Utskrift från www.yimby.se
....

Reinfeldt och Nikolaus II

 


Enligt den gängse historieskrivningen, bland annat återgiven i Jolos mästerliga trebandsserie, bröt första världskriget ut för att ingen visste hur man skulle stoppa en påbörjad mobilisering. När väl ryska regeringen hade mobiliserat för att skrämmas var de tvungna att marschera in i Tyskland för att inte apparaten skulle råka i kaos.

Något liknande förefaller råda inom den svenska infrastrukturplaneringen.


Torsdagen den 13 beslöt riksdagen om att ge klartecken för den näst största tunneln i världshistorien, räknat i kubikmeter. Bara Kanaltunneln är större.

Pengarna som denna helt onödiga tunnel skulle kosta skulle räcka till att rusta upp 500 mil järnvägar. Eller de skulle räcka till att fördubbla Stockholms T-banenät. Budgeten för tunneln bygger på att bensinpriserna blir oförändrade till 2050, och att biltrafiken ökar med 70 procent. Båda är förstås helt orealistiska. Inte minst för att biltrafiken minskar i i-länderna, till följd av ändrade, kulturellt betingade prioriteringar bland de unga.

Du kan läsa mer om varför det hela är ohållbart i den här artikeln här på yimby.se


Man kan fråga sig varför ett projekt av den här storleksordningen dras igång över huvud taget. Och man kan särskilt fråga sig varför det dras igång med så skakig grund. Första världskriget kan i alla fall förklaras med konkurrens om råvaror mellan stormakterna och det massiva misstroende som följde därav. Här kan man inte ens hitta den sortens logik. Få skulle tjäna på eländet – de påtänkta byggbolagen skulle säkert inte ha något emot motsvarande beställningar på järnväg och t-bana. De enda direkta intressenterna skulle vara de markägare i yttre förorterna som skulle kunna sälja till exploatörer av lågintensiv bebyggelse. Men varför skulle de kunna få riksdagen att dansa efter sin pipa?

Det är lättare att föreställa sig ett trafikverk som fungerar som ryska generalstaben. Och en svensk regering som fungerar som Nikolaus den andres. Trafikingenjörerna följer sina instruktioner och normer utan intresse för om de är rimliga eller ej. Det är i dessa instruktioner och normer – typ SCAFT – som deras yrkesheder ligger, plus i möjligheten att expandera verksamheten. Och regeringen nöjer sig med att stadfästa det trafikbyråkratin har kommit fram till.

Som Gunnar Falkemark har konstaterat
har trafikplaneringen under hela efterkrigstiden tjänat till att bygga under bilindustrins makt, genom att skapa ett radikalt monopol på tillgänglighet. Den ordningen ligger kvar av ren tröghet även sedan bilindustrin avyttrats till Kina.

Den yttersta orsaken till den politiska bristen på ansvarstagande är dock bristen på seriös opposition, med bas i samhällsintressen. Sen generationer tillbaka förutsätter vi att myndigheterna styr till det bästa, och ägnar oss själva åt privatlivet.

Men den hållningen börjar bli samhällsfarlig.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Eriksson (21 December 2012 05:45):
Usch, vet inte om jag borde skriva det här för jag vill inte falla in i gnällkören men slutsatsen av den här artikeln -som f ö stämmer in på många andra korkade beslut- är en otrolig uppgivenhet kring hurvida människan "lever som hon lär". Det gör hon förstås inte utan här känns det mer som om Förbifartsförespråkarna odlar sin egen undergångsromantik samtidigt som de är för korkade för att fatta det.

Som yngre var jag väldigt aktiv, trodde att det gick att påverka, tex genom politiken (Sp), genom upplysning och senare via nätet. Idag är jag mycket luttrad samtidigt som jag inte vill sänka Yimbys ambitioner som är det bästa som hänt Sthlm på det här området på mycket länge!

Men jag har väldigt svårt att se hur man ska bygga ett bättre samhälle med den kontraproduktiva stadsplanering Sthlm bedriver. Jag är så trött och ibland arg på alla dessa dumheter. Följande är sånt som får en att emellanåt känna allt för stor uppgivenhet:

Velandet kring Slussen, snart 19 år sedan T-banan förlängdes, 450 meter ny innerstadsspårväg på 19 år, inga öppna spärrlinjer i T-banan/pendeltåg, förbud mot att använda alla dörrar på stombusslinjerna, bristen på förtroende för stombuss och ingen som helst utbyggnad av reserverade mittkörfält eller andra fysiska förbättringar, ingen spårväg på Sveriges mest belastade busslinje 4, ingen förståelse för vad ett sammanhängande utbyggt spårnät kan ge tillbaka till staden i form av färre bilar och bättre miljö, listan kan tyvärr göras längre....

Inom stadsplanering/arkitektur är ju var o vart annan artikel här exempel på rena vansinnet: sprawl och mer sprawl, fortsatt masspriduktion av affärslösa nyfunkislameller, fortsatt döda nya bostadsområden, nej till allt, nej till nya Plankan, nej till ordentliga förtätningar, otrolig framtidsskepsis så fort Metropolens reella verklighet ska praktiseras i Sthlm, folk som inte kan bestämma sig om de vill bo i stan eller på landet men som applicerar sin bonderomantik hemifrån på stadens stadsplanering, och den här listan kan tyvärr också göras längre....

Kort sagt väldigt mycket tveksamhet, taskigt självförtroende och ren rädsla. Arkitektonisk harighet och inkonsekvens mellan behov och praktik. Sammantaget upplever jag projekt Förbifarten som ett monument över det förlorade Sveriges storhetstid och den totala avsaknaden av accepterandet av förutsättningarna idag!

Heja alla sammansvurna från TKs och Vägverkets projektörer via trögtänkande själviska bilister till den politiska koalitionen som drivit igenom detta: Ni håller på allvar driva Sthlm i fördärvet med era skygglappar och i brist på lyhördhet, vanligt sunt förnuft och er generation om någon borde veta att det inte håller att i efterhand komma dragandes med "vi lydde bara order och hade ingen möjlighet att påverka"!!!
+3
sofia (21 December 2012 10:25):
Jag håller faktiskt lite med dig johan
Fast jag hoppas att vi står inför en vändpunkt nu och att ett avbrutet förbifartsprojekt blir symbolen för ett bättre planerande
+1
Martin Kolk (21 December 2012 12:32):
Det står mycket vist i artikeln. Det finns ett systemfel i svensk trafikplanering.

Jag tror dock många på Yimby skulle vinna på att vara betydligt mer försliktig i sina räkneexempel. 30 miljarder skulle inte räcka till att "fördubbla Stockholms T-bane nät". Det skulle inte ens räcka med öka det med 50%, kanske snarare 25% om man skulle ge sig på tekniskt komplicerade lösningar.
+1
Jan Wiklund (21 December 2012 12:36):
"På 90-talet fanns en ohelig allians av socialdemokratiska och moderata motorvägskramare, men de har tack och lov gått i pension nu".

Orden var Stockholms planchef Mats Pemers (som också tyvärr har gått i pension) på ett möte där vi presenterade Lindhagenplanen. Han drog slutsatsen att det politiska läget var öppnare än på mycket länge, och att det fanns ett stort stöd för tankar som Yimbys. Men givetvis är det inte avgjort med detta, det behövs kamp och åter kamp för att besegra trögheten och de trötta rutinerna.

Bland försvararna av de trötta rutinerna står trafikplanerarna ut som särskilt tröga. Inte av personliga skäl kanske utan för att deras rutiner är unikt fastgrodda och (pseudo)vetenskapligt motiverade. Men ska man tro Pemer har vi ett starkt stöd bland andra professioner.

Så vi ska se framtiden an med tillförsikt!
 0
Anders Gardebring (21 December 2012 12:39):
Jan Wiklund:
Jag tror att det finns de inom professionen som också är kritiska, men det är nog inte alltid så lätt att göra sin röst hörd i tungrodda och tröga organisationer.
 0
Martin Kolk (21 December 2012 12:42):
Ett viktigt problem är väll att tjänstemännen faktiskt är tillsatta av politiker, och att det är (och bör vara) deras synpunkter som är viktigast i slutändan. Just när det gäller förbifarten tror jag det huvudsakliga probelemet är styrning från toppen.

Man undrar ju dock varför vi har tjänstemän som utreder saker, när deras slutsat är att vi ska välja alternativ A, eftersom alternativen är politiskt ogenomförbara... Det är väll här vi har ett systemfel.
 0
Jan Wiklund (21 December 2012 12:45):
Martin: Priset beror kanske på hur kompetent det sköts. Vi har ju gubevars ingen som helst vana att bygga kollektivtrafik i Stockholm och då blir det dyrt.

Vi har räknat med Helsingforspriser för t-bana. Men det behövs givetvis inte t-banekapacitet överallt, vad som behövs är t-banestandard. På lite mindre tunga stråk kan det åstadkommas till spårvägspriser + 50 %. Med en lämplig blandning skulle det följaktligen gå att bygga 100 km spår för 30 miljarder.

Sen blir det antagligen dyrare än så i praktiken. Men det blir ju Förbifarten också.
 0
Jan Wiklund (21 December 2012 12:53):
Martin, ang systemfel: Du har alldeles rätt. Jag medverkade själv i utkanten av en SOU om minskad miljöpåverkan på 90-talet. Utredningens politiskt beslutade förutsättning var att man skulle "hjälpa konsumenterna att fatta mindre miljöpåfrestande beslut", och min andel var att leta efter tidigare skrivet om trafiklösningar som uppfyllde dessa krav. Jag listade upp mängder av bra förslag från hela världen, men de försvann alla i slutversionen. När jag frågade varför var svaret att de inte var politiskt genomförbara.

Och då kan man fråga sig vad man har utredningar och tjänstemän till. Att ge politikerna de svar de redan kunde ge själva, utan utredning?

Beträffande Förbifarten är ju förslaget urgammalt. Det kom först upp på 60-talet, och av ren tröghet har det väl legat kvar som 0-alternativet. Men det minsta man borde kunna kräva av Vägverket alias Trafikverket är ju att eftersom kunskapen växer föra in nya förslag som uppfyller målen bättre.
+2
björn (23 December 2012 11:20):
Det finns säker en och annan politiker som tänker kring förbifarten som Kjell-Olof Faldt gjorde kring löntagarfonder:
"Löntagarfonder är ett jävla skit, men nu har vi baxat dem ända hit..."
Jag har tyvärr ingen direkt inblick i de politiska processerna men jag har några funderingar. Tyvärr är det nog så i de flesta fall där det gått politik i projekt att tjänstemännens roll är att ta fram underlag som stödjer politiken riktning. Vi är i Sverige så detta görs med viss finess, men ett bra sätt är att inte utreda alternativa lösningar tillräckligt bra.

Jag tror också man ska fundera på processerna inneboende dynamik och tidsåtgång i jämförelse med de enskilda personerna som medverkar i projekten. Den enormt långssamma processen som finns idag gör att enskilda intiativ till nytänkande innebär att projekten skjuts 5-10 tillbaka i tiden. Och jag förstår den politiker som inte vill stoppa ett projekt utan att ha ett alternativ som inte innebär 10 års försening på något stort problem (tex kösituationen nord-sydlig riktning i Stockholm).

Häri ligger nog också problematiken med trafikplanerare kontra andra mer nytänkande yrkesgrupper. Processerna inom planering har gjorts så långsamma att det endast tillåter lösningar som bygger på konsensus och tidigare riktningar. Det som skulle behövas är en verktygslåda som gör det möjligt att premiera nya idéer inom en tidsram som politiker och enskilda kan hantera.

Kommentar från tidigare inlägg: Jag har inte full koll på trafikmodellerna men de kan ta hänsyn till faktorer som kollektivtrafik och nya bostadsprojekt, dock tror jag att drastiska ändringar i bensinpris eller konjuktur inte är något som tas hänsyn till i modellerna. Sen är trafikmodeller oerhört komplexa, att analysera en korsning är inte så svårt men ett projekt som förbifarten berör hela Stockholms trafik och är tveksam om verktygen är tillräckligt kraftfulla för att analysera tillräckligt bra (dessutom finns princip bara ett företag som sitter på underlagsdata).
+1
Jens (23 December 2012 17:28):
Björn, om jag hade förstått mig på tummen upp-funktionen hade du fått en stor tummen upp från mig för ditt träffsäkra inlägg!
+1
Anders Gardebring (24 December 2012 00:47):
Jens:
Man måste ha ett konto på yimby.se och vara inloggad för att kunna sätta tummen upp på kommentarer.
 0
Fredrik Wennström (29 December 2012 14:11):
Jag undrar vad Yimby föreslår, istället för att bygga förbifarten? Ingen ny vägförbindelse har ju tillkommit över saltsjö-mälarsnittet sedan 1966, är det inte dags nu? Eller anser Yimby att kapaciteten är tillräcklig?
+4
Herbert Tingesten (29 December 2012 15:05):
Fredrik: Vi föreslår 3-4 nya sådana förbindelser, men inte i motorvägsformat och inte som tunnlar. Läs mer här:

http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​9/​lindhagenplanen-​2.​0​_​1310​.​h.​.​
+1
Jan Wiklund (30 December 2012 13:33):
Ja, egentligen ännu fler om man räknar in t-baneförbindelserna...
 0
Daniel (2 Januari 2013 14:42):
Såsom mycket annat så är Förbifarten ett populistiskt projekt. Titta vad Dom Stora Visa Ledarna skänker folket.
Det är dit trängelskatten är inmutad dom närmsta decennierna. Först 2050 så kommer trängselskattens pengar att kunna gå till något annat.
+1
Jan Wiklund (2 Januari 2013 16:17):
Populistiskt?

I valet mellan motorvägar och t-banor väljer en överväldigande majoritet av stockholmarna t-bana. I opinionsundersökning efter opinionsundersökning - och majoriteten ökar för varje gallup. Så om politikerna fikade efter röster så skulle dom lägga pengarna på t-bana.

Det är uppenbart andra faktorer som bestämmer.
+1
Daniel (2 Januari 2013 16:58):
@Jan. Frågan är vad som innefattar i begreppet "stockholmare" och hur frågeställningen ser ut. Nu har jag inte sett många undersökningar direkt, men har det ställts några där man sätter dessa två föremål mot varandra och om folk vill avstå satsningar på motorväg för att bygga mer motorväg? En fråga till länsinvånarna av typen: Vill du slopa Förbifart Stockholm för att hellre satsa pengarna på mer tunnelbana?
Vi får inte heller glömma av vilken åsikt man ska ha för att favoriseras i tidningarna.
I Demoskops undersökning 19-23 mars 2012 med frågan: "I Stockholmsregionen diskuteras en ny sexfilig motorväg, Förbifart Stockholm, väster om Stockholm och en utbyggnad av nya pendeltågs och tunnelbanelinjer. Vad anser du är viktigast att prioritera?"
så är frågan formulerad som så att man kan vara för Förbifart Stockholm och att den byggs, men den behövs inte med en gång. Jag skulle vilja se skarpare frågeställning som man inte kan tolka hur som helst.
 0
Jan Wiklund (2 Januari 2013 21:13):
I brist på exaktare frågeställningar får vi nöja oss med vad vi har. Och de visar övertag för t-bana. Så en populistisk politiker skulle stödja t-bana först, utan att nödvändigtvis fatta några för framtiden bindande beslut angående förbifarten.

Så har inte politikerna gjort. Alltså antar jag att det ligger annat bakom än en vilja att maximera rösterna.

Det enda seriösa förslag jag har sett är att de är oförmögna att ge sig på byråkratierna. Redan på 70-talet erkände sig dåtidens "starke man" Gunnar Hjerne maktlös gentemot vägbyråkratin. Politikerna i panelen vid presentationen av Lindhagenplanen föreföll också närmast trötta när Förbifarten fördes på tal. Den var inget de önskade men utvecklingen hade gått så långt att den skulle ha varit omöjlig att hejda.

Som Nikolaus inför ryska generalstaben.
+2
Linda (3 Januari 2013 07:43):
Är Yimby-medlem, brukar alltid läsa vad som står här - även om jag sällan kommenterar, och håller med om det mesta. Jag uppskattar det engagemang som finns och den positiva inställningen till stadsutveckling som finns i nätverket, men framförallt att man håller sig till fakta!

Med den här artikeln faller man i mina ögon i samma gnällfålla som alla andra nejsägare. Svepande omdömen om politiker (rubriken!), grova överdrifter och subjektiva bedömningar. Enligt min mening platsar inte den här artikeln och efterföljande diskussion på nätverket, utan borde snarare framföras av personen själv. Den är ett trist inslag i en i övrigt mycket välskött hemsida och ett välskött nätverk. Jag tycker att den ska plockas bort för att den inte håller yimby-standard.
+1
Undrande U (3 Januari 2013 23:13):
Det ska tydligen ske till varje pris.

Ett avlångt och mörkt altare till bilismens (?) ära. Men ingen tjänade pengar på det här så skulle det nog inget bli...?
 0
Undrande U (3 Januari 2013 23:14):
Ett ord saknades
(...OM ingen tjänade pengar...)
+1
Attila (4 Januari 2013 22:38):
Tunnlar eller ej - Stockholm behöver förbifarter - flera stycken, om inte staden som ständigt växer ska förfalla i trafikmisär. Tåg i alla ära, men det löser inte just denna problematik. Och det var dessutom en dålig jämförelse. Strunta i tunnlarna, bygg väg. Och, ja, bilismen behövs och den har en förtjänst. Bilar behöver inte förknippas med bensin, vi sen en stor förändring vad gäller drivmedel, och även i attityd hoppas jag.
+1
Niklas Öhrström (5 Januari 2013 01:44):
Attila:
Stockholm behöver flera förbifarter men i mindre skala som går direkt (till skillnad från den planerade mastodontförbifarten som innebär en omväg för de allra flesta). Vi har ju föreslagit detta som en del av Lindhagenplanen 2.0 (se länk nedan). Gör vi på det sättet kommer vi dessutom få pengar över till kollektivtrafik som är minst lika viktigt för att binda samma stadens olika delar. MEd förbifarten blir det inga tvärtunnelbanor.

http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​9/​lindhagenplanen-​2.​0​_​1310​.​h.​.​
+2
Andreas Ericson (5 Januari 2013 21:20):
Problemet är väl att det behövs förstärkt vägkapacitet mellan norra och södra sthlm och förbifarten är det enda vägen som kan byggas i någorlunda närtid. Österleden kommer att krossas i opinionen av "miljövänner" och i juridiken av fastighetsägare på Djurgården. Lindhagen 2.0:s broar är fullkomligt orealistiska. En återgång till att utreda Diagonal Ulvsunda igen skulle utnyttjas av de krafter som inte vill ha fler vägar alls och arbetet skulle dra ut ytterligare ett decennium. Så även om förbifarten inte är ett optimalt alternativ så är det enda chansen att få den nödvändiga kapaciteten.
+1
Jan Wiklund (7 Januari 2013 11:14):
Jag skulle vilja säga att det enda som är orealistiskt med våra broförslag är politiken. Dom har grävt ner sig i skyttegravar och kan inte komma upp.

Å andra sidan, politiska orealismer förändras snabbt. Vem hade trott 1985 att järnridån skulle falla om fem år?
 0
Andreas Ericson (7 Januari 2013 13:38):
Jo,men politiska hinder är inte så bara. Chansen till helomvändning finns, men vägen dit är lång och krokig. Därför är nog den enda realistiska chansen att i någorlunda närtid få bättre nord-sydliga förbindelser i Sthlm Förbifarten. Det är inte optimalt, men ändå bättre än att ingenting händer de närmaste trettio åren.
+1
Herbert Tingesten (7 Januari 2013 13:49):
Bättre exempel: Vem hade för ett år sedan trott att Nackabanan skulle börja projekteras i år?
 0
Andreas Ericson (7 Januari 2013 15:10):
En förstudie har inletts. Det har skett tidigare. Det finns inga pengar på länge, länge än. Finns inte en chans att en t-bana till nacka står färdig före 2030. Alltså ungefär det år då den oftast placerats i regionplaner och liknande.
 0
Jan Wiklund (7 Januari 2013 16:35):
OK, det är en sorts "realism". Jag gillar den inte.

Det är ungefär som Löfven: Det är "orealistiskt" att få bort riskkapitalbolagen från åldringsvården så det är lika bra att ha kvar dom. Åtti procent av svenska folket vill viserligen ha bort dem, men några av Löfvens partikamrater i hög ställning har fått in en fot i riskkapitalbolagen och Löfven vill inte stöta sig med dom. Alltså är det "orealistiskt".

Trodde vi på den sortens "realism" skulle vi omedelbart lägga ner Yimby. Det finns politiskt kapital nedplöjt i hela det modernistiska stadsbyggnadsprogrammet. Vi får inte bort det utan kampanjande. Av vilken motståndet mot Förbifarten är ett inslag. För den är också en integrerande del av det modernistiska stadsbyggnadsprogrammet - den del som säger att gles stad och långa avstånd är ok bara man har tillräckligt många bilar och motorvägar.
 0
Andreas Ericson (7 Januari 2013 16:58):
Och jag önskar er av hjärtat lycka till med det! Men är en stoppad förbifart värt priset av tio eller femton år av uteblivna investeringar?
 0
Johnny Wahlström (7 Januari 2013 18:56):
Håller med Linda ovan. Rubriksättningen är bara där i politiskt syfte och hela inlägget liknar bara del 2 (eller del 3, 4, har tappat räkningen) av ett likadant tidigare inlägg. Med skillnaden att vi här helt plötsligt nu också diskuterar politik avseende riskkapitalbolag mm. Försök hålla er till saken och vad är det för vits med att göra artikel på artikel om precis samma sak.
+1
Karl (8 Januari 2013 02:22):
Andreas Ericson: Utan minsta tvekan! Förbifarten är ett slöseri av så gigantiska mått att det kan jämställas med att slänga pengarna i Riddarfjärden. Vi kommer helt enkelt inte att behöva motorvägar i framtiden eftersom bilismen kommer vara betydligt mycket mindre omfattande än den är idag. Det beror på tillgången till naturresurser och är helt enkelt inte förhandlingsbart. Även ett nollalternativ är bättre än att börja gräva på Ekerö.
 0
Jan Wiklund (8 Januari 2013 07:04):
Löfvens förhållande till riskkapitalbolagen var bara ett exempel. Men ett ännu bättre var faktiskt ryska regeringens förhållande till generalstaben 1914 som artikeln började med - det var "realistiskt" att inte avbryta den mobilisering man hade lagt ner så mycket resurser på, eftersom det skulle skapa så mycket problem. Ungefär samma slag av "realism" som förbifarten.
 0
Andreas Ericson (8 Januari 2013 10:38):
Ok! Det är ju iaf konsekvent resonerat. Jag tror dock att vi kommer behöva vägar i framtiden också. Ska vi riva de som finns idag?
 0
Karl (8 Januari 2013 11:47):
Andreas: Vägar kommer vi definitivt att behöva, det är motorvägarna jag tror kommer att vara onödiga i framtiden. Nej, jag tycker inte att vi ska riva det som redan är byggt i dagsläget, men om det visar sig stämma att biltrafiken minskar så kan man ju överväga att konvertera motorvägar i stadsnära lägen till exempelvis avenyer istället.
+1
Johannes Westlund (8 Januari 2013 16:34):
Jag tänkte länka in en artikel från YimbyGBG som berör det här med att boulevardisera och de vinster som finns. Det förhåller sig kort sagt på så sätt att boulevardisering ger mycket positivt tillbaka i form av ekonomisk vitalisering, tillgänglighet, ökade fastighetsvärden i området mm. Samtidigt som kostnaden för underhåll minskar en hel del. Det kan vara värt att fundera över när man diskuterar riva kontra behålla motorvägar. Kanske är det så att staden förlorar på att låta det byggda stå kvar?

http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​12/​12/​den-​urbana-​motorvagens-​li_​.​.​
+1
Jan Wiklund (9 Januari 2013 11:53):
Andreas:

Marken är (som man säger i Zürich) alldeles för värdefull för att slösa bort på biltrafik. Vi använder alldeles för mycket mark på detta idag, och många vägar är klart överdimensionerade (Örbyleden är ett ovanligt tydligt fall).

Däremot behöver vi fler förbindelser, inte bara mellan norr och söder som vi föreslår. Att pracka samman all nordsydlig trafik på en eller två vägar skapar bara långa omvägar och det gynnar ingen. Att länka samman två stadsdelar med krångliga SCAFT-konstruktioner är också bara dyrt och opraktiskt. Bättre då med direkta gator.

Stadsbyggnadspraxis har under lång tid styrts av trafiktekniker som har tyckt att långa avstånd gör inget bara det går fort. Detta är ett dyrt sätt att resonera. Det kostar inte bara infrastruktur, det kostar bränsle, det kostar mark och i slutänden också tid. Yimby föreslår motsatsen: korta avstånd, åstadkommet i första hand genom tät stad.

Lindhagenplanen 2.0 är ett sätt att åstadkomma detta.
 0
Jan Wiklund (15 Oktober 2015 10:00):
Viktor Barth-Kron tycks ge mig rätt. På ett program för att bygga mer kollektivtrafik och mindre vägar, arrangerat av yngre socialdemokrater på ABF, http:​/​/​www.​stockholmstidningen.​se/​default.​aspx?​page=​3&.​.​ menade han att Förbifarten är en effekt av tröga processer, en apparat som startade på 60-talet och som ingen har kunnat få stopp på trots att ingen särskilt gärna vill ha eländet.

Vi tycks se något liknande i alla de sextitalsmässiga nybyggena runt stan - alla vill egentligen ha något annat men de gamla formerna verkar omöjliga att komma ur.

"Zombie economics" har det kallats, med referens till den ekonomiska politiken som bygger på sedan länge dödad vetenskap som ändå traskar runt i verkligheten och ställer till elände, se http:​/​/​press.​princeton.​edu/​titles/​970​2.​html.​ Vi verkar leva i en döende kultur som inte längre kan ta hand om sig själv. Men vad gör egentligen vi åt detta?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter