Utskrift från www.yimby.se
....

Stigbergsgruppen, den svenska tea party-rörelsen?

 
Du har förmodligen inte missat att det släpptes ännu en film om Slussen för några dagar sedan. Och du har förhoppningsvis inte heller missat att filmen fått välförtjänt kritik för att vara vinklad och osaklig. Ligger kanske privata intressen och ekonomiska incitament bakom den? Som ett möjligt exempel på det som med ett låneord kallas "astroturfing": vi ber att få presentera Stigbergsgruppen.

Finns det någonting som engagerar lika många som Slussen? Väldigt mycket egentligen. Slussen får dock oproportionerligt mycket utrymme i massmedia. Vi i YIMBY accepterar förslaget Nya Slussen eftersom det utgår från allmän- snarare än särintressen, är demokratiskt beslutat och har genomgått en planprocess. "Plan B" är däremot ett rent särintresse utan demokratiska beslut eller genomgången planprocess, och vad Stigbergsgruppen vill se istället.

Stigbergsgruppen utger sig för att vara ett medborgarinitiativ. Precis som YIMBY. Men våra motståndare påstår att vi ingår i något "byggindustriellt komplex" som orsakar de födelsetal som skapar trångboddhet och byggbehov. Vi sägs även jobba åt politikerna. S i Göteborg eller M i Stockholm.

Dagens och framtidens Slussen
Stigbergsgruppen vill inte att du ska se bilden ovan. En saklig jämförelse mellan ett tidigare förslag till nya Slussen och dagens lösning. I det klubbade förslaget har den ena bron försvunnit och den andra blivit ett körfält smalare.

Nu är det dags att lägga korten på bordet. Det bör även Stigbergsgruppen och andra intressenter bakom Slussen plan B göra.

YIMBY har fått sponsring vid ett tillfälle: presentationen av Lindhagenplanen 2.0. ABF höll med lokal och Fastighetsägarna tryckte informationsmaterial. Var det dumt? Kanske. Det hade någon av oss kunnat betala för att slippa misstankar om lojalitet. Både YIMBY och Fastighetsägarna vill dock att det byggs mer där det behövs, även om vi inte alltid är överens om vad och hur.

Arbetet med att ta fram material, skapa illustrationer och redigera ihop den film som är kärnan i Lindhagenplanen 2.0-konceptet var däremot omfattande. Det arbetet stod YIMBYs medlemmar för i en process som var öppen för alla. Vi jobbar ideellt och obundet, och då får man inte betalt.

"Vem finansierar YIMBY?" Svar: ingen. Vi jobbar ideellt. Men frågan upprepas ofta. Tea party-rörelsen är en påstådd gräsrotsrörelse men finansieras egentligen av bl a tobaksindustrin. Astroturfing alltså. De utmärker sig också genom ständigt återkommande frågor som "är Obama amerikan/kristen". Frågor som upprepas för att ge sken av att inte ha besvarats.

Så jobbar även Stigbergsgruppen med flera. Myter och lögner upprepas tills folk tror på dem: "Plan B blir billigare och kan påbörjas direkt", "Slussen går att rusta upp" och "YIMBY finansieras av det byggindustriella komplexet". Taktiken fungerar dessvärre. Många tror på Stigbergsgruppens film om Slussen fast den innehåller felaktigheter som vi redan har tagit upp. Och plan B kan inte påbörjas direkt. Varken nu eller senare. Det krävs en ny planprocess. Plan B klarar inte de krav som finns. Den gamla detaljplanen är upphävd och gäller inte ens plan B. Och vem tjänar på nya Slussen? Det tar vi upp längre ner.

Ser Stigbergsgruppen sådana petitesser som ett problem? Nej. Den lurade håller gärna fast vid sin tro. Att bemöta kritik med osakligheter och ad hominem-argument är också populärt.

Detta utnyttjar Slussen-motståndarna för att slippa förlora i en saklig debatt. De måste vilseleda åskådarna och/eller angripa motståndarens karaktär. De vet att deras manipulerade bilder inte håller för den granskning som de försöker undvika genom att misstänkliggöra granskaren.

Tre våningar är högre än sju?
Varför har huset till vänster med 3-4 våningar nästan samma höjd som det till höger med 7-8 våningar?

De förvanskade bilderna i propagandafilmen om Slussen ser trovärdiga ut när de snabbt blixtrar förbi i rutan. Tittaren ska bilda sig en - negativ - åsikt utan att egentligen få någonting att basera den på.

Få ser att det är fråga om förvanskningar och den som påtalar det utmålas som lobbyist/språkrör för politikerna. Ett beteende värdigt den svenska tea party-rörelsen. Så, är Stigbergsgruppen en gräsrotsrörelse utan kopplingar till vare sig politik eller kapital? För att avgöra det finns det en del frågor som bör besvaras.


"Stoppa vansinnet" kräver Stigbergsgruppen. Ja, börja då i er ände.

Filmaren Mikael Agaton har gjort den proffsiga filmen om Slussen åt  Stigbergsgruppen och finansierats av finansmannen Christer Gardell. Ett par frågor om hans roll:

1. Ingår Agaton i Stigbergsgruppen? Vad skulle då pengarna finansiera? En etablerad dokumentärfilmare bör ha den utrustning som krävs för att spela in och redigera ihop en film som är några minuter lång. Mycket material fanns tillgängligt och arbetstiden bjuder man ju på när man jobbar ideellt. Innebär det att mer material behövde produceras/köpas in av ytterligare aktörer? Vilka, i så fall?

2. Ingår han inte i Stigbergsgruppen? Hur kan han då i egenskap av seriös filmare producera en ren propagandafilm avsedd att vilseleda tittarna? Det stora problemet med debatten om Slussen är just att många försöker vilseleda allmänheten - ska vi då behöva acceptera att respekterade dokumentärfilmare börjar jobba som propagandister? (Som en viss tillgänglighetsexpert som anlitades av staden.)

Med tanke på filmens verklighetsförankring borde kanske George Lucas eller Stephen Spielberg ha tagit pucken. Oavsett vilket är det klart att Christer Gardell finansierat filmen. Varför? Av ren godhet som är varje affärsmans främsta drivkraft?

En väldigt viktig parameter i sammanhanget är att det inte finns några direkta vinstintressen i Nya Slussen. Däremot finns det de som har mycket att vinna/tjäna på att plan B byggs istället.

Det är enkelt. Byggindustrin bryr sig inte om vad som byggs. De får jobb ändå. Allt måste rivas och byggas upp från grunden igen. Plan B som Nya Slussen. Varför då köpa någons lojalitet?

Flera näringsverksamheter är däremot emot nya Slussen. Hilton och Debaser är två exempel. Benny Andersson som är emot nya Slussen äger Hotell Rival vid Mariatorget. De drabbas alla av störningar och färre gäster under byggtiden. Hilton kan förlora delar av sin utsikt. Debaser får flytta. Frågan är kanske hur långt deras motstånd mot nya Slussen liksom stödet för plan B går?

Är plan B ens ett seriöst alternativ till nya Slussen? Eller till för att förhala processen och skjuta upp projektet på obestämd tid? Oavsett om det byggs eller bara fördröjer det riktiga projektet tjänar vissa på det.

Det finns naturligtvis mycket som kunde vara bättre med nya Slussen. Det är en kompromiss mellan olika intressen och viljor. Men politikerna i stadshuset som beslutat är demokratiskt tillsatta. Det är inte Stigbergsgruppen, som gärna påstår att det är fråga om ett demokratiskt underskott i processen.

Att företag och affärsmän lägger sig i politiken och den demokratiska processen är däremot ett större hot mot demokratin än att folkvalda politiker genomför den politik de gick till val på. Den som styr eller äger verksamheter inom t ex massmedia kan lätt utnyttja sin kommunikativa makt för att manipulera allmänheten. Den som har kontakter inom massmedia får utrymme inom massmedia. Är det på väg att hända i Stockholm?

Stigbergsgruppen kan kanske svara på följande frågor:
- Vem (mer än Christer Gardell) finansierar Stigbergsgruppens verksamhet?
- Vilka ingår i och står bakom Stigbergsgruppen?
- Hur mycket kostade filmen att producera?

Avslutningsvis kan vi slå fast att det är mycket möjligt att Stigbersgruppen är en gräsrotsrörelse som fattade ett dåligt beslut när de lät Gardell finansiera propagandafilmen. Kanske är det så enkelt att de i det stora hela har samma mål som verksamheterna runt Slussen men av olika skäl. Precis som YIMBY och Fastighetsägarna. Men i så fall borde motståndarna till nya Slussen inse att det inte är så passande att anklaga YIMBY för att vara en köpt lobbyorganisation när man själv finansieras av affärsmän som Gardell.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+3
Martin Kolk (3 April 2014 23:34):
Jag tycker det är lika fånigt att tro att det är en ekonomisk konspiration bakom Slussen Plan B som att det är en ekonomisk konspiration bakom Yimby. Bättre vore om båda sidor kunde fokusera mer på sakfrågor (vilket naturligtvis i stort skulle gynna Yimby).
+2
Magnus Orest (3 April 2014 23:42):
Precis. Tänker man som en konspirationsteoretiker ser man konspirationer överallt. Annars gör man det inte. Det viktiga är bara att man är konsekvent och inte ser konspirationer i sådant man inte gillar medan det man står bakom känns helt i sin ordning.
+2
Christian (4 April 2014 08:29):
Finns den där jämförande bilden med senaste planritningen? Jag hade faktiskt inte greppat att nuvarande Slussen var så mycket större. Jag tänker på hur Plan-B filmen talar om ett "rymdskepp som landat" (tror jag det var) om Nya Slussen. Den där bilden visar ju precis motsatsen.
 0
Erik (4 April 2014 09:06):
Ja alltså om Nya Slussen är ett rymdskepp som landat är Gamla Slussen moderskeppet.

Den är dessutom misstänkt lik de största alien skeppen i UFO-Enemy Unknown, just saying...
+1
Rickard J (4 April 2014 09:16):
Det största problemet är att Nya Slussen-motståndarna ständigt, konsekvent, medvetet och upprepat ljuger, ljuger och ljuger. De bemöter inte saklig kritik, de fortsätter att använda bilder och text som de vet inte stämmer och de vägrar släppa in kritiker i sin lilla kognitiva bubbla. Detta beteende är hotar det offentliga samtalet, svensk politisk kultur och i förlängningen mot själva demokratin.

Att medierna inte sätter ljuset på denna svenska Tea Party-rörelse och deras lögner är skandal. Tvärtom hjälper man dem genom att okritiskt lyfta fram deras propagandamaterial.
+5
Rickard J (4 April 2014 09:17):
Bara som en sån sak att de fortsätter upprepa "8-filig motorväg" - duh, Nya Slussen har färre körfält och mindre asfalt än dagens Slussen.

Alla rätt till sin egen åsikt men ingen har rätt till sina egna fakta.
+3
Jan Wiklund (4 April 2014 16:07):
Den ilska man bemöts av när man pà ett lite timitt sätt ifràgasätter nàgon av den här tepartyrörelsens sanningar - t.ex. den med den àttafiliga motorvägen - ger vid handen att det ligger mycket, mycket känslor i det. Precis som i den ursprungliga tepartyrörelsen.

Och dà màste man acceptera att det är nàgot mer än en konspiration fràn en handfull intressenter. Precis som hos den ursprungliga tepartyrörelsen torde det handla om ett kompakt misstroende mot myndigheterna - helt välförtjänt, tycker jag, efter 25 àr av nedskärningspolitik och 80 àr av modernistisk stadsbyggnad. Dom tror helt enkelt inte pà nàgonting som kommer fràn det hàllet. De förutsätter att det är lögn.
+1
Jens Ekengren (4 April 2014 16:35):
Jan: det förklarar ju dock inte varför man envisas med att själva stå för direkta felaktigheter. Om man misstror andra borde väl ryggmärgsreflexen vara att ta reda på hur det är i verkligheten, inte att hitta på mer saker själv?

... eller?
 0
Bengt O. Karlsson (4 April 2014 17:55):
Yimby skulle vara bra mycket trovärdigare om man i sitt material om Slussen (och framför allt kritiken mot alternativa förslag) slutade att använda sig av anonyma uppgiftslämnare vars eventuella anknytning till specialintresse endast den innersta Yimbykretsen känner till. Mot den bakgrunden ter sig ju kritiken ovan som ren dubbelmoral.
+3
Magnus Orest (4 April 2014 18:13):
Hur menar du, Bengt? Att fyra våningar egentligen ÄR högre än sju, och de som påstår annat i själva verket är representanter för byggindustrin?

Tycker att du precis gav prov på de problem som tas upp, nämligen att debatten lätt börjar handla om person snarare än fakta och sakargument. Vad spelar det för roll varifrån uppgifterna i det här fallet kommer, när det handlar om enkelt mät- och jämförbara data och fakta?
 0
Knut Ernfors (4 April 2014 18:48):
Huvudgrejen är och förblir att de nya byggnaderna tätar de öppna vyerna, eller gör de inte det?
Trafiklösningen kräver knappast nya byggnader. Varför blandas alltid de två delproblemen?
+2
Magnus Orest (4 April 2014 19:06):
Knut, med ett ord: pengar. Projektet blir hur man än gör obscent dyrt, och genom att sälja byggrätter minskar bördan för skattebetalarna. Däremot tycker jag personligen att det hade varit bra att dela upp projektet i trafiklösning respektive bebyggelse. Bygg trafiklösningen, sälj sedan tomter att bygga på.

Sedan är det en fråga om tycke och smak angående vyerna. Man kommer inte att kunna stå på en plats och ha fri sikt åt alla håll, men det har man aldrig kunnat eftersom någonting alltid är i vägen. Folk får helt enkelt göra sig besväret att gå 30-40 meter för att blicka ut över Riddarfjärden (nåja, Centralbron i alla fall) eller strömmen. Bebyggelsen gör det till en mindre ogästvänlig plats när det är blåsigt, så det blir mer folkliv på platsen än idag.
 0
Bengt O. Karlsson (4 April 2014 20:19):
@ Magnus Orest. Det är ju ganska djärvt av dig att kritisera att "debatten lätt börjar handla om person snarare än fakta och sakargument" när hela ditt inlägg går ut på att misstänkliggöra de som presenterat den nya filmen eller som överhuvudtaget har en annan uppfattning än du. Jag har ju tidigare kritiserat din egendomliga uppfattning om vilka som har rätt att yttra sig i fråga om Slussen - nu kör du vidare i samma hjulspår.

Kom ut med vem och vilka intressen som döljer sig bakom "Herbert, Tingesten" och vilka anknytningar hen har så kan man börja ta Yimby på allvar. Kanske.
+5
Herbert Tingesten (4 April 2014 20:41):
Bengt O, jag kan (som så många gånger tidigare) lugna dig med att jag inte har den minsta professionella anknytning till byggindustri eller politiska partier, och jag jobbar inte heller åt staden. Jag har heller aldrig tagit emot ett öre för mitt arbete för Yimby, och inga popmiljardärer eller finansklippare har behövt muta mig att dissekera myterna om Slussen. Vad det nu har att göra med sakargumenten och deras validitet.
+5
Magnus Orest (4 April 2014 21:00):
Där fick du svar från "Herbert" själv, Bengt. Allt du kan få utöver det är ett namn. Så hur hade du tänkt att det skulle vara dig till någon som helst nytta?

För övrigt försöker du i vanlig ordning förvränga texten genom lösryckta citat. Vad jag skrev är att problemet är just att motståndarna hellre fokuserar på person än på argument. Dvs precis vad du gör. Du har alla "Herberts" argument tillgängliga här på webbplatsen. Bemöt dem istället. Så fungerar en saklig debatt.
+1
Jon T (4 April 2014 21:32):
Bengt O Karlsson> Kan du NÅGON ENDASTE GÅNG bemöta faktaargumenten? Eller orkar du inte det?
 0
Bengt O. Karlsson (4 April 2014 22:54):
Skall jag ta "Herberts" ord för det? Hur godtrogen kan man bli. Lägg korten på bordet annars kan ingen ta er på allvar.
+2
Herbert Tingesten (4 April 2014 23:05):
Om du insinuerar att jag ljuger kommer du knappast att ta någon annans ord för det heller, gode "Bengt O." Och vad har person med sak att göra?
+2
Karl (5 April 2014 10:56):
Problemet med nya Slussen är inte att det är för många nya hus, utan att det är för få. Det kommer naturligtvis bli en bättre miljö med det nya förslaget, men levande tät stad blir det knappast. Nu när processen tillfälligt har stoppats kanske man skulle göra ett omtag, och fundera på hur Södermalmstorg kan bli stad igen, istället för att driva igenom liggande halvmesyr. Det är något Yimby borde ta tydligare ställning för, tycker jag.
 0
Knut Ernfors (5 April 2014 11:22):
Magnus O
Självklart handlar det om pengar,samt prestige, även om det fram
hålls som en kulturinsats. Hur mycket per skalle får vi inte veta. Inte heller hur mycket per år under byggnadstiden. Inte heller under byggnadernas livstid Kanske Stockholmarna inte är villiga att genomföra "brända jordens" taktik av ekonomiska skäl. De måste tydligen luras med oärlig argumentering iaf.
Såg Du propagandfilmen för Slussenförslag 1? Vad kostade den mega-mygelinsatsen?
 0
Alexander Åkerman (5 April 2014 12:47):
Den här debatten tycks ha blivit ett skyttegravskrig. Sakliga argument ignoreras för att istället bli till personangrepp. Ser inga problem att ABBA gubbar, finansmän eller byggindustri engagerar sig i debatten - vi lever ju i ett fritt samhälle. Det är dock tragiskt att se uppenbara propagandamaterial, som det sju våningar höga 4våningshuset, hur de nya byggnaderna skymmer vyerna och så vidare. Ännu mer tragiskt är hur arkitekter, som har fackkunskaper om visualisering tycks luras av detta.

Andra argument som den 8-filiga bilbron är kanske inte riktigt lika objektiva. Att två smalare gator ibland utgör en mindre barriäreffekt än en stor är ett starkt argument mot den lösningen, beroende på hur trafikytorna arrangeras sedan...
+2
Jörgen Sundström (5 April 2014 20:20):
Jag ser inget problem med att det byggs nya hus ovanpå nya slussen. Men varför bara dessa uttjatade glaskartonger? I det ursprungliga förslaget av Foster och partners var det byggnader som skulle kunna passa in bra mellan Söder och Gamla stan. Sedan ändrades planerna till att enbart innefatta glaskartonger. Varför? Glaskartongerna används flitigt i propagandan mot nya slussen. Karl ovan har en poäng i att man borde fundera på hur Södermalmstorg kan bli stad igen.

I Stigbergsgruppens film framförs Corbusiers gillande av nuvarande Slussen som ett argument för denna. Å ena sidan är detta kanske logiskt eftersom det är just en modernistisk trafiklösning som hyllas, å andra sidan är det ironiskt med tanke på att i samma film kritiseras rivningen av Klara hårt. Corbusier ville ju som bekant riva betydligt större delar av Stockholm än bara Klara.
+1
Emanuel Alfredsson (5 April 2014 22:03):
Den är artikeln är riktigt vass Magnus Betnér-aktig humor. Det här kan man flabba åt med riktigt gott samvete. Skall man sänka sig, så skall man sänka sig med grace. Det här är grace så det förslår. Applåder!
 0
Ole Settergren (6 April 2014 19:16):
Hej,
Jag och andra personer engagerade i att söka rädda Stockholm från "Nya Slussen" har i över ett års tid sökt få tillstånd en öppen "levande" debatt med Yimby om "Nya Slussen". Det har Yimby inte velat ha. Yimby har hänvisat till att de inte har velat prioritera Slussen, att nätverket har viktigare frågor att ägna sig åt. Det har vi naturligtvis varit tvungna att respektera, även om vi beklagat det.

Mot bakgrund av det omfattande engagemang Yimby visar Slussenfrågan på nätet i tycker vi att det förefaller som om Yimby omprioriterat och att det därför finns anledning att ompröva även debattnejet.Vi skulle välkomna det.

Att Yimby i likhet med stadshusmajoriteten inte tycker om vår film är begripligt. Till skillnad från stadens missvisande säljmaterial som Yimby såvitt bekant och till skillnad från mark- och miljööverdomstolen, inte haft några invändningar emot, visar vår film rättvisande den dystopi som "Nya Slussens" senmodernism skulle komma att vara, om "Nya Slussen" mot förmodan skulle realiseras. Att vår film - som nu har över 250 000 visningar - är sann känns instinktivt av tittaren eftersom vi i Sverige tyvärr är så vana vid den typ av stadsplanering som "Nya Slussen" representerar.

Filmen har kostat 170 000 kronor att göra. Vi ska offentliggöra varje bidragspost, och efter att bidragsgivaren medgivit det även bidragsgivaren. Christer Gardell gav redan i samband med sin gåva på 20 000 kronor sitt tillstånd.

Yimby har föredömliga debattregler på sin FB sida "Stockholm är inte Bullerbyn" Där står bl.a.

"Tänk på att hålla god ton i diskussionerna. Alla skall känna sig välkomna att diskutera här. Vi accepterar inte personliga påhopp och gräl. Sådana meddelanden tas bort. Undvik personangrepp och exkluderande språk."

Enligt dessa regler, borde inte Yimbys egna inlägg tas bort av organisationen?

Ole Settergren, Nacka-Värmdöbor för Slussen och sammankallande i Stigbergsgruppen
 0
Herbert Tingesten (6 April 2014 22:58):
Hej Ole! Som jag minns det så var det inte Yimby som sa nej till debatt utan du själv som lämnade diskussionen när du fick ett antal frågor om en opinionsundersökning som du hade låtit göra för ett halvår sedan, en undersökning som chefen för företaget som utförde den senare tvingades gå ut och ta avstånd ifrån. Vi har veterligen aldrig avböjt och speciellt inte med motiveringarna du räknar upp. Varsågod och debattera, by all means!

När jag kollade senast för ett par dagar sedan så hade er film 28000 visningar, alltså bara drygt en tiondel av vad du uppger nu. Var kommer den högre siffran ifrån?
 0
Ole Settergren (7 April 2014 06:40):
Hej du anonyme,

Du minns fel vad gäller debatten. Fråga Anders Gardebring han bör bekräfta min beskrivning. Opinionsundersökningen hade en fråga som vi och undersökningsföretaget tyckte var ledande. Företaget gjorde därför om undersökningen - resultatet, som jag minns det blev ungefär det samma men lite "sämre" med vår utgångspunkt. (Jämfört med bl.a. staden undersökningar anser jag att vår undersökning, även i version ett var föredömligt neutral)

Om jag förstår dig rätt - om du nu är "Yimby" ställer ni upp på en debatt? Återstår då att bestämma tid och plats. Trevligt.

De ca 250 000 visningarna utgörs huvudsakligen de omkring 200 000 på Vimeo, därtill på You Tube, olika versioner.
+2
Herbert Tingesten (7 April 2014 10:04):
Tack för det. Vimeo uppger att 64 personer gillade filmen, alltså 1/3000 av visningarna, och flertalet kommentarer är kritiska.

Debatten du efterlyser kan vi föra här så att förutsättningarna är lika. Jag ska börja med att upprepa frågorna som aldrig fick något svar:

1. Vilka frågor ställdes i Slussenenkäten ni gjorde förra året? Exakt ordalydelse tack.
2. Hur gjordes urvalet av svarande?
3. Vem på Novus okejade enkäten? Uppenbarligen inte företagets vd Torbjörn Sjöström, som fick gå ut offentligt och ta avstånd från den: http:​/​/​www.​dagensopinion.​se/​novus-​pudlar-​om-​benny-​ande.​.​
4. Sjöström säger att missen "kommer att få konsekvenser för Novus personal." Jobbar personen i fråga 3 kvar idag?
5. Vilken var tanken med att inte nämna "Slussen Plan B" vid namn utan bara tala om ett alternativ där man "river Slussen och bygger upp den ungefär som den ser ut som idag"? Var det för att kunna sockra med tunnelbaneutbyggnaden till Hagastaden utan att behöva avslöja att "Slussen Plan B" blir såpass dyrt att det inte blir några sådana pengar över?

Ett par frågor om filmen:
6. Var ni medvetna om att bildmaterialet ni använde är missvisande?
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​14/​0​2/​slussenmyter-​del-​12-​nar-​b_​.​.​
7. Var ni medvetna om att påståendet ni gör att Slussen Plan B skulle gå att bygga på kortare tid är felaktigt? Det skulle kräva en helt ny planprocess som tar ett antal år att föra i hamn.
8. Vem har byggt 3D-modellen ni använder i fimen? Var ni medvetna om att modellbyggaren bl. a. missförstått gångbroarna (som det ska flyta vatten under) och istället ritat dem som kajer som går hela vägen ner i vattnet?
9. Var ni medvetna om att "betonglocket" som ni kallar gångbroarna, blir flera gånger större med Plan B, eftersom utloppskanalerna ska bli lika breda som med Nya Slussen samtidigt som dagens "näs" ska bibehållas?
10. Var ni medvetna om att Le Corbusier, som ni hyllar i filmen, ville riva inte bara Klara utan hela Stockholms innerstad?
 0
A Karlsson (7 April 2014 11:15):
Hej Magnus. Debaser blev vräkta i september 2013, så dom kan knappast få färre gäster. Det har väl ingen missat som är det minsta lilla insatt i slussendebatten så att använda det som ett argument för att dom skulle vara emot ombyggnaden är inte seriöst.
+6
Anders Gardebring (7 April 2014 16:30):
Ole:
Det stämmer att jag har tackat nej till att vara med i en slussendebatt på en scen någonstans. Anledningen är enkel. Den enda slussendebatt jag har deltagit i under sådana former skedde på Debaser slussen. Den definierades av buanden, busvisslingar, ständiga avbrott från högröstade åhörare och i allmänhet noll respekt för mötesordning och rent allmänt en diskussionsnivå som möjligen skulle vara acceptabel på en mellanstadieskola men inte i en seriös debatt.

Jag har vid ett par tillfällen varit åhörare vid andra offentliga forum anordnade av anti-slussen-grupper. Även dessa tillställningar osade av samma typ av debattklimat. Jag är inte intresserad av att delta i en sådan typ av debatt och jag hyser inga som helst illusioner om att en slussendebatt där yimby medverkar inte skulle bli just en sådan.

Om någon annan från yimby känner sig manad så ta kontakt med styrelsen. Själv är jag inte det minsta sugen.

För övrigt stämmer det fortfarande att slussen inte är yimby:s viktigaste fråga. Det finns avsevärt viktigare saker att diskutera. Problemet är bara att eftersom motståndargrupper och massmedia ständigt återkommer till att sprida felaktigheter får vi parera dessa i den mån vi kan. Att bygga plan b vore fruktansvärt för Stockholm ur ett stadslivsperspektiv, och därför vill vi inte heller se plan b byggt.
 0
A Karlsson (7 April 2014 18:05):
Hej Anders.
Yimby motiverar väldigt ofta och gärna bygget av Nya Slussen med att den har vunnit laga kraft i domstol, dock hör jag i alla fall ytterst lite från Yimby om den stoppade bussterminalen. Ni måste väl ändå hålla med om att det är uselt skött av politikerna och tjänstemännen att Stockholm nu står med en halv detaljplan?
+2
Herbert Tingesten (7 April 2014 18:22):
Det är ingen "halv detaljplan" utan en hel. Bussterminalen kan byggas i valfritt skede eller uteslutas ur planen utan att det påverkar resten av bygget. Även kvarteret som på sikt ska byggas bort mot (och delvis över) Centralbron har brutits ut ur planen och det kan man göra eftersom de inte är avhängiga varandra.
+1
David Nylund (7 April 2014 18:51):
A Karlsson,

Visst är det illa av politikerna/tjänstemännen i staden att de gjort fel med bussterminalplanen, men det är ju det vi har domstolar till, att se till att saker går rätt till. Själva poängen med domstolar är rent av att vi vet att folk gör fel ibland och att detta måste korrigeras. Men som Herman skriver, det påverkar inte själva Slussenplanen, däremot lär det leda till att Nacka- och Värmdöbussarna en längre tid än annars får tillfälliga hållplatslägen.

I det här fallet föll planen av två skäl:
1. Staden hade missat att ha ett projektsamråd om Katarinabergsplanen (dock hölls ett plansamråd, skillnaden är måhända måttlig, men båda ska hållas).
2. Jämförelsealternativen var undermåligt utredda och beskrivna.

Dock kan framhållas att alla överklaganden i sak (nåja, de flesta bedömdes som osakliga) avvisades. Tyvärr skulle jag ändå kunna sätta ganska mycket pengar på att precis samma överklaganden kommer att komma in när planen behandlas nästa gång, då en stor del av överklagandena uppenbarligen går ut på att försvåra och fördröja planarbetet, inte att överklaga för att man tror att man får/har rätt. Även sådana överklaganden har dock envar rätt att göra.

Men läs för allt i världen domen själv, den är tämligen tydlig i vad som gjorts fel och hur, även om den är 105 sidor lång.
 0
A Karlsson (7 April 2014 22:16):
Jag tar det alltså som svar på min fråga, "Herbert" att du inte tycker att staden har gjort ett dåligt jobb.

David, jag har läst domen så jag vet vad som fällde detaljplanen. Men tack för ditt svar, dock håller jag inte med om att det är dom som överklagar som försenar arbetet (staden har själv sagt att dom räknat med att detaljplanen kommer att överklagas till sista instans) utan stadens dåliga hantering av processen. Om dom hade gjort rätt från början och fått igenom detaljplanen så skulle staden slippa ta om hela processen. Det är ju inte direkt den första detaljplaneändring staden gör.
+2
David Nylund (7 April 2014 23:11):
A Karlsson,

I så fall vet du ju att domstolen är synnerligen tydlig med att Katarinabergsplanen är helt fristående från Slussenplanen. Kommentaren om att man nu står med en halv plan blir då tämligen innehållslös, en retorisk figur om man så vill.

Att staden handlagt frågan klantigt tror jag alla här är ganska ense om och knappast något som tarvar mer ingående diskussion.

Sen tror jag personligen fortfarande att mycket av överklagandena är vad som förr prosaiskt hette "ohemul klagan". Överklaganden som man egentligen vet inte har någon chans rättsligt, men som man ändå lämnar in, dels för att fördröja, dels för att varje liten variant måste prövas och har en viss chans att vinna framgång. Det finns goda skäl till att det inte längre är straffbart att överklaga i onödan, man ska inte löpa för stor ekonomisk risk av att försöka vinna i domstol. Men det har en baksida i att folk kommer att överklaga till höger och vänster, vilket såväl sker som uppmuntras i vissa läger.

Förhalningstaktiken kan ju emellanåt också vara effektiv så till vida att det hinner komma in en annan majoritet med annan agenda i Stadshuset under tiden. Något jag i det här fallet inte tror kommer hända - Slussenfrågan är klar och alla vill ha en bussterminal, det blir möjligen en fråga om hur stor.

Slutligen, att staden räknar med överklaganden är ju inte så konstigt. Att tro någon annat än att det kommer finnas de som överklagar så långt som möjligt vore naivt.
+1
Martin Kolk (8 April 2014 00:19):
Själv tycker jag att domstolarna har gjort ett bra jobb. De har godkänt planen för Nya Slussen, samtidigt som de tvingat staden att tänka om kring bättre lösningar för en ny buss-depå. Om domstolarna inte stoppat bussdepån hade säkert politikerna byggt en gigantisk bussdepå bara för att stänga ned Slussen-frågan en gång för alla.

Kanske är det bäst med bara några stycken linjer som går till Slussen, de flesta som går till Nacka Forum, några andra som går till Gullmarsplan, några som ansluter till T-bana vid Sofia (och kanske vidare mot Medborgarplatsen/Södra Station), och ytterligare andra som går in till city? Det skulle ge mycket mer flexibilitet än en gigantisk depå vid Slussen.
 0
Andreas Bengter (8 April 2014 01:02):
Trafikkarusellerna i Slussen gynnar inte de trafikflödet rätt bra de nya korsningarna lär väl inte vara smidigare än trafikkarusseller o rondeller är har de fel i filmen?
+1
Herbert Tingesten (8 April 2014 01:07):
Andreas: Man bör tänka på att flödet styrs av trafikljus redan idag, så det blir ingen större skillnad i framtiden.

Martin: Håller med, och kanske det finns en liten, liten möjlighet att man omprövar beslutet att inte dra nya T-blå förbi Slussen.
+1
Slussen Warrior (9 April 2014 05:57):
Så länge Tingesten är anonym är ni jävligt skumma Yimby.
+1
David Nylund (9 April 2014 07:03):
Slussen Warrior skrev:
"Så länge Tingesten är anonym är ni jävligt skumma Yimby."

Åh vad jag hoppas att det här är skrivet av en riktig slussenkramare. I så fall ber jag att få gratulera till debattens hittills roligaste inlägg. :-)
+1
Tar Atanamir (9 April 2014 18:01):
En jämförelse med Tea party-rörelsen:

1) YIMBY driver en opinion och blir en populär och ideell gräsrotsrörelse.
2) De som vill riva allt vackert och bara bygga grå betonglådor ser att YIMBY är en ny och populär rörelse som folk med makt lyssnar på.
3) YIMBY infiltreras av dessa marodörer.
4) Marodörerna presenterar sig som medlemmar i YIMBY och gör jättedumma uttalanden i media, så journalister ändrar sin inställning till YIMBY och härefter bara frågar om rivningsplaner och betonglådor. All seriös debatt dör ut.
5) Marodörerna lurar i företaget "Riv AB" att investera pengar i YIMBY. Den allmänna synen på YIMBY är nu att ni vill riva gamla stan och ersätta det med grå lamellhus.
6) YIMBYS grundare och kärnmedlemmar sliter sitt hår i frustration.

Osv...

Ungefär så har det sett ur för Tea Party-rörelse.
 0
Anders Norén (9 April 2014 21:37):
Tja, det är ju ändå de som är aktiva i en rörelse eller organisation som formar rörelsen. På gott och ont. Det kan man tycka vad man vill om, men det ligger i rörelsens natur. Vill man något annat får man bilda en stiftelse.
 0
Mathias (16 April 2014 16:17):
Hör och häpna, men jag har ett konstruktivt bidrag.

Om Österleden byggs - kommer det då finnas samma behov av "motorväg" vid Slussen. Som jag ser det är den största bristen i förslaget att bilismen fortsatt tillåts "äga" slussen. Något som på flertalet sätt kan undvikas, bl.a. genom bättre söder-norr-förbindelser på andra platser.

Synd att det ska bli sådan skyttegravsretorik och gammalt groll som kommer upp i dagen. Inte särskilt konstruktivt, och ganska tröttsamt för alla utom en liten klick.

Samtliga sidor i debatten lobbar för sin sak. Christer Gardell liksom Sten Nordin. Att en person är demokratiskt vald betyder inte med självklarhet att det är rent spel. Men visst - någon ska ju bestämma. Personligen tycker jag att de olika arkitektförslagen skulle ha blivit föremål för en folkomröstning redan på den tiden när planeringen var i en tidig fas. Då hade det funnits legitimitet - inte när det har blivit som nu - där samtliga sidor förvanskar och försvårar en saklig debatt!
 0
David Nylund (16 April 2014 16:45):
Mathias,

Det kommer väl bara en fil från Stadsgårdskajen till Slussbron (eller två då, om man räknar båda hållen) såväl nu som i framtiden? Har svårt att se att den trafiken är dimensionerande för Slussen-trafiken. Det är väl rent av så att man i dagsläget gör det rätt svårt för all Nacka-/Värmdötrafik att ta sig in i/genom stan. Det finns ju inga smidiga påfarter för att ta sig till Johanneshovsbron-Söderleden-Centralbron heller. Inte för att det nödvändigtvis ska finnas det; jag konstaterar mest faktum.
 0
Anders Norén (16 April 2014 20:20):
Om biltrafiken över huvudbron och på Skeppsbron minskar i framtiden, t.ex. tack vare en Österled, är det en smal sak att utöka ytorna för gående och cyklister.
+1
Erik (13 Maj 2014 08:57):
https:​/​/​www.​facebook.​com/​folkomrostningomslussen/​posts.​.​

Verkar som att Ole Settergren jobbar vidare på att sprida myter om Yimby och dom som förespråkar Nya Slussen. Hur vore det med lite konkreta belägg för det du påstår.

Misslyckandet med folkomröstningen mot Nya Slussen bevisar ju att inte ens 10% av stockholmarna är emot Nya Slussen och bryr sig tillräckligt för att skriva på. Kan det vara så att det finns många som är positiva?

Det skulle ju också vara klädsamt att den där redovisningen av vilka som betalat för er film kommer fram som utlovat.
+1
Christian S (13 Maj 2014 13:49):
Idag kom jag på vad B:et betyder i Slussen Plan B. Det är ju B som i bil!
 0
Krister (15 Maj 2014 07:15):
+1
Erik (15 Maj 2014 11:07):
Nej, det är en tidigare version.

Mänga utav husen har tagits bort och den högra bron är borta. Personligen tycker jag att det är lite synd, epp par tiktigt bra utskitsplatser försvinner och jag tror Södermalmstorg hade blivit bättre med hus runt.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter