Utskrift från www.yimby.se
....

Visioner och verklighet - en berättelse om ett studenttorn

 
Missa inte YIMBY:s temakväll om arkitektur den 21 Februari


Sundvall Byggnads AB:s studenttorn, ritad av Utopia Arkitekter.

För en tid sedan presenterades Sundvall Byggnads AB sitt studenttorn, ritat av Utopia Arkitekter. Studenttornet är en arkitektoniskt intressant byggnad som skulle skapa cirka 150 studentlägenheter i direkt anslutning till KTH.

Byggnaden är inte bara arkitektoniskt intressant på ytan utan är dessutom mycket yteffektiv. Genom att bygga studentbostäderna som en slags etagelägenheter utnyttjas ytan effektivt:

Tanken är att ge studentrummet en större kvalitet än vad de traditionella studentrummen ger. I vårt förslag har vi sänkt takhöjden i vardagsrumsdelen, där man oftast sitter och tittar på tv eller ligger i soffan och läser.  Sen har vi höjd rumshöjden i kök och matplats och inrymt ett sovloft ovanför hallen.
Genom att bygga på detta sätt får det plats 25 våningar med lägenheter på en yta som normalt bara rymmer 20 våningar - samtidigt som studentlägenheterna får bättre kvaliteter än en standard-studentlägenhet.


Smart!

Med stadens mycket stora behov av studentlägenheter, det uttalade målet från stadens politiker om en bättre arkitektur i Stockholm, inklusive framtagantet av ett arkitekturprogram, och dessutom en byggherre som var intresserad av att bygga känns det som en vinst på Walk over.


Publika lokaler i bottenplanet

Under gårdagen skickade så Finansborgarrådet Sten Nordin (m) ut ett pressmeddelande avseende studentbostäder på just denna plats.

Nu har exploateringsnämnden tagit ett första viktigt steg på vägen mot att möta stadens mål om att markanvisa 400 studentbostäder under året. När Stockholm växer måste byggandet av studentbostäder följa med i utbyggnadstakten, säger Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M).

– Ska vi ligga i framkant när det gäller forskning och utveckling så behöver vi locka fler studenter till Stockholmsregionen. Att möjliggöra för ytterligare 80 studentbostäder, i ett mycket centralt läge nära KTH, är ett välkommet tillskott och ett bevis på att mycket fortfarande går att göra när det gäller byggandet av attraktiva bostäder i anslutning till Stockholms universitet och högskolor, säger Sten Nordin.

Den uppmärksamme kan här börja ana oråd. 80 lägenheter? Var det inte 150? Har man i vanlig ordning kapat ner huset några våningar för att inte behöva ta den politiska striden med den minoritet av Stockholmarna som lider av höjdskräck?

Tjänsteutlåtandet från Exploateringskontoret låter oss veta svaret:

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 på Östermalm till AB Abacus Bostad.

Markanvisning har alltså inte givits till Sundvall Byggnads AB utan istället till AB Abacus Bostad.

I tjänsteutlåtandet kan vi läsa:

Under de senaste två åren har även Sundvalls Byggnads AB sökt markanvisning på den aktuella platsen. Abacus framförde redan 2008 idéer för den aktuella platsen men då var det inte möjligt att markanvisa eftersom det fanns planer i närområdet som skulle kunna utgöra hinder för bebyggelse på platsen. Dessa planer kvarstår inte längre och det är därför möjligt att markanvisa. Abacus har dessutom presenterat ett förslag till bebyggelse som är väl anpassat till plasten och som utgör en bra utgångspunkt för den kommande planprocessen. Mot bakgrund av detta har kontoret valt att föreslå att markanvisning görs till Abacus.

Exploateringskontoret anser således att byggnaden är bättre anpassad till platsen än Sunvall Byggnads AB:s förslag.

Hur ser då denna byggnad ut, en byggnad som alltså anses vara bättre anpassad till platsen än förslaget vi såg här ovan. Varsågoda kära vänner, här kommer mästerverket:


Hej. Jag är en frigolitlåda.

Exploateringskontoret har alltså valt, och politikerna i exploateringsnämnden accepterat, en byggnad som helt saknar gestaltning på bekostnad av en gestaltningsmässigt mycket genomarbetat byggnad med motiveringen att den är väl anpassad till platsen.

Men vi behöver inte oroa oss, för tjänsteutlåtandet låter meddela att "byggnaden kommer att anpassas till kringliggande bebyggelse och den givna topografin". Det kan nog bli spännande...

Inte bara har man valt en byggnad med en avsevärt sämre gestaltning. Man har dessutom valt ett förslag som innebär att det byggs 70 färre studentlägenheter på platsen och dessutom studentlägenheter som - får vi förmoda - inte kommer att ha lika goda kvaliteter som det nytänk som Sundvall Byggnads AB och Utopia står för.

Det glömde Sten Nordin att nämna när han skrev om "attraktiva bostäder" i sitt pressmeddelande.

Vi har i detta fall alltså både byggare liksom arkitektkontor som är beredda att stå för intressanta byggnader och nytänkande. Däremot verkar vi inte ha en politisk struktur eller en tjänstemannaorganisation som vill eller kan göra detsamma.

Så länge det är så kommer program som Arkitektur Stockholm och visioner om intressant arkitektur och välfungerande stadsrum inte att bli något annat än rena pappersprodukter.

Diskutera gärna planprocessen i vårt forum.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Anttonen (12 Februari 2012 12:02):
Den skulle faktiskt matcha Svea Torn och bryta mot Nyponets trista koloss. Smart med L-formade lägenheter.
+4
Patric Nilsson (12 Februari 2012 14:14):
Detta är en riktig skandal. Tjänstemännen och politikerna väljer faktiskt en undermålig produkt, och får iom detta ett sämre utfall än nödvändigt. Sämre arkitektur och nästan en halvering av antalet studentbostäder... Om det inte är enastående inkompetens så kan man ju nästan misstänka enastående korruption?
 0
Sysslor (12 Februari 2012 15:40):
Det är ju inte exploateringskontoret som av gör hur huset ska se ut. Det enda de har gjort är att ge en byggherre option på att bygga köpa marken. Antalet lägenheter och gestaltning avgörs i planprocessen. Sen kan man ju fundera över hur Utopias förslag hade klarat exempelvis bullerkraven eller riksintresset nationalstadsparken, frågor som alltid väger tyngre än antalet lägenheter och gestaltning, oavsett hur snyggt huset är.
+1
Herbert Tingesten (12 Februari 2012 16:23):
Sysslor: Nu ligger ju inte tomten i Riksintresset Nationalstadsparken, så den är irrelevant för resonemanget. Och gatubuller tenderar att minska med avståndet så det problemet blir mindre ju högre man bygger. Om de frågorna väger tyngre talar det alltså snarare för Utopias lösning än emot.
+2
Maria (12 Februari 2012 16:58):
Fy fan.
Det här var ju det intressantaste förslaget i hela sthlm för tillfället.
+3
Martin Ekdahl (12 Februari 2012 18:39):
Jag blir förbannad över den där jäkla ryggradslösheten som tar kål på alla lovande projekt. Hur kan staden prioritera bort studentbostäder bara för att slippa ta striden för intressant arkitektur.
 0
Sysslor (12 Februari 2012 18:51):
Herbert: Allt som syns från nationalstadsparken påverkar riksintresset. Buller tenderar att röra sig precis som det vill och här finns både tågbuller (som inte går på avstegsfall) och trafikbuller ända från Roslagstull.
+2
Niklas Öhrström (12 Februari 2012 18:52):
Man undrar vad "den är väl anpassad till platsen" betyder. Ofta har det inneburit att karaktären på ett befintligt område inte får ändras genom förtätning - Något som går direkt emot översiktsplanen och RUFS:en som talar om innerstadens utvidgning.
+3
Herbert Tingesten (12 Februari 2012 19:02):
Sysslor: Nej, det står inget någonstans om att inget får synas till NSP, det är bara en önsketolkning av lagtexten. Vore det så skulle man t ex inte kunna bygga Albanoområdet, Norra Djurgårdsstaden, Värtastaden eller Hagastaden. Däremot står det att riksintressen ska inte vara ett hinder för utvecklingen av kringliggande områden.

Och om buller ändå "rör sig hur det vill" så spelar det väl ingen som helst roll hur det här huset utformas? Då motsäger du ju ditt eget argument.
 0
sysslor (12 Februari 2012 19:37):
Herberg: Det är länsstyrelsens tolkning och det är den som gäller. Det går lika bra att bygga på den här platsen som i Albano, men inte högt. För att sticka upp måste det till oerhört starka argument, vilket man förhoppningsvis lyckas med i gasklockan. Det finns massor av bra sätt att beräkna buller på, vilket säkert har gjorts i projekten och då syns det ju tydligt om det går att bygga på det tänkta sättet eller inte. Ett fyrkantigt hus kan exempevis vara lättare att skärma än ett runt och det kan också vara lättare att lägga lägenheterna i de minst bullerutsatta lägena. Jag anser inte att jag säger emot mina egna argument, men det är ju en tolkningsfråga. Jag gillar verkligen Utopias förslag och det hade varit toppen om det gick att bygga, här eller någon annastans. Jag menar bara att det inte är så enkelt som att ett hus är snyggt eller tufft eller sticker ut - det finns massor av andra frågor som styr utformningen stenhårt och som inte tjänstemännen har rådighet över.
 0
sysslor (12 Februari 2012 19:38):
Herbert heter du ju, förlåt.
+1
Herbert Tingesten (12 Februari 2012 20:23):
Men vänta nu - menar du att det är Länsstyrelsen som satt stopp, med hänvisning till att någon skulle kunna komma att få syn på detta specifika hus från NSP? För något generellt uppstickningsförbud kan ju inte finnas, då hade t ex höghusen i Kista inte gått att bygga, och höghusen i Hagastaden (TT + ett par 20(?)-våningshus) hade gått bort redan på förstudiestadiet. Har du kännedom om något prejudikat?

Och visst kan man spekulera om att bullerskäl kan ha spelat in i det här beslutet - men nu verkar det som om det bara handlar om en vild gissning från din sida. Då kan man väl med samma rätt hävda att det är akrofoblobbyn som ryckt i några trådar.
+2
Johan Eriksson (12 Februari 2012 20:54):
Sysslor:

Merparten av bullret i området försvinner när Norra länken öppnar 2015. "Bullret" från Roslagsbanan skulle med din argumentering betyda att inget nytt hus kan byggas alls. Det blir inte hälften så mycket buller bara för att huset har färre våningar så det argumentet är lite av Goddag yxskaft. "För att sticka upp måste det till oerhört starka argument" = Argumentet heter allvarlig brist på studentlägenheter, men det den bristen tar man uppenbarligen inte på allvar!
 0
Sysslor (12 Februari 2012 22:38):
Det är onödigt att markanvisa något som inte går att planlägga. Och i planläggningen väger buller och riksintresset högre än bristen på studentbostäder. Planen hanterar befintlig bullersituation, så då får den vänta till 2015 om det argumentet ska funka. Och det blir hälften så mycket buller med färre våningar eftersom det då sticker mindre upp ovanför de befintliga husen, som bildar ett bullerskydd.
 0
Jonas L (12 Februari 2012 22:50):
Det enda skäliga argument som jag hittar är att Utopias lägenheter inte verkar vara handikappanpassade. För visst är det så att alla nybyggda lägenheter måste kunna bebos även av rörelsehindrade personer, exv rullstolsburna. Eller har jag fel? I så fall fungerar det inte med en vertikal stege upp till ett trångt sovloft.
 0
Herbert Tingesten (12 Februari 2012 23:21):
Sysslor: Du får som sagt gärna visa något fall där Länsstyrelsen avslagit ett byggprojekt därför att husets höjd skulle ha stått i strid med något riksintresse (förutom runt flygplatser då). Din bullerhypotes håller inte heller så bra med tanke på att stumpen som återstår av huset ligger närmare bullerkällorna än lägenheterna som tagits bort. Några hus som skärmar av mot Roslagsbanan finns inte, och Roslagsvägen/Valhallavägen ligger över 200 m bort i en sänka och påverkar rimligen inte bullersituationen nämnvärt ens idag, och ännu mindre när Norra Länken tas i bruk.
 0
Sysslor (13 Februari 2012 07:34):
Herbert: planer tenderar att inte gå till antagande när lst viftar med riksintresset, så där finns inga prejudikat. Hus som går till antagande finns på platser och har argument som enar myndigheterna. Ett exempel på detta tror jag är containerstudenthuset, men du får komma lst:s synpunkt där, jag är inte säker på vad de skrev. Gällande bullret så har ett fyrkantigt hus fler sidor än ett runt och därmed blir bullerproblemagiken lättare att hantera genom avstegsfall, skärmar mm.
 0
Sysslor (13 Februari 2012 07:38):
Jonas har rätt ang handikappanpassning. Alla primära funktioner måste i plan från ytterdörren, dvs kök, toa och sovrum.
Herbert, hur ser du att bullret skulle lösas här då?
 0
zep (13 Februari 2012 09:47):
Det skulle vara oerhört intressant att höra den verkliga förklaringen till att planerna ändrades.

Anders, vad tror du? finns det någon möjlighet att få en kommentar från SBK?
+1
Anders Gardebring (13 Februari 2012 09:55):
zep:
Jag har mailat exploateringsnämnden. Ärendet har inte kommit till SBK än, det verkar ha dödats redan på tjänstemannanivå hos exploateringskontoret.
 0
Erik L (13 Februari 2012 10:13):
Jättefint projekt med elegant lösning. Men enligt typplanritningen hos Utopia arkitekter (som det länkats till) så planeras endast två hissar betjäna byggnaden (om jag läst ritningen rätt) Två hissar är helt enkelt för lite i ett hus på ca 25 våningar och 150 lägenheter. Skulle man kunna sätta in fler?
+2
Herbert Tingesten (13 Februari 2012 10:39):
Sysslor: Om en fasad är svängd eller inte har väldigt lite att göra med bullernivån inomhus, åtminstone så länge svängen är konvex. Och om Länsstyrelsen avslagit något projekt pga byggnadshöjden så skulle det visst ha uppstått ett prejudikat, ett som det hade viftats med varje gång ett höghusprojekt föreslås i Stockholm. Din hypotes känns som den svagaste av dem som framkastats så här långt.
+1
Anders Gardebring (13 Februari 2012 11:01):
Erik L:
En arkitektritning är ju alltid ett "work in progress" tills spaden faktiskt sätts i marken. Ev. tekniska hinder går säkerligen att åtgärda. De tekniska förutsättningarna för Abacus fastighet är det ju svårt att säga så mycket om, det enda vi fått ta del av är en frigolitlåda...
+2
Anders Gardebring (13 Februari 2012 12:07):
Erik L:
Två hissar ska enligt arkitekten räcka. Om det ändå visar sig för lite är det ju inte omöjligt att lägga till en extra.

Sysslor:
Alla ytor som man kommer åt i markplan är anpassade för rörelsehindrade och dimensionerade för detta. Där är bara sovloftet som man som funktionshindrad inte kommer åt, och det är ju sovloftet som är det "extra" som denna design tillför. Så för en rörelsehindrad blir det helt enkelt en "vanlig" studentlägenhet.

Vad gäller bullret är det viktigt att poängtera att det endast är buller vid ytterfasad som kan vara intressant att diskutera ur den aspekten. Innan bullerstudier för båda alternativen presenterats är det svårt att säga något definitivt om det. Buller inne i lägenheterna påverkas inte av byggnadens form om man använder sig av den typ av ljudisolering som idag finns.
 0
Harald Frostvide (13 Februari 2012 15:23):
Men Kevius föreslår ju studentbostäder i Arkitekturhögskolans gamla byggnad. Eftersom tanken på att leva på CSN-pengar inte avskräcker nog antar jag.
Så då behövs inte lika många bostäder på den här platsen och man kan bygga lägre och tråkigare. Alla vinner. ;-P
+1
Ola Halvardsson (13 Februari 2012 15:52):
Såg att det nya huset var uppe i Metro, mail till reportern borde vara på sin plats så att de får reda på hur det egentligen ligger till :P
+5
Anders Gardebring (13 Februari 2012 16:28):
 0
sysslor (13 Februari 2012 20:23):
Herbert, så himla trist att din argumentationsteknik går ut på att förolämpa. Som Anders skriver är det buller vid fasad som gäller, 55 dba, vilket nästan alltid överskrids i Sthlm. Då gäller avstegsfallen, den sk Stockholmsmodellen, vilket ger möjlighet till tyst sida och/eller skärmar samt tyst gård. Jag var kanske otydlig med när i processen Lst viftar med riksintressen, det är i samrådsskedena och det är då byggnaderna kapas på höjden. De går alltså inte till antagande med höjder som Lst inte godtar = inga prejudikat. Lst är också mycket noga med att avvägningar höjd/riksintresse avgörs från fall till fall.
+1
Linus Ericsson (13 Februari 2012 20:24):
Sorry, men inget av förslagen utnyttjar den givna topografin öht! I området finns en outnyttjad bergvägg och en större backe. Man skulle kunna få in åtminstone dubbelt så många lägenheter om man utnyttjade bergväggen också.
+1
Herbert Tingesten (13 Februari 2012 21:04):
Sysslor: Tycker faktiskt inte att det kvalificerar som förolämpning att säga att en hypotes känns svag. Hålen i bullerhypotesen har pekats ut av fler personer än jag, och det bör även tilläggas att grannhusen i norr är relativt nybyggda och står på samma avstånd från järnvägen - och har fönster mot den.

Och Länsstyrelsens avslag måste väl finnas på papper någonstans, de är väl inte hemligstämplade? Jag är helt enkelt nyfiken på om man någonsin sågat ett projekt pga att det skulle ha synts från NSP.
 0
sysslor (13 Februari 2012 21:42):
Herbert: som jag skrev tidigare, kolla samrådsyttranden tex i containerhuset. Ingen plats är den andra lik. Det är ju bara du och Jonas som har sågat min bullerargumentation och jonas verkar ju ha noll koll på avstegsfall mm, och du verkar ha noll koll på inom/utomhusnivåer, så jag tar faktiskt inte åt mig ;) Fast, trist att såga tekniken och inte själva argumenten tycker jag. Du har ju tex inte argumenterat alls, bara sågat min teknik. Det är ju mycket enklare än att faktiskt argumentera.
+1
Herbert Tingesten (13 Februari 2012 22:21):
Sysslor: Jag har inte sagt något alls om din argumentationsteknik utan bara efterlyst någon form av stöd för dina uppgifter, eftersom jag tycker de låter osannolika. Så långt utan framgång, även om du nu antyder att det kan finnas i något samrådsyttrande - fast utan att citera eller sammanfatta, så jag får intrycket att du inte läst det själv utan bara gissar. Och argumentet att den ersättande byggnaden och de omgivande är precis lika bullerutsatta men ändå fått bygglov avfärdas bara med en rask bensving upp på höga hästen. Vi får väl låta det stanna vid det, jag gissar att vi inte kommer längre.

Vad gäller höjdskillnaden mellan Utopias och Abacus' alster - är den verkligen så stor? Frigolitbiten ser ut att vara lite drygt dubbelt så hög som grannhuset, som är 8-9 våningar. Det borde betyda att den är 20 våningar eller strax därunder, alltså samma bygghöjd som Utopia genom avancerat 3D-pusslande fått in 25 våningar på.
+1
Herbert Tingesten (13 Februari 2012 22:37):
Linus: Roslagsbanans bangård ligger ju direkt nedanför bergväggen, så den blir nog inte helt lätt att utnyttja. Kanske något enstaka spår är överflödigt och kan norpas, men vem ska bo alldeles intill tågen som rullar förbi?

Fast i framtiden kan man förstås däcka över bangården, eller dra in Roslagsbanan till Centralen via Värtabanan så att hela bangården kan bebyggas. Jo, det går fortfarande trots husen som ska byggas i Albano - men man tvingas göra en krök på banan så att den inkräktar lite på NSP.
+1
Niklas Öhrström (14 Februari 2012 09:42):
Sysslor:
Utan att var så insatt så har jag följande frågor:
Vad gäller Norra Djurgårdsstaden så överklagades det av förbundet för ekoparken men avslogs hus tack vare att det inte låg i själva "parken". Jag vet inte om detta kan ses som ett prejudikat dock

Sedan så kommer frågan om buller. Visst krävs det en "tyst sida" om fasadbullret uppgår till 55DBa. Frågan är dock hur en sådan skulle åstadkommas med en skolåda på högkant bättre än en rundel. Typiskt för studentlägenheter är ju fönster åt ett håll. Man tilldelas en sida är den inte tyst så är det inte mycket man kan göra, om man inte föredrar att lägga kontor åt ena sidan och bostäder åt andra.
 0
Joakim Forsman (14 Februari 2012 10:17):
 0
Martin Ek (14 Februari 2012 11:29):
Herbert, tror Linus syftar på bergväggen längs Ruddammsvägen, precis efter Körsbärsvägen.. Varje gång jag går förbi där tänker jag att här skulle det få plats en del bostäder åt oss studenter och samtidigt skapa mervärden för Ruddammsvägen...
 0
Herbert Tingesten (14 Februari 2012 11:53):
Aha, ja nu ser jag den. Med tanke på närheten till NSP kanske det är bäst att utforma lägenheterna som inhuggna grottor.
+3
Anders Gardebring (14 Februari 2012 12:40):
Linus:
Bergväggen anses bevarandevärd (japp, alldeles på riktigt) så där får man inget bygga...
 0
Rasmus Larsson (15 Februari 2012 00:42):
Dags att avskaffa länstyrelserna.
+3
Mattias Stenberg (15 Februari 2012 19:47):
Bloggade om den här artikeln på nt.se http:​/​/​nt.​se/​bloggar/​bloggentry.​aspx?​blogg=​74240​19&ent.​.​

Får se om det blir någon diskussion där. Dock verkar jag lite förhastat ha kritiserat politikerna om det är så att detta projekt dödats utan att politiker fått kännedom om det. Det väcker i och för sig frågor för mig om hur deras processer är upplagda och i vilken utsträckning de förtroendevalda engagerar sig i de här frågorna.
 0
Jan Wiklund (18 Februari 2012 12:09):
Mattias: Hur vanligt är det att politiker är inblandade i planeringsprocessen? En bekant till mig som satt först i gatunämnden ett par perioder och sen i byggnadsnämnden påstod att de serverades färdiga förslag som alltid togs precis som tjänstemännen hade serverat dem, såvida det inte uppstod bråk utanför stadshuset. Men det kanske var då, och det kanske var extremt?
 0
Anders Norén (18 Februari 2012 12:28):
JW: I den kommun jag jobbar i så är det politiken som beställer alla uppdrag. Sedan genomförs uppdragen i växelverkan mellan tjänstemän och politiker, ibland i form av en politisk styrgrupp som träffar tjänstemännen med jämna mellanrum och ibland genom att nämnden (eller en delmängd av nämnden) diskuterar förslagen. När det gäller beställningen av uppdragen så kommer ibland initiativet från politiken (som kan ha fått förslaget utifrån) och ibland från tjänstemännen. Utan att veta hur det går till i din bekants kommun så kan det ha varit så att han/hon varken satt i någon politisk styrgrupp eller beredningsgrupp och att han/hon därför aldrig såg förslagen förrän de var relativt färdiga.
 0
Jan Wiklund (18 Februari 2012 16:03):
Min bekants kommun var Stockholm, som antagligen är för stort för att nämnderna ska ha koll på varje projekt.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter