Utskrift från www.yimby.se
....

Flash: Mark- och miljödomstolen förbjuder städer

 


Idag meddelade Mark- och miljödomstolen att man förbjuder städer.

Det går nämligen knappast att tolka utslaget på annat sätt.

Samtliga klagomål från boende i närheten av Slussen, miljöorganisationer och andra grupper avslogs men domstolen anser att ägarna till det så kallade Glashuset med utsikt över Strömmen lider ekonomisk skada och att byggnadens värde försämras om det byggs hus framför glasfasaden.

Enligt Mark- och miljödomstolen får man alltså inte bygga hus framför andra hus. Det som vi andra brukar kalla städer.

Media fortsätter samtidigt på sin oseriösa hantering av frågan med överdrifter och vinklade formuleringar i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter lyfter fram Benny Andersson som en slags auktoritet i ämnet trots att hans argumentation är fullständigt söndersmulad sedan länge.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Ikado (12 December 2012 13:27):
Slussenprojektet - utmärkt symbol av den svenska planeringen
+5
Maria (12 December 2012 13:59):
Varför varför varför denna ABBA-snubbe? Jag skäms varje gång jag ser honom. Och folk håller ju inte med när man diskuterar det bara lite mer på djupet. De bara TROR att de håller med för, well, han är en ABBAfarbror med mysskägg typ.

Jag är på riktigt ledsen idag. Längtar SÅ efter första spadtaget.
 0
Hans H (12 December 2012 14:07):
De har en poäng i att ett hus med en fasad som Glashuset blir svåranvänt med andra hus i närheten, eftersom man får full insyn från alla håll vilket antagligen inte är så trevligt. Men det skulle de tänkt på innan de byggde fastigheten mitt i en stad.

Praxis i liknande fastigheter är annars att sätta för massa gardiner, för att slippa irriterande solljus och total insyn. Naturligtvis inte så vackert, men för att det ska bli ok arbetsmiljö så måste man ha möjlighet att skärma av lite ibland. En annan lösning skulle kunna vara att sätta upp frostad film för rutorna.
+3
Alexander Åkerman (12 December 2012 14:25):
Argumentationen att detaljplanen skulle påverka värdet av en befintlig fastighet negativt kan ju tyckas skäligt. Men den logiska falluckan ligger i att ALL planering påverkar fastighetsvärdena. Om inte staden tillåts smälla upp hus på sin mark för att det påverkar värdet på ett annat hus negativt, så påverkas ju värdet på stadens mark...

En utsikt, för det är detta det handlar om, kan inte ägas. Om det nu vore så att den berörda fastigheten iom planen blev obrukbar vore en helt annan femma, men nu är det inte så...
 0
Jan Wiklund (12 December 2012 14:33):
Beslutet går helt i linje med en internationell tendens. Det började med det sk MAI-avtalet - Multilateral Agreement on Investments - som var på god väg att myglas igenom på OECDs tillskyndan på 90-talet. Enligt detta skulle en stat som fattade ett beslut som påverkade en investering negativt tvingas betala skadestånd för detta. Det hela avstyrdes dock sedan Frankrike hade meddelat att man inte var intresserad.

Emellertid har dom inte gett upp, utan det återkommer ständigt i WTO-förhandlingarna.

Att det sen gör ett skämt av begreppet "riskkapital" är det väl ingen som tänker på. Om stater per definition måste garantera vinst under alla förhållanden bortfaller ju alla argument för vinst över huvud taget. Den ska ju vara till för att kompensera för risker.
 0
Rja (12 December 2012 14:39):
Förhoppninsgvis innebär detta att det blir ytterligare tryck för att minska möjligheten till överklaganden i framtiden.

Trots att vi som vill bygga stad är i stor majoritet motarbetas vi av politiker och byråkrater. Finns det något vi kan göra? Det är så trist att vi är osynliga trots vårt flertal... Kan vi demonstrera? Ställa oss utanför Skönhetsråder eller domstolarna med plakat och megafoner? Hungerstrejka? Vi måste börja ta plats och synas. Tyst gnällande leder ingen vart.
 0
Kami Petersen (12 December 2012 14:45):
Å andra sidan håller Mark- och miljööverdomstolen sällan med Mark- och miljödomstolen om det inte redan finns praxis.
+1
Benny H (12 December 2012 14:54):
Ja vi har ett liknade fall i Växjö med gamla vattentornet där kringboende anser att parken runt tornet är deras privata parkeringsplats och hundrastgård. Där ska också den här Mark och miljödomstolen avgöra frågan om det får byggas. Att demokratiskt fattade beslut som bygget av nya slussen eller i Växjös fall nytt höghus i stället vattentornet bara kan sopas bort av i många fall jäviga domstols-byråkrater verkar inte bekymra regering och riksdag det minsta. Och sedan debatterar tomtarna i riksdagen varför det byggs så lite?
 0
Zep (12 December 2012 14:58):
Vad i hela friden. Insynsproblem i kontorshus.!? Då får dom väl bygga ett glashus framför också, med kontor. Det är ju Just den där delen av slussenplanen somär riktigt bra tycker jag. Kan inte staden bara erbjuda den där glashusägaren tomten framför till ett rabatterat pris? Det ger stora stadsbildsmässiga vinster att bygga hus på den överdäckningen.
 0
Karl (12 December 2012 15:00):
Inget ont som inte har något gott med sig. Det här kanske leder till att man tar fram ett bättre förslag än föreliggande trista kompromisslösning.
+1
Anders Gardebring (12 December 2012 15:08):
Karl:
Det är inte troligt, snarare blir effekten att man plockar bort husen framför och så blev förslaget bara sämre...
 0
Erik Jungnelius (12 December 2012 15:31):
Snart tänder jag eld på mig själv på södermalmstorg, det tog ju spinn på annat håll söder ut
 0
Göran Johnson (12 December 2012 17:26):
Har någon granskat det nya förslaget för Slussen, Plan B?
 0
Karl (12 December 2012 21:41):
Anders: Nä, chansen är förstås minimal. Men politikerna har ju trots allt tagit ställning för den täta promenadstaden. Slussen är väl en utmärkt plats för dem att bevisa att det inte bara är snack.

;-)
 0
Anders Ryding (13 December 2012 08:02):
Frågan är väl om inte detta är en politisk dom tillsammans med upphävandet av detaljplanen för plankan. Eller också är det sådana vansinniga lagar vi har. Båda delarna är ju illa. Med det sagt så kan jag inte säga att jag gråter blod precis. Just att bygga för glashuset och husen vid katarinahissen tyckar jag är ett misstag. De är märkesbyggnader och, enligt mitt tycke,exempel på bra modern arkitektur och att dessutom bygga en park här är bara så man suckar. En dålig kompromiss har det slutliga förslaget bidraget blivit. Så jag känner mig ganska likgiltig över vad som sker. Det blir dåligt hur det än blir. Och jag är en stor rivningsförespråkare så det är inte bevarandenostalgi.
 0
Christian (13 December 2012 14:56):
Var inte poängen just här att huset som står där fick sin speciella utformning (en helvetes massa glas) just för att det står där det står? Eller: Hade det varit ett "vanligt" hus hade det varit lättare att bygga för utsikten?

Jag har inte läst domen, så jag är osäker, men jag fick för mig att det förekom ett sådant resonemang?
 0
Fredrik (13 December 2012 19:47):
Jag har nu läst domen. Följande kan konstateras av domskälen. Den lagstiftning som har tillämpats är den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL). Detsamma gäller i "fallet plankan" Jag känner inte till om den nuvarande nya PBL (SFS 2010:900) innebär några förändringar i lagstiftningen.

Det kan också konstateras att det refereras till ett äldre rättsfall från Regeringsrätten (nuvarande Högsta Förvaltningsdomstolen, d v s högsta instansen enligt den tidigare ordningen där Förvaltningsrätt prövade detaljplaner). Rättsfallet gäller Trygg-Hansahuset varvid det framkommer en grundsats om att fastighetsägare normalt har att räkna med att andra hus kan byggas nära fastigheten (ingen exakt formulering). Rättsfallet är nog sannolikt det tyngsta, och väger mycket högre än tingsrättspraxis. Min bedömning är därmed att domen inte innebär någon större praxisändring, en annan sak är givitvis att ett fastställande i Svea hovrätt får en helt annan verkan för framtiden.

Det som gör att tingsrätten avviker från den tidigare RÅ-praxisen är att just denna fastighetsägare inte har haft att räkna med att något skulle byggas för fastighetens utsikt i kobmination med den ekonomiska skadan för fastighetsägaren. Här tar tingsrätten in några olika faktorer för att fastighetsägaren inte har att räkna med någon förändring. En av dem, som jag bedömer som tung, är det kulturhistoriska värde.

Min ärliga bedömning är att lagstiftningen på området tycks förhållandevis oprecis samtidigt som tingsrätten inte pekar på någon praxis till stöd för domslutet. Det innebär att det finns goda chanser till att en ändring genomförs. Jag är dock för lite inläst på själva rättsområdet utan grundar bedömningen enbart på domstolens skäl.
 0
Fredrik (13 December 2012 20:00):
Jag vill särskilt framhålla att min erfarenhet av tingsrätter är att olika domare, inom ett visst "godkänt" intervall, dömer till viss del olika. I brottmål finns de de (bl. a Martin Borgeke nu justitieråd) som anser att "normal misshandel" motsvarande 1-2 månaders fängelse normalt kan omvandlas till villkorlig dom och dagsböter (om inte alltför hårt straffad sedan tidigare osv). Majoriteten av domarna anser dock att det normalt krävs minst villkorligt och samhällstjänst (som ses som tyngre påföljd).

Poängen är att ordinarie domare värnar om sin självständighet i dömandet, varför det är närmast uteslutet att en hel tingsrätt skulle bestämma sig för att driva någon viss allmän linje, och att ingen skulle försöka sig på någon slags "politisk dom". Det senare gäller särskilt när alla vet att denna dom kommer att bli överklagad oavsett utgång (ingen tingsrätt vill bli alltför sågad av en hovrätt och ingen hovrätt vill bli alltför sågad av HD).
 0
RJA (13 December 2012 21:08):
Jag är 100% för förtätning och kvartersstad men gillar även en del öppna, "episka" ytor i en stad som t.ex. Place de la Concorde i Paris eller torget framför Hofburg-palatset i Wien. Just Slussen kan bli en sån "episk" öppen plats mitt i staden. Om man tar bort i princip alla byggnader från nuvarande förslag men behåller brolösningarna så kanske det vore positivt...
 0
Oscar A (13 December 2012 21:55):
Det är självklart i lagstiftningen problemet ligger, inte i Mark- och miljödomstolen.
 0
Niklas Öhrström (13 December 2012 23:38):
RJA:
Håller med dig om att öppna platser kan vara trevliga inslag i en storstad. Men det är just byggnader på den sidan som skulle bidra till en väl definierad plats/torg snarare än ett öppet blåshål.
 0
Jan Wiklund (14 December 2012 09:15):
Fredrik: Det är möjligt att domare värnar om sin självständighet, men de är ju inte mer än människor, och de följer också de politiska signalerna med ett finger i luften; däri består ju deras möjlighet att bli befordrade.

Exempelvis har - av en slump? - samtliga domstolar plötsligt börjat besluta att blinda inte längre har rätt till LSS. De finns med som en solklar kategori i lagens förarbeten, men plötsligt gäller inte dessa. Här verkar det som det offentligas sparbehov plötsligt står över lagen. Och domstolarna levererar.

Min far förde en gång ett rättsfall, som lekmannaombud för den by där han var född gentemot staten. Byn förlorade förstås, och LRFs jurist kommenterade att det aldrig är möjligt att vinna över staten i en tingsrätt. Där är domarna alldeles för angelägna att stå väl hos höga vederbörande för att bli befordrade. Det är bara i HD som man kan få rätt, för där kan domarna inte komma längre, och står mer fria från politisk påverkan. Detta alltså enligt LRF.
 0
Oscar A (15 December 2012 00:25):
Jan Wiklund,
LRFs jurist resonemang är helt uppåt väggarna. Vad är det för befordran han talar om, att bli justitieråd? Endast 14 domare åt gången får den äran, varför det knappast är något som den stora majoriteten rådmän har i sikte.

Förresten, någon som vet hur det kommer det sig att Foster slopade alternativet med lutande tak på byggnaderna framför bla glashuset? Dessa såg betydligt trevligare ut.
 0
Krister (15 December 2012 06:37):
En storspelare i fastighetsbranchen kan eventuellt köpa på sig framtida utvecklingsområden med attraktiva lägen och på så vis förhindra konflikter med omgivningen. Investerare med mindre kassakista som köper enstaka tomter vågar inte satsa eftersom man inte vet om och när byggnation kan påbörjas och man vet inte heller vad grannfastigheterna får för utformning. Vem vill bygga 6 våningar om det blir 40-våningar runt omkring?
 0
Jan Wiklund (15 December 2012 14:25):
Oscar: Det är lätt att dra slutsatser utifrån teorier. Jag antar att LRFs jurist resonerade utifrån bitter erfarenhet.
+1
Viktor L (16 December 2012 10:48):
Jag tycker detta är toppen. Måste detaljplanen tas om finns det betydligt större möjligheter att man kan dra blå linjen via Slussen som sedan den nya detaljplanen för slussen får anpassa sig till, alternativt så läggs de två projekten ihop till ett. Dagens detaljplan skapades innan utspelet om förlängning av blå linjen och det är mkt möjligt att den nya bussterminalen fysiskt ligger ivägen för en tunnelbana mot östra Södermalm, förutom att vara potentiellt onödig om en tunnelbana byggs mot Nacka.
+1
Herbert Tingesten (16 December 2012 11:10):
Viktor: Det har du fullständigt rätt i. Det är nog läge för en kraftsamling. SL har också deklarerat sig öppet för diskussion om linjesträckningen under den närmaste månaden.
+1
Anders Gardebring (16 December 2012 13:22):
Viktor:
Fast hela detaljplanen måste inte göras om för att kunna dra tunnelbana via slussen:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​0​7/​forbered-​for-​tunnelbanan-​_​.​.​
+1
K (16 December 2012 15:45):
 0
Linda (18 December 2012 14:42):
Slutsatsen i inlägget av domen - "Enligt Mark- och miljödomstolen får man alltså inte bygga hus framför andra hus. Det som vi andra brukar kalla städer." - är så obegriplig att jag näst intill blev alldeles stum och tappade hakan när jag läste det!

Jag brukar vanligtvis gilla inläggen här, men det här.....nej, det här är okunskap!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter