Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in yttrande om toppstuga i Hammarbybacken

 
YIMBY har lämnat in ett yttrande om Skarpnäck - Toppstuga i Hammarby skidbacke, Hammarbyhöjden 1:1.
Du kan läsa vårt yttrande som PDF här
.
Plandokumenten kan läsas här.

Allmänt

YIMBY har inget att invända mot förslaget att bygga en toppstuga i Hammarby skidbacke. Vi anser att de argument mot projektet som har framförts från bl a Stadsmuseet saknar relevans och vill även peka på ett par felaktigheter i planbeskrivningen som potentiellt kan skapa problem för projektet.

Synpunkter

I planbeskrivningen sägs att "Hammarbybackens tydliga inslag i stads- och landskapsbilden är av stor vikt och bör fortsättningsvis fortfarande vara avläsbart" (sid 12). Vi instämmer i åsikten att tydliga avsteg från horisontlinjen är viktiga för stadsbilden, men menar tvärtom att en väl synlig byggnad på toppen ökar avläsbarheten, analogt med hur kyrkor gärna har förlagts till höjder under århundradena.

Vi ställer oss starkt frågande till Stadsmuseets kritik mot toppstugan och menar att det är en minst sagt märklig inställning att vilja bevara siluetten av en konstgjord höjd som började byggas på 1980-talet av fyllnadsmassor från Globen och Hammarby Sjöstad. Vi ser inga problem med att byggnaden får synas utan ser snarare gärna att byggnaden får ta lite mer plats än i förslaget genom en vassare arkitektur än den föreslagna. Ett tillskott till den sydöstra skylinen som motverkar dess industriella karaktär skulle vara välkommet.

(Bild ur planbeskrivningen)

I planbeskrivningen hävdas felaktigt att planområdet enligt RUFS 2010 "ingår i de gröna värdekärnorna som i sin tur ingår i de gröna kilarna och innehåller de allra högsta rekreations-, natur- och kulturmiljövärdena." Studerar man kartan i RUFS 2010 så ser man att planområdet tvärtom är markerat som "övrig mark", vilket invaliderar det efterföljande resonemanget om att "ny bebyggelse ska undvikas".I gällande översiktsplan, "Promenadstaden", är området tydligt utmärkt som "centrala stadens utvidgning":
    


Planområdet antyds också ligga inom den s k Tyrestakilen vilket motsägs av kartan i "Den gröna promenadstaden". Vi vill höja en varningsflagga för att dessa felaktigheter kan komma att utnyttjas av stadsbyggnadsnegativa krafter för att försöka stoppa det här och närliggande projekt.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin Ekdahl (25 Juni 2015 07:18):
Som sagt ett mycket bra yttrande. En formfråga: Borde inte rubriken vara "yttrande om toppstuga"?
+1
Gabriel GADD (23 Juli 2015 04:52):
Har inget emot en stuga på toppen, men kan man inte vänta till dess de stora arbeten som skall påbörjas, t-banan från Kungsträdgården till Nacka och mot söder, och förhoppningsvis snart, Östra Länken m.m. borrats färdigt? Då får man berg och grus därifrån som kan förhöja kullen ytterligare. Men i väntan därpå kan ju en nedmonteringsbar toppstuga anläggas.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter