Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om bostäder i Rågsved - Säterhöjden 1 och 2

 

"Promenadstad" anno 2015

YIMBY har lämnat in ett yttrande om uppförande av hyreslägenheter och student-/ungdomslägenheter i Rågsved. Plandokument kan läsas här.

YIMBY ser det som mycket positivt att hyres- och studentlägenheter tillförs området. Vi ställer oss dock frågande till både utformning och placering av den planerade bebyggelsen. Speciellt delområde 2 ter sig märkligt i sin miljonprogramspastisch med snedställda loftgångshus.

Planen är inte i samklang med översiktsplanen (Promenadstaden) utan slösar med yta, skapar en svårnavigerad och svårförstådd stadsmiljö och lämnar ingen exploaterbar mark för framtida förtätning eller annat marknyttjande, vilket annars är naturligt när man ska bygga en stad. Detta är extra tydligt i område 2 och det är anmärkningsvärt att planen så totalt ignorerar översiktsplanens riktlinjer, i synnerhet som de citeras ordagrant i planbeskrivningen.

De två loftgångshusen har placerats på ett sätt som både maximerar byggkostnaden och minimerar stadsmässigheten som ska eftersträvas enligt översiktsplanen. Placeringen har styrts helt av ambitionen att skapa utblickar mellan gatan och skogspartiet, något som förefaller överflödigt i en stadsdel som består till övervägande del av skog. Vistelseutrymmena mellan pelarna som bär upp husen är ett intressant experiment men solstudierna visar att de får begränsad soltillgång i kombination med träden och det nedsänkta läget, och de riskerar därför att bli otrivsamma. Vi föreslår att de kompletteras med takterrasser och att loftgångarna ersätts av trapphus, om planen inte kan omarbetas så att ytan utnyttjas på ett mer resurseffektivt sätt.Ett minimikrav borde vara att planera in verksamhetslokaler mot korsningen Bjursätragatan/Lurstigen. Med ett bättre markutnyttjande på alla sidor av korsningen skulle det finnas underlag för verksamheter som gynnar hela området och tar bort känslan av sovstad (snabbköp, café, enklare mat), speciellt om man räknar med de gångtrafikströmmar som busshållplatsen genererar.

Vi vill också lyfta behovet av att variera utbudet av bostadstyper i Rågsved. En sådan metod kan vara att bygga urbana stadsradhus. På nordöstra sidan av korsningen finns en långsmal markremsa som är lämplig. Om man dessutom avstår från förgårdsmark i område 1 mot Bjursätragatan så kan gatans bredd bibehållas samtidigt som mark frigörs på motsatta sidan för exploatering.

YIMBY:s yttrande om  PDF
.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+4
s (1 Maj 2015 10:44):
Jag känner stanken av urin bara genom att se "vistelseutrymmena" på bild. Mer fasansfulla bilder på dom groteskt utformade och vansinnigt placerade husen här: http:​/​/​insynsbk.​stockholm.​se/​templates/​main/​pages/​xGet.​.​
+3
Jan Wiklund (1 Maj 2015 12:19):
Tänk att arkitekterna inte lyckas frigöra sig från Le Corbusier (vars Unité d'habitation kan ses på http:​/​/​ad0​0​9cdnb.​archdaily.​net/​wp-​content/​uploads/​20​10​.​.​)
 0
Marcon (2 Maj 2015 01:24):
Varför frigöra sig från Le Corbusier?
Huset i Marseille är vida omtalat och har varit i decennier. Och inte bara i negativa ordalag.
Vad som borde göras med Rågsvedshusen är att de borde influeras än mer Corbusier, med loftgångar på insidan tex.
Garanterar att det skulle bli ett resmål för arkitekturintresserade.
+1
Jan Wiklund (2 Maj 2015 10:12):
Därför att stadsbyggandet har dominerats av corbusierepigoner i snart hundra år. Det är dags för något annat.
+1
s (2 Maj 2015 10:34):
"Garanterar att det skulle bli ett resmål för arkitekturintresserade."

Haha! Ja, och efter den långa resan kan dom ju kliva av och lätta på trycket i ett av vistelseutrymmena innan hemresan till sina sekelskiftesvillor.
 0
Martin Ekdahl (4 Maj 2015 07:20):
Finns det verkligen ett behov av att titta ut på skogen om man bor i staden? Tror inte det. Har själv bott i loftgångshus i Munkmora (Gustavsberg). Minsann trevligt när grannen tittade rakt in genom köksfönstret när man lagade mat på kvällen.
 0
Anders Eriksson (7 Maj 2015 10:46):
Ja, det kanske är ett försök att möta kritiken mot 00-talets Stockholmsarkitektur och göra något mer spännande, men det känns långtifrån lyckat. Att bygga djärvare utesluter naturligtvis inte att det kan bli ett rejält magplask med fel bygge på fel plats.
 0
Anders Eriksson (7 Maj 2015 11:03):
Ja, det kanske är ett försök att möta kritiken mot 00-talets Stockholmsarkitektur och göra något mer spännande, men det känns långtifrån lyckat. Att bygga djärvare utesluter naturligtvis inte att det kan bli ett rejält magplask med fel bygge på fel plats.
+1
Anders Eriksson (7 Maj 2015 11:11):
Apropå utrymmena mellan pelarna längst ner kan nämnas, även om det är relativt känt, att Västmanlands-Dala nation i centrala Uppsala hade en liknande lösning (norra delen av byggnaden) fram till troligen tidigt 80-tal då utrymmet gjordes om till butikslokal.

Arkitekten Alvar Aalto, som bara ritade ett fåtal hus i Sverige, avled 1976 och fick inte möjlighet att se förändringen. Den öppna ytan gav vissa siktlinjer som inte finns idag (bildgoogla V-dala aalto), men det tycks inte ha varit en särskilt välanvänd yta. Troligen cykelparkering i samband med större sammankomster.
+1
Christian S (26 Maj 2016 23:24):
Planen är på utställning nu, studentbostäderna som ändrats ordentligt.

http:​/​/​stockholmprojekt.​blogspot.​se/​20​16/​0​5/​saterhojde.​.​
+1
Dan Törnqvist (2 Juni 2016 14:25):
Inte riktigt samma katastrof som i det första förslaget, men väldigt få kvaliteter tillförs och det finns såklart ingen tanke om framtida exploatering i området kring någon form av nytt gatunät. Alls.

"Kontoret noterar Yimby´s synpunkter angående huruvida förslaget
överensstämmer med Översiktsplanen eller inte. Kontoret gör dock
bedömningen att förslaget mycket väl stämmer överens med
Översiksplanen då det är en ansenlig mängd lägenheter som
planeras i området. Tillskottet av lägenheter är viktigt för att skapa förutsättningar för mer ”stadsliv” samt ett utökat serviceutbud i Rågsved."
Så: Promenadstad = Folk som bor i hus. Ambition: "Stadsliv" = Tätort. Herregud.

Det är inte heller roligt att läsa Naturskyddsföreningens inskränkta och kortsiktiga ställningstaganden kring vartenda träd söder om polcirkeln.
 0
Mona B. Nilsson (2 Augusti 2023 19:35):
Jag uppskattar YIMBY:s sakliga helhetssyn, där behovet av hyreslägenheter, inte minst för studenter, vägs mot miljöprogrammet och den natur, som arkitekter för två generationer sedan avsåg att Rågsved bör ha. Men visst nybyggande, så kallad förtätning, behövs ju för att återge Rågsved en del av svunna tiders framtidstro. Och nu, några år efter YIMBY:s yttrande, är man väl någorlunda nöjd. Men apropå denna förort - Jag minns för cirka 40 år sedan hur stolt man var att starkt etablerade skivartister som Anna-Lena Löfgren, Sören Skarback, Alf Robertson, britten Kelvin Henderson och holländaren Art van Damme spelade in sina solo-LP-skivor i en väl utrustad studio i en källare under Rågsveds Torg, i vinylens tidevarv.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter