Utskrift från www.yimby.se
....

FLASH: Ostlänken(ish) byggs

 

Idag presenterade alliansen en satsning på 55 miljarder för utbyggnad av järnvägsnätet i Sverige. Bland annat meddelades att man 2017 börjar bygga ostlänken.

Det handlar dock inte om helt nya banor utan en kombination av att uppgradera befintliga spår och att bygga helt nya spår. Enligt Aftonbladet blir den beräknade maxhastigheten på de nybyggda banorna 250 km/h. Det blir alltså inte riktigt "oslänken" utan snarare "ostlänkish" men så länge kapaciteten är tillräcklig för att göra en ordentlig separation av långsamma och snabba tåg bör det innebära markanta förbättringar. Restiden mellan Stockholm och Linköping beräknas minska med 30 minuter.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Uppsala.
Kommentarerna nedan är från båda dessa siter.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Augusti 2012 12:53):
Både Ostlänken och banan till Landvetter kommer att bli helt separerade banor för persontrafik och lätt gods. Det handlar alltså inte om att räta ut gamla spår på just de sträckorna, utan om att bygga helt nya dubbelspår. Det är upp tilltrafikverket att bestämma vilken standard som ska gälla. Trafikverket kommer precis som i alla andra järnvägsprojekt att gå vidare med planeringen för att försöka hitta rätt kompromiss mellan budget och banstandard.

Man kommer säkert att kunna få upp farten litegrann på de gamla banor som nu repareras för pengarna som regeringen tillför nu genom att räta ut vissa kurvor litegrann, men där handlar det snarare om fartökningar i stil med 130 km/h --> 140 km/h.
 0
Robin Andersson (29 Augusti 2012 13:37):
Fram med skumpan! En historisk dag som måste firas!

Vad gäller hastigheterna så tror jag att Rasmus har rätt. Det är väl upp till Trafikverket att disponera de öronmärkta 3o respektive 5 miljarderna för de båda sträckorna. I tidigare utredningar har ju 25 miljarder beräknats räcka för att ge Ostlänken en HH-standard.

En annan liten fundering; vad skulle dessa 35 miljarder räcka till i fråga om MagLev?
+1
Daniel Jonsson (29 Augusti 2012 13:55):
Så, är idag alltså den historiska dagen då avvecklingen av järnvägen avbröts? Jag tror det, men vi får se.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Augusti 2012 14:16):
Daniel: Jag skulle vilja påstå att det är den största satsningen sedan man införde X2000.

Det satsades en hel del på underhåll och upprustning 1985-1995 då man införde X2000 och gjorde om i lagen så att kommuner och landsting fick köra tåg. Detta i kombination med den tilltagande inflyttningen till städerna ledde till att tågresandet fördubblades (i strid med alla prognoser) vilket i sin tur har lett till att slitaget på järnvägen har varit oväntat högt. Idag har regeringen bestämt sig för att tillföra de pengar som behövs för att stoppa den utvecklingen och bygga vidare på järnvägen. Så ja, det är en brytpunkt i inställnignen till järnvägen.
 0
Niklas Öhrström (29 Augusti 2012 14:55):
Hur mycket dyrare hade det varit att bygga för konventionellt hh-tåg (dvs 300+ km/h) än budgetvarianten i 250km/h?

Visserligen är det i sammanhanget mycket bra. Men risken är, tror jag, att man på nytt bygger fast sig i en halvmesyr, precis som X2000. När banan för 250km/h väl är på plats kommer det dröja väldigt länge innan det kommer en bana för riktigt hh-tåg, eller om det överhuvudtaget kommer.

Eller var det tänkt att fortsättningen söder om Linköping ska ha en standard för farter upp till 350km/h?
 0
Robin Andersson (29 Augusti 2012 15:26):
Niklas: Det som hela tiden har diskuterats är att Ostlänken ska bli en bana för hastigheter upp emot 320-360 km/h.

Enligt trafikverkets utredningar är det så som en restid mellan Sthlm och Lkpg på c:a 55 minuter skulle nås, dvs. minska restiden med c:a 30 minuter. Och det är just en sådan minskning av restid som tas upp av Regeringen. Så, dubbla budskap, på sätt och vis.

Enligt Trafikverkets första utredning skulle en utbyggnad av Ostlänken som HH-järnväg kosta runt 25 miljarder, vilket ryms i de pengar som regeringen nu avsätter för Ostlänken. Då vore det ju knas att bygga något annat.

Sedan finns det ju fortfarande en hel del arbete att göra vad gäller miljöprövningar, inlösen av mark, etc. Sådant är känsligt och skulle trampa många markägare och trädkramare på tårna om man redan nu föregår den processen. En HH-bana innebär ett betydligt större intrång i mark än vad en konventionell bana gör, då större kurvradier krävs. Även detta gör ju MagLev intressant.

Vi får väl helt enkelt se vad Trafikverket kommer fram till i den vidare planeringen. Jag tror dock inte att något annat än en bana för minst 320 km/h kommer på tals nu när tillräckligt med pengar har öronmärkts för just detta.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Augusti 2012 15:35):
Niklas: Man ska komma ihåg att de snabbaste tågen som finns att köpa för vårt kalla klimat går i 250 km/h.

Trafikverket kommer naturligtvis att bygga en så bra bana som man bedömmer att man har råd med inom den avsatta budgeten. Även där är det svårt att säga vad banan kommer klara av. Vi har ju mycket större problem med tjäle i Sverige än vad man har nere på kontinenten.

Det är långt kvar till 2028 och det är svårt att säga nu hur fort man kommer kunna köra när allt är klart.

Regeringens PM idag: http:​/​/​www.​regeringen.​se/​content/​1/​c6/​19/​79/​31/​4343272.​.​

"Ostlänken beräknas ge betydande restidsvinster. Uppskattningsvis blir
resan från Stockholm till Norrköping 20 minuter kortare och resan till
Linköping 30 minuter kortare, exakt vilka restider som kan förväntas är
dock inte klart ännu."
 0
Niklas Öhrström (29 Augusti 2012 16:14):
Rasmus:
Shinkansen går upp till Aomori i norra Honshu som har ett vinterklimat med liknande temperaturer, men betydligt snöigare, som i södra Sverige (från Stockholm och söderut).
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Augusti 2012 16:24):
Niklas: Okej. Det kanske inte är särskilt svårt att höja hastigheten till 300 km/h i vårt klimat. Vi får se vad Trafikverket kommer fram till i nästa steg i planprocessen!
 0
Anders Norén (29 Augusti 2012 17:10):
Om jag har förstått det rätt så ställer 300-350 km/h betydligt större krav på drift och underhåll än vad 250 km/h gör. Det kan alltså vara så att banan byggs för 350 km/h vad beträffar profilen och banunderbyggnaden, men planeras för 250 km/h vad beträffar drift och underhåll. Det sistnämnda alternativet möjliggör t.ex. konventionell godstrafik nattetid eller vid tillfälliga omledningsbehov, något som inte är möjligt på en ren höghastighetsbana på grund av godstrafikens slitage. När/om behovet skulle uppstå kan banan i ett senare skede bli en ren höghastighetsbana.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (29 Augusti 2012 17:38):
Anders: Jag tror också att man kommer landa i ungefär den lösningen. Nackdelen med det är att det är dyrt att bygga med de svaga lutningar som godstågen kräver. Fördelen är att man kan lägga ned den gamla enkelspåriga och krokiga banan Nyköping-Järna om godstågen från hamnen i Nyköping kan gå på Ostlänken.
 0
Daniel Bergqvist (29 Augusti 2012 17:48):
Banan förbereds för <300km/h, men eftersom den etapp som planeras är förhållandevis kort med många stopp, kommer tågen gå i 250km/h. Den dag man fortsätter bygga söder om Linköping, mot GBG/Malmö, kommer tågen köra fortare på den av regeringen planerade Ostlänken.
 0
Daniel Bergqvist (29 Augusti 2012 17:49):
Tilläggas skall att infon kommer från KTH-forskare intervjuad i P1.
 0
Daniel Bergqvist (29 Augusti 2012 17:49):
Menar naturligtvis >300 km/h ovan!
 0
Grönvia (29 Augusti 2012 18:07):
Den här uppgraderingen är nödvändig och bra, men jag anser ändock att nästa steg för persontrafik bör börja planeras. Det borde vara den sk nordiska triangeln utbyggd med Maglev på ett helt nytt och eget spårsystem. Då räcker befintligt (efter utbyggnad) spårsystem för gods, lokaltrafik och matartrafik till Maglevs glesa knutpunkter.

Då finge vi en infrastruktur för framtiden baserad på icke-fossil teknologi (el) och som ersätter mycket av det lokalflyg vi i framtiden knappast kommer ha råd med.
+1
Herbert Tingesten (29 Augusti 2012 21:57):
Nån mer som stör sig på namnet "Ostlänken"? Låter som "Ostbågen"...
+1
Anders Norén (29 Augusti 2012 22:32):
Jag tänker alltid "the Cheese Link" varje gång jag hör "Ostlänken"...
 0
Oskar (29 Augusti 2012 22:51):
När ska Köpenhamns tunnelbana förlängas till Malmö eller en separat tågtunnel byggs mellan Helsingborg-Helsingör? Skåne blir ju så gott som utan satsningar trots att sträckan Malmö-Lund-Helsingborg är näst mest trafikerade i landet (efter Sthlm - Uppsala).
+1
Robin Andersson (30 Augusti 2012 08:32):
Oskar: Stämmer det att Malmö-Lund-Uppsala är näst mest trafikerad efter Stockholm-Uppsala? Vad jag vet så är Södra stambanan, främst den delen Mellan Linköping - Stockholm, den mest trafikerade. Och med den bakgrunden är Ostlänken högst berättigad. Med tanke på de satsningar som ändå har gjorts i Skåne på infrastruktur (inte minst Citytunneln och Öresundsbron) så tycker jag inte alls att det är konstigt att en infrastruktursatsning på Sveriges fjärde största region denna gång prioritera.
 0
Anders Norén (30 Augusti 2012 10:50):
Robin: Trafikverket redovisar belastningsgraden när de handlägger tidtabellsansökningarna, så någonstans på deras webbplats finns uppgifter om hur mycket av kapaciteten som är utnyttjad. Kapaciteten beror i sin tur på en kombination av antalet tåg, antalet stopp och de inbördes hastighetsskillnaderna. Mest trafik i form av antalet resenärer är antagligen svårare att få reda på, då det dels kan vara affärshemligheter (SJ) och dels kan vara uppdelat på flera olika operatörer (SJ och länstrafikbolagen) som inte redovisar siffrorna samlat eller på samma sätt.

Inget riktigt svar, bara ett "det beror på".
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (30 Augusti 2012 12:29):
Fyrspåret Malmö-Lund håller man väl redan på och bygger? Det är mycket riktigt en sträcka där det går väldigt många tåg, långt fler än det går Linköping-Norrköping.

Det är dubbelspår genom Östergötland, men det är ett på många sätt dåligt och kapacitetssvagt dubbelspår som inte klarar tillnärmelsevis lika många tåg som ett dubbelspår normalt klarar. Borde man inte lösa det innan man bygger Ostlänken? Jo, det kommer man förmodligen göra till stor del i samband med att man bygger de nya resecentrumen i Linköping och Norrköping. Infarterna till dessa städer utgör flaskhalsar idag.
 0
Niklas Öhrström (30 Augusti 2012 12:48):
Oskar:
Det är lätt att tro att det handlar om regionala satsningar. Men att i ett första steg satsa på Ostlänken (fast då i 300+) är en god investering som gör gott för trafiken i hela sydsverige.

För det första är det rimligt eftersom det handlar om den del som kommer trafikeras av båda linjerna i det framtida Y:et.

För det andra så innebär ett stopp mellan Norrköping och Stockholm ofta förseningar ända ned till Skåne.
+3
Jan Wiklund (30 Augusti 2012 12:52):
Undrar vad som har hänt. Borg har ju hela tiden varit emot alla satsningar på järnväg med motiveringen att det är fler som kör bil. Är det droppen som har urholkat stenen, eller är det något dramatiskt?
 0
Harald Frostvide (30 Augusti 2012 13:09):
Man ska givetvis komma ihåg att hastigheter uppemot 300 km/h bara går att uppnå på sträckor som man inte låter förfalla med en gång de är färdigbyggda. Med den svenska synen på järnvägsnätet tror jag även de nya satsningarna kommer att närma sig riksstandarden på 15 km/h inom kort. ;P
 0
Grönvita (30 Augusti 2012 15:28):
Jan,
Vad som hänt Borg?
Kolla opinionssiffrorna för alliansen.
 0
Oskar (30 Augusti 2012 20:36):
Nu är jag inte helt påläst så jag kanske är ute och simmar, men man satsar 55 miljarder, varav 5 miljarder går till sträckan Mölnlycke-Landvetter-Bollebygd. Den köper jag eftersom den sträckan är otroligt undermålig.'

Det jag vill lyfta fram är att byggnation i Skåne är generellt billigt. Att förlänga Kph's tunnelbana till Malmö skulle kosta cirka 9 miljarder. Då får man 25 km tunnelbana under vatten. Citytunneln under Malmö kostade ungefär lika mycket.

Att jämföra med Göteborgs Västlänk som är ungefär lika lång men där den budgetterade kostnaden ligger på 27 miljarder och troligtvis kommer att bli avsevärt högre.

Nånstans måste man ju se värdet i förhållande till kostnad, bang for the buck helt enkelt och då menar jag att man får otroligt mycket för varje satsad krona i Skåne.

Givetvis ska man satsa på hela landet men Skåne och Öresund är Nordens befolkningscentrum med nästan 4 miljoner människor på en yta som är avsevärt mindre än Mälardalen.
 0
Oskar (30 Augusti 2012 20:39):
Sorry, glömde en sak. Går de övriga 50 miljarderna till höghastighetsjärnvägen mellan Sthlm och Linköping så tycker jag att det går att ifrågasätta. Linköping må vara Sveriges 4:e befolkningscentra men hur mycket folk bor det på vilken yta jämfört med Skåne? Linköping och Norrköping går att jämföra med Lund-Helsingborg men då räknar man inte in Malmö samt alla övriga kranskommuner med ytterligare några hundratusen invånare. Ytterligaren jämförelse, Öresundsbron kostade 20 miljarder och den är dessutom avgiftsfinansierad. Så nog tycker jag att Skåne kunde fått lite mer pengar :-)
 0
Anders Gardebring (30 Augusti 2012 21:22):
Oskar:
Ostlänken handlar ju inte om Linköping. Det handlar om all tågkapacitet söder om Stockholm.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (30 Augusti 2012 21:25):
Oskar: Det var 30 miljarder till Ostlänken, som för övrigt förkortar restiden Stockholm-Skåne/Köpenhamn med ca en halvtimme. Det finns dyra byggprojekt i Skåna också. Det tidigare nämnda fyrspåret på Södra stambanan är inte billigt räknat per kilomete, men väl motiverat av den intensiva trafiken.

Regeringen har förmodligen redan beslutat om fler infrastruktursatsningar, men de presenterar alltid sina reformer pö om pö för att maximera mediagenomslaget. Det är ingen högoddsare att det kommer besked om nyinvesteringar i både järnvägar och vägar i Skåne inom de närmsta veckorna.
 0
Niklas Öhrström (30 Augusti 2012 21:55):
Oskar:
Nu är det väl inte svenska statens uppgift att bygga t-bana vare sig i Stockholm eller allra minst i Köpenhamn. Det är något som får tas ur den lokala budgeten.

Ett finansieringstips är att Malmö och Kph går samman och inför trängselskatt.
 0
Anders Gardebring (30 Augusti 2012 23:21):
Niklas:
En del av t-baneutbyggnaden till Nacka lär ju dock komma att finansieras av staden.
+1
Niklas Öhrström (31 Augusti 2012 00:41):
Nåväl. Men en Köpenhamnsk tbana ska bekostas av Danmark. Att ytterligare svenska statliga satsningar ska gå ner till Kphområdet känns magstarkt. De har redan fått Öresundsbron och citytunneln, något som främst är regionala angelägenheter. Det är visserligen en tätbefolkad region men befolkningsutvecklingen ligger inte i närheten av t.ex Stockholms. Och det är främst det utbyggd infrastruktur behöver hantera.
 0
Jan Wiklund (31 Augusti 2012 08:30):
Som ett tillägg till Aftonbladets mördande kritik av långsamheten i hela processen, http:​/​/​www.​aftonbladet.​se/​nyheter/​kolumnister/​lenamell.​.​ - 20 år innan dessa små järnvägsstumpar blir färdiga - kan nämnas att Västra Stambanan och Södra Stambanan byggdes samtidigt 1855-64, dvs under nio år.

Långsamheten för större infrastrukturprojekt tycks ha kommit plötsligt till Sverige. Den 60 km långa Käppalatunneln, som samlar in avloppet i hela norra förorterna, byggdes under tio år 1959-1969. Nu ska en förlängning av blå linjen till Nacka, en bråkdel av denna sträcka, ta tjugo år.

Allt annat går bara fortare och fortare. Men större infrastrukturprojekt i Sverige går långsammare och långsammare.

Det är ju ändå inga tekniska utvecklingsprojekt som ska sättas igång. Allt är gammal välbeprövad teknik som kan köpas över disk. Och i en arbetslöshetsekonomi finns resurser i överflöd.

Vad väntar dom på?
+1
Robin Andersson (31 Augusti 2012 09:55):
Jan: Jag misstänker att det främst är planprocesserna som beräknas ta tid. När väl spaden är i marken tar det nog runt 5 år att bygga ut hela sträckan. Eftersom nya resecentrum ska byggas i Linköping, Norrköping och Nyköping (Skavsta) så är det mycket juridiska processer som måste arbetas igenom. Det är inte som i Kina, där man sparkar ut några 100.000 invånare bara för att man ska bygga en friidrottsarena.

Eftersom Linköping har planer på att bygga en nya flygplats (-terminal) så finns det stora möjligheter att man nu bygger samman denna med det nya resecentret mitt i staden, vilket också lär kunna innebära en viss ytterligare tid för planering.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (31 Augusti 2012 15:46):
Rättelse till det jag skrev ovan: Malmö-Lund har inte börjat byggas än. Byggstart 2014-2016 om regeringen väljer att prioritera projektet.
+1
Jan Wiklund (31 Augusti 2012 16:20):
Robin: när man byggde Västra Stambanan använde man en medelväg - man exproprierade mark. Se kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:455700/FULLTEXT01

Det är något man fortfarande gör, annars skulle det vara omöjligt att bygga vägar.

När man bygger tunnlar är det dock onödigt, skulle jag tro. Det kan inte vara sånt som håller upp bygget av T-banan mot Nacka. Det bor ingen nere i berget som måste avhysas först.
 0
Alf . (31 Augusti 2012 19:34):
Oskar.
(Men Skåne och Öresund är Nordens befolkningscentrum med nästan 4 miljoner människor på en yta som är avsevärt mindre än Mälardalen.)

Öresund 3595318 inv 2010+2012kv2 siffror.
Annat nordiskt befolkningscentrum 3260586inv 2012kv2 siffror.

Det skiljer 334732inv mellan Öresund 18154km2 och ett sammanhängande område runt Stockholm 22190km2. Öresunds täthet är 199 invkm2 och området runt Stockholm har en täthet på 147invkm2.

Dessutom ligger Sveriges 1,4,5,6,7,8 största kommuner i detta område och Nordens 1,16,18,19,23,29 största tätorter där.
Medans Öresund har Nordens 2,7,25,30 största tätorter.

Visst Öresund är lite större befolkningsmässigt och tätare men det är ingen överlägsen etta och därmed inte heller Nordens befolkningscentrum. Det finns minst 2 befolkningscentrum i Norden.
+1
Martin Kolk (31 Augusti 2012 21:37):
Mer relevant för infrastruktursatsningar är väll vem som växer snabbast samt genomsnittligt pendlingsavstånd snarare än absolut storlek. Jag har ingen aning om hur snabbt Öresundsområdet växer eller hur lång pendling i snitt är dock.
+1
Jimmy (1 September 2012 15:43):
Det som var lite trist var att satsningen inte innehöll någonting om sträckan Stockholm-Uppsala, en sträcka som redan idag lider av akut kapacitetsbrist och ständiga störningar sommar som vinter. Uppsala är ju också sveriges näst största järnvägsort räknat på antal passagerare och sträckan är en av de hårdast trafikerade.

Tågen på sträckan kommer idag upp i 160km/h tror jag, vilket ger en restid på 40 minuter (medelhastighet på ca. 100km/h). Det borde kunna minskas rejält med bättre spår och signalsystem (under halvtimmen?), och utbyggnaden till 4 spår skulle göra att SL:s mjölkpallspendel som börjar gå hela vägen till Uppsala i december inte blir i vägen.
 0
Texas Kiiskinen (1 September 2012 15:49):
Vet att det här är "off-topic" men varför har ni inte rapporterat om att Kista Torn ska byggas och att det är bestämt att den ska bli högre än tidigare planerat, samt att det byggs nya spårvagnar genom kista, sunbyberg och solna? Skulle vilja höra mer om det och Arena bygget i Solan, tack.
 0
Niklas Öhrström (1 September 2012 16:52):
Texas:
Visste du att du som medlem själv kan skriva artiklar?
 0
Martin Lindahl (2 September 2012 00:19):
Känner att det är läge att slå ett slag för mitt exjobb fr 2001 som beskriver alternativa löningar och visar genom simuleringar hur det är möjligt och vilka åtgärder som krävs för att bygga billigare höghastighetsbanor i Sverige. Om vi bygger de nya banorna med mindre horisontalkurvor än vad Trafikverket föreskriver, större lutningar i profil (>1%) och utesluter tunga godståg samt använder tåg med korglutningsteknik (en teknik som sig inte är en halvmesyr) är det fullt möjligt att bygga dessa banor betydligt billigare och ändå kunna köra kring 350 km/h.
Hur kan dessa parametrar påverka kostnaden? Svaret är enkelt. Med mindre horisontalradier och större lutningar i profil behöver vi bygga färre tunnlar, broar och viadukter. Det är dessa objekt som är mest kostnadsdrivande.
Här kan du läsa mer om hur svenska höghastighetsbanor kan byggas billigare och bli verklighet: http:​/​/​www.​europakorridoren.​se/​spargeometri.​pdf
 0
Anders Gardebring (2 September 2012 14:28):
Texas: Det är bara att skriva! Alla medlemmar kan blogga här!
+2
Patrik Sterky (4 September 2012 21:57):
@Martin. Ostlänken är planerad med större lutning och medger således inte vanliga godståg.

Nu vill jag inte förringa ditt exjobb, men vi vet idag att ingen tillverkare av tåg bygger lutande vagnkorgar för tåg i hastigheter över 200 km/h. Det är t.o.m. så att SJ inte lyckas hitta en ersättare till dagens X2000. Personligen tror jag det är vansinne och tro att vi har råd att utveckla ett eget tåg för vår lilla marknad.

Alldeles oavsett om man bygger banan med lutande vagnkorg eller inte MÅSTE Sverige ändå bygga enligt Europeiska regelverket TSD. Rälsförhöjningsbrister i kurva minskar med ökad hastighet då det även är ett mått på sidokraften i spåret, med andra ord klarar ändå inte spåret de sidokrafter som skulle krävas för att kunna nyttja den lutande vagnkorgen.

Avslutningsvis vet vi att man borde bygga en enkel bana med få (helst inga) kopplingspunkter till det övriga nätet utöver ändpunkterna. Detta ger ett billigt och robust system som kommer kunna bli punktligt. Därtill vet vi att man kan spara stora pengar på att bygga tunnlarna mindre och kräva trycktäta tåg, att mycket tyder på att man kan bygga banan billigare om man bygger den helt och hållet på bro likt man gör i Asien och att vi bör nyttja det kunnandet som finns i Japan för att hantera snö. Där kan man klara upp till 1,5 meter snö utan hastighetsnedsättningar och störningar genom en smart konstruktion av brons överbyggnad.

Slutgiltigt kan jag bara säga att jag hoppas och tror att det samhällsekonomiska vansinnet att bara bygga banan för 250 km/h hinner ändras. Samma byggkostnad, sämre restider, sämre nytta...
 0
Jan (11 September 2012 18:18):
Patrik Sterky

"Slutgiltigt kan jag bara säga att jag hoppas och tror att det samhällsekonomiska vansinnet att bara bygga banan för 250 km/h hinner ändras. Samma byggkostnad, sämre restider, sämre nytta... "

Men hur är det med underhållskostnaderna? Är det inte så att dessa ökar relativt kraftigt då man ökar hastigheten och man då måste väga dessa ökade kostnader mot den relativt lilla vinsten i tid?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter