Utskrift från www.yimby.se
....

Ännu en sovande förortsenklav är född

 
Arkitekturskribenten Mark Isitt skriver om det nya bostadsområdet Annedal.
Tidigare publicerad i Dagens Nyheter


År 2015 kommer nära 7 000 personer att bo i Annedal, ett renodlat bostadsområde på tvärs mot ambitionen att utvidga innerstan. Bild: Jon Cederberg

Om en boutställning ska kunna kalla sig boutställning
måste den ifrågasätta: hur kommer vi att bo och umgås i framtiden, vilka uttryck kommer arkitekturen att ta sig, hur infriar vi miljökraven, hur bygger vi städer för alla i en tid av växande samhällsklyftor?

"Utställningen" i Annedal besvarade knappt någon av dessa frågor. Så klart. För så länge det saknas 70 000 bostäder i Stockholm och det flyttar in två stombussar proppfulla med folk varje dag spelar det ingen roll hur stadsplanerna och lägenheterna ser ut, allt säljer ju ändå. Till alldeles makalösa priser dessutom – här, i Stockholms nordvästra avkrok, i ett före detta industriområde kringgärdat av bullrig infrastruktur, kostar en bostadsrätt drygt 40 000 kronor kvadratmetern.

Stadsdelen Annedal är ett samarbete mellan Stockholm och Sundbyberg. Den ligger alldeles vid kommungränsen som utgörs av Bällstaån, tidigare ett slyigt dike som nu muddrats och försetts med spänger och bryggor. Här förväntas Annedalsborna samlas, se och bli sedda. Men att bada är inte aktuellt – både batterifabrik och bilskrot har tidigare legat på platsen.

Däremot fungerar ån alldeles perfekt som scenografiskt element, som vid invigningen av "utställningen" då finansborgarrådet Sten Nordin (m) och kommunalrådet Jonas Nygren (s) kom roende i var sin plasteka, den förste i röd kavaj, den andre i blå, båda i flytväst.

Sten Nordins tal var kort och koncist.
Han betonade vikten av "variation" och att "ta till vara områdets kvaliteter" - uppenbarligen omedveten om att tomten renrakats på all gammal bebyggelse för att möjliggöra exploateringen – och prisade husens "nytänkande" samtidigt som han svepte med handen över funkisen, de flesta kåkarna iklädda strama putskappor med minimala takfotsdetaljer, piffiga balkonger i klatschiga färger utförda i höstens trendigaste material, perforerad plåt. Som om arkitektur handlade mer om mode än stadsplanering. Vilket det ju ofta gör, åtminstone bland byggherrar. Och sådana finns det ovanligt många av i Annedal, hela 22 stycken.


Bild: Jon Cederberg

Att avfärda "utställningen" som inget mer än en serie lägenhetsvisningar ligger därmed nära till hands – här fanns samma babyblå skoskydd, prislistor och blommiga mäklarlingua. Men samtidigt vore det orättvist. Den politiska viljan att göra ett förorenat slumområde tillgängligt för alla är naturligtvis värd att prisa, liksom förbättringarna inom kollektivtrafiken, önskan att balansera fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter och att bygga dagis och skolor.

900 lägenheter är hittills klara och ytterligare 1 700 är på väg och när allt är färdigt, runt 2015, kommer närmare 7 000 personer att bo här. I ett område där ingen tidigare velat sätta sin fot.

Däremot, vill Annedalsbon göra mer än bara bo får han eller hon vara snäll och göra det någon annanstans. Trots att Stockholms stadsbyggnadskontor säger sig ha ambitionen att utvidga innerstan, att inte bygga ännu fler sovande förortsenklaver, är detta ett närmast renodlat bostadsområde. Några arbetsplatser att tala om finns inte, knappt några kommersiella lokaler heller, och därför domineras bottenvåningarna av fördragna lägenhetsfönster, trapphus och armerade plåtdörrar som leder till soprum. Eller "miljöstugor" som de tydligen kallas på Annedalssvens­ka.

Namnen i stadsdelen klingar alla mycket idylliskt: Lönneberga parken, Mattisborgen, Pippi Långstrumps gata... Jag letar efter Karlsson på taket, den enda verkligt urbana karaktären i Astrid Lindgrens berättelser, men han tycks ha flugit vilse.


Bild: Jon Cederberg
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Tore Kullgren (3 September 2012 21:18):
Om det finns markvåningar så kanske det går att inreda dem som butiker eller förskolor?
 0
Johannes Lilleberg (3 September 2012 21:28):
Riktigt bra språk! Kul och givande blogg...

Jag hittade en kul grej på bomässan. Hydroponisk kolonilott. Med hydrokultur, odling utan jord i cirkulerat vatten, så kan man odla på balkonger utan att behöva transportera jord. Det kan kanske göra det miljövänligt att odla i stan. Det var det enda som var intressant i en annars slätstruken boutsällning. Jo en sak till festen. Ett hus var gjord av perforerad plåt i Ranelid-oranged. Det är fullständigt faschinerande att en arkitekt kan göra något som så få kommer uppskatta.

Annedal är ett miljonprogram i lite snyggare skrud. Det ser lite annorlunda ut. Men det är samma innehåll. Samma tänk.
 0
Hugo (3 September 2012 23:01):
Det komiska (eller tragiska?) är att arkitekternas egen tidning sågade tävlingsförslaget direkt, jämför http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s90​72 Och sedan genomförde Stockholms stad tävlingsförslaget mer eller mindre rakt av. Frågan är bara varför?
 0
Niklas Öhrström (4 September 2012 01:05):
^^
Intressant. Och att bygga stad på riktigt är visserligen ett banbrott (och var sannerligen 2003 då det skrevs). Men att bygga stad är ingen konst. För Annedals och många andra områdens del (däribland Sjöstaden) verkar det som att man aktivt motarbetat kvartersstruktur men att det ska se ut som stad, således stadskuliss.

Fast i Annedal har man inte ens försökt få det att se ut som stad (fast det återstår ett antal kvarter).
+1
Robin Andersson (4 September 2012 09:28):
Det är inte det enda större stadsbyggnadsprojektet som byggs enligt miljonprogrammet, tyvärr. Det är väl snarare mer vanligt än ovanligt med modernistisk stadsplanering och även om byggnader kanske ser okay ut idag, så byggs dem utan stadskvaliteter. När när byggdammet lägger sig och den samtida arkitekturen har sprungit ifrån Annedal m.fl. så kommer inget att skilja dessa från 70-talets bostadsområden.

Avd: "en rutnätsstruktur gör ingen stad".
 0
Martin Eliasson (4 September 2012 09:51):
Stadskuliss säljer är den enkla sanningen, därför byggs Annedal och Sjöstaden mm som stadskuliss. Däremot är värdet av att ha kommersiella lokaler i bottenvåningen negativt men det är postivt om grannfastigheten har det. Så varje enskilt byggare har ett intresse att slingra sig ur att just de ska bygga kommersiella lokaler i bottenplan. Antar kommuner detaljplaner där det finns möjlighet att slingra sig ur att bygga kommersiella lokaler så kommer fastighetsägare att göra detta.
 0
Fred (4 September 2012 10:57):
Den dag vi i Stockholm börjar bygga byggnader man inte kan efterlikna exakt med hjälp av Legoklossar har vi tagit ett stort steg framåt. Det här området är ju misslyckat på precis vartenda plan. Måhända är lägenheterna trevliga inuti, men som stadsmiljö borde det inte ens komma på tal med sånt här.
 0
Niklas Öhrström (4 September 2012 11:03):
Martin Eliasson:
"Så varje enskilt byggare har ett intresse att slingra sig ur att just de ska bygga kommersiella lokaler i bottenplan."

Ja detta gäller utan just i de A-lägen där lokaler inbringar mer inkomster än bostäder. Men det ligger i allas intressen att ha fler lokaler, inte bara längs de stora stråken. Alltså behöver vi en lokalnorm eller stadsplanebestämmelser som föreskriver att det finns åtminstone en miniminivå av lokaler i bottenplan.
 0
Anders Gardebring (4 September 2012 11:09):
Jag kan bara konstatera att de fyra lokaler vi har i huset där jag bor inbringar en inte oansenlig del av fastighetens inkomster.
 0
Anders Norén (4 September 2012 11:59):
...men antagligen hade de ytorna inbringat mer pengar till byggbolaget om de sålts som lägenheter idag. Inga lokaler -> större intäkter till byggbolaget. Lokaler -> större intäkter till bostadsrättsföreningen. Och tyvärr: lokaler ombyggda till lägenheter -> stor engångsintäkt för bostadsrättsföreningen.
 0
Jan Wiklund (4 September 2012 12:46):
Tyvärr skulle det kanske vara svårt att få till en utställning utan att samtidigt göra en enklav av det. Kanske utställningsformen mer eller mindre driver fram förorter, dvs enklaver? Annars skulle ju besökarna tvingas bli bussade mellan de olika husen.
 0
Robin Andersson (4 September 2012 13:45):
Jan Wiklund: Nu hänger jag inte riktigt med. Skulle motsatsen till enklaver innebära att man måste bussa folk runt ett utställningsområde? Och varför ens ha en utställning för ett område som bygger på modernistisk stadsplanering? Det är väl bara att glida ut bland Stockholms förorter och se sig om.
 0
Gluff (4 September 2012 14:28):
Jag kanske raljerar, men så länge som stockholmarna i praktiken önskar boendesegregation så kommer det att byggas enklaver.

Nu tycker man sig se att somliga närmast försvarar segregation, såväl etnisk som inkomstmässig. Annedal ska väl bli den nya stadsdelen för bankfolk som jobbar i närområdet (Sundbyberg). "Utanförskapare" kommer inte in där pga kostnaderna. Mer social blandning och mer blandade upplåtelseformer skulle rimligen sänka marknadsvärdena på borätterna till betydligt under 40000/kvm, men den politik som kunnat medge lägre boendekostnader för nyproduktion har inte drivits vilket driver låginkomsttagare till miljonprogramsområdena generation efter generation. När folks inkomster stiger flyttar de inte sällan därifrån.

Men den som tar detta på allvar vinner inte val i Stockholm. Frågan borde engagera samtliga partier i stället för att sociala problem och socioekonomiskt ohållbara strukturer bibehålls genom att man geografiskt skyfflar undan folk till förorter där politiska hycklare slipper se dem.
 0
Robin Andersson (4 September 2012 15:01):
Hjälp till att fylla på denna lista.

Fysiska faktorer för performativ stadsmässighet:

Strukturellt
- Ett sammanhängande gatunät
- Utbyggbarhet
- Förutsättningar för en blandning av funktioner på kvartersnivå
- Trafikintegrering
- Tydliga gränser mellan privata och offentliga zoner
- ...

Bebyggelse
- Byggnader i tomtgräns
- Entréer mot gatorna
- "Aktiva kanter"
- Relativt högt exploateringstal
- ...
 0
Jan Wiklund (4 September 2012 16:06):
Robin:

1. Nej, just det. Varför ha en utställning? Då blir det ju en enklav, annars kan inte folk uppfatta den som en helhet. Då blir presentationen nu, i utställningsögonblicket, viktigare än att det fungerar på lång sikt.

2. Jag tror att det grundläggande kravet för performativ stadsmässighet är så lite hinder som möjligt för kommunikation mellan allt.

Sen kan man tänka sig olika knep för att förverkliga detta. Lite grann som i de gamla byggnormerna: hur kraven tillgodoses har normförfattarna inte med att göra, huvudsaken är att de gör det. Dina förslag är bra. Men jag utesluter inte att man rent teoretiskt skulle kunna konstruera andra som uppfyller grundkriteriet.

Exempelvis borde "byggnader i tomtgräns" inte behöva vara något oeftergivligt krav. Men det är ett praktiskt sätt att uppnå "relativt högt exploateringstal" utan att offra andra kvaliteter. Medan "relativt högt exploateringstal" inte heller skulle behöva vara särskilt viktigt, förutsatt att stan är så liten att man ändå når allt, enkelt.

Det behövs uppenbarligen tumregler, och dina förslag är inte dåliga som sådana. Rimligen borde folk ha skrivit om detta tidigare. Jan Gehl har gjort det, och förstås Jane Jacobs. Fler?
 0
Oskar Karlsson (4 September 2012 16:37):
Jan Wiklund,
Jag har inte själv läst böckerna men fått dessa rekommenderade. Listan består av böcker inom stadsplanering, inte enbart tumregler.
Jag vet inte om du ville ha en lista på böcker som kunde vara matnyttiga generellt eller om du sökte något specifikt.
En bra lista är det dock.

The Death and Life of Great American Cities by Jane Jacobs
Making the Invisible Visible by Leonie Sandercock's
Image of The City by Kevin Lynch
The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities by Homer Hoyt
Urbanism in The Age of Climate Change by Peter Calthorpe
The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America's Man-Made Landscape by James Kunstler
Bourgeois Utopias: The Rise And Fall Of Suburbia by Robert Fishman
Sprawl: A Compact History by Robert Brugemann
Rise of The Creative Class by Richard Florida
Cities of Tomorrow by Peter Hall
The City Reader by Richard T. LeGates and Frederic Stout
City: Rediscovering the Center William H. Whyte
Great Streets by Allan B. Jacobs
Life Between Buildings: Using Public Space by Jan Gehl
Social Justice and the City (Geographies of Justice and Social Transformation) by David Harvey
Welcome to the Urban Revolution by Jeb Brugmann

Listan är hämtad härifrån, med länkar till böckerna om ni inte hittar dom själva.
http:​/​/​www.​reddit.​com/​r/​urbanplanning/​comments/​xe35e/​u.​.​
 0
Jan Wiklund (5 September 2012 11:35):
Oskar: Jag söker tumregler.

Jacobs finns en kortversion av här på Yimby, se http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​3/​vilken-​sorts-​problem-​en-​s_​.​.​ och listan längst ner på artikeln. En nyare bok av Jan Gehl finns anmäld på http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​0​6/​promenadstader-​i-​praktike_​.​.​

Det kunde vara kul att se anmälningar av en del andra böcker på listan. LeGates&Stout verkar av titeln att döma vara matnyttig till exempel.
 0
Robin Andersson (5 September 2012 19:12):
Jan Wiklund:

1. Jag anser att man visst kan ha en stadsbyggnadsmässa utan att området blir en enklav. Där verkar våra åsikter gå isär.

2. Jag inser att min lista inte innehåller grundläggande faktorer för stadsmässighet. Jag anser också att det viktigaste är vad den fysiska strukturen åstadkommer, inte hur den åstadkommer det. Jag syftar dock till att ge förslag, en lathund, för byggherrar och planarkitekter, så att de får vägledning. För den kompetensen verkar saknas på många stadsbyggnadskontor i Sverige...
 0
Alf . (6 September 2012 14:15):
Hässelby är mer Stockholms Nordvästra avkrok. Hur som helst så ligger Sundbybergs centrum inom "några långa stenkast" ifrån Annedal och jag håller med om att det kanske borde ha gått att göra Annedal till en fortsättning av det centrumet.

Annars är det bra att det byggdes en massa lägenheter.
 0
Jan Wiklund (6 September 2012 15:26):
Robin:
1. Visst kan man, fast man gör det svårt för sig. Det är så mycket lättare att undvika enklavisering om man inte bygger allt samtidigt på samma ställe.
2. Lathund är vad jag också efterlyser. Vi har samma intresse här.
 0
Michael Diamant (16 September 2012 16:55):
Var faktiskt där i sammband med invigningen och skällde ut en av Stockholms stads informatörer. Det är så medvetet skapat som enklav att ingen kan ha försökt något annat. Hur annars förklaras de "barriärer" somo inte byggts bort? Sedan är exploateringen låg och kvartersstrutkturen sporadisk. Men kanske är det helt förståeligt eftersom övre medelklass-köparna knappast vill att deras bostadsområde ska intergreras med Rissne eller andra problematiska områden runt omkring. Lika lite som Nya Ursvik kommer vara integrerat med Rinkeby.
 0
Jon Cederberg (16 Oktober 2012 13:17):
När man ser på stadsplanen för Annedal är ambitionerna att närma sig en kvartersstukur i alla fall tydliga. Kolonilotterna (26) skulle ju lätt kunna köpas upp och bebyggas med slutna innerstadskvarter när det planerade kvarteren är färdigbyggda.

http:​/​/​www.​yimby.​se/​member/​AlbumImage.​aspx?​image=​790​d5.​.​
+1
Robin Andersson (6 December 2012 13:48):
Jon Cederberg:

Lite sent svar kanske, men nej - det spelar ingen roll om man bygger byggnaderna i en "kvartersstruktur" om inte gatustrukturen och trafikstrukturen går ifrån modernismen.

Två talande exempel på det är Skarpnäck och Enskede-dalen vars struktur, trots kvartersambitioner i bebyggelsen, inte skapar något stadsliv alls. Trafikstrukturen är helt separerad och bebyggelsen är introvert, dvs. vänd in mot gården istället för ut mot gatorna.

Jag kan rada upp många fler exempel på detta, både från 80-, 90-, 2000-, och nu 2010-talet. En kvartersbebyggelse - enbart - gör inget stadsliv.
+2
Jan Wiklund (7 December 2012 10:17):
Även Rinkeby skapades med den uttyckliga strävan att bygga stad, inte förort... Men stad eller förort är inte en formfråga, det är en fråga om innehåll. Det är Jacobs variabler blandning, täthet och frånvaro av barriärer som skapar stad. Inte kvarterens form.

Sen är det klart att det är bra att lägga husen så nära gångstråken som möjligt, och onödigt med en massa utrymmeskrävande glapp mellan husen. Men det är sekundärt. Om Jacobs-variablerna inte är uppfyllda blir det ingen stad även med rätt form på kvarteren.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter