Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY i DN Stockholm idag

 I dag skriver Dagens Nyheters stockholmsdel om Lindhagenplanen 2.0.
Kom förbi klockan 17.00 idag då vi presenterar Lindhagen 2.0 i ABF-huset på Sveavägen 41.

Efter presentationen delar en panel med:

Maria Östberg Svanelind, Vice ordf exploateringsnämnden, (s) Stockholm
Christer Jansson VD, Fastighetsägarna i Stockholm           
Anna Wersäll, tf chef analys och policy, Stockholms Handelskammare
Mårten Wallberg, Ordförande, Naturskyddsföreningen Stockholms län   
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör Stockholm
Carl-Henrik Appel, Regionchef, Riksbyggen
Per Hagwall, Ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, (m)  Stockholm

Moderator: Jerker Söderlind
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Harald Frostvide (11 September 2012 21:59):
Riktigt bra exponering. Kul att läsa i morse. Bra jobbat!
 0
Susanne (14 September 2012 09:15):
Hej YesInMyBackYard!
Läste just denna artikel och tycker den var jättebra iallafall större delen av den. Jag tror att det är bra att bygga förbifarten nu när politiker och annat har fått tummen ur och beslutat något vettigt. (De sitter bara och väntar på att kunna lägga in något motförslag så blir det pajkastning mellan rött och blått några år till ... eller så gör det ett utspel om tunnelbana till Nacka så att processen i andra projekt stannar upp några månader, det är ju safe då bara utredningen tar minst 5 år).
ursäkta utlägget..
Att gräva ner en motorväg tror jag är lite overkill iallafall om man vill proove a point, men att däcka över skulle nog vara något.. tänk er att ta en km (eller 500m) av sträckan på bilden: Telefonplan-Västberga lägg 70m skog/park i var ände som ljudbarriär och grönområde sen flerbostadshus längs sidorna och fotbollsplan/skola/villaområde i mitten. Att överdäcka ett område motorvägsbredd (+bullervall) x 1000m måste ju ge ganska mycket goodwill till omgivningen framföralllt vad gäller ljud och vi skapar landbarriärer över obrukbar mark (motorväg).
+1
Niklas Öhrström (14 September 2012 13:02):
Hej Susanne,
Frågan om förbifarten: Om det finns ett billigare alternativ som ger mindre sårbarhet, och även tillåter andra trafikslag än privatbilism + lastbilstrafik, och som dessutom inte i samma utsträckning leder till en utglesad struktur (inkl. externa köphandelscentra) som i sig ger mer bilberoende. Borde något sådant inte kunna stödjas av dem som idag stödjer förbifarten? Förbifarten är ju inget självändamål utan något som ska lösa problem. Ett billigare förslag som löser problemen mer effektivt borde inte bli till höger-vänster-pajkastning om man inte faller tillbaka på ren prestige och resonemang att "förbifarten planerades redan på 60-talet och därför är det dags nu".

Frågan om nedgrävning. Det kostar förstås att gräva ner runt 35km snabbfiler. Men det genererar direkta vinster i form av intäkter då runt 15 km2 yta (mer än 10 gånger Bromma flygplats yta) frigörs med plats för stad. Den marken ger ingenting idag.

En annan vinst är förstås att barriärer minskar vilket kopplar samman befintliga förorter och gör de mer attraktiva. Att filerna är nedsänka och att gatan flankeras av kvarter gör att bullret minskar i omgivande områden

Att helt överdäcka denna mittremsa är förstås också en möjlighet. Allt behöver inte göras på en gång.
 0
Susanne (17 September 2012 08:38):
Hej Niklas!
Ang förbifarten så tror jag det finns fler fördelar än nackdelar, bil/lastbilstrafik kommer ändå öka så länge man inte ökar kapaciteten och smidighet på järnvägen (med kombiterminaler osv), så man kör långa sträckor m järnväg och korta med lastbil. Och "amerikanska" köpcentra kommer ändå byggas sålänge folk handlar där)

Poängen med min kommentar ovan var att däcka över ett motorvägsområde (som på E18 Hjulsta) skulle möjliggöra närmare stan och och i de tomma stråk som yimby presenterade och man behöver inte ta hänsyn till allt som ligger UNDER motorvägen (dessutom behöver man inte stänga av motorvägen lika mkt). Det är klart att det bygger lite på höjden men inte så mkt mer än naturlig terräng. Man kan ju tom ha rening av avgaser i tunnelutsug.
Nersänkt motorväg finns vid Hammarby Sjöstad och där ligger bullernivåerna vid bostadshus över gränsvärdena.
+1
Niklas Öhrström (17 September 2012 11:27):
Susanne,
Sett ur bil- och lastbilstrafikantens synvinkel så innebär förbifarten ett par fördelar. Den minskar sårbarheten något. Den ökar kapaciteten (som kan utnyttjas de första åren innan villasprawlen "kommer ikapp" och gör den tilltäppt). Vad vi föreslår är något som inte på samma sätt leder till sprawl, men som ger ungefär samma kapacitet som förbifarten för bilar, mindre sårbarhet. En skillnad är att trafiken går lite långsammare. Men vad gör det när förbifarten ändå kommer vara igentäppt av köer. Och om det inte är köer förlorar man inte många minuter, delvis eftersom våra föreslagna stråk hamnar närmare målpunkterna.

Externa köpcentra är delvis en följd av att det saknas urbanitet i ytterstaden. Eftersom bilinnehavet är stort i ytterstaden når man många människor lätt genom att förlägga köpcentra vid motorvägar och många handlar där eftersom alternativ saknas. I ett ytterstadscentrum når man med kollektivtrafik i bästa fall bara de som bor i närheten. I en tät urban struktur med flera noder (dvs noder för kollektivtrafik) är det lättare. Det är bara att jämföra med handeln i stan.

Vad gäller överdäckning så kan man givetvis överdäcka med vår plan. Om det visar sig störtomöjligt att bygga bostadshusintill kan det närmaste bestå av kontor. Ett alternativ är att man successivt däckar över diket och vid dessa partier klarar man i så fall av bullerkrav.

Jag hänger inte riktigt med i ditt resonemang om att man skulle slippa "stänga av motorvägen lika mkt". Du får gärna förtydliga.
 0
Susanne (19 September 2012 12:46):
Hej
Jag menar att för att gräva ner motorväg måste man stänga av den och leda om befintlig trafik under en tid och att bygga etappvis (dyrt med en fil i taget). Att däcka över innebär färre avstängningar och sannolikt kortare störning.

Vad gäller förbifarten så skiter jag i var den ligger (men beslutsprocessen tar så ofantligt lång tid) bara trafiken kommer bort från stan. Gör Essingeleden till lokalgata med rejält cykelfält och kanske liten radhuslänga. :)
 0
Niklas Öhrström (19 September 2012 12:52):
Susanne. Visst går det. Temporär breddning runt partiet som ska grävas ner. Så trafiken leds runt om bygget/gropen. Plats för detta runt om den befintliga motorvägen finns det gott. I en del fall kan man utnyttja befintlig nivåskillnad.

Att denna mark runt om motorvägen därmed hårdgörs är inga problem eftersom den ändå ska bebyggas med kvarter.

Trafiken får kanske finna sig i lite smalare körfält och sänkt hastighet förbi de etapper där detta genomförs. Men detta gäller ju för vanliga vägarbeten så det borde inte vara något problem.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter