Utskrift från www.yimby.se
....

Ett proaktivt förslag för att öka mängden stråk i city

 
Jan Wiklund vill se fler förslag från Stockholmarna om nybyggen. Här presenterar han ett eget

YIMBY har nu i ungefär sex år föreslagit förbättringar av myndigheternas planer. Vi har också tagit fram ett eget förslag till stadsplan för Stockholm. Men vi har inte så ofta föreslagit egna byggen.

Det är lite synd.
Egna förslag, gärna i bild, skulle skapa en livligare diskussion om Stockholms utveckling, och bryta den tråkiga polariteten mellan kommunernas planer och diverse nejsägeri.

Så här är ett försök att dra igång en sådan trend.

Det behövs fler stråk från norr till söder.

Stråket Drottninggatan-Västerlånggatan är överbelastat. särskilt på lördagar, och verksamheterna vid stråket blir allt mer enahanda, med fokus på sånt som kan betala de höga hyror som de väldiga folkströmmarna genererar.Medan Malmskillnadsgatan, Malmtorgsgatan, Brunkebergstorg och Gustav Adolfs torg är bakvatten där ytterst få rör sig, och där följaktligen få verksamheter tycker det är någon mening att etablera sig.Det är Slottet som ligger som en stor propp och hindrar kommunikationen söderut:Med en flack trappa genom Slottet från Norrbro upp till huvudingången vid Slottsbacken skulle vi få ett nytt huvudstråk nord-syd.

Lämpligen skulle denna trappa kunna kantas av verksamheter av något slag som passar ihop med slottets karaktär.Slottsgallerian skulle kunna mynna antingen i huvudporten mot Slottsbacken - eller så här, söder om slottsbacken.En särskild poäng med förslaget är att två oanvända torg plötsligt skulle finnas mitt i folkströmmen och bli attraktiva alternativ till Plattan. Vi skulle inte behöva få någon konkurrens mellan t.ex. julmarknader och opinionsyttringar som vi har idag. Alla skulle få plats.

Och Stockholm skulle få ytterligare ett huvudstråk mellan norr och söder.

Gå med i YIMBY Stockholm

YIMBY Stockholm om: , ,

Bloggar om: , ,

Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+3
AndreasE (21 November 2013 01:12):
Jag förstår inte riktigt hur det här är tänkt att fungera. Slottet är ett kulturminnesmärkt byggnadsverk från 1600-talet, med rötter i 1100-1200-tal, av internationell klass. Ingreppet som det här förslaget skulle innebära skulle utan tvekan strida mot både kulturminneslagen och fornminneslagen.

Den norra längan innehåller dessutom extensiva lämningar av borgen Tre Kronor. Hela källaren, som enligt förslaget alltså skulle brytas igenom, består av rum från 1200-tal och 1300-tal. Det är här som Museum Tre Kronor ligger (ett besök i vilket jag förövrigt rekommenderar för de som inte har besökt det ännu).
+1
AndreasE (21 November 2013 07:10):
Inser att jag låter väldigt NIMBY, men som arbetande inom kulturarvssektorn (är arkeolog) så är sådana här aspekter det första man börjar tänka på. Jag tycker absolut att man kan använda gamla byggnader på nya sätt, och ett visst mått av modifiering måste vara tillåtet. Men just det här förslaget skulle utgöra ett väldigt stort ingrepp i fornlämningsmiljön.
+1
David Nylund (21 November 2013 07:28):
Jag tycker det känns världsfrånvänt och lite fånigt. Det här kommer så klart inte att hända, eftersom att ingen vill att det ska hända. Och med ingen menar jag ytterst få, även här.

Vill man på riktigt ha en diskussion om nya nord-sydliga stråk snarare än huruvida vi (bokstavligen) ska störta kungahuset finns det två andra stråk vi kan prata om: Vasagatan-Vasabron-Stora Nygatan och (Norrlandsgatan)-Kungsträdgården-Strömbron-Skeppsbron.

Sen tror jag att långa stråk är överskattade. Vi behöver inte kunna rita en linje från Norrtull till Skanstull för att få ett stråk (vilket du iofs inte gjort), den mänskliga skalan är mindre än så. Kungsgatan-Sturegatan är ett hyfsat exempel där; respektive bortre ända av dessa gator tillför väldigt lite för det centrala stråket mellan Humlegården och Vasagatan.
+1
Erik Johansson (21 November 2013 09:37):
Det finns redan ett stråk som är väl använt men inte speciellt kommersiellt utvecklat: Slussen <-> Kungsträdgården, skulle kunna bli bättre om Skeppsbrokajen görs intressantare och lättare att navigera, men visst då skulle man behöva bygga en ny bro över till Kungsträdgården.

Fast Västerlånggatan och slottet har den stora fördelen att de inte är begränsade av Norrström, som dämpar folklivet rejält.
+2
Jan Wiklund (21 November 2013 10:56):
Överallt nästlar dom sig in, nimbisarna... Detta är ett förslag för bättre funktionalitet - och det enda ni har att komma med är att det inte kommer att hända. Maken till konservatism och utvecklingsfientlighet...

Det finns en viktig grupp som har ett klart intresse, och det är de som har verksamheter längs det nya stråket, och de som äger fastigheter där. Det är ingen maktlös grupp. T.o.m. kungahuset skulle ha ett intresse eftersom de får hyresgäster.

Dessutom är det förstås i stockhlmarnas intresse, i den mån vi är intresserade av att få bort tristessen som vilar över stora delar av city. Vi får väl väga detta mot intresset av att behålla oanvända monument exakt som de är. Förslaget handlar ju faktiskt inte om att ta bort slottet, utan om att använda det på ett nytt sätt, med minimala ingrepp.

Beträffande arkeologiska lämningar så är dessa av föga intresse när de hålls inlåsta. Detta är ett förslag för att öppna dem för allmänheten. Precis som diverse 1300-talsvalv i Gamla stan redan idag används för t.ex restauranger. Självklart sparar man mesta möjliga - detta är en av grundförutsättningarna för attraktiviteten. Precis som 1300-talsvalven är för restaurangerna som använder dom.

Beträffande nyttan av stråk är det sånt som Spacescape håller på med, och kan visa i detalj. Vi behöver inte tro så mycket, vi kan fråga dom: http:​/​/​www.​tmr.​sll.​se/​Global/​hp_​regionala_​karnor/​kunsk.​.​
 0
Anders Norén (21 November 2013 11:13):
Vad finns bakom de där portarna mot Norrbro idag?
+1
Erik Saler (21 November 2013 12:04):
Problemet med denna idé är väl att det redan finns tre nord-sydliga stråk, ett naturligt stråk och två lite mer sekundära, över gamla stan idag: Drottninggatan - Riksbron - Västerlånggatan - Slussen som den primära och Norrmalmstorg/Norrlandsgatan - Kungsträdgården - Strömbron - Skeppsbron - Slussen och Vasagatan - Vasabron - Stora Nygatan - Slussen som dom sekundära. Så ifrån det perspektivet behövs ett fjärde stråk verkligen, skulle stråket i sig skapa mer genomfartstrafik över gamla stan i stort eller ta bort folk från det idag mest naturliga stråket som är för mycket av traffiken en eller två parallelgator bort?

Om vi sen tittar mer på området så finns det ju både positiva och negativa kvaliteer. Tex några positiva effekter av detta är ju att idag saknar Gallerian en stark nord/sydlig koppling som gångstråk utan den går mest förbi väst/östlig, detta förslag skulle öppna för mer nord/sydlig gångtrafik. Det finns starka stråk som går fram till Sergelstorg med Sveavägen och Sergelgatan.
Problemen börjar dock just det abrupta slutet för gångstråken norrifrån vid Sergelstorg, Sergel rondellen och gången genom kulturhuset är ju inte direkt en naturlig passage eller bit av ett stråk inte heller är det en naturlig fortsättning att man ska ta sig upp på Malmskillnadsgatan.
Sen när vi kommer ner till Gustav Adolfs Torg kommer nästa problem med ett avbrott av ett stråk med en sträcka på runt 300 meter fram till Slottet utan något "gatuliv" då inga byggnader har kontakt med trottoaren. Vilket är även problem som dom nuvarande sekundära stråken har. Självklart är dessa problem inte oöverkomliga men det är ju inte heller några lätta problem.
Och då har jag ju inte tagit up problematiken med att göra en galleria i slottets källare. Museum funkade lixom, men galleria tror jag är väldigt svårsmält för väldigt många människor.
Dock är detta en rolig tankeställare av "inga heliga kor" typ.
+1
David Nylund (21 November 2013 12:39):
Nej Jan, det enda vi har att komma med är inte att det inte kommer att hända. Dels anfördes ett antal lagar till varför det inte skulle hända, dels anfördes en uppfattning att det inte är önskvärt att det händer, dels anfördes ett antal lämpligare alternativ i närområdet. Men släng på Nimbyetiketten om du alltjämt tycker att den passar och tillför något i diskussionen.

Jag tar mig lite tid att tycka till om förslaget.

Stråkbehovet först: Länken du lade med säger inget om behovet av långa stråk. Den talar förvisso delvis om siktlinjer, men det vinner du ju ändå inga om du ska bygga genom slottskällarna, så det kan vi ju lämna därhän. Vad det däremot talas om är kopplingar och närhet, vilket var vad jag var inne på när jag skrev att långa stråk inte tillför så mycket i sig.

Jag har som vi tidigare konstaterat en annan syn på huruvida man ska fokusera på det som är möjligt snarare än det som är optimalt i sådana här övningar, men det kan vi ju försöka lägga åt sidan. Att däremot tillskriva kungahuset ett intresse av det här då de "skulle ha ett intresse eftersom de får hyresgäster" tycker jag gränsar till det naiva. Vem har sagt att alla bara har ekonomiska intressen? Det trodde jag inte var en åsikt du generellt förfäktade. i det här fallet skulle jag rent av säga att kungahuset skulle göra vad de kan för att slippa behöva ta in externa hyresgäster i slottet. (Jag inser att det kanske inte är kungafamiljens sak att bestämma över, så jag använder här termen kungahuset, men menar kanske snarare staten så som den manifesteras genom institutionen kungahuset).

Vad jag gärna skulle diskutera mer om (för den händelse man får spåra i riktningen hur får vi fler nord-sydliga stråk genom centrala stan?) är de två perifera stråken som nämnts av mig och andra ovan.

Då blir istället frågor av den här typen intressanta: Hur gör vi Tegelbacken och Munkbron mer gångvänliga? Skulle det gå att i större mån öppna bottenvåningarna längs Skeppsbron och Kungsträdgårdsgatan för publika lokaler? Hur får vi bort turistbussuppställlningen från nordöstra stadsholmen, och är det önskvärt?

Lösningar på de frågorna skulle ju i mångt och mycket hantera samma problem.
+1
Für Alle (21 November 2013 13:28):
Förlänga den tänkta nya t-banelinjen från Arenastaden via Odenplan mot T.Högskolan, med en station vid Birger Jarlsg nära Regeringsgatans nordände. (Skippa idén om att det måste vara en km mellan varje station i innerstadsmiljö.)

Stråk Regeringsg - GA Torg - snett över Helgeandsholmen (jmf Berlin där folk sitter på filtar vid den enorma, rätt slitna gräsmattan vid Reichtagsgebäude) - Mynttorget - arkaderna Myntg - Riddarholmen - delvis överdäckad Centralbro - stråk söderut där (söderläge), tona ner den vidriga miljön--- <spånar>.....
+1
Christian S (21 November 2013 13:38):
För det specifika, tror jag det är mer genomförtbart att stärka anpassningen av det som är utanför din karta: vasagatan, vasabron samt stora och lilla nygatan, så de blir stråk för människor snarare än trafik.

Men något mer intressant är detta försök för att diskutera proaktiva yimbyförslag.

Jag tror att en yimby-wiki integrerad med ett overlay-lager på en karta från till exempel google maps skulle vara bra. Alltså ha en översikt på vilka områden yimby redan har diskussion runt. En samlad artikel skriven där resonemang och argumenten är vässade, där källhänvisningar finns, eventuella bilder och illustrationer kan byggas över tid.

Se ett google maps demo här
http:​/​/​gmaps-​samples-​v3.​googlecode.​com/​svn/​trunk/​tooma.​.​ och välj "Mark Clusters", vid tillräcklig inzoomning kan man få upp en label och där länkar man till wiki-artikeln som refererar denna koordinat.
+1
AndreasE (21 November 2013 17:58):
Jan Wiklund, för det första så är dessa medeltida rum tillgängliga för allmänheten. Som jag skrev så utgör källaren i Slottets norra länga Museum Tre Kronor. Du borde besöka det någon gång, väl värt ett besök. Södra längans källare innehåller Livrustkammaren, även det värt ett besök. Dessa medeltida miljöer är alltså både tillgängliga och väl använda.

För det andra så handlar det knappast om ett "minimalt" ingrepp. Man ska alltså bryta sig igenom både norra och södra längans källare (vilket utan tvekan betyder att man måste riva medeltida murar, och sedan staga upp slottet ovanför), samt gräva upp borggården, som ligger flera meter över Norrbros nivå.

Anders, portarna mot Norrbro leder in i Museum Tre Kronor, slottets museum över den gamla borgen Tre Kronor som brann ner 1697, men vars medeltida källare utgör bas i dagens slott.
+1
David Emmerdal (21 November 2013 19:23):
Maken till konservatism och utvecklingsfientlighet, som sagt var.


Slottet som det är idag glädjer inte många och inte heller kungliga hovstaterna - med cirka 1430 rum och fasadpartier som håller på att falla samman (ett 25-årigt renoveringarbete ska ta vid nu för att göra något åt detta. Hade man haft fler hyresgäster att dela på kostnaderna kunde det gått desto snabbare). Hönsnät sitter på stora delar av fasaden inkl. på inre Borggården för att de inte ska falla ner, detta syns på långt håll genom att vissa partier av fasaden är mörkare än andra. Av de 1430 rummen har många låg nyttjandegrad bortsett från museiverksamheten och representationslokalerna, inte så märkligt när kungafamiljen numer bor på Drottningholm och ett antal hundra rum fyller mest funktionen av skräpkammare efter att lakejer och tjänstefolk som bodde där på de gamla kungarnas tid flyttat ut. Lägg till att slottet aldrig är upplyst de mörka timmarna utan ligger som en mörk hotfull klump mitt i stan. Vet inte hur många utsocknes jag visat Stockholm vintertid som varit förvånade över att slottet är en mörk nedsläckt ogenomtränglig byggnad.


Den springande punkten är emellertid möjligheten att integrera östra delen av Gamla Stan med stadslivet norr om Strömmen. För jag ser inte hur man kan åstadkomma ett levande stråk med mindre än att man går igenom slottet. Livrustkammaren och Myntkabinettets flytt är en mindre sak i sammanhanget, det går att ordna ersättningslokaler inom dagens överdimensionerade slottsbyggnad.


@ David Nylund: Det finns möjligheter för externa hyresgäster på slottet, Svenska Scoutförbundet har hyrt en del rum som kontorslokaler tidigare. Vet ej om de är där ännu.


Jag rekommenderar ett studiebesök till Fyristorg i Uppsala. 1935 kunde man i Sverige skapa en dåförtiden ändamålsenlig genomfart för biltrafiken i ett 1600-talshus:
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Gillbergska_​genomfarten
+1
AndreasE (21 November 2013 19:42):
Myntkabinettet ligger inte i slottet, utan på andra sidan Slottsbacken. Det är Museum Tre Kronor som ligger i slottets källare - i det som är kvar av borgen Tre Kronor, logiskt nog.

Fasadrenoveringen kommer ta sådan tid på grund av att den görs för hand av experter från hela Europa, inte pengabrist. Hyresgäster skulle inte snabba på den. Och merparten av de ca 1430 rummen är knappast användbara till särskilt mycket, då de saknar fönster, har halv takhöjd osv. Ca 600 rum har fönster. De flesta har historiskt betydelsefull inredning bevarad.

Man har blåst ut väldigt många historiska stockholmsbyggnaders innandömen för att göra dem mer funktionella. Renässansinredningar har ersatt av lysrör och linoliumgolv. Åtminstone slottet kan väl få ha kvar sin ursprungliga prakt?

Jag förstår faktiskt inte hur en vilja att bevara ett 300-900 år gammalt byggnadsverk av historisk betydelse samt internationell kvalité kan ses som "utvecklingsfientlighet". Personligen så är set här inget "stråk" jag någonsin saknat i Stockholm.
+1
AndreasE (21 November 2013 19:48):
Sen är väl inte den det där Uppsalahuset ett lysande exempel. Genomfarten är ganska okänsligt utförd, och det slutna kvarteret med en traditionell innergård bröts upp helt. Åtminstone ett 1600-talshus revs. Men visst, mer praktiskt blev det.

Men Gillbergska huset går förstås inte att jämföra med Stockholms slott.
 0
Sven Renquist (21 November 2013 20:37):
Porten genom Gillbergska huset får man nog anse vara lyckad med tanke på att den genomfördes på 30-talet. I andra städer hade man rivit huset. Gunnar Leche var en klok stadsarkitekt.
 0
David Emmerdal (21 November 2013 21:06):
AndreasE: När man byggde Gillbergska genomfarten på 1930-talet var fordonshöjderna lägre än idag, då utgick stadsbussarna från Gamla torget över Dombron mot Saluhallen samtidigt som hotell Gillet var en knutpunkt för taxitrafiken. Dåförtiden låg kritiken mot den smalt tilltagna vägbredden eftersom gatan hade dubbelriktad trafik. Idag är det stora problemet med genomfarten att man inte når upp till fri höjd för brandbilar, det hade å andra sidan gått att lösa med sänkning av vägbanan om man hade velat lägga ned pengar på det (till 3,6 meters fri höjd istf. dagens 3,4 m). Numer är gatan enkelriktad så vägbredden är ett mindre problem samtidigt som vägnätet och målpunkterna i stadskärnan ändrats så lösningen är ändå rimligt tillfredsställande även för dagens behov. Det enda alternativet man diskuterade dåförtiden var, som Sven Renquist nämner, total kvartersrivning. Lösningen i sig var en alldeles utmärkt kompromiss i mina ögon även om man såklart kan diskutera utformningen (fri höjd, vägbredd).


Hursom tycker jag vi bör lyfta fram exemplet eftersom det kommer bli nödvändigt att hitta slika förebilder ifall Yimbys plan för en tät, levande stad ska kunna förverkligas när gatunätet utsträcks till Solna, Årsta m.fl. platser som byggts efter modernismens planer. Då måste vi kunna dra stråk, gator, igenom befintlig bebyggelse utan att på många håll behöva evakuera kanske hundratals boenden och kontor som skulle bli följden av en total husrivning. Eftersom bottenvåningarna ändå bör öppnas upp för verksamheter framför bostäder i gatuplan är mycket vunnet om man kan visa exempel där man kan göra om bottenvåningen i ett svep till såväl gata som verksamhetsyta (butik, verkstad, kontor). Man kan ju även tänka sig butiker inne i själva genomgången såsom kiosker m.fl. verksamheter där människor handlar direkt från gatan och gärna står under väderskydd.
+1
AndreasE (21 November 2013 22:17):
Självklart kan vi använda Gillbergska husets lösning i framtida byggprojekt. Det har jag inte sagt någonting emot. Men varför välja just slottet? Det är ju som att bjuda in varje YIMBY med öppet mål. Visst kan man idag tycka att man borde ha tänkt mer på framtidens promenadstråk när man byggde slottet på den platsen någon gång på 1100-talet, men nu ligger det där det ligger och att bryta sig igenom det som man gjorde med Gillbergska huset på 30-talet är ett fullständigt orealistiskt förslag.

Jag kan hålla med om att förändringen av Gillbergska kvarteret på många sätt var lyckad. Däremot så är den rent arkitektoniskt okänslig.
+1
Sven Renquist (21 November 2013 22:54):
Slottet och Konstmuséet på Götaplatsen i Göteborg har en del gemensamt. Båda byggnaderna utgör en storslagen fond vid gatans slut. Båda står på en kulle som döljs av en massiv sockel, entrén når man via trappor och ramper en våning upp. Men i Göteborg genomförde man faktiskt något som liknar Jan W:s förslag. Man sprängde ur berget och byggde ny entré i sockeln. Det blev ganska lyckat.

Fast om man vill lobba för den här idén så bör man nog ta bort den photoshopade bilden med skylten "Slottsgallerian". Det leder tankarna till banal shopping, något som är väsensskilt slottets funktion. Men man får tänka på att slottet faktiskt har tillförts en hel del publika lokaler genom åren. Det kanske inte heller var helt okontroversiellt på sin tid.
 0
AndreasE (21 November 2013 23:52):
Nu är det ju skillnad på ett (stiligt) 1910-20-talshus och ett 1600-talsslott med medeltida delar. Jag tror att ganska få människor är emot att öppna upp slottet så mycket som möjligt för allmänheten. Det har man ju dessutom till stor del gjort - tre museer i slottet samt i stort sett alla paradvåningar + rikssal samt slottskyrka är öppna för allmänheten.

Det är jättebra att YIMBY vill vara en proaktiv förening som kommer med konstruktiva förslag. Men varför inleda med att förslag som innebär omfattande ingrepp i stadens äldsta och historiskt sett mest signifikanta byggnadskomplex?
+2
David Emmerdal (22 November 2013 00:22):
Många monumentala hus har haft även publika funktioner, slottet har som sagt var använts som kontor åt andra organisationer än kungliga hovstaterna. När nu stora delar av slottet står tomt och nedsläckt under mörka årstider (ta er en titt från Skeppsholmen såhär års efter mörkrets inbrott och se vilken häftig mörk klump som ligger där på Gamla Stans sida! Tillför denna livlösa dysterhet något av mervärde till stadsbilden vid mörkrets inbrott?) bör alla initiativ till bättre nyttjande av hela byggnaden vara ytterst välkommen. Vi och våra förfäder har betalat och betalar framgent för huset, då bör vi med respekt för kungafamiljen sålänge vi har monarki kunna ställa krav på utnyttjande av detsamma.


Man skulle rentav ställa krav på att Slottsgången (ett bättre namn än gallerian?) inte beläggs med kommersiellt innehåll utöver vissa ramar (kioskförsäljning för besökarnas behov, ingångarna till museiverksamheterna förläggs inne i galleriet m.m.). Fria tyglar på ömse sidor om slottet, inne i slottet restrikerat till sådana för platsen avmätta och värdiga verksamheter. Ett sorts genomgående Kulturhus om man vill där det finns målpunkter på ömsesidor om den stora byggnaden mitt i stråket till skillnad från den koloss som skärmar av mot det döda Brunkebergstorg.


Just källargången berör heller inte represenationsvåningarna som ligger ett par trappor högre upp. Det bör inte vara någon omöjlighet att komma överens med såväl hovstaten som med SFV och staden om en acceptabel lösning för alla parter.
+1
Anders Norén (22 November 2013 10:06):
Ordet galleria är förresten lånat från italienskan och betyder tunnel. Att det kom att betyda "köpcentrum" på svenska kommer sig av Galleria Vittorio Emanuele II i Milano, en överbyggd shoppinggata från 1860-talet. Ordet är känt i svenskan sedan 1970-talet (enligt NE), och enligt näringslivshistorikern Edward Blom (jo, det är han som är känd från tv) var gallerian Gallerian i Stockholm (öppnad 1976) först. Antagligen ville man associera till tjusiga Milano, men det är det väl ingen som kommer ihåg i dag och ordet galleria har sedan länge mist all glamour.

(Bokstaven G i SAOB är från 1920-talet, och där finns ordet inte med. Uppslagsordet galleri innehåller inga hänvisningar till handel.)

Innan Gallerian kallades täckta shoppinggator för "passage" på svenska. Även benämningar som "köpmannavaruhus" (= varuhus med många individuella butiker i stället för en stor butik med många avdelningar) och "strövbutik" förekom.

(Vilken svensk upprustad galleria blir först med att kalla sig passage?)
+2
Dan Edholm (22 November 2013 11:50):
Konservatism har ibland sina poänger men måste då vara förnuftsbaserad, inte frammanad av inlärda idéer om vad som är oantastligt. Få vill riva slottet även om det lätt låter så på vissa kommentarer. Staden är dock inte ett museum även om sådana bör finnas i staden, och gärna i slottet. Huvudsakligen är staden den plats där nu levande människor bor och verkar, lever sina liv helt enkelt. Därför reparerar vi, bygger nytt, och ibland river vi objekt som tjänat ut sin nytta eller som är för kostsamma att reparera. Slottet har en nytta, som kulturellt historiskt minne. Det ska naturligtvis stå så länge det är så, och kanske längre än så om man är blott en smula osäker. Det finns ju ingen "undo"-knapp på en sådan rivning.

Det Jan föreslår är inte en rivning. På frågan om det skulle kunna tillföra något behöver man bara ta en promenad kring Brunkebergs torg och Gustav Adolfs torg. Förbättringspotentialen bedömer i alla fall jag som mycket stor. Ingreppet på slottet verkar ganska litet och kan säkert anpassas så att även arkeologerna får sitt, kanske ökar det även nyttan med slottet i form av fler och mer tillgängliga museum. Belysning av slottet är ju självklar, det är en icke-fråga.
+1
Mats (22 November 2013 11:52):
Så man är Nimby om man inte vill att en Galleria skall borra sig igenom Tre-kronor museet? Jag tycker snarare Yimby skall akta sig från att publicera artiklar likt denna om man vill bli tagen seriöst.

PS: Jag gillar 99% av det ni annars publicerar.
 0
David Emmerdal (22 November 2013 12:54):
Dan Edholm: Vem här vill riva Slottet??
Som undersåtar i konungariket bör vi dessutom hålla i minnet att det fortfarande är representationslokaler i slottet så länge Sverige utgör en monarki.


Mats har en poäng i att ett sådant här förslag lätt skulle kunna stranda i en "rivningsdebatt". Vad som behövs är egentligen kontakt med hovstaten för jag tror nog att de inte skulle vara helt ointresserade av att kunna omdisponera lokalerna. Mestadels skulle gallerian/passagen gå under Inre Borggården och på ömse sidor om denna kan man förstärka taket för att minimera buller och ljudnivåers fortplantande uppåt.


Det som är stora skillnaden mot förr är inte minst att bostadsutrymmet som tidigare fanns för kungafamilj, lakejer och annat tjänstefolk numer krympt till högvaktens behov samt mindre tjänstebostad som används vid sparsamma tillfällen. Jämfört med tidigare kungars tid är slottet ruskigt överdimensionerat och det syns inte minst såhär års på alla nedsläckta fönster en vanlig kväll. Därtill kommer ett ständigt renoveringsbehov som kräver extra anslag från staten för att kunna hållas vid - Man räknar med ca 20 års arbete och en halv miljard i dagens priser för att kunna återställa fasaden och ta bort samtliga hönsnät. Med extra intäktskällor (samt belysning!) borde slottet kunna tillföra stadsbilden ett större mervärde till stadsbild och stadslivet jämfört med dagens läge.
http:​/​/​www.​svd.​se/​kultur/​slottet-​renoveras-​i-​22-​ar_​620​.​.​
+1
Rasmus Larsson (22 November 2013 15:31):
Mycket bra idé. Men kalla det en entré till Slottets olika turistattraktioner med ingång från 2 håll och möjlighet att passare igenom alla dygnets timmar. Tror det skulle kunna bli ett jättelyft för turismen framför allt, men även för vanliga Stockholmare. Ger även hovstaten förbättrade inkomster vilket de kan behöva för att inte belasta skatten.
+1
Martin Kolk (22 November 2013 18:29):
Det är nog bland de sista platserna i Stockholm som behöver en Galleria.
 0
David Emmerdal (22 November 2013 18:50):
Martin Kolk: Se Anders Noréns inlägg från 10.06 dennes. Gallerian kan vara arbetsnamnet och inte det slutliga.
+2
AndreasE (23 November 2013 01:07):
Återigen, dessa lokaler är inte tomma. Både norra och södra längans källarvåningar rymmer museum, alltså helt och hållet publika utrymmen som varje dag besöks av både stockholmare och turister.

Om man skulle genomföra denna "genombrytning" av slottet, så skulle man inte bara kraftigt påverka två av stadens bästa museum, utan även riva sig igenom en av stadens bäst bevarade medeltida miljöer. Många tycker kanske inte att det är viktigt, men enligt lag så är det ingenting som får , eller bör, göras förutom i yttersta nödfall. Vi har helt enkelt slutat riva 1200-talsmurar och 1300-talsvalv, då vi insett att vi faktiskt inte har så många kvar i det här landet.

Det här är ingenting jag tycker för personlig vinning. Som arkeolog så är det mer sannolikt att jag personligen skulle tjäna på ett sådant här projekt, då det utan tvekan skulle kräva omfattande arkeologiska undersökningar och alltså arbetstillfällen. Det skulle alltjämt vara skamligt om vi valde att behandla våran historia och vårt kulturarv på det sättet.

Och Dan, platsen är redan så "anpassad" för arkeologerna som är möjligt, Museum Tre Kronor är resultatet av arkeologiska undersökningar på 70- och 80-talet som frilade de medeltida rummen som fanns under slottet (men som delvis var uppfyllda av utfyllnadsmaterial). Målet var art göra slottet, och stadens, historia mer synligt för allmänheten.
+1
Rasmus Larsson (23 November 2013 01:41):
Men om allt redan är utgrävt och detta är publika lokaler så behövs ju bara två åtgärder. Att man öppnar en port under Lejonbacken. Antar att det finns en mur där som är bevarandvärd men det kanske går att lossa en sektion i muren intakt och bar flytta den lite åt sidan och sen låta den stå kvar där. det ger möjligheten att skapa en pedagogisk utställning om muren byggnadsteknik där man kan se konstruktionen i genomskärning. Det andra är att man öppnar ett hål i ett valv upp till borggården så man kan installera en trappa där. Inget stort ingrepp och även här kan man spara utsnittet som en del i en utställning på platsen. I övrigt behövvs några glasväggar med okrossbart glas som inte kräver några rivningar.

Detta borde verkligen utredas. Kan varken vara särskilt dyrt eller svårt och ingreppen är minimala men ger både intressanta arkeologiska data och öppnar ett extremt intressant stråk.
+1
David Nylund (23 November 2013 08:00):
+1
Arvid Bäärnhielm (23 November 2013 08:59):
David, nu tror jag ju inte att ett stråk bara finns för att man skall kunna ta sig från en plats till en annan. Jag kan verkligen se ett värde i möjligheten att gå igenom slottet på det här sättet. Om det kan räcka med så små ingrepp som Rasmus säger så tror jag det kan vara värt det. Jag skulle gärna se att det utreds. Det skulle ju vara värdefullt för slottet och museerna där också. Mer folk helt enkelt. Det är ju det som gör att stråk är så värdefulla.
+1
David Nylund (23 November 2013 09:10):
Jag tror nu inte att jag kan tillföra så mycket mer i sak än jag gjort ovan, delar man inte den uppfattningen så gör man inte, vilket förstås är ok. Jag tycker dok att Andreas förtjänar en del stöd, så jag gör ett försök till att visa hur jag håller med honom och varför.

För det första - det är rejält orealistiskt och skulle kräva stora ingrepp på slottet. Det är inte ett kontorslandskap där man bara flyttar på en vägg.
För det andra - museerna finns redan och nyttjas.
För det tredje - en gång genom där skulle bli en källargång utan genomsyn. Vi kan jämföra den med dagens gångar vid Slussen, den skulle skapa osäkerhet om det inte fanns dygnetruntöppna butiker där. Varför överhuvudtaget eftersträva den typen av gångpassager?
För det fjärde - det finns två ytterligare stråk genom Gamla stan redan som båda skulle må bra av ett lyft ur ett fotgängarperspektiv, varför inte fokusera på dem istället?
För det femte - behöver det här ens vara rakt? Kanske kan man istället fråga sig varför folk undviker den här vägen idag; vad gör slottets norra sida så ogästvänlig?
+1
Pellegrino (23 November 2013 10:19):
Efter att ha läst argumenten i denna tråd tycker jag att sidan som AndreasE och David Nylund m.fl. representerar vinner med hästlängder. Antingen är jag en konservativ och utvecklingsfientlig nimbis, eller så har Jan Wiklund anledning att fundera igenom sitt förslag en gång till, och i fortsättningen vara mer försiktig med hur han etiketterar sina meningsmotståndare.

Det är inte slottet som bär skulden till att Nedre Norrmalm är dött, utan Citysaneringen. Innan dess var det inga problem med tillgängligheten, trots att slottet fanns. Bovarna i dramat är jätteproppen Kulturhuset, det människofientliga Brunkebergstorg, fotgängarhindret Tegelbacken och den funktionalistiska stadsplaneringen. Om vi fixar dessa problem behöver vi inte skapa några nya gångstråk. Om vi inte fixar dem kan vi bygga hur många tunnlar under slottet som helst, det kommer ändå inte att göra någon skillnad.

I vilket fall som helst så är det tillbaks till ritbordet som gäller för Jan Wiklund.
+1
Robin Andersson (23 November 2013 11:27):
Jan Wiklund: Jag tror att du, åtminstone här, har uppnått ditt syfte med artikeln: debatt!

Om fastighetsägaren vill detta och det inte inkräktar i något kulturvärde så tycker jag att detta är en rolig idé. Det kan var nyttigt att göra något åt denna stadsbyggnadsmässigt döda kloss mitt i det annars småskaliga stråket.

Det är väl också viktigt att påpeka att detta bör/skulle kunna vara ett (1) av många fler aktiva nord-sydliga stråk genom Stockholms innerstad.
 0
Rasmus Larsson (24 November 2013 17:43):
Men Pellegrino, du är ju så gott som alltid på Nimbysidan i alla diskussioner här. Det är knappast konstigt att du är det denna gång heller.

Och David Nylund, det är faktiskt inga stora ingrepp rent byggnadstekniskt. Inte heller blri det en död källargång om den är omgiven av glasväggar där man kan se in i mueseernas utställningar. Det blir som vilken stadsgata som helst med upplysta skyltfönster efter stängningsdags.

En annan spännande möjlighet är att man öppnar en Nattklubb i slottets källare med ingång från denna passagé. Kungens kompis Noppe vet ju hur man gör sånt och så slipper Kungen hänga på Karma borta vid Humlegården varenda kväll och får närmre hem,
+1
Pellegrino (24 November 2013 19:32):
Rasmus, att vara Yimby innebär väl inte att man måste vara positiv till alla förslag på förändring, även om man tycker att de är dåliga? Förändringen i sig är väl inte det viktiga, målet måste väl vara att få en bättre stadsmiljö? Eller har jag missuppfattat Yimby-begreppet?

Jag tror inte Wiklunds förslag leder till en bättre stadsmiljö, därför är jag kritisk. Sedan tycker jag att AndreasE har synpunkter som måste beaktas när det gäller bevarandevärdena i slottskällaren. Eller är man nimbyare om man tycker att medeltida murar är skyddsvärda? Det är ju inte så att slottet ligger på min bakgård... ;)

Visst kan man utreda frågan, som du föreslår. Men om det blir en prioriteringsfråga tycker jag det finns betydligt angelägnare tillgänglighetsprojekt att satsa krutet på, t.ex. förbättring för fotgängarna på Tegelbacken.
 0
Rasmus Larsson (25 November 2013 13:28):
Pellegrino, kan du peka på ett enda förslag du varit positiv till?
+1
Pellegrino (25 November 2013 18:20):
Jag kanske ska byta nick, det tycks påverka folks uppfattning om mig. :)

Men allvarligt Rasmus, det intressanta är väl mina argument, inte huruvida jag säger nej oftare än ja. Om det nu är så viktigt kan jag påpeka att jag helhjärtat stödjer Yimbys idéer om en tät blandstad istället för urban sprawl, vilket borde ha framgått av mina inlägg. Dessutom har jag väl tydligt visat var jag står i Slussenfrågan.

Jag stödde också Herbert Tingestens rätt att skriva under pseudonym, men jag stödjer inte att Yimby-medlemmar kastar ur sig beskyllningar om nimbyism, konservatism och utvecklingsfientlighet så fort deras idéer kritiseras. Det är ingen bra reklam för nätverket.

I mitt första inlägg i denna tråd, som förvisso var lite kaxigt (vilket var en reaktion på Wiklunds halmgubbe-argumentation), anförde jag att det inte är slottet som hindrar kommunikationen söderut. Jag gav fler exempel på vad jag anser vara de verkliga problemen. Det vore intressant att höra dina synpunkter om det, istället för om min person.
+1
Robin Andersson (25 November 2013 21:48):
Denna diskussion leder osökt in på en fråga som jag hör allt oftare, ju mer begreppet "yimby" fäster sig hos allmänheten. Frågan om vad en yimbyit egentligen är. Yes in my backyard handlar ju egentligen om att säga "ja" till exploatering i sin närhet, när andra säger motsatsen. Men de flesta aktiva medlemmar på yimby.se tror jag snarare vill se en hållbar stadsutveckling som understödjer stadsliv hellre än huvudlöst bostadsbyggande, även om det de facto skulle innebära fler antal bostäder.

Jag själv anser att det viktigaste är att vi i Sverige skapar förutsättningar för städer som understödjer stadsliv. Sådana städer är hållbara ur både ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det är viktigt att skapa fler bostäder, men också hur vi skapar dem är viktigt. Om vi bygger miljöer som underminerar stadsliv, så spelar det ingen roll hur många bostäder vi(politikerna) kan bocka av. Vi når inte vårt mål med en hållbar stadsutveckling.

[/offtopic]
 0
Ragnar Lind (25 November 2013 22:49):
Jag ser det här förslaget som ett debattinlägg, en brandfackla, och som sådant är det bra. Det blev diskussion! Visst kan det kännas lite kittlande med en galleria i slottet för oss som inte riktigt vet vad som faktiskt döljer sig under detsamma. Så bra att AndreasE hittade hit och berättade! Han har ju sakkunskap, och vi gör nog klokt i att lyssna på den. Inte beöver man väl kasta ur sig svartvita anklagelser om konservatism, nimbyism, etc. Även så har jag svårt att förstå vad en diskussionsdeltagares eventuella åsikter i andra trådar har med den här saken att göra.
Hur var det egentligen? Var alla vi, som den där gången ville ha kvar almarna i Kungsan när dom skulle bygga en tunnelbanestation där, simpla nimbyister?
 0
Martin Kolk (25 November 2013 23:25):
Det huvudsakliga problemet med stråk i omårdet tycker jag är att Skeppsbron är så trist, bilparkeringar och plåtlador.

Det är där man borde satsa på ett nytt stråk. Det är nog viktigt att inte bygga något som är högre än 2 våningar, men det borde gå att göra mycket för att få det trevligare. Stora delar kunde bli en riktig park, och inte bara betong.
+1
Rasmus Larsson (28 November 2013 03:00):
Ja men Pellegrino, allvarligt. Vilka stadsutvecklingsförslag har du varit för? Jag kan nämligen inte komma ihåg ett enda men jag har troligen missat dem. det jag kommer ihåg är att du är emot och att du utser Nimbysidans argument till vinnare som du gjorde längre upp i den här tråden.

För övrigt har du fel om att Slottet inte är en propp. Och även om att det skulle vara en ny diskussion. Enligt vad jag minns från nån föreläsning så var det en rätt livlig debatt om att slottet var en propp redan på 1800-talet och den debatten fortgick tills man byggde den provisoriska Strömbron. Då blev man av med proppen för bilarna men inte för fotgängarna. Och det är fotgängarna som verkligen behöver ett stråk rakt igenom slottet så Österlånggatan fortsätter som stråk ända till Roslagstull.
 0
David Nylund (28 November 2013 06:34):
Det finns en storskaligshetsambition som jag inte förstår mig på i den där typen av tankar, Rasmus. Det behövs inte ett gångstråk mellan Skanstull och Roslagstull (eller Nynäshamn och Norrtälje). Det är inte en orimlig uppoffring att svänga en gång eller två om man ska promenera den typen av sträcka. Och om det nu skulle behövas, ja då har vi ju Skeppsbron-Strömbron-Kungsträdgården-Norrlandsgatan som central del som skulle funka minst lika bra som Österlånggatan-slottstunnel-Norrbro-Regeringsgatan. Den senare är rent av sämre norrut då den missar att korsa Kungsgatan i plan och kommer långt från Hötorget, Norrmalmstorg och Stureplan. Den andra vägen kommer inom ett kvarter från två av dessa, men iofs lite längre från Gallerian och NK.

Men som sagt, det är en längd på gångstråk som inte är relevant. Raka vägar är underordnad andra kvaliteter, som målpunkter och vyer. Jag promenerar i de delarna av stan rätt ofta och är det något som skulle kunna göras för att förenkla för gångtrafikanter så är det att bygga om Ånedinlinjenterminalen så att den inte tillåts stänga av Skeppsbron för gående (de skulle kunna ha en gångbro över gångstråket om den nu måste tulla in och ut folk och gods). Det skulle göra klart mer än någonting du kan göra för ett stråk inne i gamla stan, där fastnar man ju ändå bara bakom turister om man försöker ta sig någonstans. Därmed inte sagt att turister inte har i stan att göra, bara att de är ett hinder för gångtrafik.
 0
Pellegrino (28 November 2013 08:08):
Rasmus, du har uppenbarligen missat dem, men det kan ju inte du rå för ;-)

Strömbron löste proppen även för fotgängarna, därmed kan vi glömma detta konstruerade problem och fokusera på de riktiga svårigheterna.

Sedan håller jag med Robin Andersson om att nätverket använder Yimby på ett avvikande sätt. Även nimby har fått en felaktig betydelse. Exempelvis är jag skeptisk (dock inte fientlig) till skyskrapor i innerstan, vilket tydligen ger mig "nimby"-stämpel. Jag tycker att skyskrapor kan (men föralldel inte måste) vara problematiska att kombinera med en tät kvartersbebyggelse, och är inte beredd att applådera varje skyskrapeförslag bara för sakens skull.

Men Nimby står för "Not in my backyard", med innebörden "bygg nödvändiga samhällsfunktioner, bara jag slipper se dem i min närmiljö".

Det vill säga, man måste rimligtvis tycka att det man säger nej till är bra totalt sett, bara man själv slipper ta eventuella negativa konsekvenser. Men om man inte tror att det finns någon allmännytta med ett förslag måste man ju få ifrågasätta det utan att bli kallad nimby. Eller är idealet en fanatisk ja-sägare som inte får reflektera kritiskt över någonting?
+2
Rasmus Larsson (28 November 2013 14:25):
Sakfrågan

Enligt min mening är förslaget strålande eftersom det kan leda till en vitalisering av både Gustaf Adolf Torg och Brunkebergstorg som både blev berövade sina fungerande stråk i cityomvandlingen och som med detta förslag skulle hamna på samma nord-sydliga stråk befolkat av turister. Och detta kan åstadkommas med ett mycket begränsat närmast kirurgiskt ingrepp i en medeltida mur som inte på minsta sätt förlorar sitt arkeologiska värde genom ingreppet.

meta-diskussionen

Yimby bestämmer väl självt vad man menar med olika begrepp.

Men, uppenbarligen har Yimby numera blivit en maktfaktor och drar därför till sig en massa folk som vill ändra Yimbys inriktning till något annat än vad organisationen uttalat står för.

Som tur är så går det nog inte pga Yimbys organisatoriska struktur som mer liknar Greenpeace än en traditionell folkrörelse.

Fördelarna är att Yimby fungerar som en plattform för kreativa förslag av entreprenöriel karaktär eftersom dessa inte kan malas sönder till ofarlighet i en intern maktkamp.

Noterar förövrigt att både Pellegrino och Ragnar L debatterar med den klassiska härskartekniken "Förlöjligande" och "Klappa på huvudet". Finns ingen som helst anledning att respektera såna debattörer. Vill ni bli respekterade så sluta använda typiska metoder för forum-troll.

Skillnaden är enorm mot tex AndreasE som inte använder såna tekniker men har en tydlig ståndpunkt och underbygger den med sakkunskap. Värt all respekt.
 0
Anders Gardebring (28 November 2013 16:36):
Pellegrino:
Om du tror att yimby applåderar skyskrapeförslag i modernistspenat så tror du fel. Läs gärna vårt yttrande om Hjorthagsskrapan t.ex. Skillnaden ligger i huruvida man ser "lösningen" i att sänka husets höjd (men behålla den modernistiska strukturen) eller att behålla husets höjd men istället inlemma det i ett urbant sammanhang.
+1
David Nylund (28 November 2013 16:49):
Mer meta
Det är klart att man själv kan bestämma vad man menar med ett begrepp, men finns det en etablerad tolkning (som därtill är en utläsningen av akronymen NIMBY), är det inte orimligt att tycka att man kan hålla sig till den om man vill bli förstådd.

Jag tycker diskussionerna här kan vara fruktbara, men jag delar Pellegrinos uppfattning att det väl ofta slängs på en etikett om att man är Nimby om man är emot vissa förslag. Jag har inga anspråk på tolkningsföreträde om vad som är eller borde vara en Yimby-uppfattning, men civilitet i tonen skulle nog fler må bra av emellanåt.

Huruvida Yimbys inriktning riskerar att kapas eller inte vet jag inte om någon behöver oroa sig för, men att alla som deltar i diskussionen här inte håller med om alla "officiella" ståndpunkter är väl varken konstigt eller dåligt. Själv är jag mer för biltrafik än huvudfåran inom Yimby, men tycker inte att det borde behöva göra att jag inte är välkommen i diskussionen (och upplever det inte så heller, för att var övertydlig).
 0
Ragnar Lind (28 November 2013 17:02):
Ja, AndreasE har sakkunskap, och jag väljer att lita på den. Av den sakkunskapen att döma blir ett ingrepp enligt förslaget väldigt omfattande och även lagstridigt, inte "begränsat" eller "kirurgiskt". Så jag tar konsekvensen och inser att förslaget alltså inte är realistiskt. Detta kan inte ha något med "nimbyism" att göra.
+1
Erik Saler (28 November 2013 17:48):
Överhuvud taget bör vi undvika att peka på kommentatörer som NIMBY. ad hominem bör absolut inte vara en del av hur vi diskuterar.
+1
Pellegrino (28 November 2013 18:14):
Rasmus, tack för att du blandade dina påhopp på mig med lite sakargument. Det var behövligt, även om jag inte håller med om dem. Själv tror jag att en förändring måste börja ända uppe vid Sergels Torg, med en överdäckning av gropen så att folk hittar in under Kulturhusets “portal”. Därefter måste Brunkebergstorg och Malmtorgsgatan få butiker och restauranger, och så måste Tegelbacken och ramperna till Klaratunneln bli fotgängarvänliga. Hela Nedre Norrmalm måste helt enkelt omgestaltas, och när väl det är gjort kommer folk inte att ha några problem med att gå till höger eller vänster om slottet. Det är i alla fall vad jag tror.

När det gäller härskartekniker så kan du ju fundera på hur du själv har bemött mig i denna tråd. Då kanske du också förstår varför jag svarade som jag gjorde. Passa också på att gräva fram några exempel på att jag stödjer nimby-sidan, så att jag får veta vad jag är anklagad för.

Anders Gardebring, jag vet att Yimby inte stödjer modernistspenat-skyskrapor. Men jag försökte bara komma på vad Rasmus Larsson menade när han anklagade mig för nimbyism, eftersom han vägrade ge några exempel. Jag gissade att det var min diskussion med Herbert Tingesten m.fl. om skyskrapor som det gällde.
 0
Ragnar Lind (28 November 2013 19:33):
Pellegrino: jag håller med om det mesta du skriver vad som bör åtgärdas. Men "överdäckning av gropen" undrar jag över. Är det själva Plattan du menar? I så fall håller jag inte med. Den vill jag nog allt även i fortsättningen ha öppen. Gärna med den "Fria talares tribun" och tillhörande "klotterplank", som fanns där under något år i slutet av 60-talet.:)http:​/​/​www.​panoramio.​com/​m/​photo/​1159710​0​
 0
Pellegrino (28 November 2013 21:22):
Ragnar L, jag tror att kombinationen av ett nedsänkt torg och ett jättestort kulturhus bildar en effektiv barriär mot Nedre Norrmalm. Däckar man över torget blir Beridarebansgatan under Kulturhuset mer tillgänglig. Sedan tycker jag givetvis att torget i sig ska vara kvar, fast i gatunivå. Det blir ljusare, trevligare och får bättre akustik för de som vill hålla tal.

Det gamla torget kan man ha kvar under överdäckningen, fast göra om det till exempelvis skateboardbana, eller kanske låta Kulturhuset ha verksamhet där. Om man nu inte vill ha kommersiella lokaler.

Här finns förresten en lustig parallell till trådämnet om att bygga tunnlar under jättestora byggnader som ligger ivägen: det har man ju på sätt och vis gjort när det gäller Kulturhuset. Men det är inte många som nyttjar den passagen, eftersom det inte finns så mycket att se eller göra därbakom. En ny stadsplan för Nedre Norrmalm är därför nödvändig.
 0
Erik Saler (28 November 2013 23:01):
Pellegrino: En överdäckning av hela torget skulle inte hjälpa speciellt mycket att förstärka Sergelgatan - Beridarbansgatan som stråk. Problemet där är just att trafikkarusellen och kulturhuset proppar igen. En överdäckning skulle skapa vissa kvalitéer medans det skulle ta bort massa andra kvalitéer. Det är till exempel idag en naturlig samlingsplats för demonstrationer just med att ringen runt och trappan ner till skapar en slags läktare för folk att beskåda utan att delta och gångflödet av människor man kan nå är också väldigt stort vilket så klart bidrar.

Så till exempel om man tar och omformar rondellen som den är idag och skapar en simpel T korsning istället skulle gångvägarna bli mycket tydligare och om man sen tar bort fontänen (men bevarar pinnen) så kan man fylla platsen med någon kafébyggnad, låga träd, och buskage för att skärma av något av trafikbullret och skapa ett trevligare stadsrum.

En simpel illustration http:​/​/​www.​scribblemaps.​com/​api/​maps/​images/​50​0​/​50​0​/​ip.​.​ rött är ny vägdragning, blått är nya övergångsställen med betydligt mindre refug för de flesta av dem, och grönt är yta som idag är dödyta eller vägbana.

Du kan även förbättra utformningen av gången genom kulturhuset (Beridarbansgatan) Så att det till exempel finns permanenta stånd under tak där. Bättre upplysning och starkare markering att det är en gånggenomfart skulle naturligtvis hjälpa. Sen gäller det ju såklart att skapa mer användbara lokaler längst med hela Beridarbansgatan så att det blir mer naturligt att gå längst den då det finns fler mål.

För övrigt anser jag att även karusellen runt Gustav Adolfs Torg bör göras om till korsning(ar). Rondeller passar inte alls lika väl i ett trafikljusreglerat trafiksystem som det gör i ett utan.
 0
Ragnar Lind (28 November 2013 23:12):
Pellegrino:
Då är jag med. Ja, Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg är ju faktiskt mer än lovligt trista...
Har också tänkt på parallellen, men genombrottet under Slottet är förstås av en annan storleksordning. Jag måste åndå erkänna att slottsiden i princip inte är så dum, om den vore genomförbar. AndreasE har ju dock visat att den nog inte är det. Ingreppen verkar vara för stora, för omfattande.
Martin Kolk nämner Skeppsbron. När jag tittar på Googles bilder så ser inte heller det sådär lätt ut som det ser ut nu. Mycket trafik, inga målpunkter (slottet ligger där...:), men på kajen ser det ut att vara en del folkliv. Men att gå via kajen är ju krångligt om man ska till Gamla stan. Går det att göra en park med låga byggnader? Hur går det med trafiken i framtiden när den nya Slussbron är klar om ett antal år...?
Eller ska man kanske för ett tag släppa tanken på stråk här och gilla läget ändå....
+1
Rasmus Larsson (29 November 2013 11:45):
Pellegrino och Ragnar L: Jag tycker den riktning era senaste kommentarer har tagit leder till en mycket intressant diskussion.

Jag skulle vilja addera i sakfrågan att det viktigaste inte alls är att koppla ihop Sergels Torg med Gamla Stan utan att återupprätta de gamla förmodernistiska stråken längs Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan. Och för att åstadkomma detta är en omdaning av Gustaf Adolfs Torg självklart helt nödvändig. Det är oerhört besvärligt att passera denna plats som fotgängare idag.

Om vi för ett ögonblick antar att dessa förmodernistiska stråk är återupprättade. Vart ska då fotgängarna ta vägen när de passerat Gustaf Adolfs Torg och promenerat över Helgeandsholmen? Idag tar det mycket dramatiskt stopp där vid slottet och det är oerhört oklart om man ska gå åt höger eller vänster för att hitta ett stråk man kan fortsätta i.

Observera att detta inte är en retorisk fråga utan en kreativ öppning. Vi har tre riktningar. Vänster, Rakt fram, eller Höger. Vart ska stråket och hur gestaltar vi platsen så det blir tydligt vart stråket tar vägen?
 0
Pellegrino (29 November 2013 22:58):
Jag kan för all del erkänna att min motvilja mot slottspassagen triggades lite extra av kommentarerna om nimbyism och utvecklingsfientlighet. Om andra kan se fördelar med en slottstunnel finns det säkert sådana. :)

För mig ligger ändå fokus på att skapa en trevlig promenadmiljö på Nedre Norrmalm. Regeringsgatan är stendöd, Malmtorgsgatan är stendöd, Brunkan är stendött, alla tvärgator till Drottninggatan är stendöda. Bara nere vid Norrström är det lite liv och rörelse, med cykelstråk och kajflanörer. Men där handlar det om öst-västliga rörelser, inte nord-sydliga. Hela syftet med stadsplaneringen är att folk INTE ska röra sig utmed det stråk som slottet ligger i vägen för.

Så för att slottstunneln ska bli en succé måste man nog skapa förutsättningar för det genom att blåsa liv i området norr om Norrström. Och det gäller såväl fotgängarflödet från Sergels Torg/Brunkan som från Regeringsgatan.
+1
Pellegrino (29 November 2013 23:17):
Glömde att tillägga att svaret på Rasmus fråga om vilket håll stråket ska ta vägen vid slottet är "vilket håll som helst". Den bästa gestaltningen av platsen är en som lyfter fram alla alternativen, så att folk kan välja den väg de föredrar i ögonblicket. Känner man för att gå på Skeppsbron och titta på fartyg så gör man det. Vill man följa kullerstensgatorna i Gamla stan så gör man det. Jag tror inte att det behövs någon tydlighet om vart stråket tar vägen. Däremot behöver alla alternativ vara inbjudande och lättillgängliga, vilket i detta fall innebär mindre fokus på bilarnas framkomlighet och mer utrymme för fotgängarna.
 0
Ragnar Lind (30 November 2013 23:44):
Varför inte börja med att återskapa de paviljonger som fanns på Norrbro i slutet av 1800-talet. På den tiden var Gustav Adolfs torg (med Hotell Rydberg och Gustav III:s opera) och Norrbro Stråket (för det fina folket) där man traffades och där man visade upp sig. Paviljongerna revs när Riksdagshuset stod klart 1904.

http:​/​/​cdn1.​cdnme.​se/​2158614/​6-​3/​bassarensoderifran_​52.​.​

Nu är området dock tak för Medeltidsmuseet - på vilket sätt det kan försvåra eller ev. omöjliggöra ett bygge vet jag inte. Men det borde väl gå att lösa genom att bygga ganska lätta moduler för att sedan helt enkelt ställa dit dem.
 0
Rasmus Larsson (1 December 2013 00:50):
Det var något år som man ställde upp restaurangtält där under vattenfestivalen. Extremt bra stråk blev det. Rikdagsmännen klagade dock på att det såg skräpigt ut.
+2
Jan Wiklund (1 December 2013 17:57):
Egentligen behöver jag inte lägga till något utöver framför allt Rasmus inlägg, som på ett lysande sätt fördjupar mitt förslag.

Dock kan det vara värt att kommentera Davids uppfattning ovan rent generellt: "Jag har som vi tidigare konstaterat en annan syn på huruvida man ska fokusera på det som är möjligt snarare än det som är optimalt".

Jag invänder absolut inte mot att du fokuserar på det som är "möjligt", David, - men förväntar mig då att du inte invänder mot att jag fokuserar på det som är optimalt.

Tillsammans kan vi nog åstadkomma en hel del nytta - jag flyttar målstolparna för vad som är möjligt att diskutera, och du syr ihop de omedelbart förverklingsbara kompromisserna.

Yimby torde kunna ge rum för både och. Det kanske är värt att påminna om att Yimby inte är en maktinstans som fattar beslut som sedan genomförs. Yimby är ett diskussionsforum, om än inte bara ett internt sådant utan också ett som vill påverka den allmänna debatten.

Och om vi bara framför fega och ängsliga förslag som skulle kunna förverkligas i morron kommer utvecklingen att gå mycket långsammare mot den sortens stad vi alla här gillar än om vi ibland tillåter oss att renodla, och peka på vad som egentligen behövs.

Om stan lider brist på något så inte är det folk som kan konsten att kompromissa ner förslag till nästan ingenting. Och om vi bara ska lägga fram kompromissförslag - vart slutar det då?
 0
David Nylund (1 December 2013 18:23):
Jag håller med om nästan allt du skriver ovan Jan, men med tillägget att jag inte bara tror att det här är omöjligt, jag tycker inte heller att det är önskvärt.

Att hitta perfekta stråk tangerar tidigare generationers vilja att anpassa staden till en teoretisk perfektion. I det här fallet tycker jag därtill att förslaget i sig kompromissar med en massa värden redan (som att det är olämpligt att lägga gångstråk under mark och att det finns en fastighetsägare som sannolikt inte är intresserad av förslaget).

Då tycker jag (som bekant) att det är rimligare att fokusera på andra stråk.
+1
Jan Wiklund (1 December 2013 18:46):
Faktum kvarstår - stora delar av city (Malmskillnadsgatan-Regeringsgatan) är dött, underutnyttjat. Medan Drottninggatan är överlastad. Kommer du på något bättre förslag för att åtgärda dessa brister så är jag öppen för det också.

Beträffande den fastighetsägare som "sannolikt" inte är intresserad så vet vi ingenting om den saken. Pengar brukar dessutom vara ett gott övertalningsmedel.
 0
David Nylund (1 December 2013 20:37):
När jag skrev "sannolikt", gjorde jag det som understatement. Jag skulle hålla det för helt uteslutet att staten är intresserad av den här typen av intrång i slottet. Att vi inte vet något om det håller jag alltså inte med om, även om just den här frågan inte avhandlats tidigare.

Malmskillnadsgatan är död för att den inte korsar andra gator i plan (undantaget Mäster Samuelsgatan), det är svårt att göra så mycket åt, trappor är barriärer. Är det så illa ställt med Regeringsgatan i city? Det håller jag nog inte med om. Exempelvis är Gallerian gsnska utåtvänd med restauranger där.

Gustaf Adolfs torg är dock mer än lovligt tråkigt, och min personliga gamla sommarfavorit Strömparterren finns väl inte längre. Ett annat problem är att en stor mängd av fastigheterna används av regeringskansliet och att detta ogärna delar dessa med publika lokaler — av säkerhetsskäl antar jag.

Jag tycker, för att föreslå något positivt, att man ska vårda de stråk som knyts ihop av Strömbron. Där har det renoverats ett tag, och östra trottoaren har det kompromissats med, liksom gångstråken mot Blasieholmen, men jag tror slutresultatet där kan bli bra. Kan man få dit en servering eller två, kanske i flytande form, tror jag det skulle lyfta platsen, men det är många som vill ha kajplats där, och det är öster- snarare än västerläge.

Sen tror jag att man borde titta förutsättningslöst på Tegelbacken och se om man kan göra om hela den trafikapparaten. Kanske kan man trycka ner all trafik mot Kungsholmen i ett undre plan. Och kanske kan man sänka infarten till Klaratunneln(?) och däcka över där. Risken är väl att tunnelbanan ligger så ytligt att inget av det går, men som sagt — jag tror att en översyn av hela den traffikapparaten utifrån dagens perspektiv vore på sin plats.
 0
Adrian (4 December 2013 01:58):
Det finns ju ingen analys till varför drottninggatan/västerlånggatan är ett promenadstråk ?
Tycker hela idén liknar kobiterminalen i Storuman som kostat massa pengar och aldrig använts.
 0
Ritz (10 December 2013 01:06):
Jag har följt YIMBY i över fem år och aldrig kommenterat, men måste nog säga att detta inlägg är det sämsta jag någonsin läst på Yimby.se.

Generellt sett så brukar jag se att det finns en övergripande princip, en analys av problem och en väl genomtänkt lösning. Att förändra en stad är en svår och komplex uppgift då man måste ta hänsyn till många olika aspekter. Allt detta saknar jag i ovan inlägg.

Att publicera dåligt material är inte ett bra sätt att skapa en positiv och progressiv debatt om du frågar mig.
 0
Söderortare (15 December 2013 16:48):
65 kommentarer hittills, vilket är mycket bra. Vem har sagt att debatten ens måste vara "positiv" (konsensusinriktad?) och "progressiv" (diskuterar endast vad som omedelbart är politiskt genomförbart?) Det låter som gamla kommunalpolitiska klyschor. I det här fallet fås utrymme för en lite friare diskussion, vilket många andra inlägg inte riktigt haft samma potential att uppmuntra till.
 0
Robin Andersson (16 December 2013 08:57):
Som jag skrev tidigare så antar jag att syftet med denna artikel var att skapa debatt. Framförallt om vart våra gränser går för hur stora ingrepp man kan göra i det bebyggda i "stadslivets" namn. Var går gränsen mellan teori och praktik? Var går gränsen mellan ideologi och pragmatism? Detta är en intressant ansats och därför anser jag att denna artikel är väldigt aktuell och högst berättigad.

Sakfrågan, dvs. ingreppet på Stockholms slott, känner jag mig alldeles för okunnig för att uttala mig om. Tydligen har ingrepp redan gjorts, även om de inte har påverkat byggnadens yttre. Det jag främst funderar över är hur pass stor effekt denna åtgärd skulle innebära för flöden och stråk. Som även andra har sagt så finns det kanske bättre stråk att försöka "öppna upp" för flöden på.
 0
Pellegrino (16 December 2013 19:23):
Själv tror jag att "stråk-tänkandet" är en del av problemet. Fiaskot med Nedre Norrmalm beror ju delvis på att man gjorde Drottninggatan och Klarabergs/Hamngatan till dedikerade shoppingstråk istället för att låta handeln etablera sig fritt överallt. Resultatet blev att andra gator tappade besökare med döda stadspartier som konsekvens.

Lösningen är inte att anlägga fler stråk, utan att maximera tillgängligheten till området som helhet. Man ska kunna gå i vilken riktning som helst och känna sig välkommen. Alla gathörn ska erbjuda något trevligt oavsett åt vilket håll man är på väg.

Vad spelar det för roll om det finns ett stråk från Roslagstull till Skanstull, om man måste passera genom urtrista Nedre Norrmalm på vägen? Jag tror man måste se gatunätet just som ett nät, som fungerar bättre ju jämnare belastning det utsätts för. Ju färre maskor/stråk, desto bättre.
 0
Ritz (16 December 2013 20:40):
@Söderortare: med positiv och progressiv debatt menar jag att man driver debatten framåt med ett genomtänkt och hyfsat kvalificerat argument. Kommunalpolitiker är jag så långt ifrån som man nog kan komma!

Argumentet som presenteras i inlägget är inte alls genomtänkt vill jag påstå. Idén är att omallokera flödet av fotgängare från Drottningatan till fler stråk. Rätt tänkt om man antar att denna gata är hårt trafikerad 24/365, vilket den så klart inte är, utan rätt död och otrygg under många timmar på dygnet inklusive vardagskvällar. Att vilja sprida denna miljö och förslumma fler gator i city/norrmalm är ju helt galet.
 0
Pellegrino (16 December 2013 21:51):
Ritz, det var ett väldigt konstigt argument i mitt tycke. Är det bättre att gatorna är döda och otrygga hela dygnet än bara under öppettiderna? För så är ju fallet nu. På vilket sätt skulle butiker utmed t.ex. Vattugatan förslumma denna? Vad finns det att förslumma?
 0
Jan Wiklund (17 December 2013 18:42):
Exakt, Pellegrino - åt vilket håll som helst. Tyvärr består ju mycket av city idag av säckgator. Inte minst i nordsydlig riktning. Återvändsgatorna behöver öppnas så det blir fler alternativ än Drottninggatan, därav detta förslag.

De som befarar att något förstörs med slottet om så sker kan titta på ritningen på http:​/​/​www.​stockholmgamlastan.​se/​images/​slottet/​slotte.​.​ . Det förefaller som om det inte finns någonting under borggården.

Möjligen kan det finnas en och annan rest av Tre Kronor, se http:​/​/​www.​stockholmgamlastan.​se/​lang_​sv/​historia/​tre_​.​.​ . Men det är långt ifrån säkert - på 1700-talet var man inte särskilt sentimental när man byggde nytt.

Och om det finns är det ju trevligt - som jag har sagt ovan skäms ju inte Gamla stans alla restauranger och fik av att de håller till i medeltida valv. Eller tycker någon att de ska stängas så att medeltidslämningarna ska få vara i fred?
 0
Rasmus Larsson (18 December 2013 02:16):
Intressant ritning. Uppenbarligen finns ju redan de öppningar under lejonbacken som absolut skulle vara nödvändiga. Visserligen en smal gång, men det skulle kunna fungera.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8637 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter