Utskrift från www.yimby.se
....

Spelet om Stockholm

 
Filmaren Anders Wahlgren känner säkerligen många av YIMBY:s läsare till. Han har producerat flera skildringar om stadssomvandling i Sverige, som "När Domus kom till stan", "En kluven stad" och "Stadens själ".

Wahlgren har nu producerat en ny miniserie i två delar som heter "Spelet om Stockholm".
Den går att se på SVT Play fram till den 4 Februari.

Filmen riktar kritik mot de stora rivningar som skedde i Stockholm under 50- och 60-talet och visar med plågsam tydlighet många av de fina byggnader och miljöer som försvann under rivningsivern.

Den tidsmässiga tillbakablicken är i allt väsentligt en kritik mot den bilcentrerade stadsplanering som rådde under denna period där alla former av urbana och platsskapande värden fick stå tillbaka.

För den som har sett Wahlgrens tidigare filmer är det dock svårt att säga att det tillkommer så mycket nytt just kring cityomvandlingens problem och följdeffekter. Det som dock blir tydligare denna gång än tidigare är omfattningen av de planer på fler stora trafikleder som lyckligtvis hann stoppas.


Gamla Hotell Continental, rivet 1958. Bild: Wikipedia.

I den första delen kritiserar Wahlgren, med rätta, att det påkostade gamla hotell Continental revs. Snart därefter menar Wahlgren att det nya hotell Continental, som nyligen revs, var precis lika påkostat och att den rivningen var lika omotiverad som den tidigare.


"Nya" hotell Continental, rivet 2013.

Wahlgren får naturligtvis tycka vad han vill men det är knappast en alltför vågad gissning att många hade fördragit den äldre byggnaden framför den nyligen rivna. I sin iver att kritisera den nya byggnaden uppger Wahlgren dessutom - helt felaktigt - att det är SJ som bygger det nya huset.
SJ kör som bekant inte pendeltåg, men inte heller SL bygger huset. Istället är det Jernhusen som uppför byggnaden och, trots att Wahlgren insinuerar detta, kommer kostnaden för det nya huset därmed inte att läggas på vare sig resenärer eller skattebetalare.


 Den nya byggnad som håller på att uppföras på platsen. Kanske inte lika vackert som ursprungshotellet (härom finns säkert olika synpunkter), men mer omväxlande och bättre anslutet mot gatan än det nyligen rivna huset.

Tyvärr är detta inkosekvensen som uppkommer i de två filmerna. Wahlgren riktar en välriktad och helt riktig kritik mot den alltför ensidiga stadsplaneringen och de stora rivningarna på 50- och 60-talet men det utvecklas till att bli en kritik mot all form av förändring. Klaratraumat kryper här fram igen och all förändring blir automatiskt en dålig förändring. Wahlgren kritiserar på andra ställen just den typ av arkitektur som uppfördes i cityomvandlingen, men när hotell Continental rivs, då är det fel.

När vi kommer till Slussen blir den kognitiva dissonansen ännu tydligare. Vi får se bilder från 50-talet med bilar i mängder som snurrar runt i klöverbladen, tre gånger så många som idag. Wahlgren har tidigare gjort klart att han är starkt kritisk till trafikledsprojekt i innerstaden, men nu talar han plötsligt lyriskt om ett Slussen "i full vigör", och när han kallar anläggningen en "gigantisk trafikmaskin" så är vördnaden påtaglig. 
 
För att få rivningen av denna gigantiska trafikmaskin att framstå som något negativt tvingas Wahlgren ta till en av de vanligaste Slussenmyterna, att det som ska byggas är en ännu större trafikmaskin, "en motorled till Gamla stan". Det är "tokigt att föra in ännu mer trafik till Slussen när det inte behövs", och det kan man förstås hålla med honom om. Därav följer logiskt att det är smart att bygga bort överflödiga trafikytor så att det blir omöjligt att föra in mer trafik som inte behövs, och det är just det man kommer att göra när man snart tar bort klöverbladen och hälften av bilfilerna och gör trafikmaskinen till en vanlig gatukorsning. 
 
Det är svårt att hitta i de gamla gångtunnlarna, konstaterar Wahlgren från den klaustrofobiska Blå gången, och vad som behövs är istället "att man kan gå häruppe och röra sig fritt som ett stort torg".  Precis som det kommer att bli med andra ord: torgytorna inkl den nya parken utökas till det tredubbla, fotgängarytorna till det femdubbla och vi slipper de trånga och sunkiga gångtunnlarna helt. 
 
Och så "blir det fullt med gigantiska hus", dvs två hus som varierar mellan fyra och sex våningar framför det tio våningar höga KF-huset som stått där sedan 1910-talet, samt två växthusliknande glasbyggnader på en respektive två våningar vid Södermalmstorg. Alltså ungefär lika gigantiska som de många 1700-talshusen som revs på 1920-talet för att man skulle kunna bygga trafikmaskinen, rivningar som inte nämns med ett ord. (I vårt yttrande om slussen efterfrågade vi mer bebyggelse än det nu aktuella förslaget.)
 
Det har varit mycket "hemlighetsmakeri" kring Nya Slussen anser Wahlgren, och det kanske är därför han inte har tagit del av utställningshandlingarna som varit offentliga sedan 2009. Inkonsekvensen när det gäller kritik av rivningar är inte lika lätt att förklara. Att riva flera kvarter för bilen är okej om det har hunnit gå 80 år, men att riva samma trafikanläggning och återuppbygga stad är alltså fel. Inkonsekvent så det förslår.

Även på andra håll slirar Wahlgren på sanningen. Bland annat tar han upp det så kallade "Serafimergenombrottet" som föreslogs för några år sedan och menar att man med detta vill ta upp stafettpinnen från de förslag som fanns på 1960-talet. Men för den som faktiskt tittar på förslaget är det tydligt att det faktiskt är lite mer nyanserat än så.

Märkligt nog verkar Wahlgren också kritisk mot tankar och idéer att uppföra nya byggnader i klassisk stil. Trots att han i årtionden kritiserat att många vackra byggnader revs vill han att nya byggnader ska "spegla vår tid". Här trasslar Wahlgren in sig i samma modernistiska paradigm som han själv kritiserar. Byggnader kan se ut på en massa olika sätt och det finns ingen anledning att förbjuda vissa stilar. Låt de tusen stilarna blomma!

Wahlgren är dock inte kritisk mot alla nybyggen. Både nordvästa Kungsholmen och Norra Djurgårdsstaden får upplyftande beröm i filmerna och det är tydligt att Wahlgren uppskattar att det återigen byggs stadsmässiga miljöer.

Det man kan konstatera är därmed att Wahlgren inte nödvändigtvis är förändringsfientlig, men däremot kritisk mot den mesta förändring som innebär rivning.

Det är synd. Om vi ska rätta till de misstag som gjorts behöver vi också riva här och var - framförallt överdimensionerade trafikmaskiner och kommersiella fastigheter som spelat ut sin roll. Istället för att kritisera alla planer på förändringar borde Wahlgren i sin film ha efterfrågat en omvandling av city och andra modernistiskt planerade områden, både innanför och utanför innerstaden. Vilka bilgator kan smalnas av, var kan det byggas nya bostäder, var kan vi få plats för handel i gatunivå och grönska?

Det är dags att blicka framåt nu.
 

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Bo Ek (13 Januari 2014 10:10):
Man återuppbygger ingen stad med nya Slussen. Det blir samma blåshål som nuvarande.

Är YIMBY för rivningen av Slussen oavsett skäl? Om trafikapparaten hållits i gott skick hade YIMBY ändå ansett att den skulle schaktas bort? Även om jag personligen inte hyser några varmare känslor för nuvarande Slussen så förstår jag att den är en central och viktig del av stadens moderna historia. Det är ett bevarandeskäl!
+2
Anders Gardebring (13 Januari 2014 10:57):
Bo Ek:
Ja. YIMBY anser att slussen bör rivas. Det är en otidsenlig och bilcentrerad lösning. Att "något finns" är inte nog skäl att bevara det. "Om trafikapparaten hållits i gott skick" är inte så relevant att spekulera kring då det inte skulle varit möjligt i någon större grad, betongen vittrar sönder inifrån.

YIMBY har riktat kritik mot att nya slussen bebyggs i för liten grad, det finns plats för mer stad där.
+5
Jan Wiklund (13 Januari 2014 11:56):
Om man får utveckla argumentationen kan man hävda att nuvarande Slussen lägger alltför mycket mark under asfalt. Dvs utrymmet används för dåligt. Och att vara ekonomisk med mark är väl Yimbys kärna om någon sådan finns.

Ju bättre man använder marken desto kortare blir alla avstånd. Stockholms stora problem - ett som skapar förluster av såväl tid som pengar och leder till både segregation och utsläpp - är att det är alltför utspritt.

Att utnyttja marken allt bättre, särskilt centralt och i lägen som kan bli centrala, är väl därför Yimbys hjärtefråga. Och att ha en överdimensionerad bilkarusell i centrum är så oeffektivt man kan tänka sig.
+1
Johan (13 Januari 2014 13:06):
Programmet tyckte jag i grunden var bra. Intressant och skrämmande att se vad som ursprungligen var tänkt för "city" och Wahlgrens tankar om hur en stad borde fungera kändes sunda. Kanske lite för mycket personligt tyckande som presenterades som fakta. Och lite väl många av hans åsikter som sa emot sig själva utan någon vidare förklaring.

Angående slussen så hade jag gärna sett lite mer 'gytter', som i Yimbys yttrande. Kanske också lite kurvigare gator/vägar/kajkanter. Jag tror en liten liten del av bevarandefolkets känslor mot nya slussen är att det ser så stramt ut och i så fall kan jag faktiskt hålla med på den punkten.

..fast inte så mycket att det är värt att dra ut ännu mer på processen.
 0
Simon Molander (13 Januari 2014 13:22):
Ett (visserligen rätt oviktigt) sakfel har smugit sig in i texten. Det står att "SJ kör som bekant inte pendeltåg ...", vilket inte är helt sant. På uppdrag av SL körs pendeltågen av Stockholmståg KB som ägs av SJ. Man kan alltså hävda att det är SJ som, via ett annat bolag, kör pendeltågen.

Det gör väl ingen större skillnad för argumentationen i sin helhet, men det ser lite märkligt ut. Särskilt när man uttrycker sig med formuleringen "som bekant", vilket ger lite sken av att alla som tror det är ju lite dumma i huvudet och inte värda att lyssna på.
+2
Niklas Öhrström (13 Januari 2014 15:09):
Bo Ek:
Slussen måste rivas och det handlar inte om dåligt underhåll och puts. Det handlar om att pålningen på 30-talet gick snett. Även när det gäller betongens vattenhalt gick det snett. Sålunda sjunker och vittrar Slussen och det rår inget underhåll på.

Men: Om Slussen hade stått på stadiga pålar och haft en ickevittrande betong, samt lätt går att bygga om för att öka avbördningen så är det givetvis en annan femma. Då tycker jag man borde överväga att behålla Slussen - inte av bevarandeskäl eller som en hyllning till bilismen - utan för att miljön kan erbjuda billiga lokaler.
 0
Herbert Tingesten (13 Januari 2014 17:25):
En indikation på att Wahlgren själv är medveten om inkonsekvensen (eller kanske blev medveten om den under redigeringen) kan man se i partiet som behandlar Norra Djurgårdsstaden. Han talar om Bobergs vackra gasklockor, och omedelbart därefter dröjer kameran en lång stund vid den hyperfula stålgasklockan. Allt är upplagt för en nersabling av höghuset som ska ersätta åbäket, men istället blir det alldeles tyst. Intrycket blev att han inte kunde förmå sig till att läsa upp hyllningstexten till jätteplåtburken som han säkert hade författat.
 0
zoo (13 Januari 2014 20:23):
Bara ett litet inlägg. Bilden på Continental version 3 är inte det som är den slutgiltiga versionen.
Det som just nu byggs är något omarbetat. Tex är lutningarna på de olika "orgelpiporna" annorlunda.
 0
Anders Gardebring (13 Januari 2014 20:56):
Zoo:
Ja se det hade du faktiskt helt rätt i!
Fixat nu, tack för påpekandet.
 0
Michael Lindgren (13 Januari 2014 22:41):
Det står på ett ställe att han "kritiserat de många vackra byggnader som revs", men kritiserar han inte rivningarna?
 0
David Nylund (13 Januari 2014 22:57):
Jag tycker att det var en rätt trevlig serie. Det märktes att han har relativt sunda idéer om vad som gör en stad bra, samtidigt som han förstås tycker saker man själv inte håller med om. Slussen är en sådan, hans tilltro till att det med relativt små medel skulle gå att göra något vettigt av de yttersta förorterna en annan.
 0
David Nylund (13 Januari 2014 23:04):
Att Jernhusen blandas ihop med SJ är väl för övrigt begripligt om än inte korrekt. Det är ju trots allt ett bolag som är avknoppat från det gamla SJ och fortfarande finns till för att förvalta statens järnvägsnära fastigheter. Att det sen ligger närmare det som blev Banverket (och sedermera en del av Trafikverket) än nuvarande SJ tycker jag som sagt är brister man kan ha överseende med.
 0
Pellegrino (14 Januari 2014 09:33):
Wahlgren har fel i en del sakfrågor, men han har gjort mycket för att öka medvetandet om de övergrepp som begicks under Citysaneringen. Få kan väl sitta oberörda framför TV:n när det visas bilder på 1700-talsbyggnader som mals ner av grävskopor och ersätts av parkeringshus i smutsgrå betong. För att inte tala om alla trafikleder och parkeringshus som planerades kors och tvärs genom innerstan.

Om pengarna hade räckt till Mehrs och Garpes alla planer skulle Stockholms innerstad varit en ödemark idag. Folk hade bott i ytterområdena och malmarna skulle till stor del ha varit förslummade och övergivna. Så man kanske ska vara tacksam för att det bara blev västra City som gick åt, det kunde ha blivit mycket värre.
+2
Fredman (14 Januari 2014 16:20):
 0
Für Alle (15 Januari 2014 02:19):
Man kan ha synpunkter på rivningar av många olika skäl. Dåligt motiverade rivningar kan väcka stor irritation i en stad som upplevt mycket av den varan. Och ja, rivningar bör motiveras. En stadsbild är en sorts mental ägodel. Om något tas ifrån dig så vill du ha det välmotiverat varför det sker. Det är ren antropologi.
 0
Für Alle (15 Januari 2014 02:23):
Skrev jag något om slöseri, förresten?
 0
Pierre (15 Januari 2014 10:07):
Någon som vet huruvida Anders Wahlgren är släkt (eller ev far) till Martina Wahlgren?, vars ritningar för ett nytt projekt i Tensta förekom i programmet? (Vore inte helt snyggt om så vore fallet)
 0
Jan Wiklund (15 Januari 2014 11:03):
Für Alle: Dessutom tillkommer att vanligtvis blir några hemlösa om det rivs. Så rivningar borde vara svårt. Samtidigt borde det, som kompensation, vara lättare att bygga nytt där det inte redan står något hus.
 0
Für Alle (17 Januari 2014 15:43):
Vet inte om det finns koppling till A.W. men Martina Wahlgren och Karin Wingårdh (!?) har i varje fall ritat Snowberry Hill "ett stycke modern design i Göteborgs mest attraktiva del. 11st nyproducerade bostadsrätter i Lyckhem, Hovås. Göteborgs centrum när du på 10 - 15 minuter beroende på trafiken."

2 mil söderut verkar det som.
 0
Arne Sverige (17 Augusti 2018 23:48):
Tyvärr är sidan trasig nu.
Har någon länken som funkar?
Vill verkligen se programmet, även om det kanske inte är aktuellt just nu.

Hälsningar
Arne
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter