Utskrift från www.yimby.se
....

Skyskrapor i Washington DC?

 
I The Independent on Sunday (den 27 maj) berättar Rupert Cornwell att USA:s huvudstad snart kanske får sina första skyskrapor.

Faktum är nämligen att staden i princip saknar riktiga höghus. Hur kan detta egentligen komma sig kanske du frågar dig? Detta är ju ändå skyskrapornas hemland. Eller är det? Sanningen är den att Washington DC under lång tid inte strävat uppåt - utan utåt. Staden har till och med ett uttryckligt skyskrapeförbud.

I slutet av 1700-talet skapade den franskfödde arkitekten Pierre L'Enfant Washington DC:s stadsplan. Planen bestod av fyra kvadranter som möttes vid US Capitol Building på en kulle ovanför Potamacfloden. L'Enfant föreställde sig en stad med europeisk känsla och breda avenyer. Imponerande men inte överväldigande. Fortfarande idag är Washington en låg och utspridd stad, ihopklungad kring den öppna yta som kallas ''the Mall'' där den enda riktigt höga byggnaden, Washingtonmonumentets 555:e obelisk, reser sig mot himlen. Enligt folksägen finns förbudet mot höga byggnader till för att försäkra om att ingenting skall överskugga denna numer ikoniska symbol för nationell enhet.

Sanningen är emellertid något mondänare. År 1894 byggdes Cairo Hotel på Q Street, någon kilometer norr om Vita huset. Byggmästarna kallade det en ''boendeskyskrapa'' (Residental Skyskraper). Men grannarna blev förfärade över dess höjd – 48,7 meter (160 ft) eller tolv våningar – och protesterade högljutt. Känns scenariot bekant? För att förhindra en upprepning av skandalen genomdrev kongressen fem år senare en lag som innebar en 39,6 meters (130 ft) höjdgräns för nya byggnader i staden. Och så har det varit fram till idag. För nu börjar staden få ont om utrymme.

För tjugo år sedan var Washington DC inte enbart nationens politiska huvudstad utan även dess drog- och mordhuvudstad. En situation liknande dagens Detroit. Bara för att ta ett exempel: År 1990 blev borgmästaren Marion Barry påkommen med att röka crack och dömdes till ett sex månader långt fängelsestraff (vilket dock inte hindrade honom från att bli omvald till borgmästare för perioden 1995-99). Det talades till och med öppet om att sätta in militär från andra delar av landet mot huvudstadens lavinartade brottslighet. Stora delar av befolkningen flydde till förorterna.

Idag är situationen dock en annan. Trots recession i resten av landet boomar Washington DC. Staden drar till sig horder av nya invånare och representerar nu nationens största koncentration av pengar och brainpower. Av USA:s tjugo rikaste kommuner kan hälften återfinnas i huvudstadens metropolområde vilken även har en större proportion av högskoleutbildade än resten av landet.

Anledningen till denna dragningskraft kan spåras tillbaka till terrorattentaten den 11 september 2001. Efter angreppen på World Trade Center och Pentagon växte den nationella säkerhetsapparaten substansiellt. Mängder av nya privata ''säkerhetsleverantörer'' anlitades av staten och förlades till staden. En helt ny säkerhetsbyråkratisk koloss, Department of Homeland Security, skapades. Trots den ofta upprepade sanningen om att amerikaner hatar ''the Big State'' har regeringens federala budgetutgifter ökat med sextio procent på tio år. Detta har inneburit fler statligt anställda, fler konsulter, fler advokater och fler lobbyister. Och alla skall de bo i Washington DC.

Det senaste årtiondet ökade innerstadens befolkning med 30 000 invånare och har nu passerat 600 000-strecket. Unga människor strömmar in i staden. ''The District'' (en gång i tiden USA:s första experiment med svart självstyre) har inte längre en svart befolkningsmajoritet utan är nu även hem för ''hispanics'' och vita från resten av landet.

Men alla dessa nya invånare måste bo någonstans. Tidigare har man löst detta enligt en enkel logik: Om du inte kan bygga på höjden så får du bygga på längden och bredden. Och så har skett. Staden är full av långa utsträckta byggnader. Detta har i sin tur lett till en sprawltown som sprider sig ut i allt vidare cirklar bort från centrum. Utåt och bortåt. Med fruktansvärda konsekvenser för pendlare och miljö. Trafikproblemen med köer och stockningar är nu officiellt värre än i Los Angeles.

Men det är inte enbart trafiken som drabbas av stadens höjdbegränsingar. Priserna på lägenheter nära centrum skjuter i höjden. Staden lider av kronisk brist på hotellrum och kontorshyrorna har nått nivåer motsvarande de på Manhattan. Värst drabbade är stadens låginkomsttagare som får det allt svårare att få ekvationen att gå ihop då (den ofta vita) gentrifieringen trycker hyrorna allt högre upp över Washingtons låga siluett. Staden förlorar i sin tur enorma potentiella skatteintäkter för varje hyresgäst som tvingas bosätta sig utanför dess gränser.

Högre byggnader betyder däremot mer utrymme, mer folk, mer arbetstillfällen och mer bekvämlighet. Med andra ord en livligare, behagligare och mer stimulerande urban miljö. Vilket till syvende och sist är en avgörande orsak till att folk väljer att leva i städer.

Fram till idag har den allmänna ståndpunkter varit att avsaknaden av skyskrapor är vad som gjort Washington DC till en stad med högre livskvalitet. Men nu svänger pendeln långsamt. Stadens nuvarande borgmästare, Vince Gray, kräver att höjdbegränsningen slopas. Han får stöd av den konservative politikern Darrell Issa vilken ansvarar för kongressens handhavande av DC-regionens interna affärer. Nimbylobbyn kommer med all sannolikhet att driva hårda kampanjer mot förslaget och gräva djupa skyttegravar för att försvara den platta staden och välmenande medborgare kommer säkert att förfasa sig över tanken att hundravåningsbyggnader i glas och stål överskuggar Vita huset.

Men detta scenario är heller inte vad någon önskar sig. Enbart bättre levnadsstandard och en bättre fungerande stad. Dessutom kan det vara väl värt att notera att den en gång så bespottade Cairobyggnaden, vilken nu har omvandlats till bostadshus, idag är en av Washington DC:s mest älskade byggnader.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Jan Wiklund (5 Juni 2012 08:11):
Om man tittar på google maps bara sådär ett par kilometer nordöst om Capitoleum kan man se att det mesta i Washington består av tvåvåningshus, till yttermera visso tvåvåningsvillor på stora tomter. Sen tar envåningsvillorna vid ytterligare några kilometer ut.

Viktigare än att bygga femtonvåningshus synes det mig att man fyller ut tomterna bättre.

Om man tänker sig att man gör detta, med 4-6-våningshus, skulle man kunna fyra-femdubbla markanvändningen (och därmed teoretiskt göra det möjligt att klara sig på en femtedel av ytan).

Problemet är förstås att komma över tomterna som förmodligen är privatägda av dom som bor i villorna. Kanske är rätt att bygga höghus det enda praktiskt möjliga sättet att höja taxeringsvärdet så mycket att frestelsen att utnyttja marken bättre blir tillräckligt stor?
+1
Herbert Tingesten (5 Juni 2012 08:28):
Eller så kan man vända på det: En enda skyskrapa kan göra att husägarna inom en yta av en kvadratkilometer kan sitta kvar i orubbat bo. Säger inte att det nödvändigtvis skulle vara bättre för staden att bevara den utspridda tvåvåningsbebyggelsen, men ser man det på det sättet så blir plötsligt nimbyism och skyskrapor synnerligen kompatibla.
 0
Rasmus (5 Juni 2012 15:17):
Intressant att de har samma problem som Stockholm. Parlamentet hävdar riksintresse för hushöjdens nedhållande i huvudstaden.
+1
Harald Frostvide (5 Juni 2012 23:58):
Herbert, du glömmer att de som bor i de orubbade villorna kommer få sin soltid minskad och därföre kommer ställa till med ett jävla hallå.
 0
Anders Anttonen (6 Juni 2012 10:19):
Intressant artikel, men tråkigt att det inte finns någon bild till texten. Nån som har varit i Washington och har bilder?
+2
Herbert Tingesten (6 Juni 2012 10:31):
Harald: visserligen är det omöjligt att överskatta nimbysidans överdrifter när det gäller skyskrapors förmåga att generera skuggor, men en skugga på en kvadratkilometer låter ändå alltför orimligt.
+2
Harald Frostvide (6 Juni 2012 12:04):
Herbert: Fullständigt orimligt. Men klassiskt Nimby-argument. Dessutom räcker ju uppenbarligen bara ett par minuters skugga på midsommarafton för att protester skall uppstå.
+1
Martin Ekdahl (7 Juni 2012 10:46):
Anders S: Jag hade tyvärr ingen bra bild till texten. Men om någon har en bra bild så är det bara att hojta till. Det borde nog gå att lägga in i efterhand.
 0
Jan Wiklund (7 Juni 2012 20:27):
Förslag: Plocka från google maps.

Kolla gärna in där jag sa - någon eller ett par km nordöst om Capitoleum. Idel tvåvåningsvillor i vad som borde ha varit ett stadscentrum.
+1
Anders Anttonen (8 Juni 2012 04:59):
Martin Ekdahl:
Anders A heter jag.
;)
 0
Gluff (8 Juni 2012 17:19):
DC:s yta är jämförbar (något mindre) än Stockholms stads. Invånarantalet motsvarar ungefär Stockholms stad sent 70-tal. Dagens storstadsområde är däremot betydligt större än Stockholms (5,3 milj. inv.) men artikeln säger ju inte så mycket om vilka krav som kommer att ställas på vägar och kollektivtrafik om man förtätar inom DC dvs skapar mer behov av väg- och kollektivtrafikutrymme centralt.

Jämför t.ex. New Yorks tunnelbana med ca 1,3 milj resenärer/dag enbart längs IRT Lexington Avenue Line (fyra spår). Washington Metro (tunnelbanan) har totalt ca 763000 resenärer/dag och som sagt pendlingsområdet utanför DC i Virginia och Maryland är vidsträckt så det ha stor betydelse hur staterna runtom gör.
 0
Martin Ekdahl (9 Juni 2012 14:57):
Anders A:

Hoppsan. Får väl skylla på att "A" och "S" är bredvid varandra på tangentbordet. ;)
 0
Lucas Stensö De Marie (10 Juni 2012 14:23):
Jag skulle vilja påminna om att skyskrapor inte är lösningen på alla problem.

Måste vi förtäta med skyskrapor? Hur ofta har skyskrapeområden en mänsklig skala? På Manhattan, vilka områden är trevligast? Även om jag tycker Midtown och Lower Manhattan är frukstansvärt häftiga miljöer, är det inte alltid dem så bär den starkaste urbana prägeln, höjden till trots.
SJälvklart beror det på hur man planerar, men ta Logan Circle t.ex. (http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Logan_​Circle,_​Washington,.​.​) en tätt, lågbebyggt och charmigt område som nästan är 5 gånger så tätbebyggt som genomsnitts-Washington (Ännu tätare om man jämför med storstadsområdet).

Även om det är lättare att punktinsatsa höghus tror jag mer på områden som Logan Circle.
+1
Niklas Öhrström (10 Juni 2012 14:58):
Lucas Stensö De Marie:
Området du hänvisar till är ungefär lika tätt som Stockholms kvartersstad och 75% så tätt som Paris innerstad.

Om lösningen ska vara att inte sprida ut stan för mycket så räcker detta långt.

Sedan finns det förstås betydligt tätare stadsdelar: Mong kok kombinerar den urbana strukturen med skyskrapor och det är därmed 7 gånger tätare än Logan Circle. Nu kanske inte hela städer ska vara så genomtäta. Men om Storstockholm skulle vara så tätt skulle det aldrig vara mer än 5 km till någonting. Om StorWashington vore lika tätt skulle det aldrig vara längre än 7,2km.
 0
Lucas Stensö De Marie (11 Juni 2012 23:46):
Niklas:
Så är det, absolut. Sedan kan man fråga sig om tätare alltid = bättre?

Läste ni artikeln i Metro i morse? Något arkitektkontor föreslog skyskrapor på innerstadens innergårdar. Just denna hets över att Stockholms innerstad är färdigbyggd är ju så tråkigt. En stad som Stockholm behöver inte bygga skyskrapor om vi håller en resonlig täthet i fortsättningen (drömma kan man) som både kan kombinera den urbana livsstilen tillsammans med grönska och mänsklig skala.

Därmed inte sagt att jag inte tycker Stockholm ska bygga nya skyskrapor, det tycker jag absolut vi ska göra, men inte till vilket pris som helst.
+1
Fredrik (12 Juni 2012 01:23):
Ur ett miljöperspektiv är svaret på frågan tätare = bättre? ett tveklöst ja.

Vad är en mänsklig skala? För mig innebär en stadsmiljö att husen iallafall är högre än gatan de står vid är bred. Och när man passerar en viss höjd spelar det egentligen ingen roll, från ett gatuperspektiv är det marginell skillnad på ett 10-våningshus och ett 40-våningshus.

Förstår verkligen inte rädslan, "till vilket pris som helst". Skyskrapor är något Stockholm helt saknar, även om vi uteslutande bygger sådana from nu så finns det inte ens tillräckligt med plats i innerstaden för att det ska förstöra något.
+1
Jan Wiklund (12 Juni 2012 08:09):
Fredrik: Någonstans går en gräns där ökad täthet innebär ökad likformighet och för mycket trängsel. Ingenting tyder dock på att vi skulle ha nått den gränsen.

Däremot undrar jag om det är bra att förtäta just innerstan som är hyggligt tät och dessutom attraktiv som den är. Bättre att skapa mer innerstad. Man kan förstås göra både och, men allt som ökar skillnaden mellan innerstad och förort tror jag är dåligt, den är alldeles för stor som den är.

Bra platser för höghus kan då vara vid brofästena, för att få till hög täthet att expandera utåt från. Lite samma tänk som la Défense - fast förhoppningsvis inte lika dålig detaljutformning. Lite ska man väl ha lärt sig sen denna högkonjunktur för modernistisk stadsbyggnad...

Beträffande innerstans bakgårdar föreslår jag små parker, i stil med Centralbadets park. Om inte annat för att demonstrera att grönska inte behöver vara samma sak som prärier, och inte behöver ta stor plats.

I City skulle sådana parker kunna vara offentliga, precis som Centralbadets park, och lämpliga platser för caféer som det råder brist på i den stadsdelen.
 0
Lucas Stensö De Marie (15 Juni 2012 14:28):
Fredrik:
Jovisst, men de positiva miljömässiga fördelarna avtar ju tätare man bygger. Efter en given gräns behövs det byggas väldigt mycket tätare för att få en märkbar effekt.
Missförstå mig inte, jag älskar och fascineras av skyskrapor. Jag har t.o.m. byggt en modell av Manhattan med alla dess skyskrapor.
Men är skyskrapor på innerstädernas innergårdar något vi vill ha? Som Jan säger vore väl det bästa att utvidga innerstaden istället för att vara helt (nuvarande)innerstadsfixerade och bara se hur man ska öka byggandet innanför tullarna.
Jag ser gärna fler skyskrapor i Stockholm, men definitivt inte på kvarterstadens innergårdar.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter