Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY:s yttrande om Nobel Center

 

Montage: David Chipperfield Architects Gmbh

Den 22 april gick samrådstiden ut för uppförandet av Nobel Center. YIMBY Stockholm har lämnat in följande yttrande. Samrådshandlingarna finns att läsa här.

YIMBY ser det som positivt att ett samlat Nobelcentrum etableras och att det försummade kajområdet tillgängliggörs och utvecklas. Vi är däremot mycket tveksamma till den föreslagna arkitektoniska utformningen av byggnaden och till att tullhuset rivs. Vi föreslår därför att den föreslagna planen arbetas om i grunden och att alternativa lägen för centret utvärderas.

Befintlig bebyggelse

Tre byggnader måste rivas om förslaget genomförs. Det rör sig om Tullhuset från 1876 och två hamnmagasin från 1910. Hamnmagasinen, som i allt väsentligt saknar särskilda arkitektoniska värden, är mindre omistliga. Om man så önskar går de, då de är byggda av trä, att flytta, kanske tvärs över vattnet till Djurgården.


Hamnskjulen

Ett par av arkitektbyråförslagen gjorde det möjligt att bevara tullhuset och vi menar att det borde ha vägt tyngre i juryns bedömning. Vi skulle gärna ha sett ett förslag där byggnaden integrerats med lösningen för Nobelcentret, antingen som en fortsatt fristående byggnad eller som en del av huvudbyggnadens volym. Framförallt är det tullhusets framsida som har egenskaper som vi helst ser att de får bevaras.


Tullhuset

Arkitekturen

Läget är formidabelt och byggnaden blir synlig från stora delar av stadens mest omtyckta stråk. Av det skälet borde stor omsorg ha lagts på utformingen av det yttre, men vi tvingas konstatera att byggnaden inte ger något intryck av att så är fallet. Vi rekommenderar att fasaden och den kubiska volymen arbetas om totalt och ges ett mindre monolitiskt och avvisande formspråk. Nobelpriset är en institution med mer än hundraåriga anor och det bör åtminstone övervägas att låta något annat än den modernistiska traditionen få komma till uttryck. Problemet är inte byggnadens volym utan just dess utformning som vi menar helt enkelt inte håller måttet.


Alternativa lägen

Om de visar sig ogenomförbart att spara kvar tullhuset och/eller ändra det nya nobelcentrets utformning så bör det utredas om det kan placeras på en annan, mer lämpad plats. Vi har tittat på fyra alternativ:

1. Nobelparken
Den ursprungliga platsen som avsattes för ändamålet och projekterades år 1905 ingår nu i Nationalstadsparken, och att bygga här skulle kräva ett undantag från bestämmelserna. Mycket talar ändå för platsen: Läget i Strandvägens fond, den upphöjda nivån, den omgivande parken, närheten till både City och Djurgården och de utmärkta kommunikationerna (spårvagn och buss). Även här ter sig den föreslagna utformningen olämplig. Ett intressant drag vore att ansluta till det ursprungliga förslaget till nobelcenter på platsen.


Ferdinand Bobergs Nobelhusdesign från 1910

2. Hagastaden
Närheten till KI är en bonus, liksom det faktum att detaljplanen ännu kan modifieras. Läggs centret i närheten av den föreslagna Arenastadsbanan får det goda kommunikationer, som ytterligare förbättras om persontrafiken återupptas på Värtabanan. Området är inte lika känsligt som stadens mer centrala delar och en sex våningar hög kub är lättare att dölja.

3. Vinterviken
Platsen har stark historisk anknytning till Nobel och ett Nobelcenter skulle kunna uppföras på eller i anslutning till det gamla fabriksområdet. Kommunikationerna är en nackdel (> 500 m till t-banan och Tvärbanan) liksom områdets parkmarkstatus. Dock finns stora ytor att tillgå, både i dalgången och på de omgivande sluttningarna, och mycket av den eftersatta naturmarken skulle kunna rustas upp till verklig park.

4. Liljeholmen
Platsen har god tillgång till kollektivtrafik, och ger möjlighet att samverka med andra kulturinstitutioner, såsom Färgfabriken och Konstfack. Här finns exploaterbara strandtomter.

YIMBY:s yttrande finns att läsa i PDF-format här
.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jan Wiklund (27 April 2015 11:32):
Möjligen bör vi, nästa gång vi kritiserar kartongarkitektur, hänvisa till att vi här inte bara företräder löst tyckande utan solid vetenskap.

Jan Gehl har empiriskt belagt att folk skyr renskalade byggnader och söker sig till byggnader vars bottenvåning är artikulerad och detaljrik. Vilket inte kan tyda på annat än att de ogillar resp gillar sådant. Se http:​/​/​www.​gsa.​gov/​graphics/​pbs/​JanGehl_​UrbanDesign_​ar.​.​

Tyvärr beskriver han inte hur han har burit sig åt, det gör han i andra böcker som t.ex. Byer for mennesker, se http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​0​6/​promenadstader-​i-​praktike_​.​.​
 0
Martin Ekdahl (27 April 2015 17:01):
Mitt förslag: Förlägg förslaget i soptunnan.
 0
Christina Martinsson (27 April 2015 17:29):
Ser ut som något som skulle passat in i Berlin 1936.
 0
Carin (27 April 2015 18:46):
Tycker förslaget att lägga ett Nobel Center i Hagastaden är lysande. Som nämns - närheten till KI borde vara en fördel, mycket goda kommunikationer och så skulle den nya stadsdelen få en publikmagnet. Viktigt att sprida publikmagneter över hela Stockholm så att staden växer på ett genomtänkt sätt. I city finns redan så mycket för både Stockholmare, tillresta och näringsliv. I Köpenhamn har man lagt flera nya intressanta byggnader i nya områden och därmed vidgat staden.
 0
Rolf Grönkvist (28 April 2015 10:46):
Jag är kritisk till att satsa så stora resurser på ett konferenscenter i Nobels namn. Om man ändå ska bygga något föreslår jag att man använder de tomma volymerna i Nordiska Museet på Djurgårde. Den gigantiska inre halen eller torget i fyra våningar skulle kunna rymma mycket. Här kan man även få in viss utbyggnad mot Wasamuseet. Sannolikt skulle även Nordiskas attraktionskraft öka. Vissa naturliga kopplingar finns också.
 0
Anders Gardebring (28 April 2015 10:52):
Rolf Grönkvist:
Finansieringen av Nobel Center är en privat affär för nobelstiftelsen och deras finansiärer, inget som gemensamma medel går till.
+1
s (28 April 2015 14:29):
Det är så mycket tassande kring detta Nobelcenter. Ett yttranden här och lite kritik där... Jag undrar när någon med tyngd vågar säga rakt ut att det ser ut som skit och att den ansvarige arkitekten borde genomgå åtminstone en liten sinnesundersökning.
 0
Martin Ekdahl (28 April 2015 15:32):
Christina Martinsson ..eller i Berlin 1976.
 0
Jan Apelgren (28 April 2015 15:46):
Det enklaste att avfärda något är att säga nej. Och det är väl syftet med denna sammanslutning att vara positiv och inte säja nej?

Mer underbyggda (kritiska?)argument.

David Chipperfield är en "lådbyggare" hans formspråk är rakt med avkläddda fasader. Arkitektens egna analys, hur han har förhållit sig till platsen och vad har varit utgångspunkt för hans gestalning kan vara en utgångspunkt i diskussionen.

Förändring är svårt och kan upplevas som hotfullt, det som är gammalt, invant och statiskt kännas tryckt. Det urbana kan vara dynamisk och och bejaka initiativ och förändring, utan att förminska det mänskliga.
+3
Bo Lagerqvist (28 April 2015 18:05):
Att Nobel Center ska finansieras med privata medel är en sanning med modifikation. Skattebetalarna kommer att få stå för stora belopp. Bl.a. ska tomten rivas och "iordningställas" av staden till en summa om 125 milj. kr. Därutöver ska 10 milj. SEK årligen utgå i kommunala bidrag till driften och 30 milj. av statliga medel. Sedan är det så att de stiftelser som skänker pengar, bl.a. H&M (Erling Persons Stiftelse) och Wallenbergsstiftelsen är skattebefriade med motiveringen att medlen ska gå till forskning. Nu går dessa medel till byggandet av lådan på Blasieholmen och exploatören Nobelhuset AB, medel som alltså vi skattebetalare varit med om att finansiera genom skattebefrielsen.
Sedan är det väl inte meningen att Yimby ska säga ja till allt - i så fall kan man väl lägga ned och bara sätta ut en skylt som det står "Ja till allt" på. Yimby står för "Ja på min bakgård". Detta betyder väl inte att man säger ja till allt på framsidan ? :-)
 0
Jan Apelgren (28 April 2015 21:48):
Visst får men säga nej till företeelser i staden, oavsett "framsida eller baksida" men inte utan att förhålla sig till det med ett öppet sinne. "jag säger nej till detta bygge... för att... det är för stort , för rött, för dåligt" Staden och dess innehåll måste kunna behaga många, och är inte svart eller vit, utan många nyanser av grått :)
 0
Anders Gardebring (29 April 2015 09:59):
Jan:
Det är ju precis det vi gör. YIMBY motsäger sig inte ett nobel center på platsen, och inte heller motsätter vi oss ett stort hus. Däremot ser vi att det föreslagna huset inte håller tillräcklig kvalitet för ett sådant exceptionellt läge som det rör sig om.
+1
Jan Wiklund (29 April 2015 14:07):
Det är av just detta skäl som jag skulle vilja motivera kritik mot kartongarkitekturen med forskningsresultat snarare än med omotiverat tyckande.

Det är inte så att en del tycker si, andra tycker så. Folk röstar emot kartongarkitektur med fötterna enligt Gehl, de dröjer sig inte kvar utan skyndar sig så fort som möjligt därifrån.

Det är skäl nog att kräva förändring - på samma vis som vi kräver förändring av planer som är för glesa. Våra remissvar kryllar av kritik; det är inte för att vi vill att det inte ska byggas utan för att vi vill att det ska byggas något bättre!
 0
Martin Ekdahl (29 April 2015 21:05):
Jan Apelgren: Och den här förändringen är synnerligen svår eftersom man inte har lärt någonting av 1900-talets modernistiska rivningshysteri.
 0
Anders Eriksson (7 Maj 2015 13:24):
Jag är i det här fallet inte säker på att detta nödvändigtvis är en fråga för Yimby.

Någon kanske gynnas av Nobelcenter, men vem/vilka?

Hela staden bör ju ha goda kommunikationer, så varför lägga krut på platsers eventuella fördelar i termer av kollektivtrafik? Bygger man något annat i de goda kollektivtrafiklägena så kan man ju vara ganska säker på att även de alternativen kommer att gynnas lägesmässigt, även om det inte nödvändigtvis är samma individer som gynnas.
+1
Claes Thure Moberg (24 Maj 2015 17:53):
Det finns en aspekt till på Nobel Center. Stockholm är en stad där sjöfarten alltid har haft en stor betydelse. Stockholms Hamnar har i hundratals år varit hjärtat i stadens puls. Inte minst gäller detta skärgårdstrafiken.

Den stora sjöfarten har sedan länge fördrivits från centrala staden men Stockholm har än i dag en omfattande kollektivtrafik till sjöss.

Men fartyg behöver kajer. Inte bara för att lasta och lossa. Det behövs platser där man kan förtöja för att utföra underhåll. Med närbelägna verkstadslokaler, förråd och möjligheter att ta emot leveranser. Så behöver man tidvis bara kunna "parkera" fartygen i avvaktan på nya trafikuppgiter. Speciellt inom skärgårdstrafiken som redan har dåligt med kajutrymme behöver man de här kajerna som avlastning.

Ett Nobel Center innebär att skärgårdstrafiken förlorar den enda kvarvarande centralt belägna kajanläggningen där de här uppgifterna kan utföras. Vilket bara är ett enda litet steg i en utveckling som pågått i kanske 50 år. Där kaj efter kaj har "parkifierats" och gjorts oanvändbar för kommersiell sjöfart. Samtidigt som skeppsvarven har lagts ned och de flesta servicefunktioner har förvisats långt ut från centrala staden.

Efter att Waxholmsbolaget (och andra) förlorar kajen runt det blivande Nobel Center kan man undra vart dessa funktioner skall flyttas. Det finns inte en enda förnuftig kajmeter ledig ens i närheten av centrala staden. Där ju trots allt trafiken i all huvudsak har sina terminaler.

Det problemet är lika viktigt för Stockhholms stad som den (i mitt tycke) otroligt fula byggnad som skall byggas.
 0
Mikael Grahn (25 Maj 2015 21:15):
Samma utveckling som har tvingat bussgaragen att flytta utanför tullarna. Inget stort problem som jag ser det, ordna en brygga på Djurgården t ex, eller i Nacka.
 0
Martin Ekdahl (26 Maj 2015 05:58):
Eller förlägg Nobelcentret på Djurgården eller i Nacka..
+1
Bo Lagerqvist (28 Maj 2015 10:13):
Mikael, att "ordna en brygga" på Djurgården eller Nacka låter ju enkelt och bra. Men nu är det så att den sjöburna kollektivtrafiken till största delen utgår från Blasieholmen och att den kaj (ej brygga) och de byggnader som denna trafik hittills har haft till sitt förfogande i nära anslutning till trafiken har varit idealiska för sitt ändamål. Att mota bort den ökande lokala sjöfarten från centrala hamnlägen är ingen bra lösning. Att jämföra med bussgarage är inte heller riktigt seriöst då infrastrukturen för busstrafik är en annan än för sjötrafik. F.ö. är jag osäker på om utflyttningen av bussgaragen innebär färre bussrörelser totalt.
 0
Claes Thure Moberg (29 Maj 2015 21:36):
Jag utgår från att du menar att "ordna en brygga" på Djurgården eller i Nacka är att organisera kaj med servicefunktioner. Medan trafiken fortfarande utgår från Centrala Stockholm.

Den lösningen är orealistisk. Det finns inte något tillgänligt område som kan användas, därför att allt skall exploateras och inte användas till hamn eller industriändamål. Dessutom kan den lösningen i praktiken jämföras med om innerstadsbussarna skall föräras en terminal i Rosersberg eller Jordbro. Med åtföljande extra tomkörning, transporter av personal med mera. Situationen är svår nog som den är utan att man skall behöva förlora den sista centrala lilla "kajsnutt" som är användbar för detta ändamål.

De förnuftiga alternativ som har funnits har man redan valt bort genom att utveckla annan verksamhet. Till exempel Djurgårdsvarvet, Galärvarvet, Kajerna på Skeppsholmen, Hammarbyhamnen, Finnboda varv- you name it ......

För 25 år sedan hänvisade man W-bolaget och skärgårdstrafiken till de kajer man nu vill använda till Nobel Center. Den gången som alternativ till det som man tog bort den gången.

Och jag har ännu inte med ett ord nämnt de problem som dagens politik skapat för "den stora" sjöfarten. Men där är lyckligtvis "Nobel Center" oskyldiga.
+1
Jan Wiklund (30 Maj 2015 16:07):
Dessvärre drar Stockholms övercentraliserade struktur åt det här hållet. Högvärdesaktiviteter trängs om centrum, resten trängs ut. Oavsett hur värdefullt det är för helheten.

Även därför borde Nobelhuset läggas i centrums periferi, för att i någon mån töja denna utåt och sänka markpriserna i det absoluta centrum så att även sånt som inte dräller av pengar kan få plats där.
+1
Bo Lagerqvist (31 Maj 2015 11:12):
Vad gäller markpriser så har Nobelstiftelsen själva beräknat värdet på tomten på Blasieholmen till 1 miljard kr. Enligt offentliggjorda planer ska marken hyras ut för 4 milj. kr/år (tomträtt). Samtidigt ska staden enligt planerna betala 10 milj kr/år i kulturbidrag = plus 6 milj. kr/år för exploatören Nobelhuset AB/Nobelstiftelsen. Staten planeras f.ö. bidra med 30 milj. kr./år.
+1
Bo Lagerqvist (31 Maj 2015 11:15):
PS: Men jag håller med om att aktiviteter som denna bör spridas ut, i detta fall även med motiveringen att Blasieholmen är olämplig ur trafiksynpunkt. Turistbussarna kommer att köra in via den smala delen av Hovslagargatan, kommer inte att kunna vända och inte heller parkera på Blasieholmen. De får ta sig vidare till "lämplig" okänd uppställningsplats utanför Blasieholmen, för att därefter återvända för att plocka upp folket.
 0
Martin Kolk (2 Juni 2015 13:34):
Jan: Att ersätta parkeringstomter åt folk som jobbar på Blasieholmen (dvs investmentbankirer) med lokaler och ett museum för allmänheten, känns som en demokratisering av innerstaden, och knappast olyckligt ur ett fördelningspolitiskt perspektiv.

Ju mindre vi bygger i innerstaden, ju mer exklusiv kommer den att bli.
 0
Jan Wiklund (2 Juni 2015 19:20):
Martin: Ju mer vi bygger i innerstans absoluta centrum desto mer stiger markpriserna där. Ju mer vi bygger strax utanför innerstans periferi desto större blir innerstan och desto mindre relativt privilegierad blir det absoluta centrum. Särskilt om vi skapar några T-centralen till så vi får tre, fyra absoluta centrum.

Någon gång måste man börja ändra kurs.
 0
Mikael Grahn (4 Juni 2015 09:31):
Förstår inte motståndet mot att flytta kajanläggningen några hundra meter. Det finns marinor för fritidsbåtar tvärs över vattnet både på Djurgården och Skeppsholmen och dem skulle man lätt kunna flytta på, t ex till Blasieholmen. Andra kajer används enbart som förvaringsplats för mer eller mindre uttjänta flytetyg, och de skulle säkert inte heller ha något emot att flytta till Blasieholmen. Faktum är att arkitektbyråns renderingar t o m visar segelfartyg och annat vid kajen.
 0
Martin Ekdahl (4 Juni 2015 10:38):
Arkitekturbyråers renderingar visar alltid segelbåtar, luftballonger, lekande barn, enhörningar (ok, inte enhörningar) och annat som aldrig kommer att finnas med på den riktiga bilden. Är det inte vad man kallar "skönmålning"?
+1
Bo Lagerqvist (7 Juni 2015 21:23):
Kajen ska, enligt Stockholms Hamn, användas för den rörliga sjöfartens behov. Arkitekten har använt bl.a. skonaren Vega i sina skisser. Vega låg f.ö. inne vid kajen förra veckan och bar då en banderoll med "Stoppa Nobelbygget" på. På en skiss ligger m/s Enköping på två ställen samtidigt ;-) Vidare har Chipperfield raderat ut Nationalmuseums annex på några bilder. Arkitektskisser är just skisser, med många brister, jämfört med verkligheten. Att flytta fritidsbåtar till kajen och lägga den kommersiella sjöfartens fartyg vid andra kajer förstår jag inte meningen med. Poängen med att ha skärgårdsfartygen vid denna kaj, med tillhörande befintliga byggnader, är ju att trafiken utgår från kajerna på Blasieholmen. Att några "uttjänta" fartyg skulle få ligga vid Blasieholmen om ett Nobel Center skulle byggas där är helt uteslutet.
 0
Martin Kolk (7 Juni 2015 23:29):
Bo Lagerqvist: Angående siffran om att marken är värd 1 miljard kronor, kanske man kan reflektera över om marken isåfall används på ett ansvarsfullt sätt idag?

Den ger väll parkeringsintäkter på 1 miljon om året eller så i bästa fall...
 0
Jan Wiklund (8 Juni 2015 10:54):
Martin: Men det är ju just på det viset vi inte ska resonera. För då cementeras ju bara uppdelningen på centrum och periferi, där centrum bebyggs allt mer med monopolistiska och kapitalstarka verksamheter "för att markvärdet kräver det", medan periferin förblir underutnyttjad.

Det handlar om att skapa nya centra, likvärdiga med det gamla, just för att skjuta sönder kravet på att överutnyttja och likrikta ett centrum!

Mer om detta finns på http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​11/​12/​mangfaldens-​sjalvdestrukt_​.​.​
+1
Bo Lagerqvist (8 Juni 2015 12:09):
Det planerade Nobel Center på Blasieholmen ger ett minus om man ser till stadens intäkter eftersom marken ska hyras ut för en summa som understiger det årliga bidraget från staden. Om staden ville maximera intäkterna skulle man ha låtit marknaden (konkurrens) avgöra vem som skulle få tomträtten till marken. Om staden ville att den historiska hamnmiljön och samtidigt infrastrukturen för den ökande reguljära sjöburna kollektivtrafiken skulle bestå vore valet enkelt ;-)
+1
Gabriel GADD (12 Juni 2015 04:32):
Nobelbyggnaden borde uppföras vid Riddarfärden på Långholmens östligaste spets i en festlig skepnad jämförbar t.ex. med Sydneyoperan. Med egen brygga och Honstulls t-bana och bussar i närheten. Det var på Långholmen Nobel började sina experiment innan han tvingades flytta till Vinterviken av säkerhetsskäl.
 0
Krister (20 Maj 2016 23:09):
Jag är trött på alla som är egoistiska nostalgiker.
 0
Martin Ekdahl (20 Maj 2016 23:40):
Krister: Utveckla!
 0
Magnus Carlehed (26 November 2016 20:28):
Klart Nobelcentret ska byggas centralt! Arkitekturen är också bra. Tråkigt att så många är negativa.
 0
Martin Kolk (28 November 2016 07:50):
Håller verkligen med kommentaren ovan. Det rör sig ju faktiskt om en byggnad som sticker ut lite arkitektoniskt, samtidigt som det är en naturlig utbyggnad strukturellt, storleksmässigt och formmässigt av stenstaden.

Ingen anledning att bygga nytt långt ut i förorter, allra minst för verksamhet som bör ligga centralt.

Vi behöver mer sådant, och inte mindre. Det måste få finnas nya hus i innerstaden också. I det här fallet rör det sig ju mest om att ersätta parkeringsplatser och inga stora rivningar alls.
 0
Martin Ekdahl (29 November 2016 09:02):
Frågan är om så många skattebetalare är sugna på att bekosta driften av kåken. Skulle vara intressant med en opinionsmätning.
+1
Gertrud (6 December 2016 14:00):
Varför inte använda Bobergs gasklockor till Nobelcenter de är från samma tidsepok och dessutom har enligt ovan Ferdinand Boberg en gång gjort ett förslag till Nobel center
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter