Utskrift från www.yimby.se
....

Att blanda det gamla med det nya: andra chansen

 
Nu har staden fått en andra chans att visa att det går bra att integrera äldre bebyggelse med ny. Det gick inte så bra förra gången då klockhuset vid Norra station revs. Sedan svängde staden i efterhand och nu ska tornet byggas upp igen. Med Nobelcenter på Blasieholmen har frågan blivit aktuell på nytt.

Nobelstiftelsen vill bygga ett Nobelcenter med kongresshall och museum på Blasieholmen i Stockholm. En väldigt bra idé i sig. Nobelmuseet behöver större lokaler och Sverige och Stockholm tjänar på en fast punkt för prisutdelningsceremonin. Men det står redan en byggnad på platsen, nämligen det gamla tullhuset.

Nobelcenter
Nobelcenter. Bild David Chipperfield Architects

Arkitekttävlingen är avslutad och en vinnare är utsedd. Bakom det vinnande förslaget står arkitekterna David Chipperfield och Christoph Felger. Byggnaden i sig känns som en ganska typisk modern stockholmsbyggnad i lagom-arkitektur. Det arkitektoniska uttrycket kunde enligt vår mening gärna ha varit mer intressant. Men nu ska vi inte diskutera arkitektur utan politik. Är det bara att riva tullhuset och börja bygga? Svar nej. Nu kommer stadens politiker och tjänstemän in i bilden. Genom en planprocess ska framtiden för både tullhuset och Nobelcenter slås fast. Tullhuset saknas dock i skisserna.

YIMBYs ståndpunkt är att tullhuset ska bevaras - på sin plats.

Vi ser däremot inga problem i att det integreras som en del av Nobelcenter och i viss mån byggs om. Men det är i första hand en fråga för staden. Staden avgör vad som får respektive inte får rivas. Och nu har staden ett gyllene tillfälle att inte upprepa misstaget med klockhuset. Visserligen har företrädare för staden poängterat att det tekniskt sett inte begicks något misstag i fråga om klockhuset eftersom det inte fanns med i detaljplanen. Tekniskt sett har de rätt. Tekniskt sett begicks misstaget alltså redan när detaljplanen togs fram.

Klockhuset anknöt till platsens historia som järnvägsknut. Tullhuset anknyter till stadens historia inom sjöfarten. Att riva sådana byggnader är att radera platsernas historiska förankring.

Därför vill vi uppmana politiker som Kevius och Nordin, liksom stadens tjänstemän, att ta hänsyn till tullhuset redan i ett tidigt skede i planprocessen. Gör inte om misstaget med klockhuset. Det är ni som beslutar i sådana frågor. Inte den som vill bygga någonting på en viss plats. Sedan får vi inte glömma att rivningar av äldre byggnader i centrala lägen sällan ses som någonting positivt.

Tullhuset
Tullhuset. Bild I99pema

Att det hittills inte funnits något tullhus med på de skisser som presenterats är oroväckande och kanske ett tecken på att staden inte varit tydlig nog i den här frågan?

Som jag skrev i fråga om klockhuset, så ska stadens representanter i första hand agera i stockholmarnas intresse. Att ge privata intressen fria händer leder till att gammal bebyggelse rivs för att ersättas av ny eftersom det är lönsamt, men för stockholmarna är det en dålig affär. Prisutdelningsceremonin hålls en gång per år. Men övrig tid är kongressdelen bara ett av flera kongresscentra i Stockholm. Låt gå för att det kan bli det mest exklusiva. Nobelmuseet kommer däremot att vara öppet året runt.

Arbeta istället för att kombinera ny och gammal bebyggelse mer. En bra arkitekt kan lätt få ett nybygge att fungera ihop med en byggnad med 150 år på nacken. Givetvis går det fortare att riva och börja om från början, men är det en utveckling vi vill se i Stockholm?

Eftersom det nu finns ett färdigt förslag blir det givetvis mer komplicerat. Men då är det främst en miss från Nobelstiftelsens sida, nämligen att alla intressenter inte varit involverade redan från början. Inom design och utveckling är det ett väldigt vanligt misstag, men inte mindre allvarligt för det. Det innebär att mycket kanske får göras om, och kanske blir det så även i det här fallet? Att förutsättningarna förändras om staden i efterhand måste förtydliga sina krav på bygget, vilket leder till förseningar och så vidare. Det är beklagligt, men det är så det är.

Frågan är inte om Nobelcenter ska byggas. Det står vi i YIMBY bakom. Inte heller var. Platsen ligger väldigt bra till med Nationalmuseum runt hörnet. Men hur? Genom att äldre bebyggelse rivs för att ge plats åt det nya? Eller genom att det nya integreras med det gamla?

Det är inte omöjligt. Var bara tydliga med att tullhuset ska bevaras.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Jakob Högberg (10 April 2014 09:29):
Nej, den här ståndpunkten var ingen fullträff. Jag kan inledningsvis upplysa skribenten om att även en usel arkitekt kan sammanfoga en ny byggnad med en befintlig - det betyder däremot inte att resultatet blir bra. Det kommer det sannolikt inte bli heller i detta fall - någon integrering är det inte att tala om, snarast kommer det vinnande förslaget att assimilera tullhuset som ett frimärke längst ner på fasaden. Jag förstår inte hur vare sig den befintliga eller nya byggnaden skulle tjäna på det. Sen har jag också väldigt svårt att förstå den här nyfunna vurmen för det gamla tullhuset. Det är ett litet oansenligt hus i nån slags typisk 1870-tals offentlig arkitektur som finns på mängder av ställen i hela landet, och allt som oftast ser förvillande lika ut. Att välja just tullhuset till att paradera en ny yimbydoktrin kring bevarande är i min mening en riktigt dålig idé - bättre då att inte ropa varg och vänta tills en faktiskt skyddsvärd byggnad är hotad, för det kommer hända förr eller senare.
+1
Anders Gardebring (10 April 2014 09:47):
Jakob:
Det är ingen ny ståndpunkt. Det är samma ståndpunkt som vi alltid haft. Däremot finns det en del missuppfattningar om att yimby står för "riv allt överallt". Det har vi aldrig stått för.
Vad gäller arkitekter och gamla byggnader. Ja. Vilken arkitekt som helst kan göra det. En bra kan göra det på ett bra sätt. Vilket var kontentan av texten.
+3
Bo Lagerqvist (10 April 2014 10:05):
Skulle inte små oansenliga hus vara värda att bevara ?

Man vågar väl här knappast nämna de unika hamnmagasinen som fortfarande tjänar den lokala sjötrafiken - men i en annan roll än när de byggdes- och som också ska rivas.

Ur stadens utredning:
"Den låga bebyggelsen kontrasterar mot den högre
stenstadsfronten och Nationalmuseum. Magasinens
enkla utformning med faluröda träfasader signalerar
en typisk verksamhetskaraktär av äldre slag, medan
Tullhusets fasader i puts och tegel signalerar dess
myndighetsfunktion. Tullhuset bildar tillsammans med
magasinens baksidor ett småskaligt inre rum, relativt
skyddat från vind och vatten, i motsats till kajrummet.
Från platsens inre delar är den omgivande staden
och vattenrummen synliga i långa siktlinjer under
Museiparkens trädkronor och i Hovslagargatans axel.
När man befinner sig på udden är hamnkaraktären
påtaglig, trots att de öppna ytorna upptas av parkeringsplatser. Kajens stenskoning skapar
tillsammans med markbeläggningen av storgatsten, en
bevarad kranbaneräls, tullhuset och magasinen i direkt
anslutning till och riktade mot den snedskurna kajen,
karaktären av en godshamn. Närheten till stadsfronten
låter oss förstå hur hamnfunktionen tidigare var en
integrerad del av den centrala staden och det viktiga
nav kring vilket handeln rörde sig. Inte på något annat
ställe i staden finns någon liknande hamnmiljö bevarad.
Hamnmagasinen som tidigare var vanliga i alla stadens
hamnar är också, troligen beroende på sin enkla
funktion och byggnadssätt, de enda bevarade i sitt slag."
"Tullhuset har högt kulturhistoriskt värde som en representant
för det sena 1800-talets myndighets- och administrationsbyggnader
i allmänhet och för Stockholms
tullväsende i synnerhet. Tullhuset är en länk i kedjan av
tullhus i Stockholm från olika tider och är ritat av den
välkände arkitekten Axel Fredrik Nyström som även står
bakom gamla riksarkivet.
Magasinsbyggnaderna från 1910 tillsammans med
markbeläggningen av storgatsten speglar en strävan
vid 1900-talets början att förbättra tullens arbetsmiljö
och skapa bättre och modernare lagringsmöjligheter
i Stockholms hamnar. Magasinen är idag unika för
Stockholm, då några liknande magasin inte längre finns
bevarade i Stockholms hamnar."

Bara att riva och ge plats för en konferenslåda som enbart har den maritima anknytningen att den liknar några staplade jättecontainers.

Någon sa att Stockholm alltid har varit en sjöfartsstad men, till skillnad från Göteborg, aldrig en sjösinnad stad.
+2
Ragnar Lind (10 April 2014 10:21):
Min ståndpunkt är att inga hus byggda före år 1935 får rivas, inga alls. Alldeles för mycket har redan rivits. Det räcker nu, medan det nu ännu i alla fall finns något kvar.
+1
Joy Zomborszki (10 April 2014 10:39):
När jag jobbade i området så gick min lunchpromenad förbi detta område. Och när jag bodde i närheten gick helgpromenaderna ofta samma väg. Jag kan inte säga att det var någon sträcka som jag såg som intressant. Den känns snarare som en bortglömd parkering och malplace. Den fick mig att hålla mig så långt ut längs kajen som möjligt, där jag snarare tittade på båtarna och utsikten mot Strandvägen, Djurgården och Skeppsholmen. Det är sträckan på Skeppsholmen där jag känt stadens sjöfartshistorik.

Kan vi inte flytta byggnaderna till Skeppsholmen? Eller till Långholmen? Eller rentav utöka Skansen med lite "strandområde" och flytta dem dit?

Att spara de byggnaderna känns i min mening som ett stort slöseri med en yta som kan komma allmänheten till gagn. Jag tycker att tullhuset är vackert och att magasinen har sin charm, men inte just där (idag). Det är inte konstigt att flytta en byggnad när den inte längre tjänar sitt syfte.

Jag hoppas att de nya lokalerna ger Nobelmuseet möjlighet att utöka sin verksamhet samt att det blir restaurang, kafé och liv större delar av dygnet.
 0
Albert L (10 April 2014 10:50):
"YIMBYs ståndpunkt är att tullhuset ska bevaras - på sin plats."

Jag kan inte minnas att jag blivit tillfrågad. det här har så som jag känt det varit en fråga där åsikterna gått isär väldigt mycket. den konsensus som nåtts har väll snarare varit att den byggnad som vunnit tävlingen har haft ett för tråkigt yttre och att det skulle passat bättre med mer exceptionell arkitektur, en byggnad som tog mer plats. Sedan kan jag hålla med om att det skulle kunna vara trevligt att bevara delar av tullhuset, men jag ser inte det som ett måste.
+2
David Nylund (10 April 2014 11:12):
Jag bryr mig inte nämnvärt om vare sig Nobelcentret, tullhuset eller hamnskjulen, vare sig som märkesbyggnader eller (för Nobelcentret) som företeelse och funktion. Däremot tycker jag om städer som växer organiskt med samtidens behov.

Finns det en efterfrågan på Nobelcenter? Fine, bygg ett då.

Finns det ett synnerligt intresse att bevara ett par gamla lagerbyggnader och ett halvstort envåningshus på central adress i innerstan? Där delar jag Joys uppfattning om att de kan flyttas (eller, för min del, rivas) då de inte längre tjänar sitt syfte.

Så för att svara på Bos fråga: nej.

Det innebär inte att man inte kan blanda gammalt och nytt, det gör man ju närmast per definition när man bygger på Blasieholmen, men det innebär att man måste fråga sig hur väl marken utnyttjas om man vill bevara det låga och det glesa. Det går säkerligen att bygga längre ut på Blasieholmen om man prompt vill spara tullhuset, men då på bekostnad av parken. Eller så begränsar man ytterligare den byggbara ytan.

Alla val får konsekvenser.
+4
Martin Ekdahl (10 April 2014 11:28):
Det är stort att kunna erkänna sina misstag (Klocktornet), och ännu större att undvika dem (Tullhuset)!
+2
Jan E (10 April 2014 12:15):
Det är tur att inte Jakob Högberg har något inflytande över stadsplaneringen i Stockholm. Det skulle bli en hemsk stad att bo i. Brr..
+1
Jon T (10 April 2014 12:46):
Äsch, bevara men flytta. Alla blir nöjda.
+5
Linda (10 April 2014 12:46):
Jag gillar idén med ett Nobelhus, men uppskattar varken valet av plats eller byggnad.

Blasieholmen behöver inte fler offentliga byggnader. Däremot borde man bygga bostäder där, så att platsen får liv även på helger och efter kl 18 på vardagar.

Sen är det själva huset – uppriktigt sagt ser det ut att passa bättre för att klyva atomer i vid nån kust nånstans. Det man bygger på Blasieholmen måste givetvis passa ihop med intilliggande arkitektur, eller åtminståne den som finns på Strandvägen mitt emot.

Skulle gärna se att man gjorde ett omtag med hela grejen: hittade en bättre plats och sen utgick från områdets karaktär när man planerade byggnaden. Inte bara som nu släppte ner nån slags chabrak från luften med resultat att det ser ut som en illustration över ljudet när man drar naglar över en griffeltavla.
+2
Rasmus Larsson (10 April 2014 14:02):
Bra att Yimby är en organisation som står för en kontinuitet i sina ställningstaganden på samma sätt som Greenpeace och andra principbaserade organisationer.
 0
Patric Nilsson (10 April 2014 16:50):
Bra att Yimby är emot att Tullhuset rivs (riv däremot magasinen). Men jag jag håller inte med om att det måste ligga kvar på platsen. I min mening bör huset flyttas till Strandvägens kaj, ungefär där de två obeliskerna nu står, alltså nästan exakt mittemot det kommande Nobelcentret. Där kan huset få fortleva som en kombinerad restaurang och bar, med uteservering på sommaren. På detta sätt kan det hjälpa till att förstärka ett framtida restaurang/nöjesstråk längs Strandvägen.
+3
Bo Lagerqvist (10 April 2014 16:53):
Hamnmagasinen tjänar fortfarande den lokala sjöfarten och några rimliga ersättningskajplatser har inte erbjudits.
Joy Zomborszki nämnde Skeppsholmen som en bättre plats för magasinen och tullhuset och säger:
"Det är sträckan på Skeppsholmen där jag känt stadens sjöfartshistorik. "
Då har du nog inte känt efter riktigt, om du inte med sjöfartshistorik enbart avser kungl. flottan som disponerade ön under ca 300 år. Handelssjöfarten nyttjade andra kajer som Norra Blasieholmshamnen med tullhuset och hamnmagasinen.

Som sagt tidigare: Stockholm har varit och är en sjöfartsstad, men ingen sjösinnad stad. Sjöfartens kajer ska tydligen helst rensas från maritim verksamhet och som i fallet med Blasieholmen bebyggas med ett sterilt konferenscenter som endast påminner om sjöfart på ett sätt - det liknar en stapel med containers.

Gärna ett Nobel konferenscenter - men då på en mer passande plats.
 0
Für Alle (10 April 2014 21:47):
+3
Gabbe (11 April 2014 12:48):
Ett kanonställe att lägga det nya Nobelhuset är naturligtvis på Nobels gamla fabriksområde i Vinterviken!
Plötsligt får då huset en naturlig koppling bak i tiden.
http:​/​/​www.​vinterviken-​nobel.​se/​sid1.​html
+3
Jan Wiklund (11 April 2014 12:56):
Albert L: Det är en allmän och etablerad yimby-stàndpunkt att ju mer variation i en stad desto bättre. Att blanda gammalt och nytt är ett uppenbart sätt att öka variationen. Sà det är inget konstigt i det ställningstagandet.

Samma sak gäller för övrigt i vilket enformigt 60-talsomràde som helst. Att làta allt vara som det är är inte bra, men inte heller att jämna allt med marken och bygga nytt enligt dagens mode. Behàlla det gamla och bygga nytt i tomrummen skapar störst variation även där.
+2
Bo Ek (11 April 2014 16:22):
Bra att YIMBY är tydlig i sitt ställningstagande mot att riva tullhuset, men förstår ändå inte varför Nobelcenter ska klämmas in ljust där. Det är en känslig miljö och det finns andra platser som är bättre lämpade att bygga på (Nobleparken?).

Återigen drabbas Stockholm av en rivningsvåg, som inte är motiverad. Nu senast hotas Astoriahusets flygel av rivning och kvarteret Grimman på Söder i det närmaste skövlades. Har våra beslutsfattare inte lärt sig något av utplånandet av Klarakvarteren? Ska vi behöva uppleva det igen?

Säg ja till en växande stad men nej till att riva och förstöra kulturhistoriskt känsliga miljöer!
+5
Oscar A (12 April 2014 00:12):
Varför är alltid politiker och arkitekter så otroligt osmidiga? Hur kan de inte förstå att ett förslag som består av ett par modernistiska skolådor staplade på varandra väcker protester när det är fråga om Blasieholmen? Till råga på allt medför planen en rivning av tullhuset. Det är precis som om beslutsfattarna och arkitekterna söker konflikt.
+1
David Nylund (12 April 2014 05:57):
Oscar, tror du allvarligt att protesterna hade varit särskilt annorlunda om förslaget varit ett annat? Vad vi pratar om är trots allt ett i princip obebyggt kvarter i prima läge och protesterna började komma före det var klart vad man ville bygga.

Det här är enligt min uppfattning ett prinsessan-på-ärten-gnäll; känner man bara efter tillräckligt mycket hittar man alltid något som skaver.
 0
Bo Lagerqvist (12 April 2014 11:18):
Yes in Stockholm´s back yard or ... junk yard! :-)

But not in the front yard !
+2
Bo Lagerqvist (12 April 2014 11:31):
Några av de första att protestera var Skärgårdens Trafikantförening som värnar om den sjöburna kollektivtrafiken.
Blasieholmen är uppläggningsplats och utrustningskaj för skärgårds- och hamntrafiken och hamn för de fartyg som för tillfället ej är i trafik samt även reservkaj för de fartyg som i vanliga fall utgår från Strömkajen. Tullhuset används som rederikontor - även efter att Waxholmsbolagets kontor flyttats.
Stockholms klassiska skärgårdsbåtar är ett levande och, internationellt sett, unikt inslag i hamnbilden och ett turistmål.

Stockholm är en hamnstad och den lokala kollektiva sjötrafiken ökar år från år, men allt tycks göras för att få bort sjöfartsrelaterad verksamhet från kajerna och ersätta den med verksamhetsfrämmande byggnader som Nobels konferenscenter. Nyligen försökte M få igenom ett förslag att flytta bort stora delar av skärgårdstrafiken från innerstaden, vilket resulterade i stora protester från trafikanter och företagare, varefter den dyrbara upphandlingen av trafiken fick avbrytas.

Tullhuset och hamnmagasinen behövs för maritim verksamhet.
Det planerade Nobel Centret innebär rivning av samtliga dessa byggnader.
+2
Jörgen Sundström (12 April 2014 15:21):
Att riva tullhuset är illa nog. Men ännu värre är att ge bygglov till den nyfunktionalistiska Formark 4 liknande kartongbyggnaden.
 0
David Nylund (13 April 2014 01:32):
Bo L, utrustningskaj, reservkaj osv. Har det slagit dig att platsen används av sjäfarten för att den finns och är tillgänglig, snarare än för att den behövs?
+2
Bo Lagerqvist (13 April 2014 12:17):
Både och David; platsen finns förvisso, behövs för sjöfarten och är - än så länge - tillgänglig och det gäller även byggnaderna som också används för sjöfarten.
Ett Nobel Center behövs kanske också, men själv anser jag inte att det har samma behov som sjöfarten av just denna plats i Stockholms inre hamn och framför allt inte i den utformning som nu beslutats av Nobelkommittén, innebärande att såväl tullhus och hamnmagasin jämnas med marken.
+2
Martin Kolk (13 April 2014 23:24):
Jag tycker det är en ganska konstig syn på urbanism där allt gammalt måste bevaras, som jag är förvånad får så stort utrymme på Yimby. En stad är något som bör förändras och det innebär rimligtvis att man river saker ibland, även om de är byggda före 1930. Framför allt när det rör sig om väldigt gles bebyggelse utan tydlig funktion (som i det här fallet, samt klocktornet) så är det nog oftast önskvärt att riva och bygga nytt.

Om hela Södermalm var välbevarad 2-vånings träbebyggelse (något jag tycker är mer intressant än det här tullhuset), skulle vi bevara det också?
+2
Bo Lagerqvist (14 April 2014 11:35):
Visst har väl byggnaderna en funktion för den lokala sjöfarten ? De innehåller kontor, förråd och verkstäder för en växande lokal kollektiv sjöfart. Men sjöfart är inget som prioriteras. Trots att Stockholm är en sjöfartsstad finns det de som inte har en aning om Norra Blasieholmshamnens historiska roll som hamn och dessvärre inte heller om den funktion hamnen och byggnaderna fyller idag. Därför är det lätt att förorda en rivning och byggandet av ett enormt konferenscenter som inte har något med sjöfart att göra - förutom att det, som sagts, liknar en lysande hög med containers.
Det finns massor med alternativa ställen att bygga detta stora konferenscenter på.
Om man nu prompt vill få bort sjöfarten från denna del av den inre hamnen skulle t.ex. Tullhuset kunna fungera som fiskmarknad, med leverans vid kajen.
Vem har f.ö. sagt att allt ska bevaras - här rör det sig ju bara om tre mindre, men historiskt värdefulla och i sitt slag unika byggnader i en känslig del av Stockholms inre äldre hamnmiljö.
 0
Bo Lagerqvist (14 April 2014 11:37):
PS Martin,
Vad gäller Klocktornet fick du ju som du ville - det revs och nu ska ett nytt byggas upp ;)
 0
David Nylund (14 April 2014 11:59):
Att något används är inte nödvändigtvis detsamma som att det är viktigt att det finns just där.

SL lämnar nu ett antal halvcentrala lägen för tunnelbanedepåer, att de skulle göra likaledes för sjötrafiken känns rimligt. Förråd behöver rimligtvis inte ligga innanför tullarna.

Att det ordnas med gott om kajplatser för trafiken håller jag däremot med om att det är viktigt.
+2
Bo Lagerqvist (14 April 2014 14:56):
Nu bedriver ju i och för sig inte SL den sjöfart som använder sig av kajen och byggnaderna på Blasieholmen.
Dessutom är det en fördel om båtar, till skillnad från tunnelbanevagnar, ligger i vattnet och vid centrala kajer i omedelbar närhet till det trafikerade området.
Ett konferenscenter kan dock med fördel läggas så att det inte inkräktar på sjöfartens behov.
Ingen har hittills gett ett förslag på var den ökande skärgårdstrafiken ska hålla till om Nobel center byggs på platsen, men att förespråka rivning till förmån för konferenscentret är desto lättare.
 0
Martin Kolk (14 April 2014 17:10):
Om man nu nödvändigtvis vill flytta tullhuset så är kanske Skeppsbron än bra plats? Det är trots allt ett mycket roligare hus än eländet som finns där idag. Det finns ju också en tydlig koppling i historia/funktion.

Men tullhusen på Skeppsbron är kanske också historiska och unika byggnader, som ska få stå där de närmaste århundradena.
+6
Für Alle (15 April 2014 02:37):
Det känns inte så kul att flytta 150 år gamla hus från en del av innerstaden till en annan, eller än värre riva dem. Egentligen, om man ska vara ärlig, inte spelar det någon större roll för flertalet om Nobelcentrumet ligger på Blasieholmen eller vid Valhallavägen? Vitsen med att förtäta området bakom Nationalmuseum borde ju vara att platsen är tillgänglig för många människor tack vare kommunikationerna. Om det bara handlar om att sätta platsen på kartan (som det brukar heta när andra städer än Stockholm vill profilera sig), så kan de väl i så fall erkänna att det är just avsikten. Och då också bygga ett aningen snyggare hus, liksom.
 0
David Nylund (15 April 2014 07:51):
Bo, mittåt. Jag uppfattade det du skrev som att det var Waxholmsbolagets båtar, vilket ju i allt väsentligt är samma sak som SL. Jag får läsa noggrannare. Tycker dock att liknelsen ändå håller.
+1
Bo Lagerqvist (16 April 2014 10:58):
Du har läst alldeles rätt David, det är Waxholmsbolagets båtar som avses. SL:s båttrafik avgår från kajen innerst i Nybroviken och Waxholmsbolagets båtar avgår från Strömkajen, med Blasieholmskajen som utrustnigskaj.
SL äger dock inga egna fartyg, vilket Waxholmsbolaget gör.
Att SL och Waxholmsbolaget har samma huvudman, SLL är givetvis riktigt, men därför säger man väl inte att Waxholmsbolaget kör tunnelbanan med motiveringen att WB väsentligen är samma sak som SL ?
Hur som helst börjar protesterna mot Nobellådan uppmärksammas även utomlands:
http:​/​/​www.​architectsjournal.​co.​uk/​8661438.​article?​WT.​.​.​
+3
Bo Lagerqvist (16 April 2014 23:29):
Chipperfield ratad i London p.g.a. av brist på känsla för historiskt arv

Det gäller dock inte Nobel Center - inte ännu i alla fall, men vi kan ju alltid hoppas.
Det rör sig om Geoffrey Museum i Hackney, östra London där Chipperfield ville demolera en historisk pub:
Ur Architects Journal:

"Chipperfield’s scheme would have seen a two-storey building added to the existing Grade I-listed museum and included the controversial demolition of a former pub at 32 Cremer Street.

Councillors said Chipperfield’s plans would ‘result in the loss of architectural and historic features and would adversely affect the character of the museum’, which sits within the Kingsland Conservation Area and in December museum bosses decided they needed a ‘new approach’ to the project and relaunched the competition.
David Dewing, director of the Geffrye Museum, said: ‘Wright & Wright Architects are an excellent choice for the museum, they have a strong record of award-winning work with heritage buildings, sensitive sites and complex problems. They are listeners and have the interests of visitors, users and the general public at heart."

Nu hoppas vi på att Chipperfields Nobel Center som demolerar de historiska byggnaderna på Blasieholmen går samma öde tillmötes och att även Nobelstiftelsen blir "listernes"!
+1
Simon (18 April 2014 02:10):
Apropå internationell uppmärksamhet, men för folk som inte har konto hos Architects Journal: http:​/​/​www.​archdaily.​com/​497459/​chipperfield-​s-​stockho.​.​
+1
Martin Kolk (19 April 2014 22:40):
Återkoppling kring Yimby och urbanism. När Trygg-hansa-huset delvis skulle rivas så tog Yimby (i min mening positivt) helt motsatt åsikt som nu, i en snarlik konflikt (http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​10​/​10​/​kill-​your-​darlings_​972.​html).

Vad är skillnaden i det här fallet mot det tidigare? Är det en fråga om estetik, att Trygg-Hansa-huset är fulare än tullhuset? Jag tycker personligen (lika subjektivt) att Trygg-Hansa-huset är vackrare än tullhuset. Dock så anser jag att i båda fallen miljön skulle gynnas av en förtätning, i synnerhet i det här fallet för Nobelcentret.
+3
M L (20 April 2014 02:54):
I Oslo har man valt att inte riva de mindre och äldre byggnaderna som står placerade intill platsen där det nya och betydligt större nationalmuseet kommer att uppföras. Byggstart inom kort tror jag.

http:​/​/​www.​nrk.​no/​kultur/​la-​frem-​pris-​pa-​nasjonalmusee.​.​
+2
Rasmus Larsson (29 April 2014 16:20):
Skillnaden mot Trygg-Hansa huset är att Trygg-Hansa huset uteslutande är bevarandevärt för sin arkitektur. Men det har ingen betydelse för platsens historiska sammanhang.

Tullhuset och de 2 magasinsbyggnaderna däremot är knappast bevarandevärda för sin arkitektur men har en mycket stor betydelse för platsens historiska sammanhang.

Att behålla tydliga kopplingar i stadens miljöer till tidigare användning är extremt viktigt för att det ska bli en bra stad. Men det måste göras på rätt sätt, ett överdrivet musealt förhållande till gamla byggnader är också problematiskt. Bäst blir det när gamla historiskt viktiga byggnader får stå kvar men tillåts förändras för nya användningar och behov.

Tyvärr finns det ett problem i dagens lagstiftning som tvingar fram rivningar av historiskt värdefulla byggnader. Så länge byggnaderna står kvar får de inte förändras utan är skyddade från radikala ombyggnader, färgändringar m.m. Det gör att de kan vara svåra att anpassa till nya behov. Samtidigt är skyddet mot att riva de inte alls särskilt starkt i lagstiftningen.

Detta är också ett skäl till att man ofta för fram flyttning som metod för bevarande. I princip innebär flyttning att man river huset och bygger en replika på annan plats. Replikan betraktas då ofta som ett nybygge och kan enkelt utrustas med moderna egenskaper och få andra rumsindelningar m.m. utan att man bryter mot regler.

Flyttning av hus byggda i tegel med massor av fasaddekor i form av puts och stuckatur är dock hiskligt dyra att flytta.

Enklaste vore om man ändrade lagstiftningen så att det blev svårt att riva hus men relativt lätt att bygga om dem.
 0
Martin Kolk (30 April 2014 10:19):
Rasmus: Ett sådant resonemang bygger väll på att "historien" sluter ungefär 1950?

Jag håller med om att enklare ombyggnadsregler nog är en bra lösning dock.
 0
David Nylund (30 April 2014 17:13):
Fast de här byggnaderna, i alla fall tullhuset, är ju helt omgjorda invändigt. De är också yngre än exempelvis Nationalmuseum, och byggnader som minner om sjöfarten finns ju nära, exempelvis på Skeppsholmen och Skeppsbron.

Nej, jag förstår fortfarande inte bevarandevärdet.
 0
Martin Ekdahl (2 Maj 2014 23:48):
Bevarandevärde är ett subjektivt begrepp. Kanske borde man hålla en folkomröstning om husets framtid och sen nöja sig med resultatet. Vill folk ha kar huset så blir det kvar och vice versa.
+2
Bo Lagerqvist (5 Maj 2014 09:24):
Vilka byggnader på Skeppsholmen minner om den inrikes styckegods- och passagerartrafiken ?
OBS att byggnaderna på Blasieholmen fortfarande används för den lokala sjöfarten.
Att byggnaderna är yngre än Nationalmuseum innebär väl inte att de är värdelösa ? Ur Stockholms stads utredning:
"Tullhuset har högt kulturhistoriskt värde som en representant för det sena 1800-talets myndighets- och administrationsbyggnader i allmänhet och för Stockholms
tullväsende i synnerhet. Magasinen är idag unika för
Stockholm, då några liknande magasin inte längre finns
bevarade i Stockholms hamnar."
 0
David Nylund (5 Maj 2014 14:48):
Nej, det är nog riktigt Bo, på Skeppsholmen finns inte minnen av just styckegods- och passagerartrafiken, men på Skeppsbron finns det. Och på Skeppsholmen finns andra maritima kopplingar. Att spår av allt skulle kunna bevaras överallt är för mig en lätt absurd tanke i en stad som inte i första hand är ett museum.

Exemplet med Nationalmuseum drog jag upp för att återknyta till bloggtextens rubrik om att blanda det gamla med det nya för att visa på att det finns mycket annat gammalt (rent av äldre) på Blasieholmen än det vi pratar om nu.

Att skjulen på Blasieholmen används har vi redan diskuterat, och där tycker jag alltjämt att det är orimligt att dessa skulle få hindra en sån här utbyggnad. Om de behövs "på riktigt" går det säkerligen att hyra ett källarförråd eller en skrubb eller två i Nobelhuset eller annan näraliggande bebyggelse. Att motsvarande skjul inte finns kvar någon annanstans skulle ju kunna tas för intäkt för att de är bekväma att ha men inte går att rationellt motivera i kampen med andra intressen.
 0
Martin Ekdahl (6 Maj 2014 09:23):
Skjulen. är det hamnmagasinen vi pratar om?
 0
David Nylund (6 Maj 2014 15:37):
Jupp. Hamnskjul, kajskjul, hamnmagasin. Samma lika.
+3
Martin Ekdahl (7 Maj 2014 07:52):
Det var mig då ett ståtligt skjul.
 0
Bo Lagerqvist (7 Maj 2014 21:45):
"Att motsvarande skjul inte finns kvar någon annanstans skulle ju kunna tas för intäkt för att de är bekväma att ha men inte går att rationellt motivera i kampen med andra intressen."

Så skulle man ju kunna se på saken, men de liknande magasinen på Riddarholmen revs väl för att de inte längre behövdes för sjöfarten ? Eller var det den tillfälliga pontonbron som var det andra intresset som blev deras öde ?

Bevarandevärdet framgår klart av stadens utredning:
"Uddens öppna karaktär och avsaknaden av hög/tät
stenstadsbebyggelse
• Upplevelsen av udden som en del av vattenrummet snarare än
stadsrummet
• Den välbevarade helhetsmiljön från tiden som godshamn
• I sitt slag unik hamnbebyggelse"
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter