Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om förslag till detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

 


En ny detaljplan har tagits fram för Jakobsbergs centrala delar. Planen syftar till att möjliggöra komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och en förskola med mer stadslik karaktär. YIMBY har lämnat in ett yttrande.

YIMBY ser det som mycket positivt med en förtätning i centrala Jakobsberg med ambitionen att skapa blandstad med lokaler och förstärkt stadskaraktär. Detta stämmer också väl med översiktsplanens mål att ge Jakobsberg en tydlig stadskaraktär. För att nå det målet är det helt klart nödvändigt att förtäta, men det som främst ger Jakobsberg av idag dess splittrade karaktär är frånvaron av ett sammanhållet gatunät. Att man har påbörjat ett arbete med en utvecklingsplan för Jakobsbergs centrum är därför både bra och nödvändigt. I det sammanhanget blir det dock svårare att bedöma den aktuella detaljplanen, då det är svårt att veta hur man ser på Jakobsbergs framtid i stort och hur bra de aktuella planerna passar ihop med helheten.Det vore också önskvärt att få veta hur kommunen ställer sig till Landstingets regionplanekontors rapport rapport 2011:4 "Tätare regionala stadskärnor". Där framhålls att Jakobsbergs centrala delar skulle kunna tillföras omkring 20 000 nya invånare, vilket ger ett visst perspektiv på de 600 lägenheter det är frågan om här.

Plandokumenten refererar till den befintliga åttavåningsskalan, men det bör påtalas att även tiovåningshus finns i närområdet. Utifrån åttavåningsskalan planeras därför åtta våningar i gatuhörnen och något lägre i övrigt. Ett mer offensivt synsätt hade varit att ha åtta våningar som norm med högre höjd i gatuhörnen. Som man nu planerar kommer de nya husen snarare att avvika genom lägre höjd vilket känns märkligt när ambitionen är att skapa en tät stadsmiljö.Positivt är satsningen på mindre lägenheter och att man där också räknar med en lägre parkeringsnorm. Som en del av det övergripande målet att skapa en verklig stadskaraktär bör parkeringsnormen ses över generellt och inte bara för mindre- eller studentbostäder. I den täta staden är det primära transportsättet i vardagen gång-, cykel- och kollektivtrafik och bilen blir mer ett komplement. Gröna parkeringsnormer är ett möjligt koncept, där en byggare kan få bygga färre parkeringsplatser mot att istället säkerställa god cykelparkering, plats för bilpool och så vidare.

I delområde 2 planeras bara någon mindre lokal i de nya byggnaden, med hänsyn till det stora utbud av handel som finns i närheten. Detta är mycket olyckligt då man allvarligt försämrar Folkungavägens möjligheter att i framtiden bli en livlig stadsgata. Med tanke på verksamhetslokalernas betydelse för att skapa en levande stadsmiljö finns det skäl att befara att man på längre sikt kan få anledning att ångra det beslutet. Det bör i sammanhanget även påpekas att verksamhetslokaler ofta hyrs ut till företag som kontor eller till föreningar som föreningslokal, så det blir märkligt att hänvisa till handelsutbudet som ett argument mot lokaler.

En bra förutsättning för fungerande handel är snarare att det finns kontorslokaler i närheten som ger fler lunchgäster samtidigt som man lockar besökare från andra delar av staden. Lokalerna behöver inte klassas som handelsytor i den första detaljplanen, men om man inte tar höjd för någon form av lokaler så har man byggt bort möjligheterna för framtiden. Det borde inte ligga i kommunens intresse att vara så kortsiktig.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (8 Juni 2015 11:29):
Bra analys av detaljplanen. Projektet som helhet är ju inte så dumt. Synd bara att man undviker stadsmässig blandbebyggelse för att skydda handeln i Jakobsbergs centrum.
 0
Anders Eriksson (10 Juni 2015 04:40):
Det är en ganska rejäl krök på Mälarbanan just där, så varför inte överväga en 1,5 km tunnel som därmed rätar ut, ger en underjordisk station, frilägger stora ytor och minimerar bullret?

För dyrt, kanske. Fyrspår.
+2
Parsova Khayatan (27 Maj 2018 12:54):
Hej, jag undrar om det är värt att dra vidare T-banan från planerade Barkarby nya staden till Jakobsberg. Det ska inte vara så dyrt om man drar ovanpå jorden eller på broar liknande Kista centrum.
Vi som bör här känner behovet dagligen att ha tillgång till alla stationer i T-banan och inte bara vara beroende till pendeltågets 5 stationer. Speciellt vi som bor andra sidan av järnvägen och har dålig kommunikation möjligheter. Mitt förslag är att fortsätta T-Bana från Barkarby till Viksö och vidare till andra sida Jakobsberg. Vad tycker ni?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter