor och ett utländskt arkitektkontor. I hjälterollen finns "gräsrotsrörelser".

Problemet är att det _alltid_ är möjligt att måla upp ett sådant här drama, så fort ett bygge av någorlunda storlek föreslås i Stockholm.

Självklart spelar tidningar en viktig roll att granska politiker, myndigheter och företag. Men här har granskningen varit grundad på rykten och lögner.
+1
Paul Westin (14 Januari 2012 14:06):
Tipsat Medierna i P1. Vore spännande med en granskning där.
+3
Anders Gardebring (15 Januari 2012 01:34):
Tore:
Det som ändå någonstans fascinerar mig är att många medier verkar tro att de lever kvar i tiden före internet, i tiden innan informationsmonopolet var brutet. Jag tror att det är hög tid för den typen av aktörer att ta sig en funderare. Det kan inte vara bra i längden för varumärket när man blir påkommen med att gång på gång skriva saker som inte stämmer.
+1
lex (15 Januari 2012 13:54):
Ännu en slussenpost? Finns det inte andra - mer angelägna - stadsbyggadsfrågor för YIMBY att engagera sig i? Bostadsbrist, kolektivtrafik och stadsbrist t.ex. Slussenfrågan håller på att döda mitt intresse för YIMBY helt och hållet.
 0
Herbert Tingesten (15 Januari 2012 14:04):
Lex: artikeln beskriver ett generellt problem med gammelmedia. Det problemet blir väldigt tydligt just med det aktuella exemplet Slussen.
+1
Anders Gardebring (15 Januari 2012 15:10):
lex:
Du har helt rätt i att det är mycket slussen nu, och jag är själv ganska trött på frågan och önskar att vi kunde börja koncentrera oss på andra saker istället. Tyvärr är det inte så lätt när omvärlden fortsätter att uppehålla sig kring frågan, och framförallt, när det fortsätts att spridas lögner, myter och felaktigheter som behöver bemötas..
Senaste slusseninlägget publicerade vi den 12 december, efter att slussen klubbats. Sedan dess har vi publicerat inlägg om avslumning och förslumning, översiktsplan för Lidingö, arkitektur i Stockholm, om att bygga om e-fyran samt en bloggpost om Warszawa. Att vi drygt en månad efter senaste inlägget om slussen publicerar ett nytt eftersom media återigen skriver direkta felaktigheter på nyhetsplats tycker jag ändå inte är så märkligt?

Herbert har också en poäng i att slussen är den kanske tydligaste markören på hur skevt "gammelmedia" hanterar stadsbyggnadsfrågor. Vinklad journalistik och felaktiga uppgifter är tyvärr alltför ofta regel, men i just slussenfallet framstår det som extra tydligt.
 0
Bo Ek (16 Januari 2012 18:30):
Hoppas artikeln ovan innehåller låtsad förvåning från YIMBYs sida!
Kultureliten har förenat sig med gammelmedia för att stoppa nya Slussen. De kommer troligen att lyckas. Media i Sverige styrs av en politisk agenda, inte av sökande efter sanningen eller objektiv rapportering. Dessutom är de flesta inom kultureliten och journalistkåren vänstervridna och partierna vänster ut säger ju som bekant nej till nya Slussen.
+1
Niklas Öhrström (16 Januari 2012 20:20):
Bo Ek:
Slussensförslaget har egentligen ingenting med höger eller vänster att göra. Men de som varit emot det har utnyttjat mp och s för att kunna utnyttja dem i sitt syfte. Och då sker det med klasssisk vänsterretorik.

Hade vi haft vänstermajoritet hade de troligtvis främst försökt påverka fp och utnyttjat argument som slagit an hos höger/liberala kretsar.
 0
Gurkmos (16 Januari 2012 23:13):
Slutade läsa inlägget när när skribenten drar absurda slutsatser från det faktum att flera överklaganden inte skickats till rätt address.
 0
Niklas Öhrström (16 Januari 2012 23:21):
@Gurkmos:
Så du läste inte den här?:

http:​/​/​slussensframtid.​se/​overklaga-​slussen-​beslutet-​s.​.​

Litar man det som står där och gör som de säger stämmer det väl rätt bra in på vad som står i texten ovan. Eller kunde du dra någon annan slutsats?
 0
Anders Gardebring (17 Januari 2012 08:00):
Gurkmos:
"Absurda slutsatser" är väl att ta i med tanke på att vi länkar till källorna?
+1
Anders Gardebring (17 Januari 2012 08:03):
Bo Ek:
Slussen är inte en höger/vänster-fråga. Socialdemokraterna var länge med på slussentåget innan man gjorde en helomvändning. Miljöpartiet (som i min mening inte heller är helt lätta att sortera in i höger/vänster-termer) var med ännu längre och det var först på målsnöret som en helomvändning gjordes under nästan kuppartade former. Dessutom riktade Folkpartiet en hel del kritik mot det förra förslaget.

Snarare än en höger/vänster-fråga har det kokats ner till rätt tråkig pajkastning på politiska motståndare för pajkastningens egen skull i ena fallet och ett kanske inte helt förankrat motstånd i det andra fallet...
 0
GreenSweden (5 April 2012 03:20):
Stadsbyggnadskontoret har uppenbara problem med att passagen för gång- och cykeltrafiken i riktning från Södermälarstrand till Gamla stan i fortsättningen måste ske över en skranglig pontonbro e d där trafiken kommer att hindras vid slussning av båtar och man riskerar att bli blöt om fötterna när vinden ligger på. Förmodligen tvingas man lägga hela övergången i en förfulande kasun, och hur skrymmande och oestetiska blir inte de fällbara broarna, eller har man tänkt sig någon form av infällbara broar i gatuplanet? Går det s k Vattentorget alls tekniskt att realisera och till vilken kostnad? Den förskönande projektbilden säger överhuvudtaget ingenting om det här.

Lösningen att det kommer att finnas två broöppningar varav den ena alltid är stängd för båttrafik innebär en krystad trafiklösning med signalljus och omdirigeringar där man idag har den smidiga och alltid öppna Mälarrampen, en övergång som alltså försvinner och ersätts med något sämre och mer invecklat och opålitiligt.

Har man gjort en trafiksimulering över vad som händer när en kö av fritidsbåtar proppar igen hela slussrännan? Här kommer man att tvingas avlöna slussvakter som skall koordinera förloppet, men hur nyktra och medgörliga är båtägare? Det blir kaos och tvärstopp i trafiken och man hänvisas till en oacceptabel omväg över cykelrampen som man vill lägga paralellt med t-banespåret.

Men även om det hela gick att lösa i praktiken och antag att Nya Slussen inte innebär några allvarliga försämringar (listan över problem är dock ganska lång vid det här laget) innebär en ombyggnad av Slussen att man offrar ett viktigt byggnadsminne i Stockholm! Ett byggnadsminne är trots allt ett byggnadsminne. Dessa reser man inga monument över, som Yimby föreslagit (ibland tar komiken över i förändringsivern) de är monument i sig själva. Det är därför de skall står kvar.

Att renovera Slussen är det enda som återstår och vad folk uttalat sitt stöd för i olika opinionsmätningar (en inte oväsentlig demokratisk aspekt även om man försökt använda fula knep i det sammanhanget, men byggmygel tycks vara fullt "accepterat" enligt vissas uppfattning, men då bör man ställa sin plats till förfogande) efter en i och för sig nyttig genomgång av alternativen, men något alternativ till Klöverbladet finns ju inte, annat än att justera vissa parametrar som vattenflödet, dock bör man sprida utloppen till bl a Södertälje, merkostnaden på ca 100 miljoner är en droppe i havet mot totalkostnaden för Nya Slussen, allt trafikelände över lång tid har också ett pris. Men debatten kommer att fortgå i många år till och proteststormarna avlösa varandra, trist för det är ju bara att sätta spaden i marken om man vill få något gjort.
+4
Gustav Svärd (5 April 2012 10:33):
Wow va många direkta felaktigheter man kan baka in i en enda post.

Att folket är mot nya slussen är direkt felaktigt, vilket har skrivits om här på Yimby.se http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​0​9/​slussenmyter-​del-​5-​folket_​.​.​ Proteststormar har det inte varit, och kommer inte bli. Detta är inte Klararivningarna. Detta är rivningen av Klararivningens förstudie! Dagens Slussen är steget innan i samma process som Klararivningarna var del av! Dagens slussen är inte så älskad, vare sig av Stockholmarna eller av turisterna, som vissa verkar tro.

Att det blir kaos med båttrafiken var ny för mig, slussningen kommer ske på samma sätt som idag, med skillnaderna att det kommer vara gång/cykelvägar över slussportarna (vilket inte kommer påverka slussningarna) samt att rännan inte kommer behöva stå helöppen (och därmed stängd för trafik) vid höga vattennivåer i Mälaren http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​0​9/​slussenmyter-​del-​4-​syndaf_​.​.​

Vad gäller byggnadsminnesarumentet... nästan allt i Stockholm är klassat som sådant på något sätt (även miljonprogrammen). I.o.m. detta har argumentet i mina ögon förlorat mycket av sin tyngd,. Sedan att det används om en dåligt utformad autobahn-korsning som står som en barriär mellan Söder och Gamla Stan har jag föga förståelse för. Ja, den är lite gammal och ja den står där idag. Dessa är inte argument för att den måste stå oförändrad för alltid. Platsen har ändrats flera gånger tidigare och nuvarande utformning uppfyller verkligen inte dagens behov.

Trafikstörningarna som ombygnaden innebär är inget mot de störningar som skulle uppstå när någon väl dör av nedfallande betong/stål bitar (vilket varit ruskigt nära att hända) pga att dagens konstruktion är i otroligt dåligt skick. Tänk va kul med mega-stora rubriker i media och en helt avstängd passage!
Inte pga bristande underhåll utan pga dåligt materialval. Det finns inget "restaurera"alternativ, närmast kommer att riva allt och bygga en kopia. Men varför skulel man bygga en kopia? dagens lösnign är ju helt feldimensionerad och felfokuserad (bilarna är prio 1,2,3,4 och 5 & t.o.m. för dem är den inte så smart!).
 0
Jan Wiklund (5 April 2012 10:49):
Det är obegripligt att det absolut enda argumentet för bevarande som har någon tyngd - Debaser - aldrig förs fram. Givetvis är det detta som är kulturknuttarnas verkliga motiv. Debaser kommer aldrig att få ett lika bra läge på samma fördelaktiga villkor som de har nu.

Jag misstänker att mycket av protesterna skulle tystna om Debaser fick ett fullvärdigt ersättningsläge på samma goda villkor som de nuvarande. Det kanske kostar, men det är det väl värt!
+1
Gustav Svärd (5 April 2012 11:00):
Det tror jag inte riktigt på. Visserligen tycker jag det vore lysande om Debaser fick "ett fullvärdigt ersättningsläge på samma goda villkor som de nuvarande", men att det är det slussenkramarna egentligen vill tror jag inte på. Jag kanske har helt fel, men jag har sett Debaser-älskarna och Slussen-kramarna som två skillda grupper som nästan aldrig överlappar i samma person.
+2
Jan Wiklund (5 April 2012 16:13):
Säger du det? Ja, där föll min sista förklaring till varför nån kan engagera sig i en gammal motorvägskorsning.
+5
Herbert Tingesten (5 April 2012 18:13):
Tar och bemöter de återstående felaktigheterna i GreenSwedens inlägg:

1. Det är inte alls bestämt att trafiken hänvisas till en pontonbro. Eftersom man har två broar idag kan man välja att behålla den ena i drift tills den nya bron är klar (eller t o m båda, eftersom de överlappar ganska lite). Man kan också välja att bygga cykelbron först av allt eftersom inget behöver rivas först. Pontonbro hade man f ö som hjälpbro fram tills Centralbrons norra del byggdes och det fungerade bra.

2. Klaffbroarna blir inte så långa som du tror. Slusskanalen är bara 12 m bred och då sticker de två halvorna inte ens upp över högbrons nivå.

3. Vattentorget är inget annat än en vattenyta mellan två broar. Det möter inga tekniska hinder att realisera.

4. Det kommer inte alls att vara så att den ena klaffbron alltid är stängd. Under vinterhalvåret förekommer ingen slussning alls. T o m under den mest intensiva slussningstiden på sommaren är båda broarna öppna för trafik under själva slussningsfasen, dvs då vatten fylls på eller släpps ut. Det är bara när båtarna släpps ut eller in som den ena bron behöver stå öppen. Omvägen till den andra bron är inte mer än 70 meter. Den som vill slippa riskera den omvägen helt tar bara högbron, precis som idag.

5. Båtarna "proppar inte igen" slussrännan utan får vackert köa utanför slussportarna. Har aldrig sett att den blivit så full att någon fått stå över, och i Nya Slussen blir rännan både 2 m bredare och ca 25 m längre.

6. Slussen är inget byggnadsminne, åtminstone ingen enskild del. Helheten är blåklassad men det är en klassificering som den delar med miljonprogramsförorter som Bredäng och betongvattentorn som det i Fagersjö.

7. Du tänker nog på SvD:s omröstning där man framställde det som ett giltigt alternativ att bara låta allt vara som vanligt. Klart det appellerade till många konservativa och äldre, men tyvärr är det ett alternativ som inte finns i verkligheten.

8. Den "smidiga och alltid öppna Mälarrampen" är händelsevis stängd för biltrafik sedan ett tiotal år. För cykel- och gångtrafik blir det närmare med nya cykelbron, och dessutom mindre brant än idag för den som ska upp till Södermalmstorg.
 0
StadsbyggnadYES (25 Mars 2013 20:30):
Bara en liten detalj. På slussenmotståndarnas hemsida som du hänvisar till gäller anvisningarna till överklagandet inte 2012, utan två år tidigare, år 2010 (det syns på datumen på inlägget).
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter